Monday, November 03, 2008

Finanční krize, ropný zlom, globální „vedení“ a 9%

Přední činitelé politického a finančního světa se nepřestávají předhánět v návrzích „řešení“ finanční krize a v pořádání summitů, které mají reorganizovat finanční strukturu dneška v systém hodný 21. století.

Pokud nahlédneme za oponu horečné aktivity, naskytne se nám obraz bezútěšné reality, kde polovina „policymakerů“ neví, která bije, ale o to usilovněji se snaží působit kompetentně, zatímco druhá polovina to ví dobře a snaží se pro sebe a své kamarády v „postižených“ ústavech urvat z peněz daňových poplatníků co se dá, dokud je ještě čas. Do první skupiny bych zařadil většinu politiků EU. Do druhé skupiny patří řada činitelů IMF a pochopitelně i Henry Paulson a jeho kamarád z Goldman Sachs Cash&Carry (Kashkari), kterého Hank jmenoval do funkce „ministra pro znárodňování zkrachovalých bank“. Američtí daňoví poplatníci si tak jeho prostřednictvím přijdou na téměř nebo i úplně bezcenné toxické „cenné“ papíry finančních vraků.

Na domácí scéně zodpovědné osoby k tématu většinou mlčí, věda, že toto přesahuje obzory zatuchlé české politické scény. Souvisleji se vyjádřil jen prezident, který sice víceméně správně zhodnotil pozitivní roli, kterou sehrálo nepřijetí eura a odsoudil zbrklé a populistické akce svých kolegů politiků a ekonomů, ale jinak se tradičně domnívá, že je třeba se velkým obloukem vyhnout regulaci, protože nikdo nikdy nevymyslel a nikdy nevymyslí nic lepšího než „volný trh“. To by možná platilo za předpokladu, že nějaký „volný trh“ někdy existoval nebo bude existovat. V realitě ale „volný trh“ stejně jako jiné utopické koncepty nefunguje, ba ani neexistuje, takže smůla.

Nepřítomnost regulace a dohledu je jednou z příčin krize a řešit ji další deregulací, je asi stejně chytré, jako hasit benzínem. Ani tento koncept ovšem není globálnímu vedení cizí, protože předlužení občanů, firem, států i celého světa se přece vyřeší dalšími půjčkami! Tam kde selhaly desítky a stovky miliard, se prostě nalijí biliony. S desítkami bilionů, ale bude už asi trochu potíž. Ale oni si určitě nějak poradí! Nejlepší bude dál snižovat úrokové sazby!

Krize bude podle Václava Klause omezeného rozsahu a rozhodně ji historie nebude srovnávat s Velkou depresí. Škoda, že se prezident plete na celé čáře. Skutečnost, že už i korporátní média opakovaně mluví o situaci horší než při nástupu Velké deprese zatím asi neregistruje. K dobru mu je třeba přičíst, že si je vědom toho, že globální „sanace“ bank nebude nic jiného než tunel všech tunelů.

Skoro se zdá, že titul z ekonomie je spolehlivým prostředkem, jak se pojistit proti pochopení širších souvislostí fungování současného (finančního) systému. Zaznívající hlasy, že krizi takového rozsahu nebylo možno předvídat, je i při nejlepší snaze možné chápat jen jako snahu o vykroucení se z odpovědnosti. Tato krize byla předvídána mnohými řadu let zpět! I já, člověk oficiální ekonomickou „vědou“ téměř nepolíbený, o ní vím od roku 2005. V médiích se pak dozvídám, že nástup krize předpověděl IMF a to již v roce 2007. Neuvěřitelná jasnozřivost!

Stejně jako Velká deprese, začala i současná krize několik let předtím, než byla oficiálně rozpoznána. Velká deprese začala podle historických záznamů v říjnu 1929. Ve skutečnosti lze za její počátek považovat spíš Velkou paniku roku 1921. Dnešní krize začala přibližně splasknutím bubliny Dot Com v roce 2001. Pro obě zmíněná období byly typické nízké úrokové sazby a nominálně stagnující nebo klesající platy. V obou případech byly mzdy drženy na uzdě oficiální politikou, která upřednostňovala korporátní zájmy, před zájmy běžných zaměstnanců. Pracovníci v zemědělství mířili během 20. let minulého století za prací do měst. Do USA proudili imigranti z celého světa. Dnes je značná část průmyslových provozů mimo USA, když byly vyvezeny do rozvojových zemí. Omezený růst reálných mezd vzhledem k růstu ekonomiky se projevuje omezenou kupní silou, což bylo v obou případech maskováno růstem spotřebitelských úvěrů. Nízké úrokové sazby a od nich odvozené půjčky podnikům suplovaly roli úspor jako dostupného zdroje investic. Během obou období před vypuknutím krize, se vytvořily rozsáhlé finanční bubliny. Levné úvěry vedly k bezhlavým spekulacím, které by byly v prostředí nákladněji získávaného kapitálu nepřijatelné. „Hodnoty“ akcií zaznamenaly svá maxima.

Obě krize měly mezinárodní charakter. Trhy se propadaly a propadají, banky krachovaly a krachují. Míra nezaměstnanosti přesáhla v řadě zemí 20%. Vlády reagovaly podpůrnými ekonomickými programy, půjčkami ohroženým bankovním domům, odkupem akcií a snížením hodnoty měn. Žádný z těchto kroků však nevedl k řešení krize.

Mezi minulostí a současností jsou ovšem také následující klíčové rozdíly:

1. Nejvýznamnější světové měny byly během 20. let 20. století kryté zlatem.
2. Míra zadlužení USA a jejich občanů byla výrazně nižší než dnes.
3. Míra úspor byla ve dvacátých letech +10%, což byla svého druhu bezpečnostní síť pro řadu občanů a také zdroj kapitálu použitelného k investicím.

1. Dnes je hlavním zdrojem kapitálu po celém světě dluh.
2. Bezpečnostní síť je podfinancovaná a závislá na dluhu.
3. Dluh USA je v rukou cizích zemí, jejichž finanční systém je obecně méně robustní než finanční systém Spojených států.
4. Rozvojové země spotřebovávaly ve 20. a 30. letech mnohem méně zdrojů než dnes.
5. V období před rokem 1945 neexistovaly jaderné zbraně.

K obnovení ekonomické stability je třeba, aby mzdy běžných pracovníků rostly obdobným tempem jako bohatství vysokopříjmových skupin. V minulosti to vyžadovalo období téměř deseti let a legislativu zaměřenou na podporu odborů. Válečná mobilizace průmyslu vedla k růstu mezd v řadě odvětví, kde byly před válkou platy poměrně nízké. Po válce zůstaly mzdy vysoké a rozdíl mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými skupinami zůstal stlačen.

Tuto kompresi je třeba zopakovat i dnes. Vyšší mzdy vedou k růstu kupní síly a umožňují tvorbu úspor použitelných jako investiční kapitál. Růst mezd je však prakticky nemyslitelný v situaci, kdy společnosti propouštějí. Nicméně je to nutný krok.

Nízké úrokové sazby vedou k minimálním výnosům při tvorbě úspor. Předpokladem je, že většina účastníků ekonomické aktivity jsou dlužníci. To opomíjí zájmy věřitelů (kromě bank) a omezuje schopnost trhu efektivně nakládat s kapitálem prostřednictvím cen, spíše než prostřednictvím fiat měn.

Spotřebitelé musí nejdříve splatit existující dluh, poté vytvořit úspory a pouze pak budou schopni znovu spotřeby. To je prakticky nemožné realizovat, nicméně je to opět nutný krok.

Měny jsou dnes založené na dluhu (úvěru). Ke své funkci jako prostředku směny potřebují důvěru. Otázka důvěry měla být řešena primárně. Místo toho byly nasazeny prostředky měnové politiky a rozsáhlé úvěry postiženým společnostem. Hrozba neschopnosti dostát závazkům dnes visí nad řadou zemí a v budoucnu hrozí i gigantům současného finančního světa. Run na kteroukoliv z nejvýznamnějších světových měn by se rychle stal runem na všechny z nich. Taková situace může být produktem jediného článku na Bloombergu.

Kontrolovat objem likvidity je prakticky nemožné za situace hrozícího finančního kolapsu největších světových finančních institucí a dokonce již i států. Opět je to však nutná podmínka stabilizace současné krize.

Dokud nebudou tyto podmínky splněny, je skutečné oživení a řešení krize nereálné. Následovat pak bude jen další a další sestup do větších a větších problémů, střídaný intermezzi krátkodobých oživení. To nakonec logicky povede k opuštění současných měn, vyhlášení krizového stavu, zavedení přídělových systémů a řízené ekonomiky tak, jak se to stalo v období 1939 – 1945.

Tato varianta je dle mého názoru mnohem pravděpodobnější, než výše uvedená opatření spojená s růstem mezd běžných pracovníků, likvidací dluhu, tvorbou úspor a postupným obnovením spotřeby.

Při tom všem je třeba mít stále na paměti, že finanční krize není tím klíčovým problémem, před kterým stojíme. Během minulého století byl ekonomický růst poháněn hojnou a levnou ropou. V minulosti byly přechody od starého energetického zdroje k novému (dřevo – uhlí, uhlí - ropa) postupného, evolučního charakteru. Ropný vrchol se stále jasněji rýsuje jako náhlý (v řádu let) a revoluční. Červenec 2008 se neoficiálně zapsal do historie jako nový vrchol C&C na 75.1 mbd, čímž by přibližně o 1 mbd překonal vrchol z května 2005. Produkce tekutých paliv (all liquids) klesla v září oproti srpnu o 1.09 mbd na 85.56 mbd a po cutu OPECU o 1.5 mbd se dnes produkce nachází relativně hluboko pod maximy. Léto 2008 se zapíše do historie jako finální pokus o překonání vrcholu produkce z roku 2005. Toto nejspíš poslední velké vzepětí ropného průmyslu v úsilí o navýšení dodávek se paradoxně protlo s (z dnešního pohledu výrazným) propadem poptávky (primárně v USA).

Graf 1 – Globální produkce C&C 1973 – 2008 (vyznačen vrchol v květnu 2005 a nerevidovaný vrchol z července 2008)

Čas rychle ubíhá a prohlásit, že je pět minut po dvanácté, by bylo eufemismem. Světoví vůdci, zcela zaměstnaní finanční krizí, nemají stále ve valné většině ani potuchy o faktu, že to co se nyní označuje jako krize je jen úderem v začínajícím zápase, v němž skutečně tvrdé direkty teprve přijdou. Jak se bude situace vyvíjet? Michael Meacher, MP Labour Party a bývalý minist životního prostředí, označil krizi kolem ropného zlomu za „apokalyptický scénář“. Studie Deutsche Bank s tématikou vyčerpávání ropy má obdobné ladění. Je zcela evidentní, že dokud nedojde k rozsáhlému výpadku v dodávkách, nebude se konat nic. Koho zajímá ropa, když je litr benzínu za 27 korun. Jakákoliv preventivní akce tak prakticky nepřipadá v úvahu. Mluvit veřejně o potřebě snížení míry spotřeby je stále kacířství. Vždyť je třeba, aby občané dále konzumovali nebo se nám ekonomika ještě zasekne! Hovořit o nutnosti kontinuálního snižování spotřeby v řádu dekád, v kombinaci s nulovým nebo záporným populačním „přírůstkem“, je stále poukázkou na psychiatrické vyšetření. Budiž. Přesto to buď provedeme organizovaně a s minimálním možným objemem nepříjemností nyní nebo to příroda velmi záhy provede neorganizovaně za nás. To už ale bude homo sapiens sapiens v situaci bakterie, proti níž byla nasazena mimořádně silná antibiotika. Volba je stále ještě minimálně z části v našich rukou.

Server The Financial Times zveřejnil prosáklý výsledek dlouho očekávané studie IEA, která se zabývala profily deplece 400 největších světových ropných polí, aby došla k závěru že: „Bez navýšení investic cílených na růst produkce bude roční míra poklesu těžby 9.1%“.

Pokud vezmeme v úvahu jen C&C, znamená to, že každý rok bude třeba 6.8 mbd nové produkce k tomu, aby úroveň těžby stagnovala. To znamená dvě nové Saudské Arábie každé tři roky. Doplňuji, že poklesy produkce, stejně jako poklesy exportu suroviny v rámci ELM mají tendenci s časem akcelerovat.

