Friday, July 11, 2008

Střednědobý výhled IEA, červencový update Databáze ropných megaprojektů a pár poznámek k současné situaci

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) vydala v posledních týdnech jednu z dosud nejtemnějších analýz ropných trhů, která tvrdí, že ceny ropy jsou oprávěné a vycházejí ze skutečných realit těžby.

Padla následující vyjádření: „Jako alchymisté hledali jednoduchý způsob, jak přeměnit běžné objekty ve zlato, hledají se i dnes jednoduchá vysvětlení vysokých cen ropy.“ Dále pak bez servítků zaznělo: „Často je pro politiky jednodušší hledat obětní beránky, na něž by mohli svést vysoké ceny, než provést opravdovou analýzu situace a ocitnout se tváří v tvář obtížným rozhodnutím.“
Hodnověrný zdroj hovoří o tom, že IEA bylo zakázáno, aby upravila své absurdně optimistické odhady budoucí nabídky a poptávky dříve, než zveřejní svoji komplexní analýzu, která bude zahrnovat i shrnutí existujících ropných polí, jejich těžby a výhledů a od které se očekává, že ukáže, že těžba ropy s největší pravděpodobností nedosáhne v minulosti očekávaných objemů. Tato zpráva bude zveřejněna koncem roku a nebude již tak moci přímo ovlivnit volební debatu v USA. IEA je se současnou situaci hluboce nespokojena, a tak výsledky zprávy prosakují po částech na veřejnost již řadu týdnů.

Rostoucí znepokojení je tak zřetelné i ze Střednědobého výhledu na ropné trhy (Medium-Term Oil Market Report), který byl zveřejněn 1. 7. 2008 v Madridu.

„Slabá nabídka, které trvá od roku 2004 a to i přes silnou poptávku z rozvojových zemí, vyhnala prudce ceny suroviny. Rekordní ceny jsou hrozbou globální ekonomice a sociální stabilitě a někteří již situaci popisují jako 3. ropnou krizi.“

Dále IEA poznamenává, že i přes investice v řádech miliard dolarů, se obtíže spojené se zvyšováním těžby ze stárnoucích polí ukazují natolik velké, že země mimo OPEC se budou muset v příštích 5 letech spoléhat při navyšování produkce tekutých paliv z poloviny na program biopaliv. Rychlý pokles polí – zejména v oblasti Severního moře a Mexika, kde těžba klesá o víc než 20% ročně znamená, že 14.8 mb z 16 mb nové produkce mimo OPEC bude v příštích 5 letech pouze kompenzovat tyto poklesy.

A nepříjemnou pravdou je, že ve většině světa jsou poklesy těžby větší než růst nových kapacit. Zejména to platí o dvou výše zmíněných „přátelských“ oblastech a dokonce již i o Rusku, kde propady dosahují omračujících hodnot a začínají významně ovlivňovat globální produkční data. Se zpožděními řady projektů však zápasí i OPEC, který tak má s nárůstem svých kapacit také nemalé obtíže. IEA tak nezanedbatelně snížila svou předpověď kapacit OPECU v období 2008 – 2013, když předchozí projekce posunula o 1.2 mbd níže. IEA také prohlásila, že se domnívá, že Saudská Arábie má větší problémy, než království věřejně připouští. Tímto krokem se IEA nezanedbatelně přiblížila hranici kacířství, když si dovolila poznamenat, že vyjádření Saudů o jejich schopnosti udržet a zvýšit těžbu, by měla být brána s rostoucím skepticismem.

Nic z výše uvedeného není pro čtenáře Oil Drumu nebo tohoto blogu novinkou, ale jak všichni víme, my nejsme ti praví, kteří by se měli k těmto věcem vyjadřovat, ovšem IEA, to je instituce z nejváženějších mezi váženými a z nejpovolanějších mezi povolanými, proto je to důležitá zpráva. A již bez nadsázky dodávám, že údaji IEA se řídí nesčetné podniky i vlády při plánování svých budoucích strategií.

Z dalších důležitých bodů zprávy vybírám následující:

- vzhledem k nižšímu ekonomickému růstu v období 2008 – 2010 a zahájení řady nových projektů existuje potenciál na navýšení rezervní produkční kapacity na úroveň nad 4 mbd. Nicméně, vzhledem k nedostatku nových projektů po roce 2010, bude rezervní kapacita kolem roku 2013 minimální.

- globální míra poklesu těžby byla navýšena ze 4% v minulém roce, na současných 5.2%. Přes 3.5 mbd nové produkce tak bude každý rok třeba k tomu, abychom zůstali stát na místě.

- produkce biopaliv by měla vzrůst v období 2008 – 2013 ze 1.35 mbd na 1.95 mbd. Tento nárůst však nelze považovat za jistý vzhledem k nejistým výsledkům zemědělské produkce a rostoucí kritice této politiky.

- globální poptávka má do roku 2013 růst průměrně o 1.6% ročně (z 86.9 mbd v roce 2008 na 94.1 mbd v roce 2013). Poptávka bude slabší v prvních dvou letech a poté poroste rychleji. Z 90% bude přicházet z rychle rostoucích ekonomik rozvojových zemí.

- rafinérské kapacity by měly do roku 2013 vzrůst o 8.8 mbd, což by mělo pomoci snížit současné napětí v této oblasti.

Když se pro srovnání blížeji podíváme na práci na Databázi megaprojektů ve Wikipedii, zjistíme, že má již 425 položek a další postupně přibývají. Přes tento růst se však očekávaný vliv přidání těchto nových kapacit jeví jako stále více pesimistický. Očekávaná nová čistá kapacita (po odečtení poklesů) je do roku 2010 kolem 1 mbd, s prudkým růstem 2 mbd v roce 2008 (při zpožděních v roce 2009), když dále již pravděpodobně budou dominovat poklesy.

Graf 1 – Možný budoucí scénář nových kapacit ropy a NGL, který je založen na Databázi ropných megaprojektů ve Wikipedii (modře - nové kapacity, zeleně - deplece - 4.5% ročně, hnědá - čistá nová kapacita) .


Graf 2 – Vývoj nových těžebních kapacit od zahájení projektu databáze (klikněte).

Graf 3 – Možný scénář dodávek při míře poklesu těžby o 4.5% ročně.

Z uvedených čísel tak vyplývá stagnace v období 2010 – 2012, aby pak nastoupily čisté poklesy o přibližně 2.3 mbd v letech 2013 a 2014. To vše při poklesech těžby o 4.5% ročně, přičemž i IEA už uvádí číslo vyšší a to zmíněných 5.2%, což by byl rozdíl asi 500 000 bd. V realitě je ale z mého pohledu nutno počítat s hlubšími propady v řádu 6% - 8% ročně. Tyto propady budou způsobeny mj. využitím pokročilých metod těžby jako jsou horizontální vrty, které podle Simmonse urychlují exploataci rezervoáru, ale nezvyšují URR, zastaralostí infrastruktury, nedostatkem personálu a investic atd. 6% - 8% se pak stává minimální hranicí propadu těžby, kterou ale může dále intenzifikovat řada faktorů. Pokud se naplno zapojí geopolitické zpětné vazby, jak o nich mluví Jeff Vail, lze jako možnou variantu očekávat poklesy produkce i o víc než 8% ročně. Při poklesu těžby o 8% ročně musíte každý rok nahradit 5.84 mbd ztrát (C&C), respektive 6.8 mbd (all liquids), abyste zůstali stát na místě. K tomu musíte dále přičíst růst poptávky o 1.6% ročně do roku 2013, který uvádí IEA. Pokud růst poptávky snížíme na 1.1% ročně, stále to činí 800 000 bd u C&C, respektive zhruba 1 mbd (all liquids). Od tohoto součtu pak odečteme přínos nových projektů. Ten je po 2012 zatím projektován jako minimální (kolem 1 mbd za rok), ale tato situace se bude pravděpodobně zlepšovat. I v případě, že velkoryse uvedeme novou produkci (all liquids) na úroveň 4 mbd za rok, zůstáváme s čistým poklesem těžby kolem 4 mbd za rok (při poklesu těžby o 8% ročně). Při minimálních poklesech těžby na úrovni 5.2% ročně uváděných již dnes IEA, jsme stále dole o 1.4 mbd s každým dalším rokem. To je ovšem „ideální varianta“. Pokud bude pokles těžby 10% ročně a nové projekty nahradí jen 1.5 mbd, klesne těžba ročně o drtivých 8 mbd. Toto je přitom z mého pohledu během deseti let reálná možnost. Co by uskutečnění takovéhoto scénáře udělalo v kombinaci s ELM s energetickou situací zemí dovážejících ropu, si lze snadno domyslet.

Graf 4 – Zvonová křivka (černě) a sestup akcelerovaný zpětnými vazbami (červeně).

K situaci na finančních trzích se je skoro zbytečné vyjadřovat. Poklesy pokračují, přerušovány jen občasnými a nevýraznými oživeními (sucker rally). Nikkei se minulý týden propadl dvanáctý den v řadě a pohybuje se kolem 13000, což je meziroční pokles o 5000 bodů. Dow Jones je nyní na 11229, což je asi o 2500 bodů níže než před rokem. Každá pětistá americká domácnost je v exekuci nebo jí již byla exekuce oznámena. Ty meziročně vzrostly o 53%, jsou nejvýše od Velké deprese a to přesto, že dno je ještě daleko. Do roku 2012 bude vyvlastněno podle oficiálních odhadů 2.7 milionu dlužníků. Hodnota nemovitostí v USA klesla ze svého maxima na jaře 2006 zatím o 3.5 bilionu dolarů. Banky odepisují další a další miliardy a přestože Mezinárodní měnový fond pořád trvá na ztrátách ve výší maximálně 400 miliard dolarů a Strauss - Kahn fantazíruje, že to nejhorší už je za námi (škoda, že mu to nikdo nevěří), už i vrabci na střechách si štěbetají o čtyřnásobných odpisech. Ani 1.6 bilionu dolarů však asi nebude konečné číslo. Ještě před rokem se 2 – 3 biliony dolarů na odpisech zdály nedosažitelné a jen zmínit takové číslo si dovolilo maximálně pár bloggerů. V budoucnu může být tato výše ztrát drsnou realitou.

Fannie Mae a Freddie Mac – společnosti, které vlastní nebo ručí za polovinu z celkového objemu 12 bilionů dolarů amerických hypoték jsou insolventní. Vláda slíbila, že je padnout nenechá. To však investory příliš neuklidnilo a akcie zmíněných společností se ve čtvrtek prudce propadly. Fannie ztratila 14% (od počátku ztratila již 67%), Freddie 22% (od konce prosince již 77%). Jaký je nejhorší scénář spojený se záchranou těchto dvou korporací? Katastrofický scénář předpokládá pro americké daňové poplatníky náklady převyšující 1 bilion dolarů, uvádí S&P report. Dokonce zachází tak daleko, že oznámil, že by v konečném důsledku mohlo dojít ke snížení kreditového ratingu celých USA, které by se tak oficiálně staly „poněkud méně spolehlivým dlužníkem“.

Gazprom posiluje svoji kontrolu dodávek energetických zdrojů do EU, když před měsícem otevřel svou kancelář v Alžírsku. Libyi navrhl nákup veškerých exportních přebytků ropy a plynu a sonduje situaci v Nigérii. ČR a celá EU tak do budoucna budou vysoce závislé na Rusku (Gazpromu), když se již v období 2015 - 2020 a tím spíš dál do budoucnosti situace jeví jako velmi problematická. Spoléhat tak na budoucí dodávky plynu do ČR byť i jen v současných objemech se může ukázat jako neopodstatněný optimismus. V konkurenci s Británií, Francií, Německem, Itálií a dalšímu státy staré EU, bych nevylučoval, že tyto budou Ruskem upřednostňovanými zákazníky, což umožní v současnosti konstruované plynovody, zatímco východní část EU bude (příležitostně) mrznout. Cena plynu sice rychle roste, ale současných $12 za milion kubických stop je v přepočtu na barel ropného ekvivalentu pouhých 67$, když by se časem měl barel ropného ekvivalentu (BOE) plynu dostat cenově na paritu s ropou nebo ji dokonce předstihnout.


Graf 5 - OECD Evropa – zdroje dodávek plynu 2006


Graf 6 – OECD Evropa – zdroje dodávek plynu 2020

Pokud by současná zahraniční politika ČR měla pokračovat, jsme ze strany Ruska v EU (a to oprávněně) první na řadě. Neschopnost vládnoucí ODS rozpoznat strategické priority a měnící se světovou rovnováhu sil je neomluvitelná. Současná politika USA, která je založená na masivním zbrojení a snaze zajistit si zdroje surovin silou, je nejen vysoce destruktivní, ale podobně jako obdobná politika Německa v 1. polovině 20. století odsouzena k neúspěchu. Klíčová je do budoucnosti v této oblasti naopak spolupráce a strategické partnerství. To pro existenci ČR zahrnuje mj. kvalitní vztahy právě s Ruskem. 8. 7. 2008 však ministr zahraničí Schwarzenberg učinil krok zcela opačným směrem.

Izrael, USA a Írán znovu rachotí šavlemi a vzájemně se předhánějí v provokativních demonstracích síly. Nic dobrého z toho pochopitelně vzejít nemůže. Z četných existujících scénářů možného průběhu konfliktu odkazuji na tento.

Situace nadále degraduje. Ropa je v době kdy píši tyto řádky prodávána za $145 za barel, topný olej téměř $4.11 za galon, zlato míří k $950 a stříbro k $18.50 za unci. Po Evropě probíhají protesty autodopravců, z nichž většina je již nyní (aniž si jsou toho zatím vědomi) nevyhnutelně odsouzena ke krachu. Stejný osud čeká i většinu aerolinií a posléze i automobilek. General Motors se přibližuje k bankrotu a za pár let to vysoce pravděpodobně čeká i tuzemské automobilky. S benzínem na příděl a chronickými výpadky zásobování palivy se růstová ekonomika a automobilový sektor zvlášť rozvíjí jen těžko.

Blábolení řady analytiků o cyklickém poklesu, o spekulantech, kteří vyhánějí ceny na nová a nová maxima přesto pokračuje. Jejich čas ovšem míjí. Pár měsíců, maximálně rok nebo dva a lhaní o nekonečném růstu bez limitů a lepších zítřcích bude po patřičné kolizi s realitou nevyhnutelně k smíchu (respektive spíš k pláči). Útes se blíží a civilizační vlak se k němu řítí plnou parou. Takzvaní vůdci se tento týden rozhodli zorganizovat další kolo bezpředmětného tlachání o problémech světa v Japonsku. Věřím, že nad večeří o osmi chodech v luxusním a plně klimatizovaném sále se dobře diskutuje o milionech hladovějících a globálních klimatických změnách. Výsledky a výstupy konference tomu plně odpovídají. Dohodli jsme se, že se dohodneme a snížíme emise na polovinu současného stavu do roku 2050, kdy už všichni zúčastnění budou dávno mrtví. Co budeme dělat bezprostředně, tedy do roku 2020, to ovšem ještě musíme podrobně probrat…

Vylhat se z problému, v tom je homo sapiens sapiens nepřekonatelný. Potíž je, že nevyřešené problémy mají ošklivý zvyk růst a růst, ale růst je přece mantrou naší civilizace, takže proč ne! Z chování globálního vedení je stále zřejmější, že nám problémy dávno přerostly přes hlavu. Katastrofa do níž vše ústí se mi tak zdá prakticky nevyhnutelná. Události se vymykají čím dál víc kontrole a pohybují se samospádem. Neadekvátní reakce plynoucí ze snahy udržet neudržitelné a z nepochopení fundamentálů současné situace se množí. Recept na kolaps už byl napsán, sbor kuchařů je na místě, ingredience padají do kotle a začíná se pod ním přitápět. Škoda jen, že šéfkuchař je na odchodu, ale ještě pár chvil má a na pořádný ohňostroj na odchodnou ještě není pozdě…

Zdroje:
Oil Megaproject Update (July 2008)
Despite Slowing Oil Demand, IEA Sees Continued Market Tightness Over the Medium Term
Asking One Of The Less Comfortable Questions About Our Energy Future...

237 Comments:

Anonymous Thon Taddeo said...

Krvavá lázeň pro Fannie a Freddie pokračuje. V pre - marketu Fannie zatím dole o 27%, Freddie o 33%.

Pomalu by jeden mohl říct, že odchod kapíku na smetiště dějin naplno začíná, připoutejte se, jedeme z kopce.

2:43 pm, July 11, 2008  
Blogger ErikTata said...

Opět jsem to přečetl jedním dechem, ale těžko se potom dýchá :-(
Černý pátek na burze už tu kdysi byl, doufám, že se historie dnes nebude opakovat.
Vypadá to, že se J.P.Morgan netrefili jen o týden, slibovali 150$ ke Dni nezávislosti a ono by to mohlo být až" dnes.

3:36 pm, July 11, 2008  
Anonymous alex said...

Tak uz je to tady pratele

http://www.ct24.cz/ekonomika/21658-rusko-omezilo-privod-ropy-do-ceska/

Rusko omezilo přívod ropy do Česka

Rusko bez udání důvodů prudce omezilo dodávky ropy do Česka. Podle dostupných informací klesaly dodávky ropy ropovodem Družba celý uplynulý týden a ve čtvrtek ruská strana oznámila, že snížení dodávek pro měsíc červenec bude ve větším rozsahu. Ze smluvně dohodnutých 500 tisíc tun ropy zřejmě dojde méně než 300 tisíc tun.

"Zjišťujeme, co se děje, jsme v kontaktu s Ruskem i s Evropskou unií. Nyní nechci situaci nijak komentovat, stanovisko k tomu vydáme v pondělí," uvedl pro Euro online Václav Bartuška, český velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost.

V českých politických a petrochemických kruzích od včerejšího dne panuje velká nervozita, protože nikdo neví, zda jde o ruskou reakci na podpis smlouvy o radaru, nebo zda má jen ruský provozovatel ropovodu Družba nějaké technické problémy. Pozdější vyjádření zástupců petrodovozce Unipetrolu a mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu potvdily, že za výpadkem jsou jen technické problémy.

"Situace se nyní řeší a pokud by se nepodařilo zajistit červencové dodávky ropy ropovodem Družba, tak se zvažují náhradní dodávky ropovody TAL a IKL," řekl pro Euro online Ivan Souček, generální ředitel České rafinérské.

BRENT je kolem 149

4:53 pm, July 11, 2008  
Anonymous halalik said...

alex: Super, 2:0 pro Rusko. Dostaneme po koulích za radar a navíc si tím snížením Rusko vykompenzuje propad v těžbě (na někoho ten černý Petr padnout musel)...

6:17 pm, July 11, 2008  
Anonymous halalik said...

Ropa 147.27 USD/b and raising.

6:56 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak CEO Gazpromu Alexej Miller vyhlásil, že pro Gazprom bude napříště prioritní ruský trh plynu a Gazprom tomu přizpůsobí plány těžby i tranzitu plynu.
http://www.rian.ru/economy/20080711/113804345.html

sigil

8:35 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Putin vyhlásil, že Ruská těžba ropy a plynu dosáhla hranice možností na starých nalezištích a stávající technologií. Nejedná se o potvrzení RZ, Putin tvrdí, že pro další rozvoj je nutné zásadně modernizovat technologie a otevřít nová naleziště.
http://www.rian.ru/economy/20080711/113793649.html

sigil

8:43 pm, July 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tento článek je jen souhrnem z minulé diskuse doplněný o aktuální údaje. Co se děje víme, nebo alespoň ti, kteří čtou ekonomické rubriky mají víceméně jasno. Co s tím a jak přežít bez úrazu asi neví nikdo. Spoléhat se na naše kapitány nelze. Pěstovat zelí a brambory na chalupě místo tulipánů také není řešení. Samostatně hospodařící rolníci neobstojí, protože v případě krize budou mít povinné odvody(kontingenty) jako za války a budou v prdeli stejně jako všichni ostatní. Propuknutím krize v plném rozsahu se rozbují majetková kriminalita typu loupeží , krádeží a vražd do nekontrolovatelných rozměrů. Státní správa bude muset uplatňovat velmi tvrdá opatření, aby se nezhroutila.A to je ta optimističtější varianta vývoje.Ta horší je globální konflikt,možná jaderný. My obyvatelé české kotliny jsme až do podpisu smlouvy o US základně měli relativně dobré šance přežít tuto krizi jen s "oděrkami". Teď už to nevypadá vůbec dobře.Co v jakém horizontu nastane? Jak se na to připravit, nebo jak tomu úspěšně čelit? Řešení by možná bylo,bojím se však na něj jen pomyslet, natož ho pak natvrdo napsat, bůhví jakej šmejd to bude číst. Mimochodem, nezačínáme z těch špatnejch zpráv už trochu blbnout?

