Friday, April 11, 2008

This Week in Petroleum a pár poznámek k současnému vývoji

Když se podíváme na poslední This Week in Petroleum, zjistíme, že rezervy ropy v USA v přepočtu na dny spotřeby jsou od října 2007 níže než v období 2006 – 2007 a nyní se pohybují kolem 22 dní.
Graf 1 - Zásoby ropy v USA v přepočtu na dny spotřeby

Dovoz ropy do USA poklesl v posledním týdnu na pouhých 8.9 mbd a import je tak za poslední čtyři týdny dole o celých 925 000 bd, oproti stejnému období předchozího roku. V meziročním srovnání denních průměrů posledních 94 dnů poklesl import o 0.9%.

Graf 2 – Dovoz ropy do USA

Ceny ropy meziročně stouply ze zhruba 74$ za barel na dnešních 111$ za barel. To je rychlost, při níž se ceny zdvojnásobí v době jen o málo delší než dva roky.

Graf 3 – Ceny ropy

Rafinérské vstupy jsou až na velmi drobné výkyvy pod úrovní předchozího ročního období. V meziročním srovnání denních průměrů posledních 94 dnů poklesly o 1.3%.

Graf 4 – Vstupy do rafinérií v USA

Zásoby ropy v USA jsou na průměrné úrovni.

Graf 5 – Zásoby ropy v USA

Domácí těžba je v USA od srpna 2007 meziročně nižší zhruba o 100000 bd a v meziročním srovnání denních průměrů posledních 94 dnů poklesla o 1.9%.

Graf 6 – Těžba ropy v USA

Zásoby benzínu sice již popáté za sebou poklesly, v posledním týdnu o 3.4 mb, ale přesto zůstávají 10% nad průměrem z minulého roku.

Graf 7 – Zásoby benzínu v USA

V přepočtu na dny spotřeby se USA pohybují kolem 24 dní a od února jsou jejich zásoby výše než v období 2006 – 2007.

Graf 8 - Zásoby benzínu v USA v přepočtu na dny spotřeby

Cena za galon benzínu stoupla meziročně asi o 50 centů.

Graf 9 – Maloobchodní ceny benzínu v USA

Zásoby destilátů (nafta a topný olej) v přepočtu na dny spotřeby klesly pod 25 dnů a celoročně se nacházejí pod úrovní období 2006 – 2007.

Graf 10 - Zásoby destilátů v USA v přepočtu na dny spotřeby

Import destilátů se celoročně pohybuje pod úrovní období 2006 – 2007 a USA tak prohrávají v konkurenčním střetu se zámořím (zejména s Čínou).

Graf 11 – Import destilátů

Zásoby destilátů se pohybují v pásmu dolního průměru a jsou 11.5% pod úrovní ze stejného období minulého roku.

Graf 12 – Zásoby destilátů

Ceny nafty stouply v USA meziročně o 1.10$ za galon.

Graf 13 – Průměrné ceny nafty

Ceny ropy, benzínu i nafty jsou na burzách na rekordních maximech a je jen otázkou času, kdy začnou výrazněji růst ceny i u českých benzínových pump, protože ani silná koruna nemůže tomuto jasně nastavenému trendu bránit donekonečna.

Jakkoliv jsou problémy v dodávkách tekutých paliv stále zřejmější, není to nic proti potížím v sektoru s potravinami. Hlava sekce Organizace spojených národů pro potraviny a zemědělství Jacques Diouf vyzývá světové vůdce, aby se počátkem června zúčastnili summitu v Římě, kde má být diskutován postup řešení „globální potravinové krize“.

Mezitím probíhají protesty a nepokoje kvůli vysokým cenám potravin v řadě zemí světa a ceny rýže, sóji a dalších zemědělských komodit rychle rostou. Mírně „poklesly“ jen ceny obilí, ovšem poté, co v minulých týdnech dosáhly bezprecedentních maxim. Obnovení vysoké úrovně globálních zásob obilovin je vzhledem k pokračujícímu růstu populace, klimatickým změnám, zavrženíhodnému konceptu používání zemědělské půdy na výrobu biopaliv, stále častějšímu nedostatku vody, rostoucím cenám zemědělských vstupů spojených s růstem cen energií, hnojiv a pesticidů krajně nejisté.

Na Filipínách sice ještě nepokoje neprobíhají, vládní činitelé už ale dopředu prohlašují, že za „křečkování“ rýže můžou pachatelé čekat doživotí.

Několik let stagnující odvětví produkce tekutých paliv s nadějí vzhlíží k již po několikáté odloženému otevření pole Khurasaniyah v Saudské Arábii, kde má být zahájena těžba v následujících dnech a produkce má dosáhnout 300 000 bd ještě během dubna a posléze se dostat až na maximum ve výši 500 000 bd. Khurasaniyah ovšem není žádným novým nálezem z poslední doby. Je to bez nadsázky „starý kůň“, který v minulosti příliš dobře neběžel, ale teď už jaksi není ve stáji moc na výběr. V roce 1979 dosáhlo toto pole své (zatím) maximální produkce ve výši 208 000 bd. V roce 1982 však těžba činila již jen 107 000 bd. Struktura rezervoáru postrádá vynikající propustnost a pórovitost nejlepších saudských polí. (M. Simmons. Twilight in the Desert s. 221).

Dalších 250 000 bd má přidat do konce roku expanze pole Shaybah v Rub Al-Khali. Toto pole je v provozu 10 let, jeho rozvoj a fungování bylo a je velmi nákladné (materiál je nutno dovážet stovky kilometrů pouští). Rezervoár se nachází ve vysoce nehostinném prostředí (rozdíly teplot během dne a noci až 50 stupňů, časté písečné bouře). Rezervy se odhadují na 14 miliard barelů vysoce kvalitní lehké ropy a 25 bilionů krychlových stop plynu. Ložisko je vysoce komplexní a Simmons (s. 210 – 211) si netroufá vzhledem k obrovskému množství plynu odhadovat do budoucna produkci. Nad objemem 500 000 bd (nebo i více) po dalších 30 let se však pozastavuje a pokládá otázku, nakolik se jedná o realitu a nakolik o zbožné přání.

Sám výběr těchto nových „megaprojektů“ tak napovídá o situaci Saudské Arábie mnohé a příliš optimismu nepřidává. Nezbývá než doufat, že se uváděná čísla skutečně realizují a budou dostatečná k tomu, aby nejen kompenzovala, ale i překryla pokles ostatních saudských polí. O výrazném růstu produkce KSA přes 10 milionů bd, ale nejsem vůbec přesvědčen a rovnou říkám, že ho považuji za nepříliš pravděpodobný.

Ropná pole v Saudské Arábii, která jsou uváděná do provozu nebo rozšiřují svoji produkci

Mezinárodní měnový fond mezitím oznámil, že ztráty ze současné finanční krize dosáhnou až 945 miliard dolarů. To je zatím nejvyšší zveřejněné oficiální číslo. Přitom je třeba si uvědomit, že cílem IMF jistě není dělat paniku na finančních trzích a tak to může být jen příprava na ještě vyšší čísla v budoucnu. Většinu problémů, které finanční instituce na čele s FEDEM svojí finanční „politikou“ dluhů postavených na dalších dluzích nadělaly přitom samozřejmě nezaplatí banky, které toto umožnily, dokonce to nebudou z valné části ani ti, kteří si od nich půjčili, protože ti jsou a byli insolventní ještě dříve než jejich věřitelé, ale budou to ti občané USA, kteří ještě nějaký majetek nebo dokonce úspory mají. Zdecimované zbytky střední vrstvy jsou tak znovu první na řadě a tentokrát dostanou už zdá se definitivní úder prostřednictvím postupujícího „znárodnění dluhu“. V USA tak během příštích několika let zůstanou v zásadě jen široké vrstvy chudnoucích, chudých a žijících v bídě na straně jedné a velmi úzká minorita mimořádně majetných na straně druhé. Ve světě kontrolovaném korporacemi, jejichž vedení splývá s bankovním sektorem je toto zákonitý vývoj. V takovém systému není pro (skutečnou) demokracii a zájmy občanů místo. Volby se stávají fraškou, politici více nebo méně vědomými loutkami korporátních zájmů, zákonodárný proces cestou k dosažení větších zisků. Utváření veřejného mínění a vláda pomocí mediální propagandy za spolupráce „prorežimně“ orientovaných novinářů základním pilířem systému. To je „krásný nový svět“, který hroutící se americká demokracie odkazuje světu. Ve světle tohoto trendu mě pak výhled na globální krizi spojenou s přelidněním, postupujícím rozkladem a případným kolapsem ekonomického, zemědělského a energetického sektoru a současného systému vůbec děsí poněkud méně.

Zdroje: EIA

100 Comments:

Anonymous Míšankožíšan said...

No, aspoň trochu pozitivního při pátku :-)...snad saudi ty "staronové" pole rozjedou...Jinak teda díky za článek, ale že by mě nějak těšil obsah...Snad ten mejdan ještě chvíli vydrží...

1:23 pm, April 11, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Thone, díky za další sumář.