Zpráva dále říká, že ke snižení poklesu produkce starých obrů na (stále hrozivých) 6.4% ročně bude třeba vynaložit do roku 2030 každý rok $360 000 000 000. Tyto závěry byly učiněny před událostmi minulého měsíce. Probíhající deflační smršť pochopitelně nedává v budoucnu mnoho nadějí na výše uvedené investice. Projekty rozvoje řady těžebních kapacit jsou rušeny nebo odsouvány (např. expanze ropných písků v Albertě, hlubokomořská ložiska nalezená u Brazílie atd.).

Přesto si IEA stále netroufá přiznat očividné a opakuje svou matru podle které je za předpokladu rozsáhlých investic stále reálné zvýšení produkce na nová maxima. Obávám se, že analýza rozvoje budoucích těžebních kapacit, které toto lidstvu umožní ovšem nebude ve zprávě přiložena. IEA článek ve Financial Times denunciovala a vyjádří se na tiskové konferenci při příležitosti oficiálního uvedení zprávy 12. listopadu, kde se téměř jistě dozvíme, že ropný zlom nejméně do roku 2020 nepřipadá v úvahu (za předpokladu dostatečných investic).

Všichni kdo věnovali pozornost analýzám, datům a především objemu nálezů nových zdrojů ropy za posledních 30 let se však nad takovým prohlášením mohou jen hořce pousmát. Debata o načasování ropného zlomu, jakkoliv je v mnohém sekundárním tématem problematiky se chýlí k závěru.

Je reálné, že ve chvíli, kdy začne skutečná krize, bude globální finanční systém a ekonomika již v tak nedobrém stavu, že je možné, že na účinné řešení již nebude dostatek prostředků? Ano, je. Současné neuvěřitelné plýtvání finančních rezerv na „záchranu“ krachujících bank, kombinované s poklesem cen komodit, snižují pravděpodobnost úspěšného rozvoje alternativ, které by alespoň částečně zmírnily dopady zlomu. Obrovské objemy peněz vydávané dnes se mohou v budoucnu ukázat být našimi posledními kulkami, které jsme vypálili na zástupný cíl.

Nástup finanční krize ukázal neschopnost globálního vedení, analytiků a mainstreamových médií predikovat a v předstihu reagovat na krizové události. Pokud se situace bude opakovat, hrozí, že se další takové selhání zvrhne v katastrofu.

Běžní Američané nejsou narozdíl od bank před dopady krize nijak chráněni a životy některých z nich jsou již nyní rozvráceny nebo zcela zničeny. Od počátku roku lze v lokálních amerických novinách nalézt opakovaně zprávy o exekucích doprovázených ozbrojeným odporem, žhářstvím, sebepoškozováním, vraždou nebo sebevraždou. Jakkoliv není možné postihnout všechny faktory, které vedly k takto extrémním činům, řadu z nich lze bez větších pochyb spojit se současnou krizí. Je známou skutečností, že v dobách ekonomického rozvratu roste míra stresu, stavů deprese, sebevražednosti i kriminality.

V době, kdy již i korporátní média předpovídají dlouhodobé ekonomické problémy, není úplně od věci začít se dívat po vzorcích v lidských tragédiích rašících z finančních ruin a to z toho důvodu, že mohou být předzvěstí velmi neblahých trendů.

Velkou podobnost vykazují třeba případy, jejichž aktéry byli Roland Gore z Floridy a David Hetzel z Michiganu, na jejichž domy byla uvalena exekuce. Oba reagovali vraždou manželky, zapálením nemovitosti a následnou sebevraždou. Množství dalších případů můžete nalézt zde.

Řada průmyslových provozů v ČR již ohlásila propouštění. Můžu každého ujistit, že ve srovnání s budoucností to není absolutně nic, což je pochopitelně pro lidi, kteří skončili na dlažbě velmi malou útěchou. Na každý pád je však mnohem jednodušší najít nové místo dnes než za rok, dva nebo tři. Deník The Independent publikoval před pár dny článek v němž kvantifikuje pravděpodobnost vyhazovu v jednotlivých odvětvích britské ekonomiky. Bez větších problémů lze závěry vztáhnout i na ČR.

Výsledky jsou následující:

1. Průmyslová výroba: 3/5
2. Finanční sektor: 4.5/5
3. Právní sektor: 1/5
4. Školství: 0.5/5
5. Prodej: 3/5
6. Informační technologie: 2/5
7. Stavebnictví: 3/5
8. Hotely a stravování: 4/5
9. Média: 4/5
10. Zdravotnictví: 0.5/5

Tak jak jste na tom?

Zdroje: Oilwatch Monthly - October 2008
From Subprime to Meltdown: Is Peak Oil Responsible?
Nine Percent
Peak Oil Notes - Oct 30
Arson, Suicide, and Murder Mark the Economic Crisis, and We're Not Hearing About it
So, will your job survive the economic crisis?

98 Comments:

Blogger 1+0=8 said...

dneska jsem mluvil a byl v Porriño blízko Viga na jedny farme, kde roste mimo jine hodne kiwi, kiwi se v Galicii dari dobre, nema tu prirozene skudce, majitel pred nedavnem emigroval z mesta a ted se citi fajn a bude pestovat a divat se na svet a kdyz burza pada, tak se usmiva a vsichni, co tam byli, jsou presvedceni, ze tohle se konecne ukoncuje a mozna jsem nikdy nebyl mezi lidma, kteri meli tak malo problemu, kteri se tak usmivali a byli na sebe hodní. jinej svet je moznej. Ja jsem spokojenej. Mejte se vsichni hezky.

8:40 am, November 03, 2008  
Blogger Radar333 said...

tak kdyz sectu sebe a manzelku, vychazi vyhazov na 1/10. to jde.

10:36 am, November 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

"Hořce pousmát" se lze jen nad takovými alarmistickými nesmysly. Thone, zapni konečně mozek.

11:38 am, November 03, 2008  
Blogger 6810 said...

Brňáku, zkus uvést nějaké protiargumenty, zatím jsi pouze dokázal, že věci vůbec nerozumíš, máš jen klasickou filozofii stáda. nemáš náhodou VŠE? Tam se kumuluje prudká inteligence.

11:51 am, November 03, 2008  
Blogger ErikTata said...

Podle tohoto článku to na té VŠE nebude až zas tak špatné:

Finanční krize – systémový pohled
Ilona Švihlíková

http://blisty.cz/2008/11/3/art43628.html

12:47 pm, November 03, 2008  
Blogger 6810 said...

To eriktata: Skutečně tento článek je na paní z VŠE docela silná káva a je hodně rozumný. Škoda, že toto však není ani na VŠE ani v našich médiích mainstream. Paní profesorka to musí uveřejňovat na Britských listech, protože HN by jí to těžko publikovaly. Na ČT 24 jsem sledoval (tuším, že dneska ráno nebo včera večer, už ani nevím)diskusi, kde byla pozvána paní Zlámalová z HN a ještě jeden podobný inteligent, děkan národohospodářské fakulty VŠE a to byla tedy snůška blábolů a oslav McCaina, jak je proti regulacím trhu a jak je důležité, aby se nechalo všechno napospas neviditelné ruce. Je ostuda, že takoví zabedněnci vystupují v televizi a učí na vysokých školách. Ale paní Švihlíková příjemně překvapila. A včera večer v diskusi o amer. volbách byla nějaká politoložka z VŠE a taky byla až překvapivě objektivní.

1:27 pm, November 03, 2008  
Blogger che said...

Ona sedí na dvou židlích, takže je otázka jestli patří ke kmenovým pedagogům.
Jinak jeden tip pro fanjnšmekry tedy jazzmany, ale v pondělí od 13,00 i zajímavé povídání i pro mnohého návštěvníka těchto stránek:
http://www.radiohortus.cz/radio.asp

1:33 pm, November 03, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To 6810: Škoda se namáhat, tento ovčan stejně nikdy neuvede žádný údaj, který by se dal aspoň trochu ověřit nebo dokonce jen diskutovat. Místo toho má jen víru, podloženou ekonomickým náboženstvím.

To eriktata: A souběh krizí je záležitostí příští dekády. Když IEA přijde s 9.1% propadem těžby obrů v roce 2008, tak kolik to bude v roce 2015? 12%? 14%? Kolik to udělá v rámci ELM?

Pravdou je, že svět jak ho známe končí. Růst se zastavil a jediný směr je dolů a řekněme si rovnou, že prudce dolů. Prakticky každá prognóza, která byla v souvislosti s ropným zlomem učiněna se nakonec ukázala jako optimistická. Alarmismus je na místě. Kolem 2012 se ukáže, že produkce ropy začíná (rychle) klesat a není nic, co by jí nahradilo.

Není žádná náhoda, že neschopnost dlužníků v USA splácet se protla s plató produkce ropy. To byl jeden z určujících momentů, proč tato krize vypukla.

9.1% to je bez nadsázky údaj roku a abych pravdu řekl, tak první asociace, když jsem ho poprvé někdy minulý týden zaregistroval byl Max Rockatansky.

Současný ekonomický model honby za ziskem kombinovaný s populačním růstem vede jedině ke konzumaci veškerých dostupných zdrojů a jejich přeměnu v odpad ústící v masivní overshoot ustící v likvidaci ekosystémů, klimatickou změnu, ekonomický rozvrat, válku (včetně možnosti nukleární války), kolaps civilizace a populace. To je scénář na příštích 20 let, ke kterému nutně dojde každý, kdo se zabývá vědou a ne vírou.

Změna kurzu je "možná", ale extrémně nepravděpodobná. Tento vývoj je produktem našeho genomu. Je tedy "přirozený". Ke změně kurzu bychom museli překonat naši přirozenost a to je kolektivně troufám si říct prakticky nemožné a vzhledem ke stávajícím mocenským struktůrám, které jsou samozřejmě primárním produktem "politiky" genomu nereálné.

Všechno co můžeme čekat je snaha o údržbu - viz. biopaliva, viz. rate cuty, viz bailouty. To bude pokračovat a samozřejmě to vyústí viz výše.

Během dekády až dvou bych čekal rozsáhlé války o zdroje a pak už bude cesta k Flame Deluge a Memorabilii bohužel otevřená naplno.

1:51 pm, November 03, 2008  
Blogger che said...

Ono vlastně v tom článku není nic co by člověk co se o problematiku zajímá nevěděl, ta ale nijak nesnižuje jeho hodnotu, protože je to jasně, přehledně a srozumitelně řečené ve zdroji který je čtený, podstatná je i závěrečná věta:
"Jedině souběh několika krizí (s dominantní vlivem krize ropné) učiní změnu systému nevyhnutelnou." a k tomu dojne, zákonitě.
TT je pesimista, jeho vizi považuji za nejhorší variantu, jakýkoliv jiný neúspěch nemůže být horší, proto to stojí za pokus o lepší řešení, byť úspěch není zaručený.
Když aplikujeme to podstatné z Marxe - dialektickou metodu, tak to s ní není v rozporu (pozor na klam nedialektického konce dějin v podobě chimérického "komunismu" minulého režimu). Cestou je zvýšení státní (společenské) kontroly, ale i kontroly zdola, opuštění současné ideologie.
Vyvolá to revoluci, bohužel i se všemi jejími negativy, doufám, že se to podaří ustát, nutností je ale přijmout každou pomocnou ruku - odbourat ideologické zábrany.

2:06 pm, November 03, 2008  
Blogger -Pazourek- said...

Jsem klidnej jak želva :-) (zdravotník, 0,5/5)

Jinak bych měl jednu věcnou: TT nahlíží na běh světa za x let dnešníma očima, což se mi nezdá správné. Homo sapiens je celkem přizpůsobivý a adaptuje se na změněné podmínky. Tedy těžko odhadovat budoucí...

2:58 pm, November 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

2 TT - sám píšeš, že jsi ekonomickou vědou nepolíbený.
Z Tvých článků a příspěvků je to nakonec také zřejmé.

Nevím, proč bych měl uvádět nějaká fakta.
Ta Tě očividně nezajímají.
Hlásáš víru v konec světa. Nějakými fakty se při tom očividně rušit nedáš. Jak se na víru sluší.