9:14 pm, July 11, 2008  
Blogger vodnik007 said...

Vase dlouhe vypocty ukazuji smutnou situaci, ktera ocekava nasi civilizaci.
Ovsem zapominate, ze pred vice nez 30ti lety nam bylo receno, ze ropa jiz nebude. Od te doby bylo objeveno mnoho novych zdroju v jiznim Atlantiku a jinde v Jizni Americe, na severnim polu, v Coloradu a jeste dalsich o kterych se jeste nemluvi.
Jinak stare zname pole neustale chrli miliony sudu denne, jakoby ta 30ti leta predpoved neexistovala. O Iraq se dnesni firmy perou, Rusko je dnes #1 a v Asii Vietnam #3.
Takze musite uznat, ze nejde o nedostatek oleje ale o podvod obycejneho lidstva na cele planete. Nejde o vydelek za olej samotny ale cely byznys kolem tohoto prumyslu. Technika, preprava, zpracovani i valky a spolu nutne zbrojeni vynasi nepredstavitelne sumy penez.
Nemohu si pomoct ale oblbovani proc a jak neberu.

9:15 pm, July 11, 2008  
Anonymous che said...

Vodníku, každej sud je jednou prázdnej.

Jinak z toho plyne jeden poznatek, při volbách po prázdninách je nutné kopnout současné vládce pořádně do koulí, je sice problém koho za ně ale ještě horší je nenaletět nějaké ptákovině 2, jako byli Busíkovci.

9:37 pm, July 11, 2008  
Blogger Martin said...

Jo...koho za ně.........co se týče plánů do budoucna si mohou všichni v parlamentu svorně podat ruce.

10:49 pm, July 11, 2008  
Blogger vodnik007 said...

Jo, každej sud je jednou prázdnej ale kdyz neni, nemusi mi lhat.

12:04 am, July 12, 2008  
Anonymous che said...

Tak proč vodníku lžeš?


xxx


Mám takové proč - na TT - napadá mne po cestě do NSR a pohledu na okolní ceny benzinu, proč je u nás tak lacinej, opravdu natolik, že to nevysvětluje ani silná koruna - že by vliv podzimních voleb? Bylo by to možné?

9:20 am, July 12, 2008  
Anonymous che said...

Ještě jeden postřeh - v D letí dolu ceny velkých ojetin, a ve velkým mizí do naší kotlinky, viz výskyt transportních SPZetek na autech, i v maloměstě 2-3 k vidění denně.

9:22 am, July 12, 2008  
Anonymous halalik said...

che: To je způsobeno tím, že Čech si na rozdíl od Němce může dovolit díky posilování hospodářství a kurzu koruny koupit rok od roku více litrů benzínu. Ale i tomu bude brzy konec.
Za posledních 10 let si Čech může dovolit skoro 3x tolik "fosilních" km co před 10 lety.
Němec naopak o 1/3 méně, byť to i v absolutních ponížených číslech stále o hodně převyšuje Čecha.

A Čína je podobný problém - i když to zní paradoxně, tak Číňani jako jedni z mála si mohou dovolit kupovat víc a víc ropy, byť draze a stále dražší.

10:24 am, July 12, 2008  
Anonymous halalik said...

http://files.uloziste.com/b529874f08af8aef/kolik_km.gif
http://files.uloziste.com/225389e5cfba3090/kolik_barel.gif

10:55 am, July 12, 2008  
Anonymous other said...

No a já zas nemůžu nevidět, že peak oil byl ještě donedávna květen 2005, pak leden 2007 a pokud tak rozumím česky, tak dle tohohle článku až 2012?

1:40 pm, July 12, 2008  
Blogger vodnik007 said...

Nejen květen 2005, pak leden 2007 ale poslednich 30+ let, od doby kdy za prezidenta Cartera zacala energicka krize.
Nastal konec levneho benzinu a od te doby cena neustale stoupa a samozrejme vseho ostatniho.

7:00 pm, July 12, 2008  
Anonymous halalik said...

other: Musíš rozlišovat co peakuje. Lehká ropa (na kterou jedou prakticky všechny rafinerie v USA) měla peak skutečně na konci roku 2005. Ten nepatrný růst globálu je od té doby živen těžkou ropou a ropnými písky, ale i to se co nevidět zlomí.

8:16 pm, July 12, 2008  
Anonymous Spaceman said...

Díky TT za článek, už vážně končí sranda. Pokud americký radar projde parlamentem i přes ten výchovný políček ze strany Ruska, který zrovna probíhá nebo spíš neprobíhá ropovodem Družba, tak budeme první kdo může na ruskou ropu zapomenout. Děsím se toho, že to poslanci schválí a na druhou stranu, mě moc nepřekvapí, když se tak stane. Celá ta akce s radarem je ze strany USA přímo mistrně naplánovaná. Dokážete si představit, že by byla nabídka obráceně? Radar v Polsku a rakety u nás? Já tedy ne a američtí experti jistě také ne. I z toho je myslím více než jasné, že američané vědí, kde nejlépe protlačí svůj radar?echelon ... kde domov můj? Aaaaach jo :-(

9:05 pm, July 12, 2008  
Anonymous che said...

Článek o ropné špičce je v červnovém čísle National Geographic, citují Husseiniho a i když tupí špičky maléru povinným optimismem, tak uvedená fakta jsou jasná a je už jedno jestli se mluví o roku 2010, 2015 nebo jiném, podstata špičky je v článku jasně popsaná.

8:23 am, July 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ropný zlom(nebo jen nedostatek) je jen nejviditelnější část problému,který by se měl jmenovat spíš energetické možnosti lidstva.Mám pocit,jako bychom obdrželi energetický budget ve formě fosilních paliv, který jsme vyčerpali a z větší části promrhali.Přiškrcený kohout z Ruska v tuto chvíli je jen zdvižený prst a výpadek ropy je nahraditelný odjinud.Pokud se naši zákonodárci nevzpamatují a USzákladnu schválí, můžem očekávat s přicházejícím podzimem omezování dodávek plynu z Ruska.Vzhledem k tomu,že každá druhá domácnost topí plynem,vaří na plynu a náhradu má pouze v elektřině, jejíž rozvody a výroba nejsou na takovéto zatížení dimenzovány,můžem očekávat velmi chladné a temné vánoce.

9:46 am, July 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://www.suvislosti.eu/

10:19 am, July 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Svět je od smrti soudruha Brežněva v permanentní krizi.

12:52 pm, July 13, 2008  
Anonymous che said...

Svět není v permanentní krizi, to pouze Nebesa dávají najevo svojí nespokojenost s děním v podnebesí a naznačují, že by bylo vhodné svrhnout císaře, nová dynastie podle zásady že nové koště dobře mete dokáže i několik generací docela fungovat, jak nám to vykládají dějiny Říše středu.

12:59 pm, July 13, 2008  
Anonymous makr said...

http://ekonomika.sme.sk/c/3974580/Saudska-Arabia-zatial-nebude-moct-tazit-viac-ropy.html

11:20 am, July 14, 2008  
Anonymous che said...

Malá prosba pro ty co sem dávají odkazy - napište jednou větou oč jde, ne pokaždé se to dá vyčíst z odkazu jako výše.

12:36 pm, July 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Zajímavý odkaz a podívejte se na rok vydání v zápatí.Autor se ve svých proroctvích nespletl a pokud se nespletl doposud,čekají nás pěkné věci.
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1224

12:55 pm, July 14, 2008  
Anonymous halalik said...

Tak za propadem dodávek z Ruska stojí přece jen peak oil-

Rusko ve čtvrtek ohlásilo, že z nasmlouvaných 500 tisíc tun ropy dodá v červenci méně než 300 tisíc. Zdroj v podniku Tatněfť agentuře Reuters řekl, že jde jen o přeložení části dodávek na další měsíc. "V červenci byl nedostatek surovin, takže některé objemy se přesunuly na srpen," cituje agentura jednoho z manažerů Tatněfti.

1:56 pm, July 14, 2008  
Blogger nebudu said...

Nepřijde Vám zvláštní, že ty ruské technické problémy jsme odnesli pouze my a ostatní státy napojené na Družbu mají dodávky podle plánu?

Několik vysvětlení, která mě napadla:
1) Jedná se opravdu o technické problémy. Jsme na konci ropovodu a tak pokud vháněj míň na začátku a ostatní státy odebírají stále stejně, tak logicky k nám doteče taky míň.

2) Jedná se opravdu o technické problémy. Jelikož se chováme nepřátelsky, tak sníženou produkci logicky odskáčeme my.

3) Kecaj, je za tím politika a ve skutečnosti by klidně dodávat víc mohli.

3:30 pm, July 14, 2008  
Anonymous halalik said...

Příčinou snížení dodávek ropy do ČR nejsou politické, ale technické důvody, řekl na schůzce s českým ministerstvem průmyslu a obchodu obchodní představitel Ruské federace v ČR Grigorij Sarišvili. Informoval o tom mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský. Ruská strana odkázala na problémy při těžbě ropy a blíže nespecifikované změny v ruských dodavatelských společnostech, dodal mluvčí.

"Chci věřit, že důvody jsou technické a technicko-organizační," řekl dnes ke snížení dodávek na dotaz novinářů premiér Mirek Topolánek. Doufá, že problém se vyřeší rychle. Podotkl také, že Česko má dostačující zásoby a další ropu může dovést odjinud. "Máme odkud ropu brát a byl bych rád i do budoucna, aby jsme nebyli závislí na dodávkách z jediné země," uvedl.

Takže peak oil už u nás v kuchyni! A černýho Petra strčili Rusáci do rukou zrovna nám...

3:51 pm, July 14, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Kunstler to dnes vystihnul - poslední odstavce pro neangličtináře:

Samozřejmě nic z toho se nejspíš nestane (míněno racionální řešení problémů). Místo toho se naplno vrhneme do kampaně s cílem podepřít nepodpíratelné a udržet neudržitelné - tzn. bránit status quo a naše obvyklé chování. To samozřejmě bude osudovým plýtváním našich mizejících zdrojů, ale to je historicky vždycky posledním dějstvím melodramatu každého bortícího se impéria.
Výsledek se brzy dostaví a bude jím politický a sociální rozvrat.
Každý potetovaný pošuk, který se připravuje na svoji velkou roli v nějakém typu komixového konce světa, dostane šanci zazářit. Spousta lidí to odnese a spousta jich bude hladovět. Majetky budou dost neorganizovaně měnit majitele a v záloze nakonec možná čeká nějaký ten Hitler, aby postavil všechny a všechno do latě....

Tak kdo už máte tetování :-):-)?

http://jameshowardkunstler.typepad.com/clusterfuck_nation/

5:14 pm, July 14, 2008  
Blogger tomkrysl said...

Trochu z jiného soudku. Zajímalo mě, zda i například česká Škoda Auto a tedy i koncern VW nevětří situaci a nezaměří se na "horečný" vývoj a výrobu elektromobilů (myslím nejpřijatelnější alternativní pohon). Zdá se, že nikoli.

Poslal jsem dotaz:

"Dobry den, uvazuji o koupi noveho automobilu. Ale vzhledem k neustale stoupajicim cenam pohonnych hmot (zjevne v dusledku tzv. peak oilu) se mi jiz nechce investovat do pohonu na benzin nebo naftu. Tj. ve Vasi nabidce chybi levny elektromobil jako napr. Fabia Electric (do 250000 Kc v zakladu, s nabijenim prozatim ze site 230VAC, dojezd 100-150km, baterie Lithium za priplatek, solarni strecha za priplatek). Kdy budou elektromobily ve Vasi nabidce?"

A dostalo se mi dnes odpovědi:

"Těší nás Váš zájem o ekologické vozy s českým "rodným listem".

Vozy Škoda budou postupně plnit všechna platná pravidla v rámci EU, ale i pravidla daná dobrovolně mezi výrobci automobilů. Emise automobilů se budou postupně dále snižovat. Přechod na jiná paliva, konkrétně elektřinu, je však tématem budoucnosti s výhledem na dalších 20-30 let. Otázkou je právě úroveň vědy a techniky, která by umožnila spolehlivý, levný a flexibilní provoz, na který jsou dnes zákazníci zvyklí. S přechodem na pohon elektřinou souvisí i infrastruktura dobíjecích stanic, která však s ohledem na současný vývoj nemusí být zásadní překážkou, neboť řešením je rovněž dobíjení automobilů z běžné elektrické zásuvky.

Škoda Auto disponuje v ČR vlastním vývojovým centrem, které je v současné době třetím největším celosvětovým vývojovým centrem koncernu VW a největším "automobilovým" vývojovým centrem ve střední Evropě. V současné době se však zaměřujeme zejména na vývoj automobilů se spalovacími motory a v tomto směru spolupracujeme i s několika vysokými školami. Speciální vývojové centrum na
vývoj vozů na elektrický pohon v současné době nevlastníme.

Vývojem vozů na elektrický pohon se zabývá v ČR např. společnost Škoda
Plzeň, v minulosti probíhal vývoj elektromobilu (mimo jiné i na bázi modelu Škoda Favorit a Škoda Pick-up). Dlouholetá tradice existuje také například ve vývoji trolejbusů. Více informací můžete nalézt na www.skoda.cz."

Co myslíte, mluví pravdu? A byli byste ochotni přijmout onen "snížený komfort"?

7:43 pm, July 14, 2008  
Anonymous halalik said...

tomkrysl: Čistě elektromobily nejsou v současnosti na pořadu dne. Ani by to nemělo smysl, jelikož většina elektřiny je pořád vyráběna z fosilních paliv. Cpát do tohoto koloběhu 100%ní elektromobily je kravina - vícenásobná energetická konverze (fosil - elektřina - pohon) je nevýhodná.

Škodovka by se měla postavit konečně k problému čelem a vyrábět nějaký levný, ale efektivní plu-in hybridní automobil. Např. Fabia má kombinovanou spotřebu 5,8l/100km. Kdyby se jim to pomocí hybridního pohonu podařilo stáhnout o 40% dolů, byl by to úspěch.

9:23 pm, July 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Elektrické autá tu už sú:
http://www.autoweb.cz/autonovinky-nova-auta/izrael-vyviji-elektricky-renault-megane/14946
http://www.sbernice.net/210522/auto-moto/izrael-elektricke-dodavky-jiz-za-mesic.html
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=605022

Všetko je to o reálnych autách na elektrický pohon v Izraeli. A nie sú to len tak nejaké náhrady, je to napr. plne elektrický Renault Megane. Elektrický Renault Mégane dosáhne stokilometrové rychlosti asi za osm sekund, přičemž dojezd má činit až 200 km.

11:00 pm, July 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Auto, ktoré funguje na elektrinu

http://noviny.joj.sk/auto-moto/12-5-2008/clanok/toto-auto-funguje-na-elektrinu.html


V Izraeli predstavili elektrické auto. Auto vzniklo v spolupráci spoločností Renault-Nissan.

„Predstavujeme prvé elektrické auto, ktoré funguje výlučne na batérie, konkrétne na lítiovo-železno-fosfátovú batériu. A je to len začiatok,“ povedal Idan Ofer, predseda 'Project Better Place', teda Projektu za lepšie miesto. Potom už nasledovala testovacia jazda.

Renault-Nissan do projektu investuje počas nasledujúcich troch rokov 500 miliónov až jednu miliardu dolárov.

Renault a Nissan podpísali kontrakt s Better Place v januári 2008, aby začali hromadne produkovať elektrické autá. Ide o projekt, ktorý chce podporovať využívanie alternatívnych energetických zdrojov v automobilovom priemysle.

„Je tu veľký potenciál, v čase, keď olej stojí 125 dolárov... vytvoriť nový segment v automobilovom priemysle," dodal Shai Agassi, zakladateľ a riaditeľ projektu.

11:03 pm, July 14, 2008  
Anonymous nocciola said...

Volkswagen nějaké malé úsporné auto připravuje pro rok 2012 a postupně ho nějak vylepšovat (solární panel na střeše...). Jenže předchozí úsporné modely Lupo a Audi A2 s motorem 1,2tdi a spotřebou 3 a 3,6 litru měly nevalné prodejní úspěchy a motorů 1,2tdi se vyrobilo asi jen 10000, takže to berou jako takovou technologickou třešničku a tomu bude odpovídat i cena.

11:26 pm, July 14, 2008  
Anonymous drak2 said...

Toyota bude dělat klimu v Priusu na solární panely. Takže automobilky nespí. VW-Škoda určitě taky nespí, jen to nebude hned vytrubovat do světa.

Nevidím to zatím tak černě. Není podstatná nominální cena, ale cena reálná - tj. kolik si můžu koupit ropy, naturalu 95, jablek, hrušek... za svůj plat. Reálně kupní síla v ČR stagnuje nebo mírně roste. Potetovaní maníci si ještě budou muset nějaký ten pátek počkat.

11:32 pm, July 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Umí někdo odhadnout,kdy a jak se může projevit zatím jen Bushem odvolané moratorium na těžbu ropy u pobřeží usa?
Už dvě noci se budím na sen,souvisící s letadly a po probuzení slyším hukot letadel--že by se stěhovaly vzdušné úderné síly blíže k Iranu?

8:03 am, July 15, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous: Odhadem tak kolem 13 let.

10:23 am, July 15, 2008  
Blogger Ejector said...

Elektor mobily fungovaly uz davno a v pohode.Stahnete si pres torrenty nebo mrknete na Youtube na tento film a pochopite:

http://www.csfd.cz/film/225582-who-killed-the-electric-car/

11:01 am, July 15, 2008  
Anonymous Jura said...

Týden jsem byl pryč a cena opět poskočila. Ta rychlost mě zaráží. Ještě víc mě zaráží, jak jsou všichni kromě autodopravců v klidu. Kromě "záchraných balíčků" pro banky a žádostech dalších sektorů o kompenzace a daňové vratky (dopravci) a válečného harašení západních vůdců vlastně neexistuje žádná aktivita. Natož aktivita ve směru potřebných změn fungování společnosti.

11:55 am, July 15, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To jura:
Tiež mi to pripadá ako ticho pred búrkou. Všetci sa tvária, že sa nič nedeje, ale zatiaľ sa v tichosti napína pružina. Bežné masy nechápu, ako to všetko okolo nás súvisí beznádejne s ropou. O to bude ťažšie prebudenie.

1:11 pm, July 15, 2008  
Blogger tomkrysl said...

To halalik: Nemyslim si ze cista elektrika je kravina. Ucinnost premeny energie na pohyb je zde neporovnatelna (a i vyroba elektriny z uhli je nesrovnatelne ucinnejsi nez spalovaci motor, protoze probiha centralne), navic majoritni dobijeni elektromobilu by jen vykryvalo nizkou nocni spotrebu, nemuselo by bezet tolik (ztratovych) precerpavacek. Dal elektromobily jsou uz ted pohanene vysoce ucinnymi asynchronnimi motory s jeste ucinnejsimi menici, brzdi rekuperaci, cimz se ziska dalsi energie. Ano, elektromobily zatizi elektrickou sit, ale zdaleka mene, nez si mnozi mysli. To zatizeni dale z velke casti bude pozitivni.

Jedinym opodstatnenym problemem je ten dojezd i s nejnovejsimi typy baterii na bazi lithia a pri obdobnych hmotnostnich parametrech, do baterii se prozatim holt nevejde tolik chemicke energie jako do benzinu. Pro vetsi akcni radius prozatim nejsou vhodne, v tom je ten "snizeny komfort", ktery by vyzadoval napr. upravy stavajicich cerpacek pro vymeny baterii ci tzv. bleskove dobijeni casove srovnatelne s beznym cerpanim benzinu.

