Monday, August 18, 2008

Několik poznámek k současnému vývoji

I přes pokles cen se hodnota barelu ropy pohybuje desítky dolarů nad loňskými maximy. Během pouhého roku se tak představa o hodnotě suroviny bezpochyby posunula správným směrem k realitě, ale ke své skutečné hodnotě má stále ještě daleko a ropa i nadále zůstává vzhledem ke geologické realitě levnou. Ceny přes $100 za barel však jsou dostačující, aby se nezanedbatelná část globálního leteckého průmyslu dostala do tu více, tu méně vážných ekonomických problémů. Americké automobilky si nevedou o nic lépe než aerolinie, ba právě naopak, když krach General Motors je téměř sázkou na jistotu a Ford čeká v případě pokračujících ztrát v následujících letech boj o holé přežití. Za 2Q vykázaly obě zmíněné firmy velké ztráty (15.5 miliardy, respektive 8.7 miliard dolarů).

Snížení cen ropy je sice možno vnímat jako „dobrou zprávu“, ale pouze z velmi krátkodobého a krátkozrakého hlediska. Problémy energetické bezpečnosti znovu začínají mizet z radarů veřejnosti, politiků i firem a to přesto, že potenciálně vážné výpadky dodávek se podle dalších a dalších studií přibližují. Pokud nedokáže dřímající veřejnost i politiky plně uvést do reality nynější a budoucí krize listopadová zpráva IEA, od které se čekají ostrá (rozumějme realistická, ovšem stále spíše mírně optimistická) prohlášení ohledně budoucí energetické situace OECD a světa vůbec, potom širokou veřejnost uvede do reality budoucí rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávek.

Zisky ze spekulativního prodeje ropy, nejspíš používá řada finančních institucí k záplatování svých slabých hospodářských výsledků, čímž se zabijí dvě mouchy jednou ranou – klesne cena a přechodně se zlepší ekonomická pozice firmy, což se krátkodobě promítá do růstu akcií.

Rozsah současné korekce není nijak závratný a minimálně tři korekce za posledních pět let byly zatím větší než tato. Za současnou korekcí vidím zejména tyto faktory: Pokles poptávky v souvislosti s vysokými cenami a probíhající recesí kombinovaný s růstem nabídky ze strany Saudské Arábie a částečně i Iráku (45%), posílení dolaru (35%), spekulace (20%).

Graf 1 – Ceny ropy – leden 2001 – srpen 2008

Ekonomická situace se přes optické a velmi relativní předvolební „oživení“ bude dlouhodobě nevyhnutelně dále zhoršovat. Oficiální predikce vývoje trhů jsou ideologicky a politicky poplatné současným patologickým doktrínám a vycházejí z nerealistického, ovšem převažujícího předpokladu neomezeného, pokračujícího růstu, který zdá se neumí a hlavně nechce počítat s omezeností zdrojů této planety.

Růstu si tak v USA „užívají“, zejména v počtu krachů a exekucí. Exekuce zde pokračují ve strmém růstu. Meziročně stouply o 55% a každá 464 domácnost v zemi je v nějakém stupni exekučního řízení. A bude mnohem, mnohem hůř. Tohle je jen předkrm obrovské hostiny, která čeká exekuční supy.

Věřitelé přitom mohou přijít také zkrátka. S fenomény typu ropný zlom apod. a s jejich dopady na schopnost dlužníků splácet nepočítají a tyto tedy nejsou součástí hodnocení rizik při poskytování úvěrů. V důsledku jsou tak tato rizika masivně podhodnocena, což nadále povede k tomu, že poskytovatelé úvěrů a instituce vlastnící na dluzích založené finanční produkty budou rok za rokem vykazovat další a další odpisy a ztráty s tím, jak poroste míra insolventnosti dlužníků.

Co se týče odhadů poklesu cen nemovitostí v USA, připadá již některým analytikům realistické očekávat pokles o 40%, což implikuje, že je to nejspíše opět optimismus. Ceny musí klesnout o 50%, aby se jen dostaly na úroveň, kdy začal frenetický růst. Vzhledem k poklesu celé ekonomiky je ale i toto číslo nepravděpodobné a pokles může být až kolem 80%, což bude znamenat kolaps trhu s nemovitostmi a téměř jistě i celé ekonomiky USA, ale stejně tak i té britské, která je v obdobné pozici. Ceny zatím poklesly o 15.8%, přičemž hodnota amerických rezidencí dosahovala na svém vrcholu $21 bilionů. To znamená, že dosud se „vypařilo“ $3.3 bilionu. V případě poklesu o 40% to bude $8.4 bilionu.

K tomu budou ti samí zadlužení spotřebitelé nuceni platit za krachující banky a Fannie + Freddie. Nadále tak bude platit osvědčené pravidlo (globálního bankovního „pseudosocialismu”), že zisky bank jsou soukromé, kdežto ztráty veřejné.

Pokles akcií bude dříve či později pokračovat a pro americké domácnosti bude znamenat další ztráty. Spotřeba těch samých domácností je přitom základním kamenem amerického HDP a celé ekonomiky.

Vzhledem k těmto údajům, stejně jako vzhledem k současným negativním „úsporám“ obyvatelstva, dluhům firem, i vzhledem k $10 bilionům vládního dluhu, si lze jen těžko představit, jak by ekonomika USA mohla z těchto problémů vyplout v podobě, která by byť jen vzdáleně připomínala tu z konce minulého století. K tomu ještě dále připočtěte biliony dolarů ztrát, které vypadnou ze zatuchlých sejfů finančních institucí v budoucnu. Finanční systém nemůže fungovat bez důvěry. Nikdo nebude opakovaně investovat do entit, které lžou a lžou. Už je to víc než rok od začátku krize a banky, média, americké ministerstvo financí a Fed nám stále malují budoucnost růstovými barvičkami. Všechen jejich povinný optimismus se však ukázal být iluzorní a to na důvěře nepřidává.

V následujícím období budou proto platit tyto body:

1. Institucím specializujícím se na zajišťování hypoték a dalších cenných papírů bude snížen rating a některé velmi pravděpodobně zkrachují. Tento osud už ve větší nebo menší míře postihl například MBIA Insurance Corporation, Ambac, PMI Mortgage Group atd.

2. Vědomí reality ropného zlomu mezi představiteli finančních trhů (pomalu) poroste.

3. Úvěry, včetně těch pro společnosti zabývající se energetikou, se pravděpodobně stanou méně dostupné, což vytvoří deflační tlaky.

4. Recese naplno nastupující v tomto roce se bude dále prohlubovat.

5. Přinejmenším několik dalších velkých bank zkolabuje. Bear Sterns a IndyMac se již ocitly na pomyslných márách a další banky budou časem následovat. Mimo ohrožení nejsou údajně ani tak velké domy jako třeba Bank of America, Citigroup nebo Deutsche Bank.

6. Fannie Mae a Freddie Mac budou potřebovat záchranný kruh placený daňovými poplatníky.

7. Objeví se nová skupina domů – ty s nálepkou „neprodejné“. Domy, které zůstávají dlouhodobě bez majitele chátrají a místy se stávají obětí „pochybných individuí“, kteří je pohotově zbaví součástí, které lze zpeněžit (měděné okapy, střechy, trubky apod.). Tato „praxe“ se bude se zhoršující se ekonomickou situací a s rostoucím množství „cílů“ dále šířit.

8. Politici se budou nadále snažit (bez velkých úspěchů) pomoci zadluženým vlastníkům nemovitostí a možná i dalším typům dlužníků, pochopitelně na úkor zbylých (nezadlužených) daňových poplatníků.

9. Existuje rostoucí šance, že vzhledem k napjatým poměrům a ztrátě důvěry na finančních trzích, dojde k situaci diskontinuity (černá labuť) spojené s prudkým zhoršením stávajících poměrů.

Přes některé optimističtější studie, jako je například ta o budoucí produkci Saudské Arábie z pera Joulese Burnese, neutichají hlasy, které hovoří o potenciálu pro rychlý pokles těžby po ukončení plató a o produkci C&C na úrovni 60 mbd kolem 2015 vlivem nasazení sekundárních a terciárních metod těžby. Jak rychle může produkce (v tomto případě obnovitelného) zdroje klesat, ukazuje i článek Uga Bardiho o produkci černého kaviáru.

Graf 2 – Produkce jeseterů a cena kaviáru

Vrchol produkce byl dosažen kolem roku 1980. Všimněte si jak cena (upravená o inflaci) roste exponenciálně.

„Zlom kaviáru“ je tak jen dalším potvrzením, jak běžná ve skutečnosti Hubbertova křivka je. Je jedno, že v tomto případě jde o teoreticky obnovitelný zdroj, když lov jeseterů probíhá mnohem rychleji než jejich reprodukce – ta pak simuluje zprovoznění menších, energeticky a tedy i ekonomicky méně rentabilních zdrojů fosilních paliv. Povšimněte si také, jak se původní křivka po zlomu mění a sestupná fáze je mnohem strmější než růstová fáze.

Graf 3 – Roční produkce kaspického jesetera

V Bardiho interpretaci dochází k asymetrickému vývoji křivky, když se lidé pokoušeji s maximálním úsilím pokračovat v růstu produkce. S použitím pokročilých technologií, je pak možné pokračovat v růstu i v období po „přirozeném“ vrcholu kolem 50% produkce zdroje. Tento růst je však zaplacen rychlejším sestupem po definitivním zlomu. Renato Guseo a jeho spolupracovníci, vypracovali modely stejného chování pro světovou produkci ropy.

Graf 4 – Model produkce ropy Guseo et al. (2005)

Pokud se tento scénář realizuje, bude to především v důsledku nasazení již zmíněných „pokročilých“ technik těžby, které urychlují produkci, ale jen velmi málo nebo vůbec zvyšují URR. Technologie nás tak hrozí zavést na tenký led a přestože se k ní obrací naděje naprosté většiny konvenčně uvažujících obyvatel Západu, jako k prostředku k řešení této krize, je technologie mj. tím, co nás do této krize uvrhlo a co ji prohlubuje. Jsou tu ale mnohem závažnejší příčiny. Tou primární je především lidská „přirozenost“. Sobectví, individualismus a touhu po osobním prospěchu máme v krvi nebo lépe řečeno v genech. Tyto vlastnosti jsou místo toho, aby byly kontrolovány a tlumeny, současným patologickým ekonomickým systémem historicky bezprecedentně vybičovány. Důsledkem je z řetězu utržená hrabivost a bezbřehý individualismus bez hranic. To vede v kombinaci s přirozenou tendencí k reprodukci, která je navíc kvitována jako žádoucí růst objemu nových zákazníků a pracovníků, k růstu populace a vyčerpávání zdrojů prostřednictvím spotřeby a ekologické devastace.

Vedle současné ekonomické doktríny se na největším problému současného světa, tedy pokračujícím růstu populace, podílely a podílejí i církve a církevní dogmata. Postoje katolické církve k antikoncepci jsou dobře známé. O postavení žen v křesťanském středověku v minulosti a islámských oblastech dnes se netřeba šířit. Jak chce papež a církve řešit problém přelidnění a vyčerpávání zdrojů se však nedozvíme a svaté knihy o tom mlčí. Asi by měl papež nahoře pro začátek zařídit pár bilionů barelů ropy, urychlení recyklace vody a regenerace půdy a nějakou tu globální klimatizační jednotku. Sem tam sklizeň navíc by se taky šikla. Pokud by to snad Benedikt zařídil, tak se dám místo čtení Dawkinsova Ďáblova kaplana s radostí na Bibli. Do té doby ovšem zůstávám přesvědčeným atheistou…

Pokud se víra v nekonečný růst, samospásnost technologie, vyvolenost Bohem a nadcházející konec dějin zkombinuje s korporátní bezohledností a prstem na spoušti k největší palebné síle na světě, jak se to „šťastně“ sešlo v případě současné vládní garnitury v USA, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Válka ještě může spostu věcí změnit, ne zlepšit, jen změnit.

Civilizace a lidstvo se nacházejí v úvodní fázi bezprecedentní krize. Víra, ani technologie nás nezachrání před námi samými. Pokud máme přežít, musíme se postavit realitě a najít způsoby, jak zkrotit své instinkty, včetně našeho sobectví a potřeby množit se. Naprostá většina lidstva však je ve fázi ignorance a popření, neschopná a neochotná konfrontovat realitu. Pokud se toto rychle nezmění, bude to znamenat zánik této civilizace. Pravděpodobnost změny takto fundamentálních základů chování v tak krátkém čase (pokud jakém) je však zanedbatelná. Katastrofický scénář se tak stává racionálně očekávatelným vyústěním současného vývoje.

Zdroje:
Countdown to $200 oil - oil at $115!!
Peak Oil and the Financial Markets: A Forecast for 2008 - July 31 Update
Peak Caviar
Overpopulation: The Real Crisis

155 Comments:

Anonymous Tim said...

Hm, smutné čtení, smutné čtení, stejně jako diskuze k předcházejícímu článku. Připomíná mi to Nohavicovu píseň o létě 1910 a slibné budoucnosti. No něco už teď můžeme měnit sami a něco bohužel ne. A návod obávám se nemá nikdo, resp. není žádný použitelný a akceptovatelný.

4:43 pm, August 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tvrdě odmítám přistěhovalce ze zemí blízkého a středního východu vpustit jak do Evropy, tak do ČR. Multikulturalismus není s nimi dost dobře možný. Zrátka a dobře Musliny a Araby nebrat !!!

9:17 pm, August 18, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

Prestat byt sebou samym
kdyz uz neni mozne byt evropanem individualismus je jednim z produktu kapitalismu, zapadni kultury, rozkvetu logu
humanisticka vira v racionalni mozek jednoho podivina co zije na poloostrove kde je zima
zastavit se
nic nepotrebovat, nic nechtit, nic neplanovat, nic nepredvidat
akce neakce
videt, citit, predstavovat si nemozne
nebyt bilym muzem, neverit v prirozenost sobectvi a nasili, dawkins je jednim z ideologu neoliberalniho individualismu
DNA je posledni pokus o jeden totalni-totalitni popis cloveka, odpoved na otazku kdo jsme?
nejsme nikym,
snad neurony jedne planety, snad celky co umrely, co se rozpadaji, snad sapiens co chce ztratit rozum a technologickou vyspelost, snad site co se rizomatuji,
kazdy muze zmenit svou DNA
kazdy si dokaze namluvit, ze valka je nesmysl, ze je lepsi se domluvit
kazdy se dokaze vzdat svych prav
kazdy muze zastavit pokrok
kazdy dokaze dat napit tomu co prave dorazil a rekl mysl je svet
kazdy dokaze prekonat strach
kazdy si zazije svou budoucnost
kazdy si zapoji svoje synapse
kazdy si zapne svou realitu
kazdy sam a se vsemi najednou
strom cte vitr, potoky vypraveji kamenum, z pneumatik se na Menorce vyrabeji boty, cerna voda sice hori, ale palit jsme ji nemeli, proste jsme udelali za poslednich 500 let par chyb, ale ten film dopadne dobre.

11:18 pm, August 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K doplnění - z diskuse ke kaviárovemu zlomu na www.theoildrum.com

Nate Hagens on August 5, 2008 - 9:25am
Dr. bardi, pěkná práce. Ale nejsou náhodou jeseteři "abiotického" původu?

