Wednesday, October 31, 2007

Budoucnost je teď?!

Komerční zásoby ropy tento týden pokračovaly v poklesu a propadly se o 3 900 000 b. Stále jsou však v pásmu horního průměru, ovšem nejníže od října 2005 a co se dělo v září 2005 snad netřeba připomínat (pro nováčky napovídám - Katrina a Rita). Zásoby v Cushingu klesly o 17% (na pouhých 15 100 000 bd !!!). Zásoby benzínu stouply o 1 300 000 b, destilátů o 800 000 b. To je však poslední (trochu) pozitivní zpráva.

Import dosáhl téměř 9 400 000 bd. Průměr dovozů za poslední čtyři týdny číní 9 700 000 bd, což je v průměru o 481 000 bd méně než za stejné období předchozího roku (že by ELM?!).

Opakuje se tak situace z minulého týdne a znovu místo nárůstu zásob vidíme poměrně ostrý propad. Jakkoliv jsou čísla EIA o komerčních zásobách zavádějící a z globálního pohledu přeceňovaná, začínají i tyto ukazovat na to, že trh je skutečně podzásoben a nabídka je (zatím jen velice mírně, ale přesto) nedostatečná. Bezprostředně je to problém relativně marginální. Z dlouhodobého hlediska, ale jak všichni víme, naprosto zásadní - až fatální.

Cena ropy na kombinaci této zprávy a informaci o vyšším než předpokládaném růstu HDP v USA za 3Q (+3,9%) reagovala (skoro se nebojím říci frenetickým) růstem, který už překonal včerejší stejně prudký pokles (Goldman Sachs poradil investrorům vybrat zisky – špatná rada) a současný rekord je tak na 94$/b.

Během hodiny očekávané snížení sazeb FEDEM o 0.25 na 4.50 (já bych jim ovšem spíš radil zatnout zuby a držet), pak dále na jedné straně v minimálně krátkodobém horizontu oslabí dolar a zároveň v očekávání dalšího ekonomického růstu zvýší poptávku po ropě. Překonání psychologické hranice 100$/b je v příštích týdnech za stávajícího vývoje téměř sázkou na jistotu.

Ropný zlom začíná vystrkovat drápky a takto rychlý vývoj cen nevěstí nic dobrého nejen pro motoristy, ale ani pro nikoho dalšího.

Dnešní události znovu předbíhají i potemnělé prognózy a dokonce už i ceny uváděné (pesimistou sic!) acem (byť díky bohu zatím jen mírně).

Jestli v příštích týdnech a měsících nepříjde (primárně v USA) výpadek v dodávkách (nebo minimálně výrazný pokles zásob), bude to velký úspěch.

P. S. Každému kdo ještě má auto - užijte si současné ceny kolem 30 - 32 kč/l - takhle nízko je vidíte naposledy v životě a vzhledem k cenám v příštím roce a dále je to opravdu za pakatel.

Zdroje: Bloomberg
EIA

Sunday, October 21, 2007

Aktualizovaný výhled budoucí produkce ropy – říjen 2007

Celý článek naleznete zde.

Shrnutí

Globální produkce tekutých paliv (Fig 1) zůstává na plateau po zlomu těžby (peak plateau) a to od počátku roku 2006 a předpokládá se, že z ní začne sestupovat v roce 2009. Podle IEA byl dosavadní vrchol produkce dosažen v červenci 2006 na 86,13 mbd a o rok později – v červnu 2007 se produkce neočekávaně propadla na 84,50 mbd. V září 2007 došlo k solidnímu růstu na 85,10 mbd. Dokud poroste poptávka, porostou také ceny.

Ropa a kondenzáty si zachovávají svůj vrchol produkce z roku 2005 (Fig 2).

Výhled pro období 2007 - 2009 ukazuje mírný 1% pokles produkce ročně. Pro období 2009 – 2012 je tento následován 4% poklesem produkce za rok (Fig 3).

Globální úsilí o nalezení nových rezervoárů ropy vyvrcholilo v roce 1965 (Fig 4) a objem těžby přesáhl objem nově nalezené ropy každý rok od poloviny 80. let. Nálezy superobřích polí také vyvrcholily v polovině 60. let (Fig 5).