To ted k dispozici neni, ale pri predstave toho, co se na nas vali, bych ovsem onen snizeny komfort prijal okamzite. Problemem je, jak zde jiz mnohokrat padlo, ze to asi nigdo nevidi....

(mj. doufam ze ta odpoved z infolinky skodovky byla jen fraze a ze i VW uz neco vyviji).

6:25 pm, July 15, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://www.teslamotors.com/

Sice "sportak", ale parametry jsou zajimave, napr. dojezd 350 km.

6:48 pm, July 15, 2008  
Anonymous halalik said...

Omezení dodávek ruské ropy do Česka má další překvapivé vysvětlení. Jeden ze dvou hlavních dodavatelů, firma Tatněfť, odklonila část dodávek do Turecka, protože jsou tam lepší marže. Agentuře Reuters to řekl poradce náměstka ředitele společnosti Tatněfť Nurislam Subajev.

6:51 pm, July 15, 2008  
Blogger robisoft said...

Ceny ropy padali raketovým tempom

16. júla 2008 6:44
Obavy z ekonomickej situácie v USA spôsobili v utorok rýchly pokles cien ropy. Počas utorňajšieho odpoludnia klesli ceny o viac ako deväť dolárov, čo je najhlbší pád za ostatných 17 rokov.

Ropný trh sa dostal pod vplyv poklesu na akciových trhoch, ktorý zrýchlilo pesimistické vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky Bena Bernanka.

Ľahká americká ropa približne o 17.00 stredoeurópskeho letného času náhle stratila až 9,236 dolára, na 135,92 USD. Po dvoch hodinách sa zotavila približne o dva doláre. Deväťdolárový pokles bol najhlbší od 17. januára 1991, vtedy cena klesla, keď USA začali v prvej vojne v Zálive bombardovať Irak.

Ropa reagovala na Bernankeho vystúpenie v Kongrese. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) upozornil, že americká ekonomika je v chúlostivej situácii a ohrozuje ju pád trhu nehnuteľností, napätie na úverových trhoch a zvýšená inflácia. Investori dostali po jeho slovách strach, že situácia americkej ekonomiky je horšia, než sa domnievali. Americké akciové trhy následne klesli až o dve percentá.

Investori na ropnom trhu sa boja, že útlm ekonomiky USA a prehlbovanie finančných problémov vyvinie ďalší tlak na dopyt po rope. Ceny sú oproti vlaňajšku približne dvojnásobné a za ostatných šesť rokov vzrástli sedemnásobne. Spotrebitelia v priemyselných krajinách však vplyv drahej energie výrazne pociťujú a začali obmedzovať spotrebu. Je to viditeľné najmä v USA. Bernanke v utorok naznačil, že ekonomiku čaká neisté a rizikové obdobie.

http://tvojepeniaze.pravda.sk/ceny-ropy-padali-raketovym-tempom-d50-/sk_pakcie.asp?c=A080716_064430_sk_pakcie_p01

Je to fajn, ale aj tak si myslím, že je to len dočasný výkyv.

7:33 am, July 16, 2008  
Blogger robisoft said...

Automobilka General Motors sa dostala na pokraj bankrotu

Detroit 15. júla (TASR) - General Motors, ktorý je najväčším americkým automobilovým koncernom a v súčasnosti sa dostal na pokraj bankrotu, sa rozhodol čeliť existenčnému ohrozeniu. Nový sanačný program, ktorý bol dnes zverejnený, by mal znížiť jeho náklady asi o 10 miliárd USD (191,14 miliardy Sk). Jeho súčasťou je ďalšie znižovanie počtu zamestnancov, zníženie objemu výroby a zníženie výrobných nákladov. Zastavuje sa aj vyplácanie dividend.

Šéf koncernu Rick Wagoner chce znížiť výdavky na správu a manažment koncernu o 20 %. Okrem toho dôjde k prepúšťaniu, ale konkrétne číslo neoznámil. Zamestnanci nedostanú tento rok nijaké prémie a vrátane budúceho roku sa nebudú zvyšovať mzdy. Zamestnancom nad 65 rokov prestane koncern vyplácať nemocenské poistenie. Wagoner zníži aj investičné výdavky o 1,5 miliardy USD a ostrou ceruzkou siahne aj do položiek marketingu a podpory rozličných nepodnikateľských aktivít.

Rozhodné ozdravné opatrenia sú nevyhnutné, lebo americkým automobilkám klesá na domácom trhu predaj vozidiel. GM aj v dôsledku nižších príjmov dosiahol v prvom štvrťroku stratu 3,25 miliardy USD. V prvom polroku klesol predaj jeho áut v Spojených štátoch o šestinu. Za ostatné tri roky dosiahla strata GM 51 miliárd USD.

Podľa Wagonera sa nedá čakať na nejakú normalizáciu situácie na trhu. Zmena záujmu o vozidlá súvisí s drahými pohonnými látkami a tento trend bude "dlhodobý a permanentný".

General Motors zrušil v USA od roku 2005 vyše 54.000 miest. Wagoner pred šiestimi týždňami oznámil ďalšiu redukciu výroby o zamestnanosti. Vtedy hovoril o zatvorení štyroch závodov, v ktorých sa vyrábajú nákladné autá a pracuje v nich okolo 100.000 osôb. GM by mal vyrobiť na budúci rok o 300.000 nákladných vozidiel menej než v tomto roku.

GM sa bude zbavovať svojich okrajových podnikateľských aktivít, ktoré by mu mali priniesť asi 4 miliardy USD. Zatiaľ nie je jasné, ako sa úsporný program GM v USA dotkne jeho dcérskych firiem vo svete, najmä v Európe.

Po oznámení nového reštrukturalizačného plánu vzrástla hodnota akcií GM o 7 %, ale v tomto roku v porovnaní s ich hodnotou v decembri 2007, sú nižšie o 60 %. Wagoner nastúpil do vedúcej manažérskej funkcie v GM v roku 2000. Odvtedy hodnota akcii klesla o viac ako 80 %.

Informovali o tom agentúry AP, Reuters a DPA.

http://ekonomika.sme.sk/c/3977444/Automobilka-General-Motors-sa-dostala-na-pokraj-bankrotu.html

8:07 am, July 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nedávno se tady někdo ptal, co se stane s hypotékami, když banka zkrachuje. Toto není moc štastné pro toho kdo má hypotéku. Samozřejmě, že musí platit dál jako kdyby se nic nedělo, ale pokud tam má účet, tak s ním nemůže disponovat. Pak nastupuje správce konkurzní podstaty a ten vlastně vyzve všechny dlužníky, aby uhradili dluh u banky, pokud do určité doby nenajde kupce na tuto zkrachovalou banku, který převezme všechny závazky a pohledávky. Takže v podstatě máte dvě možnosti, buďto doplatíte celý dluh, který Vám zbývá anebo refinancujete úvěr jinou společností. Samozřejmě průser začíná v okamžiku, kdy nemáte zbývající částku a nikdo Vám nechce půjčit, potom nastupuje exekuce atd.
Taky druhé nebezpečí spočívá v ceně nemovitosti, když jí máte zatíženou hypotékou. Banky se chrání před poklesem ceny nemovitosti tím, že pokud klesne cena nemovitosti o určité procento (každá banka jej má jinak stanovenou), pak můžou požadovat dozajištění nemovitosti další nemovitostí nebo doplacení rozdílu v hotovosti anebo vypovězení smlouvy. Příklad: Koupil jsem byt za 3,5 mil a za čtyři roky mám zaplaceno na tomto úvěru 0,5 mil. Z důvodu nepřiznivých okolností šly prudce ceny nemovitostí dolů o 30%. Tj. cena nemovitosti není už 3,5 mil ale 2,5 mil a banka může po mě chtít, abych jí 0,5 mil doplatil ihned. Což mnohým lidem vyloženě zlomí vaz. Výsledkem může být, že nemám byt a ještě mám na krku 0,5 dluh (nebo větší, podle toho za kolik se prodá byt) a mých 0,5 mil se rozpustilo vniveč.
Přesně jak to píše tady Thon Taddeo nezadlužovat se, nezadlužovat se a nezadlužovat se.
Ještě se vyjádřím k ceně za zemědělskou půdu. Cena 10 kč za m2 je přemrštěná cena. Odhadní cena je mezi 2,8-4kč, tj. pokud někdo chce si vzít půjčku na půdu, tak na jeden ha dostane nejvýše 40tis a zaplatí za něj 100tis a těch 60tis dodá ze svého. Což samozřejmě mu bude v budoucnosti chybět. Jsou samozřejmě nabídky na trhu, kde se prodávají celé zemědělské usedlosti, ale zas je to za několik mil a opět tu hrozí nebezpečí viz. předchozí odstavce.
A teď můžete začít radit, jak z tohoto bludnýho kolotoče ven, když někdo nemá milióny na účtě a chce se připravit na dobu nejistot a mnohých změn, které nebudou vůbec příjemné.
Pan Kalous má pravdu, že je potřeba kooperace, ale nemá pravdu, že se zachráníme všichni nebo nikdo. Tak nikdy nefunguje, prostě se zahrání ti, kdož jsou připraveni a schopni spolupracovat s druhýma. Jako jednotlivci nemáme prakticky žádnou šanci.
S pozdravem
Robert Vršecký

12:58 pm, July 16, 2008  
Anonymous Jura said...

V souvislosti s hrozícím krachem GM to chce připomenout dnes již zapomenuté předvolební heslo: "Co je dobré pro General Motors je dobré i pro USA"

1:01 pm, July 16, 2008  
Anonymous che said...

Pan Kalous má pravdu, že je potřeba kooperace, ale nemá pravdu, že se zachráníme všichni nebo nikdo. Tak nikdy nefunguje, prostě se zahrání ti, kdož jsou připraveni a schopni spolupracovat s druhýma. Jako jednotlivci nemáme prakticky žádnou šanci.

Zlatá slova!

1:24 pm, July 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Mělo tam být: Tak to nikdy nefunguje... Omlouvám se, nevšiml jsem si toho. Robert

1:46 pm, July 16, 2008  
Anonymous Tim said...

To RV: Myslím, že jsem to tady už taky četl, ale co se týče hypoték a exekucí, žádná banka na světě asi nebude mít na to, aby se byť jen 10% zabavených nemovitostí starala. A kdo by kupoval nemovitosti, které půjdou s cenou dolů? To mi příjde jako otázka, co bylo dříve - vejce nebo slepice?

2:54 pm, July 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Tim:
Tady se nemusí jednat o péči o nemovitost, ale o precedens. Když banka jednomu dlužníkovi dluh promine nebo odloží, všichni ostatní dlužníci kterým se toho nedostane se mohou obrátit na soud, že jsou bankou znevýhodněni. Banka pak může mít problém, protože bude mít sice mnoho majetku v nemovitostech a nedobytných pohledávkách, ale žádnou hotovost a vleklé soudní řízení navíc. Někdy je prostě výhodnější nevýhodně prodat než držet.

Z jiného soudku - v Nezavisimoj gazete jsem se dnes dočetl, byť jako letmou zmínku, že Tatněfť, ta firma co měla prodat ropu určenou pro ČR Turkům, má nějaké nespecifikované problémy http://www.ng.ru/editorial/2008-07-16/2_red.html. Nehledal jsem příliš, ale asi je to oblíbená firma: http://www.utro.ua/articles/2007/06/08/49650.shtml
("možná poslední ruská ropná korporace, odmítající vést byznys podle současných standardů", "odmítnutí mezinárodního auditu", "tajení informací před investory", "nesplnila požadavek zákona RF o akciových společnostech, podle kterého velké obchody musí schválit rada ředitelů nebo shromáždění akcionářů" - ze stížnosti minoritního akcionáře Tatněfti americké firmy Imanagement Services tureckému ministerskému předsedovi a Komisi pro cenné papíry a burzy USA ve věci privatizace Tupras, o kterou se ucházelo konzorcium firem včetně Tatněfti). Informace pocházejí z jediného zdroje, takže je třeba jistá opatrnost.

sigil

4:27 pm, July 16, 2008  
Anonymous halalik said...

Amík se totálně posral (růst inflace + stagnace maloobchodních tržeb) - takže čekám, že ropa se možná dostane na support 130$/barel.

8:02 pm, July 16, 2008  
Anonymous halalik said...

Potravinové lístky

O tom, že války jsou pro lidstvo to nejhorší, co si na sebe vymyslelo, o tom nikdo z nás jistě nemůže pochybovat. Také řečí o tom, že je hrdinství, když padneme ve válce spravedlivéj je rovněž kruté. Většina náboženství přímo ve svých zákonech nakazuje NEZABIJEŠ. Z historie ale víme, že se válčilo a zabíjelo, bez ohledu na tento zákon a na všech stranách. V současné době je u některých náboženství slavný ten, kdo zabije nejvíce lidí. Naštěstí se toto zatím u nás nevyskytuje, alespoň pokud se týká zabíjení lidí.
Války přináší sebou také jiné problémy. Mimo jiné rovněž vzniká problém se záso¬bování jak vlastní armády, tak i ostatního zbytku obyvatelstva. Silně se pochopitelně omezí potraviny. Zpravidla se zavedou pro veřejnost potravinové lístky, aby se předešlo tomu, že někdo má a druhý nedostane nic. A za druhé světové války (pokud se pamatuji), bylo téměř všechno na lístky. Základem k tomu, aby se do jednotlivých rodin dostaly potravinové lístky, byla kmenová listina, kde byli uvedeni všichni členové rodiny, tj. od novorozenců až po toho nejstaršího. Členové rodin byli rozděleni podle stáří do různých kategorií a podle toho dostávali příděly. Na příklad mléko. Sestinedělky dostávaly téměř plnotučné mléko. Starší děti měli egahzované a ta třetí kategorie, dospělých již dostávala mléko odstředěné, které již mělo spíše barvu namodralou, než mléko normální bílé. Rovněž denní dávky byly rozděleny podle věku občana. Od tří čtvrtí litru až po šestnáctinku.
Cigarety získali na v té době pouze plnoletí muži. I když tehdy málokterá (téměř výjimečně) žena kouřila, nedostala nic. Samozřejmě tyto cigarety (zpravidla „zorky") se vydávaly na tabačenky, což byly lístky na tabák a tabákové výrobky. Náruživí kuřáci pak kouřili, co se dalo. Dokonce tehdejší stát dovolil pěstování určitého počtu tabákových rostlin. Tabák spolu s jinými přísadami si kuřáci plnili do specielních dutinek pomocí k tomu určených pomůcek a nebo si jej balili do zvláštních cigaretových papírků. Později se objevilo pouzdro na tabák se zvláštním zařízením, do kterého se nasypal tabák,

přiložil se cigaretový papírek a po uzavření již vypadla umotaná cigareta, která se pouze pomocí slin navlhčila, přilepila a mohlo se kouřit. Dříve téměř každý kuřák měl sebou kovovou tabatěrku, do které si naskládal dvacet cigaret, protože cigarety se prodávaly na kusy bez krabiček, jak jsme tomu dnes zvyklí. Navíc se tabák z nich vytřepal (odtud rčení: vytřepaný jak zorka).
Textilie se prodávaly na body. Každý dostal šatenku, kde byly vyznačeny body a v ob¬chodě mu prodávající ustřihl potřebný počet bodů. Sedláci a nebo ti, kteří si doma vykrmili a zabili prase, nedostali téměř rok lístky na maso a sádlo. Mimo to museli naopak ještě dodat státu sádlo a kruponv Kdo měl krávy, nedostal žádné lístky na mléko. Stejné to bylo i s moučnými výrobky. Říkalo se jim samozásobitelé. Kdo měl slepice, musel odevzdávat vajíčka (na váhu, ne na kusy). Ti ostatní měli lístky. Když si chtěl někdo koupit rohlík, musel k placení rovněž dodat lístky. Stejně tak chleba, mouka, maso, tuky, čokoládové i nečokoládové cukrovinky, jádrové mýdlo, cukr, obuv, podrážky, pláště na kola, téměř všechno. Na slazení se používal mimo přídělového cukru volně prodávaný umělý med. V čajích převládala „Himča", což měl být čaj z himalájských krajů. Káva zrnková? Neexistovala. Vařila se cikorka, do které se dávala nějaká kávovina, nebo žitovka, což bylo opražené žito. Pila se kávovinová směs, později melta, která se prodává pod stejným názvem dodnes. Jižní ovoce? Nebylo. Pokud si chtěl někdo koupit uhlí (nemluvím o tomto hornickém kraji), tak na kmenovou listinu každá domácnost dostala na rok 14 metrických centů hnědého uhlí a dělej si s tím co umíš. Odběr topiva se zapisoval do kmenové listiny. Koks si mohla koupit domácnost, kde bylo již mnohem dříve zavedeno ústřední topení. Po válce (pokud byl s uhlařem kamarád) dostal lignit, který v kamnech hořel jako papír. Dřevo se prodávalo v kolech (kruzích), a to ještě omezeně.
Zda se rozlišovaly za války potravinové lístky pro pracující a ty druhé, nevím. Ale pro těžce pracující již tehdy a v určitém průmyslu se dostávaly mimo normálních zvláštní lístky, na kterých byly navíc mnohem větší dávky všech druhů potravin. Po válce, když jsem jezdil na montáže, byly nám zasílány z podniku, u kterého jsme byli zaměstnaní, právě tyto potravinové lístky pro těžce pracující. Ty nám stačily k tomu, abychom se na montážích (v hospodách, jídelnách, kantýnách a podobně) najedli právě z těchto přídělů.
Když se vyfasovaly potravinové lístky, na některé zboží se odstrihovaly tak zvané objednací lístky, aby prodejce si mohl podle množství „objednávek" zajistit příděly (mléko, máslo, maso a podobně).
Lístkový systém pokračoval samozřejmě i v době poválečné, a to až do 1. června 1953. I když byl ke konci toho období tak zvaný volný trh, na kterém se prodávalo za mnohem vyšší ceny než na lístky, přece jen se dalo více koupit. Někdy na začátku padesátých let se uvolnil prodej chleba. Pak se nalezl pohozený plesnivý někde v popelnicích, opět to bylo uznáno jako mrhání s potravinami a byl zpět „vázán" na lístky.
Samozřejmě po celou dobu se prodávalo „načerno". Na příklad mouka, ta většinou se získala ve mlýnech (známý v tomto směru v okolí byl mlynář Vydra ze Senorad, kde se obešlo hodně lidí, ale i u dalších). Od sedláků to bývala trocha, zpravidla čerstvě nadojeného, a tím plnotučného mléka, někdy se koupilo i obilí. Někteří starší si vzpomenou, že chodili kontroloři, kteří kontrolovali jakost a množství mléka. To se pak odevzdávalo do sběren a nebo někde přímo do mlékáren. Někdy ovšem prodávající vyžadoval horentní sumy za potraviny. Těm se říkalo keťasové, lichváři. Ti měli heslo: „Chceš, tak zaplať!" Proti nim bojoval každý režim a tvrdě je trestal.