Ugo Bardi on August 5, 2008 - 12:47pm
Tedy určitě. Dole pod zemskou kůrou je obrovský oceán, ve kterém plave nekonečné množství prehistorických jeseterů. Plavou si tam od starohorních časů. A jak jistě dobře víte, tak právě z tohoto zdroje kaspický jeseter pochází. Jeseteři zurčí z hlubokého jeseterčího pramenu. Bylo skutečně zaznamenáno, že pokud se jesetři neloví, tak jejich počty rostou. To je absolutním důkazem existence abiotických jeseterů.
Nate Hagens on August 5, 2008 - 12:52pm
Děkuji! - Vaše odpověď mě uklidnila. Vždycky jsem se domníval, že tomu tak nějak musí být. Nemohu se dočkat, až začneme lovit ty prehistorické jesetery. Zase bude v mém rodném městečku černý kaviár levně k dostání. Upravdu mi spadl kámen ze srdce. Jdu to oslavit - otevřu si pivko!

5:01 am, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Mimochodem - jistě mnozí znají Drakeovu rovnici a problém Velkého filtru. Myslím, že si jako civilizace můme připsat plus, že jsme zjistili, proč "nikoho nevidíme" (Fermi) a kde a jak působí Velký filtr. Jako tisíce, miliony, stamiliony dalšich civilizací naražíme velice brzy na Velký energetický filtr. Nezdá se, že by mnoho civilizací dokázalo tuto překážku překonat. Určitě bychom o nich už věděli. Je to pravděpodobně filtr absolutní.
M

5:13 am, August 19, 2008  
Anonymous che said...

Ve světle toho všeho, co TT uvedl se taky jeví jinak celá ta Gruzínská maškaráda, hlavně ta co nám je servírovaná našimi medii - pokus o řešení situace a odvedení pozornosti od průseru válkou!

9:32 am, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Myslím, že poznámka o papeži a o víře je dobrá, ale i kdyby nám Bůh jednu klimatizační jednotku dal, tak se jí zmocní globální korporace a zase budem jen platit. Přesto si myslím že není na místě obviňovat Boha ze současného stavu ale pouze samu lidskou přirozenost(jak je ve článku napsáno), se kterou jsme byli na zem posláni. Dále nevěřím tomu, že dojde k zániku civilizace, jak plaší spousta lidí. Může dojít k velké krizi, ale potrestání lidstva si Bůh vyhradil pro sebe-viz Garabandal. Lidstvo nebude potrestáno ani jadernou válkou, ani globální ničivou katastrofou ale přímým zásahem Boha a každý člověk na světě to pozná ať je kdekoliv-v ponorce, v atomovém krytu, ve vězení i v bordelu se ženskýma. Kde beru tu jistotu? Studuji Bibli, Mariánská zjevení, naplněná i ještě nenaplněná proroctví a vše krásně pasuje na dnešní dobu, dokonce i na minulou dobu, ale na druhou stranu budoucnost lze jen těžko odhadovat. Lze ale docela dobře říct, co se nestane-moc toho není. Pokud mohu zde uvést odkaz na www.garabandal.cz a www.verite.cz to jsou dva odkazy popisující zjevení Panny Marie včetně proroctví o nedalekké budoucnosti. Je to velice zajímavé.

11:17 am, August 19, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Tenhle nastupující průser je ovšem takového rozsahu, že nějaké odvádění pozornosti válkou takovéhoto rozsahu - s tím dlouho nevystačí.

Ono to je vůbec celé kdesi. Rovnou říkám, že nevím jak z tohohle chce tenhle systém vybruslit v jakž takž původní stavu - to nepovažuji za možné. V situaci, kdy se finanční systém sype se zatím jen minimální "pomocí" ze strany ropného zlomu a klimatických změn, si je lepší plné dopady vůbec nepředstavovat. O nějakém crash programu nemůže být za této situace ani řeč.

Současná "prosperita" žije bez nadsázky jak z toho co se vybudovalo v hluboké minulosti - infrastruktura, tak i z daleké budoucnosti.

To jak média prezentují Gruzii je velmi nevyvážené. Překvapil jen Klaus, se kterým sice ve většině věcí nesouhlasím, ale nedá se mu upřít samostatné myšlení. Zato Vondra a Schwarzenberg a spol. - ti to jistí. Jejich servilita je děsivá.

Fannie Freddie si včera odepsali přes 20%. Fredie má roční návratnost -90%. To je kauf - to si daňoví poplatníci pomůžou, takovouhle "company" - no neberte to!

11:21 am, August 19, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous: S Bohem na mě nechoďte. K čemu potřebuje intelektuálně vyspělý, samostatně myslící člověk Boha? To je dětinské a iracionální. Lidskou přirozenost by podle vás opět vytvořil Bůh, takže samozřejmě by za tento stav byl odpovědný. Když něco vytvořím, tak jsem za to odpovědný, to je snad logické.

On ten křesťanský Bůh je vůbec sadistická svině. Dá lidem chuť a řekne tohle a tohle nesmíš jíst. Sexuální pud, ale soulož a početí je hřích......

Bůh nebude nikoho trestat, protože neexistuje. Není o tom ani jeden relevantní důkaz. To se můžu modlit stejně tak k borgské krychli nebo nebeskému hrnci nebo k božské srně nebo nevím k čemu.....

Náboženství je vymývání mozků, jako každé jiné. Je to jen komplex memů určený k ovládání jedněch druhými, jak o tom svědčí celá zaznamenaná historie. Náboženství je stejně nebezpečné jako fašismus, vidíme to dnes denně, kolik zla náboženství přináší.

11:42 am, August 19, 2008  
Anonymous Mišo said...

Thone, náboženství je sice jen instituce na ovládání mas, to máš pravdu, ale bohové a božstva existují tak jistě jako existuješ ty

12:17 pm, August 19, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Tak sem hoďte pár linků na důkazy, když je to jisté...... :-) ..... rád se dovzdělám.

12:22 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://god.blogspot.com/

12:32 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Co takhle k přečtení:

http://web.katolik.cz

http://www.freewebs.com/paprsek

http://www.memento.junweb.cz/

a to je jen úzký výběr. Až mi toto zpochybníte, tak se nad tím vážně zamyslím. Věda doposud nebyla schopna stvořit jedinou funkční buňku. Vše je jen reprodukce již stvořeného.

plus zjevení s proroctvími:

www.garabandal.cz
www.verite.cz

dále zjevení Lurdy, Fatima a jiné. Spousta světců.

Pokud chcete důkaz, tak co takhle sluneční zázrak ve Fatimě viděný 50.000 lidmi a zaznamenaný novináři. Vím, lidská paměť je strašně mělká. I ta moje. A proto chápu, že dnes to může vypadat tak že se nic nestalo, ale ono se stalo. A vědci to dosud nevysvětlili. Dále záuračná uzdravení v Lurdech ze studánky, která tam vytryskla v době zjevení tuším r.1917 a teče dodnes. Já začínal jako vy, že jsem taky ničemu nevěřil, dokonce jsem v pubertě poslouchal satanské písně a metal a ďábel mně fascinoval. No a dnes jsem věřící ale stále ještě nejsem na konci cesty. Ten pravý věřící se ze mně jednou doufám stane. No už toho nechám, pravda je jen jedna jen ji najít.

1:58 pm, August 19, 2008  
Anonymous other said...

No ono když čtu předpovědi na těch odkazech, je to jako by to z oka vypadlo těm chmurným "deplecím" v článcích od TT. Snad s tím rozdílem, že tady jsou grafy, exponenciály, USDbarely, zvonové diagramy a hyperboly, kdežto tam říkají totéž jakýmisi synonymy a vcelku stručně. Není to podobnost čistě záměrná? :-))

2:42 pm, August 19, 2008  
Anonymous Jura said...

Ateisté prominou, mám dotaz na věřící:

Ale ono to sem částečně patří, protože současný stav světa v mnoha ohledech odpovídá tomu napsanému v biblických proroctvích o stavu světa na konci věků(u).

Ohledně Boha nemám osobně úplně jasno.
Zdá se mi téměř jisté, že "Něco" mimo oblast našeho chápání existuje. Dejme tomu, že to můžeme nazvat Bohem.

1) Jsem-li původem Slovan, tak pro mě platí nebo neplatí obsah Bible, který je určený Židovskému národu ? Tj. je Hospodin Bohem i pro Slovany ?

2) Pokud budu nyní vycházet z plastnosti Bible i pro Slovany, tak po svém studiu problematiky mám problém s téměř všemi mě známými křesťanskými církvemi:

a) papežství nemá oporu v Bibli
b) většinou vycházejí ze změněného desatera - zejména místo 7 dne (soboty) světí neděli, tj. 1., tj. sluneční den) ... to přesně odpovídá, biblickému "velkému odpadnutí" před koncem věku.

4)Aby to bylo všechno ještě složitější, tak se s obsahem Bible v minulosti manipulovalo (vypouštěli se nebo nově zahrnovali celé knihy, verše, ....).

3:09 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Juro, již dva příspěvky mám v této diskuzi za sebou a pokusím se alespoň trochu osvětlit tvé dotazy, jak je vidím já, i když tuším, že je to hozená rukavice abych se úplně ztrapnil. Rozhodně lépe by ti je vysvětlil kněz v kostele. Ti jsou od toho a Bohem poslaní. To že někteří z nich páší neřesti je jejich problém. Většina je ale věrná. Takže k doazu č.1:

-Jsi-li Slovan, nebo černoch, nebo číňan nebo cikán platí pro tebe slovo Boží jako pro každého jiného. Židy máš na mysli národ Izrael, jak se v Bibli píše je národ vyvolený Bohem. Ano, ale tento národ Boha zradil stavbou Babylonské věže a proto je dal rozehnat do celého světa a tak řekl, že stejná zaslíbení platí pro všechny národy světa, nebo tak nějak to bylo. Já nechci tady mlít jako demagog, ale já to tak chápu.
Hospodin je původce všeho, takže je Bohem i pro Slovany.

K dotazu č.2:
- Ano všechny možné i nemožné křesťanské církve, Jehovisti a.p. Ptal jsem se na to kněze. A on mi řekl, že Ježíš ustanovil křest na odpuštění hříchů a především a to je nejdůležitější přeměna hostie při mši v Ježíšovo tělo i krev. Což je velice těžko pochopitelné i pro věřící. A ten křest a svaté příjmání mohli v jeho dobách udělovat apoštoli, co s nim chodili. Po jejich smrti, tato výsada přešla na římskokatolickou církev a tak je tomu dodnes. Takže církev, která nemá zmocnění křtít, provádět účinný excorcismus není pravá církev, ale pouze společenství lidí, byť může být jejich učení v souladu s Biblí. Takže pokřtít se stejně musí nechat u ŘK církve a odpuštění hříhů jakbysmet.

Dotaz č.2a:
-o papežství nevím, že by bylo zmíněné v Bibli. Je tam ale zmínka, že Ježíš postaví svou církev na skále, což je jeden z jeho apoštolů jménem Petr. A první papež byl Petrův nástupce. Jak vidno Bůh umí krásně říkat pravdu tak, aby ji pochopili jen ti co znají všechny okolnosti a tak aby ji neprokoukl hlavně ďábel. A v Bibli je pravda.

Dotaz č.2b)
O té sobotě jsem zatím nehledal informace. Vím jen to, že Bůh šest dní tvořil a sedmý den odpočinul. Takže já to vidím tak, že pokud my začínáme pracovat v pondělí, tak správně odpočíváme a slavíme mše v neděli. Židé začínají týden nedělí a proto odpočívají v sobotu a tak to asi bylo i za časů, kdy vznikal zákon. Za dob Ježíše určitě, neboť ho chtěli dostat na to, že uzdravuje v sobotu.

Dotaz č.4:
-s obsahem Bible se manipulovalo, to je pravda, ale podle dochovaných svitků od mrtvého moře(viz kniha vydaná v CZ) se jejich text až na drobnosti souhlasí. Což dokazuje, že to zásadně přepsáno nebylo.

4:32 pm, August 19, 2008  
Anonymous Herbage said...

Tak otázka Boží existence je nezodpověditelná, je to totiž otázka víry, ne vědy. Zatímco věda postupem času vyvrátila všechny omyly víry, zůstalo něco, co vyvrátit nelze a to je právě víra v Boha. Já, jelikož boha nemohu ani vyvrátti, ani prokázat nevěřím ani jednomu, ale co je to vlastně ten Bůh? Nějaký prošedivělý moudrý pán někde na nebesích? Tahle představa jde zcela mimo mě, stejně jako představ, že má moc nad našimi životy, nějaké zázraky nebo že dokáže zasahovat do našeho života, tomu absolutně nevěřím. Takže vůbec do chodu našeho světa nezasahuje a buď je a vše jen tiše pozoruje nebo není. Jestliže tomu tak je, tak není důvod si jeho existencí zabývat hlava, protože stejně nic nezmění. A věří věřící na osud? Je to přeci jejich časté aliby, že bůh to tak chtěl. Kdyby to byla pravda a vše je danné, proč máme právní řád? Proč máme zodpovídat za své činny, když za to vlastně nemůžeme? Pro mě je přijatelná představa Boha jako soubor fyzikálních zákonů a tím to hasne. Zkuste vychovat člověka od mala zcela bez nějaké náboženské propagandy a poté mu zkuste ve dvaceti říct, že nás během sedmi dnů stvořil Bůh a že to píšou v jedné moudré knížce sepsané před dvěma tisící let. Vysměje se vám leda do očí, protože je to velký nesmysl. Ja velmi zábavné, kam až lidé tuto absurditu dotáhli a že ještě vůbec přežívá. Podívejte dneska na západní společnost, jak je převážně atheistická a kolik bezpáteřních parchantů máme mezi sebou. Křesťnaství nám dává nějaký mravní základ, který je velmi dobrý a docela dnes chybí. V hodně kulturách je náboženství jakýsi základ společnosti a třeba takové desatero, to je velmi dobře sepsané. Zkuste třeba někde v Africi udržet pořádek, ale jakmile lidem vysvětlíte, že nastane trest, i kdžy je nikdo nevidí a budou se smažit na věky věků v pekle, tak je to většinou odradí. Vím že je to posun zpět do temných dějin lidstva, ale někdy to lze ocenit. Dobrý člověk by měl dělat dobré věci ne že potom od thoo něco očekává, třeba pobyt v nebi, ale že se to zkrátka dělat má, musí to plynout z jeho přesvědčení a nic za to nečekat. Časem jsem se ale naučil toleranci. Mnoho lidí v Boha věří a já jim to neberu, je to každého věc. Mnoho věřících by mohlo být pro nás všechny příkladem, mnoho lze označit za pokrytecké hajzly. I takový T.G.Masaryk byl věřící, ač například věcem řečených v Bibli nevěřil.

5:23 pm, August 19, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To anonymous: No to myslíte vážně, že těmhle blbostem věříte???

Tam není nic to jsou bez nadsázky bláboly a nesmysly.

Proč ty předpovědi nejsou přesné, proč tam nejsou data? Já si data aspoň rámcově troufám uvést, kolegové taktéž. Bůh ne? Jaký to ubohý Bůh! Vždyť je všemocný, tak to je snad brnkačka.

Namátkou tato věta údajného profesora: Biolog, prof. Conklin z university Princenton: “Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodob-ností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.”

Kdo mluví o dokonalém slovníku? To je profesor biologie, který nechápe základní evoluční principy? To si dělá prču?