Uvádíš paralely s r.29. A jaksi opomíjíš, že i tehdy se s touto krizí dokázaly tržní mechanismy relativně rychle vypořádat.
Natož dnes.
A cena ropy klesá, akcie jdou nahoru......

3:08 pm, November 03, 2008  
Blogger 6810 said...

Mě fakta zajímají, Brňáku. A TT a ostatní určitě taky. No v posledním případě jsi mi tady tvrdil, že nevíš nic o poklesu akcií a já ti ukázal, že už dokonce i mainstreamová média o tom píšou, viz třeba zde http://ekonomika.ihned.cz/c4-10130700-29720630-001000_d-burza-se-letos-propadla-uz-o-vice-nez-50-procent-orco-o-88 čímž se ukázalo, že o ekonomice nevíš vůbec nic ty, nemáš základní přehled. Tak nám konečně ta fakta ukaž, uveď. Proklamací, že cena ropy klesá a akcie jdou nahoru to skutečně nezachráníš. Radši mlč a dobře se dívej, protože na tomhle webu se bez legrace tvoří dějiny. Tak abys za pár měsíců nekoukal s otevřenou pusou, až se budeš dovolávat svých ekonomických bohů.

3:36 pm, November 03, 2008  
Blogger kubik said...

Citigroup říká, že ve 3Q zaznamenala ztráty z úvěrů z bankovních karet ve výši 1,4 mld. USD a očekává, že tyto budou přetrvávat a dosáhnou rekordních úrovní v průběhu roku 2009.
To by znamenalo další masivní propad akcií,další zpomalování ekonomik a pravděpodobně ještě propad komodit.Pravděpodobně se s ropou dostaneme k 52 usd/barel,jak jsem již předpovídal a DJ index k 5500.

4:41 pm, November 03, 2008  
Blogger Jura said...

Jako informatik mám 2/5, ale věřím, že tu výpověď stihnu dát sám.

Co se týká obsahu článků ohledně ropy a finanční krize nemám víceméně námitek. Ohledně ideových východisek a navrhovaných řešení se v některých bodech rozcházím.
Získávat informace dovedu i z textu s kterým třeba i ideově nesouhlasím.

Do těch ideových rozdílů se nechci pouštět, nejsou na tomto místě a v tomto čase důležité.

Každopádně ti Thone tržím palce do další práce.

10:40 pm, November 03, 2008  
Blogger M. said...

Pesimista je informovaný optimista. Současná situace se jeví i přes růžový nátěr povrchu poněkud zkorodovaná.V jednom časovém bodu se schází několik nepříznivých faktorů,na které pesimisté poukazují již několik let.
Finanční bublina na kterou upozorňovali paranoici již před minimálně třemi roky praskla.
Ropný zlom, resp. energetický nedostatek-min 5let, - právě začal.
Klimatické výkyvy-min. 10let !!
Pád americké demokracie 8let.
Nejspíš by se ještě něco dalšího našlo.
Teď to všechno prasklo ,optimisté nevidí a říkají skeptikům:"předložte důkazy o tom,že se něco špatného stalo". Jsou snad blbí,že ten průser nevidí kolem sebe a dokud do něj sami nespadnou neuvěří ?
Americké volby jsou plné emocí a další volební podvod by tentokrát mohl skončit výbuchem násilí.To by akcelerovalo všechny výše uvedené negativní jevy globálně a současná administrativa by nemusela odolat pokušení vyřešit vnitřní problém válkou navenek. Nemají snad preventvní úder v obranné doktríně? Nejsou snad 3svazy letadlových lodí v Perském zálivu?
Nemá snad US prezident nadstandardní pravomoce k převzetí absolutní moci v případě vyjímečné situace?
V takovém případě by katastrofické prognozy TT byly jen slabý čajíček.
Optimistům důkazy dodat neumím.
Dá se to však vyloučit?
M.

10:59 pm, November 03, 2008  
Blogger malevil said...

Diky Thone za posledni clanek..bavi me cist tvoje komentare, protoze mam podobny nahled na vec. Jsem zvedavy, kdo vyhraje dnesni US election. Jeho ukol bude pretezky a tezko rict jestli vubec dokaze neco zmenit.

9:34 am, November 04, 2008  
Blogger Jura said...

Destrukce poptávky v USA pokročila. Už je to 2 mbd, tj. cca 10% ! http://www.petrol.cz/ropa/clanek.asp?id=10918

Pokud nevyhraje Obama, tak (prý ?!) černoši vyjdou masově do ulic a Bushova administrativa proti nim zasáhne.

9:38 am, November 04, 2008  
Blogger -Pazourek- said...

@ Eriktata: totéž, veseleji http://www.youtube.com/watch?v=YbD-omir4c0&feature=related

5:08 pm, November 04, 2008  
Blogger nocciola said...

Cena ropy vyletěla nad 70 babek za sud, Saúdové snížili těžbu.

Poptávka po benzínu v USA v týdnu končícím posledním říjnovým dnem rostla, jeho cena byla naopak nejnižší za posledních 19 měsíců. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na zjištění společnosti MasterCard Advisors.

Američané tankují plnou. Retailová poptávka po benzínu v USA se totiž v týdnu do 31. října zvýšila oproti předešlému týdnu o 1,3 procenta, klouzavý čtyřtýdenní průměr se tak usadil na 8,915 milionech natankovaných barelů benzínu denně. Důvodem byly rekordně nízké ceny benzínu, celostátní průměr totiž mezitýdně klesnul o 26 centů na 2,56 dolarů za galon, což je nejnižší cena od března 2007. Američané však i přesto tankují o 6,6 procent méně benzínu, než před rokem.

"Toto byl první týden za poslední rok, kdy byla cena benzínu v každém státě nižší než 3 dolary za galon," uvedl k výsledkům viceprezident analytického oddělení společnosti MasterCard Advisors.


http://www.kurzy.cz/zpravy/157048-usa-poptavka-po-benzinu-roste-je-nejlevnejsi-za-posledni-rok-a-pul/

11:28 pm, November 04, 2008  
Blogger ErikTata said...

PARANOIDNÍ ROZHOVOR:
Michail Chazin: USA budú čoskoro čeliť novej Veľkej depresii
Sergej Chelemendik
Tento text publikujeme především jako ukázku hodně paranoidního myšlení. Pozn. red.
http://blisty.cz/2008/11/5/art43659.html

Hodně paranoidní jsem asi i já, když se mi ten článek paranoidní vůbec, ale vůbec nezdá :-)

9:32 am, November 05, 2008  
Blogger che said...

V detailech se autor může mýlit, ale paranoidní? - ani náhodou.
To by to musel být blud - blud je obsahově nepravda, je tam něco coby se nedalo kromě drobností označit jako nepravda? Neprokázané skutečnosti ještě nejsou nepravdou!

10:48 am, November 05, 2008  
Blogger che said...

Tak to po sobě čtu a tím dvojitým záporem (ó krásná češtino) jsem změnil smysl.

Správně:

To by to musel být blud - blud je obsahově nepravda, je tam něco coby se dalo kromě drobností označit jako nepravda?

10:50 am, November 05, 2008  
Blogger TK said...

Barack Obama vsechno zachrani...

11:05 am, November 05, 2008  
Blogger Judicator said...

Celý svět upírá oči k Baracku Obamovi v naději, že něco změní. Myslím si, že ani prezident USA proti proudu nic nezmůže. Jediná změna = totální krach, tak to vidím já.

11:37 am, November 05, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Obama má velmi úzký prostor. V mnoha ohledech je to loutka nastrčená republikány, která si "vyžere" nástup nejhorší krize v dějinách a kterou reformy, které se pokusí dělat mohou učinit stejně nepopulární a nenáviděnou jako Bushe.

Zásadní problém současnosti overshoot - konzumní kapitalismus založený na dluhu a rozsáhlé spotřebě zdrojů zůstává. Dokud bude společnost odvozovat fitness a sociální postavení jedinců od objemu hmotných prostředků které vlastní, je kurs vedoucí k brzkému kolapsu neměnnou, vědecky doložitelnou konstantou.

Dokud bude tržní náboženství ignorující fyzikální a evoluční zákony v kursu, je naděje na změnu jen sebeklamem. K sebeklamu jsme ale naprogramovaní, takže to je "přirozený" vývoj.

Pro ČR je důležité, aby zde nebyly vojenské instalace USA. Radar prudce snižuje možnost obyvatelstva ČR přežít rozsáhlejší jaderný konflikt. Znovu připomínám, že nedostatek surovin byl vždy v minulosti řešen expanzí a střetem. Pokud situaci zjednoduším, tak buď USA a svět opustí kapitalismus, současný životní styl, rozpustí korporace a vládnoucí skupina se vzdá moci a pokusí se o mnohem chudší, alespoň přechodně udržitelnou společnost, kde status bude odvozen od morálních a intelektuálních kvalit nikoliv počtu jachet - což je extrémně nepravděpodoný scénář nebo se pokusí udržet svou moc, postavení, životní styl a ideologii spotřeby a k tomu musí nutně zajistit suroviny. To znamená v nejlepším případě totalitní systém ala 1984 a Brave New World a omezené války o zdroje. Případně rozdělení světa do 2 nebo 3 supertotalitních velmocí.

Nezbytností bude vzhledem k overshootu redukce populace. Pravděpodobně provedena v období instalace nového systému (NWO) tj. odhadem období 2020 - 2040 kombinací válek, strádání, epidemií.....

V případě nezvládnutí eskalace válek o zdroje a neschopnosti dohody na novém dělení světa a zdrojů hrozí velký jaderný střet. Ten může být záměrně vyvolán stranou, která si myslí, že má šanci zvítězit (pravděpodobně USA, které primárně udeří a raketová obrana zastaví většinu odvetného úderu) nebo také nehodou, omylem v rámci eskalace.

Další variantou je nezvládnutí krize "elitami" a celkový kolaps civilizace, anarchie, válka všech proti všem.

Nic moc vyhlídky.

12:24 pm, November 05, 2008  
Blogger Tribun said...

Válka o zdroje a následná totalizace systému je podle mne velmi pravděpodobný scénář. A optimistický, budeme-li za alternativu považovat všebecný chaos, rozpad civilizace a následný zánik veškeré kulturnosti. Jistou nadějí může být snad jedině to, že rekonvalescence (bude-li možná) a nástup příští civilizace bude rychlejší, protože namísto "objevování" se budeme "rozpomínat".

Nerozumím ovšem tomu, co znamená, že Obama je loutka nastrčená republikány? Že Obama není spasitel, o tom není sporu. Že v současné situaci může republikánům vyhovovat, že "ti zlí" nebudou oni, tomu bych také věřil. Ale loutka? Jak bych ho nastrčili? A jak by ohlupili celou demokratickou stranu? Že v tom demokraté jedou také? Možná, ale potom nejde o loutku republikánů, ale všech (nebo někoho v pozadí?).

Dnes jsem narazil na tento citát: "There is only one party in the United States, the Property Party...and it has two right wings: Republican and Democrat."

2:01 pm, November 05, 2008  
Blogger Herbage said...

Tribune, všechny kandidáty na prezidenta zastupuje tato organizace:
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations#Membership , prohlédněte si prosím pořádně společnosti, které ji podporují a také členy této organizace, více snad nemusím dodávat.

3:25 pm, November 05, 2008  
Blogger Herbage said...

Jestli to tedy dobře chápu, tak s ročním poklesem 9,1% budem za pět let na 62% současné těžby a za deset let na 39%?

4:11 pm, November 05, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To herbage: Ještě počkejme s těmi závěry o poklesu za týden to zveřejní IEA oficiálně, uvidíme, co tam bude ve verzi "pro veřejnost". Ta formulace roční pokles o 9.1% do 2030 to není úplně zřejmé jestli je to roční průměr za to období nebo co se tím přesně myslí. Je z toho ale zřejmé, že poklesy jsou nad očekávání vysoké. Je to pravděpodobně způsobeno zmiňovanými sekundárními a terciárními metodami těžby, kdy technologie umožnila vysoké flow rates i za vrcholem pole, přičemž odvrácenou stranou, je pak akcelerovaný propad těžby, když se dosáhne kritického bodu.

