Saturday, May 03, 2008

Saudové čelí rostoucím problémům při rozvoji nových projektů, ruská produkce stagnuje

Pokud půjde vše podle plánů, tak Saudská Arábie otočí příští rok kohouty a uvede do provozu největší ropné pole za posledních víc než 30. let.

Komplex Khurais se rozkládá pod rudými dunami a kamenitými planinami o velikosti nejméně 1/6 rozlohy ČR a očekává se od něj, že na globální ropné trhy sužované rostoucí nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou dodá 1.2 mbd.

Vedle tohoto optimistického údaje, je ale třeba zmínit i temnější stranu tohoto projektu: Dokonce i v Saudské Arábii – jakožto domova více než ¼ známých ropných rezerv, jsou dny levné a snadno dosažitelné ropy sečteny.

Rozběhnout Khurais, znamená pro ARAMCO vynaložení 15 miliard dolarů na „jeden z největších současných průmyslových projektů.“ Vybudovat je třeba obrovskou síť trubek, hlubinné horizontální vrty, složitý systém vodního injektování a velkou řadu přidružených zařízení.

A co víc, tímto projektem se ARAMCO noří do jedné ze svých posledních velkých ropných pánví. Po Khurais už Saudské Arábii zůstane jen jediné netěžené obří pole, kterým je ještě problematičtější Manifa pod vodami Perského zálivu.

Pro rostoucí řady skeptiků se rozvoj Khurais stává rozhodující zkouškou, která definitivně zodpoví otázku o zdraví nebo nemoci světového ropného sektoru. A skeptické postoje jen prohlubuje fakt, že pro úspěšné zahájení a průběh těžby musí Saudská Arábie překonat celou řadu překážek jak ekonomické, tak geologické povahy.

Geologové ARAMCA objevili toto pole, situované kolem 100 kilometrů západně od Ghawaru, v roce 1957. Khurais bylo uvedeno do omezené produkce během roku 1959 a záhy zakonzervováno, aby bylo znovu zprovozněno poté, co ceny ropy prudce vzrostly během 70. let. V roce 1981 byl dosažen vrchol produkce na 150 000 bd a poté bylo pole znovu odstaveno.

Saudové zpočátku doufali, že Khurais bude druhým Ghawarem. Roky vyhodnocování však naznačily něco jiného. Rezervoár má, jak zjistili geologové, jen velmi nízký přirozený tlak, klíč k získání ropy ze země.

„Ukázalo se,“ oznámilo ARAMCO v nedávném prohlášení, „že Khurais je mnohem menší a ropa má nižší kvalitu než v Ghawaru.“

Saudové se roky přeli, zda mají podstoupit rozsáhlé výzvy a náklady spojené s plným rozvojem Khurais. V roce 2001 byla zahájena detailní studie rezervoáru. Její závěr: Jediným způsobem jak revitalizovat Khurais a dostat ropu na povrch je injektace masivních objemů mořské vody. Injekce zemního plynu byla zavrhnuta, protože v království stoupá poptávka po plynu, z něhož se vyrábí elektřina.

Nutnost využití vodní injekce vyvolala celou škálu komplikací. Komplex Khurais, který zahrnuje menší satelitní pole Abu Jifan a Mazalij, leží daleko od většiny ropné infrastruktury království. Stovky kilometrů potrubí musely být položeny, aby přivedly vysoce filtrovanou mořskou vodu z Perského zálivu vzdáleného přes 200 kilometrů na východ.

Rozsáhlý program vodní injektáže si od ARAMCA vyžádá obkroužení komplexu více než stovkou injekčních vrtů. ARAMCO také muselo dokonale zvládnout složitou geologii pole – celých 2700 čtverečních mil, aby nejen vědělo kde vrtat, ale také aby se ujistilo, že vodní injekce nezaplaví ropné vrty.

Ke zmapování rezervoáru bylo seizmology pořízeno 2.8 milionu 3D snímků pole. Ty byly následně použity k vytvoření modelu a s ním spojených simulací chování rezervoáru při vodní injektáži. Halliburton Co. byl pověřen provedením více než 300 těžebních vrtů (většina jich po první míli nabývá horizontální charakter) a dalších 125 vrtů pro vodní injekci. Dále byly instalovány tucty ponořitelných elektrických pump. Vyvrtány byly také desítky monitorovacích vrtů.

Všechna tato „kouzla“ moderního ropného průmyslu však jen podtrhují problematičnost rezervoáru a současné těžby ropy vůbec. ARAMCO plánuje vhánět do podzemních struktur pole 2.4 mb (381 600 000 litrů) mořské vody denně – kolem dvou barelů vody na každý plánovaný barel těžené ropy.

„Zvládnout tak rozsáhlé objemy vodní injekce je nesnadné,“ říká Bruno Steiner, bývalý specialista ARAMCA na problematiku ložisek. „Voda musí být profiltrována na velice jemné částečky, abychom se vyhnuli ucpání pórů v hornině. Největší výzvou bude udržení dostatečného tlaku vody, aby se ropa dostala skrze více než 3 kilometry horniny k těžebním vrtům. Vrstvy horniny jsou u Khurais mnohem méně propustné než v případě Ghawaru.“

Mnoho expertů je překvapeno použitím ponořitelných pump u pole, které je stále mladé (alespoň co do roků produkce). Například u pole Safaniyah, které je situované v Perském zálivu, začalo ARAMCO používat pumpy až po dekádách těžby v roce 2005.

„Obří pole Blízkého východu obvykle bez mrknutí oka produkovala 30 až 40 let,“ říká Chris Skrebowski, který nyní pracuje pro londýnský Energy Institute. „Geologie Khurais je jiná. Jestli je Ghawar jako velká nasáklá houba, pak Khurais je jednou z těch ztvrdlých hub, které je velice těžké ždímat,“ dodává.

Nebezpečím je také nezvládnutí vodní injekce a následné zaplavení a ztráta vrtu.

ARAMCO také trpí rostoucími cenami a stále větším počtem odkladů zahájení těžby. Během 90. let stál jeden barel nové denní produkční kapacity $4000, dnes se tato cena odhaduje na čtyřnásobek. Problémem je také nedostatek oceli a personálu.

Někteří tak pochybují, že Khurais dosáhne slibované kapacity 1.2 mbd nebo že dokáže tuto úroveň delší dobu udržet. Sadad Al – Husseini, jako bývalý šéf ropného průzkumu ARAMCA, tak prohlašuje, že nepochybuje o tom, že jeho bývalý zaměstnavatel dokáže přinejmenším krátkodobě produkovat slibované objemy. „Otázkou zůstává, jak dlouho budou moci tuto produkci udržet a za jakou cenu.“


Jak napovídala již data z konce minulého roku, růst ruské produkce se podle předpokladů zastavil.

Graf 1. - Ruská produkce C&C

Nevelká skupina nových projektů, které mají být spuštěny v příštích letech je dobře známá. V kombinaci s poklesy starých polí, je obnovení růstového trendu nepravděpodobné. A i kdyby bylo nějak dosaženo střednědobého růstu ruské produkce v řádu 2 – 3% nad současnou úroveň, bude období po roce 2012 znamenat definitivní konec růstu těžby v Rusku.

Graf 2. - Ruské megaprojekty

Data ruského ministerstva energetiky uvádějí, že v březnu klesla produkce C&C na 9.76 mbd, když v únoru byla 9.79 mbd, což je 170 000 bd pod post sovětským maximem z října 2007.

Viceprezident Lukoilu Leonid Fedun prohlásil, že ruská produkce je za zlomem a tající sibiřský permafrost ztežuje pohyb vrtných souprav. Mezitím se objevují hlášení, podle nichž se v důsledku tání začíná čím dál víc uvolňovat metan a to jak na pevnině, tak v oblasti šelfových moří Sibiře. Koncentrace skleníkových plynů zde byly na některých místech naměřeny až pětinásobně vyšší oproti normálu. Pokud by došlo k plnému uvolnění plynů zadržovaných v permafrostu, zvýšil by se objem metanu v atmosféře planety dvanáctinásobně. Výsledkem by bylo katastrofální ohřátí klimatu. Kdy tento proces nastane není zřejmé - může to být zítra, za rok, za deset let nebo za stovky let. Co ale zřejmé je, že změny dále postupují a to „nesprávným“ směrem. To, že tyto faktory nejsou zahrnuty do současných (konzervativních a politicky poplatných) klimatických modelů, snad není třeba zdůrazňovat.

Jak přesně se realizuje vývoj těžby v Rusku nám pochopitelně odpoví až budoucnost.

Graf 3. - Scénáře produkce C&C v Rusku

Osobně se kloním mírně pod nízkou variantu scénáře (Low Case Scenario). Vzhledem k dobře zmapovanému potenciálu směrem nahoru, který se jeví jako minimální, lze očekávat překvapení pouze z druhého směru. Ruskému ropnému sektoru se nedostává investic a trpí vysokými daněmi, s čímž je spojen nedostatek nových projektů. K tomu se přidávají reality geologické a klimatické.

Rusko nemá stejně jakou Saudové zájem o urychlené vytěžení zbylých rezerv za stávající ceny. Rusové si dobře uvědomují, že současná cena uralské ropy kolem $110 za barel není ničím v porovnání s cenou za pět, deset nebo dvacet let a Putin se svou pravou rukou Medveděvem nejsou žádní hlupáci, kteří by si neuvědomovali, že ropný zlom je realitou a Rusko největším producentem C&C na světě.

Podíváte – li se na graf produkce Číny, je i tady zřejmé, jak se růstový trend v posledních dvou letech prakticky zastavil a produkce stagnuje. Meziroční porovnání čínského dovozu ropy za 1. kvartál ukazuje 14% nárůst a toto číslo s blížící se olympiádou a s rostoucím počtem automobilů a kilometrů čínských dálnic dále poroste.

Graf 4. - Čínská produkce C&C

Když jsem před dvěma roky zmiňoval potenciální problémy sektoru potravin, nečekal jsem, že první větší nepokoje, první pády vlád, hromadění zásob a zákazy vývozu přijdou tak rychle. Dnes je to realita. Cena rýže dosahuje nových maxim, cena obilí klesla v posledních týdnech o 40%, ale stejně je dvojnásobná oproti minulému roku a další vývoj cen je zcela závislý na výsledcích budoucí sklizně. Znovu jsou zasety plodiny, které mají být použity jako biopaliva, ať už je to kukuřice v USA nebo řepka u nás. Fantaskní prohlášení byrokratů EU o 20% podílu obnovitelných zdrojů na produkci energie do roku 2020 se ukazují jen jako zbožná přání. Vlajková loď této politiky, kterou měla být biopaliva, jde ke dnu. Nic jiného nemohl nikdo informovaný očekávat. Biopaliva druhé generace jsou zatím v experimentálním stádiu a zázraky od nich opět čekat nelze. Pokud by někdy po roce 2020 nahradily 10% současné globální spotřeby tekutých paliv, byl by to velký úspěch. Biopaliva první generace jsou tak jen jedním z mnoha současných i budoucích selhání politiky a ekonomiky, která se místo na realitách dnešního světa zakládá na ideologii růstu růstu. Dokud bude tuto ideologii vzývající generace politiků a ekonomů u kormidla, budou výsledky odpovídat nereálným předpokladům, z nichž vycházejí. Je zřejmé, že nynější ekonomický systém není za podmínek ztenčující se energetické základny udržitelný a velmi pochybuji, že je reformovatelný. Vědomá adaptace vyžaduje schopnost skutečné sebereflexe, kterou prakticky nikde nevidím a co víc, hlavně schopnost zříci se požitků a výhod, které ze současného stavu (především „elitě“) plynou. Místo toho i nadále pochopitelně pokračuje nekonečný seriál pseudodebat na téma: Jak udržet v chodu naši automobilisticko - konzumní „utopii“. Jednou má pomoci elektrické auto, podruhé auto na vzduch, potřetí na vodík, počtvrté na bioplyn, jindy tisíce nových jaderných elektráren a k tomu stále objemnější infúze likvidity, které jsou každodenní samozřejmostí... . S tím jak budou jedno po druhém selhávat (mal)adaptační opatření, jak se rezervy postupně vyčerpají, stane se globální kapitalismus, ale nejspíše i současná úroveň světové populace a zcela jistě i naše dnešní „životní úroveň“ minulostí. Pak bude arogance a nabubřelost „pokrokových řešení“ a vyprázdněná trapnost nesmyslného konzumerismu ležet každému na očích v celé své nahotě. Nekonečné mantry o „lepších zítřcích pod křídly orla zpoza Atlantiku“, obnovitelných zdrojích nahrazujících plně fosilní paliva, vodíkové ekonomice nebo dokonce fúzních reaktorech, tak budeme muset ještě nějaký ten pátek poslouchat (a s úsměvem přecházet). Pokud jim „občané“ i jejich vůdci stále ještě věří, tak si prostě budou muset ještě leccos nastudovat.

Fatih Birol v rozhovoru pro německý Internationale Politik zopakoval svá předchozí prohlášení a do roku 2015 očekává pokles produkce ropy v rozpětí 3.7 – 4.2% ročně – zhruba v linii s Aceovou projekcí. Růst poptávky pak do 3%, když pravděpodobný je její mírný a postupný pokles. Zmíněny jsou i příklady pokračujících nevhodných investic v rámci OECD – nejednu radnici v ČR by mělo zajímat, že v této souvislosti mluví hlavní ekonom IEA především o letištích.