Před několika roky jsem obdržel od paní Kunkové zbytky potravinových lístků, které byly určeny pro měsíc červen roku 1953. A protože je to již neuvěřitelných 55 roků,
předkládám je naším čtenářům, aby mohli posoudit, kolik toho mohl jedinec sníst, nebo lépe řečeno, na co měl nárok. Potravinové lístky nejsou úplné, ale i tak o něčem hovoří. Opakuji, že se jedná o příděly na jeden měsíc.
Lístek na cukr a mýdlo pro děti do 12 let 1 kus jádrového mýdla a 1400 gramů cukru.
Lístek na cukr a mýdlo pro zaměstnané: 1 kus jádrového mýdla a 1200 gramů cukru.
Lístek na potraviny pro děti od dvou do šesti let 6 kusů vajec, 650 gramů másla, na den 1/2 litru mléka, 700 gramů masa, 1 500 gramů hrubé mouky, 3 000 gramů označených mouka a kupoval se na ně chléb, nebo rohlíky.
Lístek na potraviny pro zaměstnané (ne těžko pracující) umožňoval nákup 1/8 litrů mléka denně, 320 gramů sádla, 150 gramů másla, 1 350 gramů masa, 300 gramů tuku, 1900 gramů hrubé mouky, 4 000 gramů mouky, 5 250 gramů chleba. U chleba byla určena doba platnosti (do 10., nebo 20. června). Za války existovalo nařízení, že se nesmí vydat z pekáren chléb až za 24 hodin. U těchto potravinových lístků byl ještě jeden zvláštní ústřižek, na který se prodával určitý druh potravin, který byl vyhlášen během příslušného měsíce.
Na závěr předkládám šatenku, na které se dostaly ve vybraných obchodech různé textilie, včetně oblečení. Každý prodávaný výrobek měl na sobě cenu a kolik bodů je nutné k tomu přidat. Tyto body, ale i ty ostatní lístky každý měsíc lepili obchodníci na zvláštní archy, ty se odevzdaly a samozřejmě se přísně kontrolovaly. Všechno muselo pochopitelně souhlasit.
Ke zrušení potravinových lístků se musí samozřejmě připomenout ještě jedna výrazná skutečnost V měsíci květnu začala „šeptaná propaganda" (největší a nejnebezpečnější nepřítel každého režimu) prohlašovat, že v našich zemích se chystá měnová reforma. Stát to tvrdošíjně odmítal a dokonce tehdejší prezident Antonín Zápotocký (* 19.12.1884 + 13.12.1953, prezidentem od 21.3.1953 do své smrti) veřejně a hodně nahlas prohla¬šoval, že naše měna je pevná a že se nic nechystá. Ovšem nějaký den, možná dva na to, již to pravda nebyla. Na měnové reformě vydělali ti, kteří si zakoupili krátce před tím nějaké cenné věci. Všeobecně se ale dá říci, že téměř všichni obyvatelé našeho národa byli oficielně, bezostyšně a krutě státem okradeni. Peníze se měnily v poměru 1:5 do hodnoty 600 korun, kdy každý obdržel 50 korun. Další peníze se měnily v poměru 1:50 bez ohledu na to, zda je měl kdekoliv uloženy a nebo je měl doma. Rovněž padly tak zvané vázané účty, které byly výsledkem jakési měnové reformy již po válce. Z těchto účtů se mohly vybrat peníze na některé akce zcela mimořádně (svatba, pohřeb). V ten den byly všechny obchody okamžitě uzavřeny, prováděny „orgány" kontrolované inventury. Mne tato akce zastihla ve vojenském výcvikovém prostoru Iibavá, kde se v kantýně prodalo všechno, i tak zvané tankové suchary, kterých byly balíky z jídelně kdykoliv a v jakémkoliv množství po celý den k odebrání. Jeden z vojáků si chtěl dokonce koupit v armě pípu. (Arma, tak se jmenovaly obchody ve vojenských objektech). Hodně vojáků bylo vybaveno zbraněmi a ostrými náboji a vyjelo do všech obcí a měst, kde

„dohlíželi na bezproblémovou výménu peněz, na pořádek a klid". Bankovky se válely různě po zemi, nikdo si jich nevšímal, někteří si jimi připalovali cigarety a podobně. Cely národ byl rozčarován, ale náš „tatíček stať si jako vždy, i tenkrát dovedl zjednat respekt a pořádek. Dnes by asi z toho u nás vznikla třetí světová válka.
I po této době se prodávalo různé druhy zboží „pod pultem", to znamenalo, že nebylo vystaveno v prodejně, ale prodávalo se „známým" a podobně. Jistě si mnozí vzpomenou, jak se stálo každý týden před ránem ve frontách na maso, kdy každá rodina dostala určité množství. Kdo si frontu nevystál, také zpravidla nic nedostal. Někdy ke každému nákupu masa se muselo vzít kousek bůčku. V obchodech byly čínské masové konzervy, kde bylo více sádla než masa. Jinak v prodejnách „Masny" visely přes týden prázdné háky na maso. Rovněž problém byl s uzeninami. Existovaly určité druhy salámů, kabanosů, klobás a dalšího řeznického a uzenářského zboží a opět některé druhy byly „podpultové". Jižní ovoce se prodávalo zpravidla jen před vánočními svátky. Rovněž se musely vystát fronty, kde dostal každý určitý počet tohoto ovoce a hotovo. Problémy byly také s toaletním papírem. Opět vystát frontu a ještě k tomu odebrat papírové ubrousky. Ženské potřeby. V prodeji jeden druh a to ještě se dostal koupit omezeně a jak jinak než ve frontě.
Náš národ byl ale trpělivý (nebo musel být), vše vydržel, různě si všelicos odřekl, vše překonal, nikdo hlady neumřel, všichni měli práci a tím i peníze, za které si mohl různé věci zakoupit A kdo nechtěl pracovat, tomu práci vnutil stát ve svých specielních zařízeních. Jen si nemohu vzpomenout, jak to bylo s tou naší jistou „menšinou". Někteří naší občané měli výhodu, že měli v bankách zahraniční konto a mohli si zakoupit zahraniční a nebo kvalitní naše zboží v zahraničních prodejnách Tuzex za bony (zvláštní měna pro tento druh obchodu), které se prodávaly „načerno" i jiným občanům, kteří tu možnost neměli.
A dnes? Ať je 15. června a nebo 15. prosince, v obchodě s ovocem a zeleninou se dostane vždy čerstvé zboží jak naší produkce, tak i ze zahraničí. Že jsou naše jablka dražší, než jižní ovoce, to je již jiný problém. Pokud vejdeme do obchodu s masem, je vždy velký výběr a vždy čerstvého. O uzenářských výrobcích to platí stejné. Drogistické zboží? Opalovací krémy s různými faktory, nejrůznější toaletní mýdla, šampony, prášky na praní, parfémy, je libo s křidélky a nebo ultra tenké. Žádný problém. A že nejsou někde peníze? Věřím, ale proč? Neznám případ, že by někdo u nás v Oslavanech a nebo okolí zemřel hladem, žil pod mostem a nebo že se musel stát postarat o jeho pohřeb. Buďme rádi, že se máme tak jak se máme. Mohlo být hůře, ale také samozřejmě mnohem, mnohem lépe.

8:26 pm, July 16, 2008  
Anonymous che said...

Šťastné to Oslavany, že tam nejsou bezdomovci a že všichni mají na pohřeb.

9:07 pm, July 16, 2008  
Blogger Jirik said...

Tady je někdo z Oslavan? No nazdar:-) Halaliku ty jsi důchodce že toho tolik pamatuješ? No ještě že křečkuju:-)

10:25 pm, July 16, 2008  
Anonymous halalik said...

jirik: prdlajs, blbe. Jen se mi to dostalo do pracek, a zaujalo mě to.

5:51 am, July 17, 2008  
Anonymous Tim said...

To Sigil: No ono je otázka, jaká bude celková situace. Pokud zavládne celosvětový chaos a začnou se hroutis společenské struktury (úřady, banky, policie, ...), tak se hypotékou asi nikdo zabývat nebude. Ale k tomu pořád doufám nedojde. I když posilování naší měny si už ani odborníci nedokáží vysvětlit (líbili se mi komentáře, že je to naším skvělým hospodářstvím).

7:35 am, July 17, 2008  
Anonymous che said...

No abych to uvedl na pravou míru - já to totiž pamatuju, byť jenom částečně jako děcko a z vyprávění rodičů. Popis je vcelku objektivní až na několik drobností, při reformě v 53 roce svobodná evropa tak dlouho hlásila přesný termín reformy, že už tomu nikdo nevěřil, peněžní reforma při tom proběhla už v okolních státech východního bloku. Existovalo spousta výjimek, kdy se měnilo ve výhodnějším kurzu - sirotci atp. O měně nevěděli ani vysocí straničtí funkcionáři, bylo dost případů stranických trestů za remcání. Vázané vklady se vztahovaly k první poválečné měně tuším v roce 47, v roce 53 nic takového nebylo. Nikoho to nevyhnalo z bytu a neumřel hlady, do nejbližší výplaty (roboši tehdy brali týdně) se přežilo. Dost lidí to bralo jako třetí peněžní reformu svého života - první bylo kolkování bankovek po roce 1918 a v paměti byly ještě i státní bankroty za Rakouska.

Perla je poslední odstavec - apologetika současného nejlepšího světa, zbytečně shazuje jinak celkem dobrý text - až na oněch několik výše uvedených drobností.

8:47 am, July 17, 2008  
Anonymous drak2 said...

Posilování koruny (a východních měn obecně) je jen spekulace investorů, kteří utíkají od nejistého dolaru. Na první pohled to pro nás vypadá příjemně, ale do nekonečna to nepůjde. Pak se taky může stát, že rostoucí cena surovin a padající kurs koruny se sečtou a bude to tvrdé probuzení do reality...

1:28 pm, July 17, 2008  
Blogger Jirik said...

Mudrc halalik: Tak si prosím tituluj svýho tatíka a ne mě ano?

5:32 pm, July 17, 2008  
Blogger Martin said...

Pro Jiříka: Toto vypadá vzhledem ke kontextu spíše na příslovce, než na podstatné jméno...bohužel bez diakritiky se to těžko rozlišuje.....

10:25 pm, July 17, 2008  
Blogger Jirik said...

Hoši, já bych vás chtěl vidět s kladivem v ruce a u kovadliny:-) Jo česky moc neumím, ale zato se o sebe a statek umím postarat:-)

10:36 pm, July 17, 2008  
Blogger Martin said...

Pro Jiříka...neberte to jako poučování, jen jsem nechtěl, aby se tu rozjela slovní přestřelka jen kvůli chybějícímu háčku u slova blbě....:)

11:15 pm, July 17, 2008  
Blogger Martin said...

I když by bývalo asi stačilo počkat na vysvětlení ze strany Halalíka....a raději se vrátím k tématu :)

Ropa klesla, americké akcie stouply...?

Oddychový čas?

11:17 pm, July 17, 2008  
Blogger Martin said...

Jenže co tak sleduji novinky na LATOC, žádnou změnu k lepšímu jsem nezaznamenal :)

O akcích jsem zaslechl něco v televizi a je možné, že se čínský a arabský kapitál rozhodl využít situace k dalšímu skupování :)

11:21 pm, July 17, 2008  
Anonymous Tim said...

Info o možném vývoji české koruny:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/179600-koruna-znovu-na-rekordech-kdy-se-zastavi-/

9:33 am, July 18, 2008  
Anonymous judicator said...

Ono by možná stálo polemizovat nad termínem "zdravá ekonomika". Podle mého názoru, ekonomika, která je téměř závislá na automobilovém průmyslu není příliš zdravá. Již na základce nás učili diverzifikovat, diverzifikovat, jinak dopadnete špatně. A v tomto odvětví to platí dvojnásobně.

Pánové, prosím, neurážejte se tady. Přece neklesneme na úroveň "novinky.cz"

12:15 pm, July 18, 2008  
Blogger TK said...

to martin: o oddechovem case bych polemizoval kdyby ropa klesla pod 100 dolacu....

12:24 pm, July 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Tim: "A kdo by kupoval nemovitosti, které půjdou s cenou dolů?" Tady je více možných odpovědí než jedna, ale s jistotou můžu napsat, že každý člověk potřebuje ke svému životu určitý domov (nebudeme se zabývat extrémy, kdy může žít jako tulák). A za svůj život je schopen si svůj domov vybudovat, postavit atd. prakticky svépomocí. Problém dnešní doby je, že jsou na jedné straně prázdné domy, které chátrají a na druhé straně jsou lidi, kteří nemají střechu nad hlavou. Každý z nás nemá to štěstí, že by byl bohatý od narození nebo to dostal od rodičů či byl chytrý od přírody(hlavně nepište nic o tom, že se každý mohl víc učit, protože znám ze svého života lidi, kteří se snažili, ale nedokázali se naučit). Místo, aby došlo k naplnění těchto domů a bytů, tak se dřží nereálná cena, tak aby mohli ti lepší, kteří jsou schopnější si vzít na tyto nemovitosti hypotéku a uspokojit svojí potřebu za výměnou vlastní svobody. Ano, člověk, který je zadlužen je v podstatě otrok svých dluhů. Bojí se o práci, bojí se, že přijdou změny, že nebude schopen splácet. Navíc cena dluhů je tak vysoká, že místo, aby se z toho dostával, tak se spíš do toho zamotává dál (alespoň takhle to vnímám, jak se zadlužují domácnosti podporované politiky, že je to tak v podstatě správné). Bankám tento stav náramně vyhovuje, proto i ponouká další, ať se zadluží, protože ví, že budou více na ně dělat a hlídají, aby obyčejní plebs nevěděl, že je pouze okrádají. Že nemohou vzít nemovitosti, které nezvládají platit jejich majitelé? Můžou a radši je nechají zbourat, než aby to nechali dál užívat stávajícím vlastníkům. Pro banky je důležité generovat zisk ne se starat o lidi. Na hlídání lidí mají politiky, aby se lidi nezaměřovali na bankovní ústavy. Ty zajišťují další legální okrádání lidí (množství daní neodpovídá množství služeb, které zpětně dostáváme). Mnozí z Vás si budou myslet, že bohatnou, ale je to pouze iluze, protože v konečném důsledku přibývají lidé na hranici chudoby, kteří dostanou za svojí práci pouze takový peníz, aby sotva vyšli do dalšího měsíce a přes polovinu jim sebere ještě stát na různých odvodech (a podvodech). Navíc stále máme inflaci, která urychluje okrádání. Tj. když je inflace 7% a vydělám 1000kč, tak za rok už mám jakoby 930 kč. A po 10 letech tam budu mít jakoby 300kč. Jinak řečeno, dám si do banky celý obraz a za deset let mi vrátí pouze jednu třetinu toho obrazu. A to se rozhodně vyplatí. Samozřejmě mi banka i dá nějaký ten úrok, ale je menší než ta inflace. Z toho plyne, že banka má zájem pouze o mé peníze a abych byl dobrovolným otrokem jejich systému. Když budu remcat, tak mě odkážou na politiky a ty se na mě z výšky vys... Navíc mi budou vyhrožovat, že mě finančně zrujnují, prototože i kdybych u nich nakrásně nic něměl, tak stějně musím platit daně, abych měl služby o které nemusím mít žádný zájem (viz radar, armáda atd.). Když budu rebelovat, tak mě vsadí do vězení, které si proti své vůli budu muset zaplatit. Takže když vyjdu z vězení, tak nejen, že nebudu napraven, ale hlavně budu zadlužen. Když si někdě postavím dům, tak přijdou na mě, že jsem na cizím území a zbourají mi ten dům a přestěhují mě na skládku či pod most. Někoho z vás napadne, že bych se mohl odstěhovat do jiného státu, ale to má jeden háček. Narodil jsem se tady a tudíž chci umřít zase tady a nikdo z Vás tuto zem nevytvořil a území, které vypadá jako Čechy a není obydlené už jaksi nikde není. Toto není můj případ, ale vidím spoustu lidí, jak se k tomuto případu rychle blíží. Věštby, ktere se vážou tomuto světu, jsou až zatraceně moc přesné a ukazují co je jejich příčinou a jaký bude důsledek těchto příčin.
Co bylo dřív vejce nebo slepice? Moje odpověď zní, že ani jedno. Obojí vzniklo ve stejnou dobu, ale v tuto dobu to není tak důležité.
S pozdravem Robert Vršecký

1:45 pm, July 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

12:20 - ropa po 128.80 a padá ?
dropo

2:30 pm, July 18, 2008  
Anonymous L. said...

To Robert Vršecký:

zmiňujete se o věštbách které se k tomuto světu važou, a které jsou až zatraceně moc přesné....můžete uvést nějaký konkrétní případ?.....víte jsem v těchhle věcech spíše skeptik, ale rozhodně bych se byl rád o tomto dozvěděl podrobnosti.
Děkuji L.

2:35 pm, July 18, 2008  
Blogger nebudu said...

judicator: Panebože na jakou základku jsi chodil, nás učili abecedu a násobilku. :-) Co se týče automobilového průmyslu, tak na tom nejsme úplně nejhůř. Jak ukazuje situace v USA, tak malý auta, který se u nás převážně vyrábí nejsou ty první na ráně. Jejich prodeje se stoupající cenou ropy naopak stoupají. Je sice otázka jak dlouho to může trvat, ale pokud nepřijde nějaký velký krach(ten by ovšem zásáhl pravděpodobně i ostatní segmenty hospodářství), tak můžeme být zatím celkem v klidu.

2:37 pm, July 18, 2008  
Anonymous Spaceman said...

Je sice pěkné, že děláme malá auta, ale těm odzvoní jen o něco později než velkým autům. Postupný útlum růstu zasáhne některá odvětví hospodářství více a některá méně. Domnívám se, že automobilový průmysl půjde jako jeden z prvních. S drahou ropou naše bezohledná a krátkozraká mánie v podobě silnic přecpaných osobními vozy obsazenými málokdy jen z poloviny vezme za své. Současný automobilový průysl je nehorázné plýtvání a to se nám zákonitě vymstí.

5:39 pm, July 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pane Vršecký, je to logické a smutné řetězení událostí. Jediná možnost jak událostem čelit,je vzít do rukou zbraně.

10:48 pm, July 18, 2008  
Anonymous che said...

To Nebudu - za mejch mladech let se opravdu, ale opravdu učilo o hodně víc než jemom násobilka.
To už to opravdu zdegenerovalo jenom na trivium (číst - tedy slabikovat, počítat - do malé násobilky a psát bez znalosti gramatiky a pravopisu)?

7:48 pm, July 20, 2008  
Blogger nebudu said...

che: Nemyslel jsem to úplně vážně, učili jsme se samozřejmě víc. Jen mě pobavilo to diverzifikování, protože o tom jsem na základní škole opravdu neslyšel. Spíš do nás hustili encyklopedické znalosti. Je ale pravda, že jsem ve škole často nedával pozor, tak jsem to možná jen prošvihl.

spaceman: Tady je otázka jak dlouho bude trvat to o něco později. Já odhaduji, že pokles prodejů malých aut bude následovat až několik let po poklesu prodejů velkých. To je pro mě celkem dlouhá doba. Nečekám, že by s poklesem produkce ropy přišel jeden velký krach a následně chaos(na ten se stejně nedá připravit). Spíše se kloním ke scénáři, kdy stoupající cena ropy způsobí útlum hospodářství, to způsobí pokles ceny ropy a následně dojde k mírnému oživení. A tak pořád dokola. Jako druhou nejpravděpodobnější variantu vnímám nějakou větší válku, ale na to se dle mého taky připravit nedá, tak se tím zbytečně netrápím.

Jinak nechápu, že problém peak oilu naprosto ignoruje stát a dál vesele plánuje stavbu dalších a dalších dálnic. To mi hlava nebere. K čemu nám bude v roce 2020 nová dálnice? Aby si člověk udělal představu o nemožnosti udržení současného stavu stačí přitom opravdu málo. Třeba spočítat kolik ropy připadá průměrně na jednoho jednoho obyvatele planety při současné úrovni její produkce. Jsou to necelé dva litry a to prostě na současný západní životní styl nestačí. Těžko očekávat, že třeba Čína uvědoměle oznámí, že si toto uvěduje a vzdá se svých ambicí na rostoucí životní úroveň.

10:46 pm, July 20, 2008  
Anonymous Spaceman said...

nebudu: Já celkem chápu proč stát peak oil ignoruje. Dovedete si představit co by se dělo po odvysílání pravdivých televizních novin, které se zaměří na vyčerpávající reportáž o možných scénářích, které se tu na blogu rozebírají? Utrhla by se lavina paniky a to už je pak jen kousek k pádu banky a jiným krachům. To si podle mého nikdo nevezme na triko a proto se jede dál. Nikdo nechce nic slyšet a brzdit se nebude. Všichni chtějí vydělat ... je to tak prosté.

