Friday, October 24, 2008

Trh marnosti

Den za dnem přináší další a další propady burz, které jsou indikátorem rozkladu globálního finančního systému. Centrální banky se snaží pumpovat do systému likviditu v řádech stovek miliard dolarů denně, FED sám začíná operovat na úrovni ještě vyšší.

Zásahy CB a vlád jsou bezzubé a v konečném důsledku spíš destruktivní. Nesmyslné záruky vkladatelům jsou urážkou myslících občanů po celé EU. Bez ohledu na tyto zoufalé pokusy o udržení neudržitelného, se finanční Titanik potopí.

Absurdní situaci dneška (jako obvykle) trefně vystihuje Ilargi na svém blogu.

O jen málo déle než před týdnem, přirovnal dnešní klátící se finanční svět k absurdnímu divadlu. Tohle přirovnání se ukazuje jako nedostatečné. Během několika dnů byla absurdita rovnou nahrazena šílenstvím. Od Čekání na Godota jsme se dostali k Přeletu nad kukaččím hnízdem. A to je nebezpečný vývoj.

Viděli jsme, jak jedno „krizové“ opatření následuje rychleji a rychleji druhé, přičemž pokaždé byly použity větší a větší objemy peněz, s menším a menším výsledným efektem na trhy. Žádný z těchto zásahů nebyl účinný. Důvod je nejen v tom, že použité nástroje jsou chybně voleny, ale i v tom, že čím větší každé gesto TPTB je, tím prázdnějším se ve skutečnosti stává. Čím víc se snaží ukazovat sílu, tím víc je vidět jejich strach.

FED včera přišel s novým opatřením, které umožní podnikům, aby si od něj přímo půjčovaly, přičemž FED si půjčí od státu a stát pochopitelně vybírá od daňového poplatníka. Co ale bude dál? Budou snad podniky solventnější, když se dále zadluží? Asi těžko. Možná to prodlouží „krachování“ o pár chvil, ale Američané, jejichž kupní síla je nutná k udržení funkční ekonomiky, budou dále chudnout. O odkupování nezajištěných dluhů FEDem ani nemluvím. To je evidentní známka psychopatologie.

Island je na pokraji finančního kolapsu. V zoufalství se obrátil k Rusku o půjčku poté, co byl (minimálně bezprostředně) ignorován západními zeměmi. Země koupila během týdne již druhou banku a svázala svou měnu s eurem, což není nic jiného, než cvokárna. Island bude nejspíš brzy nucen udělat to co udělala Argentina, dát sbohem své měně a zkonfiskovat vklady svých občanů. Na každý pád to nebude vůbec příjemné. Island pak bude k prodeji tomu, kdo dá nejvíc.

Kontinentální Evropu lze přirovnat k hořícímu domu, kde hasiči nemají k boji s plameny nic jiného, než balenou vodu. Ať říkají evropští potentáti cokoliv, nezdá se, že by dokázali řešit tyto problémy koordinovaným způsobem. Právní nástroje nejsou k dispozici a jak podmínky, tak zájmy jsou příliš rozdílné, než aby umožnily jednotný a účinný postup. Pro jednotlivé země tak bude snazší, když budou hasit každá na svém dvorku. Otázkou zůstává, kdo je na řadě po Islandu.

Dalším z kroků, který nebude fungovat, je snižování úrokových sazeb všude po světě. Nízké sazby jsou jednou z hlavních příčin této krize a rozhodně ji nemohou vyřešit.

Skutečně klíčová část problému však zůstává v pozadí. Jsou jí padající ceny většiny komodit. Důsledky mohou být nejdále ve střednědobém výhledu fatální. Rusko a Brazílie již byly krizí tvrdě zasaženy. Poptávka stagnuje, cena ropy kolem 90 dolarů za barel je již na samé hranici rentability řady investic. Mnohé plánované projekty nebude z čeho financovat. Investice do infrastruktury se dále omezí. Výsledek je zřejmý – pravděpodobnost kolapsu se zvyšuje. Ale to se již opakuji.

Finanční a čím dál víc i politické vedení současného světa demonstruje tváří v tvář této krizi svou impotenci. Ze šatníků vypadávají celé hromady kostlivců. Bylo by předčasné se děsit již dnes, protože ke skutečným hororům se teprve píše scénář.

Co dál říct? Realita mluví hlasitěji než všechna slova. Až budete unaveni sledováním moře rudé na burzách, doporučuji tuto 100 let starou povídku E. M. Forstera.