Akorát by jsi občas mohl přihodit nějakou potěšující zprávu - třeba nějaká zvířátka apod. :o) - takhle je to jinak dost depresivní počtení :-(

David V.

2:24 pm, April 11, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Za pár let nám tohle bude dost možná připadat jako studnice optimismu. :-)

Abych citoval Morphea: "Welcome to the desert of the real." :-)

2:55 pm, April 11, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Podle nejnovějšího International Petroleum Monhtly od EIA byl překonán vrchol produkce C&C z května 2005.

Produkce C&C v lednu měla být 74 466 000 bd, čímž měl být překonán předchozí vrchol o 168 000 bd.

Data podléhají revizi i více než 2 roky dozadu, uvedený nárůst je natolik marginální, že víc než bohatě splňuje pásmo statistické chyby (nárůst o 0.2%).

Důležitý je trend - potřebujeme vidět patrný růst produkce C&C po několik měsíců a překonání předchozího vrcholu alespoň o 1% (750 000 bd), aby to bylo možné považovat za potenciální začátek obnovení růstu.

Víme, že pokles řady polí je kolem 10%. Obávám se, že opuštění plató a růst produkce tekutých paliv přes 90 milionů bd a C&C byť jen přes 75-76 mbd bude vysoce problematický. Data, které mám k dispozici takový růst nevylučují, ale nejsou mu nakloněna. Toto je zatím z mého pohledu pouze fluktuace.

Pokud chce někdo tyto údaje prezentovat jako falsifikaci teorie ropného zlomu, tak to samozřejmě může použít v diskuzi na úrovni Novinek a Idnes, jako mimořádný úspěch globálního kapitalismu. Upřímně doufám, že tento údaj nebude do budoucna všechno na co se globální ropná produkce zmůže. :-)

Trhy ropný zlom neberou v potaz takže na ně tato zpráva bohužel nijak nepůsobí.:-)

odkaz

Podrobněji případně v příštích dnech. :-)

8:07 pm, April 11, 2008  
Anonymous judicator said...

Musím říci, že je te stejně jeden velkej hnus, co se děje. Zajimavé je, že pár států v regionu si mastí kapsy z prodeje ropy a hned vedle státy ve stejném regionu, které ropná naležiště nemají, dřou bídu. Člověk, když se chce o něčem trochu více dozvědět, tak nemá šánci. V televizních novinách jsou tak akorát schopni ukázat "pandy", v ekonomickém týdeníku na ČT24 se jen mluví o tom, o kolik desetin procent bude klesat růst vlivem krize hypoték. No a v tištěném tisku je to obdobné. Na netu je to nic moc. Novinky, idnes, ihned - prostě hnus. Občas centrum něco nakousne o hladomoru a o zlomu, ale jenom tak okrajově.
Ona ale asi není ochota informovat lidi. Kdyby byli lidi informování o důsledcích jejich spotřeby (globální, hladomory v chudých zemí, vymírání druhů, ničení biosféry), jejich značná část by se od konzumu na celém světě odklonila. JÁ ASPOŇ DOUFÁM, ŽE BY TO TAK BYLO. A to by mohl být zánik tohoto hnusného kapitalismu. Spousta lidí si však, jak to nazval můj kamarád, nevidí dál, než na svůj velký pupek, a tak je všem jedno (oni vlastně nevědí) o peak-oil, o hladovění, o ničení planety, o válkách.
Vážně mě to připadá, že žijeme v matrixu. Kdybych měl tu možnost a měl nějaké pozemky na vesnici a nějaký statek a mohl být soběstačný, hned bych do toho šel. Sice hodně práce, ale klid a čerstvý vzduch. Včera, v pátek jsem šel městem. Asi po půl hodině mně bylo šíleně špatně z výfukových plynů. Hrůza, město zacpané autama, kam se podívám, samé auto. Nějaké podezřelé, vždyť všichni říkají, jak se mají špatně :). Bohužel, automobilový průmysl i mě živý. Tím nepopírám, že jeho dny jsou sečteny. Takto to přece zůstat nemůže.

8:05 am, April 12, 2008  
Anonymous che said...

Na Novinky.cz je anketa o nejzbytečnější výrobek - ten opravdu nejzbytečnější ale v seznamu chybí:
osobní auto.

8:31 am, April 12, 2008  
Anonymous Spaceman said...

Ad judicator: Souhlasím a připojím ještě pár slov. Kromě té hromady aut se často dívám na ty hromady letadel. Nad naším městem vede koridor na západ. Orientačně jsem si to včera počítal a myslím, že v průměru je to nějakých 15-20 letadel za hodinu, takže denně dejme tomu 300 přeletů. Většina z těch strojů tankuje na let i přes 40tun paliva. Spálíte 40tun a je z toho 40tun plynů? 40t x 300? To už ani nebudu počítat do konce.

Příroda trestá nemilosrdně všechny prohřešky. Kolektivně hřešíme a kolektivně jsme a budeme trestáni dokud se nenaučíme žít v souladu se zákony přírody. Když vidím svinstva která lidstvo pachá, tak si říkám, že si to zasloužíme :-(

11:56 am, April 12, 2008  
Anonymous Jura said...

Když před 5-ti lety začali růst ceny ropy, tak nám kapitáni ropného průmyslu slibovali, že to je jen díky zanedbání investic do infrastruktury a že po masívních investicích od roku 2007 to bude vše již zpět v původních kolejích... tj. že na ty rostoucí ceny tržní mechanismus zareaguje, podobně jako vždy dokázal zareagovat.

V minulosti (když byl ropy dostatek) byla spotřeba určována více méně poptávkou, protože nabídky byl přebytek (volné kapacity, neotevřená dostupná ložiska, ....).
Nyní jsme již v situaci, kdy spotřebu určuje nabídka (poptávku musí regulovat zvyšující se cena).

Trh tak vlastně ukazuje svoji sílu (respektive slabost) v těchto nových podmínkách... Nárůst produkce o 0,2% po skoro 3 letech.

Jestli nedojde ke změně v geologické situaci (nové překvapivě velké nálezy), tak se poptávka nejpozději při ceně 150-200 US$ (galon benzínu za více jak 4$ za barel) začne hroutit (celosvětová recese a následně krize).

Když jsem se díval do cca 3/4 roku starých výhledů prezentovaných na tomto blogu, tak tam krátkodobý výkyv směrem nahoru na začátku roku 2008 byl předpokládán ... i když vývoj těžby je spíše na horní hranici tehdejší předpovědi.

1:03 pm, April 12, 2008  
Anonymous halalik said...

judicator: Já tomu říkám "syndrom eko slepoty". Člověk se už po stovky let holedbá tím, že jako jediný druh na této planetě je schopen krize předvídat a přizpůsobit se dříve, než tyto nastanou. Opak je ale pravdou. Jako vždy je tu rozdíl mezi jednotlivcem a masou. Jednotlivec je schopen akceptovat fakt ropného zlomu, masa ale ani omylem.

3:49 pm, April 12, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Těch 168 000 bd je předběžných. Revize dat EIA jsou majoritně dolů a po dvou letech podle Khebabovi práce na toto téma činí obvykle kolem 300 000 bd dolů. Tohle je pravděpodobně jen výkyv na plató. Pokud v tomto a příštím roce produkce nevzroste aspoň o 1-2 miliony bd, tak můžeme vcelku s klidem prohlásit, že je "vymalováno", protože poklesy jsou natolik ostré již nyní, že nové megaprojekty je (sotva) stíhají, respektive nestíhají, vyrovnávat.

Tady jsou Westexasem prezentované poklesy Lower 48 (kontinentální USA) po peaku:

1970: 9.408 mbpd
1971: 9.245 (-1.7%/year)
1972: 9.243 (-0.02%/year)
1973: 9.010 (-2.6%/year)*
1974: 8.581 (-4.9%/year)
1975: 8.183 (-4.7%/year)

Dnešní pozice (leden 2008) přitom odpovídá přibližně lednu 1973.

Tady je "nový vrchol" na grafu: New Peak???h

Do nového výsledku je také (pokud vím) započítána produkce TAR SANDS, takže to není úplně srovnatelné s tím, co se považovalo za ropu v roce 2005.

Statisticky relevantnější než tyto hrátky s měsíčními čísly je roční srovnání průměrné globální těžby za den.

2004 72,512
2005 73,807
2006 73,539
2007 73,274

Přesto stále doufám, že se Ace mýlí a 2008 - 2010 má šanci překonat 2005. Problémem plató je, že čím déle na ní zůstaneme, tím ostřejší potom bude pokles.

Ruská produkce zdá se vykazuje poklesy (nebo minimálně stagnaci).