Kdo sledoval diskuzi v minulosti tak kolem 2% byla recese, 5% deprese a problémy a 8%+ "Mad Max".

Já si myslím, že to je snad pokles před započtením nové produkce. Jenže i kdyby nové projekty přinesly 4 mbd nové produkce v letech 2011, 2012, tak pokles bude 7 mbd a to jsme -3 mbd a to je pravděpododbně víc než činí současný pokles poptávky, 2013,2014 - budu optimista a dám novou těžbu na 3.5 mbd ročně (taky to může být 1/2 a pokles něco pod 10% a jsme na -4 mbd ročně atd. atd. Teď tam dejme ELM a vynásobte to extrémně konzervativně 1.5 (v realitě to mohou být 2, 2.5, 3 a víc) a importéři jsou dole 6 mdb ročně a poraďte si. To by pak vypadalo na minimální exporty v 2020 - 2025.

Jak se na tohle chcete adaptovat to je naprostý rozvrat současného životního stylu a jestli udrží fukční základní společenské systémy, to je sázka do loterie. Jestli je 9.1 správně, pak jako ateista říkám. Bůh s námi.

Ta čísla jsou pochopitelně jen velmi přibližná.

Tohle už je teď zdá se optimismus.
http://zlomropy.blogspot.com/2008_07_01_archive.html

5:02 pm, November 05, 2008  
Blogger Herbage said...

Devět procent ročně mi přijde jako velmi drastický odhad a ani si nedokážu představit důsledky. Vždyť jen tento rok létá cena ropy o desítky procent semtam a to jsou jen výkyvy dodávek v řádech desetin procent, ceny ropy při ročním poklesu dodávek 9% si neumím ani představit a na tak velkou destrukci nabídky není lidstvo připravené. Ze zbývající ropy se musí zajistit hlavně zemědělství, doprava(jen to nejnutnější), výroba. Nějaké hromadné dojíždění do práce z předmestí nepřipadá v úvahu. Hloavně se bojím, jak to dopadne v USa, protože právě tam chybí základní síť hromadné dopravy, lidé mají ekonomické probémy a na dojíždění do práce jsou existečně závislí. Evropa je na tom sice lépe, ale jestli bude v USA run na banky, tak se dostane do sraček celý svět. Náhradou benzínu a nafty by mohl být částečně zemní plyn či jeho deriváty(propan-butan), což by nevyžadovalo ani nějakou drastickou přestavbu motorů, ale problém to nijak neřeší, jen oddaluje o pár let dále, i když možná budem rádi za ně. Na BL vyšel poměrně zajímavý článek právě o těžbě zemního plynu, nemohl bys Thone napsat rovněž článek o zemním plynu, jeho těžbě a závsilsoti na těžbě ropy, protože poklud vím, tak jeho cena se odvíjí právě od ceny ropy. Případně to i rozšířit na článek o dalších fosilních palivech, jako uhlí, atd.

5:26 pm, November 05, 2008  
Blogger Judicator said...

To jako znamená, že pokud se dá ekonomika dohromady, čeká nás :
2009 - 350 $/barel
2010 - 500 $/barel
2011 - 1000 $/barel
2012 - celosvětový hladomor

7:05 pm, November 05, 2008  
Blogger ErikTata said...

Neslyšel někdo z vás o tom, že ropná ložiska napadla nějaká bakterie, která ropu znehodnocuje?
Zní to šíleně, protože informaci mám z komunity, která se zabývá hovory s duchy a mimozemšťany, ale některé jejich informace jsou kupodivu přesné.
Omezení těžby v Saudské Arábii je prý kvůli tomu, tam to začalo a bude se to rozrůstat na další ložiska.
zn. prodám auto, nemá někdo zájem? :-)

7:21 pm, November 05, 2008  
Blogger Lukáš said...

Je zcela evidentní, že svět stojí před značnými problémy, ale rozhodnout o tom, zda ropný vrchol už proběhl, nebo ne, je myslím dost problematické a to dokonce i v případě, že skutečně klesá produkce. Aby totiž nastal onen zlom a měl potencionálně vážné dopady, musí být kromě klesající produkce i stagnující, nebo spíše stoupající poptávka. A nyní pozorujeme klesající ceny, poptávku i produkci. Ale lze z toho vyvozovat, že nastal ropný zlom? Já tvrdím, že ne!

7:45 pm, November 05, 2008  
Blogger Herbage said...

To Judicator: Tohle mi přijde jako věštění z kávové sedliny, stačilo se podívat jen na vývoj cen za letošní rok, takovéto téměř lineární zdražování mi přijde téměř nereálné. Závisí to na mnoha proměných a ani kurs dolaru nebude do budoucna znám. Pokud se ekonomická krize prohloubí a současně budou stále takto nízké ceny ropy, tak zachvíli budou mít velké problémy ropné státy vyvážející ropu(ty mají už teď). Takto zchudnou i nezadlužené státy a již nikdo nebude mít nato kupovat si ropu, zastaví se s ní obchod a začne válka. Světovým tahounem by se mohla stát Čína a její vnitřní trh, ale dost pochybuji. Pokud své výrobky ve světě neprodají, tak se rovněž velmi rychle ocitnou v krizi. Za současného stavu je pro budoucí vývoj jak špatné zdražení ropy, tak její zlevnění, obojí vede k totálnímu krachu ekonomik buď spotřebitelských zemí nebo zemí exportních. Přichází se zpožděním facka, která měla přijít před mnoha lety. Největší problém není ropa, ale přimět lidi, aby se naučili uskromnit se, další problém je přemnožení planety. Kdyby každý člověk spotřebovával tolik, jako běžný občan USA, tak tato zem uživí jen něco kolem 700 milionů lidí, přitom nás tu je skoro 10x tolik. Takže uskromění se je možné, ale bohužel lidé si vždy vyberou tu snažší bezbolestnou cestu, než složitou a pracnou, takže připadá v úvahu nějaká válka o zbývající zdroje a jedeme dál. Toho se nejvíce bojím, jinak v lidského ducha pevně věřím a třeba Česká Republika když se všichni občané spojí pro jednu věc, přežití nejen nás, ale i našich potomků a jejich smysluplný život, tak jsme toho schopni.

7:47 pm, November 05, 2008  
Blogger M. said...

Svět propadl euforii nad zvolením Obamy,jako by ten pán byl spasitel.Celý poddaný svět se před ním sklonil v ponížených gratulacích.Jen Medveděvovi nestál za blahopřejný telegram. Místo gratulace Medveděv zvrátil rozhodnutí o rozpuštění tří raketových pluků,oznámil instalaci raket Iskander v Kaliningradu jako hotovou věc,oznámil elektronické rušení případného radaru v Brdech.
Proč to dělá a nejásá jako všichni ostatní? Možná proto:
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/ruske-strategicke-sily-a-americke-jaderne-prvenstvi.html
V době finanční krize, a hospodářské krize na prahu.V době na pokraji světového energetického kolapsu. V době kdy je svět na pokraji další války. Opravdu se ještě divíte,že jsou rusové velmi nervózní?
Pomalu začínám mít obavu,abychom se toho ropného zlomu vůbec dožili.
M.

9:42 pm, November 05, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Neviděl bych to vše tak černě.
Nastupuje Barack Obama, který:
1)podpoří ekonomiku stimuly na mnoha frontách. Půjde o masivní veřejné investice jako během velké krize v 30. letch - velké infrastrukturní projekty (doprava, ekologie), investice do školství, zdravotnictví, dále nebude už tolik pomáhat bankám, ale spíše vlastníkům nemovitostí před exekucí. Zachrání automobilky, ale s tlakem, aby vyvinuly a uvedly do prodeje auta s nižší postřebou a hybridy.
2)slíbil omezit závislost na dovozu energií, tedy viz výše u automobilů, k tomu podpora biopaliv další generace, zřejmě i JA, "čisté uhlí" atd.
3) bude klást důraz na ekologii, boj s klimatickými změnami.

Dál si myslím, že všichni podceňují probíhající destrukci poptávky po ropě. Ta je velmi výrazná, v USA zřejmě kolem 10%, klesá prodej benzínu, nafty, klesá počet pasažérů leteckým společnostem. Je zřejmé, že spousta lidí má prostor pro omezení zbytečných cest, popojíždění, výletů, atd. ani by to ještě bolelo (vidím to na sobě, kdybych přestal dojíždět do práce autem, pracuji ve městě, kde bydlím, tak bych ušetřil více než 50% spotřeby benzínu a přežil bych to bez úhony). Do toho vstoupila Čína, která začíná omezovat nárůst automobilismu (např. zákazy vjezdu do Pekingu odůvodňované žádostmi občanů o zachování olympijsky čistého ovzduší), Indie, kde automobilka na výrobu superlevného vozidla Tata Nano, které mělo motorizovat Indii a okolí, se ještě ani nazačala stavět(po zrušení původní stavby v Západním Bengálsku pro protesty), atd.

Nic nanasvědčuje, že už bychom byli na ropném vrcholu. Produkce ropy měly v období 1/2008-7/2008 (dále jsem zatím nedohledal) téměř neustále vzrůstající tendenci, v měsících 5/2008 - 7/2008 se pohybovala kolem rekordních hodnot a v mi posledním známém měsíci červenci byla na historickém maximu 75,1 b/den s výrazným meziměsíčním růstem (Conventional crude production - Latest available figures from the Energy Information Administration (EIA) show that crude oil production including lease condensates increased by 840,000 b/d from June to July, resulting in a new historical total world crude oil production record of 75.10 million b/d. - blíže i s grafy na adrese http://europe.theoildrum.com/node/4676 )

Teď lze očekávat pokles produkce ropy díky nařízeným cutům ze strany OPECu z důvodů zastavení pádu ceny. Grafy však hovoří jasně, OPEC, zejména Saúdská Arábie v době maximálních cen prudce zvyšoval produkci, teď jí nuceně sníží, ale ta volná kapacita a možnost jí zvýšit tu zatím stále je. Nezlobte se, ale takhle si oil peak nepředstavuji. SA prostě zatím je v dobré kondici, nepopírám, že se to může v horizontu málo let změnit.

10:52 pm, November 05, 2008  
Blogger Herbage said...

To Jamesxxl: Zní to pěkně, ale kdepa na to pan Obama vezme? Jednak si myslím své o slibech politiků, jednak nevěřím, nato sežene peníze jinak než půjčkou, takže další olej do ohníčku. Co se destrukce poptávky týká, tak buďme za ni rádi, ale nabízí se otázka, jestli 9%ročně není přeci jen moc a jak na to budou lidé reagovat. Těch prvních 10% lidé nějak oželí, dvacet taky, ale pak už nebude kde brát a lidi to začne bolet. A k ropnému vrcholu, co to vůbec je? bod, kdy je vytěžená půlka zásob ropy nebo bod, kdy lidstvo za celou svojí historii vytěžilo nejvíce ropy za jeden rok. Pokud bereme v úvahu druhou definici, tak se jen můžem modlit, aby peak by za náma, protože každé další zvyšování produkce je jen další dávka heráku, my se musíme závisloti na ropě pomalu, ale jistě zbavit. Čím dřív, tím líp.

11:24 pm, November 05, 2008  
Blogger malevil said...

Z Obamy prijde vystrizliveni. Nemuze splnit ani zlomek toho co slibil nebude na to mit. Co se tyka zahranicni politiky, tak nejspis se nic nezmeni a od radaru neustoupi. Vondra ten radar postavi i kdyby ho USA nechteli http://www.nenasili.cz/cs/2026_kdo-prosazuje-radar-v-cr. Je to zaprodanec a vlastizradce.

8:48 am, November 06, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Schodek rozpočtu USA bude příští rok pravděpodobně přes 1 bilion dolarů, neoficiálně možná i 2-3 biliony. Na nějaké superprojekty bych moc nesázel. Jakékoliv obnovení růstu narazí do zdi dostupnosti ropy a její prudce rostoucí ceny. Nezaměstnanost rychle roste, daňové výnosy klesají.