Krize příštích desetiletí je přímým důsledkem rozhodnutí učiněných v dekádách po 2. světové válce a nemám žádný důvod nevěřit, že to pro lidstvo a nás všechny zúčastněné vůbec, bude mimořádně tvrdá zkušenost, která předčí hrůzy i oběti století předešlého. Energie a politika jsou pevně svázány a v historii bylo omezení přístupu ke zdrojům vždy řešeno válečnými konflikty. Jakou podobu budou mít (alespoň zpočátku) napovídá Irák, Afghánistán nebo Somálsko. Spíše než střety obrovských armád to budou boje partyzánských a povstaleckých skupin s regulérní armádou, přestřelky v ulicích měst, výbuchy improvizovaných nástražných zařízení, rabování a genocida civilního obyvatelstva. V případě vyhrocení krize je samozřejmě možná i konvenční válka mocností, s reálnou hrozbou termojaderného konfliktu. Konce této superkrize se nikdo z nás nedožije. Doufejme, že ti co ten závěr uvidí, využijí zkušenosti z nadcházejícího debaklu k vybudování skutečně dlouhodobě udržitelné společnosti – takové, která znovu bude počítat svou existenci a perspektivy na tisíce a tisíce let a ne na dekády jako dnes nebo možná už ani to ne… To bych už ovšem asi doufal v moc.

Barel za $120 na konci 1Q 2008 bych ještě před rokem nečekal. Aceova prognóza začátku sestupu směřuje do období vzdáleného zhruba rok, takže uvidíme (nebo radši doufejme, že zatím neuvidíme). Ceny akcií stoupají i tváří v tvář neutuchajícímu přílivu negativních zpráv, když důvodem k růstu je propad o 3% místo o 4% a ztráta 20 000 pracovních míst měsíčně a ne 80 000. Pro ekonomiku, která musí expandovat nebo se zhroutit, je to očekávatelný vývoj. Fundamentálně to ovšem nemění nic.

124 Comments:

Blogger Petr a Hanka Cabákovi said...

Přiládám zajímavý článek k přečtení:

Perhaps 60% of today's Crude Oil Price is Pure Speculation

http://www.marketoracle.co.uk/Article4573.html

9:29 pm, May 03, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ropě se dnes věnoval Investorský magazín na ČT24
http://www.ct24.cz/vysilani/10116288731-investorsky-magazin/
analytik Petr Sklenář k ropnému vrcholu:
-je tu velký pokrok technologií a objevují se nová naleziště
-zásoby ropy v perském zálivu se od r.1980 ztrojnásobily
-můžeme těžit ropu až z hloubky 12km, což je za 10 let dvojnásobná hloubka
-ropný vrchol se odsouvá, ještě se k němu neblížíme
-problém s dodávkami je v nedostatečných investicích v minulosti

10:18 pm, May 03, 2008  
Anonymous other said...

to TT:
"...vybudování skutečně dlouhodobě udržitelné společnosti – takové, která znovu bude počítat svou existenci a perspektivy na tisíce a tisíce let..." - co je zas tohle za blábol! Nejenže evokuje zpupnou goebelsovštinu o jakési "tisícileté říši" nebo ekvivalentní následné zvratky podobného režimu s hesly "...na věčné časy a nikdy jinak". Přiživuje asociaci o jakémsi "teprve tom pravém konečném řešení", ježto s implikovanými jedině správnými vizemi a bezchybnými autoregulacemi byde moci být jen formou osvícené tyranie. Děkuji, nechci, protože funguje místo deklarovaných tisíců let pouze prvních deset minut, než dozní potlesk po inauguračním projevu toho kterého "geniálního" vládce, který se právě prodral k moci. Zbytek je na dvě věci... (viz geniálni Ceaucesku - aspoň jak on si myslel)
Neshazuj si zbytečně úroveň fakt těmihle "odfuky". Nalajnovaný jakýsi vývoj je teretické i praktické sofisma, které by určitě fungovalo - ovšem kdyby tady nežili lidi.

11:26 pm, May 03, 2008  
Anonymous chech said...

Tady
http://www.petrol.cz/ropa/clanek.asp?id=10043
pry IEA predpovida deficit 12.5 mbd pro letosni rok. To se mi zda nejak hodne, kdyz to rika IEA tak realne to muze byt 20 mbd?

To nas Khurais s 1.2 mbd nevytrhne.

1:55 am, May 04, 2008  
Blogger Grendal said...

Petr Sklenář je idiot.

Dokazat to mohl, kdyz se diskutovalo o vzrustajicich cenach ropy s jednou analitickou a na jeji slova, ze cenova uroven 125$ bude vykazovat silnejsi rezistenci vuci svemu prekonani, rekl - takze korekce...

No Comment

11:52 am, May 04, 2008  
Blogger Grendal said...

ups...

vypadla mi veta - a ten komentator taky. Dokazat to...

12:08 pm, May 04, 2008  
Anonymous noccila said...

IEA vyhlašuje poplach: Světu bude chybět 12,5 miliónu barelů ropy denně


Fatih Birol, IEA, a Astrid
Schneiderová, Energy Watch Group, v rozhovoru pro Die Internationale Politik

Tady to máme přeložené:

http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/iea-vyhlasuje-poplach-svetu-bude-chybet-12-5-milionu-barelu-ropy-denne

11:28 pm, May 04, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To other: Bohužel nás budoucnost a budoucí historikové téměř jistě označí za generaci největších idiotů v historii, kteří nejuniverzálnější energetický zdroj planety vypustili do atmosféry při vesměs nesmyslném popojíždění sem a tam.

Takovouhle šanci už možná nikdy mít nebudeme - tyhle zdroje se měly použít k odpíchnutí se z téhle planety dál a ne k debilnímu konzumu bez jakéhokoliv přesahu.

Petr Sklenář to má dobré, dokud mu ten Matrix ještě funguje - i když ty poruchy jsou poslední dobou nějak častější - až bude odpojen, tak mu přeji hodně štestí :-).

Velký pokrok v technologiích tu možná je, ale proč tedy klesá EROEI? Tak nová naleziště bych rád slyšel - to asi myslí Kaschagan Jack, Tupi, Carioca a spol. cca 10 - 40 gb asi 7 - 10 km pod povrchem, stovky km od pobřeží...., že už tam těžba neběží naplno, když máme ty "technologie" tak výkonné (v realitě neběží nikde - kdyby snad někdo nevěděl - u Kaschaganu ani 10 let po nálezu - pokračují další a další odklady a náklady rostou a rostou - o tom zbytku ani nemluvím, to jsou zatím jen fantazijní barely - a dost možná u toho i zůstane). Zásoby ropy v Perském zálivu se ztrojnásobily - ano papír snese opravdu všechno. Problém jsou nedostatečné investice - to určitě jsou, ale komu se chce investovat se ztrátou a velkými riziky.

Když Birol uvedl 12.5 mbd, tak neřekl komu budou chybět - budou to importéři a jestli bude chybět 12.5 mbd produkce, tak kolik to bude až naplno začne ELM - realisticky to opravdu může být kolem 20 mbd z pohledu dovozců - nepředpokládám že by tam Birol započítal dopady ELM.

3:11 pm, May 05, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Ropa zatím dnes maximum 119.66, vzhledem silnějšímu dolaru (1.54 k euru) je to už teď prakticky rekord.

MEND (Hnutí za emancipaci delty Nigeru) zahájil "Operaci Cyklón" a zničil těžce opevněnou stanici Shellu v provincii Bayelsa. Zlikvidována byla tři ústí vrtu.

Stejně prudce jako ropa dnes roste i nafta.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602013&sid=aXy4syCvj0A0&refer=commodity_futures

4:59 pm, May 05, 2008  
Anonymous che said...

To TT - na http://www.oil-price.net/ 120,36 - podcenil jsi to příteli, mohls chvilku počkat. Kdy bude 125?
Ono těch 5 navrch už nevypadá tak hrozivě jako při 50, tady je to 10%, ale při 125 jen 4%, a to se nějakých 5 dolíků se nebo tam už nezdá tak moc.
Před chvílí jsem v TV slyšel nase "analytiky" že cena benzinu už nebude nějak stoupat... válím se smíchy.
S pozdravem "vzhůru k 250"

8:28 pm, May 05, 2008  
Anonymous Anonymous said...

slušně napsaný článek,jen někdy ztrácím přehled kdy se jedná o převzaté citace a překlady a kde jde čistě o úvahy TT,i když chápu,že spousta názorů přirovnání,které někdě vyčteme a ztotožníme se s nimi,tak je pak přebíráme jako své...
zvlášť odstavec o nereformovatelnosti systému a auto konzumerismu je povedená.... tu si zkopíruju... :)

8:44 pm, May 05, 2008  
Blogger Jirik said...

Peklo začíná začíná:-) Jupíí, bude konečně sranda:-) Miluju krize...

Jen bych se optal, jak dlouho vydrží natural v zásobníku? Slyšel jsem něco o roku, nafta odost více.

9:18 pm, May 05, 2008  
Anonymous kriznik said...

jirik, myslím že túto krízu ťa veľmi rýchlo omrzí milovať a do zasobníku si zaobstaraj ostrú a nie natural :)

11:08 pm, May 05, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to Jirik: Pane kolego, doufám, že se jedná o projev vašeho zhrzení ze skutečnosti, že patříte k myšlenkovému proudu mainstreamem odmítaným či přímo opovrhovaným, o kterém se teď ukazuje, že má pravdu.

Uvědomte si, že mainstream jinou možnost *nemá*. Co se stane, když v telce řeknou, "Jo, krize bude, už vlastně je, a je to nadlouho v síti zlého obra." ? Run na banky, krize finančního systému, fronty u benzínek, v potravinách, panika, kriminalita. To prostě nejde. Oni *musejí* zatloukat, to není věc volby. Kolaps to odsune o měsíce nebo roky, a některým lidem to dá čas na přípravu v rámci možností.

sigil

7:16 am, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Když nadhodím téma ropného s lidmi z mého okolí, nikdo to vážně.
Když už uznají, že je to realita, řeknou, že to bude za hrozně moc let.
Občas dokonce slýchám odpověď: "Oni už něco maj vymyšlený, čím to nahradit. Ale maj to v trezorech, aby se nepřipravovali o zisky z ropy."
Když se zaptám: "Kdo oni?"
Tak jsou to prý vlády a vědci. Ráda bych věděla, které to jsou...

7:58 am, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

nejspis Rothschildove, Rockefelerove a jim podobni, tehle par typku udajne ovlada 80% svetovyho bankovnictvi a ropnyho prumyslu, byly to velky kamosi s Fordem a nakonec pro ne delal i Tesla, kterej mel predtim delat pokusy s autem na volnou energii apod.
tot v kostce o tom kdo to maji byt ti "oni"
neco vic o rothschildech je tady
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

10:37 am, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Trošku provokativní otázka:

Komu vyhovuje panika ohledně oil peak?
Kdo vykázal nedávno rekordní zisky?

Vymezujeme se vůči mainstreamu, ale já vůbec nemám pocit, že by mainstream zatloukal. Spíše většina lidí o to nemá zájem nebo jsou lhostejní.
Ale vyčlenme z davu skupinu, které se o rupu zajímá (investoři apod.). Co je potom mezi touto skupinou mainstream? Osobně se domnívám, že oil peak. Banky a ropné společnosti jsou nejmocnější manipulátoři, a právě těmto subjektům vyhovuje růst ceny ropy nejvíce. Lidi, kteří jdou skutečně proti proudu vidí současnou cenu ropy jako spekulativní bublinu a né jako oil peak.
Tot můj (lehce provokativní) názor.

ps.. na věci se dá vždycky dívat z více stran

PC

11:55 am, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

skupina kterou podezira anonymous nade mnou ma dostatecnou silu aby ovlivnovala mainstream media
takze kdyby to byla pravda, tak se v TV a novinach o nicem jinem nemluvi a nasledna panika by zvedla cenu na ktere se da vydelat

vzhledem k tomu, ze se o tom ve skutecnosti mlci, tak nekdo usilovne pracuje na tom, aby se tento problem neprobiral
proc asi?

spekluace:
A) nesirit paniku;
B) mozna je problem realny a nikdo nevi jak to resit, takze mocny nechteji nevhodne otazky;
C) chteji pockat az to bude jasne a mezitim si pripravi reseni;
D) oil peak je totalni kravina pod jejich rozlisovaci schopnost?

bod D bych osobne vyloucil ale dukaz pro to nemam

Miscy

12:24 pm, May 06, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Hopla...
NYMEX High 122.00

4:44 pm, May 06, 2008  
Blogger Jirik said...

Sigil: Mno trochu oživit diskuzi neuškodí:-) Jinak je fakt že smát lidský blbosti co tu vládne je občas dobrý odreagování, důkazů o ropném zlomu přibývá, o tom že příjde krize už asi taky není pochyb, ale okolí je v naprostém klidu. Na kraji města se staví na mnoha hektarech obchodní centrum, na naší ulici padla půlka zeleně za oběť novým parkovištím, mno radost pohledět...