Jako o počátku života se mluví o zcela primitivním replikátoru - několik atomů, které se náhodně spojily vytvořily jednoduchou molekulu - replikátor, poté již působí přírodní výběr a ten samozřejmě není náhodným procesem....

Já tu netvrdím, že současná podoba evoluční teorie musí být zcela správná, jen mi nikdo nenabídl nic věrohodnějšího, úkolem vědce je vytvářet relevantní hypotézy na základě známých dat a výzkumu a poté se je snažit falzifikovat, ale vy nic falzifikovat nechcete, vy tvrdíte o Bohu, že existuje a absolutně žádný důkaz nemáte.

Proč to zjevení není nikde natočeno - místo toho vidím jen fotografie vykulených pubescentních děvčat.

Nikdo nás nezachrání před našimi dětinskými chybami, žádné další šance nejsou, (jo možná se ty atomy co nás teď tvoří zase octnou za pár miliard let na druhé straně vesmíru v nějaké inteligentní bytosti, ale to je tak jediná nesmrtelnost, ve kterou můžeme doufat) je to trvdé a drsné, ale lepší nepříjemná pravda, než kadidlem navoněná lež.

Je to na nás!

5:26 pm, August 19, 2008  
Blogger Frkojferin said...

To anonym: Člověče, vždyť vy jste úplně vygumovanej.
..Takže pokřtít se stejně musí nechat u ŘK církve a odpuštění hříhů jakbysmet.
Jen na okraj: historie církve "svaté" se Vám asi moc nelíbí (mě tedy rozhodně ne), jak může být funkční :-) křtění v době upalování čarodějnic, nebo v době kdy fláterníci hajlovali, jestliže je zkorumpovatelná i "Boží" organizace, tak co to je safra za Boha. Člověče prober se... to dneska neni možný.

5:27 pm, August 19, 2008  
Blogger Tribun said...

Myslím, že zatahovat víru v Boha je v kontextu debaty o ropném zlomu, jeho příčinách, důsledcích a možném řešení, krajně nebezpečné. Víra v Boha totiž zbavuje odpovědnosti a podvazuje iniciativu. Proč se o něco snažit a riskovat, když stačí čekat a věrit? Pokud Bůh stvořil Zemi i s ropou, potom pro něj přece není problém, aby zásoby ropy opětovně dopnil. A v tu ránu jsme na nejlepší cestě do záhuby, protože zkraje řešitelný problém necháme narůst do neřešitelných rozměrů.

Jediné, na co nám může víra v Boha dát odpověď, je tázání se po antropogenních příčinách ropného zlomu. A ta odpověď je děsivě prostá: Bůh dal lidem Zemi k užívání - jenže jenom některým, vyvoleným. A protože každý má tendenci považovat za vyvoleného právě sebe, máme zde namísto řešení o problém víc: náboženské války.

6:26 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Šmarjápano, hlavně ať sem nechoděj Jehovisti! :)

Na druhou stranu, Thone, jsou myslím nějaké nejasnosti ohledně toho, co je vlastně život a proč jede proti proudu rostoucí entropie v celém neživém vesmíru.. Hmota se skrze život nějak uspořádává, je v tom inteligence, ale daleko hloub, než kam vidí křesťani.

Navrhuju osvícenější definici Boha: Bůh je to, nad co není nic většího. A každý ať bádá, co to je. Ale s ropným zlomem to nemá žádnou souvislost, prostě máme svobodnou vůli k dobru i ke zlu..

jakub

7:19 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nechte prosím Boha na pokoji a hlavně ho neurážejte. Víra je osobní věc každého člověka.
Pro mě je Bůh příroda a vesmír a to funguje a bude fungovat dál navzdory nám všem.
TT věnuj se ronému zlomu, tomu upřimě rozumíš.
further

7:42 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Děkuji za reakce, je to snad lepší než jsem doufal. Ono se to opravdu nedá v diskuzi takto debatovat. Je to běh na dlouhou trať a proto chápu i vaše reakce. Sám bych tak reagoval, kdybych byl ve stadiu vašeho přesvědčení. Mimo jiné víra v evoluci je také jen víra. Protože kdo jí byl svědkem? Jsou to pouze výpočty a dohady. A Darwinova teorie je děravá jako řešeto. Pak tedy zbývá že nás stvořila inteligence. Jaká? Kosmická energie, mimozemšťani, Budha, Aláh, Nirvana, Bůh Slunce a kdosi cosi? Největší smysl mi opravdu dává křesťanství.

Já nepřesvědčím vás, vy nepřesvědčíte mně. Uvidíme až nastane co má nastat.. Víru rád ponechám stranou, protože jak vidno nedá mnoha a mnoha lidem spát a vždy se vedou vášnivé diskuze. Zajímavé je že mnoho lidí by chtělo, ale nemohou uvěřit. Lidský duch je v jádru dobrý a dobro si přející a stvořen z dobra. A proto jsem v dobách kdy jsem přestal věřit v Boha pocítil prázdnotu a strach ze smrti a chuť jít zabíjet ostatní, protože je to stejně jedno. A pak jsem si řekl a co když přece... A hned se mi vlilo slunce do těla. Člověk víru potřebuje ke štěstí.

Každopádně ropný zlom je velice zajímavá věc, americká krize je rozhodně také zajímavá věc. Dále také nedávno vypuštěná zpráva o tom, že kdesi v USA bylo objeveno ropné pole někloikrát větší než Ghawar. Nevím přesně jak to tam psali, považuji to pouze za kachnu mající snížit cenu ropy. Že prý by zásoby z onoho Amerického pole vydržely na 20let při stejné spotřebě. Co si o tom myslíte?

7:46 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

hm

8:08 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Veľká kriza sposobena premnozenim ludstva sa zrejme blizi.Tato planeta neuzivi sucasnu populaciu bez masivnych vkladov energie.Kedze termojadrova fuzia nefunguje a ropa je v bode zlomu vyzera to dost zle.Osobne si myslim ze ziadny boh nam v tom nepomoze.preto je zbytocne sa nim zaoberat.

8:40 pm, August 19, 2008  
Anonymous che said...

Ještě k tomu bohu, bůh prostě odporuje logice, nemá logiku.
Jinak o bohu hezky píše Bondy v Útěše z ontologie, vřele doporučuju.
Jenom mám obavy, že takový Tribun už to četl a ostatní jsou na příliš pohodlní.

8:45 pm, August 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ze slunce nám na naši planetu dopadá 10.000 krát více energie, než je naše energetická potřeba a i potřeba všech zvířat a rostlin. Jen ji chytit. Nedávno jsem četl vcelku zajímavý nápad. Na Sahaře je slunce každý den v roce. Takže dostatečný počet kolektorů umístěných na Sahaře by dokázal zásobovat celou Evropu elektřinou. A stálo by to jen několik desítek miliard Euro. Po splacení by byla zdarma pro všechny. Což se samozřejmě nestane, protože člověk je hamižnej a kdo bude u zdroje si to privatizuje sám. Takže vlastně Bůh na toto pomyslel již když tvořil slunce. Vše je v nás.............

9:27 pm, August 19, 2008  
Anonymous Herbage said...

A když nám dal Bůh, hladomory, nemoci a války, tak na nás taky, myslel, co?

K té Sahaře. Tento projekt si vůbec nedokážu představit. Noční proud by to nemohlo pokrýt, takže by bylo nutné ponechat stávající síť elektráren. Nejde zapnout Jadernou elektrárnu jen na noc a přes den vypnout. Pomocí slunečního kolektoru se rovněž vyrobí pouze SS proud, tudíž nutné převeést na střídavý, pochopitelně se ztrátami. Dále vést proud na obrovské vzdálenosti, tudíž se obrovskýma ztrátama. Navíc vedení z Afriky do Evropy by muselo být značně dimenzované, takovéto vedení by muselo být silné jak traverzy nebo menší průměry ale ze stříbra či mědi. Distribuci do všech koutů bez přepětí vední, které už teď je poddimenzované, to je trošku utopie. Maximálěn by to šlo využít k pokrytí špičky, ale zíkladní energii dodávanou ze sítě, kterou tvoří energie dodaná z uhelných, jaderných a průtokových vodních elektráren to nahradit nemůže. Budoucnost slunečnách kolektroů vidím maximálně jako samostané jednotky pro jednotlivé domácnosti na vesnicích či na jiných odlehlých místech zcela odpojených od sítě. Nějaké megalomanské projekty závislé na jednom útoku na sloup vedení či na rozmarech počasí, to nevidím zrovna růžově. Takže jako doplněk ano, ale jako řešení energetické krize ne. Tady to Bůh nedomyslel a nepomůže ani deset Ježíšů spolu Višnou a Krišnou.

Ještě k tomu Bohu. Samozřejmě že Darwinova teorie je také jen víra, ale na základě nějakých faktů. Samozřejmě můžete věřit, že svět byl stvořen během sedmi dní, že lidé jsou tu už miliony let spolu s dinosaury, jejichž stáří koster je přesně spočítáno. Můžete hledat trhlinky v evoluční teorii, ale ta do sebe zapadá velmi dobře a důkazů je nespočet. Můžete rovněž věřit, že Zeměkoule je placatá, protože dokud nevyletí do kosmu, tak vás nic nepřesvědčí, je to také jen víra v její kulatost. Přesto předpokládám, že věříte že je kulatá. A pár století předtím byste říkal: A just je placatá. I kdžy já možná také. Neřikám že jednoho dne se ze mě nestane věřící, já se vždy rád přijmu názor, který je podložený fakty, ale to co nabízíte vy je jen čistá víra. Kdyb někdo před dvěma tisící let napsal, že Bůh je medvídek Pú, tak tomu také lidně věříte. Zřejmě vás nepřesvědčím, ale to také nechci. Velmi si pár věřícíh lidí vážím a věřící člověk neznamená špatný člověk, to si vůbec nemyslím, často jsou to ti nejčistší lidé, ale pokud věří všmu co je napsáno v Bibli, tak žijí ve velkém klamu. Já také možná žiji v iluzi, ale pokud mi to někdo prokáže, dokážu víru v onu iluzi potlačit.

Zde je hrubý výčet nesmyslů uvedených v Bibli.
http://www.blisty.cz/art/12249.html

10:30 pm, August 19, 2008  
Anonymous che said...

Darwinova teorie není víra, ale hypotéza, a mezi tím je setsakramentský rozdíl!

10:37 pm, August 19, 2008  
Blogger Tomáš said...

2che:

No Fiser o bohu raz pisal to, raz ono ... Napriklad v Samanovi... :)

A tam - tiez o tom, kam sme za cely ten cas, od peak mamut az doteraz, po peak oil, pokrocili ...

10:44 pm, August 19, 2008  
Blogger Tribun said...

... a ten rozdíl je v tom, že Darwinova teorie může být časem překonána, či dokonce vyvrácena, aniž by se biologie sesypala jako domeček z karet. Ale co zbude z teologie, když ji připravíte o boha?

A je zde ještě jeden, možná důležitejší rozdíl: Darwinova teorie hledá odpovědi, teologie odpovědi zná a hledá otázky.

Nehledě k tomu, že náboženství, tak jako každá metafyzika, je určeno především k ovládání lidí a řízení společnosti (což platí i o sekulárních náboženstvích, jako je například komunismus). Darwinowa teorie sama o sobě ovládání lidí nijak neumožňuje, leda prostřednictvím nějaké separátní metafyziky.

10:47 pm, August 19, 2008  
Anonymous Spaceman said...

To jsem se pobavil Vaší diskuzí o bohu :-) Můj názor tedy je, že ani jeden z nás neví. Ale každý jednoho dne pozná ... stačí zemřít, tenhle bod nám otevře oči všem, ale už to nikomu neřekneme. Ať křesťan, žid nebo vědec, překvapeni budou všichni. Já jsem si jistý pouze tím, že tam na druhé straně něco čeká, ale recepty alá Ježíš a spol neberu.

Jinak díky za článek TT, zmínka o bohu byla trefná. Věci se začínají dávat do pohybu protože americe už příliš mnoho času nezbývá, ty exekuce a ztráty na trhu nemovitostí je děs. Kdy myslíte že to dorazí k nám?

10:50 pm, August 19, 2008  
Anonymous Herbage said...

Tak překvapeni nebudem, neb nebudem to mít čím to posoudit. Proběhne nám celý život před očima, oduřou poslední buňky na nedostatek kyslíku a konec. Miliardy let nevědomí před náma. Pro někoho hrozná představa, ale mně ty milardy let před narozením docela utekly, vám ne? Když nemá čas co posoudit, tak je to jedno. Já osobně tedy nic nečekám. Ať si někdo věří, že bude poletovat jako duch a bude lítat Angelině Jolie do sprchy, nebo že se objeví v ráji a bude oblkopen 12 pannami či se převtělí v krávu. Je lepší nic nečekat a jestli si třeba pak zahraju v nějakým baru s Hitlerem člověče nezlob se, to je mi celkem jedno, zkrátka se nechám překvapit. Ale od diskuse na toto téma bych se radši vzdálil, protože je to čistě spekulativní a máme tu jiné problémy, které je potřeba řešit.

11:12 pm, August 19, 2008  
Anonymous che said...

To Tomáš - škoda, že ten odkaz nechodí, Šamana samozřejmě znám a Bondy se k ledasčemus taky prokousával, i přes Indii a Čínu.
Přesto bych bral jako stěžejní u něho jeho filosofické dílo, ne filosofující eseje či dokonce povídky.

5:48 am, August 20, 2008  
Anonymous che said...

Na sklonku svého života dokonce předpovídal exaktní důkaz neexistence boha!

5:50 am, August 20, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Jen ještě poznámka k té Sahaře. Copak by asi udělala s výkonem těch kolektorů pořádná písečná bouře?

Celé je to jen další zbožné přání a jen velmi velmi těžko realizovatelný projekt, když si položíte jen pár otázek. To je jeden z velkých mínusů náboženství, že neučí klást otázky, ale přijímat hotové odpovědi.

7:27 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pokud by kolektory byly v dostatečné výšce, písečná bouře by se moc nechytla.

7:47 am, August 20, 2008  
Anonymous Jura said...

to Anonymous: Díky za odpovědi. Není to přesně to co jsem chtěl slyšet. S mnohým nesouhlasím, o dalším vím zatím jen málo. Musel bych klást doplňující otázky ... a ateisté se chytli do debaty, která nebyla určená jim.

Pro pochopení toho jak se chová společnost dnes a jak se bude chovat po ropném zlomu, je důležité poznat kulturně historická východiska naší současné civilizace - a mezi ně jednoznačně Bible a otázka církví patří (ovlivňuje chování části spoluobčanů - a to i mnohých z těch co popírají její význam).

Těch souvislostí s dneškem a zítřem je více. Chápu, že to mnohé irituje. Doufal jsem, že méně, než se ukázalo a že strpíte debatu na toto téma. ... budu tedy hledat jiné místo pro položení svých otázek.

8:52 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Chlapi, musím pořád přemýšlet o vašem odmítání Boha a Ježíše. Je mi z toho smutno a podrývá to i mou víru. Buďto nevěříte, nebo věříte v něco, ale hlavně ať to není Ježíš. Myslím, že on se legitimoval již nesčetněkrát.

Ale já už to opravdu nechci tady řešit a zasírat TT diskuzi. Kdo chce může mi napsat na: molteni@atlas.cz.

8:53 am, August 20, 2008  
Anonymous Jura said...

Instalace kolektorů na Sahaře bude vyžadovat vysokou míru centralizace (jeden dodavatel pro celou Evropu). Tato centralizace spotřebuje většinu získané energie jako svou režii.