Naopak všechno nasvědčuje tomu, že jsme za vrcholem. Produkce po červenci prudce klesla o nejméně 2.5 mbd. To, že se rozběhly saudské megaprojekty bylo očekávané roky. Je to ale s výjimkou Khurais téměř vše. Pokud se jim podaří Khurais spustit bude to odhadem někdy 2010-2012, jak problematický je to rezervoár jsem psal. Tím ale Saudové fakticky končí. Na 2011,2012 je nová těžba zatím v databázi 3.5 mbd. Přírustky jsou ale v zemích, které jsou vysoce problémové - Irák, Iran, Angola, Nigérie a Kanada-ropné písky to je již pod stolem. 2013, 2014 zatím známo 2.2, respektive 1.4 mbd nové produkce a znovu zdaleka největší růst Angola, Kanada, Brazílie. Teď si vezměte těch 9% pokles a jsme 4-5 mbd za rok níž. Tohle kdyby mělo přijít, tak to je opravdu těžká "pohoda", zlom se nekoná že?!!

Pokud bereme zlomový rok jako rok, kdy byl vytěženo nejvíc ropy tak je to zatím 2005 a 2008 to asi nezmění, navíc co je to dnes za ropu (syntetická, těžká atd.) není ropa jako ropa. EROEI téměř jistě vyvrcholilo u ropy v roce 2005.

Pořád je na 2009 projektován globální růst poptávky (asi 700 000 bd) ne pokles.

2 mbd a Západ je v recesi. To je pokles, který nás čeká každých pár měsíců, až to opravdu začne klesat (už 2011-2012???).

Uvědomte si, že jakmile se začne hroutit ekonomika, prudce klesnou státní příjmy a vzrostou výdaje, navíc v ČR jdou do důchodu silné ročníky a potomstvo dětí Husáka půjde do škol, to bude tlak na výdaje ze strany populace na všech frontách. Většina lidí vyrábí nebo poskytuje věci a služby, které ve skutečnosti člověk nepotřebuje (jen chce). Kdo nedělá ve vodárenství, energetice, zdravotnictví, školství, zemědělství, policii je postradatelný a pravděpodobně bude velmi ohrožen vyhazovem. Státní správa bude také zeštíhlovat, ale proti jiným odvětvím je to pořád "bezpečný přístav".
Biopaliva-nefukční, čisté uhlí - to je protimluv. Jak bude uhlí drahé - velmi a zkuste ho těžit s ropou za 250 za barel atd. Veškeré "alternativy" jsou bez levné ropy vysoce nákladné a málo účinné a mohou se rychle ukázat být slepými uličkami. Hybridy a malá auta? S 9% poklesu produkce ročně? K smíchu.

8:54 am, November 06, 2008  
Blogger Judicator said...

TT, toto vše je vlastně šílené. Pokud nemáš pravdu - o tom se přesvědčime za pár let a bude to bezva. Pokud ale máš pravdu, tak jsme tak jako tak v pr..li a jako civilizace končíme. S tímto problémem se současná civilizace nebude schopna vyrovnat. Já jako maxipesimista bych to viděl takto:
- rok 2009 -9% recese
- rok 2010 -9% deprese
- rok 2011 -9% chaos
- rok 2012 -9% totální rozvrat
Toto je samozřejmě pouze nadsázka, ale kdyby opravdu produkce klesala ročně o 9%, tak zase tak daleko od reálu nebudu.
Předpokládám, pokud toto je pravda, že to bude konec naší civilizace, neboť civilizace jako celek nedokáže skousnout downgrade o několik stupňů. Z toho plyne nebezpečí z použítí jaderných zbraní - chaos v USA, Rusku, Indii, Pakistánu (už je tam nyní) je to nejhorší, co bude následovat. Ty nejsilnější státy vyhrají, dostají se ke zdrojům energie, i zace použítí jaderných hlavic.
Šílené je to, že vše se zdá být v pořádku, nikdo z lidí okolo nevnímá tuto problematiku. Když se zeptáte někoho na názor k problematice Peaku, dotyčný řekne, že jsou to bludy ekoteroristů a právě ropy máme na několik stovek let. Tak je to se vším. Uhlí je na 1000 let, plynu taktéž. Když jim to začnete vyvracet, jste buřić, blázen, neználek a v nejhorším i ekoterorista, který patří za katr. Vlády i média to podporůjí vysílaním nesmyslů typu Pojištovna štěstí, Nic než pravda a jiných ubohých seriálů.
Doufám, že až to vše praskne, tak se slavní politici budou houpat na stromech(obrazně řečeno) za to, že dovedli národy k totální destrukci.

9:42 am, November 06, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Těch 9% to říka IEA, to jsem si nevytáhl odněkud z klobouku. Ti se vždycky drželi při zdi a teď tohle... Ve středu to vytáhnou na světlo ale dnes Finacial Times znovu opakuje, že to je pokles 9%. Nejlepší je, že tam mají prakticky stagnující produkci do 2030 a do energetického sektoru je prý do 2030 potřeba investovat 26 bilionů dolarů. I kdyby to srazili investicemi na 7%, tak to je pořád "peklo" a teď tam není entropie - hurikány, zemětřesení, nehody, teroristi, války..... 9% nebude nová těžba rozhodně schopná kompenzovat dlouho. To je jasné.

Jestli je 9% skutečnost, tak 2009 dokončení přípravy, 2010 sázím ve velkém...

Jestli to je pravdivý údaj a nemám žádný důvod se domnívat, že ne, tak je situace kulantně řečeno velmi vážná a všeobecná ignorance je opravdu šílená. Hlavní příčina je v naprosté zhovadilosti současné "ekonomické" ideologie, která je zcela mimo realitu. Studium ekonomie je pokud to berete vážně poukázka na mentální retardaci, které předchází totální brainwashing.

Ještě tady jsou pořád další zdroje, plyn, uhlí.... Na sbalení plné polní, přebroušení nože, sekery, vyčištění a nabití zbraní a vyražení do lesů je ještě brzy. :-)

10:36 am, November 06, 2008  
Blogger Grendal said...

to jamesxxl...

hybridy a mala usporna auta jsou jiste pekna vec, ale je tu nekolik prakticky neprekonatelnych prekazek a komplikaci, ktere brani jejich masovemu rozsireni. Vzhledem ke Krachu je to cas. Mate vubec predstvu, jak rychle se da obnenit vozovy park v celonarodnim meritku? To je otazka mnoha let a v situaci probihajici financni krize, kdy lide prichazeji o sve domovy a vseobecne si musi utahnout opasky, se ta doba podstatne prodluzuje. A ke vsemu jeste musite pocitat s tim, ze uvedeni techto aut do velkoseriove vyroby trva 1-2 roky, po ktere se situace muze stale zhorsovat a kupni sila obyvatelstva klesat.

Zmena vozoveho parku je uz jen z casoveho hlediska nerealna i bez teto financni krize.

Dale jste zminil jadro.
Stavba JA je otazka desetileti a navic neexistuji prostredky pro jejich masovou vystavbu. Ale je tu i dalsi problem - rozvodne site. Aby bylo mozne uskutecnit sen, kdy si date pres noc auto do nabijecky, musite je predelat, protoze uz nyni to v urcitych obdobych nezvladaji a jsou pretizene.

Uhli? To radeji necham bez komentare...

A jak se ukazuje, tak cim dele se drzime na plato, tim strmejsi bude sestup. Proste cim dele udrzujeme tezby ve vysokych cislech, tim hori bude pad. A na ta cisla se nelze divat jen jako na cisla, musite se divat, co za nimi stoji a z tohou soudit, jestli se neco deje.

11:08 am, November 06, 2008  
Blogger helimadoe said...

při těchto poklesech přece nejde o to , kdo bude a kdo ne jezdit na kole či oslíku. přesně jak uvádí TT , pokud se sníží výroba a tudíž odovody do státní kasy , kdo zaplatí zdravotní péči , jakou a jaký rizsah ,a komu , koho "hodíme přes palubu " -podle věku , diagnosy, jaký bude klíč , spravedlivý ? A co očkovací programy ,proti stávajícím nemocem, a co nové dosud jen potlačené pod obzorem - jako třeba mor.,... no jako lékař jsem zvědav , ale spíše se děsím. To pak bude redukce populace zcela snadná.

12:10 pm, November 06, 2008  
Blogger Judicator said...

Helimadoe, řekněme si to narovinu a bezokolků. Předně to odnesou staří lidé. Na ně léky nevyzbydou, ostatně by to bylo plýtvání. Léky dostanou v době nemoci pouze silní pracující jedinci, kteří budou udržovat chod státu a pracovat. To znamená, že léky a očkovací séra budou dostávat policisti, vojáci, politici, zemědělci a prostě lidé, kteří budou pro společnost potřební. Důchodci v té chvíli budou nepotřební a budou obětováni. Je to šílené, hrozné, vím. Píši to s tím, že patřím do té generace, která bude obětována.

Očividně redukce populace v tomto směru bude snadná. Mor a jiné nemoci se vrátí s plnou razancí a zaútočí na naše antibiotikama oslabené tělesné schránky. Protože antibiotika nebudou k dostání, oslabení jedinci budou mít smůlu - jako ve středověku.

Nepěkné časy nás čekají - my, lidstvo si za to ale můžeme samo. Dary přírody (ropu, plyn, uhlí) a vědu (jádro, medicína) jsme zneužili k sobeckým zájmům kapitalismu. Po desetiletí jsme plundrovali přírodu. Teď nás za to čeká trest. Oprávněný?

1:33 pm, November 06, 2008  
Blogger Herbage said...

Dnes ráno jsem záhlédl snídani s Novou a povídali tam, že létající auto se asi do výroby nedostane. To je škody.

1:44 pm, November 06, 2008  
Blogger para N0.1K said...

Dobrý den, většinou mnoho nekomunikuji, však závažnost zde asi nejrealističtěji probírané problematiky mě již delší dobu posouvá k myšlence založení think tanku jí se zabývající. Jak, kde a kdo, snad poradíte sami.

3:34 pm, November 06, 2008  
Blogger Judicator said...

Já jsem si pohrával s myšlenkou založit občanské sdružení, které by kladlo nepříjemné otázky zastupitelstvu ohledně zde probírané tématiky a realizace protiopatření (samozásobitelství, obnovitelné zdroje, biomasa, apod) ve městě, resp. v kraji, ve kterém žiji. Bohužel, neznám nikoho, kdo by do toho šel, tak jsem myšlenku opustil. Nyní zastupitelstvu sepisuji dopis o závažnosti situace, která nastává. Příští týden ho chci poslat. Pokud přijde odpověď, tak samozřejmě dám vědět.

4:06 pm, November 06, 2008  
Blogger hanskrtek said...

http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1304777/sbohem-a-dekujem-za-vsechny-ryby.html - hezké shrnutí - a neplatí samozřejmě jen pro změny klimatu

4:49 pm, November 06, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

Já to beru tak, že hlavní je být v klidu, jelikož to přijde, o tom už nikdo rozumný nemůže pochybovat a připravit se na boj s tím nelze. Totalita typu 1984 řízená CFR, MMF nebo kým, mi připadá daleko smutnější než hromadné vymírání na mor. Permanentní planetární plantážnictví. Mozky lidí vzhlížejících k pohodlí co máme už jsou beztak dávno bez života, bez imaginace a bez radosti ze sdileni. Tak se mějte hezky, dívejte se dál bez ohledu na fakt, že vás nazývají šílenci a nebojte se, konec civilizace bude velká sranda. Narodili jsme se do zajímavého období vesmíru. Vláčky TT s námi.