Jinak k bankéřům, oni o zlomu ropy vědí, ale snaží se za každou cenu udržet si své úpozice co nejdéle(ještě více vydělat), poněvadž co tu bude za nějakých 20-50 let netuší ani oni a zřejmě se toho pěkně bojí. Další válka v zemi produkující ropu by byla katastrofa, pač potom by byla jen otázka času kdy se obyvatelé USA naštvou a po vzoru jiných zemí tyhle figurky svrhnou...Ale pokud bude pokles pomalý jako teď, tak ještě pár let moc velké bouře nehrozí...

5:14 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K těm konspiracím. Možná, že všichni ti bankéři, politici, novináři, ekonomové atd. jsou taky jenom lidi a o nějakym ropnym zlomu nemaj ani páru, a jestli něco zaslechli, tak se jim to už dávno vykouřilo z hlavy a vůbec je to netrápí. Třeba si prostě řekli "však oni určitě už něco vymyslí, čím to nahradit..." a dál řeší každodenní starosti všedního života, od manželský něvery, přes problémy s parkováním až po hypoteční krizi.

Osobně si myslim, že kdyby se o peak oilu pravidelně psalo v mainstreamových novinách, tak by to žádnou paniku nevyvolalo, protože je to pořád jen teorie (viz globální oteplování a pravidelná varování vědců o blížící se pohromě), jenom by to upoutalo zájem mnoha lidí (a nezájem ještě většího počtu lidí, kteří by nad tím mávli rukou), hodně lidí by se začalo na blížící se pohromu připravovat, vzrostl by zájem o zemědělství, stará řemesla atd. Ale určitě by to upoutalo pozornost mnoha vlivným postaviček, od politiků přes bankéře, a možná by se dali věci do pohybu (větší podpora veřejné dopravy, lokálních trhů, zemědělské soběstačnosti atd). Paniku vyvolá až skutečná hmatatelná krize, dramatický růst cen potravin, benzínu, masivní propouštění.

6:17 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Economist, NY Times, FT, BBC - všude najdete články o ropném zlomu. Možná né vždy úplně přesné, ale to já až tak posoudit nedokážu. To je dle mého mainstream.

PC

6:31 pm, May 06, 2008  
Anonymous Jura said...

K těm trezorům: Dělám ve skupině Fiat. Skupina Fiat tvoří cca 5% HDP Itálie. Jeden z členů rodiny Angeli organizoval setkání Římského klubu. Co jsem dohledal, tak rodina Angeli se pomocí sňatků 2x spojila s evropskými panovnickými rody. ..... Existuje-li ta konspirace, tak FIAT to trezorové řešení bude mít jako jeden z prvních.

No a zatím největší současnou oficiální alternativou Fiatu je motor na CNG.... a to ještě jen díky dotacím na zavádění CNG v Itálii a Francii.

Před pár lety se psalo, že Sauská Arábie udržuje cenu ropy nízko, protože při ceně 70 USD za barel začnou být finančně dostupné alternativní paliva. ... To se ukazuje jako pravdivé. Sice jen díky dotacím, ale přece jen se prosazuje CNG, biopaliva, ... s produkcí v řádech mil bpd. Trhu však brzy budou chybět desítky bpd.

Pro ty desítky bpd nevidím žádnou smysluplnou alternativu založenou na současné západní vědě.... Takže zbývá trezorové řešení FREE energie (Tesla,...).... S velkou pravděpodobností by uvedení a hlavně pochopení FREE energie zahýbalo se současným světonázorem - důsledky by mohli nabourat i samotné základy konzumní společnosti (a toho se konzumní=ropní bossové bojí). Druhým problémem je množství takto dostupné energie. Pořád platí zákon zachování energie. Tj. když někde energii získám, tak jinde ji musím sebrat (to FREE je, že ji seberu "někde jinde", třeba v jiné dimenzi). V některých kruzích se spekuluje, že kolaps bájné Atlantidy nastal právě díky přehnanému využívání FREE energie. Prý se to celé vymklo z pod kontroly a došlo k nějaké katastrofě, kterou tehdejší kronikáři vyjádřili několika verši (co znamenají ??? - deformaci časoprostoru ???).
Mluví se tak, že FREE energie je dostupná jen lidem s "čistými záměry". To právě Atlanťané porušili. .... Takže Watty nebo kW pro vlastní potřebu=čisté umysly možná ano. GW nebo TW pro zisk a pokračování konzumního šílenství s velkou pravděpodobností ne.

10:25 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Zdálo by se, že není možné, aby lidé s rozhledem-nechci říci vzdělaní-nebrali vážně všechna ta varování, která přicházejí ze všech stran. Ale podle mých zkušeností to tak opravdu je. Nikdo z mých přátel a známých by se mnou nediskutoval na témata, která se probírají tady. Co si o mě myslí netuším, protože z nich na téma oteplování, ropného zlomu,etc.nedostanu ani slovo. Přitom stačí jen číst, a dát si dohromady dvě a dvě. Ta budoucnost mě trochu děsí, ale jsem už poměrně starý muž, a nemám už téměř co ztratit. Ale víc než budoucnost mě děsí ten naprostý nezájem všech okolo. Občas si říkám, že oni, na rozdíl ode mě mají hlavu v pořádku. Starají se jen o to, aby bylo doma dost jídla, a jestli je v pořádku auto. Na benzín za 36 Kč ještě mít budou, a dál už jejich představivost nesahá. Nejde s tím nic dělat, a o to to bude potom horší.

10:39 pm, May 06, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Oil peak je dost pravděpodobná teorie. Asi jako většina lidí tady nemám přesné informace, ale cítím, že nelze donekonečna zvyšovat těžbu ropy (stejně jako černého uhlí na Ostravsku, hnědého v Severních Čechách atd). Když vyvrcholí těžba v určité zemi, či určité oblasti (Severní moře), tak logicky vyvrcholí jednou i celosvětově, na to nemusí být člověk géniem. Navíc příznaků krize přibývá. Dřív byla cena ropy relativně stabilní, nereagovala tak hystericky podle toho, kdo kde zaútočil na ropovod, kde byla zrovna stávka v rafinerii či zda se zrovna USA hádaly s Íránem, nehledala se ropa na konci světa 10 km pod mořem. To napětí je jasně cítit. I ten mainstream už to ví (ti bystří a myslím, že je jich dost) a už se pomalu píše, že mezi důvody růstu ceny patří, že "čím dále tím více se začíná mluvit o tom, že se světová produkce přibližuje ke svému vrcholu, když největší ropná pole jako ta na Arabském poloostrově nebo v Rusku začínají vysychat"

http://www.kurzy.cz/zpravy/146758-ropa-na-novych-maximech/

Já myslím, že by oil peak "normální" lidi ani nezajímal, tady jste dost vyhraněná skupina intelektuálů, kteří nejsou s to oslovit širší publikum...Je otázkou, jaké následky ropný zlom bude mít, ostatně produkci třeba našich vodních, uhelných a jaderných elaktráren by neměl příliš ovlivnit, takže nemyslím, že půjdeme do doby kamenné. Ceny půjdou nahoru, platy jen málo, reálná kupní síla bude klesat, ekonomika bude stagnovat či klesat, lidé budou mručet, nějak se budou přizpůsobovat, politici budou vymýšlet opatření jako v USA Clintonová a McCain ve stylu snížíme daně z paliv=pomůžeme ekonomice, chvíli to pomůže, ale postupně se lidé budou zvykat na nižší standard života, bude se všude šetřit, každý se bude snažit zatnout zuby a rvát se s životem tvrději. Nakonec se systém přerodí (evolučně či revolučně) a nejspíš oil peak v podmínkách ČR budou řešit nějací populisté příděly, potravinovými a zbožovými lístky, konfiskacemi, znárodněním průmyslu a přísným dohledem nad zemědělstvím, takže životní standard půjde dost do kytek, ale populace se udrží.

10:44 pm, May 06, 2008  
Anonymous che said...

To co říká Jura odporuje zásadě Occamovy břitvy.
Jamesxxl má v podstatě pravdu, domyšleno ale do konce to znamená, že kapík půjde do kytek - celosvětově, toho se zřejmě špičky byť podvědomě bojí, druhým důvodem klidu je snaha pouze o krátkodobý zisk, cokoli co s plánováním či výhledem souvisí od ďábla jest - tedy neschopnost překročit svůj stín - a taky strach z toho, co zhruba před 100 lety kdosi definoval:
Podmínkou revoluce je
1) dostatečná nasra..st lidí
2) pocit nutnosti změny i u některých mocných
3) obecná neschopnost mocných změnu provést
4) objevení se někoho, kdo moc zvedne z ulice
- není to doslovné ale významově přesné.

11:27 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Před 2 lety jsem se kamarádům u piva pokoušel vysvětlit co je to peak oil a že nás asi čeká zhroucení systému, podložil jsem to mnoha fakty, a když pochopili, že to myslim vážně, tak mě začali mít tak trochu za pomatenýho blázna... tak o tom radši už nikde nemluvim. Dokuď to skutečně nepřijde, tak budeme jen banda pomatenců... bohužel. A až to přijde, tak se najde spousta mnohem bezohlednějších a praktičtějších lidí, kteří si s novou životní situací poradí mnohem lépe než většina z nás.

11:36 pm, May 06, 2008  
Anonymous che said...

Nebuď takový pesimista a neházej flintu do žita, nás pomatenců přibývá.

11:48 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Cim dalej mam pocit, ze keby som si nebol vedomy RZ, tak by som zil o nieco stastnejsie :)

11:49 pm, May 06, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Americká lehká ropa vystoupila až téměř ke 123 dolarům za barel. Investiční banka Goldman Sachs kvůli slabému růstu produkce předpověděla možnost vzestupu cen v příštích 24 měsících až na 150 až 200 dolarů za barel.

http://www.financninoviny.cz/index_view.php?id=311135

Proč mám pocit, že 1 úchylný dědek z Amstettenu je pro média důležitější než např. globální potravinová krize, hrozící recese, zlom ropy, globální oteplování nebo šíření nemocí jako malárie a tuberkulóza?

Ale třeba to s tou potravinovou krizí nebude zas tak horký :)

http://www.novinky.cz/clanek/139288-brnensti-vedci-maji-radu-pro-hladovejici-svet-jezte-brouky.html

11:05 am, May 07, 2008  
Blogger krygol said...

No momentálne sa to tvári tak, že ak dolar oslabuje ropa stúpa, lebo sa treba istiť proti inflácii a ak dolár stúpa tak to značí koniec recesie a rast spotreby v USA a ropa znova stúpa.

12:42 pm, May 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To, ze to rika Goldman Sachs me az tak neprekvapuje.

Z clanku
Perhaps 60% of today's Crude Oil Price is Pure Speculation:

Goldman Sachs and Morgan Stanley today are the two leading energy trading firms in the United States

PC

3:07 pm, May 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Kdy se podle vašeho odhadu naplno projeví krize tj. hospodářská recese, bankroty, masivní propouštění, nebo něco ještě horšího? Za rok, za 5 let, za 20 let?

6:36 pm, May 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

do roka

9:21 pm, May 07, 2008  
Anonymous judicator said...

No, když jsme se tak krásně rozškatulkovali, tak já se taky hlásím k těm "pomatencům" :))

Jak říká TT. Až se jednou historikové budou analyzovat toto období, určitě si pomyslí, jácí jsme byli tupci. Spalovat takovou tekutinu v autech popojížděním z krámu do krámu - pro mě a pro ty historiky to bude neuvěřitelné. Nikdo si v dnešní době neumí představit nebo domyslet to, že třeba jednou budeme v blízké budoucnosti potřebovat ropu pro přežití lidstva. Budeme ji nutně potřebovat, ale nebude, protože ji naše generace prolila motory "plechových rakví".

V naší společnosti vládne jedno heslo - Konzum nad rozum.

Co já si myslím, až nastane opravdová krize? Myslím si, že se setkáme někde na bojišti, kde budeme bojovat za demokracii proti "ose zla", proti teroristům, proti narušitelům světového pořádku. Co si myslíte - asi všichni, co jsme tady, jsme zdraví chlapi. No a kdyby vypukla světová válka, tak bychom byli jako první na ráně. Odveleli by nás bojovat.
A jak se vždycky krize řešily. Vždycky nějakou válkou.

9:35 pm, May 07, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Judicatore: Pekná úvaha, len má jednu chybičku. Historici už nebudú. Ale možno o 2500 rokov niekde v Stredomorí sa urodia ďalšie civilizácie so svojimi herodotami a plíniami. Budú sa veľmi čudovať, čo to tie zahlinené pahorky na mieste niekdajších Atén a Ríma vlastne obsahujú. Aké to čudné artefakty z betónu, skla a železa. O rope nebudú mať poňatia, na ďalšiu si musia počkať aspoň nejakých pár desiatok miliónov rokov. Potom sa môže začať ďalší civilizačný piknik.

11:15 pm, May 07, 2008  
Anonymous nocciola said...

Článek který Právo neotisklo:

Londýnské Financial Times psaly minulý týden, že na Sibiři skončilo období intenzivního těžařského růstu a že dramaticky klesá těžba ropy v Severním moři a v Mexiku.