Čím centralizovanější řešení, tím více je energeticky náročné. Má to i své mocenské důsledky.

9:03 am, August 20, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Každému doporučuji Parable sérii od O. Butler. Tam je popisována možná budoucnost USA, která vychází z dnešních trendů a tak solidně odpovídá možnému vývoji.

Mj. je tam popisován kolaps ekonomiky, klimatické změny, rozpad USA, masová nezaměstnanost, kriminalita, chudoba, stále silná pozice korporací, válka proti Kanadě a Aljašce, nástup křesťanského fundamentalismu - presidentem zbylých států je zvolen reverend Jarret - vůdce původně sekty Křesťanská Amerika, která se stane dominantní silou v zemi. Militantní odnož - Jarretovy křižáci se stará o pořádek v zemi (s tichým souhlasem presidenta - likvidace a zatýkání tuláků, bezdomovců, povalečů, zlodějíčků a pohanů). Pohanem může být označen samozřejmě kdokoliv, včetně komunity hlavní hrdinky, která považuje za Boha pouze změnu jako základní princip vesmíru. Komunita je tak převálcována útokem křižáků, přeživší členové se stávají otroky v "převýchovném" = koncentračním táboře Camp Christian - nucené práce, kázání, opakované vyznávání hříchů, brutalita, znásilňování atd., děti poslány na převýchovu do křesťanských rodin.....

To jen tak na okraj k potenciálním výhodám víry a neříkejte, že to není možné, už se to stalo pod záštitou víry mnohokrát. Pobožnůstkáři pomalu větří šanci. V nádcházející krizi se jejich fantasmagorie o apokalypse, trestu za bezbožnost apod. budou prodávat mnohem lépe než dnes. Zvlášť s pokračujícím úpadkem vzdělání, kdy i čtení a psaní nemusí být v budoucnu úplně samozřejmou dovedností.

9:30 am, August 20, 2008  
Anonymous other said...

To je vidět okurkovou sezónu. Někdo nahodil kravinku s kolektory na Sahaře a všichni se můžou přerazit, aby tomu už počítali dimenze kabelů, jak to vynést na oběžnou dráhu a málem bychom vyplňovali přihlášky k odběru. :-))

Si zas nemysli, TT, že když sem semo tamo vrazíš štěpnou info o RZ, kterou ti jakž takž lidi berou, že jsi automatic mistr na encyklopedické spektrum lidského dění (jak se to běžně stává např politikům, momentálně úspěšným sportovcům nebo i lidem z umělecké branže). Ty náboženské či válečné extempore svědčí akorát o militantně ateisticko-bolševicko proruském zázemí ve kterém vyrůstáš(/vyrůstal). Pokud chceš důkaz, projdi si svoje příspěvky, kde nenajdeš ani náznak diskusní kompromisní smířlivosti, která by svědčila byť o minimu sebereflexibility. U RZ věcí to je akceptábl, protože za tu kompilační práci máš jakýsi :-)) nárok na sem tam úlety. Ale pokud tě to svádí se při "nedostatečně razantním peakoilovém návratu k permakultuře" realizovat v oborech o nichž nevíš ani zbla (jak je patrné po první větě), zesměšňuješ se.
Hlavu vzhůru. :-))

9:33 am, August 20, 2008  
Anonymous Jura said...

To TT: Nestíhám číst všechno.

Ohledně křesťanské víry je nutné připomenout, že Ježíš nikdy neslíbil svým ovečkám, že budou vládnout světské moci. Mají se naopak světské moci stranit, protože má dojít k "velkému odpadnutí", kdy jakoby jeho jménem bude šelma (tak je to v Bibli označené) ve spojení se světskou mocí pronásledovat a likvidovat pravověrné. Před závěrečným nanebevstoupením mají proti sobě stát armády dobra (Bůh) a zla (Satan). Do poslední chvíle nebude jasné, kdo je kdo. Nanebevstoupení má být jen pro cca 144 000 spravedlivých ("trochu" to neopovídá těm miliardám, co se hlásí ke křesťanským církvím). Odpadlíci se budou strašně divit, když zjistí, že žili v bludu a nanebevstoupení se jich netýká.

Pro pravé následníky Ježíše Krista žijící dle Božích přikázání má být těžké dodržovat Zákon a budou za to odpadlíky (pomocí světské moci) pronásledováni. (To je určitě spisovatelů píšící na podobné téma známé a tak tento motiv používají)

....
A teď se v tom vyznej, když křesťanských církví je tolik a každá je dle svých slov ta pravá.

10:19 am, August 20, 2008  
Blogger Frkojferin said...

To anonym: Vy si hlavně udělejte pořádek v tom, kdy mluvíte o víře a kdy o církvi. To že vám nežeru Ježíše jako syna Boha (jaksi bezporstřednějšího než všichni ostatní) ještě neznamená že bych neuznával jeho filozofii, nebo některé jeho revoluční sociální nápady a schopnost organizovat a řečnit. Ale já věřím, že víra nemá a ani nemuže být organizovaná. Jakýkoliv dnešní organizovaný projev víry zároveň nese sebou hloupá dogmata a rozpory. Třeba přístup Katolíků k ženám, žena je prostě méně než muž a basta (a jestli si to nemyslíte vy, tak si skutečně dobře poslechněte svateho taťku a některé jeho názory, přitom on je druhý po Bohu, nebo není? :-) ). Víru vám nikdo neveme, ale nenechte si jí "standardizovat".

10:22 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pánové ten mail jsem napsal pouze pokud by se mnou někdo chtěl filozofovat o těchto věcech. Nenapsal jsem ho tam coby vševědoucí demagog. Do té role jsem se nikdy nepasoval a nikdy nechci.

Dobře kolektory na Sahaře mají své mouchy, ale co takhle je skombinovat s něčím, co zatím hledá řešení.

Palivové články jak známo jsou jen články na uskladnění energie a to je to co nám chybí v případě zdarma dopadající sluneční energie na planetu. Vodíkové články: skladují pokud vím vodík. A ten vzniká pokud se nemýlím rozkladem vody, a té je všude dost a dost. Řekl bych že až 2/3 zemského povrchu. Odsolit by to snad nebyl až takový problém.

Takže shrnu: Sahara+kolektory=výroba elektřiny přes den. Vodíkové články v tzv. čerpacích stanicích po celé Evropě. A můžem na to fungovat. Jak ve dne tak v noci, jak auta, autobusy, trucky, vlaky, traktory, kombajny. A rozvodná síť? Vlády by musely podpořit vznik mnoha "elektráren", kde by se plnily vodíkové články přes den a v noci by se jelo na ně. Myslím že Akademie věd s tím zrovna v nějaké fázi experimentuje. Jen je prostě smůla, že si na tom namastí kapsu moc málo lidí a že stále války a ropa jsou zdrojem větších příjmů a elity toto čisté řešení nezajímá.

Co mi to jen připomíná...Už vás s tou vírou nechám.

P.S. Tebou popisovaná kniha "Parable série" je možná zajímavá. To že by dokázala předvídat budoucnost má malou šanci. Možností je nespočet. Proč by armáda vzdala možnost ovládat lidi. Kam by se poděla vláda? To by se museli pomást generálové a důstojníci, a ty to nedopustí. Mají přece zbraně na ovlivňování mysli a chování a počasí a jiné. Proč by měli nechat vládnout pomatence.

Dále prosím neházej pobožnůstkáře do jednoho pytle s jistotou s jakou to píšeš. Fantasmagorie o apokalypse a trestu za bezbožnost jsou kruté. Bůh nechce svět zničit a nechat zahynout nevěřící a trestat je zvrácenými praktikami na věky věků. Kdo o tom chce vědět víc, musí hledat. Na netu je toho dost.

10:38 am, August 20, 2008  
Anonymous L. said...

to Anonymous : taky vím že Bůh je a plně s Vámi souhlasím.
a i tato debata sem patří, už jen proto že postropný apokalyptický stav se tu probírá denně a apokalypsa je tak nějak s křesťanstvím spjata.

jen takové mé zamyšlení:
pokud je v Bibli psáno, že dojde k apokalypse a tady se zcela jasně hovoří, že díky ropě je nás /lidí/ na planetě největší možné množství...tak nevím kdy jindy by právě ke konci světa mělo dojít....

L.

10:41 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://www.novinky.cz/clanek/121015-hurikan-dean-se-zene-do-mexickeho-zalivu.html
kubik

10:48 am, August 20, 2008  
Anonymous Marcy said...

Dobrý den, píši do této diskuse na tomto blogu poprvé a asi naposled. Nejsem abnormálně inteligentní ani vzdělaná, tak mě to nikdy ani nenapadlo. Jinak blog je samozřejmě velmi poučný a zajímavý a tvůrci patří velká pochvala. Teď bych si dovolila pár postřehů k situaci ve světě a k budoucnosti. Všichni již dnes mohou vidět, že stávající situace není růžová. Možná kdyby lidé /hlavně ti bohatí a mocní v zákulisí/si byli schopni připustit, že takhle už to dál nejde a dříve než se systém zhroutí, podnikneme kroky k záchraně aspoň části stávajícího, když už nepůjde zachránit vše. Jenže jejich hamižnost a touha po moci jim to nedovolí. Bohužel. Jejich mysl je zcela mimo realitu. Mocní v pozadí kují pikle, jak ze stávají krize vybruslit pro ně výhodně a nemyslí na důsledky. Snaží se vyprovokovat celosvětový válečný konflikt a dříve či později se jim to podaří.
Chtě nechtě /i když vím, že na tomto blogu se pohybuje většina zapřísáhlých ateistů a ani nemám v úmyslu s někým diskutovat o tom, zda bůh existuje či ne/ nedá mi to a musím se podělit o zkušenost. Již delší dobu studuji bibli a proroctví z bible /ale i jiná/. Existují znamení času konce a když dovolíte jen část z bible pro objasnění ocituji:Evang. Matouše kap. 24 : A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedníci , řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a které znamení příchodu tvého a skonání světa? I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou pod jménem mým, řkouce: Já jsem Kristus a svedou mnohé.
Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. Hleďte, abyste se nermoutili, neboť musí to všecko býti, ale ne hned bude konec. Neboť povstane národ proti národu a království proti království a budou hladomory a mory a zamětřesení po místech. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolesti. A tehdy vás vydají v soužení a budou vás zabíjet a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. .... A množí falešní proroci povstanou a svedou mnohé. A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. ..........atd. Proroctví pokračuje dál a jen to jen ukázka z mnoha. Sami si můžete doplnit, zda se proroctví splňuje či ne. Někdo možná namítne, že se to dělo vždycky, ale Ježíš měl namysli neustálé splňování na různých místech po světě. Ježíš se na konci proroctví zmiňuje, že nepomine tento věk neboli generace lidí, než se to všechno nestane./generace - 20 -25 let/ Tak například vzrůstají cí počet zemětřesení na jednom místě za druhým pozoruji 9 let. Nebo po pádu železné opony docházelo k bojům mezi jednotlivými národy hlavně po roce 1990. Situace se má zhoršovat a zesilovat jako zesilují porodní bolesti. Dokonce má nastat velké soužení jaké nenastalo od počátku světa a ani již nikdy nenastane. To je jen nástin mých a nejen mých postřehů.
Zde v diskusi lidé míchají do sebe dvě věci. Různé náboženské instituce a boha. Ježíš varoval, že přijdou falešní proroci. A skutečně některé církve zneužily a zneužívají křesťanství a Boha jako zástěrku pro špatnost. Zde zase Ježíš radí, jak poznáme falešné proroky.Matouš 7:15 - Buďte ve střehu před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř to jsou draví vlaci. Poznáte je podle jejich ovoce. Sbírají snad lidé někdy hrozny z trní nebo fíky z bodláčí? Podobně každý dobrý strom nese znamenité ovoce,ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce. Dobrý strom nemůže nést bezcenné ovoce ani prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce, je podťat a vhozen do ohně. Skutečne tedy poznáte lidi podle jejich ovoce....
Lidé budou později souzeni za své skutky. Já něvěřím žádným náboženským institucím. Křesťané měli zůstat odděleni od světa. Z historie víme, že náboženství a především katolická církve, se podílelo na spolupráci s králi, vládci a je tomu tak dodnes. Například v některých kostelech faráři vyvěšují volební programy jejich oblíbených stran... A to je jen maličkost oproti tomu, na čem se podíleli v minulosti./když se jim někdo pokoušel nastavit zrcadlo - zlikvidovali ho/ Já věřím na jednotlivce. Vypadají obyčejně, ale uvnitř hoří pravá víra ..........
Tak to jen tak na okraj. Předem se omlouvám, pokud jsem někoho svým příspěvkem urazila.

10:54 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ještě k tomuto komentáři od slečny. Jen doplním pro TT, když chtěl čísla a nebo grafy. Mrkni na tento článek o stupňujících se katastrofách, jsou tam i grafy. Pro mne je to jedno ze znamení doby, i když samozřejmě se dá namítnout, že měření započala až nedávno a že přesnost měření se zlepšuje, ale stejně......

http://www.freewebs.com/paprsek/znamenidoby.htm

11:04 am, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Frkojferin udeřil hřebíček na hlavičku. To co nám převážně vadí je církev, ne náboženství samotné. Ať si každý věří čemu chce, třeba mimozešťanům. Ale nač církev, když Bůh je prý všude kolem nás? Proč chodit do nějakýho kostela, modlit se a vyzpovídat se? Dokážu si živě představit středověkou zpověď. "Takže jedna vražda, dvě krádeže a třikrát klení, to máme 40zlatých a 10 otčenášů." Docela se musím u toho smát, jak poté ten kněz komunikuje s Bohem a hříšníkovi je odpuštěno. A nejvíc mě dostnae, když třeba Bush o válce v Iráku řekne, že jeho kroky vedl Bůh. To skoro pěním a skutečně se pak takovýchto lidí u moci bojím, co všehno jsou pod Boží záštitou schopni udělat.

K palivovým článkům + solární energii, to je zase spíš zbožné přání. Vodík se bude vyrábět ze zemního plynu, dokud to bude jen možné, protože je to ekonomicky mnohonásobně výhodnější než energeticky náročná elektrolýza. Odsolování vody je také problém a je to velmi náročný proces, nejen energeticky. Ty solární panely už jsem vysvětlil výš. Budoucnost tedy je v něčem jiném. Základní energii dodá zase jaderná energie, uhlí a voda. S postupující energetickou krizí se budou lidé více zajímat o energetickou soběstačnost, bodou si izolovat domy, stavět tepelná čerpadla, sluneční kolektory na ohřátí vody atd. S roustoucí cenou benzínu omezí nesmyslné vyjížďky autem, vlaková a autobusová doprava zažije boom. Auta budou jezdit na elektromotory, kde energie bude uskladněná v kombinaci klasických baterií a moderních kondenzátorů. Ty zajistí mžikové dobytí energie, ale je to ještě dlouhý kus cesty. Traktory, kombajny a jiné těžké stroje budou jezdit dále na naftu. Ta samozřejmě nedojde, jen jí bude míň a stát už si to přerozdělí, aby se dostala hlavně tam, kde je potřeba, tudíž v zemědělství. Palivové články problém neřeší sami o sobě, je to podle mne slepá ulička, ale uvidíme. Ve vzdálenější budoucnosti už bude snad k dispozici jaderná fúze, štěpné reaktory na vyhořelé palivo či na thorium. A také záleží, kolik nás tu zbyde, protože pak nám klidně může stačit uhlí na tisíce let, když tu bude pár desítek milionů lidí. Tak asi tak.