5:44 pm, November 06, 2008  
Blogger seic said...

pekny clanek, mimoradne poutave napsany od "normalniho" ekonoma.. jen me napada, ze v kombinaci s PO Monika do duchodu asi nikdy nepujde :-)

http://www.finmag.cz/clanek/4653/

7:34 pm, November 06, 2008  
Blogger seic said...

ad Obama... vsechny jeho sliby bohuzel potrebuji jednu malickost.. penize, balik penez, spis HORU penez... a uz davno se mluvi o tom, proc by nekdo pujcoval penize Amikum, kdyz ti na oplatku nic "nespotrebovavaji".. silene slovo :-) kdo chce vedet vice -> http://www.financialsense.com/
pripadne lepe a poutaveji napsano
-> http://www.gold-eagle.com/research/williendx.html

7:47 pm, November 06, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Pořád si říkám, i kdybychom přišli o všechny fosilní zdroje energie, tak se dostaneme asi tak do doby Marie Terezie.
Populace na našem území nebyla zase o tolik menší, v mladších ročnících naopak asi větší.
Oproti tehdejší době bychom měli JA, hnědé uhlí, technologie, vybudovanou infrastrukcutu. Byl by to šok, ale ne armagedon. Navíc by se napnuly síly a zbylé fosilní zdroje na rozvoj jaderné energie, možná solární atd.
S tou krizí je to tak, že ty postavené domy se nebourají, auta a stroje se neničí. Pokud by bylo fakt zle, mohli by udělat měnu, zrušit staré peníze, vklady a dluhy. Lidé by přišli o finanční majetek, ale ne o hmotný majetek, druhý den by pak normálně nastoupili do práce, dostali by nové peníze, bankéři, makléři a analytici by třeba šli sbírat brambory na pole. Každopádně by to ustáli, stejně jako komunisté měnu v roce, tuším 1953.
To, že by lidé zcela přišli o energii, mimo tu vytvářenou jejeich vlastním tělem, se nyní nebojím.

9:14 pm, November 06, 2008  
Blogger 6810 said...

To jamesxxl: No tak lepší vtip jsem neslyšel: Pokud by bylo fakt zle, mohli by udělat měnu, zrušit staré peníze, vklady a dluhy. Lidé by přišli o finanční majetek, ale ne o hmotný majetek, druhý den by pak normálně nastoupili do práce, dostali by nové peníze, bankéři, makléři a analytici by třeba šli sbírat brambory na pole.
HAHAHAHA

Ubezpečuju tě, že tak to chodí jen v pohádkách a amerických seriálech. Realita bude taková, že každý bude za milimetr svého pohodlí tvrdě bojovat a za trochu Matrixu položí i život, jen aby se mohl do něj vrátit. Jen ti nejodolnější a nejvíce připravení (morálně, mentálně i fyzicky) přežijí.

9:53 pm, November 06, 2008  
Blogger -Pazourek- said...

@6810: to jsi myslel vážně? Morálně, mentálně a fyzicky bojovat za milimetry svého pohodlí? Asi budeš taky nějaký makléř .-)

11:08 pm, November 06, 2008  
Blogger Futon said...

My přesně nevíme, jak "to" bude vypadat. Ale - snad moc neopakuju banality - všem nám hrozí tohle:
-hlad
-zima
-násilí ze strany jiných lidí
-psychická deprese ze změny životní úrovně
-ztráta střechy nad hlavou

Zapomněl jsem na něco, kromě smrti?

Když se to rozebere na body, dá se na každý problém najít "řešení". Tedy jak pro koho. Osobně pokud jde o hlad, trochu spoléhám na permakulturní zemědělství (které tady bylo zatím spíš dehonestováno) - ale je k tomu potřeba pozemek. Vůbec všechny body vycházejí líp, když budete někde pod širým nebem, na vlastní půdě, než ve městě..

11:12 pm, November 06, 2008  
Blogger 6810 said...

To-Pazourek-: já bych hlavně řekl, že jsi vůbec ten příspěvek nepochopil.

7:29 am, November 07, 2008  
Blogger Jura said...

J.K. na blistech zpracovává 9% pokles takto:
"Zpráva sumarizuje tvrdá data o trendech těžby získaná z 500 největších světových ropných polí a pro menší těžební oblasti použila k odhadu jejich trendů metody extrapolace."

Takže těch 9% se netýká celku, ale jen největších (tj. většinou nejdéle těžených) polí. Globál bude příznivější. ... i tak to bude sešup.

8:01 am, November 07, 2008  
Blogger Jura said...

to futon:
Permakultura není jen o zemědělství. Stavby založené na cementu a infrastrukturních sítích taky nejsou moc udržitelné.

8:09 am, November 07, 2008  
Blogger Judicator said...

jamesxxl: Kdyby se to provedlo lokálně - k tumu by byl potřeba diktátorský režim, který by zrušil v tom daném státě ekonomiku jako takovou. Nejprve by se museli vypořádat všechny dluhy vůči ostatním státům a firmy zestátnit. Jinak by naběhli armády věřitelských států s tím, že si dou pro ukradený majetek. Utopie je to, že by např. Čína odpustila USA dluh. Kdyby si tyto státy dlužili rovnoměrně, tak by se dalo na něčem dohodnout, jinak ani náhodou.

-pazourek-: Každý tady sní o spravedlivější společnosti, v nesobecké a nenásilné společnosti. Nevím, jestli jde docílit, aby taková společnost byla. V jakékoli společnosti najdeš jedince, kteří mají ambice, kteří chtějí moc a velet, to na úkor jiných. Jak píše TT, máme sobeckost a sebeprospěchářství v genech, v době nouze budeme o kus žvance klidně i zabíjet a vůbec nás to nebude ani trochu mrzet. Neříkám, částečně se to dá změnit výchovou, ale vždycky v nás zůstanou pudy, které jsou toho příčinou. A protože jsme součástí živočišné říše, platí pro nás to, co napsal 6810: "Jen ti nejodolnější a nejvíce připravení (morálně, mentálně i fyzicky) přežijí."

9:01 am, November 07, 2008  
Blogger Tomáš said...

Ono to nie je prvotne "v genoch" - tie su len zobrazenim toho, co je "v systeme" - http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5048

Teda, za predpokladu, ze sa spravame "automaticky" (a to sa dav/spolocnost sprava) :)

Zial podla tohto krasne scenare o mierumilovnej pokojnej ludskej humannej kooperativnej atakdalej spolocnosti nie su mozne, lebo "jediny jastrab rozlozi populaciu holubic" ...

:(

... ale ktovie - mozno prechod "na vyssiu uroven" spolocnosti je ten, ze sa prestaneme spravat "automaticky" - a vtedy prestane platit teoria hier ...

9:52 am, November 07, 2008  
Blogger Jura said...

Nejspíš tady budu s tímto názorem ve velké menšině, ale musím se ohradit k opakovaně používanému větám o tom, co všechno máme v genech a nedá se s tím tedy nic dělat.

Tenhle blog je o tom, že věda a její oficiální interpretace ohledně ropných ložisek je mírně řečeno chybná a natvrdo řečeno záměrně klame (ještě jinak lže).
A kdo zalhal jednou, může zalhat i podruhé, ....

Oficiální věda se mám snaží namluvit, že máme v genech zakompovanou agresi predátora (to zahrnuje reakce typu přežití nejsilnějšího; reakce na stres: útok, je-li přede mnou slabší soupeř, útěk, je-li přede mnou silnější soupeř).

Jaksi však zapomíná i na jiné reakce, které jsou mnohým lidem vlastní. Tou reakcí je např. útlum (snaha o zneviditelnění). I tako reakce má oporu ve zvířecí říši - u některých býložravců.
O předurčenosti reakcí spolupráce x konkurence toho je napsáno dost v některých publikacích o penězích ... tj. taktéž to není dáno geny.

To co tvrdí oficiální dílčí vědy je mnohdy tendenční a manipulativní. Co se týká předurčenosti člověka jsem (pro sebe dostatečně) přistihl oficiální dílčí vědu 2x v "nedbalkách".
Ještě nevím, jestli jsou zmiňované modely chování předurčené více geny či prostředím (strava, charakter peněz, ...). V historii lidstva byli přítomny mezi lidmi jak reakce agresívní, tak spolupracující. Ty agresivní pouze od jisté doby (hodně) přibývají a převládají.

To co se světem děje, tak nepovažuju za předurčené. .... Jinou otázkou je dokázat to nějak změnit.

10:26 am, November 07, 2008  
Blogger Futon said...

Nic proti teoriím, ale trochu jsem doufal, že když si TT stěžoval na zaplevelenost diskuse, zanecháme filosfických sporů a budeme se věnovat praktickým věcem. Byly tu tendence vytvořit "think-tank" o tom, co přesně se stane a kdy, ale to je nemožné. Mohli bychom ale sestavit nějaký soubor návodů, co bude dobré konkrétně dělat, až to přijde, nebo jak se pokusit připravit.

Judicator například posílá dopis místnímu zastupitelstvu, obdivuju jeho energii, ale je ztracená, pokud ty lidi nezná osobně a neví o nich předem, že jsou to nějací nadprůměrně informovaní (a nadprůměrně paranoidní) lidé.

11:05 am, November 07, 2008  
Blogger che said...

To Jura - neplést si skutečnou vědu za ideologii za vědu se vydávající.
Doporučují Koukolíka - např Vzpouru deprivantů a pak psychologii, třeba problematiku potřeb - Maslow aj.

11:43 am, November 07, 2008  
Blogger malevil said...

Mam jednu pripominku k tomu kdo v prirode dlouhodobe preziva. Neni to ten nejsilnejsi ani nejodolnejsi, ale ten nejprizpusobivejsi. Ale nakonec to asi bude kombinace vesch techto vlastnosti.
Jeste jedna vec k permakulture a zemedelstvi. Mame doma male hospodarstvi a tak si dovedu predstavit kolik stoji usili se uzivit vlastni praci. Proto aby clovek byl sobestacny bez vyuziti velke motorizace by musel mit docela dost pudy a travit tam spoustu casu. Prezil by jedine tehdy kdyz by jedl skoro samou zeleninu a maso jen svatecne-vlastne jak to bylo kdysi davno. Zatim jsou zemedelci jen pro smich a vzbuzuji opovrzeni, ale v brzke dobe se to zmeni a mit svoje vlastni pole bude otazkou preziti. A jestli se mylim nevadi, prace v prirode je zdrava po vsech strankach :)

12:33 pm, November 07, 2008  
Blogger Futon said...

To malevil: Souhlasím s tím, že každé zemědělství zabere spoustu času a že práce venku je zdravá. Permakulturní pozemky ale vyžadují motorizaci jen při zakládání, potom už ne. Proto jim podle mého patří budoucnost. Taky poměr "strávený čas/výnos" je výrazně příznivější, než u klasického zemědělství. Nemám zatím permakulturní zahradu, ale nějaké jsem už na vlastní oči viděl, takže to nemám jen z knih.

1:01 pm, November 07, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

v mych genech zadny boj o preziti neni, cetl jsem je. necist dawkinse - kapitalisticka ideologie.
to futon: prakticka vec je na internetove diskusi dost nerozlisitelna od filosofickeho sporu.
at to zni sebedivnejc, utopie jamesxxl vypada jako nejrozumnejsi reseni, kdyz se rozbiji spolecnost, muze se stat cokoli, napriklad se mohou zacit ignorovat ekonomicke zvyklosti, bohuzel, neoliberalismus nas spis presvedci, ze za krizi si muzeme sami, peakoil nepeakoil.

8:34 pm, November 07, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

"The real menace of our republic is this invisible government which like a giant octopus sprawls its slimy length over city, state and nation. Like the octopus of real life, it operates under cover of a self created screen.... At the head of this octopus are the Rockefeller Standard Oil interests and a small group of powerful banking houses generally referred to as international bankers. The little coterie of powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes. They practically control both political parties."

New York City Mayor John F. Hylan, 1922, taky to zminuje cilek

9:52 pm, November 07, 2008  
Blogger Futon said...

To 1+0=8: Tvoje příspěvky čtu rád, i když nejsou praktické ani teoretické. Ale myslím, že nějak nemá smysl rozebírat tu geny, náboženství a tak. Podstata člověka není jednoznačně zlá ani dobrá, takže se můžem dočkat obého. Doporučuju v tom směru knihy Ericha Fromma.

Myslel jsem to tak, že když třeba Ilargi (http://theautomaticearth.blogspot.com/) pořád straší, že svět se posere do jara (a on umí psát hodně sugestivně), pomalu si dělám seznam předmětů, do kterých vrazit peníze. Například jízdní kolo s přívěsným vozíkem. Týpí. Konzervy s trvanlivostí aspoň čtyři roky (je jich málo). Atd.

To Thon Taddeo: Co si myslíš o Josephu Stiglitzovi? V opozici k Bushově administrativě, přesto píše, jako by se problém přeci jen nějak řešit dal (např. http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1851739-1,00.html )

10:58 pm, November 08, 2008  
Blogger Minduton said...