Přečtěte si znovu článek TT Vývoz ropy a železný trojúhelník: http://zlomropy.blogspot.com/2007/07/vvoz-ropy-elezn-trojhelnk.html

11:43 pm, July 20, 2008  
Blogger nebudu said...

spaceman: Tomu taky rozumím, že nikdo nechce vyvolávat paniku, ale třeba zrovna ten útlum výstavby dálnic a místo toho investovat třeba do elektrifikace všech železnic by se dalo provést aniž by si někdo všimnul, že je to kvůli peak oilu.

Když už jsme se dostali k tomu vyvolávání paniky, tak to mě docela trápí a myslím si, že ten, kdo by třeba na idnesu zveřejnil informace uvedené na blogu TT by se pohyboval na docela tenkém ledě. Je dost dobře možné, že by se toto jednání dalo kvalifikovat jako "Šíření poplašné zprávy" a příslušného novináře by v rámci dnešních zákonů bylo možné poslat do chládku, aby si rozmyslel jak to s tím peak oilem je. I to může být jedním z důvodů proč se o peak oilu seriózně neinformuje v mainstreamu.

12:04 am, July 21, 2008  
Anonymous Spaceman said...

nebudu: Ohledně útlumu stavby dálnic a elektrifikace železnic souhlasím, že by to takhle šlo, ale pochybuji, že se to ve větší míře rozjede. Jsou skupiny lidí, které jsou na výstavbě dálnic závislé a pak jde už jen o ten prokletý lobbing. Zrovna tenhle týden bych se měl sejít s několika dopravními inženýry (dostávají i státní zakázky na výzkum silniční dopravy atd..), tak se schválně zeptám na oil peak a poreferuji.

11:06 am, July 21, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Vy jste pořád nepochopili, že tady není (a dokud bude status quo jen trochu udržitelný) nebude vůle provést změny patřičným směrem?

Každý politik i občan se bojí narušit status quo. Potřeba změn je navíc zřejmá jen nemnohým a i poté co zřejmá bude, což je nakonec jen otázkou času, tak tu bude stále strach ze změn a v případě takto rozsáhlého problému i bezradnost z jeho rozsahu. Tyto změny by navíc musely jít až na dřeň a zcela proti duchu doby a vládnoucí ideologii - proto jsou nepřijatelné.

Právě tyto faktory budou primární příčinou kolapsu.

Jinak mezi pokračováním současného kurzu a kolapsem, mi začíná být kolaps skoro sympatičtější.

Pokud je fašismus kapitalismem v rozkladu, tak když se podíváte na USA G. W. Bushe, tak to začíná odpovídat: vyhrocený militarismus, hledání nepřátel, posedlost národní bezpečností, kontrola médií, ochrana korporací, věznění bez soudu, posílení pravomocí tajných služeb, likvidace odborů, manipulované volby ..... to jsou typické znaky fašismu.

Pokud bude Obama zvolen - o čemž bych nebyl přesvědčen, tak mu půjde o život. Zvolení McCaina by naopak zajistilo hladké pokračování současné politiky. Podpory z patřičných kruhů se mu dostane jistě značné. Od tohoto vedení pak čekáte řešení globálních problémů lidtsva? Ti mají úplně jiné priority!

Ať tak nebo tak nečeká nás nic dobrého.

12:28 pm, July 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

S RZ to přímo nesouvisí, ale vysoké armádní kruhy ruské armády začínají veřejně mluvit o návratu ruských základen na Kubu:
http://www.izvestia.ru/armia2/article3118597/
http://www.rian.ru/defense_safety/20080721/114490837.html
http://rian.ru/defense_safety/20080721/114512754.html

Prý se už o tom vedou hovory.

sigil

1:27 pm, July 21, 2008  
Anonymous Spaceman said...

No, já jsem to zřejmě ještě úplně nepochopil. Stále se divím, že je něco takového možné v tak masovém měřítku. Pozoruhodný úkaz.

1:29 pm, July 21, 2008  
Anonymous che said...

Četli jste dnešní Blisty? A i u konkurence Kalouse (ostatně on přeložil ten článek pro blisty) je zajímavé čtení.

Je tragedií doby a současné mládeže, že naletěli na tezi nepotřebnosti encyklopedických znalostí - inu blbej lid se dá lépe manipulovat.

1:57 pm, July 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Obama dostává na kampaň už víc peněz než McCain (kdo všechno mu asi platí?) a v posledních měsících docela přitvrdil, mimojiné prohlásil, že posílí americké jednotky v Afghanistánu a že o stažení z Iráku rozhodne až se detailně seznámí se situací a promluví s vojenskými veliteli na místě (jinými slovy stahovat se nebude, jenom jsem získával hlasy). McCain je sice horší, ale i Obama bude dělat real politik a chránit americké zájmy.

Z Iráku se ani stáhnout nemůžou, i kdyby chtěli sebevíc, protože americká ekonomika a celá jejich automobilová kultura je totálně závislá na ropě a už dnes musí 60% stále dražší ropy dovážet. Kdyby se stáhli z Iráku, tak tam propukne chaos, omezí se dodávky ropy, možná se to přeleje i do okolních států a jenom se tim urychlí kolaps.

Globální problémy lidstva nevyřeší nikdo, ani Obama, ani McCain, ani EU. I kdyby měli sebevětší vůli a odhodlali se k radikálním krokům (a k politický sebevraždě, protože většina voličů by jejich nadšení vedoucí k poklesu životní úrovně určitě nesdílela), tak jak k tomu přinutí Čínu, Indii a další rostoucí ekonomiky v rozvojovym světě, kde se už nechali například slyšet, že žádné emise omezovat nebudou? A třeba Čína je dnes už větší znečišťovatel než USA. Vypadá to s námi bledě. A nesváděl bych to jen na politiky typu Bushe, oni dělaj jen to co po nich chceme. Skuteční viníci jsme my všichni, konzumenti, voliči.. celý lidstvo na tom nese nějakým způsobem svůj díl viny.

11:25 pm, July 21, 2008  
Anonymous Laco said...

to TT
ohledne Obamy a McCaina je to prast jako uhod, presne jak pise anonymouse, staci Obamu chvili poslouchat: valcit se bude dal, ropa se bude tezit skoro vsude, biopaliva budou pokracovat a na jaderny elektrarny taky dojde, takze obama da "nazrat" vsem vyznamnejm korporacim, ten se nemusi bat o zivot ani nahodou, to by nekdo z tech korporaci musel bejt hodne nenazranej.
O lidi jako Ron Paul a Dennis Kucinich, ktery mohly opravdu neco zmenit k lepsimu, se postaraly media, atentaty uz dneska nejsou potreba.

5:31 am, July 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nechci tady na tomto diskusním fóru pouštět do esoteriky, protože se domnívám, že na to jsou jiné diskusní kroužky (např. http://sewczech.blog.cz/0702/nostradamus-proroctvi-pro-leta-2008-2009-2010-2011-a-2012). Konkrétně k dané době: "Na čas zruší měna(platidlo) a budou se pouze používat kartičky, ale po pár letech se zjistí, že to nelze praktikovat a lidi se zase vrátí k penězům(k hotovosti)". Další : "Skoro každý představitel západního světa bude mít na paži znamení, kdy se bude klanět k jednomu pánovi." Už v dnešní době se ukazuje, že biometrické údaje se dají okopírovat a pak někdo přijde na to, že můžeme mít ještě u sebe čip, který tomuto kopírování zamezí. Mnozí z nás tomuto řešení budou tleskat a ti, kteří nebudou chtít tento čip budou žít na okraji společnosti.
Varování před válkou: "Před každou velkou válkou se budou množit peníze." Což si můžete ověřit že první celosvětová krize vyústila 1.sv válku a druhá celosvětová krize vyústila 2 světovou válku a třetí celosvětová krize... Tady přispíval nějaký borec jménem Borek a říkal něco o teorii sběru dat a tam by měl být tento postřeh popsán a rozebrán proč příliš mnoho peněz vede k válce.
A ještě jednu na závěr: "Stát, který nechal zabít mesiáše, napadne sousední stát, za pomoci rádoby spojence, který bude útočit z lodí z moře. Po určité době se spojenec, který má zem daleko za mořem se stáhne a nechá tento stát napospas. Tento stát tuto válku prohraje a s prohrou zanikne a upadne do zapomnění. Jeho lid bude prakticky zlikvidován."
Chci upozornit, že toho je daleko více a že Thod Taddeo se této předpovědi velice přibližuje (např. že se bude drasticky redukovat obyvatelstvo), že budeme mít problémy nejenom s energií, ale s životním prostředím a jídlem. Že se budeme setkávat s ignoranstvím a naprostým nezájmem vládnocích stran, kdy budou chtít ovládat masy lidí, aby sami se měli dobře.
A třeba tento odkaz "http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/vaclav-cilek-na-idnes-brzy-mozna-nastane-doba-kdy-si-vydelame-jen-na-zakladni-chod-domacnosti", toto jsem četl zhruba před 10lety, kdy to byla jenom jako věštba (teda určité věty). A teď přemýšlím, jestli pan Cílek je plagiátor (opsal to z věšteb), nebo jestli tomu došel pomocí vědy. Jsou dvě možnosti, první je, že to skutečně čerpal z věšteb, potom je to jenom další předopověď a nemusí se naplnit. Druhá je, že tomu dospěl pomocí vědy a pak je to vážné varování před budoucností, protože je to podloženo ještě věštbou. A je jen na nás, jestli tu věštbu naplníme (zatím spíš vidím, že ji spíš naplníme).
S pozdravem Robert Vršecký

9:09 am, July 22, 2008  
Anonymous Jura said...

V souvislosti s příspěvkem Roberta Vršeckého připomínám film EndGame a to, že Nostradamus a pod. nemusí být věštbou, ale plánem (jízdním řádem) elit, který v současnoti jde do finále.
V jiné souvislosti s proroctvími pro rok 2008 jsem četl, že politik zvolený v roce 2008 zklame naděje do něj vkládané. .... Třeba to tak bude právě Obama, kdo zavede v USA stanné právo podle prezidenských direktiv schválených administrativou J.W. Busche.

9:33 am, July 22, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Samozřejmě, že je třeba postupovat pokud možno v duchu vědeckých postupů. Já se žádnými proroctvími nezabývám, tím méně abych se jimi řídil.

Tato "proroctví" mohou podobně jako pranostiky vycházet ze zkušeností z minulosti a obsahovat tak "racionální jádro" vycházející z empirie, ale jinak jsou nepoužitelná. Navíc pravděpodobně často dochází k úpravám, aby proroctví "sedělo" na současnost nebo jsou psána velmi obecně a pak si do nich člověk projektuje co chce vidět.

Třeba výše uvedené znehodnocení měny je vždy příznakem ekonomického úpadku, který pochopitelně předchází krizi, která je obvykle řešena snahou o expanzi a zabrání zdrojů..... a tedy válkou.

Je také mnohem pohodlnější se spolehnout na předpověď, než se pokusit sestavit si big picture a na základě pochopení minulosti a současnosti a dostupných údajů o budoucnosti se pokusit o její projekci.

Proto jsou mj. proroctví stále oblíbené.

9:39 am, July 22, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Nevzpomínám si jestli už to zde neproběhlo, ale velmi zajímavé čtení je toto: http://palmknihy.cz/www/detail.php?Xid=3004
Pojednání o penězích. A jinak Dolly se nám roztáčí v mexickém zálivu:
http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/show.html

10:34 am, July 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Použitelné jsou jako varování, abychom nedělali nesprávné věci. Upravovat proroctví nelze, to musí sedět (horší je to s výkladem). Věštby od Nostradamus bych vynechal, protože ten se snad nevyznal ani v sam sobě (netuším, jestli jste ho četli). Lepší věštby jsou palmové listy. Ti píšou uplně přesně bod po bodu a každý kdo si tam přijede nechat vyložit budoucnost, je mu předložen přesný životopis. Jak minulost tak budoucnost. Pro evropany je jich vypsáno 80tis lístků. Je jich jenom tolik, kolik evropanů se tam vydá zjistit budoucnost. Ti kteří se tam nevydají, samozřejmě svůj lístek nemají, protože by to němelo smysl. Další dobrým příkladem dobrých věšteb je Sibyla, která píše o konkrétních věcech a dájí se ověřit i historicky. Navíc věštila i pro českou zem a dám si tu práci, abych opsal tři body z dvanácti varování, které nám dala. Jeden se bude týkat minulosti, jeden přítomnosti a následující bod. A pro pobavení napíši o konci pyšném stověžatém městě a přitom Vás upozorňuji, že většina z Vás spadne smíchy pod stůl, jak je to absurdně napsané a rovnou to můžete zařadit jako nejlepší sci-fi, které jste kdy kdo četl. Existují i další proroci, ale u věšteb jsou velmi přísná kritéria. Prvním kritérium, věštba se nesmí upravovat (ani pozměňovat). Druhým kritériem je, že musí být konkrétní. Tj. druhá světová válka začne 1938 obsazení malého státu. Což se stalo přesně na datum. Historici si upravili začátek 2 světové války na napadení Polska, ale skutečně začátek začal 1938 prvním výstřelem a překročením naših hranic (mimochodem při tomto výstřelu byl zastřelen můj strejda, který hlídkoval na státních hranicích). Nebo konec 2.sv války bude, až na kostelní věži (nepamatuji si konkrétní jméno) vyroste strom. Skutečně se tak stalo, a lidi se tam chodili na to místo dívat a nakonec úřady raději strom porazili. Další kritérium je, že uspěšnost věštby musí být více neš 80 procent. Pokud je méně, pak se ostatní věštby zavrhnou (i kdyby se na sto procent povedly). Např. konkrétní věštba od Sibyli, pokusíme se dobýt vesmír, ale nikdy jej nedobybeme. Né v této době.
Další konkrétní varování: Nic nám nebude svaté a budeme měnit dílo Hospodina. Budeme křížit zvířata s jinýma, který by se nikdy nezkřížili. Budeme konat podobné věci Hospodinu, ale štěstí nám to nepřinese. Další věta: Budeme těžit surovinu z velkých hloubek a přesto nám to nebude stačit. Nakonec ovládneme vítr a slunce, aby nám sloužili a budeme jezdit na vodu. Mám na Vás jeden dotaz. Jsou tyto věštby konkrétní nebo nejasné? Můj osobní názor je, že je dobré mít skeptický názor na věštby, ale na druhé straně si je přečíst (ne jenom kousky vytržené z kontextu) a pak je vyvracet. Ulehčíte si spoustu práce s odhadem budoucnosti, kdy rychleji provedete korekce.
S pozdravem Robert Vršecký

10:58 am, July 22, 2008  
Blogger nebudu said...

Robert Vršecký: On je u věšteb obecně problém, že nikdy přesně nevíte, kdy přesně byly vyřčeny. Musíte se spolehnout na vědce, že mají pravdu v jejich časovém určení a nejde o podvrhy z pozdější doby. A třeba to co jste zde napsal nemůžou být přesné citace už kvůli tomu, že takovýmto jazykem se v té době, kdy Sibyla věštila, nemluvilo.

2:55 pm, July 22, 2008  
Anonymous other said...

RV: Vykašlete se na to. Zkusil jsem se zavrtat např. do Nostradamových proroctví a: 1. Solidní překlad z dobového místního nářečí se zachycením plné sémantiky dnes ani nikdo neumí, datování je záhadou, symbolická enkryptace je další neznámou, čili nám ve třetí mocnině narůstají fantasmagorie. A to ho nechci snižovat, jen uvádět na pravou míru transpozici pro dnešek těch jeho obrazů, které viděl v kýblu s vodou. Snad veškeré jeho naplněné proroctví se dovodilo jaksi ex post, tedy až potom, co se stalo, tak by to jaksi mohlo nějak korespondovat. U poezie plné symbolismů je možná interpretace téměř čehokoli. Takže vykladači obdaření bystrou fantazií mají pole neorané. Když jste to nakousli, N. proroctví pro olympijské hry v Pekingu - "při velkých hrách ve žlutém městě bude krev padat z nebe". Ale raději bych se přimlouval se vrátit k faktům, tohle téma je příliš v luftu. :-)

4:20 pm, July 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hrozí drastický nedostatek zdrojů varují tajné služby, ale proč to tak je se z článku nedozvíte.

http://www.novinky.cz/clanek/145560-hrozi-drasticky-nedostatek-energetickych-zdroju-varuji-tajne-sluzby.html

8:15 am, July 23, 2008  
Anonymous other said...

Takže je nám zároveň jasné, že tenhle blog mají agenti ne jako doporučenou, ale povinnou četbu. Jako doprovodný efekt bych tipnul, že u TTvonPfardentrott je prošlapaný chodník :-D

8:31 am, July 23, 2008  
Anonymous che said...

Takže pane kapitáne, dejte si kafíčko, dneska tu bude mrtvo, je okurková sezóna.

9:25 am, July 23, 2008  
Anonymous Bronislav Bechník said...

Nostradamus:
Uvádí se, že záměrně formuloval svá proroctví tak, aby byla v podstatě nepoužitelná k předpovídání budoucnosti.
Ale napríklad: "přijde muž ze západu a podmaní si celou Evropu a porazí jej muž z východu" se stalo nejméně dvakrát.

9:40 am, July 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Od 1. června 2010 si nebudou moct obyvatelé Los Angeles koupit igelitovou nákupní tašku. Od vstupu vyhlášky v platnost si zákazníci budou moct koupit pouze papírovou tašku za 25 centů. Podle městských zástupců je cílem nového nařízení snížení odpadu v Los Angeles, ve kterém se za rok spotřebuje přibližně 2,3 miliardy igelitových tašek.

http://zahranicni.ihned.cz/c1-26057450-v-los-angeles-bojuji-s-igelitovymi-taskami-prodavat-se-budou-jen-papirove

9:42 am, July 23, 2008  
Anonymous Bronislav Bechník said...

Jako náhrada za docházející ropu jsou nabízeny uhlí a uran. Přitom uhlí máme na pár desítek let a s uranem to není o moc lepší. Nemáme firmu stavějící reaktory, nemáme výrobu paliva, zase bychom byli závislí.
Obnovitelné zdroje (OZE) jsou znevažovány pro jejich údajnou nedostatečnost. Přitom, kdyby se vzaly v úvahu možnosti redukce spotřeby, mají OZE výhodu, že jsou dostupné kdekoli bez nutnosti budování distribučních sítí. Žeby tady byl zakopaný pes? Není síť = nelze kontrolovat?
Redukce spotřeby je označována za návrat na stromy. O existenci The Factor 10 Institute skoro nikdo neví.

10:05 am, July 23, 2008  
Blogger Tribun said...

Vidím to velmi podobně, pane Bechníku.

6:46 pm, July 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Kde maj jednotlivci i společnost větší šanci na přežití v post-ropný éře, v dnešnim vyspělym světě nebo v rozvojových státech?

V chudších státech maj obrovskou výhodu, že tam vysoký procento obyvatel žije pořád na venkově, jsou soběstační a nepřišli o znalosti a dovednosti svých předků. Je tam většinou nižší hustota zalidnění (kromě Číny a jižní Asie), přiznivější podnebí, neznají zimy. Nevýhoda je v určitý iracionalitě a nevzdělanosti obyvatel (vliv náboženství), vyšší možnost konfliktů, období sucha a nedostatek vody (záleží na regionu), obrovská megaměsta s 10 nebo 20 miliony obyvatel (před průmyslovou revolucí měla nejlidnatější města stěží víc obyvatel než dnešní Brno), vyšší riziko tropických nemocí a epidemií.

Nám zase chybějí znalosti a zkušenosti našich pradědů z venkova. Pokuď ale překonáme krizové mezidobí (je nutná spolupráce tj. ten kdo má cenné zkušenosti se o ně podělí s ostatními) a společnost se nepropadne do úplné anarchie, tak na tom budeme podle mě líp než lidi v tropech nebo v jiných oblastech Evropy (jih Evropy = sucha a nedostatek vody, sever Evropy = drsné podnebí a neúrodná půda, Vikingové o tom věděli svoje, západ Evropy = moc přelidněný... mírné pásmo v české kotlině je tak akorát, asi jenom Ukrajina a jižní Rusko, kde převládají úrodné černozemě, na tom budou líp).