11:19 am, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Anonyme, anketa na uvedeném odkazu mě velmi pobavila, jste docela veselí lidé. Hlasoval jsem, že se Ježíš už vrátil, tajně :)

11:24 am, August 20, 2008  
Blogger Tomáš said...

Aaa ... Saman mal byt samozrejme takto. Kdes sa do href neda http, tak si blogger prida prefix blogspot.com :(

11:28 am, August 20, 2008  
Blogger Molteni said...

Zdá se, že víra je předmětem vášnivých diskuzí. Založil jsem tedy blog http://znamenidoby.blogspot.com, abych svými občasnými příspěvky nepsal někde kde o to nejeví zájem. Jinak HERBAGE všechny mé představy o vodíkových článcích a solárech rozbil, a zcela správně předepsal recept, který vlastně dnes lidé provádějí, tzn. soláry na střechu, tep.čerpadla, pasivní domy, auta na elektřinu- www.hybrid.cz nejlépe dobíjenou ze soláru, a prý kamiony budou na naftu jezdit věčně.

Kdo by řekl ještě před několika lety, jak dopadne americká hypoteční bublina. Ta ekonomika opravdu jela na zbožná přání a čísla ekonomů, bankéřů a pojišťováků. A to samé je u nás. Dnes se rozdávají hypotéky téměř všem, i když teď se to mírně zpřísnilo, ale pokud se něco hne, nebo spíš zasekne a to HDp, tak nebude čím ty hypotéky splácet a banky získají spoustu nemovitostí, ale zda je budou mít komu prodat....to nevím. Možná nás skoupí Němci, Holanďani a.p.
Na jaře jsem našel v inzerátech krásnou chalupu v Českém ráji za 1.400.000 s hektarem pozemku. No a milá realitka mi řekla že Němci si již vyřizují hypotéku. Ano a tak se skupují postupně České nemovitosti. Ty nejlepší jsou již dávno v rukou nejmocnějších a ty jen o něco málo horší ale stále nejlepší jsou v rukou nejbohatších. Ceny letí strmě nahoru. Tedy spíš bych řekl, že zrovna dosahují stropu, podle Asociace realitních kanceláří rok 2007 byl zaznamenán pokles prodeje všech nemovitostí. Ale ceny stále jsou dosti vysoké. To vidí každý. Kdo chce levně bydlet, musí na Moravu, nebo do Jižních Čech. Zde u Prahy je to obšancované a předražené. Dokonce mi v bance řekli, že ceny jsou tak přepálené, že pokud budu chtít hypotéku na 100% nemovitosti, tak musím ručit ještě něčím, protože prodejní ceny neodpovídají skutečné hodnotě nemovitostí.

11:38 am, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Herbage, to svědčí o tvé neznalosti, nebo si z toho evidentně děláš kozy. Opravdu si to myslíš?

11:39 am, August 20, 2008  
Anonymous H said...

2 Molteni:

My si zřejmě nerozumíme. Auta na palivové články jsou samozřejmě také elektromobily, ale s tou nevýhodou, že je zde několik přeměn energie a tudíž mnoho ztrát. Výhoda je vysoce koncetrované energie ve vodíku a tudíž větší dojezd než konvenční elektromobily. Ty solární panely jako jsem rozebral už nahoře, pokud víte nějaké základy o energetice, tak víte že solární energie nemůže být použita jako základní zdroj energie, ale pouze jako energie dodané do energetické špičky. Ty kamiony samozřejmě budou jezdit na naftu, biopaliva či něco podobného, ale elektrokamiony dle mého názoru nebudou, protože stavět troleje nad dálnicí nikdo nebude a k dodání dostatečného výkonu zkrátka palivové články stačit nebudou. Cesta je omezit zbytečnou přepravu přes pů Evropy naprostých zbytečností. A kamiony může klidně další staletí jezdit na naftu, kdžy bude omezený provoz, bude ho řídit stát a budou obstarávat základní zásobování. Lidé si v krizi vždy dokáží poradit a stát je dobrý hospodář, když jde do tuhého. Změna přístupu neznamená změnu zdroje enerigie, ale jeho rozumné využití. Nač nějaké megalomanské projekty, které nás odsoudí leda k závislosti na pár lidech, proč vytápět v zimě dům eletřinou a v létě zase tou samou elektřinou klimatizovat? Co vám tak vadí na pasivních domech a tepelných črpadlech? Netvrdím že jde o samospánou cestu, ale jen hledám nějaké reálná řešení. Ono je to dost velké vaření z vody, co bude za 10, 20let. Nikdo nemůže moc vědět jak to bude probíhat. Ale lepší než odkazovat na nějaký 2000 let starý text napsaný nějakým pohádkářem té doby s tím že jednou přijde konec. Na to by jeden nepřišel, tak obecnej neurčitej text aby jeden pohledal. Čemu budem věřit příště, Prométheovi a jeho dobrodružstvím, Sněhurce a sedmi trpaslíkům?

11:59 am, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Co přesně myslím anonyme?

12:01 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

že přišel už tajně na zem....

12:03 pm, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Jo takhle, to byla snad evidetní sranda. Jak se to pozná že už přišel, bude to v televizi na ČT24?

12:06 pm, August 20, 2008  
Anonymous Tim said...

Jakákoli distribuce čehokoli ssebou nese další náklady a rizika zneužití - což takhle kolektory na každé energeticky potřebné budově?

Ale je zajímavé, kam až se tato diskuse o RZ už dostala - teď by to chtělo ještě trochu kvantové fyziky :-)

12:14 pm, August 20, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Tak už by to stačilo. Tohle není blog o náboženství. Pokud chcete pokračovat, tak si jděte na fórum založit vlákno.

Co si pomyslí někdo kdo sem přijde poprvé a vidí takovouhle "diskuzi".

12:21 pm, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Tak Bibli jako jistý zdroj historických informací beru, ale to neznamená, že vše co je v ní napsáno je pravda. Pořád jste nám neřekl, čemu všemu z Bible věříte? Stvoření světa za 7 dní, potopě světa, žena z Adamova žebra? Link na na seznam protimluvů v Bibli už jsem vám poslal. Stejné proroctví vám můžu předpovědět i já, jednoho dne přijde konec lidstva, tečka. A vsadím se, že se to jednoho dne vyplní. Radši bych tuto diskusi uzavřel a převedl buď na ten nový blog, lae zde bych raději řešil energetické problémy a jejich řešení.

PS: To H jsem já, jen jsme se překlikl.

12:25 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Kolektory s vodíkovými články na každé chalupě. Určitě to vědci vymyslí. Nadnárodky setřou a bude mír...

12:29 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pěkná pohádka

http://stoces.blog.idnes.cz/c/29698/Pohadka-o-nezbednem-Sadamkovi.html

12:40 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nějak to s náboženskou diskuzí přeháníte.
Účelem všech náboženství je ovládat jinak než silou zbylých 99,9%populace. Zejména křesťanství má kouzelnou formulku
"dědičný hřích".
Tzn. že každý človíček jen se narodí je zatížený dědičným hříchem který musí odčinit pokorou a pokáním po celý život a k tomu mu dopomůže církev svatá.
Samozřejmě ne zcela nezištně. "Modli se a pracuj"-toť životní krédo křesťanů. Jinými slovy-koukej hákovat otroku,na nic se neptej a poslouchej co ti říkáme.
Jenže vládnoucí hajzlové vymysleli rafinovanější náboženství.
Konzumismus
Přebytek všech možných krámů bez kterých neumíme žít,kupujte, jen nakupujte! Nemáte prachy? Půjčíme vám.Kolik chcete?
A roste HDP... donekonečna ?
A tak pomalu se probouzí nové náboženství, kdy se malí človíčkové narodí s
dědičným dluhem.
Novodobí otroci.
Připadá vám to nereálné ?
V případě, že nevědomky přijmete zadlužené dědictví po komkoli,máte na krku
dědičný dluh.
A na téma náboženství doporučuji tento film.
http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204

2:31 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Díky za odkaz. Film je udělaný rádoby poučně, ale opravdu nezabíhá do jakýchkoliv detailů a ani nepřipouští možnost, že by to mělo být jinak než ukazuje. Film mi připomíná knihu symbolů pro roční děcka: toto je auto, toto je kočka. Ale provázání tam chybí. Jak může slunce poblíž rovníku a tedy v Betlémě jít v zimě až na obzor? To jde sotva u nás a to jsme o dost blíže pólu. Takových "důkazů" ve filmu je vícero a žádá si to samostatný článek. určitě už nějaký existuje a jistě existuje i kritika tohoto.

4:28 pm, August 20, 2008  
Anonymous tono said...

Vyuzitie sahary ako energetickeho zdroja nieje hlupost.P roblem je v tom ze sahara patri moslimom .Ti by Europu vydierali tak ako Rusi.

8:13 pm, August 20, 2008  
Anonymous Jura said...

Můžete když dáváte odkaz stručně popsat o čem to je nebo alespoň název. Viděl jsem už toho docela dost, ale nemám momentálně neomezený internet, abych zahájil stahování a zjišťoval jestli jsem to už viděl nebo ne. Z 686108267122535204 to opravdu nepoznám.

8:41 pm, August 20, 2008  
Blogger ond said...

2 dny sa nepozriem na diskusiu a nestačím sa divit.
Prepáčte ale diskusia o náboženstve nemá význam bud veríte alebo nie,a z toho vyplývajú aj vaše dalšie postoje a názory.


P.S.Viera nie je organizácia

9:02 pm, August 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

pro Juru:
ZEITGEIST, Duch doby,
pro ond:
bez organizace není víry

9:58 pm, August 20, 2008  
Anonymous che said...

Letošní léto je nějak milostivé - FAY nestojí za řeč, jenom nějak moc z něj prší, vítr se dá ustát, v Pacifiku nic, že by si sv. Florián jaksi moc přispal?

Jiná věc je, jestli se pokles ropy už dostal na dno, na 75% asi ano. Pravověrný muslim by pravil co musí být bude neb je tak psáno v knize osudu... Škoda že nám ji Všemohoucí na chvíli nepůjčí...

Ale vážně - dělám si starosti o jiné věci, rýpat do medvědů se nevyplácí, nejvíc, když jde o ruského...

10:03 pm, August 20, 2008  
Blogger Jirik said...

che: Jojo, s tím mědvědem mi něco nesedí, prý mají ty své mezikontinentální balistické rakety v dezolátním stavu, potom je otázka proč nezbrojí ostošest? Peňez mají až moc...Z ponorek ani pořádně raketu nejsou schopní vypálit, radary včasného varování, to je děs, systém družicového včasného varování taky prakticky nepoužitelný, no ty létací strategické bombardéry taky žádný zázrak. Jaderných hlavic mají tisíce, ale fukční nosiče, tak stovka...Výrobou deseti topolů za rok taky USA neohromí, by museli aspoň 50ks za rok...Zbývají rakety středního doletu, těch mají hafo, takže tipuju že rukojmím bude asi Evropa, v případě napadení vyzmizíkujou...

Nějak mi to nejde do hlavy proč ti rusové nezbrojí ostošest...

10:25 pm, August 20, 2008  
Blogger Tribun said...

jirik: Možná že zbrojí a my to nevíme. Možná nemusí, protože jim to funguje. Kdo ví, co je pravda, a co je lež? Možná nechtějí, protože nemají potřebu expandovat. Možná podceňují náboženský rozměr americké politiky a spoléhají na to, že se Amíci k použití jádra neuchýlí, protože příští válka bude o suroviny (možná že především o půdu a vodu) a Američané si je nebudou chtít kontaminovat. Možná spoléhají na prototypy nějakých nekonvečních, ale velmi účinných zbraní. Možná si prostě říkají: "Nás mnógo." Možná očekávají, že příští válka je mine, protože se odehraje mezi Čínou a USA.

Jak to tak po sobě čtu, nezní to příliš důvěryhodně. Takoví ťulpasové zase Rusové nejsou (Putin a Medvěděv určitě ne).

Také tomu nerozumím, ale myslím si, že Rusové vědí, co dělají.

Každopádně považuji za krajně nebezpečnou současnou disproporci moci, kdy neexistuje rovnováha k USA. Bipolární svět studené války podle všeho o něco bezpečnější. Už jenom proto, že USA respektovali jisté meze, jako například v '68.

10:55 pm, August 20, 2008  
Anonymous other said...

ty voe, další kterej je nadšenej z okupace v osmašedesátým. Jděte už do p.. s politikou. Ruský rakety na vás. Už abyste si jich užili na vlastní kůži mírou vrchovatou, když tanky byly málo. "já nerozumím, já nerozumím..." pak se vám rozbřeskne. Tohle je ruský zahraničně politický pseudonáboženský blog nebo co?

11:38 pm, August 20, 2008  
Anonymous Herbage said...

Zřejmě rusové ví, že ten americkej štít je v podstatě nefunkční, když své testy dělají jen simulovaně na počítači. Stačí zapracovat na systému včasné výstrahy proti raketám s plochou dráhou letu, které mají za úkol zničit jejich raketová sila a jsou v suchu. Proti manévrujícím Topolům bude jejich štít zcela bezbranný. Británie také nebude hloupá a nenechá se vytlačit do pozice rukojmího. Co tedy USa vybudováním onoh štítu sledují vážně netuším a nedává my to smysl. Možná je to skutečně jen na vydírání Iránu, chtějí si pojistit svůj vliv v Evropě a oslabit EU nebo se nabízí ten nejprozaičtěší důvod - korupce. Zkrátka is pár zbrojařských firem a papalášů ve vládě namastí kamsu, jak to tak bývá.

11:41 pm, August 20, 2008  
Anonymous Jura said...

USA x Rusko .. to je vysokej poker.

Saddám hrál hru, že má ZHN. Kdysi koloval vtip, že USA mají jediný důkaz o jeho ZHN - vlastní a francouzské faktury dodáky na subdodávky potřebné k jejich výrobě. Ukázalo se to jako pravdivé, akorát ty věcičky po zakoupení před návštěvou zbrojních inspektorů prý zničil a "hrozbu" neexistujícími ZHN používal v diplomacii se sousedy.

Tady to může být něco podobného.

7:23 am, August 21, 2008  
Anonymous Jura said...

USA x Rusko .. to je vysokej poker.

Saddám hrál hru, že má ZHN. Kdysi koloval vtip, že USA mají jediný důkaz o jeho ZHN - vlastní a francouzské faktury dodáky na subdodávky potřebné k jejich výrobě. Ukázalo se to jako pravdivé, akorát ty věcičky po zakoupení před návštěvou zbrojních inspektorů prý zničil a "hrozbu" neexistujícími ZHN používal v diplomacii se sousedy.

Tady to může být něco podobného.

7:23 am, August 21, 2008  
Anonymous JozefB said...

Velmi pekne napisany velmi smutny blog. Cely svet je iba odrazom charakternosti a ohladuplnosti ludi, o tom, ako sa (ne)spravaju k sebe a svojmu okoliu. Ako kedysi povedal Einstein, nemozme vyriesit problemy tohto sveta rovnakym myslenim, ake ich vytvorilo...