Podle Financial Times se až donedávna považovalo Rusko za nejslibnější ropný region mimo Blízký východ, kde leží víc než polovina zbývajících světových zásob této suroviny. Rusko tak, pokud jde o ropu, vypadává ze hry o budoucnost a zůstává v ní hlavně Blízký východ. Tam si USA zajistily okupací Iráku přístup k jedné desetině světových zásob ropy. Vyspělé země se pokoušejí čelit růstu cen ropy inflací.

http://www.blisty.cz/2008/5/7/art40455.html

11:22 pm, May 07, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Ohledně začátku krize, myslím že to neodhadneš, to neví nikdo... Mnohem snazší v téhle věci je odhadnout směr než načasování. Vidím to tak, že v posledních letech díky globalizaci došlo celosvětově k velkému nárůstu průměrného bohatství lidí, či spíše spotřebního standardu, je to vidět i u nás, dovolené v zahraničí, v létě moře, v zimě hory, bouráky na cestrách, nové či spravené domy, lepší auta na silnicích, spousta elektroniky, s pokaženým spotřebičem se nikdo nemaže, neopravuje, šup s ním pryč a kupuje se nový... Podle mě tahle planeta není schopna umožnit průměrnou spotřebu jako je např. u nás pro Číňany, Indy atd. Ještě před vzestupem těhle zemí se suroviny pro Evropu, Severní Ameriku a Japonsko těžily po celém světě, fakt nevím, kde se pořád ještě berou... Ale kromě surovinových bariér (a asi ekologických) není žádná překážka dalšího růstu a tyhle země na vzestupu se zoufale snaží si svůj růst udržet. Lidi čekají jen to,že se budou mít lépe. Kouknu se na chlapa od vedle v SUV a řeknu si, dřív jsem jezdil ve Favoritu, on ve ojeté Toyotě, teď mám oktávii a on řídí tohle SUV, to by mě zajímalo, kdy si budu taky vozit zadek v takovéhle káře, za 5 či 10 let? Ani by mě nenapadlo, že za 10 let se budu vrtat v zemi, abych nezemřel hlady. Třeba plató či pomalý nárůst těžby ropy (což zatím je) bude trvat dlouho a možná že nejprve vysoké ceny ropy vytlačí z trhu Afričany, Filipínce a Pákistánce, zatímco tady se těch 40 Kč za litr půjde zvládat...Fakt nevím, jestli to bude tak žhavé, nebo se prostě jenom někdy dočteme, že z těch 130 miliónů převážně mladých Bangladéšanů namačkaných na kousku země v deltě Gangy pár metrů nad mořem a bez šance se mít tak jako my (na to planeta nemá), polovinu spláchl nějaký cyklón.Pošleme dárcovskou sms, kouknem na tu hrůzu na telku a pojede se dál.

11:34 pm, May 07, 2008  
Anonymous judicator said...

Jamesxxl: Prostě takový je život a my můžeme být jenom rádi, že jsme se narodili tam. kde jsme se narodili.
To, co se děje (potravinová krize, lidé umírají hlady) je odporné, nehumání, bohužel "ekonomické" (Ekonomika Hladovění). Vlastně jak říkáš, planeta nemůže uživit všechny. Teď jsme ti silnější my. Proto máme všechno. Oni jsou ti slabší a tak nemají nic. Právo silnějšího.
Za pár let se to může změnit, ale bude to tak. Ten, kdo bude silnější, bude mít vše, slabý nic.

Proto v největší krizi bude mít výhodu ten nejsilnější, ten který nebude mít zábrany páchat jakékoli ohavnosti (vraždit,znásilňovat). Umí si někdo z nás představit, že někoho zabije pro kus ztvrdlého rohlíku? Já ne. TT mi na to řekne, že ANO, protože k tomu budu donucen. Ale i za světových válek se stávali připady, kdy se lidi nechali zastřelit kvůli tomu, aby nemuseli zastřelit své přátele. Obětovali své životy za jiné. No nevím, jak já bych se zachoval. Důsledek toho je, že na vrcholu vždy budou ti silní. Ti slabí, ať chcípnou.

Je mi to líto, ale to je to jediný, co s tím mohu dělat (jedině se jít zastřelit). Jsme jakákoli jiná zvířata na této planetě, která bojují o potravu. Nic víc. Teď jsme silnější a máme štěstí my, v budoucnu to můžou být oni.

10:20 am, May 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Do roka? Nevyvolávej paniku. Rád bych měl alespoň ještě 5 let na psychickou a materiální přípravu a získání nových dovedností.

10:22 am, May 08, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Parádní video, Bill O'Reilly dostává na prdelku :-)

http://www.youtube.com/watch?v=Ctlmholr45c&NR=1

12:44 pm, May 08, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Vývoj v posledních 14 dnech je důkazem toho, jak rostoucí ceny ropy zdaleka vždy nesouvisí s poklesem dolaru. Dolar posílil na 1.5350 k euru a ropa překonává nové rekordy dnes se pohybuje kolem 123.00 a rekord je zatím 123.93. Cena ropy vzrostla o téměř 15 dolarů, zatímco dolar posiloval. Ještě rychleji ale roste cena nafty...začíná to reálně vypadat na diesel crunch.

3:41 pm, May 08, 2008  
Blogger Frkojferin said...

http://www.youtube.com/watch?v=QTSgERmz5Mo&feature=related

McCain je tedy pořádnej magor. A nějak cítím v kostech že je předurčen vyhrát. Což by skutečně přivedlo do hry útok na Írán a od toho je jen krůček... naštěstí je v tom pořád dostatečná dávka kdyby.

5:25 pm, May 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Můj skromný odhad: Až se cena ropy vyhoupne nad 200 dolarů za barel, tak předpokládám, že v Evropě/USA nastane recese a rozvíjející se ekonomiky Asie to úplně položí, jelikož jejich prosperita je založená na vývozu spotřebního zboží do Evropy/USA. Pak se ovšem dost radikálně sníží poptávka po ropě (kterou táhne nahoru právě Asie), což by mohlo znamenat, že se cena ropy stabilizuje a k úplnýmu kolapsu nedojde (kolaps = hladomory, anarchie, zhroucení státní moci, útoky hladových občanů na jiříkovu farmu a další excesy), spíš to bude dlouhý pozvolný pád, agonie, vyrovnávání se s novou realitou, ostatně ropa, uhlí tu budou pořád, jen o dost dražší. Za 30-40 let bude možná naše republika vypadat stejně jako dnes, stejná města, stejná sídliště, žádný vylidňování, jen zmizí většina aut, lidi budou jezdit do práce hromadnou dopravou či na kolech, kupovat místní (český nebo evropský) zboží, a vetšinu výplaty utratí za základní životní potřeby (potraviny, ošacení, nájem, energie), část pracovní síly se asi přemístí do zemědělství, zbytek národa si bude přilepšovat zahrádkařením (jako Rusové v 90. letech po kolapsu sovětský ekonomiky). Perspektivní a jistá bude práce ve státních službách, jako tomu bylo už za Rakousko-Uherska.

To vše ovšem za předpokladu, že se společnost nezhroutí do chaosu. Tipuji, že například ve velkých městech USA, už dnes sužovaných kriminalitou a vysokou mírou násilí, asi dojde k chaosu, rasovým nepokojům a částečnýmu vylidnění. Češi se s krizí doufám srovnají lépe, přeci jenom jsme ve srovnání s jinými částmi světa docela "klidný" a racionální národ.

5:53 pm, May 08, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Myslím, že je zajímavé podívat se na vývoj akciových trhů. Jak na akcie působil růst ropy za poslední rok? Mohlo by se zdát, že z toho budou nejvíce těžit ropné společnosti. Ale jak jistě víte cena akcií se neutváří pouze na základě současného vývoje, ale zejména podle očekávání do budoucna. Proto např. Exxon Mobil za rok získla pouze necelých 10%, kdežto First Solar (zástupce solární energie) za stejné období neuvěřitelných 300%. Svědčí to mimo jiné o jasném trendu, který už dneska probíhá a ubírá se k alternativním energiím. Nemusíme čekat na ropu za 200. Trh už jedná v předstihu. Je zde obrovský tok kapitálu do těchto společností, tak uvidíme co z nich nakonec vypadne za řešení, inovaci apod.

grafické srovnání:

http://finance.google.com/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chdet=1210276800000&chddm=98923&cmpto=NYSE:XOM&q=NASDAQ:FSLR&

S přáním slunečného dne :))

PC

8:02 pm, May 08, 2008  
Anonymous che said...

Jo anonyme - jenže všechny alternativní zdroje nedají ani zdaleka tolik energie co ropa. Až nedostatek zdrojů rozloží systém, kak budou akcie k ničemu. V době úpadku říše Římské zastupovalo investování do akcií investování do pozemků - Byzanc je vesele skupovala v Severní Africe ještě v době, kdy koloni umírali hlady a jejich pole pohlcovala poušť.

8:13 pm, May 08, 2008  
Anonymous halalik said...

Obyčejný lidi peak-oil nezajímá. Jsem VŠ a když jsem toto téma "nakousl" s podobně vzdělanými kolegy v práci (taky VŠ), tak závěr byl víceméně takový, že "nějak bylo, nějak je a nějak bude"... a jede se dál...

Dělám v byznysu (elektroenergetika, distribuce), který plánuje na desítky let dopředu. A zatím nepozoruji žádné korekce v dlouhodobých plánech, které by změny přicházející s peak-oilem, reflektovaly. Na třebas rok 2025 se plánují investice, jako kdyby mělo být stále energie víc než dost.
Když jsem při jedné debatě opatrně poukázal na fakt, zda s ohledem na tyto infrastrukturní investice vzývající rostoucí energetické toky a relativně pozdní termín jejich budování (ve vztahu k peak-oil), lze počítat vůbec ještě s návratností souvisejících výdajů, tak mě měli skoro za blázna...

9:21 pm, May 08, 2008  
Blogger Grendal said...

co se to ksakru zas nekde semlelo, ze ropa vystrelila na 126?

Tak ci onak, dalsi metou je 150 a ta podle ma padne jeste pred zacatkem zimy...

1:12 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Za 150 babek bude v srpnu!

1:14 pm, May 09, 2008  
Anonymous che said...

No na tu 126 ještě malinkej kousek chybí, ale možná se dneska dočkáme. 130 za sud do týdne. A to nám dolík trochu slezl dolu. Škoda, že nikde není graf kolik dělá litřík v Kč.

1:50 pm, May 09, 2008  
Anonymous Jura said...

Zkus http://www.petrol.cz/ropa/

Je to pár dní spožděný a sledujou jiný druhy ropy.

Cca 10 USD na barel = 1 Kč na 1l

Zbytek jsou daně, marže, práce a další náklady

1:54 pm, May 09, 2008  
Anonymous che said...

A dočkal jsem se.

3:22 pm, May 09, 2008  
Anonymous che said...

Na petrol se dívám, jenom jsem línej to dát do grafu - teda denně zapisovat a pak do grafu, OPEC je trochu levnější, ale leze taky utěšena nahoru, myslím si že těch 15,- za litřík na sebe nenechá dlouho čekat.

PS - podívejte se na diskusi na www.zelpage.cz k zdražení některých položek jízdného - udivující je u některých ta naivita že auto bude pořád nejlevnější.

3:26 pm, May 09, 2008  
Blogger Frkojferin said...

che: já si tyto formy naivity nazývám "Matrixy" (poměrně komplexní systémy přestav o povaze světa které používají k sebehodnocení určitý soubor prvků který ovšem není roven pravdě (což je VŽDY, čili platí to i o mě). No a teď přišla doba vymírání matrixů které jsme kolem sebe "na pozitivním energetickém gradientu" vybudovali.
Ano... vyjadřuji se šroubovaně :-)

4:02 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K budoucí ceně ropy vyšel výsledek šetření, ve kterém se dotazovali 372 vedoucích pracovníků společností ropného průmyslu.

55% očekává že koncem roku bude cena ropy pod 100 dolary za barel

21% očekává cenu ropy kocem roku někde mezi 101 a 110 dolary

15% očekává cenuu mezi 111 a 120 dolary za barel.

zdroj: http://ap.google.com/article/ALeqM5jXPJmkJdyKGBu_J5HvhnfYCkYAzgD90I1JG04

Trh prozatím jedná jinak. Takže je otázkou jak to bude. Osobně však nečekám ropu za 150, alespon ne udrzitelne. Pude to dule.

PC

5:17 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

"Britský ministerský předseda Gordon Brown vyzval k mezinárodnímu tlaku, který by přinutil kartel ropných exportérů OPEC snížit světové ceny ropy. Britský premiér dodává, že není jasné, proč se ropa drží maxim a posouvá je. Poptávka po ropě klesla kvůli pomalejšímu růstu v Evropě, Spojených státech a Číně, než se očekávalo na začátku roku, dodal."

http://www.petrol.cz/ropa/clanek.asp?id=10053

A co třeba začít šetřit, snížit spotřebu (všeho), podpořit veřejnou dopravu, Mr. Brown? Co třeba apelovat na občany, aby žili střídměji, aby omezili nákupy čínskýho spotřebního zboží dováženýho přes půlku planety? Kopeme si vlastní hrob.