Časový interval mezi vrcholem (maximálními úspěchy) průzkumu (peak discovery) v roce 1965 a globálním vrcholem těžby (world peak production) v roce 2005 je 40 let, což v zásadě odpovídá intervalu 42 let v Kontinentálních USA (Lower 48 – Fig 6).

Světová produkce C&C (ropa a kondenzáty) meziročně – Fig 7, Fig 8)) vykazuje výrazné poklesy produkce Mexika, Severního moře a Saudské Arábie a naopak významné růsty těžby Ruska, Ázerbájdžánu a Angoly. Zatímco Rusko se bude v příštím období pravděpodobně pohybovat po produkční plateau, Saudská Arábie, Kuvajt a SAE jsou nejspíše za zlomem a jejich těžba bude pomalu klesat.

Saudská Arábie si zachovává svůj vrchol produkce C&C z roku 2005 (Fig 10), který se shoduje s rokem globálního zlomu C&C (Fig 2). Produkce C&C v KSA klesla na 8,6 mbd, což je o 1 mbd méně, než byla produkce v roce 2005. Je nyní téměř jisté, že v KSA proběhl zlom těžby C&C na 9,6 mbd v roce 2005 (Fig 9, Fig 10).

Kuvajt si zachovává svůj sekundární vrchol produkce C&C z roku 2006 (Fig 12). Produkce C&C nyní klesla na 2,5 mbd, což je méně, než byla produkce v roce 2006. Je velmi pravděpodobné, že v Kuvajtu proběhl sekundárním zlom těžby (Fig 11, Fig 12). Primární zlom se udál v roce 1972 na 3,3 mbd.

SAE si zachovávají svůj vrchol produkce C&C z roku 2006 (Fig 14). Produkce C&C nyní klesla na 2,6 mbd – těsně pod maximem z roku 2006. Je velmi pravděpodobné, že SAE jsou za zlomem těžby (Fig 13, Fig 14).

U zkapalněného zemní plynu (world natural gas plant liquids) se předpokládá nárůst díky nový projektů OPECU (Fig 15).

Produkce etanolu a XLT by se měla do roku 2012 zdvojnásobit (Fig 16).

Zpracovatelské přírůstky (world processing gains) by měly do roku 2012 pomalu klesat (Fig 17).

Tolik aceova aktualizace. Jeho krátkodobý výhled a první (i když z budoucího pohledu stále mírné) otevření nůžek mezi nabídkou a poptávkou se ukázaly být přesnými a začínají si vybírat svou daň nejen na cenách ropy, ale i benzínu a řady dalších produktů. Hranice 100$/b je zdá se otázkou příštích měsíců (pokud nedojde k výraznějšímu propadu ekonomiky - primárně v USA). Snad jen jednu poznámku k dalšímu očekávanému strmému nárůstu produkce biopaliv. Ten sice není vyloučen, ale vzhledem k celosvětově rostoucím cenám potravin a pokračujícímu populačnímu růstu, se biopaliva z mého pohledu začínají přibližovat limitu svých možností.

Americká měna padá (až k dnešním 18,99 korunám za dolar) a padat bude dál, stejně jako celá americká ekonomika. Krize hypoték není ani zdaleka vyřešeným problémem a masivní propad dolaru i burz je teprve před námi.

Obyvatelstvu ČR sice vlivem postupujícího globálního zdražování, jehož lokální dopady ještě zhoršují zmetkovité „reformy“ současné vlády, již začíná docházet, že recese se blíží, ale ani to řadu místních konzumních ovcí neodrazuje od koupě domů nebo bytů na hypotéku a najdou se dokonce tací, kteří se předvádějí ve svých nových SUV na leasing. Jaká devastace za nimi zůstává si neuvědomují a nebo hůř – jsou na takové morální „úrovni“, že je jim to jedno, či jsou na to dokonce hrdí. Snaží se vnitřní prázdnotu zaplnit koupí dalších a dalších spotřebitelských produktů, které dávno nepotřebují - ženou se za konzumní chimérou jako krysy bludištěm. Mnozí z nich jsou velkými stoupenci sociálního darwinismu a vzhledem k probíhajícím trendům se těmto infantilním obětem kultury Impéria může jednou stát, že jakkoliv je to pro ně dnes nemyslitelné a nepředstavitelné, oni i jejich rodiny naplno pocítí důsledky vlastní zaslepenosti a ochutnají vlastní medicínu s plnou silou.