PS: Nechcem zase rozvirovat debatu o vereni a nevereni, pretoze to je kazdeho osobna vec a ako uz bolo spomenute, do tohto blogu nepatri. Chcem len podotknut, ze je dolezite, aby sa rozlisovalo medzi osobnou vierou cloveka a nabozenstvom (ci uz krestanstvom alebo inou instituciou/sektou). Argument TT o tom, ze Boh neexistuje, lebo nie su dokazy o tom, ze existuje, neobstoji. Myslim, ze doteraz tiez nikto nepredlozil dokazy o tom, ze Boh neexistuje (horezmienene "zarucene" implikacie nepovazujem za dokaz). Ak nic ine, tak tento (asi vecny) spor medzi ludmi je pocas celej historie ludstva aspon peknym lakmusom poukazujucim na to, ako sa dokazeme navzajom tolerovat, aj ked spolu nesuhlasime. Myslim, ze sa nam to dlhodobejsie nikdy nedarilo. Musim povedat, ze ma po precitani posledneho blogu a par komentarov TT svojim postojom k tym z jeho pohladu "na druhej strane barikady" trochu sklamal, ale aj tak nadalej obdivujem, co robi a drzim palce do buducnosti!

8:03 am, August 21, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Něco málo k McCainovi (možná znáte, ale sluší se připomínat):
Pat Buchanan:"McCain will make Cheney look like Gandhi"
http://www.youtube.com/watch?v=cQar1Pp-vZg&feature=related

McCain=WAR
http://www.youtube.com/watch?v=voIqY7dZo0o&feature=related

Desperate Angry McCain Lies About Romney
http://www.youtube.com/watch?v=e0Nm260SzCw&feature=related

10:52 am, August 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Nejsem expert na jaderný zbraně, co se stane s desítkami tisíc jaderných hlavic v post-ropnym světě? Je možný je rychle a levně deaktivovat? Díky šaškům v naší vládě na nás opět míří jaderný zbraně, tentokrát ruský, proto ta obava.

Další perlička naší vlády. ODS je velice blízko úspěšnému prosazení zákona o tzv. zelených kartách. Tomu chybí už jen finální hlasování. To proběhne v pátek 22. srpna a podle samotných poslanců by mělo být úspěšné. Zákon otevírá republiku přílivu lidí z Afriky a Asie (potřeba levné pracovní síly do montoven zahraničních společností, ministr Nečas počítá i s příchodem rodinných příslušníků, prý bude maximální snaha vytvořit pro ně integrační programy aneb od ČR se mohou Němci a Francouzi mnohému přiučit http://www.mpsv.cz/cs/5285).
http://www.lidovky.cz/tri-ctvrte-milionu-svalu-0hn-/ln_dopisy.asp?c=A080820_174918_ln_dopisy_pac

Návrh se ale nelíbí opozičním poslancům ČSSD a KSČM. Podle nich představují bezpečnostní i jiná rizika. "Tyto zelené karty by mohly být vystaveny pro statisíce lidí ze třetího světa. To by zásadně změnilo podobu České republiky. Za pár let tady budeme mít ghetta, která jsou jedním z největších problémů Evropy," řekl místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).
http://ekonomika.idnes.cz/snemovna-v-patek-rozhodne-o-zelenych-kartach-pro-cizince-pe2-/ekonomika.asp?c=A080819_103620_ekonomika_vem

Pokuď máte k zákonu výhrady, napiště svýmu poslanci (nebo svýmu prezidentovi, který má právo veta), žijeme v demokracii. Nic proti imigrantům, spíš mi vadí chamtivci (domácí i zahraniční) kteří z toho budou profitovat, jim připadnou zisky, a náklady ponese celá společnost. Tomu se řiká byznys. Bossové z ODS počítaj s nekonečnym růstem, my co si čteme tento blog ale víme svý...

Poslanecký klub ODS - kontakty (http://www.iods.cz/lide/poslanci.php?row=7&col=1)
KDU-ČSL - Naši lidé (http://www.kdu.cz/default.asp?page=27)

12:46 pm, August 21, 2008  
Blogger Tribun said...

Anonyme, tomu se říká socialismus v kapitalistické praxi: náklady jsou veřejné, zisky soukromé.

S tím psaním poslancům, no nevím, zkoušel jsem to, výsledky podobné, jako když jsem copy malý chlapec psal Ježíškovi - veškeré žádné. Jestli máte někdo realistický nápad, jak dát poslancům zřetelně najevo, že jsou naši zástupci, rozhodují z našeho pověření a zdrojem jejich moci jsme my a nikdo jiný, rád se s ním seznámím. Demokracie spočívající v tom, že jednou za čtyři roky formálně posvětím vyvolené, kteří nejsou nadále vázáni vůbec ničím a odpovědni nikomu, tak taková demokracie se mi líbí stále méně.

1:11 pm, August 21, 2008  
Blogger Frkojferin said...

NYMEX se dnes předvádí...
LSCO 119,46 +3.90 $

3:32 pm, August 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tribune, mýlíš se, naši vyvolení jsou odpovědni Bushově administrativě a americký prezident je odpovědný tomu kdo mu štědře zafinancoval předvolební kampaň... takže americké zbrojovky, ropné společnosti, automobilový průmysl, firmy jako Bechtel a Halliburton? A hle, jaká náhoda, první zakázku, která se týká radarové základny v Brdech, získala americká zbrojovka Raytheon...

Další názorný příklad, jeden z mnoha, americká korporace General Electric (šestá největší společnost na světě) je majoritní vlastník televizní společnosti NBC (dostupná v USA ve 112 milionech domácnostech), která jen na území USA vlastní 10 televizních stanic a má skoro 200 poboček. Další stanice má v zahraničí. General Electric také financoval Bushovu předvolební kampaň a dostává mnohamiliardové zakázky od americké armády (americký vojenský rozpočet pro rok 2007 byl 439.3 miliard dolarů, podle kritiků 626.1 miliard dolarů, protože americká vláda se snaží některé vojenské výdaje přesouvat do jiných položek) a též získal zakázky při americké "obnově Iráku" (tu si platí Iráčané převážně ze svýho, ze zisků z vývozu ropy, zisky z předražených zakázek jdou převážně do kapes amerických firem).

Jistě vám neušlo, že NBC stejně jako ostatní americká média (také na někoho napojená) vedla v posledních dnech dost silnou protiruskou a pro-gruzínskou kampaň, naše i ostatní světová média to po nich pochopitelně papouškovala. Tak dnes funguje "svobodný svět". Na obranu našich vládních politiků nutno podotknout, že mnozí z toho nemaj rozum.

4:07 pm, August 21, 2008  
Blogger Frkojferin said...

Pokud to tu proběhlo tak se omlouvám, ale něco k připomenutí:
http://ihned.cz/1-10073040-22645120-000000_d-f3

4:51 pm, August 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

19.12.2007. Bývalá gruzínská ministryně zahraničí, opoziční politička Salomé Zurabišvili v rozhovoru pro HN pochybuje, že blížící se prezidentské volby budou svobodné a čestné.

A po volbách...

07.01.2008. Po rozehnání demonstrace ze 7. listopadu, které vyvolalo největší pobouření mezi lidmi, Saakašvili v zemi vyhlásil výjimečný stav a poté nechal neurvale umlčet privátní televizní stanici Imedi. Opozice si oprávněně stěžuje, že vlastně neměla přístup do státem ovládaných médií a že v rozhodujících okamžicích tedy byla proti Saakašvilimu ve značné nevýhodě. Pokud se tedy nestane nic nepředvídaného, hrdina revoluce růží hlavou státu zůstane. Pravda, s pošramocenou pověstí údajného demokrata, do nějž Západ vkládal velké naděje, ale on těm nadějím nedokázal dostát.

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/412440

5:36 pm, August 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusák rozvázal spolupráci s NATO, no... a hned máme ropu přes 120$...

7:02 pm, August 21, 2008  
Anonymous halalik said...

Pokud vezmeme v úvahu, že v době rekordních cen ropy byl dolar o dost levnější, tak ropa za 122$ je totéž, co na začátku července za 135$.

9:44 pm, August 21, 2008  
Anonymous halalik said...

Elektřina jde taky nahoru... 1MWh v BASELOAD_2009 již stojí na PXE 84,60Euro/MWh. Při korekci na aktuální kurz EUR/CZK jsme jen 4% pod rekordními cenami zpřelomu června/července 2008, kdy to bylo 90Euro/MWh.

9:48 pm, August 21, 2008  
Anonymous JozoB said...

To anonymous: No myslim si, ze rozviazanie spoluprace Ruska s NATOm povedie k niecomu horsiemu, ako rope za $120. NATO nie je az taky diskusny kruzok, ako OSN...

2:32 am, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Léto bývá vždy okurková sezóna, letošní však je vyjimkou.
Kolísavé ceny ropy a dolaru říkají něco o horkém podzimu.
Zdražení elektřiny nepřichází dřív jen náhodou.Asi hajzl Roman potřebuje zase prémie.
Ropa zase už stoupá, plyn zatím stagnuje.Asi jsme ještě nezačali topit.
Ekonomická krize se rozrůstá a prohlubuje globálně, Pikora říká"to je v pohodě".Šichtařová rovněž,Marek jakbysmet.Oni tomu totiž rozumí.Jsou za to placeni.
Zlato klesá, přesto však si ho nekoupíte,protože není na trhu.
http://www.penize.cz/43654-americane-kvuli-vysoke-poptavce-zastavili-prodej-zlatych-minci-
Nezaměstnanost stoupá,podpora klesá,Tupoň a Nečas si pochvalují jak reformy pěkně šlapou.
Operace se odkládají,zdravotnická zařízení se kradou,pacienti okrádají,Šťáva se má dobře,všichni všem pěkně platí..Julínek,Zloprcek a Hrobník se usmívají jak reformy pěkně šlapou.Občan na to čumí,nechápe,neremcá,asi je úplně blbej.
Inflace 7% přiznaná,ekonomika stagnuje.Po dvou letech vlády pravice opravdu,ale opravdu skvělý výsledek.
No , objednal jsem si pro sichr dalších 14kubíků dřeva.A taky koupil munici,jeden nikdy neví.Rejži,cukr a olej snad příští týden.Na zimu ještě musím koupit teplý pohodlný boty aby nezáblo, vaťák,beranici, několik dek, baterky,petrolej, však víte co je třeba.Vybavit domácí lékárnu pro léčbu svépomocí a taky chirurgickou sadu.
Ne , opravdu neblbnu.Pokud projdete ekonomické rubriky a promítnete si jejich sdělení do svého života,nezbývá, než se hotovit k emigraci z toho našeho židostánu někam ...... Kam? Nebo se připravovat na horší časy,které nepochybně přijdou nejspíš velmi brzy.
Tak tohle mi vyšlo z dnešního mediálního monitoringu a to jsem se ještě nedostal k zahraničně-politickým rubrikám.

6:31 am, August 22, 2008  
Anonymous drak2 said...

potichu se přitvrzuje...
http://www.novinky.cz/clanek/147828-novy-zakon-policii-usnadni-vtrhnout-lidem-do-soukromi.html

...příprava "státu" na RZ?

7:30 am, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Draku, dyť to povídám a všichni mi tvrdí,že jsem paranoik.Rodí se totální otroctví.A my na to jen čumíme s rukama v klíně a tváříme se,že nechápem.

7:49 am, August 22, 2008  
Anonymous other said...

kam chceš emigrovat? :-)) Tohle je globál záležitost. Do obdivovaného Ruska? Ani by tě tam nepustili, protože tam v různých odstínech vládne už století totéž. Do Zimbabwe? Jako bělocha a tudíž potencionálního pracháče by tě tam sejmula první parta povalečů. Do USA? Do země zoufalé krize kapitalismu a ubohých vykořisťovaných nezaměstnaných? Tak hluboko bys přece neklesl! Do Kosova? Tam ještě sto let nebudou mít jasno, koho zastřelit a komu naopak přidělit byt. Do Číny? Tam se ti vysmějou, že tam už je plno. Nejlepší někam na Vysočinu, na opuštěný hrad, třeba Choustník. Tlustý zdi dost, rozhled dostatečný, pokud máš zásobu munice, není co řešit, slepic v podhradí se toulá dostatek.
A která vláda by ti vyhovovala nejlíp? Možná by mohli příští volby udělat dotazem po českých, romských, vietnamských či ukrajinských domácnostech, aby si tam lidi jako najmenovali podle svého, kdo by teda tam nejlíp pasoval. No nebude to ideální? Jenže problém - pak nebude kam emigrovat, když to přece tady bude úplně dokonalé :-((

8:26 am, August 22, 2008  
Anonymous Jura said...

Válka v Gruzii ovlivňuje plánovaný útok na Irán:
http://www.blisty.cz/2008/8/22/art42305.html
... osobně tak optimistický nejsem.

Dalším důsledkem je zvýšení pravděpodobnosti vítězství McCaina ve volbách:
http://zpravy.idnes.cz/mccain-predstihl-v-pruzkumech-obamu-d7i-/zahranicni.asp?c=A080820_131805_zahranicni_stf

8:52 am, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Othere, opravdu, ale opravdu obdivuji Tvůj bystrý úsudek a analytické schopnosti.Děkuji za podrobný výčet, sám bych na to nepřišel.
:)

9:15 am, August 22, 2008  
Anonymous che said...

Jeden z mála komentářů přiznávající, nebo spíše říkající kam se řítíme:
http://www.halonoviny.cz/index.php?id=65328

2:06 pm, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jo , dobrý článek, nic nového.
Příčiny a sled budoucích událostí známe.
Nepoužitených návrhů je tento blog plný.
Zná někdo použitelné řešení?

4:41 pm, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Použitelná řešení?
Transition culture (http://transitionculture.org/)
Community solutions (http://www.communitysolution.org/nsreports.html)
Ecocities (http://www.ecocitybuilders.org/)
(http://www.ecocityprojects.net/
Local economies and LETS
(http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/299/)
(http://www.growinglocaleconomies.com/)
(http://www.iclei-europe.org/index.php?id=iclei_europe_home)
(http://lets.ecn.cz/)

atd.

9:39 pm, August 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Někdo tu psal, že ekonomická krize se rozrůstá a nezaměstnanost stoupá. Ve skutečnosti ČR čelí nedostatku pracovních sil, proto bude od ledna 2009 zaveden systém zelených karet. Když do 30 dnů volné pracovní místo neobsadí Čech nebo občan EU, tak zaměstnavatel může místo obsadit cizincem ze země mimo unii.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=610217

10:03 am, August 23, 2008  
Anonymous tono said...

Čo robiť?Kolega už písal čo bude robit.Bude kupovat zásoby,náboje atd.Pokial má človek dostatok penazí a rozumu vie si pripravit dobru základnu na prežitie.Kedže ale pišem do diskusnej skupiny,predpokládam ze vedšina čitatelov by pripustila dajaku formu spolupráce.Ako prvý bod by som navrhol zalozit skupinu rovnako zmýšlajucich ludí.Prvou vecou takejto skupiny by bolo vytýčit plán činosti.Toto sa dá nasimulovat aj na tomto fore.Kto z vás má záujem pripíšte ku svojmu príspevku návrh čo byste robili vy.Začnem od seba.Ako prve by som sa snažil zaistit akusi základnu.Objekt schopný zabespečit potraviny.Objekt by mal byt multifunkčný t.j napr. rekreačna funcia.

11:10 am, August 23, 2008  
Blogger Tribun said...

Anonyme, myslím že skutečnost je mírně odlišná: ČR čelí nedostatku levných pracovních sil. Ďábel se skrývá v detailu, a v tomto případě je tím detailem onen přívlastek "levný".