Hmm, já si myslím, že cena ropy nikdy nepřekročí nějakou realistickou mez. Jasně, 1 litr benzínu může stát 200Kč, ale to pak chleba musí stát taky 200Kč.
Je to krásně vidět na této "krizi". Jakmile cena ropy vystoupe na nějakou "šílenou" cenu (v tomto případě byla 150$/barel), tak vypadnou okamžitě nějací kostlivci ze skříní a připosere se hospodářství. Následně klesne poptávka a s tím i cena ropy. Tyhle cykly ale nelze dělat donekonečna. Dosud probíhá destrukce pouze "postradatelné" poptávky. Až se bude řezat do živého a utrhávat takříkajíc od huby, tak bude podstatně hůře. V takovém momentě můžeme zcela s klidem zapomenout na úsporná řešení spočívající v hi-tech technologiích. V momentě destruktivní krize nebude mít nikdo chutě investovat do takového rizikového chování. Poptávka se bude destruovat cestou poklesu kvantity = redukce obyvatelstva.

11:00 pm, November 08, 2008  
Blogger Minduton said...

To, jak tu Judicator navrhoval... že by se během pár let měl obměnit vozový park, to je taky blbost.

Měnit klasické auto v polovině své životnosti za hybridní vozidlo je ekonomicky nevýhodné. Hybridní auto má podstatně vyšší výrobní náklady (které lze přepočítat víceméně na nějaký ekvivalentní objem ropy), přičemž úspora paliva není až tak příliš výrazná.
Na hybrid má smysl přecházet pouze tehdy, když fyzicky doslouží dosavadní vozidlo. Pak se při přemýšlení, zda sáhnout po dalším klasickém vozidle nebo hybridu, sáhne po hybridu (= horizontální realokace zdrojů).

Urychlená obměna vozového parku v gigantickém měřítku je taktéž ekonomicky nevýhodná. Bylo by třeba zrealizovat extrémní nárůst zcela nových výrobních kapacit v extrémním čase, přičemž by při rozběhu nové výroby bylo třeba odepsat prakticky všechny dosavadní klasické výrobní kapacity, a po několika letech by naopak musela být řada těchto nových výrobných kapacit taktéž odepsána (= vertikální realokace zdrojů) = na udržování vozového parku by totiž stačil pouze jejich zlomek. Řada investic (a nejen investic do strojů, ale i do lidí!) by tak přišla vniveč, to jest tuny ropy by vyletěly komínem.

11:14 pm, November 08, 2008  
Blogger Minduton said...

Ještě k té "obměně vozového parku"...

Např. dnešní američani by rádi přešli z klasických aut na hybridy. Ale co jim v tom brání? Pár věcí!

1. Ceny klasických aut jdou dolů = za své ojeté auto dostanou tak jen pár šušňů, naopak klasiku (i novou, nejen ojetou) koupíte velice levně

2. Ceny hybridních aut stagnují či jdou nahoru

Takže sama ekonomika "nutí" nadále američany k tomu, aby jezdili ve svých SUV kočárech. Na drahý hybrid nemají, a svoje SUV mohou dát tak leda někomu prakticky zadarmo. Mohou tak leda omezovat intenzitu a počet jízd.

11:22 pm, November 08, 2008  
Blogger Minduton said...

V jistém smyslu tu jde o stejný problém jako při řešení otázky "Který způsob vytápění RD je nejvýhodnější?"

Moje odpověď na tuto obligátní otázku je vždy stejná, překvapivá a tristní: "Všechny dnes užívané způsoby vytápění jsou po stránce výhodnosti srovnatelné".

Pokud řádně oceníte komfort a lidskou doprovodnou práci s daným typem otopu spojenou, tak zjistíte, že všechno stojí stejně. Jak opticky nejlevnější topení dřevem, tak uhlí, plyn i opticky nejdražší vytápění elektřinou.

11:27 pm, November 08, 2008  
Blogger Judicator said...

Minduton: To jsi si mě s někým spletl, já nic o žádných automobilech nepsal. Já mám takový názor, že auto je rakev, které spotŕebovává energii, kterou bychom mohli uplatnit jinde. Když to tak vezmeš, za to, že my si tady vozíme prdele, tak někde v Africe děti umírají hlady. A nevyřešíš to ani tím, že budeš stavět hybridy, elektrovozítka a vozy na kdovíco. Auta zbytečně spotřebovávají cennou energii naší civilizace.

Proč by chleba nemohl stát 200 Kč. Ano, může - ale s tím padá i celý kapitalismus. Když celkovou spotřebu všchni koncentrují na potraviny, tak je konec. To je konec ekonomiky jak ji známe, začátek rozvratu tak, jak jej známe z Iráku, v totálně nejhorším v Afghánistánu. Proto je průser v tom, že politici o tom před veřejností mlčí. Nic se neděje, žádna protiopatření, prostě nic. No a když začneš jako jednotlivec vysvětlovat celou problematiku, tak je za blbce, jak už jsem psal výše.

8:13 am, November 09, 2008  
Blogger Judicator said...

Chlapi, co se týče toho Think Tanku, tak klidně můžete se mnou počítat. Chtělo by to pouze přesněji specifikovat téma a rozdělit úkoly mezi jeho členy. Kdo se toho tohoto úkolu zhostí? Někde jsem četl, že na Think Tanky jsou snad vypisovány i granty, teda myslím. To jenom pro informaci.

8:27 am, November 09, 2008  
Blogger Minduton said...

judicator: Omlouvám se, ten příspěvek psal nějaký jamesxxl, asi jsem se přehlídl.

Koncem října byla na FFS beseda na téma "Peníze jako dluh", kde se diskutovalo o tom, co udělat a jak ozdravit/změnit finanční systém, který jak se zdá, dosluhuje.
Já jsem tam hodil do pléna, že je potřeba se odprostit od pohledu peněz a podívat se na samý fundament celého problému. Lidé zkrátka dnes spotřebovávají až příliš zdrojů, je třeba se uskromnit... Přesně tohle se děje a lze předpokládat, že to bude dále gradovat. Dalo by se říci, že finanční systém a jeho způsob fungování se nyní přizpůsobuje fundamentu (surovinovému fundamentu), ne naopak - spousta lidí to právě chápala naopak. :(

Celý finanční systém je dnes postaven na tom, že roste a roste spotřeba. Je to vidět i z televize a novin. Všichni se křižují nad titulky typu "Příští rok HDP bude stagnovat"... Ale co je na tom špatného? Celé miliony let tu člověčí civilizace fungovala v udržitelném cyklu a tak to bylo. Stagnace celé miliony let.
Planetu máme jen jednu, nevšiml jsem si, že by se něco z vesmíru dováželo, a z toho plyne vše. Je jen otázkou času, kdy se narazí na strop a ten TT proklamovaný "overshoot" tu bude jak vyšitý.

9:53 am, November 09, 2008  
Blogger M. said...

pro minduton
Co se týká vytápění RD,dospěl jsem ke stejnému závěru. Cenový rozdíl je pouze o tom,jak velký podíl na energetickém vstupu do vytápění si sám odpracuješ. Výhodnost různých druhů otopů vypracovaných různými "odborníky" je vždy bez podílu vlastní práce a tudíž zavádějící.
Stejně tak samotná počáteční investice je velmi diskutabilní.
pro judicator
Několik nás zlomených ropou se sešlo minulý týden na pokec.Docela užitečný.Příští rande má být do vánoc. Skupina již byla založena zde:
http://groups.google.com/group/zlom_ropy/
Grant není dobrý nápad.Myslím, že všichni zůčastnění chtějí zůstat nezávislí a nestojí o charitu.

12:58 pm, November 09, 2008  
Blogger M. said...

http://www.finance.cz/zpravy/finance/197445-cena-ropy-spekulanti-a-ekonomicka-realita/

1:07 pm, November 09, 2008  
Blogger Jura said...

Jeden think tank zabývající se i ropu existuje - Testrast a členem je Jindřich Kalous. Provozují web http://www.energybulletin.cz/

Informovat veřejnost je dobrá myšlenka. Aby to mělo šanci na větší prosazení tak by se za tuto aktivitu musel postavit někdo mocný (to nevidím jako reálné).

Já víc věřím v možnosti změnit situaci zdola - o lidí, kteří zvládnou přežít i v současném světě nadbytku s minimem ropy.

10:42 pm, November 09, 2008  
Blogger M. said...

Juro
Účelem není vytváření tankových praporů. Spolupráce podobných spolků je nezbytná.

Otázkou je,zda veřejnost chce slyšet špatné zprávy.

Každá změna "zdola" znamená určité nepohodlí.Opravdu se domníváš,že si někdo dobrovoně sníží životní komfort pokud k tomu není donucen okolnostmi ?

5:54 am, November 10, 2008  
Blogger Jura said...

Určitě nechápu podobné spolky jako takové prapory. Dokonce si myslím, že je to dobrá myšlenka, ale jak jsem napsal, větší šanci pro úspěch (a svoji realizaci) vidím jinde. Pokud něco takového vznikne, tak to uvítám a pasivně podpořím.

Vyjadřoval jsem se na opakovanou výzvu. Považuju za lepší odmítnout účast než mlčet. ... aby autor věděl na čem je a měl alespoň nějakou zpětnou vazbu. Pokud se nepletu, tak z cca 20-ti diskutujících odpověděli 2.

.....

Každá změna "zdola" znamená určité nepohodlí.Opravdu se domníváš,že si někdo dobrovoně sníží životní komfort pokud k tomu není donucen okolnostmi ? .... někdo ano, všichni samozřejmě ne.

7:50 am, November 10, 2008  
Blogger Zombak79 said...

cnn:

BREAKING
NEWS
In new AIG deal, U.S. will buy $40B in preferred shares, loan $60B and set up two lending programs to ease 'liquidity pressures.'

Muj komentar: wau;>

12:20 pm, November 10, 2008  
Blogger Futon said...

Deutsche Bank: GM Is Worth Nothing

Deutsche Bank said publicly today what many detractors of General Motors Inc. have been thinking for some time — the company is worthless. In a note, Rod Lache of Deutsche reduced his rating on the shares to sell (helpful) and put a price target of $0 on the automaker, saying the company has few options at this point beyond “external government intervention.”

11:57 pm, November 10, 2008  
Blogger sigil said...

Pěkný článek k finanční krizi http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10860. M.j., Obamův kandidát na ministra financí, Larry Summers, byl hlavním vyjednavačem při rušení Glass-Steagall Act., kdežto McCainův kandidát pro stejnou funkci, Phil Gramm, byl hlavním autorem Gramm-Leach-Bliley Act. rušícím Glass-Steagall (zrušení Glass-Steagall je považováno za nejzávažnější důvod k masivním rozměrům současné finanční krize; umožnilo neregulovaný obchod s deriváty). Což celkem naznačuje, že voliči v USA měli svobodu volby asi jako při výběru z kandidátů Národní fronty.

4:31 pm, November 11, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

K příspěvkům:

To jamesxxl: Populace v době Marie Terezie byla rozhodně o dost nižší. Odhadoval bych to 2-3 miliony. Struktura populace samozřejmě zcela odlišná. Hnědé uhlí podle všeho dojde cca v horizontu kolem 10-15 let - viz kolaps tepláren podle Pačese. JE nefungují bez ropy na které je závislá celá energetická infrastruktura. EROEI jádra a dalších "alternativ" v prostředí s nedostatkem konvenční ropy klesá, výstavba a provoz se komplikuje. Podívejte kolik měl Temelín odstávek to bude měsíc 1/2 republiky ve tmě???

To jura: Zítra vyjde WEO IEA oficiálně, klíčové body časem určitě shrnu, každopádně tam je minimální pokles 6.7% na základě analýzy 800 polí, ten zbytek to jsou louže - rychle nahoru a ještě rychleji dolů. Do 2015 je třeba 30 mbd, jinak hrozí výpadky. Už teď je jasné, že je to směs jakžtakž relevantních dat a Matrixu. Může to být ještě pořád optimismus. Databáze megaprojektů zatím ukazuje 20 mbd do 2015, některé projekty padly pod stůl, jiné tam ještě nejsou, přes 25 mdb, to ale půjde těžko. 5 mbd bude chybět, možná podstatně (mnohonásobně) víc. Když budeme v roce 2015 o 7 mbd dole oproti dnešku, tak to může být úspěch.