Jsme naprogramováni na současnost – proto většina lidí nevidí budoucnost bez ledovců, bez ropy, aut, plasmových televizí a steaků. Vidí co je teď – kýčovitou a vulgární masovou kulturu, nabubřelý a sebestředný životní styl, který ničí nás i planetu a myslí, že tohle je realita a svět, že takhle věci vždycky byly a budou. Nevidí svou závislost, slabost, trapnost, nechtějí a nemůžou ji vidět a nemůžou přestat, tak jako alkoholik nemůže přestat a vždycky budou popírat co je evidentní – až do hořkého konce – dokud nenarazí plnou silou na dno.

Krize, která začíná neskončí za našich životů a cesta z vrcholu vede jen jedním směrem. Nakonec to dojde všem – realita a fyzikální zákony jsou tvrdými a nesmlouvavými učiteli a příroda je drsná milenka. Čekají nás řeky slz, moře nářků, zlomených nadějí a ztracených snů. Země už teď živí současnou populaci jen s velkými obtížemi - za cenu rozsáhle destrukce a vyčerpávání řady neobnovitelných nebo jen velmi postupně obnovitelných zdrojů. To co je před námi není z biologického hlediska nic zvláštního, je to jen další z mnoha v současnosti probíhajících redukcí populace – už ne populace velryb, tresek, goril nebo medvědů grizzly. Tentokrát to bude populace homo sapiens sapiens.

Zdroje: World Energy and Population: Trends to 2100

Thursday, October 11, 2007

Geopolitické zpětné vazby a ropný zlom

Je běžné slyšet experty, kteří prohlašují, že současný napjatý stav na trhu s ropou je způsoben „nadzemními faktory“ a nikoliv globálním zlomem produkce ropy. Realitou však je, že geologický zlom těžby je do značné míry motorem řady geopolitických faktorů, které tvoří nejvýznamnější „nadzemní problémy“, jako chaos v Iráku a Nigérii nebo znárodňování ve Venezuele a Bolívii. Geologický vrchol produkce tak vytváří pozitivní zpětnovazební smyčky uvnitř geopolitického systému. Tyto smyčky nejsou oddělitelné od geologických událostí – naopak jsou součástí širší problematiky ropného zlomu.

Dosavadní modely jsou založeny na logistických křivkách, které vycházejí z proběhnuvších zlomů produkce jednotlivých polí i oblastí. Globální zlom je však vysoce odlišným fenoménem – geologie z níž logistické křivky vycházejí je obdobná – odlišný je však fakt jejich mnohem významnějších dopadů na geopolitické dění – dokonce i v oblastech se stabilní nebo rostoucí těžbou. Výslednicí toho je, že dopady geopolitického dění urychlí pokles těžby a pravá strana globální produkční křivky tak nebude vypadat stejně jako strana levá.

Následuje pět geopolitických procesů – každý z nich je pozitivní zpětnovazební smyčkou urychlující pokles dostupnosti ropy:

1. ROI – (Return on Investment – Návratnost investice)
Rostoucí nedostupnost energie, stejně jako její cena, zvyšují efekty dopadu útoku na energetickou infrastrukturu. Ať už je pachatelem ideologicky motivovaná skupina (Al – Kajdá) nebo skupina motivovaná materiálním ziskem (gangy mladistvých v deltě Nigeru), způsobuje geologicky daný pokles těžby nárůst ROI při útocích na energetickou síť. Útok na energetickou infrastrukturu a zásobování způsobí nárůst cen, což jen dále navýší ROI takových útoků. John Robb vyčíslil ROI pro zářijový útok na plynovody a ropovody v Mexiku na 1 400 000%.