7:30 pm, July 23, 2008  
Blogger Tribun said...

Aneb jak praví přísloví: než tučný zhubne, hubený zhebne.

Pokud ovšem ten tučný ještě před tím nezajde na kardiovaskulární či jiné civilizační choroby.

9:22 pm, July 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jenom úprava:

Při inflaci 7% mi za 10 let zbyde cca 48 % a ne 30% reálné hodnoty. No neberte to!

9:11 am, July 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Děkuji za upřesnění. Nepřepočítaval jsem to, ale v každém případě svévolně přicházíte o majetek.
Správně to tady vyřknul Bronislav Bechník, s OZE to je správný směr a možnost udělat budoucnost snesitelnější.
Správné rozhodnutí je i toto http://www.novinky.cz/clanek/145649-nigerijsti-militanti-znicime-ropovody.html. Ropa je pouze ve vlastnictví lidí žijící na dané země bez ohledu na rádoby žijícího vlastníka a tudíž mají právo kdykoliv přestat dodávat ropu pro zbytek světa.
Co se týče překladu u věšteb, to je největším problém, který se věštby potýkají. A netýká se to jenom věštění, ale třeba i Bible, která taky má stejný problém. Jo a Sibyla neuměla číst a psát a její předpovědi zapisoval královský písař jménem Raul, který začal psát, až v době, kdy navštívila krále Šalamouna (takže její předpovědi zapisoval v hebreštině a v tom samým jazyce se zapisovala Bible).
Jestli někdo hledá ve věštbách katastrofy, tak je to prominutím psychopat, který by je číst vůbec neměl. Ve věštbách hledám odpovědi, proč se naše civilzace tak zvrtla a co je potřeba udělat, abych svůj život prožil pokud možno co nejklidněji. Nemám zájem se zůčastnit likvidace přírody, nemám zájem udržovat chod této společnosti tím, že budu jejím dobrovolným otrokem. Žádný čip si nenechám dát ani biometrické údaje nedám k dispozici a to i kdybych nemohl cestovat za hranice. Chci být svobodný, aby moje rodina žila svobodně, aby moje děti měli možnost svobodně žít. Problém, že je na světě moc lidí se netýká české kotliny, tudíž se netýká ani mě. Je to čistě jejich problém, pokud budou umírat hlady, zas je to jejich problém. Náš problém je, abychom si neznečišťovali naši zem, aby byla stále obyvatelná, abychom měli stále dostatek jídla a abychom tu neměli cizí vojska. Je to hodně sobecké, ale v rámci možností je to jediná cesta z tohoto marastu ven. Ostatní, kteří chtějí zachraňovat celý svět, ať se činí jak můžou, ale ať do toho netahají mě. Nechci platit žádný daně na Kosovské, Afgánské atd. mise. Zatím kolem sebe vidím jak lidi chudnou a to se mně vůbec nelíbí. Upravil bych jedno heslo, které hlásali komunisti: "O ostatní svět se budeme starat až si na to vyděláme."
S pozdravem
Robert Vršecký

11:18 am, July 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Politici odjeli na dovolenou se svými manželkami, lobbisty i milenkami a okurková sezóna je v plném proudu, kauza kolem Barbory Škrlové alias Aničky z Klokánku zaměstnává přední česká média. Bojím se ale, že to dřív budou padat trakaře z oblohy, než aby někdo napsal článek s informacemi o ropném zlomu.

2:16 pm, July 28, 2008  
Anonymous Spaceman said...

Zatim to vypada ze je nejaky cas navic nemyslite? Ceny spadly a drzi se dole. Jak dlouho odhadujete ze tenhle stav vydrzi a troufne si nekdo odhadnout jak to bude vypadat na podzim nebo koncem roku pokud by se nestala nejaka nepredvidana akce (hurikan, utoky na ropovod atd...)?

3:04 pm, July 28, 2008  
Anonymous che said...

Já bych to hodnotil jako korekci na reálný základ cen, impulzem byl strach z recese v USA a poklesu spotřeby a tím i rizika prodělku. Ale je dočasu, Říše středu a Indie spotřebu neomezuje, proč ne pořád snížená dodávka od rusů se taky věrohodně neví, takže návrat k cenám kolem 150 je jenom otázka času.
A dopřejte TT taky nějaký ten oddech a dovolenou - třeba i bez internetu.

1:12 pm, July 29, 2008  
Blogger TK said...

Ano dovolena, taky jsem se byl proletet do Recka, dokud to jeste lita... Tusim ze pristi rok uz to prinejmensim nebude nic pro me... aneb, neverim ze biopaliva ci cokoli "to liquid" letectvi v soucasnem objemu zachrani.

8:42 pm, July 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Asi předevčírem jsem s úžasem sledoval ve zprávách ČT1 reportážičku o tom, že "zásoby ropy docházejí" (ano, takhle to tam řekli, "ropy je málo"), a že se hledají řešení. Např. elektromobily nebo, považte, limuzína, která sežere jen 5 litrů a bude drahá jako čert. Už jsem se bál, že fakt o něco jde, ale pak mě uklidnili, když řekli, že k takovým věcem dojde "až za 50 let". To je hezky vybrané číslo, viďte, aby se nikdo nemusel osobně bát.

jakub

12:29 am, July 30, 2008  
Anonymous Brano said...

ahojte, hlasi sa Slovak z Thajska. Cital som si clanok, vela komentarov, je toho moc az moc. Vacsina komentarov je velmi mudrych, radost citat. U nas na Slovensku je to podobne, deje sa to dost globalne. ja som sa rozhodol odist do Thajska a uzit si aspon do roku 2012, potom sa uvidi. Som tu na malickom ostrove, postavili nam tu teraz Tesco :( Jazdim na mopede, benzin tu siel tiez hore (24 SK/liter), v Indonezii maju benzin za 13 SK/liter.
Viem, ze vacsina ludi si nemoze dovolit odist, ale pre mna to bolo spravne rozhodnutie - konecne zijem a kaslem na tie zabomysie vojny co sa deju - jednotlivec - ako bolo napisane nic nezmeni a mozno svojim sposobom som egoista, ked som odisiel z domoviny - ale hlavne, ze som happy, no nie ? :)

5:46 am, July 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

brano: až dojde ke krizi, tak být cizinec v exotický zemi bude docela nebezpečný. Být cizinec kdekoliv bude nebezpečný, protože místní si budou hledat obětní beránky.

tk: za 15 let se bude jezdit do Řecka dostavníkem přes divoký Balkán, nebo plachetnicí z Terstu kolem dalmatských ostrovů zamořených piráty. Ale jen za obchodem. Pušku doporučuji mít vždy co nejblíže po ruce.

Co se týče (ne)informací v ČT a dalších médiích, tak jim o RZ napiště, třeba to někoho zaujme (zázraky se občas dějí), je přeci "okurková sezóna" ;)
http://www.ceskatelevize.cz/ct/kontakty/

David

11:35 am, July 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Poslední dobou mám dojem, že nezájem českých médií o RZ je věc navýsost pozitivní. Přivedl mě na to pohled na čtenářku bulvárního časopisu - na jedné straně celebrity + "V roce 2020 nebude co pít".

Jestli se do toho zamíchá televize, uslyšíme o RZ mezi nehodami na D1 a silikozami momentální hvězdičky. Asi bysme měli být vděčni prozřetelnosti nebo komu, že RZ nebyl dosud bulvarizován.

sigil

2:14 pm, July 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Má to zas jednu výhodu, lidi pak nebudou moct nikoho obviňovat, že je včas nevaroval a informaci o RZ se před nima pokoušel skrýt, když budou mít možnost si o RZ přečíst v malinkym článečku mezi auto rubrikou a fotkami blonďaté sex bomby ;) A těm přemýšlivějším to možná včas docvakne.

Jedna praktická otázka, existuje nějaký způsob jak vylikvidovat rezatý mravence, bestie jedny, ze zahrady? Nejlépe ekologicky, třeba vysadit tam jiný druh mravenců? Sice to neni tak hrozný jako ti "ohniví mravenci" co se šíří po americkym jihu, ale žihadlo těch našich bestií taky pěkně pálí :) Zase je ale fakt, že tihle mravenci možná likvidují škůdce, takže nevim jestli neni lepší si je na zahradě nechat?

David

7:15 pm, July 30, 2008  
Anonymous černej mravenec said...

Rezatej mravenec je vlastně červenej, a jak už víme od dob Ferdy Mravence jsou červený mravenci zlí a nebezpeční, proto pozor na rudé nebezpečí, jak nás už varovali za protentokrátu.

7:35 pm, July 30, 2008  
Anonymous halalik said...

Tak cena ropy už nám opět utěšeně roste, příčinou jsou nejspíše překvapivé poklesy zásob paliv v USA.

7:44 pm, July 30, 2008  
Anonymous halalik said...

Američané se modlí za levnější benzín. Přímo u pumpy...

Modlit se člověk může za cokoli - třeba za nižší ceny pohonných hmot, rozhodli se obyvatelé amerického města St.Louis.
U tamních čerpacích stanic se proto v pondělí konaly bohoslužby, v nichž mohli věřící poděkovat bohu za nižší ceny benzínu a požádat ho, aby nepřestávaly klesat, píše agentura AP.
Účastníci si během pondělka natankovali, pomodlili se, a pak si zazpívali známou píseň We Shall Overcome (Jednou budem dál), do níž přidali nový verš: "We&acutell have lower gas prices (Budeme mít nižší ceny benzínu)".
Hnutí Pray at the Pump (Modlení u pumpy) založil washingtonský aktivista Rocky Twyman s tím, že pokud nesníží ceny pohonných hmot politici, je na čase požádat o pomoc shůry.

Nemodlí se poprvé
A účastníci modlení mají pocit, že to funguje - cena benzínu začala klesat pod čtyři dolary za galon (asi 60 korun za 3,78 litru).
Členové Modlení u pumpy přitom nežádali nebesa o levnější benzín poprvé. Už před dvěma lety se věřící sešli u čerpacích stanic ve Washingtonu a Los Angeles, ani to ale dlouhodobě rostoucím cenám nezabránilo.
Letos se za levnější pohonné hmoty modlili také v dubnu a červnu.

7:45 pm, July 30, 2008  
Anonymous che said...

Já bych to zatím za vzestup nebral, skok nahoru by podle mne udělal zatím až hurikánek - ten ale momentálně není na obzoru (že by věřili, že letos nebude?) plus mínus 10 dolíků za sud jsou běžné oscilace.
Spíš bych konstatoval že se s největší pravděpodobností dosáhlo dno poklesu. Nádherné jsou různé výroky o poklesu na 70 či méně za sud, malér je v tom, že leckdo tomu věří.

8:28 am, July 31, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ceny stejně neodpovídají realitě tak co. Ať si to ti hlupáci prodávají třeba ještě levněji....

Dobrý článek: http://www.zvedavec.org/komentare/2008/07/2680-rusko-prevzalo-kontrolu-turkmenskeho-svetoveho-plynu.htm?PHPSESSID=ibc710uskgu6lh2273fd8tt2q1

10:27 am, July 31, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Neviete čo sa deje? Ropa odvčera poskočila o 6 dolárov nahor...

3:13 pm, July 31, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hurikány jsou jistota každý rok. Jde jen o to kam se strefí. A šance, že se strefí do černýho je dost vysoká. A protože v USA ani v Íránu přestárlí kluci co si hrajou na vojáčky ještě nedostali rozum (ta atmosféra která mezi těmito politiky panuje mi připomíná vztahy mezi evropskými velmocemi těsně před vypuknutím 1. světové války), a nigerijští povstalci z delty Nigeru budou dál útočit (proč se s nima vláda Nigérie nedohodne a neinvestuje víc do jejich regionu je mi záhadou, ale nedávno sama vláda Nigérie přiznala, že mezi lety 1960 a 1999 bylo z nigerijského státního rozpočtu ukradeno 400 miliard dolarů, což je asi odpověď na moji otázku), tak se máme letos ještě na co těšit.

Jednání summitu WTO o liberalizaci světového obchodu selhala. Jaká "katastrofa" :) Lidstvo se řítí do skutečný katastrofy, ale oni vyjednávaj jak ještě víc zlikvidovat lokální trhy na celym světě, jen aby si pořádně nahrabali.

David

3:45 pm, July 31, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ČR i některé rozvojové země díky globálnímu obchodu viz http://www.kurzy.cz/zpravy/149244-opec-kartel-letos-na-rope-vydela-1-25-bilionu-dolaru/ zažívají bezprecedentní ekonomický růst, v naší zemi je nedostatek pracovních sil, ale tady je to jen samý černý pesimismus. Otevřete oči! Fakta:

Premiér Mirek Topolánek vyslovil na jaře při návštěvě Vietnamu obavu, že v roce 2010 bude české ekonomice chybět 450 tisíc lidí (!). Projekt Vzájemná pomoc chce dodat do České republiky ještě letos 5000 Vietnamců. Od roku 2009 jich míní dovážet až 45 tisíc ročně. Mezi ty, kdo si je najímají, patří Foxconn, Panasonic, Škoda Auto či Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA).
http://ekonom.ihned.cz/c1-25815360-cesko-zeme-zaslibena

Epizoda závratného růstu cen ropy zřejmě skončila a ceny budou kvůli propadu poptávky nyní spíš klesat. Začínají se na tom shodovat obchodníci a analytici ropného trhu.
http://www.kurzy.cz/zpravy/150106-wsj-rust-cen-ropy-podle-obchodniku-skoncil/

9:16 am, August 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Španělsko se rozhodlo začít šetřit ropou a energií. Navržená opatření: snížit maximální povolenou rychlost aut ze 100 na 80 km/h, povolit používání klimatizace v kancelářích jen když je teplota v kanceláři vyšší než 26°C, povolit komerčním letadlům let ve vyhrazených vojenských koridorech, zkrácení používání pouličního osvětlení na téměř polovinu, dotace úsporných žárovek - každá rodina by měla dostat 2 zdarma, 20% přepravy úředníků povinně za použití biopaliv.

http://www.ng.ru/economics/2008-08-01/4_spain.html

sigil

11:22 am, August 01, 2008  
Anonymous drak2 said...

Krátkozraká politika. Místo podpory porodnosti českých rodin si budeme dovážet cizince se zcela jinou kulturou a zvyky? Za pár let budeme mít problém, jako už dnes mají Němci s Turky nebo Francouzi s Araby.

11:24 am, August 01, 2008  
Anonymous al said...

aha ale on pan topolanek nerekl ze v ceske ekonomice bude chybet 450 tisic lidi pracujicich za minimalni mzdu, nebo min

11:51 am, August 01, 2008  
Anonymous che said...

On někdo věří těm taky analytikům? Vždyť jejich předpovědí se už tradičně neplní!
Spíš bych předpokládal po nějakou dobu stagnaci před dalším růstem. Taky je zatím klid s hurikánky.
Oscilace do 10 dolíků nestojí za řeč, pokud by to ale bylo o 10 - 15 % tak to by už bylo důvodem uvažovat proč, 10% ze 130 je 13! takže až změna kurzu o tak 15 dolíků!

2:18 pm, August 01, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Já si myslím také,že to je korekce před velkým skokem býků,zatím konečná je na 165 usd/b,ani data z usa nehovoří ve prospěch usd,podle mne napadeni iranu je na 99 procent.
kubik

5:18 pm, August 01, 2008  
Anonymous che said...

Že by se pomalu zadělávalo na první hurikánek?
http://www.nhc.noaa.gov/
je to vidět i tady:
http://www.zamg.ac.at/wetter/sat_bilder/satbild_welt/

8:32 pm, August 02, 2008  
Anonymous drak2 said...

AL - Ti cizinci budou mít děti a ty děti vyrostou a určitě nebudou chtít pracovat za minimální mzdu nebo míň. Ale geniální globální kapitalismus to opět vyřeší - dovezeme další Vietnamce nebo Eskymáky, aby mohla "ekonomika" fungovat. Prostě okamžitý zisk za každou cenu a po nás potopa.

8:42 pm, August 02, 2008  
Anonymous nocciola said...

Cena ropy dnes padla na 120 USD za barel a skoro to vypadá že ropný vrchol je někde v daleké budoucnosti. Já bych to označil za takové první kolo, kdy cena dosáhla stropu, který začíná snižovat spotřebu a je to přesně tak jak se předpokládalo. Je tedy jen otázkou času než začne kolo druhé, které pro slábnoucí ekonomiku bude jistě bolestivější.
Pokles těžby v Rusku je přímo ukázkový:

V samotném červenci byla těžba meziročně nižší o 1,1 procenta a dosahovala 9,78 milionu barelů za den, což představovalo 41,36 milionu tun. Jediné zlepšení nastalo v porovnání s červnem, kdy se v Rusku těžilo tempem 9,77 milionu barelů denně.
http://www.ct24.cz/ekonomika/24218-rusko-chce-tezit-vic-ropy-ale-nedari-se-mu-to/

Západoevropské firmy omezují výrobu, a proto přistoupily k razantnímu kroku - propouštějí své zaměstnance, nebo alespoň nenabírají nové. Mají strach z recese, která podle expertů na řadu z nich dolehne do konce roku. Už nyní proto omezují náklady na minimum.
http://www.ct24.cz/ekonomika/24283-zapadoevropske-firmy-hromadne-propousti/

11:10 pm, August 04, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Fluktuace byly a budou. V souvislosti s volbami v USA se to samé stalo i minule, kdy šly ceny před volbami dolů, na fundamentálech se nezměnilo nic, popravdě je tohle pro civilizaci špatná zpráva, ceny klesnou, ropný zlom se "nekoná", ve skutečnosti ale ztrácíme den za dnem. Konvenční ropa byla na vrcholu v květnu 2005 a těžko se to kdy změní. All liquids je kategorie, která se neustále mění, ale plató je tady zřejmá. Kreditní krize pokračuje, problémy nikam nemizí, právě naopak. Cena ropy je pomocný ukazatel. Kdyby obchodníci chápali situaci, byla by zcela jinde, tenhle trh, ale vidí pár měsíců do budoucna a je v zajetí ideologie. Cykly růstu a poklesů se budou střídat, ale vždycky to bude dno i vrchol o něco výše než v to předchozím cyklu - alespoň do té doby než to hlasitě rupne a budeme po uši ve 2. velké depresi. Toť vše.

7:51 am, August 05, 2008  
Anonymous Tim said...

Jen potvrzení většiny výše uvedených komentářů, včetně posledního:
http://www.ct24.cz/ekonomika/23426-ropa-muze-kvuli-dolaru-a-politice-stat-az-500-dolaru-tvrdi-iran/

8:03 am, August 05, 2008  
Anonymous che said...

A do toho naše sdělovací prostředky, ale i třeba TA3 které pokles ceny o několik dolarů - i třeba v rámci denní fluktuace podávají jako zářný zítřek.

9:36 am, August 05, 2008  
Anonymous Jura said...

Destrukce poptávky po benzínu v USA cca o 5%. Vysoké ceny ceny ropy dohnaly OPEC k otvírání rezervních kapacit, takže produkce mírně stoupá. Akutní kreditní krize odezněla (FED nedávno opět zvyšil objemy půjček mimo dříve platná pravidla) .... s tím se dalo dříve či později počítat.

Otázkou je, jak hluboko ropa sestoupí a kdy začne další kolo příchodu krize? 100 USD a zima 08/jaro 09 ???

Samozřejmě i průběh může být jiný (problémy přijdou z neočekávané strany)

10:55 am, August 05, 2008  
Anonymous Tim said...

Číňanům zakázali jeztit, tak proto takový propad poptávky :-) Ale jen co skončí olympijské hry, tak ... :-)

11:56 am, August 05, 2008  
Anonymous che said...

Já se pokaždé, když ropa nějak spadne dívám na kurz dolaru - je to provázané. Vlivů může být spousta, absence hurikánů, blížící se volby, obecný sklon k optimismu...
Dočkejme času a 200 za sud!

9:10 pm, August 05, 2008  
Anonymous Jura said...