Věda není chybná, pouze se za ní často ukrývají různé pseudovědy (jako ekonomie, psychoanalýza...). U ropných ložisek skutečná věda funguje velmi dobře - viz. Hubbert, Campbell a další. Pokud však nejsou nezávislí geologové puštěni k rezervoárům OPECU 40 let a za bernou minci se berou údaje ARAMCA apod. tak pak jsme kde jsme.

K biologii a genům R. Dawkins, M. Ridley - to je základ - pokud se vám jejich závěry zdají nevědecké, tak nevím. Jejich poznatky a závěry v praxi vidím všude kolem . Většina je česky. Závěry jsou pro mnohé nestravitelné, protože jsme naprogramovaní k sebeklamu a k tomu, abychom tyto závěry o sobě ignorovali jako nevhodné (bias to self knowledge). Klíčové pro chápání spolupráce jsou kapitoly o recipročním altruismu. Poznání těchto zákonitostí člověk může ještě víc zesobečtit, ale může mít i opačný účinek. Já místo vydělávání peněz a obstarávání řady akademických titulů a sexuálních partnerek věnuji nezanedbatelný čas blogu. Zvyšuje to můj fitness? Těžko. Přesto to dělám. Své geny pouštím k vodě.

Samozřejmě, že jeden dravec rozpráší slet holubic. To je biologický zákon. Podrážet se v populaci svatých vyplatí a už se nám selektují geny pro podrážení....

GM je na krach, pokud je nebailnou tak půjdou. Detroit je sice první na řadě, ale v zásadě všechny automobilky lze označit za zombie firmy. Je to je otázka času - pro některé měsíce, pro jiné roky, ale žádná malá auta to nezachrání, ani hybridy.

WTI za 59 dolarů, tzn., že většina typů ropy je kolem 55 a níž. Ropné písky jsou dnes únosné tak za 80-90 dolarů. Ta hranice poroste a o klesajícím EROEI ani nemluvím. Bez konveční ropy konzumní společnost nemůže fungovat. Výše bylo zmíněno, že cena ropy nikdy nestoupne na 400 dolarů. To se zdá rozumné. 170 - 250 dolarů bude hranice, za kterou začnou z Titaniku létat nýty a musí zpomalit.

6:17 pm, November 11, 2008  
Blogger Jirik said...

Jen takový osobní dodatek, našemu podniku stornoval Siemens objednávku na 5 výměníků/objednavatelé-amíci už nemají finance), lidi neměli co dělat, tak je rozhodili kam se ještě dalo a je trochu potřeba, ale tohle pokud bude pokračovat dále, tak do půl roku je tu propouštění. Nemluvě o tom, že další část výroby se soustřdí na díly do stavebních strojů Komatsu. Nedaleký Bosch propustí zatím 300 lidí z cca. 6000 ale mají 30% pokles objednávek! Ruší nedělní směny, zatím...Nemluvě o těch sklářích pár desítek Km odtud, jako ti to mají těžký, na co chcete rekvalifikovat skláře? Možná tak na slévače do Ždasu :-)

Jinak k tý krizi ve třicátých letech, to pokud v našich zemích dělalo v zemědělství kolem 30% obyvatelstva, tak se to dalo na vsi ustát, dneska je lidí v zem. pracujících tak 2%? Hezké vyhlídky:-)

8:14 pm, November 11, 2008  
Blogger Minduton said...

jirik:
Ty seš z Jihlavy?

V Jihlavě a nejbližším okolí rostla posledních několik let spotřeba elektřiny o +8 až 11% ročně (ano, je to tak, neuvěřitelné). Sám jsem se divil, kam až to může růst...

A skláři, ti už jsou v pr... Dobře tak, to byla energeticky neuvěřitelně náročná výroba.
Ještě před rokem se každý honil za navyšováním odběru, stavěním nových fabrik, a teď posledních pár měsíců to jaxi všechno vyšumělo, uloženo k ledu, pohřbeno, zkrátka ani ťuk.

9:27 pm, November 12, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Tak Paulson říká, že odkup špatných hypotéčních úvěrů (či obecně aktiv spojených s hypotékami) od bank, pro což původně dostal od Kongresu 700 mld USD za oněch dramatických okolností, už nyní nezvažuje. Z prvních 350 mld. už utratil skoro polovinu, vyjma 60 mld šlo vše na odkup podílů v bankách a AIG. Takže pouze rekapitalizace, ne odkupy špatných úvěrů. Dalších 350 mld chce ale použít na ulehčení tlaku na trh spotřebitelských půjček.
Podle Paulsona nedostatek likvidity na půjčky ke koupi auta, půjčky z kreditních karet, studentské půjčky atd. omezuje dostupnost spotřebitelských úvěrů, což vytváří těžké břemeno pro americký lid a snižuje počet míst v ekonomice. Nvíc nechce ze "svého" balíku zachraňovat automobilky, zřejmě by si kongresmani měli udělat nějaký jiný bail pro tento účel

Tak teď nevím, jak to chápat, jestli už je vše v hypotéčním sektoru "zachráněno" a zbyly peníze i na spotřebitelské úvěry, nebo naopak se rozhodli nechat prozatím hypotéky svému osudu a rychle sanovat trh spotřebitelských půjček. Pak je otázka, zda se jim spotřebitelské půjčky zdají být důležitější, nebo si myslí, že to je ono místo, kde se ještě něco dá zachránit.

9:33 pm, November 12, 2008  
Blogger Minduton said...

Hned 1. věta je totální perla... Asi něco jako "nebojte, my vás nezabijeme, umřete totiž hlady". :-)


IEA: Těžbu ropy z nových nalezišť je nutné urychlit
12.11.2008 12:42

Londýn (ČTK) - Ve světě nehrozí nedostatek ropy, je ale nutné, aby se nová naleziště rychleji připravovala k těžbě. Jinak hrozí, že nebude možné uspokojovat celosvětový růst poptávky. Ve své nové komplexní zprávě s názvem World Energy Outlook to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Zpráva, kterou agentura připravovala několik měsíců, ale nevyznívá tak dramaticky, jak před časem upozorňovala některá média. Spekulovalo se totiž, že IEA upozorní na takzvaný "oil peak", což by byla situace, kdy už není možné zajistit více ropy.

"Do roku 2015 je nutné zvýšit kapacity o dalších asi 30 milionů barelů denně," píše se ve zprávě agentury, která působí jako poradce v otázkách energetiky pro vyspělé země včetně České republiky.

Třebaže IEA nevaruje před nedostatkem ropy, otevřeně poukazuje na to, že když se nezvýší investice do rozvoje nových polí, do roku 2015 by mohla nastat situace, že zásobování ropou začne váznout. A to proto, že růst nabídky už nebude stačit k uspokojení růstu poptávky.

IEA zveřejňuje také situační zprávu, kterou vydává každý měsíc a kde se věnuje aktuální situaci na trhu. Listopadová zpráva bude zveřejněna ve čtvrtek. Ta dnešní je komplexním pohledem agentury na trh energií v delším časovém horizontu, včetně dopadů na trh při různých scénářích vývoje.

Agentura také upozorňuje na překážky, které brání rozvoji nových polí. Mezi takovými překážkami je podle analytiků IEA například i rostoucí vliv velkých ropných koncernů, které mají na trh značný vliv.

K zajištění adekvátních dodávek ropy je nutné, aby se v příštích 20 letech do rozvoje polí investovalo více než 26 bilionů dolarů (asi 517 bilionů Kč). Proti minulé komplexní zprávě, kterou agentura vydala před rokem, se odhadovaná výše těchto investic zvýšila o více než čtyři biliony dolarů.

9:34 pm, November 12, 2008  
Blogger Minduton said...

jamesxxl: Já to spíš chápu tak, že Paulson objevil v sub-prime hypotékách a navázaných papírech plavat podstatně větší hovna, než předpokládal, takže se mu nechce házet prachy do díry. Automobilky asi to samé.

9:39 pm, November 12, 2008  
Blogger Jura said...

Pro připomenutí Obama slíbil automobilkám 50 mld.

Vidím 2 možnosti:
Buď automobilky jdou opravdu do kytek a nemá cenu jim již nic dávat nebo celková suma je nedostatečná a tak chtěj její navýšení (např. specifický zákon pro 50 mld podporu automobilkám)

11:03 pm, November 12, 2008  
Blogger Zombak79 said...

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index_view.php?id=344014

tohle je dokonaly ...

8:31 am, November 13, 2008  
Blogger che said...

Ví někdo i o jiné verzi dění v EU na téma současné krize?
http://www.ransdorf.com/evr_aktuality/T08/p08_11_11.html
a tady:
http://www.ransdorf.com/evr_aktuality/T08/p08_11_5.html
"V ITRE vystoupil v úterý v rámci "arabského týdne" v EP hlavní vyjednavač ve Světové obchodní organizaci za Saudskou Arábii Dr. Fawaz Al-Alamy k energetickým problémům světa.... ...Podle něj globální ropné zásoby vystačí ještě na několik století, avšak mnohé státy budou stále více přecházet na využívání jaderné energie, což považuje za nezvratný proces."!!!
Tak nějak začínám přemýšlet, kdo pofutroval poslední protiatomové protesty v NSR.

9:05 am, November 13, 2008  
Blogger seic said...

sice Nemecko ohlasilo dnes oficialne recesi, ale v CR, alespon v oficialnich kruzich, pohoda jazz... na CT24 po ranu kecal "analytyk" odkudsi, tak ze CR se to zatim moc nedotklo..hned to ale nasledne poprel, ze Cesi nejsou informovani a bude to pristi rok pro ne vetsi shock :-)

proboha jestli se vetsina lidi necha krmit temito kecy, tak to bude pro opravdu par pristich let shock..ale poradnej :-)

11:22 am, November 13, 2008  
Blogger TK said...

Ta zpráva je fakt hustota i přesto, že IEA si evidentně nemůže dovolit strašit lidstvo, zvláště pak teď. Co se děje pod pokličkou nevíme. Ale asi každý nezaujatý člověk si po přečtení řekne: Ropa končí, vymyslete něco jiného! IEA je mainstream, to se můžou arabáši stavět na hlavu.

Je to smutné. V létě to vypadalo s alternativními pohony nadějně, ale člověk kvůli konzumentismu myslí jenom na prachy, tak co by se kdo namáhal, když je teď ropa zase za babku. Ach jo. Opět se ze mě stává pesimista. No uvidíme, jak je člověk přizpůsobivý. Prozíravý rozhodně není.

11:22 am, November 13, 2008  
Blogger TK said...

http://www.iea.org/Textbase/speech/2008/Birol_WEO2008_PressConf.pdf

Nejlepší je obrázek na straně 6.

11:45 am, November 13, 2008  
Blogger seic said...

i pres recesi budou dale rust ceny bytu v Praze a v CR tempem 5-10% :-) a hypoteky budou samo ted levnejsi..:-)
takto informuje CT24 a zaklada tyto zpravy na tvrzeni developeru :-)))

pro Cechy bude recese opravdu velky, velky shock :-):-)

12:28 pm, November 13, 2008  
Blogger ond said...

To tk :dúfam že ten graf na str.6
je len zábava pre neinformovaních,
Ak to myslia vážne a toto je najvätšia príprava na budúce problémy ta pámboh s nami.(6 saudských arábií,dobré).

3:10 pm, November 13, 2008  
Blogger sigil said...

Rusům asi dochází trpělivost s tahanicemi kolem stavby plynovodu Northstream (plynovod má vést po dně Baltu a obejít východoevropské země - Ukrajinu, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Polsko; tím přijde mnoho zemí o magický kohoutek, tranzitní poplatky a vliv, takže najednou všichni objevili že Baltské moře má "ekologii", je potřeba udělat spoustu studií, nadstudií a dalších studií a stavbu znemožnit, nebo aspoň prodražit). Putin na tiskové konferenci po setkání s finským ministerským předsedou řekl, že evropané se musejí rozhodnout, jestli chtějí odebírat nabízené množství plynu plynovodem nebo ne. Když ne, plyn se bude zkapalňovat a prodávat na světových trzích, vč. evropských. Jen za jinou cenu než skrz plynovod. http://www.izvestia.ru/politic/article3122536/

3:49 pm, November 13, 2008  

Post a Comment

<< Home