Sep . 9,520
Oct . 9,500
Nov . 9,425
Dec . 9,400
Jan . 9,359
Feb . 9,361 (Přibl. odhad)
Mar . 9,352 (Přibl. odhad)
Apr . 9,323 (Přibl. odhad)

Ace updatoval svůj forecast graf a to takto: Ace Forecast 11.4.2008

Osobně beru začátek 2009 jako datum, kdy chci mít hotovu základní přípravu a vyřešeny osobní záležitosti. Pokud pokles příjde později tak jenom dobře. Pokud to bude přibližně tak jak to Ace předpokládá, tak při poklesu produkce o 3% ročně ceny teprve vypálí nahoru. Na exportu to bude pravděpodobně aspoň 5-8% a to je v pásmu zavedení "státních opatření při ropné krizi - viz. Státní správá hmotných rezerv" - sudé liché značky a spol. ... Aspoň se to pěkně pojede na kole až bude na silnici jen 1/2 aut. :-)

Uvidíme, snad to ještě vydrží víc než rok.

4:59 pm, April 12, 2008  
Anonymous che said...

Na kole se mi jezdilo dobře tak do roku 1975. Pak už bylo aut moc.

5:58 pm, April 12, 2008  
Anonymous other said...

to judicator 8:05 AM, April 12, 2008:
...A to by mohl být zánik tohoto hnusného kapitalismu... kdybych měl tu možnost a měl nějaké pozemky na vesnici a nějaký statek a mohl být soběstačný, hned bych do toho šel. Sice hodně práce, ale klid a čerstvý vzduch...

Hahahahahaha - a co bys s tím kapitalistickým majetkem asi dělal? Okamžitě bys ten hnusný vykořisťovatelský výrobní prostředek odkázal místní organizaci KSČ (jako onen jakýsi idiot kdesi na Domažlicku), protože místní rudá lúza by ti po zbytek života hodlala zakroutit krkem. Asi tak nějak? Kapitalismus není dobrý, ale všechny ostatní režimy jsou už ze zásady vražedné.
A nevymlouvej se, na www.farmy.cz je stále čerstvá nabídka :-))

12:13 am, April 13, 2008  
Anonymous judicator said...

Other: To s tím zánikem toho kapitalismu, to byla jen taková ta moje úvaha. Bohužel, nic lepšího nemáme a kapitalismus je to nejmenší zlo. Když bych si měl vybrat mezi KLDR, Libyi a USA, tak jednoznačně volím USA. V tom se shodneme.
Co se týče farem. Já se nevymlouvám, já o tom uvažuji. Jenom je moc těžké do něčeho takového skočit (nmožná je to výmluva a jsem posranej až za ušima :)).

12:30 am, April 13, 2008  
Anonymous judicator said...

Co jsem chtěl ještě napsat. Tato ekonomika je totiž spojena s konzumem, proto jsem ji nazval "hnusnou". Průser je v tom, že konzum vytváří pracovní místa a jakmile nebude konzum, bude spousta nezaměstnaných. A tato ekonomika si s nimi neumí poradit. To je jedno ze zel, které já vidím. Buď ji nahradíme nebo se uvrhneme do trvalého chaosu.

Co se týče budoucnosti. Optimistická varianta je, že se začneme rychle přizpůsobavat přírodě. Lidé se zase naučí obhospodařovat polnosti. Ta pesimistická - že to vezmou USA, potažmo NATO do svých rukou vojensky.

8:27 am, April 13, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To other: Ještě bych ten "kapitalismus" (stejně pokřivený termín jako pro "komunismus" co tu byl) nad ten "komunismus" nevyzdvihoval. Za komunismem zůstaly desítky milionů mrtvých, kolik to bude za kapitalismem? Nevím, ale obávám se, že to mohou být stovky milionů.

Velice doporučuji následující interview:

http://www.financialsense.com/Experts/2008/Williams.html

http://www.shadowstats.com/alternate_data

V zásadě shrnuto. M3 v USA je 17.4%, inflace 11.4%, nezaměstnanost 13%, HDP -2%.

Fed udělá cokoliv, aby zabránil deflační depresi, tzn. bude dál tisknout a využije všech možných i nemožných prostředků, jak udržet trhy aspoň částečně likvidní. Sazby půjdou ještě níže. Inflace, která je již tak vysoká přejde v hyperinflaci. Státní finance v USA jsou během 2 - 3 let zralé na krach, sociální a finanční pojištění je roky používáno k odvrácení krachu státního rozpočtu, s nástupem další zátěže ze strany baby boomers a menšími odvody slábnoucí ekonomiky a především díky stále rostoucím deficitům to ale přestane brzy definitivně fungovat. Znehodnocování dolaru bude pokračovat. Poté co zámoří, které denně půjčuje USA kolem 4-5 miliard dolarů toto přestane dělat a začne se naplno zbavovat cenných papírů emitovaných USA začne naplno kolaps a hyperinflační deprese. To vše ve výhledu 2-4 roky.

USA (a svět) je přitom v mnohem horší pozici než během nástupu Velké deprese. Běžní občané zadlužení - tehdy měli úspory. Průmysl z velké části vyvezen - tehdy průmyslový výrobce číslo 1. Produkce ropy téměř 40 let za zlomem - tehdy světový producent číslo 1 atd.

Je otázkou co dolar nahradí euro? nebo nějaká nová globální měna?

10:17 am, April 13, 2008  
Anonymous halalik said...

thon taddeo: FED může tisknout peníze do aleluja. Dokud arabáci budou ochotni přijímat platby za ropu pouze v US$, tak budeme amíky dál a dál mi všichni dotovat, jelikož jsme nuceni "odsávat" americkou hotovost, pokud chceme mít za co ropu nakupovat. Viz. teorie kolem petrodolarů.

A pochybuji, že arabáci opustí dobrovolně US$. Amíci je drží pevně pod krkem. Pokud by SA a SAR zinklinovaly k Euru, Američani stáhnou svá vojska i ochrannou ruku zpoza těchto zemí. A do týdne(!) se honorace těchto zemí v čele s členy královské rodiny SA houpe za krk na kandelábrech... Nenávidí je totiž jejich vlastní lidi.

Na druhou stranu... nechtěl bych se dožít pro změnu petroeura. Prvně to byla petrolibra, po 2SV to byl petrodolar... a já si myslím, že je nejvyšší čas se od nějakých petroměn odprostit. Mateřská země, která provozuje světovou petroměnu, z ní sice náramně dobře těží, ale o to je to pak větší sešup dolů, když ta bublina praskne...

12:05 pm, April 13, 2008  
Anonymous halalik said...

Někde jsem kdysi četl, že průměrný Američan může díky tomu, že je US$ světovou ropnou měnou (petrodolary)... utratit každý rok grátis 3.000 US$, které nikdy nevydělal.

12:09 pm, April 13, 2008  
Anonymous judicator said...

Jsem zvědavý, co udělá vláda USA s krizí, která asi nastane - už možná nastává, ne-li nastala. Vyveze ji pryč a tím rozpoutá někde konflikt? Děsím se olympiády - to, co by se tam mohlo stát, by mohlo být počátkem 3WW. Teroristu je na světě MOC. Uvidíme za pár měsíců, budoucnost ukáže.

1:35 pm, April 13, 2008  
Blogger hanskrtek said...

judicator:Ještě k rozhodování, který stát je lepší. Je sice hezké, že (zatím) mají v USA obyvatelé materiální blahobyt a určité občanské svobody, jenže je to vykoupené desetiletými(a děje se to stále), kdy USA rozkrádaly chudé země, intervenovaly v různých částech světa a podporovaly prohnilé diktátorské režimy. Aby měla americká (pozn.tohle platí v podstatě pro celý tzv. západ) zajištěn blahobyt a trochu volnosti, musí obrovské, těžko odhadnutelné množství lidí mimo USA žít v naprosté bídě uprostřed válek a diktatur. Není možné vnímat USA a podobné státy jen sami o sobě. Ten samý princip ale platí i v rámci diktatur jako např. Libye. Tam si určitě část populace spřažená s režimem nebo vytvářející režim žije velmi blahobytně a svobodně. Když to vezme podle tradičního dělení lidí na třídy, tak v případě velkých bohatých států tvoří veškeré jejich obyvatelstvo do určité míry vykořisťovatelské třídy a vykořisťovanými jsou všichni obyvatelé chudých států, které daná bohatá země rozkrádá a rozbíjí. Z čehož vyplývá, že je v podstatě totéž být občanem bohatého a mocného států jako být např. vysokým policejním důstojníkem v nějaké zapadlé diktatuře.

4:11 pm, April 13, 2008  
Anonymous other said...

to umí napsat i ten, kdo ledva zvihne tužku ve zvláštní škole, že USA všem berou a ubližujou a jsou prohnilý,... ale jenom vemeno z jelena takovému blábolu věří. Onehdy jsem čučel na charakteristickou reportáž z Angoly. Evropský dobrovolníci tam staví zadarmo školy po 27 leté válce, která skončila jen proto, že už hlady nikdo neuzved flintu a klidně by seděli a chcípali hlady dál, kdyby je tam evropani aspoň trochu nebuzerovali. V zemi tam neexistují zedníci, poslední stopy standardních řemesel tam jsou z dob, kdy to tam moderovali Portugalci. Česká zemědělská univerzita tam za prachy (americký) provozuje grant, jak v jejich podmínkách optimálně provozovat zemědělskou výrobu, celý horizont kolem dokola dosud leží ladem a děti hladem. Proberte se, svět není o antiamerické nenávisti, ta si jenom zaručeně koleduje o další krveprolití.