Já se domnívám, že naopak tentokrát je již za tím naopak pesimismus .... místo recese přijde krize = destrukce poptávky.

Viz. výsledky a propouštění u leteckých společností a automobilek nebo zde http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1249724/whitney-ceny-domu-spadnou-jeste-o-vice-nez-30-.html

V tom článku je též zajímavá větička (Banky v loňském roce vygenerovaly úvěry za 900 mld. USD, zatímco letos to bylo zatím jen 100 mld. USD).

7:22 am, August 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ze by tady byl pes zakopaný?

Ropa, CLV8, zaujímavý názor na prepad ropy v posledných týždňoch: obajvujú sa správy, že Regulačný orgnán pre futures trhy CFTC našiel jednu cestu ako obmedziť výrazné špekulácie na trhu s ropou. Hovorí sa o tom, že došlo k preklasifikovaniu definovania hedgingových účastníkov trhu na špekulanto. Pri jednom obchodníkovi, ktorého účty mali držať pozície v objeme až 500 miliónov barelov to viedlo k prudkému nárastu požiadaviek na maržoové požiadavky. Tzv. Hedgeri poskytovali veľkým spoločnostiam možnosť s nižšími nákladmi zabezpečovať svoje pozície, tieto spoločnosti totiž buď vlastnili fyzické zásoby ropy, alebo hedger sprostredkoavával transakciu s tými, čo fyzické zásoby držali. pre burzu tak nepredstavovali také riziko a poskytovali nižšie maržové požiadavky. Zvýšenie maržových požiadaviek mohlo viesť k prudkému nárastu nákladov na drźanie pozícií a k nútenému uzatvoreniu veľkého počtu špekulácií. Toto je jeden faktor, ktorý by mohol stáť za aktuálnym prepadom cien ropy. Očakávame, že sa v najbližších dňoch o tom začne výraznejšie hovoriť a mohlo by to stabilizovať sentiment na rope.
kubik

11:35 am, August 06, 2008  
Anonymous other said...

je čím dál zřejmější, že ropný cenový vývoj za poslední rok byl z podstatné míry v rukou a režii spekulantů. Podobné je to i s potravinami, kde je teď dramatický propad v celém světě a nikdo si přece nebude nebude vtloukat do hlavy, že náhle v planetárním rozsahu začal dobrovolný půst. Možné je i to, že Hubbertova křivka je příliš prostá funkce, platící třeba před pár dekádami, kdežto dnes je natolik těžba ropy a ekonomika reciprocitně globálně závislé, že tak dětinsky se vývoj ubírat nemusí.

7:29 pm, August 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Já bych to neviděl,že za tím stojí spekulanti spíš trhy mají vlastnost všechno přestřelit,trochu se zmenšila poptávka a najednou všichni prodávají a stojí na opačné straně barikády a titíž spekulanti zase vydělávají na propadu a rvou do toho prachy a opačně trh přestřelí dolů,jenže co se nestane?Najednou se třeba zjistí,že není nikdo kdo prodá ropu za tuto cenu a kolotoč začíná nanovo,všimněte si,že cena po nějakém propadu se drží stále déle a ty propady jsou menší a menší,neříkám že je to zralé na otočku,ale mělo by se to stabilizovat,pánové v turbanech o tom stejně rozhodnou,nezávisle na spekulantech.
kubik

10:22 pm, August 06, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Naprostý souhlas s předchozím příspěvkem.

12:03 am, August 07, 2008  
Anonymous other said...

proč ne, ale ty ceny potravin v tom pořád nesedí.

7:36 am, August 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak jsem si v LiveCharts zadal pro ropu jako období týden, a zobrazit objemy obchodů. Je to zvláštní, ale současně s výraznějším růstem ceny od cca srpna 2007 narostly objemy obchodů skokem na dvojnásobek, a potom ještě víc, až k pětinásobku. To by mohlo nasvědčovat spekulační bublině. Ale taky by to mohlo nasvědčovat, že dlouhodobé kontrakty nedostačují spotřebě a spotřebitelé začali kupovat více ropy na volném trhu. Nebo možná plnění strategických rezerv nejen USA? V každém případě objem obchodů s ropou stoupl skokem a stále se drží na vysoké úrovni. U ropy Brent je to jinak - změny objemu obchodů jsou povlovnější a jsou tam výraznější propady i po srpnu 2007.

sigil

12:04 pm, August 07, 2008  
Anonymous che said...

Toho jsem si všimnul taky, u Brent se dokonce letos tři měsíce skoro neobchodovalo. Volný trh taky není bezedný.

12:57 pm, August 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Říkal jsem si, jestli u Brentu nebyly problémy s těžbou - nebyl tam nějaký požár + živly? Možná se netěžilo...

sigil

2:08 pm, August 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Je to spíš perlička:
Rusové při zkoumání Bajkalu nalezli na dně v hloubce cca 850 m pramen ropy. Ten pramen hledali, protože při jednom ponoru nalezli otvor na kterém bylo patrné, že z něj ropa dříve vyvěrala - v okolí byly ropné kapky a bitumen. Neočekávají tam žádné velké zásoby, ale v ropných pramenech žijí mikroorganismy, které se ropou živí, a bylo by je možné využít při odstraňování ropných havárií. Kromě toho, ropa se tam prý *vytváří* v množství cca 4 tuny ročně (podle akademika Michaila Gračeva z Limnologického institutu Irkutského vědeckého centra Sibiřského oddělení Ruské akademie věd) a snad se podaří zjistit mechanismus vzniku.

http://www.vz.ru/society/2008/8/7/194103.html

sigil

5:03 pm, August 07, 2008  
Anonymous other said...

dovedu si představit, že přijdou na to, že to nebyl pramen ropy, nýbrž naopak podzemní propojení do tjumeňských polí, kam proudí voda z Bajkalu a cestou ji bakterie přemění na ropu.

I vot davaj vódku, tavárišč! :-))

5:42 pm, August 07, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Co říkáte rozhodnutí ČNB snížit sazby? Myslíte, že je to dobrý krok?

7:05 pm, August 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To ukáže až budoucnost. Ale jak z jejich dřívějších předpovědí (jakáže v srpnu 2007 byla prognóza na letošní inflaci?), tak z aktuálnějších článků a zpovědí mám pocit, že beztak nevědí, která bije, takže to je tak trochu, jako by si házeli korunou.

11:15 pm, August 07, 2008  
Anonymous drak2 said...

Určitě jde o správný krok a ČNB ho měla udělat už dříve. Řada exportujících českých firem je na hraně rentability nebo ve ztrátě, kvůli poklesu poptávky v zahraničí po jejich výrobcích, kvůli přestřelenému kurzu koruny. Pokud vím, Škoda Auto měla v plánu na podzim propouštět. Otázka je, zda kurs 24,20 za euro někomu pomůže a jak dlouho vydrží. Smysl by měl kurs 26-27, ale to je utopie -pokud se zázrakem nevzpamatuje dolar.

8:35 am, August 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ano a vše se děje náhodou, CNB sníží sazby,západní ekonomiky se propadají, Irák po 20 letech obnoví průzkum ropných ložisek, Gruzie napadne Osetii navzdory dohodě o příměří a jakoby náhodou zrovna v den zahájení olympijských her atd.. Připadá mi to jako kouřová clona pro nějaké zásadnější události, které nám jaksi zatím unikají.

11:10 am, August 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Možná, válka v Osetii sváže ruce Rusku, bude potřebovat aby něco prošlo Radou bezpečnosti, a za to bude muset udělat ústupky USA v Iránu?

sigil

1:17 pm, August 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

V gruzii to nevypadá dobře,jde přes ni i ropovod BTC.
http://glosy.info/texty/btc-a-nova-kavkazska-geopolitika/

kubik

7:59 pm, August 08, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Pokud boje přerostou ve válku mezi Gruzií a Ruskem, tak BTC vyletí do povětří (a může být pod zemí - z bezpečnostních důvodů - jak chce hluboko). BTC je pro Z Evropu i USA klíčovou trasou, která omezuje závislost na Blízkém východu a Rusku.

Gruzínci dost možná přestřelili - řekl bych, že teď budou hrát na to, že dojde k diplomatickému zainteresování Západu, jednání a bude to jejich "vítězství" - a ponížení Ruska.

Putin a spol. ovšem sotva budou nečině přihlížet - to určitě nebudou, ale pokud zahájí naplno válečné operace, hrozí to rozsáhlou krizí a jsem velmi zvědav na reakce EU a USA. Rusko to může vzít jako příležitost zjednat si v regionu definitivně pořádek a zajistit pozice - jestli je již na toto připraveno brzy uvidíme.

Datum bylo pochopitelně vybráno Gruzií zcela záměrně.

8:16 pm, August 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nějaký ruský expert vyslovil celkem logickou doměnku, že Gruzie nazačala válku bez souhlasu USA. Jestli je tomu tak, USA mají svůj plán a Gruzínci jen plní jejich vůli a nepřestřelili. Saakašvili je ovšem (dle mého soudu) člověk velmi specifický. Nevylučoval bych ani tu možnost, že byl trošku netrpělivý a chce USA/Západ dostrkat kam chce on bez předchozího souhlasu.

Můj tip na ruskou akci je ten, že nezajdou za osvobození Jižní Osetie jestli nebudou muset. Ovšem zdá se, že právě k tomu je Saakašvili bude chtět přinutit.

O záměrnosti data zahájení války není pochyb. Tahle olympiáda vejde do dějin - teď ještě čekám, jestli se Číňanům podařilo najít v Tibetu a XinJiangu všechny sklady zbraní, nebo ještě něco významného zbývá.

sigil

9:24 pm, August 08, 2008  
Anonymous other said...

proč mám ten blbý pocit, že když ceny ropy letí dolu jak podnikatel do orlický přehrady, tak všichni mluví náruživě o úplně něčem jiném. Nebýt zpupného rusa na Kavkaze, asi byste se snad k tématu umlčeli k smrti

9:58 pm, August 08, 2008  
Anonymous Jindřich Kalous said...

Aha... a on tu někdo říkal, že teď už ceny půjdou jenom nahoru? A pár dní nebo týdnů, kdy ceny klesaly na úrovně předloni nemyslitelné, je dostatečný časový úsek, aby se z něj daly dělat nějaké závěry?

Plateau těžby není vodorovná přímka, ale oscilace kolem nějaké hodnoty. Dtto platí pro ceny. Počkej dva roky a pak si to namaluj do grafu. Jestli budou ceny dva roky za nějakých oscilací klesat, bude to popření obecně přijímaných předpokladů. To, co se teď děje, zatím není nic, co by se nedalo čekat, a především to nic nevyvrací ani nedokazuje.

Pokud jde o váhu vlivu spekulací nebo kursových výkyvů dolar versus euro na ceny ropy, mezi lidmi publikujícími k tématu není jednoznačný názor. Přesto je všeobecně přijímáno, že vývoj těžby je a bude rozhodující a ten nevěští nic dobrého.

Můj odhad? Stagnace nebo mírný růst cen, obojí doprovázeno i dost výraznými obousměrnými výkyvy (podle počasí, válek a jiných vnějších vlivů) příští 3 - 4 roky. Pak výraznější růst cen, navazující na výrazný pokles těžby po roce 2011 - 12.

10:05 am, August 09, 2008  
Anonymous Spaceman said...

USA mají v Gruzii asi 130 vojáků. Stačí málo a už na sebe budou harašit Rusko a USA kvéry přímo nad naší hlavou. Myslím, že ať už byla nebo nebyla Gruzínská akce spuštěna po souhlasu USA, americká reakce nám ukáže co se rozehrálo za hru velmi brzy, protože Gruzie otevřeně volá po vojenské pomoci USA. Nemáme se rozhodně na co těšit.

10:17 am, August 09, 2008  
Anonymous Jindřich Kalous said...

Ještě k těm cenám: tady (http://www.energybulletin.net/node/46161)
je graf, z něhož vyplývá, že ceny posledních 5 let rostou v průměru o 30% ročně, i když se každý rok vyskytne dílčí pokles o 10 - 30%. Takže momentální pokles o 14% nic nedokazuje.

3:47 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tenhle konflikt je jen lokální a nejspíš se nerozroste. Je to takový kopanec do ruských koulí a navíc dobře viditelný zrovna "náhodou"v den zahájení OH. Sakašvili je sice bezcharakterní psychopat, ale bez pokynů US by si na tak velkou provokaci netroufl(má na to 130 US poradců).
Stejně tak byl kopancem do ruských koulí podpis US základny u nás,návštěva Bulharska a Gruzie Kundolízou, jen náhodou v době konání G8 v Japonsku.
Medveděv nebyl moc rád.
Tatík Putin navrací do státního vlastnicví strategické bohatství ukradené za vlády věčně ožralého Borji židovskými oligarchy. Rusko se konsoliduje a staví se pevně na nohy.Ropné a plynové středoasijské stány rády přenechaly své obchodní aktivity Gazpromu.
A dalo by se pokračovat dál.
US "poradci" jsou rozlezlí v množství větším než malém po celé asii i světě, třeba v Mongolsku je jich cca 1 000.Copak tam asi dělají? No přece chystají další barevnou revoluci. Tentokrát jim to sice nevyšlo,snad příště.
Američtí poradci,humanitární organizace,neziskovky atd. se šíří jako infekce zajména do zemí kde je co vyrabovat.
Ale k tématu. Kolísání cen ropy a plynu je zdrojem pohádkových zisků stejně jako válka. Velký ozbrojený konflikt není v ničím zájmu, je lepší více lokálních konfliktů, které se dají globálně přiživovat,nebo utlumovat prostřednictvím poradců podle potřeby. V současnosti kořist světových surovin porcuje USA,na krk dýchá Rusko, no a EU a Čína čumí z povzdálí a čeká co spadne ze špalku.Jakákoli snaha o změnu v pořadí dělení kořisti by znamenala globální válečný střet.Pradoxně US astronomické zbrojení zatím vylučuje globální konflikt. Tedy za předpokladu, že na jaderném tlačítku nemá palec psychopat.
Doporučuji Život s deprivanty - František Koukolík.
Pakliže se vše děje jen "náhodou",budem se muset velmi pozorně dívat, jaké záměry s námi ti američtí a židovští hoši mají a včas se postavit na odpor než bude pozdě. Tedy pokud jsme toho schopni.

3:51 pm, August 09, 2008  
Anonymous other said...

Já jenom četl překvapivé údaje o poklesu cen rýže a obecně obilovin, což je v dost příkrém kontrastu s předchozími články o overshootu či přesycení planety lidmi. Ještě před čtvrt rokem to vypadalo na akutní hladomor a totální nedostatek zdrojů. Chápu, že se situací zamíchala přicházející sklizeň na severní hemisféře, ale že až tak?

http://www.novinky.cz/clanek/146661-cena-ryze-razantne-klesa.html

4:02 pm, August 09, 2008  
Anonymous drak2 said...

Tak je jasné, o co jde...

"Rusové bombardovali i několik strategických cílů v samotné Gruzii... okolí ropovodu Baku-Tiflis-Ceyhan."

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=613226

4:13 pm, August 09, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To other: Dělat závěry po dvou měsících je blbost, tohle jsou všechno procesy na roky nebo dokonce desetiletí. Systém se jakž takž adaptuje, rezervy (zatím) existují. V případě omezení spotřeby masa a produkce biopaliv by situace v zásobování obilninami měla být alespoň do 2020 vcelku řešitelná. Vycházet z ceny jako realistického ukazatele je dle mého názoru velmi ošidné. Je mnohem vhodnější vycházet z údajů a poptávce (spotřebě), nabídce a produkci a to opět z dlouhodobého pohledu. Jestli někdo čeká konec současného systému do roka, dvou, tří - bude téměř jistě zklamán.

Nastavené trendy jsou ale jasné - růst populace a produkce prakticky všech komodit, které jsou vždy tak či onak limitované je dlouhodobě neudržitelný. Navíc při současné vysoké základně je růst byť i jen o 3-4% ročně již během dekády nebo dvou potenciálním problémem katastrofálních rozměrů.

Během 5-10 let se téměř s jistotou prokáže, že takhle to dál nejde. Poklesy cen jsou z dlouhodbého pohledu špatnou zprávou, protože problémy, které nepochybně existují díky tomu znovu mizí z radarů.

4:22 pm, August 09, 2008  
Anonymous other said...

...a mimochodem, ty oslavné ódy na rusáky, nestačilo by to už? Jako byste se těšili, kdy už kremelský medvěd vyplácá své jaderné zásobníky do světa a byli zvědavostí bez sebe jak vypadá hřib na vlastní oči. Sociálně je to pochopitelný fenomén - absence války celou dlouhou polovinu století, to dokáže v lidech naakumulovat nevybitou agresi, akorát za jakou cenu. Jenže ono je to pro stádo a masy příliš silná droga. Někdy by se chtělo rezignovaně zalomit rukama: No tak jedem, když po tom většina tolik volá, aspoň to bude brzo za námi :-(

4:23 pm, August 09, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To other: Ještě upřesňuji, že růst spotřeby samozřejmě (o ty 3-4%).

To Drak2: Má tam být snad Tbilisi ne? - češti novináři v akci :-)

Ve městě Gori byla vybombardována vojenská základna, která byla nástupištěm Gruzinců na Osetii, vedle oblasti ropovodu byl také (vy)bombardován přístav Poti - významné místo nakládek ropy, tam píšou, že prý je to tam "devastated". Já být na místě Rusů, tak z toho ropovodu taky udělám naprostou kůlničku na dříví, když už jsou v tom...

4:32 pm, August 09, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Myslím, že Rusku se tahle akce Saakashviliho nakonec hodí k tomu, aby ukázali, že si z nich žádní kašpárci USA nebudou tropit prču.

Saakashiviliho výzvu na příměří odmítli.

Medvěděv s Putinem mají zřetelnou šanci dát všem, kterým to ještě nedochází jasně najevo, že Rusko je zpět.

4:40 pm, August 09, 2008  
Blogger ond said...

Rozmýšlam či to majú bratia češi v génoch alebo je to len môj dojem,ten oslavný,obdivný ton smerom k rusku.Uvedomte si ,že jeto centrálne riadené impérium,momentálne dotované ropou a velkým problémom na svojich východných hraniciach.Gruzínsko určite nie je jeho hlavný problém.


P.S.Ako zareagovalo rusko,ked sa otrhlo Čečensko?

5:31 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

"oslavné ódy na rusáky"
Válku začala Gruzie. A velmi rychle se stihla dopustit válečných zločinů. Ostřelovači zastřelili několik osetinských civilistů ještě před začátkem války, Gruzíni použili při útoku na město Cchinvali systém "Grad" (následník Kaťuše), stříleli záměrně na ruské mírové sbory, které v J.Osetii působí na základě smlouvy jíž je Gruzie stranou, dobíjeli raněné příslušníky ruských mírových sborů, v Cchinvali stříleli z tanků do civilních domů. V Rusku je nyní cca 30 tis. uprchlíků z J.Osetie, což docela přesvědčivě ukazuje, co od Gruzínů Osetinci očekávají. Osobně jediný problém vidím v tom, že Rusové zasáhli pozdě. Možná by při rychlejší akci bylo méně mrtvých civilistů - to se ovšem dobře říká, hůře dělá.

Jinak Abcházie začala operaci proti gruzínským vojákům v Kodorské soutěsce.

Jestli se bojíte války a nechcete ji, tak to jsme minimálně dva. Možná právě začala 3. světová. Možná bude mobilizace (myslím v ČR). Možná bude blokáda Ruska, a plyn na topení, vaření a pod. si budeme moct tak leda naprdět. Nemám z toho co se děje vůbec radost. Ale ať se stane cokoli, Rusko tentokrát není viníkem. Rusko bylo a je garantem bezpečnosti Jižní Osetie a koná svou povinnost. Viníkem je to hovado z Tbilisi a jeho sponzoři z USA a EU.

sigil

5:42 pm, August 09, 2008  
Blogger ond said...

To:Sigil
Ako som napísal oslava a obdiv.

5:59 pm, August 09, 2008  
Anonymous drak2 said...