Stěhovavé montovny na našem území potřebují laciné pracovníky, a budou-li to vykořenění přistěhovalci, tím lépe, protože budou snáze ovladatelní.

Navíc bude možno jejich prostřednictvím tlačit na snižování ceny domácí pracovní síly a dříve nebo později nějaký vykuk přijde na to, že vykreslí přistěhovalce jako ty, kteří berou lidem práci, a postaví tak usedlíky a přistěhovalce proti sobě. Když se dva perou, třetí se směje. Když budou lidé hledat příčiny svých obtíží na špatném místě (u přistěhovalců), nebudou schopnit čelit skutečným příčinám a viníkům - politům a kapitálu, který stojí za nimi.

Klíčová otázka je: co bude s těmi přistěhovalci, až se montovny odstěhují? Montovny půjdou za nižšími náklady, nevezmou si pracovníky s sebou. Takže nám tady zůstane bezpočet lidí, rázem zchudlých a nezaměstnaneltných (montovny přece odešly a oni nic jiného neumí), kteří ještě nesrostli s novým prostředím. Bude tak zaděláno na nebezpečný sociální konflikt.

Jak jde tohle všeho dohromady s rétorikou o "vzdělanostní společnosti" a "produkci s přidanou hodnotou", to mi zůstává záhadou.

11:53 am, August 23, 2008  
Anonymous drak2 said...

Co dělat? První krok je jasný... poslat ODS ve volbách na smetiště dějin. Dokud nám budou vládnout gauneři, kteří se neštítí opravdu ničeho, lžou lidem do očí, nic se nezmění. Ambicí Thona + Jindry Kalouse by mělo být založení SUR (Strana Udržitelného Rozvoje) a nasazení v politice. Burcování lidí na netu je záslužná věc, ale když řeknete A, je třeba říct i B - koho volit, chceme-li změnu? Já už prostě z těch současných parlamentních stran nevěřím žádné.

1:21 pm, August 23, 2008  
Anonymous Jindřich Kalous said...

Já už jsem to psal jindy a jinde:
Zakládání survivalistických osad považuju za dané situace za nesmysl. Tady (http://thearchdruidreport.blogspot.com/2008/08/tempo-of-change.html) je dobře vysvětleno, proč - časem to snad přeložím. Je potřeba hledat základ ve stávajících obcích a městech a hledat lidi společného smýšlení v nich a tam se snažit o změnu tendencí vývoje k udržitelnosti. Dobrým příkladem jsou třeba Litoměřice a stavba geotermální elektrárny.
Zakládat politickou stranu je blbost, musí se jít odspoda a paralelně na mnoha místech. Koordinace stačí myšlenková a informační - je nutno o sobě vědět, vyměňovat si zkušenosti, ale konkrétní kroky budou případ od případu jiné. Řešte svoje životy konkrétními kroky - zakládáním lokálních ekonomik a LETSů, snižováním závislosti na centralizovaných systémech opatřování potravin a energií. Ale jestli budete vytvářet uzavřené sekty, nic tím nevyřešíte, bez ostatních lidí se tak jako tak neobejdete. Základem jsou obce a města a tlak na změny v nich. Musíte lidem ukázat, že na radnicích může sedět i někdo jiný než úplatní úředníci nebo radní-živnostníci, kteří si tam přelívají obecní majetky do svých firem.

1:59 pm, August 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

POslouchal jsem tuším v úterý ráno BBC, rozhovor s předsedou svazu podnikatelů ve stavebnictví na téma zaměstnanosti a importu zaměstnanců ze zahraničí,konkrétně Vietnam. Předpokládá se import zatím 5 000ks.Použitelnost je pouze na pomocné práce a to max. pro 2 000ks(momemtálně).Stavební výroba během cca 3měsíců údajně poklesne až na cca 64%.Nedostatek ? Kulový. Propouštět se bude.Zelený karty?Raději nebudu komentovat.
http://www.penize.cz/43657-kolik-zije-v-cesku-vietnamcu-a-ktera-banka-jim-vychazi-vstric?submited=yes
Survial aktivity se zázemím jsou víkendové kratochvíle dobře zajištěných rodin a partiček kamarádů. Komunity typu Malevil se mi nejeví jako dobrý nápad.Člověk nemůže trvale žít odtržen od společnosti v očekávání katastrofy, aniž přijde o rozum. Pokusy o vytváření samozásobitelných jednotek jsou třeba v Izraeli kibucy. Život v nich však není příliš radostný, ale to je na delší.
Návrhy decentralitace pana Kalouse jsou sice zajímavé, ale co by tomu řekl ČEZ, RWE, Ahold atd. Co třeba internet? Když se židi ve Warbug Pincus nebo T-mobile špatně vyspí, ani si neprdnem.Lokálí wifi sítě?Blbost. ČEZ nedá proud.
Aktivita by musela vzejít z nejvyšších vládních pozic.A to nevzejde.A jsme tam, kde jsme byli.
Lidi nic nezajímá krom fotbalu a teleseriálů, šopování je nejzábavnější činnost. Jak chcete pane Kalousi ty blby přesvědčit,že se mají chovat jinak? Dobrovolně to nepůjde. To stádo rozumí jen karabáči.
Ropa-neropa,dojde-nedojde. Podivná válka v Gruzii naznačuje,že ropného zlomu bychom se ani nemuseli ve zdraví dožít.
http://blisty.cz/2008/8/22/art42338.html
a ještě jedno optimistické čtení,dobře se podívejte se kdy to bylo napsáno a sled událostí.
http://www.mwm.cz/CD/c1173.htm
No co se týká nějakých smysluplných společných aktivit,navrhuji tématicky nejbližší.
http://www.apscr.cz/clanek.php?showid=5
http://www.vinarice.wz.cz/
http://strelnice.unas.cz/index1.htm

5:51 pm, August 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A ještě poslední příspěvek který situaci popisuje jasně a po lopatě.Pak už nebudu otravovat.


Komentář ze dne: 20.08.2008 21:04:31 Reagovat
Autor: Trucktor - Trucktor
Titulek:Re: Dotaz
http://www.dfens-cz.com/komentare.php?akce=fullview&page=1&cisloclanku=2008082001

11:22 pm, August 23, 2008  
Anonymous Expert said...

Komentář k tématu pro ekonomické neználky....

Současné finanční turbulence ve Spojených státech vyvolaly silné tlaky na změny v regulaci a dohledu nad finančními trhy, které by měly zabránit vzniku stejných potíží v budoucnosti. Je však dosti nepravděpodobné, že by finanční instituce udělaly stejné chyby znovu, neboť si určitě vzaly ponaučení.

To samozřejmě neznamená, že v budoucnosti neudělají chyby jiného charakteru. Každopádně většina nedostatků, které vyvolaly současné potíže, je již do značné míry automaticky napravena. Proto se nedomnívám, že je zapotřebí okamžitá silná regulatorní akce. Spíše potřebujeme promyšlené reformy, které vytvoří pro finanční instituce podněty k obezřetnějšímu chování.

Není až tak překvapivé, že úloha měnové politiky při vzniku finančních turbulencí nebyla doposud příliš diskutována. Je však třeba si přiznat, že kromě faktorů, které nemohly ovlivnit ani centrální banky největších ekonomik, přispěly jejich politiky spočívající v udržování krátkodobých úrokových sazeb na velmi nízké úrovni po velmi dlouhou dobu ke vzniku přebytečné likvidity, k poklesu schopnosti vnímat a oceňovat riziko a k explozi bilancí některých finančních institucí při prakticky nezměněném vlastním kapitálu.

Česká koruna získala pověst "bezpečného přístavu", a to nejen díky skutečnosti, že v období po zahájení ekonomických reforem do současnosti nominálně zhodnotila oproti dolaru o více než 75 % a oproti euru (resp. marce) o téměř 50 %. S touto pověstí se však koruna zároveň stala více citlivou na výkyvy na mezinárodních finančních trzích. Posuny v politikách klíčových centrálních bank přispívaly k jejímu nominálnímu zhodnocování, které bylo občas velmi prudké. Za této situace nebylo velkým překvapením, že po propuknutí finančních turbulencí loni v srpnu koruna opět prudce zhodnotila.

Jan Frait, člen Bankovní rady ČNB 2000 - 2006, je analytikem ČNB pro oblast finanční stability
Expert

Originál je zde:
http://lavka.info/

1:02 pm, August 24, 2008  
Blogger ond said...

A pre milovníkov multikulti tu mám celkom poučnú stránku http://www.eurabia.cz/
teším sa na reakcie.

4:45 pm, August 24, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To expert: Cituji: "Každopádně většina nedostatků, které vyvolaly současné potíže, je již do značné míry automaticky napravena."

Tak to jsem se pobavil... Ekonomika USA je v crash módu. Zbytek světa najíždí za USA do recese. Řada velkých bank (zejména v USA) v příštích měsících a letech bude čelit krachu. Prostředky FEDU a FDIC jsou omezené a pokud by se mě někdo zeptal, jestli bych vsadil na existenci FEDU v roce 2015, 2020, tak bych nevsadil.

Napraveno není absolutně nic, jsme stále v úvodu "krachování". Bear a IndyMac byly je rozehrávkou. Teď je na řadě Lehman, Fredie a Fannie. Pak přijdou další. Jak dlouho vydrží FDIC peníze, aby vyplácel povinných $100000, až to začne naplno? Nevím, ale řekl bych, že moc dlouho ne. Kolik prostředků má ještě FED, aby to celé podržel? Ta částka je (pokud vím) pod bilion dolarů a pomalu to začíná lítat v bilionech (a potenciálně až v desítkách bilionů), takže Fed už na to během příštího roku, dvou nemusí mít.

Silné tlaky. To určitě - kapři si vypustí vlastní rybník. Skutečným silným tlakem je realita a ta udělá takový "pořádek", že to FED a globální finanční systém třeba taky nepřežije.

Jestli pak ještě bude existovat něco co bude připomínat dnešní "ekonomiku", tak bude záhodno začít trhy a ekonomiku zkoumat skutečně vědecky, protože současné ekonomické "náboženství" to má podle všeho "za pár".

5:43 pm, August 24, 2008  
Anonymous Jura said...

to Tono:

http://www.rodovaosada.cz/index.php?ram=ramecek&id=ro&chapter=kdojsme&slip=none

P.S.
Nejsme survivalistická skupina. Takto jsme se rozhodli žít, i kdyby stávající stav světa mohl vydržet donekonečna. V tuto chvíli neuvažujeme o zbraních.
P.S.2 Vše je zatím ve fázi příprav.

10:15 pm, August 24, 2008  
Anonymous Jura said...

Komentář pro ekonomické experty.

Ekonomové zhusta pro účely svého bádání počítají s tím, že peníze jsou v čase neměnné (maximálně z nich něco užírá inflace). Ona se však v čase mějí jejich definice = tj. celý základ fungování peněz.

Peníze = jakákoliv dohoda komunity o akceptování směnného prostředku.
Peníze = např. zlato
Peníze = potvrzenky na zlato 1:1
Peníze = potvrzenky čátečně kryté zlatem 1:10
Peníze = potvrzenky částečně kryté ostatními potvrzenkami (z nichž alespoň některé (např. US$) jsou kryté zlatem) 1:100

Před krizí jsme byli v této situaci
Peníze = potvrzenky částečně kryté ostatními potvrzenkami (z nichž žádná není kryta zlatem), množství potvrzenek je regulováno pravidly
Nejnověji jsme se dostali do stádia, kdy:
Peníze = potvrzenky částečně kryté ostatními potvrzenkami (z nichž žádná není kryta zlatem, hodnota mnohých potvrzenek se limitně blíží 0 - "Vysoce sofistikovaný výnosový investiční hypoteční certifikát". Tyto bezcenné certifikáty je možné vyměnit během tzv. aukcí záchranných balíčků za normální peníze a splnit tak původní pravidla o krytí množství potvrzenek potvrzenkami.

10:55 pm, August 24, 2008  
Anonymous other said...

Vy furt o krizi. Já si krizi představuju jako kolaps, třicátá léta, ekonomický rozvrat, boj o holé přežití. Neříkej, juro, že jsme v krizi, když lidi mají co jíst, kde bydlet, berou čím dál víc, kupujou čím dál luxusnější věci, špinavou práci už odmítají. Dtto USA. Operujete se zadlužením, krachy bank, inflací, či pádem dolaru takou interpretací, skoro že tam už lidi ze zoufalství chcípají hlady, demonstrujou a fabriky zastavují výrobu. Zatím nic takového nepozoruju (na což mi odpovíte: no jasně, to se děje pod pokličkou, zatím nepozorovaně ale až to propukne!). Mám pocit, že kdyby krachlo ještě deset bank, svět to absorbuje tak, že se celkem nic nebude dít. Zatím se predikujou čísla drobného poklesu HDP, což je vlastně dobře z návykového hlediska. A dál? - Krize vypadá jinak! Až přijde, to myslím, bude jiné kafe, jenomže předpokládám, že svět už není tak triviál, aby klekla banka a začalo domino. Tak co?

12:39 am, August 25, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Ty banky byly zatím tak či onak sanovány, to jde jen nějakou dobu a jen na úkor daňových poplatníků a tak opět na úkor budoucnosti - stát pak bude bez prostředků o to dříve. Ten ekonomický rozvrat bude výsledkem současných trendů, všechno má svůj čas, může to trvat rok, tři pět i víc, ale zabředávat to bude do čím dál větších potíží, možná střídaných částečnými oživeními. Může to být postupné, taky se to může prudce zlomit. Jistota je, že trend je jasně dolů. Rychlost je otázkou. Pokud zkrachuje 10 regionálních bank - nic se dít nebude, pokud krachne 10 z 20 největších bank světa, bude to jiná káva. Z vývoje mi vychází, že to je možné. Systém vyčerpává své rezervy a nějakou dobu by se měl udržet, ale pokud jsme v této fázi již nyní, kdy skutečná krize (jak říkáš vůbec nezačala), potom vidím velice bledě fázi, až to začne jít tvrdě dolů, jak ekonomiky, tak suroviny, což bude kolem 2012 a poté zejména po 2015.

9:41 am, August 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Other, tady se kókni co o víkendech probírají zloději z Fedu a z ECB. Jen se nedohodli, jak budó kde moc znárodňovat. Ještě si někdo myslí, že na tehle planetě je kapík? Tohle je bankovní komunismus jako svině. Svině zlodějský.

Co nám k tomu povíš?

http://hn.ihned.cz/c1-26674920-evropa-se-ma-pripravit-na-krachy-bank

10:24 am, August 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Juro, fakt dobrý. Rozumím tomu.Otázkou je jak se na tento počin bude dívat třeba stavební úřad.Existují stavební normy,bez kterých není možno stavbu povolit, zkolaudovat a řádně užívat.Nehledě na spoustu dalších byrokratických překážek, které toto pojetí životního stylu a bydlení znemožňuje. Máte nějaký zaručený způsob jak vyběhnout s byrokraty bez katastrofy finančních postihů?

2:51 pm, August 25, 2008  
Anonymous Jura said...

to anonymous: Zaručený ne. To je jeden z důvodů, proč jsme
ještě nezačali. Jsou obce, kde to nejspíš nyní ani nepůjde. V jiných by to jít mohlo - než to vyzkoušíme, tak je to ale bez záruky. ... bylo by kontraproduktivní to tady a teď zveřejňovat.