5:44 pm, April 13, 2008  
Anonymous halalik said...

other: Tak jim tam přestaňme vozit žrádlo a oni se tu motyku naučí do rukou nějak vzít.

Já se jim popravdě nedivím, že tam vše leží ladem a stojí fronty na potravinovou pomoc. Vemte si, že si tam do úmoru budete obdělávat políčko a nějací mamrdi s asistencí AK47 to těsně před sklizní sklidí za vás...

8:02 pm, April 13, 2008  
Anonymous halalik said...

V prvé řadě je třeba v zemích třetího světa nastolit pořádek a řád, který zaručí, že těm, co se zaslouží o své štěstí sami vlastníma rukama, že jim tyto výdobytky taky zůstanou.

8:05 pm, April 13, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Na Wall Street to začíná vypadat na potenciálně "ošklivý týden". Citibank a Merrill Lynch pravděpodobně zveřejní další odpisy ve výši kolem 15 miliard dolarů. Dow Jones byl v pátek dole o 261 bodů po poklesu GE - General Electrics. Deutsch Bank má 54 miliard $ v "toxických" půjčkách. Ztráty lze očekávat opět v desítkách miliard dolarů.

O problémech v globálním zásobování potravinami se začíná mluvit nahlas (v ČR zatím ne) :-(.

Ve světě, kde nad agrární produkcí řady oblastí vládnou korporace typu Monsanto, Dupont a spol. (producenti GMO, pesticidů, hnojiv) a kde jsou potraviny, voda i lidé "komoditou a kšeftem", nelze očekávat od vlád, které jsou těmito korporacemi zhusta drženy pod krkem a už vůbec ne od těchto korporací (které by přišly o moc a zisky) rychlá a účinná řešení. To je bohužel drsná realita - zatím pro ty co hladoví, ale neptejme se komu při nepokojích na druhé konci světa zvoní hrana........

http://theautomaticearth.blogspot.com/

8:13 pm, April 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ad. kapitalismus: o tom že je špatný mluví kdekdo a "zastánci" vetšinou hovor končí tím, že řeknou "nic lepšího nemáme", tož zde na konci filmu o prohnilosti lichvářství, je konečně i nějaký návrh, jak by to mohlo vypadat lépe:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5235132603609670233

9:59 pm, April 13, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak ze by Jacques Diouf konecne predstavil Codex alimentarius? Tedy ze se clenske staty UN zavazi prijmout tento kodex UN za svuj. Monsanto a dalsi korporace se jiste uz nemohou dockat. Cele je to umele vytvorena bublina, stejne jako globalni oteplovani ci oil shortage. Jde jen o jedine dostat lidi pod kontrolu a mit co nejvetsi zisky.

12:30 am, April 14, 2008  
Blogger hanskrtek said...

Angola a podobné státy-a kdo v 40. až 60. letech tak prosazoval nezávislost afrických kolonií-v případě portugalských kolonií obzvlášť hlasitě? USA a SSSR. Kdo podporoval různé africké vlády, povstalce, partyzány apod. během bojů za nezávislost a občanských válek? USA a jeho spojenci, SSSR a jeho spojenci. Pokud se nepletu tak v případě Angoly podporovaly během dlouhé občanské války angolskou vládu Kuba,SSSR a další podobné státy, povstalce podporoval západ. I absolvent zvláštní školy dokáže ukázat na afričany jak si sami z blbosti zdevastovali zemi, jenže ty zbraně, které použili jim někdo musel dodat a také místní vůdci museli někomu prodávat suroviny...

4:30 pm, April 14, 2008  
Blogger Ondřej said...

Něco pravdy na tom asi bude, ale ne všeobecně. Kdo podporoval povstalce v Siera Leone, Ve Rwandě atp. ? SSSR ? USA ?

4:39 pm, April 14, 2008  
Blogger hanskrtek said...

Tak přímo vždycky samozřejmě ne, ale pokud chci někde vést válku, potřebuji větší množství moderních zbraní, a ten, kdo je schopen mi je prodat nebo věnovat, ať už je to kdokoliv, musí tak činit se souhlasem a podporou nějakého mocného státu, protože jedině ty umožňují výrobu a využívání moderních zbraní. Jediný, kdo si může nechat vyrobit moderní zbraň je stát a vždycky se bude snažit udržet si nad využíváním vyrobené zbraně kontrolu, protože si ji nechává vyrobit pro svůj prospěch...

6:19 pm, April 14, 2008  
Anonymous che said...

http://www.novinky.cz/clanek/137608-naleziste-ropy-objevene-v-brazilii-je-nejvetsi-za-30-let.html
Dneska není apríla???

9:56 pm, April 14, 2008  
Anonymous che said...

A to dneska padl další rekord: 111.99

9:58 pm, April 14, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Rekord byl myslím 112.21 už před několika dny, teď je to 112.46$, ale to není až tak podstatné.

K článku na Novinkách: Typický příklad dezinformačního článku pro sheeple ve stylu trh to úspěšně řeší. Ti tam těď budou bečet, jak se koupeme v ropě. Kdyby tam někdo napsal, že 30 gb je roční globální spotřeba, tak je po diskuzi. Tupi a okolí mělo mít 5 - 8 gb, teď až 33gb (škoda že nikoliv prokázaných, ale možných rezerv :-):-)). O charakteristice pole se už psalo - ultra hluboké a velmi vzdálené od pobřeží, na hranici možností Petrobrasu. 2140 metrů vody, přes 3000 metrů písku a horniny a dalších 2000 metrů skrz silnou salt cap - celkem přes 7 km k rezervoáru. Na čem je založeno číslo 33 gb to nevím - pokud na povrch dostanou těch 8gb, tak to bude obrovský úspěch. O nákladech ani nemluvím.

7:49 am, April 15, 2008  
Anonymous che said...

Těch 111,99 jsem vzal ctrl-c ctrl-v
tady http://www.oil-price.net/
no těď je tam zrovna jako max rekord 112.48 v kolonce 52 Wk Range. Souhlasím s tím, ze dolar sem dolar tam nehraje už roli, podstatné je že to pomalu leze na 120 s další růstovou perspektivou.
Jinak dík za doplňující informace.

9:42 am, April 15, 2008  
Blogger Ondřej said...

TT:
Můžete mi prosím dát odkaz na geologii ložiska Tupi ?

11:37 am, April 15, 2008  
Anonymous drak2 said...

Cena ropy jen vyrovnává propad dolaru. Aktuální kurz USD/EUR 1.583, CZK/USD 15.66

12:46 pm, April 15, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To ondřej: :-):-):-). Tu neznají ani v Petrobrasu. Tupi a celá ta oblast - pánev Carioca okolo není pořádně prozkoumána. To je otázka budoucnosti, ty odhady jsou proto jen odhady - ale dobře to působí na investory a trhy vůbec, takže proč se držet při zdi. Těch 33 gb je povšimněte si termínu - ropného ekvivalentu - kolik je plyn a kolik je ropa??? Průzkumy v takové hloubce jsou investicí v miliardách dolarů. Každý špatný vrt - 100 000 000 $ a víc vyhozeno (téměř) do luftu - tohle je hodně drahý byznys. Jinak to samozřejmě mluví o perspektivách těžby ropy zřetelně - 300 km od pobřeží 7500 metrů do hloubky. Chtěl bych znát to EROEI.

To drak2: To je oblíbený argument v diskuzích na Novinkách a spol. několik % ceny je tím způsobeno, ale dolar se za posledních 10 let nepropadl o 400%, jako stouply ceny ropy. Dolar se hroutí, protože se hroutí americká ekonomika a investoři logicky prodávají dolary a kupují komodity - na jejich místě bych nedělal nic jiného. Cena ropy snad přece jen půjde dolů - doufám, že nová produkce to ještě naposled dokáže odsunout aspoň do 2009-2011. Možná je to bláhová naděje, ale nic lepšího nemáme. Jestli ne tak těžba začne pravděpodobně "natvrdo" jít dolů nějak kolem toho Aceova termínu - tj. během roku. Zatím to vidím tak 1:1.

Nové maximum 113$ za barel.

1:38 pm, April 15, 2008  
Blogger Ondřej said...

Jak tak pozoruju, zpráva o nálezu roponosné struktury byla poprvé publikována už vloni v listopadu, do mainstreamu se dostala až dnes...

http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/materia.asp?id_editoria=8&id_noticia=4042

3:12 pm, April 15, 2008  
Anonymous che said...

By se neskákalo drakovi na špek doporučuju se podívat na http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
je tam nádherný graf kurzu dolar versus euro - ten se tři týdny moc nemění, jen cena ropy šla nahoru.
Dolar ke koruně naprosto noc neříká.
U cen ropy je také dobré se podívat, jestli to je ve velkých objemech nebo nějaký okrajová výstřelek, dneska těch 113 je právě na oněch velkých objemech.
Do 114 chybělo 8 centů - pche!
1 Year Forecast $147.65 / Barrel.
TT s tím 1:1 jseš opravdu optimista, podle mne tak 1:10!