5:25 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Z článku v aktualne.cz: Dolar je pevnější a zásoby ropy rostou, přesto její cena trhá dál jeden rekord za druhým. Podle průzkumu deníku Wall Street Journal většina oslovených ekonomů vidí za růstem cen ropy omezení na straně nabídky a silně rostoucí poptávku v rychle se rozvíjejících zemích.

http://aktualne.centrum.cz/finance/investovani-v-praxi/clanek.phtml?id=513084

6:28 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Frkojferin: Vyjadruješ sa dostatočne jasne. Ale presnejšie by som to vystihol tak, že doména transcendentálnych ontológií indukovaných podmienkami ascendentnej periódy civilizačnej trajektórie bude ultimatívne substituovaná doménou konštitutívnych ontológií korelačne aj kauzálne viazaných na descendentnú hranu tejto trajektórie, potenciálne aproximovateľnú exponenciálne relaxačnou funkciou infinitne asymptoticky limitnou k nulovej populačnej hustote homosapientných biologických foriem. :-0

8:11 pm, May 09, 2008  
Anonymous other said...

anonymousi:
jo, to je ta pravá výzkumnická poezie, toliko si nesmí protiřečit. :-)) , protože když chceš aproximovat exponenciálně, pak nemožeš hovoriť o asymptotickej linitnej nule, ak mi rozumieš, čo hovorím :-D

Když už si libujete v tej mat. analýze, tak si dovolím drobný privátní postřeh: Dívám-li se upřeně dlouhé hodiny či dny na "crude oil chart", dospívám k mé definici peak oilu, a to: September 07 a to proto, že do té doby se ceny ropy vlnily více či méně dámskou (= t.j. nepredikovatelnou) křivkou, kdežto po tomto datu "leze kočka po žebříce" a nechá se vývoj popsat docela líbivým polynomiálním rozvojem. Pokud tady sem tam se někdo deklaruje jako echtovní vš, pak hle - námět na drobnou diplomečku.

9:57 pm, May 09, 2008  
Anonymous Jura said...

Za současným růstem je již začátek automobilové sezóny. Resp. dlouho to vypadalo, že letos kvůli recesi nebude, ale díky rohzahování záchranných balíčků nakonec bude. Ale na dluh.

Klidně to může dolézt na 150. Nejdéle pak začne další kolo propadů... tj. včetně ropy zpět ke 100.

10:48 pm, May 09, 2008  
Blogger Grendal said...

no, jo, ale pak zacne zimni - topna sezona...

A jestli ropa sla pres 100 jeste pred automobilovou sezonou v USA (kdy se jeste poradne nevedelo, jak presne to s tou recesi bude a spis se predpokladalo ze kvuli ni pujde poptavka USA dolu - bude nissi oproti predeslym sezonam) proc by mela jit zpet ke 100 po jejim skonceni, zvlast v situaci, kdy se stale vice a dlouhodobe zuzuje prostor mezi nabitkou a poptavkou, a navic ze zemi, ktere zvysuji tezbu, vypadlo Rusko. Kdyz k tomu pripoctene narusty poptavky ze strany Ciny a Indie, tak tu mame spis tlaky k neustavajicimu rustu ceny, bez nejake vyrazne korekce.

11:14 pm, May 09, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ale pánové, stačí to přece říci jednoduše. Pokud nezměníme svoje chování, řítíme se exponenciálně do sraček :( Za pár let nám vážně nezbyde nic jiného, než žrát larvy, brouky a krysy.

9:06 am, May 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A už je to tady, hledaj se viníci. Nejsem žádnym příznivcem konzumu ani politiky G.W.Bushe, ale svádět současnou potravinovou a ropnou krizi jen na Spojený státy je naprostá pitomost. Proč si latinskoameričtí vůdci nevzpomněli i na rostoucí čínskou nebo latinskoamerickou spotřebu či na populační explozi ve svých zemích? Ve skutečnosti je za krizi zodpovědný celý lidstvo.

Za Peak oil se budou taky hledat viníci, Západ bude obviňovat Čínu nebo Indii, rozvojový svět bude obviňovat Západ, a nakonec se všichni porveme, místo abychom hledali řešení...

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/ortega-vinikem-potravinove-krize-je-kapitalismus_58658.html

G.W. Bush pro změnu svádí zodpovědnost za potravinou krizi na Indii...

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=604365

9:47 am, May 10, 2008  
Blogger Rockatansky said...

Nejenom larvy, brouky a krysy, ale třeba i psy, kočky nebo dokonce lidi, což je ovšem ten nejčernější scénář. Před 100 lety žilo v Čechách 10 milionů lidí, stejně jako dnes, a hladomorem netrpěli. Kdo chce mít představu jak se tehdy žilo, a jak se bude žít po skončení ropné éry, ať si přečte "Život staré Šumavy" od Vlastimila Vondrušky. Uživit se mohou všichni, půdy je dost, přinejhoršim se vykácí část lesů. Jenom nám chybí znalosti a zkušenosti našich předků.

2:56 pm, May 10, 2008  
Anonymous che said...

Návrat pod 100 je iluze, nebo lépe blud, prostě surovina dochází, poptávka je větší než nabídka protože jednak se nedaří už držet krok v otvíráních nových ložisek s poptávkou (vem na dlani chlup když tam není), jednak ti co mají v zemi začínají šetřit a pamatovat na zadní vrátka.

to Frkojferin - zabývá se tím sociální psychologie - kategorie percepce čili vnímání okolního světa. Asi bychom se moc nerozešli, byť bychom si museli napřed ujasnit obsah pojmů.
A taky nedostatek kritického myšlení, bohužel. Hezky o tom píše František Koukolík.
To - Rockatansky - já bych to neviděl tak černě, je pořád dost lidí co to umí, hlavně na venkově. Podmínkou ale je ochota se učit a přijmout fakt moudrosti stáří.

3:11 pm, May 10, 2008  
Anonymous che said...

Už jste četli?
http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/entropie-imperium
Autor jenom nepřipomenul, že to taky znamenalo pád otrokářství a jeho nahrazení feudalismem.
Co nahradí kapík?

3:28 pm, May 10, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Pokud začne během roku opravdu sestup z plateau, tak vůbec nevidím důvod nějakých poklesů ceny. Ano korekce příjdou, ale ve velké poklesy přestávám doufat. Ten drive nahoru je zatím jasně největší co jsem u ropy viděl. Ještě větší tah nahoru vidím u nafty - ve stylu ropa jde o 2%, nafta o 3%. Rafinérie v USA nejedou jak mají - nafty není dost - jestli to bude pokračovat přijde crunch. Začíná sezóna, případné poklesy poptávky v USA spolehlivě vymaže "olympijská" Čína a spol., geopolitické napětí rozhodně neklesá atd. Nevidím moc potenciálu pro pokles. Uvědomte si, že před pár lety si dovolili o ropě za 200$ mluvit jen "nějací teoretikové ropného zlomu". Za poslední 2 týdny se vyrojilo tucet mainstreamových zpráv, kde se o ropě za 200 píše jako o "hotové věci". Píšou o tom i "debilní" české noviny! To mi připadá jako alespoň částečná změna vnímání - levná ropa je i pro mainstream minulostí - když řekne Yergin (CERA), že ropa bude za 150 po těch letech blábolů, jak za dva měsíce bude za 30 a pak za 20$, tak to začíná být "vymalováno".
Jak začne sestup, tak to bude něco zcela neskutečného a nikdy nerealizovaného - nelze předvídat vývoj, ale cena klidně může jít během dvou, tří let na 300 nebo 400 za barel a nebo se taky zhroutit - spolu s celou ekonomikou.
Každopádně jde to do ........ . Jestli ještě někdo nezačal s přípravami - práce blízko domova, v odvětví které bude mít větší šanci se udržet (rozhodně ne automobilová a letecká doprava), zahradničení, investice do komodit, investice do zvýšení osobní bezpečnosti .......... tak není na co čekat. Já mám velmi napilno :-).

7:51 pm, May 10, 2008  
Blogger Rockatansky said...

300 nebo 400 za barel, to už je prakticky kolaps ekonomiky, to se bude propouštět všude, nejenom v automobilovym a leteckym průmyslu. Běhá mi z toho mráz po zádech.

"Na venkově už teď umírají v každé vesnici jeden až dva lidé denně na podvýživu," uvedl devětatřicetiletý Severokorejec Kim Ki-nam, kterému se podařilo uprchnout do Číny.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=604804

to che: Kapík asi vydrží, ale bude to v okleštěný formě na lokální úrovni. Pád Říma neznamenal pád otrokářství. Ve skutečnosti se otrokářství s feudalismem velmi dobře snášelo, taky směsice otrokářství, feudalismu a kapitalismu může celkem dobře fungovat (viz americký Jih před občanskou válkou). Podle Domesday Book (census obyvatelstva nařízený Vilémem Dobyvatelem r. 1086) bylo 10% anglického obyvatelstva drženo v otroctví, a naše zlatá matička Praha byla až do 11. století centrum mezinárodního obchodu se slovanskými otroky (proti byznysu s otroky, který slušně vynášel Přemyslovcům, bojovala především církev, např. Sv. Vojtěch). V Rusku bylo otroctví zrušeno teprve r. 1723 carem Petrem Velikým.

http://www.britannica.com/blackhistory/article-24156

Nevim kolik lidí to ještě umí, ale musí existovat i ochota podělit se o svý znalosti s ostatními. Solidarita. Ochota učit se určitě bude, protože až nastane krize tak jedinou alternativou bude nezaměstnanost, hlad. Pocházim ze sedlácký rodiny, máme pořád chalupu na venkově, taky nějaký pozemky, ale žiju ve městě. Většina lidí z vesnice dojíždí za prací do nejbližšího města, případně jsou bez práce nebo v důchodu. Maj králíky, slepice, pěstují ovoce a zeleninu... to je pravda. Ale zemědělstvim se dnes na venkově živí jen málo lidí. Kdo si ještě z vlastní zkušenosti pamatuje na zemědělství bez mechanizace? Maximálně pár vymírajících starců.

9:12 pm, May 10, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Díky za ty rady TT. Jenom se dostáváme do trošku nebezpečné smyčky:

roste cena komodit --> všechno jde do háje, jediná šance jso komodity, všichni investujme do komodit --> cena komodit roste ještě více

Není to právě tato uvažování, které žene cenu ropy apod. nahoru. Osobně souhlasím s vašim názorem na nezadržitelný vývoj ropy, ale za současným růstem vidím paniku a spekulaci. Ale můžu se pochopitelně mýlit.

Moje otázka spíše zní, jak můžeme tendle výše zmíněný začarovaný kruh přeseknout?

PC

9:27 pm, May 10, 2008  
Anonymous drak2 said...

Musím trochu korigovat zdejší paniku... "CHE" tu minulý měsíc prorokoval benzin 35 Kč/l - dnes v Kolíně u JET Natural 95 za 30,30 Kč/l, takže pohoda. Aut všude kam oko dohlédne, motorkáři se taky předvedli v hojném počtu - Thone myslím, že ekonomika zatím nekrachuje :-) Vážně, letos ještě ne.

10:09 pm, May 10, 2008  
Anonymous nocciola said...

Cena jídla stále roste, lidé se bouří:
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/krize-v-paname-cena-jidla-stale-roste-lide-se-bouri.html

Pokud jde o situaci v ČR, tak brzy při rostoucích cenách ropy zvrat trendu růstu HDP, pokles exportu vlivem nižší poptávky na západě a růst nezaměstnanosti, pak postupně pokles domácí poptávky a začne se to vše zrychlovat. Je velice pravděpodobné, že zvrat nastane do 2 let a potom je již jen otazka rychlosti růstu ceny ropy na rychlost úpadku. Lidé budou stále doufat v obrat k lepšímu a pod tlakem inflace chybně investovat své úspory...První na ráně bude vše kolem letecké dopravy a auto průmyslu.

http://ekonomika.idnes.cz/draha-ropa-nuti-aerolinky-letat-pomaleji-ffs-/eko-doprava.asp?c=A080509_201624_eko-doprava_zra

12:27 am, May 11, 2008  
Anonymous other said...

takže první konkrétní rada:
Pokud se někdo chystáte na prázdniny do Thajska nebo Karibiku, laskavě si pospěšte, protože za pár let se klidně může stát, že se tam dostanete tak akorát na oslu, ev. na rákosovém voru. Taky to má něco do sebe. To bude romantika jako řemen. :-)

11:06 am, May 11, 2008  
Anonymous che said...

To drak2 - nebyla to hopsinková šťáva? soused taky tankoval lacino a pak týden čistil motor, u nás je Natural 95 za 31,40, draku tvůj optimismus bych chtěl mít, jednak Katrina a bude víc než 35!

12:10 pm, May 11, 2008  
Anonymous che said...

Podle
http://www.petrol.cz/ropa/
31,25
tak draku nekecej - nebo sis dal práci a našel nejlevnější pumpu ?
Ale pozor na hopsinkovou šťávu!!!

1:10 pm, May 11, 2008  
Anonymous halalik said...

Skutečná krize ještě pár let nebude. O to více jsou ale šokující a varující náznaky, které se již ve světě objevují. OPEC nyní bedlivě sleduje situaci na trhu s ropou a čím dál tím více se ujišťuje, že svět skutečně nedokáže ropu ničím ani částečně v širším měřítku nahradit. Takže začnou postupně utahovat kohoutky... I děti, vnuci a pravnuci OPECařů totiž musí z něčeho žít...