Nejsem obdivovatelem Ruska, ale pravda je, že vojenskou akci začala Gruzie. Pravda také je, že jih Osetie patřil Rusku do roku 1922, kdy ho Stalin Džugašvili (mimochodem Gruzínec), administrativně přičlenil ke Gruzii. To je prapůvod celého konfliktu.

97% obyvatel, kteří zde žijí, má ruské občanství a chce dobrovolně zpět k Rusku. Nejlepší, co může Gruzie udělat, vzdát se nároku na toto území, bude klid a nikomu se tím neukřivdí.

To by snad nebyl problém, kdyby zde nešlo o velmocenské zájmy a ropu. Rusové jsou podráždění raketami a radarem, budou-li mít příležitost, nenechají si ujít možnost "zaříznout" jižní větev ropovodu do Evropy. Severní větev mají na svém území pod kontrolou. Nepoteče-li ropa jihem, bude Evropa zcela závislá na severní větvi. Jsem docela zvědavý, jak se konflikt projeví v pondělí na ceně ropy. Tipuji, že dolů nepůjde.

7:22 pm, August 09, 2008  
Anonymous drak2 said...

http://www.cbw.cz/cz/gruzie:-boj-o-novy-poradek-a-prvni-housle/1618.html

autorka má docela přehled :)

8:51 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

No tak tohle je bomba. Petra Procházková je zpravodajka ČR a buh ví koho ještě. Společně s Jaromírem Štětinou-současným senátorem procestovali střední asii v 90tých letech. Jejich společným koníčkem je nenávist k Rusku. Obchodní název - agentura Epicentrum.Ovšem čečence tato dáma miluje tak vřele, že jednoho dokonce na pár týdnů pojala za muže.Pokud chcete brát názory této dámičky vážně,aláh s vámi.

9:54 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

BTW, Stalin nebyl Gruzín, ale Osetinec...

10:10 pm, August 09, 2008  
Anonymous other said...

Koukám, jak začínáte perlit: agresor je úplně jasný - nenechte se vysmát, Rusko je zpět - to je ze Star Treku?, PP + JŠ mají "jen o trochu hlubší náhled problému než všichni - hier zusammen"

to ond: zaplaťpánbůh, že aspoň někdo není rusofil. Scénář stejný jako vždy. Ušlechtilým imperátorům někdo ubližuje a tak tu hrstku musí vyhubit. dtto Mnichov, Westerplatte, srpen 68, a další a další na jedno brdo. Za tím pořád ideově straší ten židotatar Lenin a jeho pohrobci.
Ropné diskusi zdar, "odborníci".

10:44 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jasně, jediný odborník je tu other...

11:02 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Amerikanofilové jsou přijatelnější?

11:03 pm, August 09, 2008  
Blogger nebudu said...

Když už je tu protiruský pohled, tak přidám i proruský. Ať je to vyvážené.

Gruzie - křižovatka zájmů Ruska a USA
http://publica.cz/content/view/32/1/

11:07 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

nebudu: moc pěkný článek.
Ten Saakašvili je zřejmě podobný prdelolez jako Topolánek, že jo?

11:45 pm, August 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ruské ztráty jsou příliš vysoké na takovou velmoc. Používají techniku starou 40 let!! Copak nejsou schopni použít řízené střely? Nevědí snad kde je soustředění gruzínských jednotek ,aby je zlikvidovali střelami s plochou dráhou letu? Nefunguje jim snad glonass? A ruská rozvědka netušila co gruzínci chystají? A bezpilotní letadla nemají? Hergot, ti Rusové se chovají jako amatéři!

11:51 pm, August 09, 2008  
Anonymous other said...

zaregistroval jsem pouhé dva názory, kterým není zrovna jasné, že Rusové spasí svět. Ostatní jako stádo jdou za tou právě líbivou a moderní variantou. Tolik k "vyváženosti" postoje. Který to politik vypotil myšlenku: "národ, jenž zapomíná na svou minulost, musí si ji prožít znovu"?
S'il vous plaît - jen račte, máte to na stříbrném podnose, třeba se potkáme za Kolymou. Iniciativní aktivisti bývali mezi prvními i v lágrech a někteří neprocitli ani pak. :-)
Z některých příspěvků je cítit i dychtivost a nadšení, že už ta hyena války chtivá lidské krve zase lemtá. Opilý lesk v očích nadšené mládeže na stranickém sjezdu NSDAP ve třicátém čtvrtém, rozhořčené volání spravedlivých pracujících: - pověste Horákovou! somálský rauš - umlaťte a roztrhejte! Kdy už škrtne ta třetí světovka? Nemůžeme se dočkat, viďte.

11:51 pm, August 09, 2008  
Blogger Jirik said...

Ne, rusové se jak amatéři nechovají, já bych tam taky neposílal to nejlepší aby USA zkoumali z blízka nejnovější zbraně a věřte že těch US expertů na zbraně a všelijakých špionů je v Gruzii fakt hodně:-)

Jinak other je místní zlobivý dítko :-) Na toho si zvyknete:-)

12:03 am, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusové musejí taktizovat. Nemohou nasadit příliš silné zbraně proti Gruzii z politických důvodů. Z podobného důvodu začali pozdě - každému bylo jasné, co Gruzie chystá a Rusům to muselo být jasné nejvíc. Přesto neposílili mírové jednotky v Osetii. Pravděpodobně chtěli, aby nevznikla žádná pochybnost o tom, kdo válku začal. Rozkaz k přesunu vojsk údajně vydali v pátek 4 hod ráno, a do Osetie vojska začala přicházet prý od 9 hod. Do bojů ale zasáhla až později. Možná, kdyby posílili kontingent před začátkem bojů, válka vůbec nemusela začít. Možná Rusku vyhovuje, že Gruzíni zaútočili. Umožňuje to změnit poměry v oblasti.

Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, m.j. řekl, že nabyl dojmu, že USA Gruzii válku rozmlouvaly (to už je i potvrzeno anonymním činitelem USA http://www.regnum.ru/news/1038940.html) a že je gruzínské akce nepotěšily.

Podle Salome Zurabišvili, bývalé ministryně zahraničí Gruzie, USA mají v Gruzii silnou vojenskou přítomnost, cvičí gruzínské síly, dohlížejí na strategický jihokavkazský koridor a ropovod BTC. Podle ní je hlavní cíl současného konfliktu s Ruskem "upevnit roli Gruzie jako země regionu plně loajální zájmům USA a VB. To je garance toho, že budou nadále kontrolovat Gruzii a tedy i region jižního Kavkazu." http://www.regnum.ru/news/1038911.html

Gruzie se prý stáhla z Osetie http://www.rian.ru/defense_safety/20080810/150238028.html.

Ale možná bysme se pomalu mohli vrátit k ropě. Ázerbájdžán přestal kvůli válce posílat ropu přes Gruzii. http://www.regnum.ru/news/1038922.html

sigil

8:43 am, August 10, 2008  
Anonymous Jindřich Kalous said...

Ropa neteče nejen kvůli této válce. Týden před ní byl ropovod BTC poškozen Kurdy - viz tady: http://www.blisty.cz/2008/8/8/art41968.html

8:54 am, August 10, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Bomby dopadly na letiště a továrnu na Su-25 poblíž Tbilisi, Gruzinci se stahují z Osetie, Rusko posílilo svou přítomnost v oblasti o dalších 10000 vojáků, Gruzie se obává možného pozemního útoku Ruska.

Za současné situace a vývoje je krok Saakašviliho jasným ziskem pro Rusko a již včera jsem nabyl dojmu, že Rusko v tom jemu a spol. hodlá pořádně vymáchat čumák.

Jestli si ten proamerický právník nevšiml, tak se věcí za poslední roky začaly dost měnit. Tohle by mu možná prošlo tak za Borise.

9:00 am, August 10, 2008  
Anonymous judicator said...

Nechápu tu válku v Gruzii. Proč je? Kvůli autonomii Osetie, kvůli ropovodu nebo kvůli něčímu rozmaru. Já se spíše přikláním k názoru, že se Gruzie konečně začala bránit separatistům v Osetii. To, že začala na začátku OH, je jen dobrá taktika. Teď použiji paralelu se Slovenskem. Na Slovensku mají problém s madarskou menšinou. Tato menšina by vyhlásila na části Slovenska autonomii, nezávislost. Samozřejmě Slovenský stát by to nestrpěl a došel by tam sjednat pořádek. No a v tu chvíli by tam přijeli Maďaři bránit tu část, na které byla vyhlášena autonomie. Na jaké straně je právo. Jednoznačně na Slovenské. Takto to vidím i s Gruzií.

P.Kalous má pravdu. To, že se snižuje cena ropy neznamená, že se PEAK nekoná. Spíše je to nebezpečné v tom, že jako civilizace zase usneme na vavřínech. V tom vidím nebezpeči pro další budoucnost.

9:50 am, August 10, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Toto je solidní článek:

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article4488503.ece

Ta válka je primárně o vliv v klíčové oblasti Kavkazu - klíčové z hlediska přístupu (světe div se) k energetickým zdrojů, především ropě.

V případě vítězství Ruska bude BTC vyřazen a Rusko prakticky získá celkovou kontrolu nad dodávkami do Evropy. Evropa se Rusku otevřeně nepostaví, zejména kvůli bilaterálním vztahům Rusko - Německo, iniciativy slabších protiruských států jako Litva nebo Polsko vyjdou naprázdno.

10:03 am, August 10, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To other: Teď obyvatelstvo Gruzie v praxi vidí, kam vede kombinace proneoconského vedení a spoléhání se na pomoc Bushe, Riceové a další podobných státníků.

Tupost Saakashiviliho kroků je očividná.

12:12 pm, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A abychom nezapoměli na špinavé židovské pazoury.
http://eretz.cz/content/view/6475/
http://www.ceskenoviny.cz/svet/index_view.php?id=327317
Nejedná se z mé strany o primitivní antisemitismus, ale ti hoši jsou nápadně často namočeni v těch nejšpinavějších prasárnách.
Překvapující ovšem je, že Rusko a Izrael mají nově bezvízový styk.
Kavkazské národy byly ,jsou a budou vždy problematické. Muži jsou nedisciplinovaní,násilničtí,proradní,lstiví a nepříliš vzdělatelní.Prostě primitivní machové.Problém s nimi je třeba v ruské armádě, kdy na 100vojáků v jednotce mohou být maximálně 3 kavkazané, víc jich jednotku demoralizuje.Saakašvili je archeotyp kavkazana. Říká se sice "lstivý jak afgánec", já bych řekl lstivý jak kavkazan.
Tentokrát se však Saakašvili přepočítal. Po zfalšovaných volbách,barevné revoluci,potlačených opozičních demonstracích(a to dokonce za použití mikrovlnného zářiče dodaného nejspíš z Izraele),napadení sporného území a vraždění civilního obyvatelstva by se měl rychle poohlížet po bezpečném azylu.
A kontrolu nad problematickým strategickým koridorem převezme nejspíš Rusko.
Takže komu je tahle válka ku prospěchu ?
Naše vlády vojenskou podporou Gruzie vlastně nevědomky podporovaly ruské zájmy. Mezinárodní politika je dost složitá partie pro velké kluky a ti naši vládnoucí pablbové si myslí,že je vezmou do party. Jak vidno asi ne, jejich poslání je běhat pro pivo.

12:48 pm, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nechtěl jsem už k Osetii, Gruzii a pod. nic psát. Ale: Ukrajina oznámila, že ty lodě ruské Černomořské flotily, které zasáhnou do bojů v Gruzii, nevpustí na svoje území až do skončení konfliktu http://www.rian.ru/world/20080810/150242844.html. Důvodem je, že by se asi stala stranou konfliktu, kdyby poskytovala pomoc (přístav) Rusku.

sigil

1:39 pm, August 10, 2008  
Blogger Rockatansky said...

Gruzie se trochu přecenila, když se rozhodla řešit dvě dekády zamrzlý konflikt s Ruskem vojenskou silou. Horší je, že to může vytvořit v oblasti Kavkazu nebezpečný vzor, hned vedle je totiž další zamrzlý konflikt a to mnohem hrozivější, Náhorní Karabach. Asi milion Azerů by se rádo vrátilo domů do Karabachu a Azerbajdžán, země mezi Ruskem a Íránem, silnější a bohatší než jeho rival Arménie, je docela významný producent ropy. Do týhle války by se Rusko nemíchalo, takže by se asi kapánek protáhla...

2:12 pm, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Stranou konfliktu se nepochybně stane. Ukrajina se rozdělí na východní ruskou+západní chudou.
http://zahranicni.ihned.cz/c1-26303150-gruzie-miri-k-nam-10-000-ruskych-vojaku-po-sousi-i-po-mori
Ono to totiž začíná vypadat na dohodu,Rusko si obsadí opět svůj dvorek a přilehlé pastviny, no a US+Izrael obsadí Somálsko, Etiopii ale teď hlavně Irán. No, a jsme zase u ropy. A EU na to zase jen čumí a vydává prohlášení.
US angažmá v asijských produktovodech by pak už nemělo žádný smysl.
Domnívám se, že napadení Iránu je otázka dnů.

2:16 pm, August 10, 2008  
Blogger ond said...

To judicator :
Opatrne s tým prirovnávaním k slovensku,žijem na zmiešanom uzemí
a vzťahy su dobré aj zložité zároveň,ťažko sa to vysvetluje ľudom čo v takej oblasti nežijú.
v pozadí života tu visí otázka o zmene hraníc a dôsledkoch tejto prípadnej zmeny,samozrejme toto sa nerieši v normálnom každodennom živote,ale ...
Osobne si mýslím,že Gruzínci sú v práve,ale nechápem spôsob a čas .
Muselo byť im jasné že to nemôže dopadnúť dobre bez americkej podpory.(vid vojna chorv.-srbska krajina ).

2:32 pm, August 10, 2008  
Anonymous other said...

pro TT:
cit.: "To other: Teď obyvatelstvo Gruzie v praxi vidí, kam vede kombinace proneoconského vedení a spoléhání se na pomoc Bushe, Riceové a další podobných státníků."

Určitě se necítím tak jistý v sebevědomém oflastrování jasného viníka. Ale formulace, kterou jsem pastnul shora, plus jasné soudy většiny ostatních, je přesně totéž, co Hitlerovy plamenné projevy před Mnichovem, korejské bolševické výplody v devětačtyřicátém roce směrem na jih, srbsko-albánské výplody navzájem, atd.
A chápu, že ani té sebereflexe není člověk schopen pod lehkým stavem beztíže zapříčiněným androgeny. Spíš vidím mezi řádky, jak by většina z vás (kdyby se nestyděla) si dala na plnou hubu: Rozbijte jim už ty držky pořádně, ať už si to nemá ani kdo zapamatovat, ta špína zavšivená! A polijte benzínem a zahrňte buldozerem!

Přání je otcem myšlenky. Dychtíte, dostane se vám. Dosytosti. :-)

4:19 pm, August 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

... a kromě toho je other ještě expert taky přes psychologii 8-)
Kdyby ho tu TT neměl, musel by si ho nejspíš vymyslet ;-)

5:03 pm, August 10, 2008  
Blogger Grendal said...

Nemyslim si, ze rusove maji snahu dobyt Gruzii, to by ani nebylo v jejich zajmu - bylo by to az prilis okate a nemeli by sanci to obhajit. Podle je jejich snahou "jen" vytlacit gruzinske vojenske jenotky z Osetie, ktere tam nemaji podle dohod co pohledavat. Nasledne se usadit v teto provincii takovym zpusobem, aby meli co nejlepsi vyjednavaci pozici.

To, co je nyni problematictejsi je Abchazie a ta situace tam se hodnoti ponekud hure kvili nedostatku informaci - novinasi se soustredi spis na Osetii.

Mysim, ze to cele skonci tim, ze gruzie prijde minimalne o Osetii. Coz je asi nejlepsi reseni.

6:21 pm, August 10, 2008  
Anonymous Jura said...

Zajímavé zhodnocení situace.
http://www.blisty.cz/2008/8/11/art41984.html

To Other:
Nezapomeň, že je to Rusko, kdo v posledních 15-ti letech opustilo základny ve východní Evropě a na Kubě(celkem v klidu), mnoha bývalých sovětských republikách (to už se skřípěním zubů). Že Rusko dostalo nějaké záruky ohledně nešíření NATA na bývalé republiky SSSR v době sjednocení Německa.
Naopak USA staví své základny a rozšiřuje svoji přítomnost stále blíž Rusku. ..... Kdybych chtěl být ironický, tak řeknu, že s tebou souhlasím - až na označení agresora a autory plamenných Hitlerových výzev. (Condolíza směrem k Rusku po obsazení hlavního města Osetie Gruzínci: Zastavte bombardování Gruzie)

P.S. Nejsem Rusofil. Považuju za úspěch, že jsme se Rusů zbavili. Ale nesouhlasím s vyzbrojováním autokratů, kteří neváhají proti vlastnímu lidu použít US mikrovlné nebo sonické zbraně na rozhánění demomonstrací. Z mezinárodních zločinců nikdo neudělá svaté omluvou, že to bylo namířeno proti "rozpínajícímu se" Rusku.

P.S.2 2000 mrtvých Osetínců a 30000 uprchlíků je 2,8% 40% obyvatel.

10:48 am, August 11, 2008  
Anonymous other said...

tak jako je neřešitelná situace Kosova nějakým "právem" (jakým právem?), podobně i gruzínský problém je vrstevnatý jako tamní koňak a je víceméně směšné halasně skočit pod jeden prapor, namířit ukazovák a křičet: Vidíte, kam to vede? Tohle je agresor! Zabte ho!

Před chvílí jsem přemýšlel nad příspěvkem, že kdo jako první přijde teď s tím, že Abcházci byli po desetiletí v porobě týráni a konečně k nim přichází svoboda na ruských tancích a někde se objeví jásající mládež, jak hází po ruských tancích květiny. Pokud si ještě potom budete říkat: "jak ušlechtilé!", pak tady věru není co dodat. A hlavně si to neberte tak osobně, Gruzie je pár tisícovek km daleko a my si tady chrochtáme jako čuníci v žitě a nás by nerozhodilo ani to, kdyby si takhle začali šimrat krky Slováci a Maďaři, jak už tady kdosi prohodil.

12:28 pm, August 11, 2008  
Anonymous Jura said...

Musím zopakovat, že ten kdo tentokrát začal, byla na 100% Gruzie a to chvíli po "přátelské" návštěvě ministryně zahraničí USA.

Jenom sebevrah nebo vazal útočí na mnohem silnějšího souseda.

P.S. Osetínci nejsou Rusové, tj. Rusku kromě geopolitiky zas tak o tolik nejde.

Cesta, kdy se za právo označí vše, co vyhovuje USA a drtí Rusko je cesta do záhuby .... proto na ni nehodlám přistoupit (znovu opakuji, že i přesto, že Rusa za import komunismu nemusím).

Jednou z mála cest jak zastavit vzniku 3 sv.v. je zastavit agresora hned na počátku. ... V tom se prostě lišíme. Podle mě je v současnosti světovým agresorem č.1 USA.
(tolik k tvým vývodům o jásající mládeži vítající ruské tanky).

....
Jinak je samozřejmé, že Rusko má po tédle lokální válce máslo na hlavě a možná bude muset i cosi vysvětlovat v OSN.
Možná, že v tom je celý zakopaný pes. Těžko v této situaci bude Rusko odsuzovat US nebo Izraelský útok na Irán. Gruzínci by tak byli užitečným idiotem v rukách USA.

1:14 pm, August 11, 2008  
Anonymous other said...

jura: stoprocent? - úsměv. Neboj, mně nemusíš přesvědčovat, že je něco tak a tak. Za svého brožovaného curricula vitae jsem přičichnul k střízlivému realismu a mediální masáž zpravodajství čtu pouze mezi řádky. Ani ambice někoho naopak masírovat.

Vraťte se k ropě, tam mám v posledních dnech polojasno až oblačno, váleční analytici. Jak to, že výpadek gruzínského ropovodu způsobil propad cen? Čekal bych opak.

7:26 pm, August 11, 2008  

Post a Comment

<< Home