6:51 pm, April 15, 2008  
Anonymous Gregario said...

Ono je fajn se podívat kolik byl kurs dolar/euro před rokem či více a kolik je dnes , a o kolik za stejnou dobu stoupla cena ropy . Výsledek je jasný ropa roste samozřejmě i v eurech a to až nepříjemně rychle.
Pád dolaru se na tom podílí cca 1/3 až 2/5 .

9:36 pm, April 15, 2008  
Anonymous nocciola said...

Těžba ropy v Rusku, druhého největšího producenta této suroviny, podle viceprezidenta ruské ropné společnosti Lukoil Leonida Feduna už v budoucnu nikdy nedosáhne současné úrovně.

http://ekonomika.ihned.cz/c1-24044240-rusko-dosahlo-stropu-v-tezbe-ropy-tvrdi-sef-lukoilu

10:23 pm, April 15, 2008  
Anonymous drak2 said...

ropa před rokem 70, dnes 114, nárůst o 63 %

dolar/euro před rokem 1.33, dnes 1.58, propad o 19 %

nominální cena ropy v eurech = nárůst za rok o 44 %

Na ceně benzínu se cena ropy podílí zhruba 1/3, to znamená při současném trendu roční nárůst ceny benzínu o 11%, což není nic dramatického (34 Kč/l v dubnu 2009) Od toho odečtěte inflaci (růst platů) a jsme na nule - reálná kupní síla je stále na stejné úrovni.

To vypadá optimisticky, ne? :-)

10:55 pm, April 15, 2008  
Anonymous drak2 said...

opravuji - benzín ročně podraží o 14,6%, tj. předpověď je 35,50 Kč/l v dubnu 2009.

11:03 pm, April 15, 2008  
Anonymous che said...

Draku jseš k smíchu králíkům.

8:57 am, April 16, 2008  
Anonymous drak2 said...

Dobře. Králíci tomu moc nerozumí, tak ať se smějí. Já nemám problém s tím, když budu za rok u pumpy platit o 3-4 koruny víc. A nebude s tím mít problém ani ekonomika. Grafy, kde všechno roste, vypadají sice na internetu pěkně, ale zapomínáte na inflaci, která se musí odečíst. Inflace není jen růst cen, ale i růst platů. Peníze ztrácejí v čase svoji cenu. Proto samotný růst cen čehokoliv není důvodem ke znepokojení, když současně stejným tempem rostou mzdy a důchody. V čem jsem pro smích?

9:36 am, April 16, 2008  
Anonymous drak2 said...

Statistika nuda je, má však cenné údaje...

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tab_1_prumerna_hruba_mesicni_mzda_na_fyzicke_osoby/$File/cpmzcr030608_1.xls

Meziroční nárůst mezd cca 8-9 %

A v dalším odkazu se podívejte na vývoj cen benzínu za poslední rok:

http://www.petrol.cz/images/graf3.gif

9:58 am, April 16, 2008  
Anonymous che said...

Radio Niederösterreich právě hlásilo, že "sprit" podražil za poslední rok o 25% - tak nám netluč klíny do hlavy.

11:05 am, April 16, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Komu narostly mzdy o 8-9% ročně to nevím. Majoritě ne. Průměr je pěkná věc, ale byl bych sním hodně opatrný - zvlášť u mezd. Růst cen benzínu o 3-4 kč/rok by sice možná odpovídal současnosti, ale v okamžiku prvních výpadků to nebude růst za rok, ale za den. Roční růst cen o 14.6% stejně znamená jejich zdvojnásobení během méně než 5 let. Ropný zlom není primárně o benzínu a ježdění v osobních autech - to je do budoucna odepsaná věc.

Rusko připustilo sekundární zlom produkce - to je historický okamžik - média v ČR pochopitelně nic - největší světový producent ropy je nezajímá. :-)

11:45 am, April 16, 2008  
Anonymous che said...

Ono to dokonce vypadá tak, že dneska padne 115, teď je 114,44!

11:58 am, April 16, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Po dalším nepříznivém reportu a opět nízkému dovozu ropy do USA - pouze 8.9 mbd, se ropa dostala až na 114.90, aby pak klesla na nynějších 112.60. Rafinérie jely v USA jen na 81.4%, přesto zásoby klesly o 2.3 mbd a dostávají se do pásma dolního průměru! Zásoby benzínu klesly o 5.5 mbd, ale jsou stále nad průměrem. Pokles destilátů se zastavil - jak se předpokládalo.

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/weekly_petroleum_status_report/current/txt/wpsr.txt

A z nálezu za 33 Gb je podle Credit Suisse reálných pouhých 3-4Gb nebo dokonce jen 600 000 000 b. Jako k fantazii se k tomu vyjádřil i Wood Mackenzie a další. To už ovšem média asi nebudou reflektovat tak hlasitě jako původní "bombastické" prohlášení.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aQPElYIc75h4&refer=home

5:56 pm, April 16, 2008  
Anonymous halalik said...

Američani jsou v prdeli. Čím víc půjde ropa nahoru, tím víc budou v depresi, a tím víc půjde jejich ekonomika do sraček.

6:47 pm, April 16, 2008  
Anonymous che said...

Podle http://www.oil-price.net/ :
Range 112.19 - 114.95, 52 Wk Range 86.69 - 114.95, 1 Year Forecast $146.82 / Barrel.
Ale ono je jedno jestli o 5 nebo 10 centů, kdy bude $125 / Barrel ?

7:30 pm, April 16, 2008  
Anonymous halalik said...

Tak sud už je za 115 US$...

9:42 pm, April 16, 2008  
Anonymous che said...

Já jsem už nedoufal, tak přece - 115.07
podle http://www.oil-price.net/
Další meta je těch 125
Dolar sice o centík a půl popocouvnul, ale v podstatě se už měsíc s výkyvy drží stejně. Osobně čekám cenový skok u našich pump na kolem 35 během května.

9:49 pm, April 16, 2008  
Anonymous drak2 said...

Tak horké to nebude :-) Maximálně o korunu a pokud půjde dolar pod 15, tak se můžeme dočkat i zlevnění benzínu. Ikdyby se dolar držel okolo 16 Kč, tak by ropa musela skočit na 145-160 dolarů/barel, aby se to projevilo na benzinkách cenou 35 Kč/l. Toho se letos (doufám) nedočkáme. Možná příští rok.

7:32 am, April 17, 2008  
Blogger Grendal said...

Ale klidne bychom se toho mohli dockat. Staci k tomu jeden dobre nasmerovany hurigan...

8:40 am, April 17, 2008  
Anonymous che said...

Už jsem ho objednal.
Drakův optimismus bych nominoval na vtip sezony.

10:42 am, April 17, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Citigroup Reports Loss on $15 Billion of Credit Costs

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aLvdCgKLo0W4&refer=home

3:14 pm, April 18, 2008  
Blogger Lksh said...

Tak uz i Saud pochopil:

Saudi Arabia's King Abdullah said he had ordered some new oil discoveries left untapped to preserve oil wealth in the world's top exporter for future generations…

"When there were some new finds, I told them, 'no, leave it in the ground, with grace from god, our children need it'," King Abdullah said…

http://www.evworld.com/article.cfm?storyid=1436

1:59 pm, April 22, 2008  
Anonymous che said...

Padne 120? - 119,54 - už to zase leze dolu, ale není to v době malých obchodů, ale naopak.
119,57 - kam dál??

6:12 pm, April 22, 2008  
Anonymous halalik said...

No ty brko, 119% - to je maso. Američani brzo polezou po zdech...

6:52 pm, April 22, 2008  
Anonymous che said...

To TT - Já myslel dneska, ale asi se ještě den dva počkáme. Zajímavější je kdy to dá 11,- Kč za litr, na
www.petrol.cz je 10,68 Kč za litr, není to tak dlouho co bylo pod 9,-, tipuju, do kdy se udrží ceny nafty a benzinu, myslím si, že tak dva až tři týdny a pak vzhůru k 35,-

Ještě že nemám auto.

7:03 pm, April 22, 2008  
Anonymous che said...

TT - kam tvá úvaha zmizela?

7:04 pm, April 22, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To che: Ujišťuji tě, že padne a pokud ne v příštích minutách a hodinách, tak v příštích dnech a týdnech na 99% a v příštích měsících na 99.9999999999999% :-)

A tady vrchní fantasta (ministr ropného průmyslu) z KSA Al Naimi - obviňuje "nekvalifikované experty" (no to je pěkný oxymorón), že straší trhy ropným zlomem a šroubují ceny.

Kdyby ten měl za každou lež barel, tak to by byl zlom v nedohlednu :-):-):-).

Euro - $ zatím maximu 1.6020
Ropa - 119.80
Benzín 300.74 centů za galon
http://www.business24-7.ae/cs/article_show_mainh1_story.aspx?HeadlineID=5947

7:06 pm, April 22, 2008  
Anonymous che said...