I ti největší věřící v mylný fakt, že je ropa nadhodnocena, už tvrdí, že má support někde kolem 100$. Přitom ještě před 3 měsíci básnili o tom, že spadne zpátky pod 70$.

6:15 pm, May 11, 2008  
Blogger Rockatansky said...

V příštích pěti letech svět prožije "nepřetržitý ropný šok". Cena barelu se krátkodobě může vyšplhat ke 100 dolarům, konstatuje ve svém dosud nejsilnějším varování Mezinárodní měnový fond. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) protestuje: "Ceny kolem sta dolarů nepovažujeme za možné," prohlásil generální sekretář OPEC Adnan Shiab Eldin. "Ropa je už teď dost drahá a je i v našem zájmu, aby se udržela na přijatelné úrovni."

http://www.petrol.cz/noviny/clanek.asp?id=5849

8:16 pm, May 11, 2008  
Anonymous judicator said...

http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/jak-dlouho-vydrzi-evropske-elektroenergeticke-rozvodne-site-zimni-odberove-spicky

...ale představa apokalyptických scén v mrznoucích evropských velkoměstech je dost děsivá.

Je dost děsivá, ale podle mého názoru je tato zkušenost pro lidi nutná. Až nastane Black-Out, až lidé budou třeba i týden mrznou doma, až na následky zimy umře mnoho citlivých jedinců, mnoho starších lidí a malých dětí, tak snad pochopí. Je hrozné, co tady teď píší-bohužel teď jsou lidé zaslepeni a nic nevidí.

Nedávno jsem se díval, po dlouhodobé době, na TV zpravodajství. Zrovna jsem to přepnul na anketu o tom, co říkají lidé na drahý benzín a naftu. Jedna ženská v Octavii nad tím brečela, ale v zápětí, i kdyby stál litr 40 Kč, tak bude dál jezdit. Na druhé straně, když do zaměstnání musíte dojíždět a žádný spoj mezi domovem a prací neexistuje, co Vám zbývá. Nicméně tuto cenu budou moci akceptovat pouze ti, co budou mít nadprůměrné přijmy. Ostatní si to nebudou moci dovolit a přestanou jezdit. Auta se přestanou vyrábět a ... já jsem "doprkýnka" bez práce. Kdybych nebyl blbej, tak jsem místo na techniku šel na medicínu nebo na veterináře. Tyto povolání budou potřeba vždycky. Ještě jedna možnost. Jít v době krize do státních služeb - policie, armáda, záchranáři. Myslím si, že se stát o tyto složky vždycky postará, ikdyž je pravda, že to v době krize bude asi o 80% více životu nebezpečné.

Další věc. Ve Vašich reakcích na blížící se krizi čtu, že lidé pod tlakem se budou muset vrátit na vesnice a obdělávat pole. Dobrá, oni třeba budou chtít, budou muset, ale jestli budou mít kam jít. Já se obávám toho, že naši (prozatím levnou) půdu zkoupí zahraniční investoři, korporace a na ni budou pěstovat plodiny na biopaliva, aby "vyvolení" mohli jezdit autama. Stejně tak, jak je to teď v Africe, v Brazílii a jiných zemích, kde se ve velkém pěstují tyto plodiny. Lidé tam nemají co jíst, ale denně musí chodit kolem polí s plodinami, které půjdou na biopalivo. Já se divím, že v těchto zemích lidé nevzali právo do svých rukou.

Představme si jednu věc. Asi by byl hukot, kdyby vlády Thajska, Indonézie a jiných producentů zákázali úplný vývoz rýže. Rusko a USA by zakázalo vývoz obilovin. My, jako ČR bohužel nejsme již soběstačný, tak by se to u nás projevili několikanásobným zdražením. Chleba za 180Kč, Rohlík, za 15Kč, kilo vepřového za 2500Kč. Brutální představa, která by znamenala konec konzumu, konec ekonomiky takové, jak ji známe. Pak bychom se na našem jídelníčku objevili takové lahůdky jako brouci, larvy a ještě bychom byli rádi, že se v našich lesích hojně vyskytuje kůrovec.

DOUFÁM, HROZNĚ MOC DOUFÁM, ŽE TO TAK U NÁS V ČR NEDOPADNE. S konzumem nesouhlasím, konzum nesnáším (osobně se ho snažím omezovat na minimum), ale toto nikomu nepřeji.

9:48 pm, May 11, 2008  
Anonymous fugis said...

spousta věcí ohledně vyčerpání zdrojů je hodně psychologii lidí,když se lidé dozví,že zbývá ropy jen na pár let,pulka lidi si uvedomi ze je treba omezit spotrebu aby vydrzela dele,a druha pulka lidi si bude chtit uzivat naplno ,dokud to jde.
Když sem nastínil během několika týdnů až měsíců docela inteligetnímu kamosovi problem ropneho zlomu a souvisejicih veci,rekl mi,ze uz se dotoh nechce dal ponořovat,aby z toho neměl noční můry a mohl v klidu spát. A od téd doby zase jede "busines as usual"

11:17 pm, May 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to judicator: klidně ať si půdu zkoupí zahraniční investoři a korporace, protože až se lidi vrátí na vesnice, tak si tu půdu stejně zaberou, nebudou přeci kvuli nějaký krachující zahraniční korporaci hladovět. Pokuď bude ještě fungovat státní moc, alespoň na lokální úrovni, tak půdu vyvlastní a rozdá jí lidem, nebo alespoň pronajme výměnou za část úrody. Vlastník nebo nájemce půdy bude potřebovat pracovní sílu na sklizeň a další věci související s provozem usedlosti, takže zaměstná širší rodinu a známý nebo nezaměstnaný lidi z větších měst. Rozklad moderního zdravotnictví bohužel asi nepřežije mnoho starších nebo těžce nemocných lidí, což povede k určitýmu snížení populace. Hladomoru se ale doufám vyhneme.

Praha si plánuje novou autostrádu centrem města a stavbu metra k ruzyňskýmu letišti, naprosto vyhozený miliardy, který by se daly investovat jinde a lépe. O plánovaný Olympiádě v Praze ani nemluvě. Nemá někdo chuť napsat na pražský magistrát nebo přímo osobně Bémovi a s poukazem na raketově rostoucí ceny ropy jim vysvětlit o čem je ropný zlom? Zní to naivně, ale třeba se někomu rozsvítí :) Politiky na centrální úrovni sotva přesvědčíme, ale na lokální úrovni by to možná šlo (netvrdim, že zrovna v Praze, ale možná v nějaký vísce nebo městečku).

9:32 am, May 12, 2008  
Anonymous halalik said...

Lidé budou jezdit autama, dokud na to budou aspoň trochu mít. To spíše omezí ostatní spotřebu. A o to jde. Ona se totiž ta ostatní spotřeba taky váže na ropu.

Uvedu příklad:
Ví se, že na polovodičové součástky je třeba 60násobek jejich hmotnosti ve fosilních palivech. Co udělá takovej vesničan, když mu zdraží benzín? Autem bude jezdit dál, to si nedělejte iluze. Ale odloží koupi nový televize a kompl si nebude upgradovat každej rok, ale jen každý 2 roky. A místo na Kanáry pojede do Beskyd. I když bude jezdit autem pořád stejně, stáhne dolů svou spotřebu a tedy defacto i spotřebu fosilních paliv.

9:49 pm, May 12, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Potřeboval bych poradit. Kde bych měl investovat peníze (úspory), abych je ochránil před inflací. Dneska mi to příjde, že politika ČNB i dalších centálních bank spočívající v nízkých úrocích za tak vysoké inflace, ničí vkladatele. V bance mám tak 3% úrok, inflace cca 7%. Tohle prostě demotivuje lidi, aby spořili, spíš utrácet, ba si půjčit (např. stavební spořitelny mají úrok i pod 4%) a zase roztáčet kola konzumu. Jenže nechci se moc zadlužovat a mám nějaké vize (postavit domek na vesnici atd.), takže co s tím? Asi by bylo dobré investovat do komodit, ale futures na ropu, potraviny atd. jsou jen krátkodobé a vysoká volatilita (byť nepochybuji o dlouhodobém růstu ceny) by mě mohla zničit. Akcie ropných firem jsou pochybné, nemají dost zásob ropy...Mám obavy, aby dál nešly ceny cihel a stavebního materiálu silně nahoru a nakonec nezůstaly z peněz jen znehodnocené papírky. Pokud bude období stagnace objemu vytěžené ropy(plató) charakterizováno chronickou stagflací - vysoká inflace zejména surovin a potravin, ekonomická stagnace, tak si to někdo bude muset odskákat. Mám obavu, že to budou vkladatelé, tak jako vždy v obdobích ekonomických turbulencí (měna v 50. letech, vysoká inflace na začátku 90. let, kdy když měl někdo za totality naspořeno 200.000,-, což tehdy stačilo na barák, tak za pár let to díky inflaci byla nic moc částka a vydělali naopak ti, co si půjčili...).

11:41 pm, May 12, 2008  
Anonymous che said...

To jamesxxl - ta inflace byla, ale nebylo to nic zase tak dramatického, takže šetřit se vyplatilo, ale půjčit na barák se opravdu vyplatilo - 2,7% úrok, ale i další úlevy - bezúročné půjčky v desítkách tisíc, které se často nemusely ani vracet, další nevratné dotace v pětimístném čísle např. za řadový domek atp. Jediný problém byl v tom, že se to muselo dělat vlastoručně, případně jako rodinný kombajn a největší problém byl s materiálem, ten se opravdu "sháněl" a jeho nedostatek navíc uměle dělali vedoucí prodejen, aby z toho měli taky zisk (nejen úplatky, ale i vzájemné zvýhodňování - já tobě cement ty mě lednici).

8:28 am, May 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to jamesxxl - zalezi kolik mas penez, na jakou dobu je chces investovat, s jakym rizikem apod.

Osobne bych si pujcil penize (trebas na ten barak) a to co mas nasporeno investoval.

PC

8:36 am, May 13, 2008  
Anonymous Jura said...

Já budu investovat do půdy.

11:22 am, May 13, 2008  
Anonymous Jura said...

... zemědělské

11:23 am, May 13, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Ropa rekord zatím 126.79, to vše při mírně posilujícím dolaru kolem 1.55 k euru. Další prudký růst cen nafty (jsem moc zvědav na zítřejší EIA report) a benzín téměř 3.20 galon.

Investice do zem. půdy jsou jasná volba - jenže těžko mi sousedé prodají (šel bych tak do 100k/ha)- jinak to mám k nejbližšímu hektaru cca 50 m a k dalším tak 200 - no lepší než garsonku v Praze :-).

Kdyby vrátili všechno co nám bolševici sebrali to bych byl velký hospodář - pole až k obzoru - takhle je to pár ha, ale mělo by to stačit - už na ha nebo dvou je práce jak ....., když se to dělá skoro bez techniky - aspoň dle mých skromných zkušeností. :-)

Takže nějaký jiný inflation hedge - zlato, stříbro - v mincích nebo pořádná brokovnice a pár ČEZET nebo Glocků, jízdní kola, zemědělské nářadí (to jsou zatím moje realizované a chystané investice). :-)

6:09 pm, May 13, 2008  
Blogger Jirik said...

Jojo, taky mám pár hektarů nějakých 500m-1Km od domu, další desítky příbuzní, potom pěkně křečkuju dřevo, nějakých sto kubíků zatím snad stačí, zatepluji pořádně dvě místnosti, kol mám taky několik a vybavuji si dílnu na jejich komplet opravu, pak šlapací výheň http://www.kovarskevyhne.cz/foto.php?kateg=konkurent&lang=cz&id=0&bcat=vyhne
, možností se připravit je spousta:-)

6:40 pm, May 13, 2008  
Blogger Jirik said...

This comment has been removed by the author.

6:58 pm, May 13, 2008  
Blogger Jirik said...

Pak bych ještě doplnil že dvě třetiny peněz jdou do domu atd. a zbytek na potřeby přežití mimo dům či výcvik v různých dovednostech , představte si pod tím co chcete:-)

Jen otázka pro vás všechny, spolehli by jste se na vaše sousedy v případě fakt vážné krize, věřte mi že já moc rád, ale jak koukám tak koukám, tak raději ne! Jsou to lidi co žijí v podstatě ze dne na den a jen si užívají, většina na dluh.

7:16 pm, May 13, 2008  
Anonymous other said...

No, no, jen abyste z peak-oil blogu neudělali blog zahrádkářsko-kutilský. :-))
Jinak jamesxxl si vlastně odpověděl sám. V oblasti má relevantní přehled, tedy není co řešit, jen přejít od slov k činům. Eventuelně se nabízí varianta půjčit naspořené peníze mně a já si za ně pořídím samozásobitelský ranč někde, kde lišky dávají dobrou noc.

7:21 pm, May 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jsou zde i jiné než technické možnosti (alternativní zdroje energie) jak se vypořádat s rostoucí cenou ropy. Pár lidem už pravděpodobně spekulativní cena ropy připadá nebezpečná a tak přicházejí na to, že by nebylo od věci začít trh s ropou REGULOVAT. Podívejte se na todle video:

http://www.youtube.com/watch?v=Hcz3fDe_lAY

Napadájí mě některá další politická "řešení":

Regulace trhu
Znárodnění ropných společností
Snížení spotřební daně nebo daně z příjmu

Uřčitě vás napadnou další.

