Wednesday, September 23, 2009

Stěhování blogu

Protože mám amaterismu na Blogger.com definitivně dost, rozhodl jsem se, že další příspěvky a komentáře budu publikovat na Zlom ropy - Peak Oil.

Friday, September 04, 2009

Několik podstatných bodů k očekávanému vývoji v budoucnu

Z minulých měsíců bych za nejdůležitější považoval především následující body k možnému budoucímu vývoji.
1. Deflace bude postupovat a s tím sílit role hotovosti.
2. V deflačním prostředí se dluh stane pro mnohé pomyslným mlýnským kamenem kolem krku.
3. Časem bude znemožněna praxe vyhlášení bankrotu, stejně jako předčasné výběry z penzijních fondů. Majorita penzijních fondů zbankrotuje.
4. Systémová bankovní krize vyústí v bank runy a ztrátu úspor. S postupujícím poklesem kupní síly budou klesat i ceny.
5. Ceny nemovitostí prudce klesnou (nejsou vyloučeny ani hodnoty přes 90%).
6. Ceny základních životních potřeb budou klesat méně, protože do nich bude investována procentuálně větší část klesajícího objemu peněžní zásoby.
7. Vysoké úroky z hypoték a dalších dluhů kombinované s „úročením“ v rámci deflace, povedou k dalším krachům a tím i k prohlubování deflace.
8. Státní výdaje budou na všech úrovních kráceny, což povede mj. k chátrání infrastruktury a postupujícím problémům v klíčových odvětvích fungování společnosti. Tyto problémy začnou nabývat systémového charakteru.
9. Pravidla na finančních trzích budou libovolně měněna a aplikována i retroaktivně (např. zákaz short sellingu, zákaz spekulace na růst klíčových komodit, požadavky na předčasné umoření dluhů apod.)
10. Centralizované služby budou méně kvalitní a spolehlivé. Ty méně důležité mohou být úplně zrušeny, případně je budou vykonávat masy nezaměstnaných za minimální mzdu (respektive neodnětí životního minima).
11. Lidé s minimální kupní silou se ocitnou v prostředí, kde se platí prakticky za vše (pay-as-you-go world).
12. Moderní zdravotní služby se stanou pro mnohé obtížně dostupné.
13. Univerzity budou mít existenční problémy s financováním a většina obyvatelstva si studium nebude moci dovolit.
14. Hromadění hotovosti dále zpomalí peněžní toky a prohloubí deflaci.
15. Americký dolar se nakonec zhroutí, ale bude to proces dlouhodobějšího charakteru. Se zhroucením dolaru bude deflace vystřídána hyperinflací.
16. Až do poloviny příští dekády nelze očekávat dosažení udržitelného dna na finančních trzích a ani poté nebude deprese u konce.
17. Exportní trhy se rozpadnou a země závislé na vývozu budou těžce postiženy.
18. Odvrácenou stranou horečného optimismu let minulých bude soustavný pesimismus, averze k riziku, hněv, hledání obětních beránků, násilí a vzestup nebezpečných populistických extrémistů.
19. Na trhu práce bude docházet k ostrému boji o místa jak nezaměstnanost poroste a mzdy budou klesat. Cizinci budou démonizováni a poroste počet hlasů žádající jejich internaci.
20. Střety o zdroje povedou k destrukci infrastruktury a zhoršování situace obecně.
21. Ceny energií budou prudce fluktuovat mezi postupujícími propady poptávky a nabídky.
22. Řada lidí může mít problémy s dostupností mnoha ropných produktu již v horizontu méně než dekády.
23. V důsledku nedostatku zdrojů a kapitálu se bude komplexita systému snižovat.
24. Politické struktury existují, aby kumulovaly bohatství v centru na úkor periferie a to na všech úrovních.
25. Daně významně vzrostou.
26. Lze očekávat vzestup represivních politických struktur, metod policejního státu a rozsáhlá omezení svobod.
27. Zákon bude nahrazen politikou osobních a ekonomických výhod na recipročním základě uvnitř mocenských skupin – endemickou korupcí.
Tyto body jsou dle mého názoru otázkou období do roku 2020, tedy přibližně příští dekády.