Vzhledem k zaplevelenosti, nadbytečnému objemu a nepřehlednosti diskuse, jsem se rozhodl zavést povinné přihlašování.

Pokud se ani toto opatření neosvědčí, budu nucen komentáře zakázat úplně s odkazem na diskusní fórum.

Monday, October 06, 2008

Pár poznámek

S odhlasováním záchranného balíčku je každý Američan o $2000 chudší. Paulson v rámci tohoto „převratu“ dostal ve finančním sektoru k dispozici diktátorské pravomoci, přičemž ekonomice a dokonce ani trhům tento krok nepomůže. To znamená, že počínaje dneškem začnou jít burzy dolů a tentokrát to bude skutečně „natvrdo“. Hloubku propadu lze jen odhadovat. Bude to ovšem celkově o tisíce bodů. $800 000 000 000 vynaložených na tento zatím poslední bailout mělo být použito zcela jiným způsobem a to na investice do infrastruktury, tvorbu nových pracovních míst, pomoc občanům ohroženým exekucí apod.

Bloomberg dnes poprvé zmiňuje možnost návratu ducha deflace. Je to logické a nevyhnutelné.

Irsko, Řecko a teď už i Německo a Rakousko se zaručily za 100% vkladů v bankách. Rozum napovídá, že jsou to jen plané sliby, které mají jen jeden účel – zabránit runům na banky. Jak mohou tyto státy efektivně ručit za vklady, které dosahují i několikanásobků jejich HDP?

Island raději zcela vynechávám, to je kapitola sama pro sebe. Tento ostrov je jedno velké kasino, ve kterém nevyhraje nikdo. Krona poklesla za minulý týden asi o 20%.

Finanční instituce mají k sobě navzájem nulovou důvěru a nepůjčují si. Finance přijímají jen největší instituce od CB a ty tuto likviditu drží. Menší hráči se tak ocitají na suchu.

Euro bude mít sestupnou tendenci a můžeme být velmi rádi, že máme vlastní měnu a vlastní CB.

FED se bude snažit o další inflaci, ale zákonitě neuspěje.

Peak oil je na 99% za námi. V příštích letech bude globální spotřeba pravděpodobně stagnovat nebo i mírně klesat. Investice do nákladných megaprojektů budou omezeny, některé projekty zrušeny. V letech 2012 – 2015 bude produkce ropy podle projekcí klesat o 2 – 3 mbd ročně. Tento pokles bude pro importéry akcelerován ELM a probíhající deprese se dále prohloubí. Další vývoj je již zcela nepředvídatelný. Popravdě je v takto chaotické situaci obtížné prognózovat cokoliv. Zůstává tak jen jedna jistota – směr je čím dál prudčeji dolů.Sunday, October 05, 2008

Zeitgeist II. Addendum

Když už nám někdo takto odkazuje v komentářích, tak není důvod toho nevyužít a prezentovat uvedenou informaci "na titulní straně". Nový díl série Zeitgeist lze doporučit, protože je to dílo nepochybně (nejen) intelektuálně podnětné.

Klíčových šest bodů shrnuji:

ZEITGEIST II. ADDENDUM

Závěrečná výzva je určena hlavně Američanům a je vpravdě revoluční:

1. Odkryjte kartel FEDU: Bojkotujte Citibank, JP Morgan Chase a Bank Of America - zrušte u nich účty, převeďte hypotéky.

2. Bojkotujte korporátní média, která předkládají výběrové zprávy, mající udržet status quo. Informujte se na internetu a braňte svobodu volného toku informací.

3. Bojkotujte armádu, klaďte opozici válkám, rozmluvte vstup do armády rodinným příslušníkům i přátelům.

4. Odpoutejte se od závislosti na velkých energetických korporacích, investujte do energetické soběstačnosti vašeho domova.

5. Bojkotujte politický systém, politiky a politické strany placené z korporátních peněz.

6. Informujte o prohnilosti bankovního systému dluhů. Přidejte se k hnutí Zeitgeist.

Lze se pozastavit nad přílišným technooptimismem a utopismem některých pasáží filmu, ale jinak bych v zásadě ani nekritizoval. Nakonec to musí každý posoudit sám. Načasovat zveřejnění se autorům každopádně povedlo mistrovsky.

THE ZEITGEIST MOVEMENT