Pointa: Pozor politici nebudou nečinně čekat až se to tady všechno zhroutí. Budou se dít pravděpodobně zajímavé věci. Né, že bych se na ně těšil.

PC

7:46 pm, May 13, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Neboj other. Když bude nejhůř - ve stodole ti případně rezervuji místo - i nějaká ta brambora a mrkev určitě zbude a jak uslyšíš nějaké lupiče co by se plížili ke sklepu (pod stodolou), tak na ně budeš shora ze seníku rovnou moci vrhat připravené vidle :-):-).

7:52 pm, May 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

novinky.cz

19:22 Americký Senát schválil návrh na zastavení nákupu nouzových rezerv ropy, a to minimálně do té doby, než se cena komodity sníží na 75 dolarů za barel. Senátoři se tak postavili proti administrativě prezidenta George Bushe. :-)

8:31 pm, May 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Moudré rozhodnutí, skoro jako od senátu. Cena ropy se tím možná sníží, i když na 75 USD/barel asi sotva, a umožní to někomu, třeba Číně, se zásobit za levnější peníz. Skoro bych řekl, že senát USA rozhodl o zrušení nouzových zásob.

Thone, máš tu stodolu velkou? ;-)

sigil

10:40 pm, May 13, 2008  
Anonymous other said...

O něco výše si jeden stěžoval, že by rád na venkov a že zemědělský smrádek je jeho parketa, a vida, TT už dělá nábor na ostrahu podniku, zn. Vegetariáni podmínkou. To já si čas od času zajdu zkontrolovat do hyper..., jestli maj ještě flákotu (= čili meat-peak ještě nenastal) a užívám si poslední roky či desetiletí "dolce vita". :-)

Pesimistům v potu tváře přepisuju zajímavý článek z novin:
Organizace FAO odhaduje, že uspokojování rostoucí poptávky si v příštích dvaceti letech vyžádá zvýšení produkce potravin o plných 60 procent., na to však svět nedisponuje ani dostatkem orné půdy ani vody. V naději se proto zraky lidstva upírají k Brazílii, která v současné době disponuje 23 procenty celosvětové výměry orné půdy, z nichž celé dvě pětiny zatím zůstávají nevyužity. Země tak má víc nevyužívané orné půdy, než je celá výměra US půdy, používané k pěstování obilovin, a to bez potřeby vyklučování brazilských deštných pralesů. Zároveň země disponuje dostatkem vody. V Brazílii je největší souvislý lán orné půdy na planetě, známý pod názvem Soyalandia, který se táhne od Argentiny k povodí Amazonky a od And k atlantickým lesům. Zde se budují největší jatka v Latinské Americe a oblast vypadá spíš jako průmyslový park. Po dokončení se bude denně zpracovávat 325 tis. kuřat a 3,5 tis. prasat a výroba má být zahájena ještě v letošním 1. pololetí. Jatky jsou součástí megaprojektu, který předpokládá vytvoření 368 nových lokálních drůbežích a vepřových farem. Budovaný komplex se nachází v samém srdci Soyalandie, v Luca do Rio Verde. Vrábějí zde sice nejlevněji obiloviny na světě, vážným problémem je doprava. Protože DOPRAVA 1 TUNY SÓJI ZE STÁTU IOWA DO ČÍNSKÉ ŠANGHAJE STOJÍ 77 USD, odsud je to dvojnásobek. Proto polovinu úrody sóji zužitkují na etanol, druhá na výkrm dobytka. Proti pouhému exportu sóji se produkce zhodnotí 15-ti násobně. Zdejší lokalita se stává jednou z nejvýznamnějších produkčních oblastí na celé zeměkouli.
Fond Berkshire investora Warrena Buffeta přiznává vážné záměry v brazilské oblasti...
(zdroj: Agrospoj č.20, 12.5.2008, str.38)

slušné samozásobitelské hospodářství, není-liž pravda?

12:12 am, May 14, 2008  
Anonymous judicator said...

TT: Tu armádu budeš určitě potřebovat. A už i dneska. Známej kamaráda má na pár hektarech menší vinici. Jednou se tam tak procházel a načapal (nepřizpůsobivé občany), kteří ho docela pěkně zbili, když jim řekl, aby vypadli.

Jestli máš aspoň 2 mega, tak investuj vážně do nějaké farmy, do zemědělské půdy. Já uvažuji i o tom, že bych si na to i (co vy nemáte tady rádi) půjcil a možná se pustil i do podnikání. Bio zemědělství se zdá se být dneska dobrý byznys.

7:33 am, May 14, 2008  
Anonymous che said...

Nádherný byl jásot nad poklesem ropy, pak stačila hodinka ... a všechno bylo jinak...


ostatně


mám obavy, že všechno bude jinak...

7:46 am, May 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Začíná to tu upadat, myslím ta diskuse. TT ctělo by to nové aktuální ifo a ne se pouštět do propagace zahrádkářství.
Jinak poptávka po phm zásobnícich (moje branže) v EU vzrostla o 300%.

7:52 am, May 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

O regulacich uz zacina hovorit i fed.

V clnaku na FT: Fed looks at ways to fight asset bubbles


http://www.ft.com/cms/s/0/87c1d002-213e-11dd-a0e6-000077b07658.html

8:34 am, May 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Trocha humoru. Ve článku http://www.prop.sk/vedie_sa_v_europe.html jsem se dočetl, že

"Podľa toho boli na severe Albánska objavené veľké zásoby ropy a zemného plynu, ktorých množstvo sa odhaduje na 2987 miliárd barelov ropy a 1004 biliónov kubických metrov plynu."

Čiliže zásoby ropy na skoro 100 let při současné spotřebě. Bohužel, vloudila se chybička v desetinné čárce (originál zprávy zde: http://www.manaspetroleum.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=280518&_Type=News-Releases&_Title=Independent-Resource-Evaluation-Confirms-Existence-of-Giant-Oil-and-Gas-Pro) a to krásné číslo je třeba dělit tisícem.

sigil

11:24 am, May 14, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pár myšlenek z jednoho článku, který jsem dneska četl:

Země vyvážející ropu jsou často závislé na dovozu potravin. Rýsuje se tak možné budoucí společnství (podobné OPECu) vzniklé na principu: my vám potraviny za přijatelnou cenu, vy nám ropu za přijatelnou cenu.

Jediná země, která nepotřebuju dovážet ani ropu ani potraviny je Kanada. Velký potenciál být na tom pdobobně jako CA má potom Rusko a Brazilie. Ostatní země jsou závislé bud na dovozu ropy, nebo potravin, nebo obojího.

PC

8:02 pm, May 15, 2008  
Anonymous Anonymous said...

ON-LINE ROZHOVOR-analytik odpoví, proč ceny pohonných hmot letí vzhůru:

OTÁZKA: Dobrý den, můžete mi říci, proč se netěží více ropy?
ODPOVĚĎ: Není to možné. A pokud je to možné, je to mimořárně obtížné. A pokud se potíže překonají, je to mimořádně drahé a v některých případech se spotřebuje více energie, než vznikne (např. ropné písky v Kanadě). 80% ropy pochází z tzv. konvenčních zdrojů, zjednudušeně se dá říci, že se vytvoří vrt do země a odtud proudí ropa. Podle oficiálních statistik těžba z těchto vrtů vyvrcholila v roce 2005! Zbylá těžba probíhá novými netradičními metodami, ty jsou ale velmi drahé a objemy zůstávají za očekáváním. Těžbu z tradičních nalezišť nelze zvýšit, protože jsou už za svým zenitem. Není problém, že by ropa došla. Není však možné jí těžit dostatečné množství za den. Představte si to jako houbu, kterou namočíte a pak ji ždímete. Do určitého okamžiku vody proudí stále více, ale pak vymáčknete stále méně. Velmi podobné je to s ropnými poli. Jejich produkce roste a pak klesá podle tzv. Hubbertovy křivky. Pokud chcete vědět více, zadejte "peak oil" do vyhledávače.

http://ekonomika.idnes.cz/odpovedi.asp?t=PIRKO&strana=2

10:47 pm, May 15, 2008  
Anonymous che said...

Tak OPEC máme 12,09 za litr, od Vánoc cca 2,50 navrch.

12:57 pm, May 16, 2008  
Blogger Rockatansky said...

Finanční analytik upozorňující na ropný zlom a Hubbertovu křivku, tak to mě docela překvapilo. Analytici jsou většinou placení za bezbřehý optimismus.

Několik zemí jihovýchodní Asie už začalo zvažovat rýžový kartel. Ale ekonomický model ropa za potraviny by odsunul stranou všechny země bez potravin na vývoz nebo bez ropy na vývoz, a to by se jaderným mocnostem jako Čína, Indie nebo Pákistán asi moc nelíbilo... co když se Čína rozhodne pro invazi do Austrálie, aby mohla zajistit potraviny pro svojí miliardovou populaci? Jak se zachovaj USA, budou riskovat jadernou válku a totální holokaust? Japonsko šlo do války kvůli ropnýmu embargu ze strany Spojených států. Amerika podnikla invazi do Iráku pravděpodobně proto, aby si zajistila dostatečné zásoby ropy pro strýčka příhodu (trochu se to ale zvrtlo). Čína se může zachovat stejně, až bude zahnána do kouta. Nějaká záminka se vždycky najde, třeba utlačování Aboridžinců.

Radši být závislý na dovozu ropy, než na dovozu potravin. Nejhůř na tom budou chudý země, který nemaj ani ropu ani potraviny, jako třeba Jemen, ty postihne kolaps nejdřív, pak přijdou na řadu bohatý země bez ropy a bez potravin jako Japonsko a Izrael, případně bez vody jako Španělsko a Kalifornie, po kolapsu globální ekonomiky půjdou nakonec ke dnu i země s ropou, ale bez potravin jako Saudská Arábie a Írán. Ve všech těchto zemích bych očekával vylidnění a hladomory. Země s úrodnou půdou, ale taky s vysokou hustotou zalidnění jako Čína, Indie, Nizozemí nebo Anglie, rovná se též katastrofa. "Vítězové" budou větší země s úrodnou půdou a menší populací jako Ukrajina, Kanada, Kazachstán nebo Argentina. Češko na tom snad neni tak zle, ale až se sem poženou uprchlíci z jižní a západní Evropy, tak to bude docela hardcore.

12:58 pm, May 16, 2008  
Blogger ond said...

to rockatansky:Česká kotlina,"to zemský ráj to napohled.Ale skutočne CR ma homogénnu populáciu(narodnostne),max.by islo o občiansku vojnu,SR je na tom horsie 10% obyv.patrí k inej národnosti +je to susedný problémový štát(z hladiska národnostnej politiky),u nás by islo o kombináciu občianskej a regulárnej vojny s susedným štátom.

3:41 pm, May 16, 2008  
Blogger Rockatansky said...

Další rekord dnes pokořen.

http://finweb.ihned.cz/c4-10089450-24773580-006000_d-ropa-dobyla-dalsi-rekord-127-43-dolaru-za-barel

Já bych to tak černě na Slovensku neviděl. Středoevropani jsou snad přeci jen trochu civilizovanější a snad jsme se i poučili se světových válek a z Jugoslávie. Beztak pokuď dojde ke skutečnýmu kolapsu systému, tak se budou řešit úplně jiný věci, třeba jak přežít. Dokuď lidi žili ze dne na den z toho co si vyrobili a vypěstovali, tak tyhle nacionální spory neřešili, protože jim veškerý čas zabírala starost o obživu. V Čechách vedle sebe existovaly po staletí český a německý vesnice, a fungovalo to, neměli potřebu se mlátit. Teprve když se lidem zvýšila životní úroveň, odešli do měst, a měli najednou spoustu volnýho času, tak začali vymýšlet pitomosti. Nacionalismus je vynález vlastně až 19. a 20. století. Náboženský fanatismus je bohužel staršího data.

5:20 pm, May 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

V historickych parlelach se vzdy hledala odpoved na to,jak to bude vypadat zitra. Bohuzel tak jako ekonomie i tento pristup se ukaze byt s neadekvatni. Nikdy v takovem globalnim meritku nebyla uzemi tak devastovana a hlavne prelidnena. Prlidneni je obrovsky a zakladni problem vseho. Jednoduchy vypocet ukazuje, ze redukce ze skoro 7 milard na nekolik malo milard behem sta let znamena desitky milonu (v urcite fazi az stovka milionu) umrti navic nad normalni umrti. No a takova druha svetova valka trvala 6 let a zahynulo cca 60 milonu lidi (mimo bezna umrti). A jeky to byl masakr. Neexistuje zadny priklad v historii, kery by nas priparavil na to, co prijde a na to jak dlouho to potrva.

6:12 pm, May 16, 2008  
Blogger Rockatansky said...