Nějak se nám pomíchalo pořadí příspěvků, alespoň u mne, tou cenou za litr v Kč jsem myslel cenu OPEC.
Je zajímavé, že o tomhle údaji se moc nemluví - asi aby nebylo vidět, jak to taky roste.
Roli tu hraje také psychologický faktor, jedno procento při 10,- je 10h, při 100,- 1,- jestli se při 10,- považuje 30h za moc, tak při 100,- se 3,- nezdají tak moc.

7:13 pm, April 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Neni to sice hlavní zpráva dne (vlastně to skoro nikoho nezajímá), ale něco jsem objevil.

http://www.petrol.cz/ropa/clanek.asp?id=10001
Ropa zkouší 120 dolarů a půjde ještě výše

A porovnejme s tímto článkem z roku 2005, to se analytici dost sekli...

http://www.fondshop.cz/index.asp?page=35&action=clanek&clanek_id=650
Stránky časopisu FOND SHOP | V roce 2030 cena ropy na 120 dolarech za barel

Máme velkou chalupu s pozemky na Českomoravský vysočině, tak snad to v budoucnu zachrání pěstování brambor :) Řekl bych, že až se za cca 10 let (?) ceny potravin neúměrně zvýší a hodně lidí ve státním i soukromym sektoru přijde o práci, tak vláda (policejní stát) zavede potravinové příděly jako za války spojené s veřejně prospěšnými pracemi pro nezaměstnané viz hladová zeď v Praze (dokuď se lidé nenaučí postarat se o sebe sami bez sociálního státu, jako naši předci). Pomřít hlady to snad nenechaj. Snad tu krizi překonáme líp než jiné části světa.

Budem nakonec rádi, pokuď se hospodářsky a technologicky vrátíme do R-U nebo 1. republiky tj. koňské povozy, lokomotivy, vysoké procento obyvatel v zemědělství, o dost nižší životní úroveň bez hypermarketů.

http://www.financninoviny.cz/zajimavosti/index_view.php?id=308571
Brambory slaví po celém světě comeback

10:55 am, April 23, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous: To co píšeš je z mého pohledu vcelku realistický scénář jak by to mohlo vypadat. Označil bych to z mého pohledu za velmi mírně optimistickou (víceméně realistickou) variantu pro naši oblast. V nic lepšího bych nedoufal - může se to ale taky ukázat jako přespříliš optimistické - těžko teď soudit - to uvidíme.

2:30 pm, April 23, 2008  
Anonymous che said...

Anonyme, ale aby to tak šlo je zapotřebí nejdříve vykopat modrý ptáky.

To TT - kéž bys měl pravdu, nedovedu si představit jak to zacloumá se současnou spotřební generací náctiletých.

2:51 pm, April 23, 2008  
Anonymous L said...

To Che: v tom že to zacloumá se spotřební generací náctiletých naprosto souhlasím. celkově všichni lidé na rozdíl od našich předků pozapoměli jak vypadá práce.

To Anonymus: díky zpřetrhání vazeb a zapomenutí znalostí našich předků, bych hodnotil Vás scénář jako spíše optimistický. ale přiznám se taky v něj doufám.
bojím se však ve zradikalizování společnosti a to hlavně v městských aglomeracích.

3:46 pm, April 23, 2008  
Anonymous other said...

vždyť to tady omíláme už po stý: Vážení, vy si myslíte, že v panelácích třeba na Jižním Městě (či kdekoli jinde), budou desetitisíce hladových lidí radostně hačat na otomanech, dávat si pac a čučet zpitoměle na telku, kde pojedou jen reklamní spoty, jak si pár lidí sem tam pořídilo koně a obhospodařuje vysmátě svých 3 až 6 ha a dodávají zeleninu do Prahy za ukrutné ceny svou renovovanou bryčkou. Pokud jste/jsme normální, ihned vidíte, že to bude reklama pro stovky nočních podnikatelů, ježto sklidí úrodu toho zoufalce a na místě ji zbaští. Pak si dodají odvahy a vlezou mu do maštale a podříznou mu i tu kobylku a rozporcují si ji do posledního žebírka. Šťastlivec majitel, pokud ho napadne, aby tu noc raději nevystrkoval nos z domu, protože tak možná přežije.
Zmiňovaní -náctiletí v těchhle aktivitách budou/budeme vynikat.
Neblbněme se nasládlými vizemi a la červená knihovna. :-))

8:37 pm, April 23, 2008  
Blogger Jirik said...

Other: Souhlas, dokud bude ve městech žít vice lidí jak na vesnicích, tak je Tvůj scénář jaksi více reálnější:-) Pokud ovšem budou mít vesnice k dispozici jakousi domobranu a vzájemně si vypomáhat i v otázkách bezpečnosti, tak to budou mít bandy z města těžší:-) Něco takového už zakládám teď, aniž by si to ti lidé vlastně uvědomovali:-) Takže doufám v příliv větší části obyvatel zpět do vsí:-)

8:50 pm, April 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak jo, jsem z mesta, mam holou prdel a chci na venkov, prace se nebojim, co mam delat? Dat se dobrovolne pod ochranu feudala jirika jako jeho nevolnik? Nebo mi nekdo propachtuje kus panskeho pole a nejakou pastousku? A komu budu odvadet desatky?

10:14 pm, April 23, 2008  
Anonymous che said...

To anonyms - vyučit se kovářskému řemeslu, vyhodit auto a v garáži si zařídit kovářskou dílnu, kovat pluhy a motyky. Při výměnném obchodu se to bude hodit.

10:44 pm, April 23, 2008  
Anonymous other said...

Vidím to čím dál víc stejně:
Žít tady a teď a moc si nelámat hlavu se zítřkem. Katastrofické či apokalyptické vize se myslím možná potkaly s realitou u pár proroků či vizionářů, ale i těm uvěřili ostatní, až když se události udály (většinou po smrti těch dotyčných - napadá mě výjimka - Johanka z Arku, ale o moc dlouho své uskutečněné předpovědi nepřežila).
Koho baví si hromadit latifundie, tomu jeho hobby budiž přáno, kdo se zblble přejídá a tráví své neděle v kostele konzumu - hypermarketu, prosím, natlač si do hlavy až pěna půjde od huby. Vyjma zdravotních komplikací na tom ani jeden ani druhý nebude diametrálně jinak.
Vesnice se nenaplní zpět, protože jsou už obšancované mazanými chalupáři. A kde byste našli lusknutím prstů desetitisíce či statisíce koní, kteří by zdědili johndeerské lány. Kolik generací by trvalo vytvořit plemenný materiál?
Dnes neexistuje život městský a vesnický, zůstal jeden tu více a tam méně ale pouze městský (kdo se odvážíte pouze i jen uvažovat, že traktorista večer za svitu svíce dere peří a vypráví příběhy, zděděné po předcích?). Kdepak, všichni sakumprásk čumí do webu či půllitru.
Jestli anonymous má holou p... a chce na venkov a nebojí se práce, proč to teda neuděláš? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody...:-))

10:58 pm, April 23, 2008  
Anonymous Jura said...

Kdo hledá, najde. .... Půda ještě nikdy nebyla tak levná, jako je teď.

Dělení na my a oni moc situaci vyřešit nepomůže.

9:35 am, April 24, 2008  
Blogger Frkojferin said...

The two biggest warehouse retail chains, Sam’s Club and Costco Wholesale, are limiting how much rice customers can buy...

http://www.nytimes.com/2008/04/24/business/24rice.html?ref=business

2:16 pm, April 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Other 23.04 10:58 pm: Aha, zapomnel jsem rict, ze mi je 55 let. Je to, synci, dobry vek pro novy zacatek?
Jura 24.04. 9:35: Jasne ze deleni na my a oni nepomuze. Kouknete se vsichni do zrcadla, kdo tu to deleni provozuje. Napriklad na generaci svych rodicu nebo dokonce dedku mysli kdo z vas a jak? Nebo mame doufat, ze se toho nedozijem? Nebo nas shazite ze skaly jako neuzitecne prizivniky, az to prijde?

4:09 pm, April 24, 2008  
Blogger Jirik said...

anonymous: tak za těch 55 let existence se člověk leccos naučí ne? A moje bábina byla čilá do osmdesáti a uměla s lecčím poradit i potom, pravda ovšem je že ty vědomosti o hospodaření se ztratili právě u té generace dnešních osmdesátníků či devadesátníků co ještě pamatují vlastní pole a dobytek. A v 55 letech už člověk musí mít nahromaděn nějaký vlastní kapitál, děti z domu a tak si může dovolit pořídit nějakou chajdu na vsi ne?

5:57 pm, April 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jirik 24.04. 5:57 pm: Nevim, na ktere planete zijes...
Kapital? Moji vrstevnici, kteri prozili dve tretiny zivota za minuleho rezimu a nic nevytunelovali ani nezrestituovali - delnici z fabrik, zednici pracujici na svarcsystem, kantori a kantorky , stredni a nizsi zdravotnice, prodavacky ze supermarketu - ti vsichni maji - zvlast kdyz zivili decka a jeste dnes je ta 30leta vydelavajici "decka" odrbavaji o vyplaty a duchody stylem zivota "single na hotelu mama" - tolik kapitalu, ze az pujdou do duchodu, koupi si kazdy barak na Floride nebo aspon v Bibione... :-))) (ale ten smich je hodne smutny, spis ironicky...)