2. Merkantilismus
Aby se vyhnuly „nabídkovým cyklům“ mezi nárůstem ceny ropy a destrukcí poptávky, vracejí se národní státy k paradigmatu energetického merkantilismu. Jejich přístup je ve stylu - „ropy není dostatek a my si nemůžeme dovolit platit tržní cenu, takže si musíme zajistit naše vlastní rezervy“. Ať už je to směřování nového ropovodu ve Střední Asii, zajištění určitých námořních tras nebo ovlivňování tvorby zákonů v okupované zemi, jsou známky obnoveného nástupu energetického merkantilismu všude okolo. I toto je pozitivní zpětná vazba, protože podobně jako ve hře „vězňovo dilema“, jakmile jedna mocnost přijme nebo dokonce vystupňuje svůj merkantilistický postoj, všichni ostatní musí následovat tohoto příkladu nebo riskovat ztrátu svého podílu na energetických zdrojích. Merkantilismus tak povede ke zrychlení poklesů produkce, protože zabrání nejekonomičtějšímu využití těžby zdroje, čímž posílí problém snižující se návratnosti. Za příklad může sloužit i nedávný spor o Arktidu s jejími potenciálně vysoce významnými zásobami ropy a plynu.

3. ELM (Model země vyvážející ropu)
Model postulovaný Jeffrey Brownem představil další pozitivní zpětnovazební smyčku. V prostředí vysokých a rostoucích cen, přinášejí exporty ropy vyvážejícím zemím velké příjmy, což se odrazí (v kombinaci s populačním růstem) v jejich ekonomice nárůstem domácí spotřeby. Výsledkem je snížení objemu ropy dostupné pro vývoz. V zemích jako je Mexiko, kde produkce ropy zároveň klesá, vede toto k mnohem rychlejšímu poklesu exportu než vlastní produkce – poslední údaje PEMEXU ukazují 5% meziroční propad těžby a 11% pokles vývozu.

4. Nacionalismus
Národy nebo i zájmové skupiny v rámci států, se budou stále hlasitěji dožadovat většího podílu na ziscích. Již nyní je to zřejmé v Iráku, Íránu, Nigérii Venezuele a Bolívii. To v řadě oblastí omezí investice, včetně použití nejmodernějších postupů při těžbě a tím i její efektivitu.

5. Vzestup „gangsterských“ skupin
Národní povstání a ekonomiky ruinované poklesem produkce ropy povedou k tomu, že velká část populace nebude mít možnost se ekonomicky uplatnit obvyklým způsobem. Vysoké ceny energií a ochota řady států a firem vynaložit velké prostředky na zajištění těžby a dodávek vyústí v to, že část bezprizorní populace se nechá najmout do (soukromých) armád bránících infrastrukturu, zatímco další se stanou součástí skupin napadajících energetickou síť a to nikoliv z motivů čistě politických, ale spíše za účelem dosažení zisku – dobrým příkladem je situace v Nigérii. Toto je opět pozitivní zpětná vazba – kdy narušení energetické infrastruktury dále degraduje úroveň sektoru legitimní ekonomiky, zvýší ceny, nezaměstnanost a chudobu a poskytne tak pobídku k zapojení se do ilegálních aktivit.

Pozitivní zpětnovazební smyčky posilují nejen sami sebe, ale stejně tak i geologicky daný pokles produkce. Zatímco geologií daný pokles těžby obvykle vykazuje pomalý a pozvolný pokles, geopolitické faktory mohou produkci náhle významně omezit nebo i zcela zastavit. Komerční produkce ropy vyžaduje určitou bazální úroveň bezpečnosti, aby mohla vůbec fungovat. Pod touto úrovní se potupný pokles mění v pokles rychlý nebo i v úplné zastavení těžby. Otázkou tak zůstává, zda geopolitické síly v kombinaci s geologickými poklesy produkce budou natolik významné, aby zastavili v krátkodobém výhledu těžbu alespoň regionálně?

Jeff Vail nechává odpověď na čtenáři. Hlasovat o ní můžete v následující anketě.