Jeden z možných hororových scénářů:

Do roku 2100 zemřou při hladomorech 4 miliardy lidí, nejvíc úmrtí v počáteční fázi, 10 milionů obětí hladomoru v roce 2100. Počet obyvatel planety klesne na 2 miliardy. Při hladomorech ve 22. století zemřou 1 až 2 miliardy lidí, koncem století se lidská populace stabilizuje na 1 miliardě a hladomory ustanou, dostaneme se na úroveň před rokem 1900. Války, nemoci, globální oteplování, degradace úrodné půdy a další faktory mohou hrát taky svojí roli při vymírání lidstva.

http://www.countercurrents.org/goodchild291007.htm
Peak Oil And Famine:Four Billion Deaths By Peter Goodchild

Je to naprosto šílený, ukrutný a nepředstavitelný. Ale protože se to bude týkat i mě, tak mám největší strach o sebe a o svý nejbližší, na zbytek lidstva moc nemyslim.

7:21 pm, May 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Bush v Saudské Arábii nepochodil.Zvýšení produkce se nekoná. Podlé SA není třeba nabídku zvyšovat, protože k tomuto kroku není důvod, tedy dostatečná poptávka.

TAk to vypadá, že Bush neměl co ztratit. Jeho cílem je přeseknout ten začarovaný kruh, jak jsem psal výše.

Zvýšení prodkuce se zřejmě nedočká, ale komántář SA je jistým signálem pro trh. Jesltiže není dostatečná poptávka ke zvýšení produkce, proč je cena tak vysoká??

Jelikož je problém na straně nabídky(a toho jsou si investoři dobře vědomi), tak tento komentář nebude mít na cenu ropy velký dopad. Alespon urcitě né takový, jaký by mělo navýšení produkce SA.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a6ssNXHZzD0I&refer=home

Osobně se začínám přiklánět k tomu, že cenu ropy může dočasně snížit pouze větší stabilita v Iráku a na blízkém východě, nebo nějaké nové významné náleziště. Nic z toho se však nedá předpokládat. Otázka je, jestli současná cena ropy už zahrnuje případný preventivní útok na Irán?? Domnívám se, že částečně ano.

At už tak nebo onak, je jisté že vstupujeme do solárního věku. Né tedy skok zpátky, jak někteří píšete. Bude to úplně jiné éra. Přerod však bude bolet.

PC

7:43 pm, May 16, 2008  
Anonymous Jura said...

Od té doby co se zabývám permakulturou (nebo jak tu někdo nazval zahradničením), tak nemám strach za sebe a své blízké z nedostatku jídla. V mírném pásmu, kde se nacházíme půda dostatečně produkční. Jen je potřeba se naučit ty správné postupy.
Když se podaří přimět okolí byť jen k omezenému použití selského rozumu, tak k žádným hladomorům nemusí dojít.

Hlavní poselství RZ vidím v tom, že je potřeba svůj život žít jinak. Následně je potřeba i celou společnost jinak organizovat.... ale toho čas přijde později.

Jo, čekají nás težké časy. S odvykací kůrou vždy souvisí absťák.
A nám bude chybět např. levná energie (která je základem 95% spořebního zboží).

10:15 pm, May 16, 2008  
Anonymous che said...

1) Hladomory se v minulosti vyskytovaly i ve Střední Evropě - stačila na to neúroda vlivem počasí.
2) Onen výše zmiňovaný přerod způsobí, že kapík půjde do kytek - jat to bude vypadat nikdo neví, ale kapík to nebude.

8:32 am, May 17, 2008  
Blogger Grendal said...

Ano, doposud jsme v mirnem pasu, ale pokud dojde k ekonomickemu kolapsu, ci jen k celosvetove hospodarke krizi, bude to mit vliv na klima. Znacne se zredukuji zplodiny v atmosfere, ktere odrazeji slunecni svetlo. Kdyz nad USA po tri dny neletala letadla, vzrostla tam teplota o 1°C. Krize bude i za nasledek utlum prumyslu, ktery ke Globalnimu stmivani dost prispiva.

Nebudeme celit "jen" nedostatku ropy, ale i znacne rychlym klimatickym zmenam. Dokonce by mohlo dojit i k tomu ze vliven narustu teplot zacne tat hydrat metanu - to by byla totalni kataststrofa.

Staci, aby se globalni teplota zvedla o 2-3°C a bude u nas jako u stredomori.

12:07 pm, May 17, 2008  
Blogger Martin said...

Jiný pohled na potravinovou krizi:

http://eureferendum.blogspot.com/2008/05/political-crisis.html

2:33 pm, May 18, 2008  
Anonymous che said...

Tak jsem se z TV dozvěděl, že Exxon a Shel uvažují o znovuotevření "vytěžených" lokalit v Holandsku.
Že by se začalo už paběrkovat?

8:40 am, May 20, 2008  
Anonymous che said...

Bude dneska 130 za sud? Máme 129,25

3:55 pm, May 20, 2008  
Anonymous judicator said...

Já se občas nestačim divit.

http://ekonomika.idnes.cz/biofazole-dovazene-z-ciny-jsou-plesnive-upozornuji-inspektori-pwj-/spotrebitel.asp?c=A080520_142328_spotrebitel_pin

My dovážíme z takové dálky BIO plesnivé fazole, abychom je tady v Čechách vyhodili? No to je teda síla.

Poslední dobou je to BIO nějaká nová móda. Každý chce jíst BIO, oblékat se BIO, jezdit BIO. Dneska mě jedna kráva otravovala na ulici s BIO sušenky, tak jsem ji poslal do pr..le. To taky, jedna "blbka" u nás v práci-pořád, že jí BIO potraviny, je to super, že jsou BIO a doufá, že jsou BIO. Zeptala se mě, jak by se dalo zjistit, že jsou opravdu BIO. Tak jsem ji rázně odpověděl: Kup si pole, koně a pěstuj si sama potraviny. Tak budeš opravdu vědět, že jsou BIO, když tak moc chceš BIO. Na to mi odpověděla, že jsem blbej a že na poli dřít jako kráva nebude, že má vejšku a to je pod její úroveň.

Nechápu jednu věc. V krámu jsou normálně jablka (golden deli) z Itáli a Holandska levnější, než jablka z Česka. Cena za Golden Itálie - Albert 29,50 Kč/kg - ty naše 36,80 kc/Kg Tak občas nestačím zírat, nějak vše se to vymyká zdravému rozumu. Hlavně bylo minulý rok dobrý. Na přelomu června a července - třešně v obchodě 50 Kč/Kg. A přitom kolem, no prostě všude je jich tolik, já jsem se jich na...l zadarmo tak, že mě měsíc po nich bylo blbě.

5:07 pm, May 20, 2008  
Anonymous che said...

Bio je jenom velkej kšeft, jídlo bez škodlivin je pitomost, prostě to nejde udělat protože část jich je přírodního původu (produkty plísní - například), je ale možné jejich výskyt zmenšit tím, že je nebudeme škodliviny bezmyšlenkovitě cpát všude. Pikantní je jak někdo horuje pro bio potraviny a při tom na sebe patlá kosmetické šmejdy vyvolávající alergie.
To co Judicatore píšeš v posledním odstavci je jenom přirozeným důsledkem systému, kterému jde výhradně jenom o zisk.

5:27 pm, May 20, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To Che: Je to možné, ale 129 je pro dnešek až až a zítra je taky den. T. Boone Pickens se vyjádřil, že ropa půjde v příštích měsících na 150. Jinak opět ještě masivnější růst u nafty (ropa 2%, nafta 3%). Trhům začíná docházet realita a tomu odpovídá ten vývoj posledních měsíců a týdnů, kdy support je obvykle 5-10$ pod rekordem a méně, což je zcela atypické - pokud tohle bude pokračovat, tak to může být klidně 200 ještě tento rok - doufám, že ne, že nějaká ta korekce příjde, ale mezi 150 - 200 to už vidí i většina velkých hráčů, takže na 2008 docela tanec - kde jsou megaprojekty se ani neptám. Kavalerie už asi nedorazí - spíš to vypadá na nějaký Volkssturm (Khurais, Khurasaniyah a spol.) a tomu odpovídající (minimální) "efekt" na ceny i produkci. Všechno co Saudové mají v rezervě je těžká ropa a na tu nejsou rafinerie moc zařízeny.
Takhle už si cenově představuji nástup konce plató.
Ještě si někdo myslí, že za 10 let budeme masově jezdit auty? (Kromě 99.9% populace :-))

Z neformálního rozhovoru - někteří ve vedení nejmenované automobilky si to už nemyslí. :-) Došli jsme k úplně jinému pohonu (po zadních :-)).

Pokud pracujete v automobilkách, uvažoval bych o změně místa teď, dokud je čas a příležitosti - už jenom kvůli novým zkušenostem - což se dobře radí někomu kdo je bez závazků všeho druhu :-) a ne s hypotékou a rodinou na krku.

To Judicator: Študovanej blb pořád blb. Ta rada je přesná - vypěstuj si to sama a máš to BIO. Až kamiony nepřijedou tak si to holt nějak vypěstuje nebo opatří jinak nebo bude mít inteligentka hlad - týden bez jídla a uvidíme co všechno bude pod její úroveň a co ne :-). Univerzita - začínat dnes studium - u humanitních oborů určitě ne, perspektivní obory jsou, ale o ty není zájem jako o práva a ekonomii - já bych dnes volil jednoznačně medicínu.

Nejlepším oborem je ale cestovní ruch - to když slyším že někdo studuje, tak to si vždycky pomyslím.....

Zhovadilost tohoto systému už mě většinou neudivuje - normálka ne?

5:52 pm, May 20, 2008  
Anonymous che said...

To Thon - Ono je to vlastně už jedno jestli 129, 130 nebo 140. I když by to spadlo pod 120 tak jenom tak dlouho, než by našim sdělovadlům došlo, že mají jásat, probudily by se do reality o hodně nahoru (pokud by si dospali až se vzbudí makléři v NY).
Tu medicínu bych vynechal taky, spíš zemědělství a pak praktická řemesla (kde jsou ty doby, kdy byl kvalifikovaný dělník z ČKD myšlenkově a inteligencí na úrovni dnešních b.c.)

8:23 pm, May 20, 2008  
Anonymous che said...

No - místo medicíny se vyučit na babu kořenářku.

8:25 pm, May 20, 2008  
Anonymous Jura said...

Ke korekci dojde v okamžiku destrukce poptávky - tj. když spotřebitelé již nebubou mít kredit na benzín. Tuto hranici před pár lety někdo odhadoval na 4USD za galon a cca 40 Kč za litr.
Odhadl bych, že tehdy nepočítali s rozhazováním záchranných balíčků na úvěrových trzích a daňovým úlevám v USA, které potřebné kredity ještě spotřebitelům dodávají. Je možné, že se hranice destrukce poptávky posunula k 4,5-5 USD za galon tj. cca 36-38 Kč/l (dle změn kurzu).

V hrubých obrysech je dlouhodobý výhled situace celkem jasný. V detailních očekáváních mě poslední rok už několikrát překvapil.

Do olympinády to nejspíš krachnout nenechaj (Coca-Cola, Mars, Nike, Adidas, ... ) si nenechaj zkazit již připravené reklamní kampaně na oslavu konzumu. ... ale výhled na závěr roku na mě působí depresivně.

Velkou neznámou ohledně dopadů na ekonomiku a ropu je pro mě stále hrozící útok na Irán.

9:06 pm, May 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to che: jak myslíš to zemědělství a praktická řemesla? Bez školy v danym oboru, bez vyučení nebo bez několikaletý praxe mě nikde nevezmou, tak kde se to mám naučit? Většina lidí je prostě v háji, včetně těch, kteří tuší co se na nás řítí. Maximálně si můžu na zahradě okopávat záhonky, ale to mě v budoucnu asi neuživí.

9:17 pm, May 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Vezmeme-li v úvahu, že dnes není vůbec jednoduché přestat používat auto, protože celý ten náš cirkus je založený na dovážení věcí a na dojíždění lidí do práce, až se to začne hroutit, nepocítí to jen ti, kdo dělají v automobilovém průmyslu (bohužel já taky), ale všichni, kdo za prací dojíždějí (bohužel já taky). Připadá mi, že momentálně z toho rozjetého vlaku nelze moc vystoupit, protože je potřeba platit účty, jíst a podobně. V docházkové vzdálenosti práci neseženu. Navíc se všchno staví tak, že je to prostě daleko - satelity, nákupní centra, úřady.
Pokud bychom okamžitě odstavili auta a chtěli jezdit jakýmkoli typem veřejné dopravy, nejspíš okamžitě zkolabuje.
Až všichni ti co za prací denně dojížděj nebudou zvládat placení PHM, zajímalo by mne, zda práci rezignují, budou dojíždět jinak nebo prostě budou jezdit za poslední prachy.
Pokud si všichni nechaj předělat auta třeba na plyn, jsem zvědavá, kde pak budou třeba u supermarketů parkovat, když do podzemních garáží nesměj. Budou stát v ulicích a garáže v marketech budou prázdný :))?
No ono už to pak bude asi jedno.
Prý v Kongu bylo nalezeno nové naleziště ropných písků, které chtějí otevřít v roce 2011.
H.

9:42 pm, May 20, 2008  
Anonymous che said...

Já myslel UČIT SE a vyučit se.

Prý planeta X359 je celá z ropy, stačila by na spotřebu země po dobu osmi a půl milionu let.

9:51 am, July 05, 2008  

Post a Comment

<< Home