8:48 pm, April 24, 2008  
Anonymous Jura said...

to anonymous: To je na delší diskusi např. zde: http://groups.google.com/group/zlom_ropy/
... momentálně si navíc nejsem jistý, jestli ty příspěvky nejsou od víc lidí.

55 let není zas až tak moc. Peníze nejsou to nejdůležitější. Lidi můžou přežít i bez současných peněz. Peníze jsou stejně jen "dohoda o prostředku směny" (zítra může platit jiná dohoda).

9:37 pm, April 24, 2008  
Anonymous nocciola said...

Projevy globální potravinové krize už začínají zaznamenávat i nejvyspělejší státy světa. Velké americké maloobchodní řetězce dokonce zavedly limity na nákup rýže. Chtějí tak zabránit zejména majitelům restaurací a malých obchodů, aby v panice nakupovali rýži do zásoby.

http://www.ct24.cz/ekonomika/13057-obchodni-retezce-v-usa-zavadeji-kvoty-na-ryzi/

10:31 pm, April 24, 2008  
Anonymous mouřenín said...

A já myslel, že u strýčka Sama je svobodný trh! Už jim chybí jen Pavlík Morozov.

11:14 pm, April 24, 2008  
Anonymous futher said...

Přestaňte panikařit, 70% vytěžené ropy se spotřebuje na phm. Z těch 70% se 60% projezdí a prolétá od ničeho nikam. TT dík za profesionální přehled.

7:53 am, April 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Vážený anonyme,
v této diskusi se lidé snaží najít takové řešení ropného zlomu, které jsou schopni realizovat vlastními silami bez pomoci státu. Je to fiktivní zoufalost, protože stát (nejenom) jim může udělat ošklivou čáru přes rozpočet, a je to i špatně, protože ropný zlom jako věc dotýkající se velkého množství lidí je záležitost politická a měla by také být politicky řešena.

Jenže tady není nikdo politik, a nikdo nevěří na to, že se mu (nám) podaří včas přesvědčit lidi že existuje problém a měl by se řešit. Stačí se podívat na záležitost "radaru", se kterým nesouhlasí cca 7mil občanů, na vydařenou demonstraci přijde 2000 lidí. Řešení ropného zlomu je daleko pracnější, nestačí jenom někam přijít a vyjadřovat vůli.

Jestli je to tak, že pro sebe nevidíte možnost individuálního řešení a přesto s tím chcete něco dělat, máte možnost se politicky angažovat. Např. napsat "svému" poslanci, co s RZ hodlá on a jeho strana dělat. Mluvit o RZ s lidmi ve svém okolí, upozornit je na problém, na stránky na internetu, které se RZ zabývají. Není to moc, ale je to aspoň něco. A např. mezinárodní konvence o zákazu min je v podstatě zásluha dvacetiletého úsilí jedné ženy.

sigil

7:57 am, April 25, 2008  
Anonymous che said...

Sigil má naprosto pravdu s tím, že jde o politickou záležitost, politici to začnou řešit tehdy až situace bude neúnosná, ostatně co je jiného než politické rozhodnutí zakázat export rýže.
Připojuji se k jeho poslednímu odstavci, při brouzdání netem jsem narazil na stránky věnované železnici,
http://www.zelpage.cz/
jakým paradoxem je víra v trvalost současného stavu u některých skalních přispěvatelů (perličkou byla dehonestace odkazu na blisty!)
http://www.zelpage.cz/zpravy/5795#komentare

9:40 am, April 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K pánovi, kterýmu je 55 let. Máte určitě rodinu, příbuzenstvo. Krev neni voda. Pomoc v rámci velkorodiny, klanu, říkejme si tomu jak chceme, pomáhala dřív lidem přežít i ve stáří, a ve světě mimo euroamerickou civilizaci to platí dodnes. Proto je moudrý si už teď budovat a upevňovat vztahy s lidmi kolem sebe. V dobách krize se taky potvrdí pravidlo, že v nouzi poznáš přítele.

5:40 pm, April 25, 2008  
Blogger Igor Pechanec said...

Docela zajímavý článek k problematice zemědělské půdy: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2091631

8:12 pm, April 25, 2008  
Blogger Igor Pechanec said...

A ještě jeden článek o biopalivech a energiích: http://www.bloc.cz/bloccz/art_147/biopaliva-jako-nereseni-problemu-aneb-plan-na-zachranu-lidstva.aspx

8:13 pm, April 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

V ruských regionech se seriózně diskutuje o zavedení potravinových lístků. Není to zpráva o blížícím se hladomoru, ale reakce na růst cen chleba.

http://zahranicni.ihned.cz/c4-10030330-24247440-003000_d-ceny-rostou-rusko-zvazuje-potravinove-listky

8:33 pm, April 25, 2008  
Anonymous other said...

sigile,
to je námět pro Monty Python - "psát svému poslanci o RZ" - takhle to (bohužel) nefunguje. Dnes se (bohudík) rodí jiné kanály. Teď jsem četl na petrol.cz, že Evropa řeší, co dělat, kdyby náhodou (naprosto čirou náhodou) přestala téct ropa. A oni se diví, oni se diví, že by se to náhodou mohlo stát. Nejspásnější řešení je 90-denní zásoba - no a je to. Peak oil na nás tudíž nemá :-))
Posun vidím v tom, že si ty pupkáči a povaleči aspoň čehosi všimli (možná).

9:35 pm, April 25, 2008  
Blogger Jirik said...

other: Kdysi jsem tě nemusel, ale teď už je to mnohem lepší...Jo, naivita je tu pořád přítomná:-)
Tu se dává dokupy několik katastrof najednou, zlom ropy a tím pádem produkce snad všeho co se dá těžit a klimatické změny+vyčerpání půdy, kombinace vražedná, když se dožiju padesátky, tak to budu slavit, otázkou je jestli bude co:-)

12:04 am, April 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

other:
No, máš pravdu. Stejně by bylo zajímavé vědět jestli by se něco dělo, kdyby ti soudruzi z parlamentu, vlády etc. dostali třeba milionek dopisů, co konkrétního chystají v odpověď třeba tomu RZ.
Tenhle dopis by měl asi význam spíš pro toho, kdo ho napíše.

sigil

8:03 am, April 26, 2008  
Anonymous halalik said...

Egypťan Abdal Salím má prý jen jedno celodenní zaměstnání - stojí ve frontě na levný chleba. Stejně jako mnozí další.

V době, kdy světové ceny potravin strmě rostou a v Egyptě se kvůli drahé pšenici za rok zdražil chleba o polovinu, okupují vládní prodejny, nabízející chléb za dotovanou cenu, davy lidí.

"Tohle je prohnilý systém," říká Salím, citovaný listem Šanghaj Daily, zatímco čeká v dlouhé frontě.

Egyptská vláda se snaží udržet cenu dotovaného chleba do jednoho dolaru, takže se neustále zvětšuje rozdíl oproti tržní ceně, která už je dvoj- až trojnásobná.

Kromě gigantických, mnohahodinových front navíc musí kabinet řešit i rozsáhlý korupční skandál - "vládní" pekaři začali dotovanou mouku prodávat na černém trhu.

"Já musím krást," hájí se nejmenovaný pekař, otec osmi dětí, citovaný listem Washington Times. Od vlády dostává každý den 68 pytlů dotované mouky, jeden za 1,5 dolaru. Načerno se ale totéž množství dá prodat soukromým pekařstvím za lákavých 37 dolarů.

Zděšená vláda odhalila, že "její" pekárny tímto způsobem rozprodají asi polovinu dotované pšenice, kterou od ní dostanou.

"Nemají žádné svědomí... prodávají jen málo chleba a zbytek mouky se prodává načerno," stěžuje si Muhammad Ahmad, který vede komerční pekařství v chudé káhirské čtvrti Sajídíja.

Podle egyptského listu Ahrám vláda v minulých dnech zatkla za účast na machinacích dokonce dvanáct tisíc lidí.

Prodej dotovaného chleba se v Egyptě datuje od dob socialistických experimentů prezidenta Gamála Násira. Letos za chlebový program vláda utratí přes třináct miliard dolarů, tedy celých devět procent HDP. Aby globálně rostoucí ceny potravin snížila, zrušila navíc v poslední době dovozní cla na rýži, mléčné výrobky či olej.

V zemi s tolika chudými to ale nestačí. Ač byla k pečení dvou milionů bochníků chleba denně povolána i armáda, stále se ho nedostává. Vzniká panika a šarvátky jsou na denním pořádku.

"Nedotovaný chléb je stále menší a draží, proto se spousta lidí zkrátka přidala do front na dotovaný, což vytváří tlak na systém," tvrdí premiér Ahmad Nazíf.

V řadách čekatelů od začátku února zemřelo nejméně jedenáct lidí. Většinou byli zabiti při ozbrojených bitkách o místa ve frontě. Desítky lidí byly zraněny.

Nepomáhá ani to, že vláda omezila počet malých bochníků, které může člověk najednou koupit, na dvacet. Většina Egypťanů to řeší tak, že se do fronty řadí opakovaně celý den.

6:26 pm, April 26, 2008  
Anonymous halalik said...

Za dřevěným pultem svého motorestu nakládá Emmanuel Biddle na talíře zákazníků boloňské špagety po liberijsku. Když přitom těstoviny přidával na jídelní lístek, moc si od toho nesliboval. Růst světových cen rýže ale nutí lidi v nestabilních a chudých zemích jako Libérie, aby změnili návyky a začali jíst levnější potravu - například špagety.

Libérie dováží 90 procent rýže z Asie a ze Spojených států. Za posledního půl roku se ceny této komodity více než zdvojnásobily, a pro mnoho obyčejných Liberijců začíná být nedostupná.

Jako houby po dešti se tedy začínají objevovat levné jídelny se špagetami jako Biddleova v celém Paynesville, jedné z dělnických čtvrtí hlavního města Monrovie.

"Špagety dělám po liberijsku, aby zákazníkům chutnaly. Dávám do nich spoustu afrických (čili) papriček. Špagety navíc překrajuji vedví, aby se daly lépe jíst," vysvětluje Biddle. Denně má kolem 60 zákazníků a ceny za pokrm u něj začínají na méně než dolaru.

Jeden z jeho zákazníků sedí u stolu a ukazuje své přítelkyni, jak namotat nudle na vidličku. "Jsou levnější než rýže. V téhle jídelně už jsem popáté a chutná mi to tu. Nejdřív jsem je neuměl jíst, ale teď už mi to s vidličkou jde," vypráví.

O pár metrů dál tone ve tmě tradiční rýžová restaurace Violy Nelsonové - oběť rýžové krize. Nelsonová prodávala tradiční liberijská jídla, ale obchod jí překazily rostoucí ceny. Nyní tam stojí talíř pikantní rýže dva dolary a majitelka tvrdí, že jí to stěží pokryje náklady.

"Teď nevydělávám. Měla bych zvednout ceny, ale nechci přijít o další zákazníky. Když se potravinová krize zhorší, nezůstane mi nic," stěžuje si.

Na trhu na monrovijském předměstí se ceny za půlmetrákový pytel rýže vyšplhaly na 34 dolarů. Bedna kukuřice nebo špaget z prosa dovážených z USA se prodává za 12 dolarů. Lze z ní přitom připravit podobné množství potravy jako z pytle rýže. Prodavač rýže Augustus Geepo je uveleben na hromadě neprodaných pytlů a tvrdí, že prodej se dramaticky propadl v důsledku rýžové krize. Zatímco před rokem prodával 40 pytlů rýže denně, dnes je rád, prodá-li jich deset.

Komerční rozhlasové stanice neustále vysílají reklamu na špagety a v kantýně základny OSN v severní Libérii už rýžový puding nahradil puding špagetový. I liberijský ministr zemědělství Chris Toe se chytil nového trendu. "Liberijci jídávali rýži s omáčkou a tohle může být příležitost ke zpestření jídelníčku," podotkl.

6:32 pm, April 26, 2008  
Anonymous judicator said...

Uvažoval jsem nad jednou věcí. Hypoteticky - Kdyby si všichni lidé v ČR uvědomili, jak na tom jsou lidé jinde bídně, že se jim nedostává zákl. potravin - a přestali jíst maso. Myslíte si, že by to pomohlo. Já si myslím, že ne. Lidé v ČR by přestali jíst maso a tak poptávka by se snížila a tím i cena. Nicméně snížením ceny by se by lidé v jiných zemích konzumovali více a opět bychom ničemu nepomohli.

Já se spíše ptám, jak bychom mohli pomoci v kap. systému, protože platí, že co jiní ušetří, to ostatní tím více zkonzumují a ničemu se vlastně nepomůže. Jak by se měl chovat obyčejný člověk, když chce pomoci. Chovat se jako asketa?Posílat peníze humanitárním organizacím? Virtuálně adoptovat děti např. z Afriky a posílat jim peníze na jídlo? Zavání to kupováním si odpustků za to, že my žijeme v blahobytu a jiní v bídě. Ale když to pomůže, tak proč ne?

Oil Peak a poslanci. Občas se mi zdá, že poslanci se zapomněli v minulém století. Buď jsou tak tupí a nemají žádný přehled téměř o ničem a nebo mají a vše tají. Změnit politiku můžeme ve volbách, ale koho volit. Nokdo v programu nemá udržitelný ekonomický růst,oil peak a jeho dopady, dopady potravinových a jiných krizí na občany. Každé vládě slo zatím jenom o peníze a moc (viz. Gross, kde by vzal toliko peněz bez známých, kteří vědí co a jak). Takže je vlastně jedno, jestli tam bude ODS,CSSD,KDU nebo ti posraní zelení. Občas mi to připadá, že to ani není demokracie, ale spíše totalita,vládá 3 stran. Ať vyhraje kdokoli, všichni se se všemi domluví a pro občany se ty 4 roky bude hrát divadýlko.

Myslím si, že ve společnosti je hodně lidí, co vidí dění ve světě, co ví třeba i o oil peak. Ale nemohou s tím však nic dělat a tak na to kašlou. Uvidíme, co ukáže budoucnost.

9:54 am, April 27, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Změnit politiku ve volbách - to jsou změny maximálně kosmetické - pořád je to kapík, pořád je smyslem života konzum, pořád dělají zákony lobbisté a jim a jejich byznysu tyto zákony slouží. Doufat, že kapitalismus, který nás do téhle šlamastyky dostal nás z ní vyvede - nebuďte naivní!

2:13 pm, April 27, 2008  
Anonymous Spaceman said...

To Judicator: Soucasny system je nastaveny tak ze spotrebuje vsechno a je v tomto smeru velmi efektivni. Myslim, ze setreni se opravdu na druhe strane promitne ve vetsi spotrebu, ale sam setrim, abych mel lepsi pocit ze sve vlastni existence. A adopce deti z hladovych zemi na dalku? Pokud na to jsou penize tak urcite ano. Urcite lepsi investice nez novy SUV.

Ohledne politiku a oil peaku. Politici se nezapomeli v minulem stoleti a tupi urcite nejsou. Politici podle meho nazoru hlavne skoro nic neridi - oni jsou rizeni penezi a lobovanim v pozadi. Rozhodnuti politiku jsou pouze vysledkem tlaku ruznych mocnych skupin a politici jsou v prvni rade placeni za to, ze tato rozhodnuti prezentuji verejnosti a vnaseji svoji kuzi na trh - no a neprijdou si na spatne penize. Kazdopadne bych od nich necekal nejaka rozumna a moudra rozhodnuti - od toho tam vazne nejsou.

2:21 pm, April 27, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Forties-ropovod, který přivádí prakticky polovinu ropy do Británie stojí v důsledku stávky rafinérie v Grangemouthu - kdyby to snad někdo nevěděl. Pokud zitra nepůjde ropa přes 120$, tak budu skoro překvapen. OPEC k tomu dodal, že o zvýšení produkce bude uvažovat nejdříve v září.
Britská vláda - benzínu je dost - :-):-) - do prvního runu na pumpy - nebo ani to ne?! Některé pumpy ve Skotsku už byly bez šťávy.
Když vláda říká, že něčeho je dost, tak všichni vědí co to znamená - systém je na hraně - trocha panic buying a je tu výpadek.
Rafinérie bude stát do úterý do 7 do rána - do Skotska plují nouzové dodávky.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=atrEMf74qZwg&refer=home

3:20 pm, April 27, 2008  
Anonymous Jura said...

Já zastávám názor, že změna je možná.

Tak jak je systém nastaven však vylučuje možnost prosazení pozitivních změn shora. Shora, tj. od politiků (ale dnes se politika vyprazňuje a ustupuje moci globálních korporací) se dají očekávat jen populistické akce v konečném důsledku situaci zhoršující (viz. výše - dotovaný chléb v Egyptě).

Systém se ale může změnit odspodu (nebo od okraje). Přestat konzumovat maso, mléko, Coca Colu a další spotřební zboží může být dobrý začátek. Celek je mnohem mnohem složitější a komplexnější než zmiňované jednotlivosti. Platí při tom mnohé zákonitosti. Nemůžete např. chtít po druhých aby dělali něco, co vy sami neděláte (Káže vodu, pije víno).

9:37 am, April 28, 2008  
Anonymous che said...

Doporučuju:
http://www.blisty.cz/2008/4/28/art40342.html

9:41 am, April 28, 2008  
Anonymous ekonom said...

tak toto je teda masivny blog co sa ropy tyka, chvalim :)
inak mrknite sem alternativne paliva ja pevne verim ze tento tlak vysuti do rozumneho riesenia, respektive do kombinacie rozumnych rieseni....

11:25 pm, April 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Iran, the world's fourth-largest oil producer, is conducting all its crude trading in euro and yen, instead of the U.S. dollar, an Iranian official was quoted as saying on Wednesday.

Vice na reuters.

1:57 pm, April 30, 2008  

Post a Comment

<< Home