4:16 pm, August 25, 2008  
Anonymous Jura said...

to Other:
Krize zatím není, dokonce není oficiálně ani recese - pouze zažíváme zpomalení růstu.

To co popisujem, je zatím teorie (sice podle mě s vysokou mírou pravděpodobného uskutečnění, ale pořád teorie). Východisek je několik. Např. fyzická nemožnost udržet trvalý exponenciální růst v podmínkách konečných zdrojů. To je realita viz. známý příběh s Josefovou zlatou mincí uloženou na 4% úrok. Peníze založené na úroku (dnes cca 97% ze všech peněz v oběhu) potřebu trvalého růstu do ekonomiky distribuují.
Přehnaný trvalý růst většinou končí kolapsem. Spoušťečem pro takovýto kolaps bývá vyčerpání energie (viz. bakterie nebo některé civilizace v historii).

Problémem může být správný ohdad časování obratu po 200 letech růstu. .... proto ten roztyl v odhadech (Nyní - 2015)

......

Pořád je to teorie, nemusíme mít správná data nebo je špatně interpretujeme.

P.S.
Mě jde o to se na tu krizi připravit a případně ji předejít.
J.K. zmiňované LETS systémy představují změnu v charakteru peněz (Peníze=dohoda komunity...), které mají takový potenciál.

4:38 pm, August 25, 2008  
Anonymous other said...

To jsem rád, že jsme si to vyjasnili.
Asi se mi to říká těžce, ale dovedu si představit, že dneska je jedno, zda nazvu vysoký bankovní sektor kapíkem (= protože jde prioritně o prachy) nebo komíkem (= protože jde prioritně o udržení statu quo), jenže ten zatracený hybrid určitě má zatím nevyzpytatelné hrozby i přínosy. Pokud Warren Buffet říká, že USA mají státní dluh a lapidárně řečeno, "že je to blbý, že by bylo dobrý šetřit, ale není zas až tak zlý, páčo zdroje jsou" (myslím minulý týden na idnes nebo tak nějak), pak bych mu i věřil víc než Bernankemu, protože ten je placen za něco jiného. Takže jsme se shodli na tom, že není krize, je to taková selanka, ropa zas začla dělat dobrotu a pokud bude (minimálně v USA) pokračovat, pak by se mohla na pár let ekonomická situace "normalizovat". Ty krachy fin. institucí na úkor daňových poplatníků bych neviděl jako něco kontraproduktivního, spíš něco ve smyslu: "Hele, na něsíc vám zdviháme daně, čau", prostě jako nutný feudální desátek, jako výpalné kořalečníků v Chicagu, nebo jako prý bývaly povinné platby komoušů partaji za to, že měli přednost ve frontě na banány, nebo dneska za to, že se u nás sice rozkradlo možná bilion v bankách, ale než by se vyšetřilo kdo za to může a mezitím po delší než krátkou dobu by nám po vkladních knížkách rajtoval bezvládný bordel, raději se zvolila varianta, že jsme se na to "tak nějak" složili a ono to jede dál. Nestěžuju si, celkem elegantní řešení, vsadím se, že nevadí ani poslednímu bezdomovci, ani ženě za pultem, ani zfetovanému Rómovi v Chánově. Pokud by takhle měla bolet sanace globální krize, myslím, že se na ni leckdo bude těšit, protože v televiních zprávách přestane být nuda.

5:49 pm, August 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Oni měli nějakou přednost ve frontě na banány? Měli - povinnost vytlouct každou brigádu, nejlíp v akci Z o sobotách a nedělích!

6:24 pm, August 25, 2008  
Anonymous other said...

To mě mohlo napadnout, že potrefená husa se ozve. Apologie bolšánskýho členství čtyřicet let po srpnu mi připadá až příliš psychopatic. Proč tam proboha lezli? A co by dělali jiného o sobotách a nedělích? Hele a nerozplizávejte to tímhle směrem, na kolenou vás prosim!

6:34 pm, August 25, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Ta krize je v rané fázi, je to jako diagnostikovaná rakovina, která tě nijak neomezuje, jen ti doktor řekne, že tě to zabije, možná za 2 roky, možná za pět, možná, když budeš mít kliku za 6,5.

Zatím ti to ale nemusí vadit a můžeš si jít klidně zapařit, zasouložit, šlehnout, prostě pohoda ..... :-):-)

Jen se ty malé zabijácké buňky minutu po minutě množí.

Každý den, každou hodinu se to blíží, ale nebojme se toho, tohle už se mnohokrát stalo a stane se to znovu a znovu, jen to bude tentokrát větší maso než je zvykem.

Těm co si myslí, že to zvládnou v transition towns apod. neberu jejich názor, dokud to nekrachne úplně, je to možná částečně funkční řešení, přinejhorším to vyloučí slepou uličku.

Já si nemyslí, že to půjde tak snadno...

6:56 pm, August 25, 2008  
Anonymous Jura said...

to Other: Snad jsem to zas tak optimisticky ohledně stavu současné ekonomiky USA nenapsal ?

Pokud Warren Buffet říká, že USA by mělo splatit své dluhy (v dalších větách sice mlží, jako kdysi Špidla něco ve smyslu "Zdroje jsou") tak věz že skutečná krize je velmi blízko.
Každý splacený úvěr totiž znamená staženou potvrzenku z oběhu = měně peněz v oběhu = další pokles cen nemovitostí a ekonomiky = ještě větší problémy pro banky, .... podobně jako Černý pátek byl vyvolán hromadným požadavkem na splacení marginálních půjček.

7:06 pm, August 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

2 jura:
Splácení dluhů = stahování peněz z oběhu = deflace = největší průšvih pro zadlužené chudáky.

Standardní průběh exekuce nemovitosti (nejen) v USA:

Vážený dlužníku, Váš barák, na který jste dostal hypotéku 350 000 USD a kterým nám za ni ručíte, ztratil 1/3 hodnoty a má teď tržní cenu 250 000 USD. To je zároveň i momentální výše Vašeho ručení. Koukejte nám proto sofort doplatit těch 100 000 USD - včera bylo pozdě - nebo Vám ho přijdou fenďáci oblepit a postěhujete se štandopede pod most.

Takhle asi vypadá deflace v praxi. A to je přesně vývoj, který nejvíc odserou normální lidi.

(Čísla jsem si vycucal z palce, třeba mi někdo znalejší vysvětlí, kolik teď stojí barák v USA.)

7:46 pm, August 25, 2008  
Anonymous other said...

Ale jo, mně se to taky zrovna nějak s tím světem nezdá. Takže si užíváme léta pohody a třeba živíme naději, že někdo právě teď někde na tohle marodění nachází nějaký novodobý aspirín. :-))

8:51 pm, August 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Othere - na blbej canc blbá odpověď, nebuď uraženej když jsi začal, na rozdíl od tebe tu dobu pamatuju, lecos stálo za kulový ale buď alespoň spravedlivej!

8:45 am, August 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to Jura: Myslím že RO ve fázi příprav asi i dlouho zůstane. S teoretikem v čele. Nic proti. Ale chtělo by to akci.

11:58 am, August 26, 2008  
Anonymous Tim said...

Že by náhoda v tuto dobu? Chystaný atentát na Obamu:
http://www.novinky.cz/clanek/148083-zadrzena-trojice-americanu-se-priznala-ze-chtela-zabit-obamu.html

1:44 pm, August 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Moc dobrý článek, doporučuji.

http://www.energybulletin.cz/?q=clanek/tempo-zmen

2:40 pm, August 26, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous: Jakou akci? To formulujte na fóru, co tím myslíte a uvidíte, co ostatní odpoví a kdo se případně přidá....

Článek JK diskutuje na místě jemu příslušném, pak je všechno tady a jinde není nic. Odvozovat tempo změn a vnímání času v 18. století a v dnešní době není dle mého názoru moc případné. Události se mohou takto odehrát nebo nějakou dobu odehrávat, ale může přejít velice ostrý předěl - nezvládnutý masivní blackout, který přejde v rozpad společnosti, omezená jaderná válka apod., který udělá čáru za mezi "současností" a budoucností.

Já nehodlám zakládat ekovesnice, ani pol. strany, informuji o svých názorech, dělám osobní přípravu - práce v místě, soustavné vzdělávání, pole, studna, čerpadla, topivo, rezervy jídla a dalších komodit, osobní obrana, domácí zvířectvo apod.

To mi zabere ještě nejméně několik let.

Výhledově vypracování plánu B.

Tenhle Gustav má našlápnuto na dělání problémů - zatím, je ale brzy na závěry.

http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_at2+shtml/144112.shtml?5day#contents

5:51 pm, August 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Dneska jsem zkouknul Jean od Floretty, moc pěkný film. Takže mocnosti začaly strašit studenou válkou hmmm ale podle mě je to za pár měsíců přejde. Nechápu proč na sebe Rusko a Západ pořád štěkaj, skutečný riziko pro ně oba představují Čína a islámský svět aneb když se dva perou třetí (a čtvrtý) se směje (a pochopitelně pro celý svět včetně Západu je největší katastrofou nezřízená západní spotřeba surovin, kterou se snaží ostatní napodobovat, tohle by měli politici přednostně řešit).

Zajímavý je, že kdyby k současný krizi došlo před dvěma měsíci, tak by cena ropy vyletěla nejmíň o 20 dolarů (tak alespoň víme co nás čeká, vypukne další hysterie až se proflákne jak je ropa nedostatkový zboží a pak stačí kdejaký tornádo nebo přestřelka v Bagdádu aby cena letěla do nebeských výšin), ale teď se neděje nic, trh dočasně vystřízlivěl. Je otázka, jestli to Američany nepovzbudí k útoku na Írán? Na druhou stranu by před celym světem ztratili tvář, když teď tak rozhodně odsuzují agresi proti suverénnímu státu... jak prohlásil 15. srpna prezident Bush: "Bullying and intimidation are not acceptable ways to conduct foreign policy in the 21st century." "Rváčství a zastrašovaní je nepřijatelný způsob vedení politiky v 21. století." :-)

10:56 pm, August 26, 2008  
Anonymous Tim said...

To anonymous: Já myslím, že už ani nemají co ztrácet, to zratili ve Vietnamu, Jugoslávii, Kuvajtu, Iráku, ... To by byl dlouhý seznam. Je bezprecedentní, co všechno si dovolují a už asi na světě není nic a nikdo, ani Rusko, které by je v jejich nenažrané politice zastavilo. Ale z energetického hlediska je pro ně určitě Rusko a Čína velmi zajímavé, tak asi proto jejich zájmy v Gruzii. Teda určitě.

Konečně celkem reálný článek o ekonomice i na idnes:
http://ekonomika.idnes.cz/rok-po-zacatku-hypotecni-krize-cesi-prisli-o-miliardy-pfc-/eko-zahranicni.asp?c=A080826_204824_eko-zahranicni_abr

6:38 am, August 27, 2008  
Anonymous Jura said...

to anonymous 11:58 AM, August 26, 2008

Nejsem typickým představitelem RO a nejsem ani v čele.... Takže si tu teoretizuju na svůj účet.

8:41 am, August 27, 2008  
Anonymous che said...

Až na ten závěr, a v něm je skryto proč nám to autor říká - takže žádný obrat se nekoná!
"U hypoték, které současnou situaci odstartovaly, by přitom mohla krize také skončit. "První známka toho, že jsme na bodu obratu, bude alespoň malé plus u cen nemovitostí v USA,""
Podle teorie informací je důležitou její součástí i to kdo a proč to říká.

8:43 am, August 27, 2008  
Anonymous che said...

Ta moje poznámka platila k Timovi.

8:44 am, August 27, 2008  
Anonymous Tim said...

To Che: No to platí obecně o všech informacích, proto ti nejbohatší skupují (nebo už zkoupili) média. Jen mě takové info udivilo na idnes. Patřím totiž mezi ty, kteří mají hypo dva roky a placení už teď je čím dál horší a to nemyslím, že jsme někde pod republikovým průměrem v příjmu. Ale neřeším to, potřebovali jsme bydlet, bydlíme a když nedej Bože přijde nějaká větší krize, tak to bude řešit polovina republiky. To je život. Jen asi nemám tu pravou představu o deflaci, no uvidíme.

11:14 am, August 27, 2008  
Anonymous Tim said...

A když už je řeč o informacích a jejich síle, tak ještě doplním článek k mnou výše uvedenému odkazu:
http://www.novinky.cz/clanek/148189-zalobce-atentat-na-obamu-ne-jen-rasisticke-chvastani-fetaku.html

11:19 am, August 27, 2008  
Anonymous jozob said...

Reakcia na poslednu Thonovu poznamku: No konecne som sa tu za posledne 2 roky docital aj nieco pozitivne. Ze predsalen este nejaka aktivita ma zmysel. Uz som zacal mat pocit, ze kto si neprestrelil hlavu este vcera, kym este bolo cim, tak zajtra na tom ten chudak nebude o nic lepsie.
Je samozrejme dobre sa na zle casy pripravit, len si nie som isty, ako dlho v rozvratenej spolocnosti (ktoru tu uz vsetci povazujeme za nasu istu ruzovu buducnost) vydrzi akykolvek nadstandard typu sukromne generatory, studne, cisticky, atd. Nedokazem si predstavit, ako bude v silach jednotlivca tieto vymozenosti ochranit pred ludskou zlobou a zavistou. To vsetko zvlast v dobe bezpravia, v dobe, kedy pojde kazdemu o krk. Kto bude mat nieco viac, tak bude mat navyse aj problemy. To je podobne, ako ked dnes pride nejaky dobrodruh do ciganskej osady na bicykli. Nakoniec bude rad, ked bude moct odist po vlastnych. Mozno nakoniec ten Mad Max ani nebol tak uplne daleko od reality...

11:24 am, August 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Alespoň na chvíli bych se přestal zabývat ropou a hospodářskou krizí.Mám obavy, že na orání lad a sázení brambor už nezbývá čas. V Č erném moři hozený kámen nepropadne do vody ,ale zazvoní o palubu válečných lodí. Rusové nemají už kam ustoupit, amíci jsou zřejmě odhodláni je dorazit. Vcelku otevřeně se již hovoří o možnosti jaderného úderu. Komu rupnou nervy?
Rusko je obklíčeno ze všech stran. Jen nám jaksi chybí informace o stavu bojové pohotovosti jednotek ve zbytku světa. Mimochodem, v Jižní Koreji je již cca rok dislokováno 7ks B2. Mám v archvu, nemám čas hledat.Původně jsem se domníval,ža napadnou sev Koreu, jenže ono to bude možná Rusko. A nejspíš hodně brzy. Bude horký podzim a hodně tuhá zima. Už máte dřevo?

5:19 pm, August 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Z rozhovoru Marshalla Goldmana pro RIA Novosti http://www.rian.ru/economy/20080828/150739340.html:

USA varují Evropu už od dob R.Reagana před závislostí na ruských uhlovodíkových zdrojích. Marně. Německo se před časem rozhodlo nepřipustit více než 25 % spotřeby plynu z Ruska - nyní kryje ruským plynem 42 % spotřeby. Goldman upozorňuje na příklad Činy, která je opatrnější. Západ přemýšlí o tom, jak snížit závislot na uhlovodících, ale to bude trvat desetiletí. Silná slova západních politiků na adresu Ruska po uznání J. Osetie a Abcházie jsou jen slova (když vyzývají ke snížení spotřeby ruského plynu, to by také mohli vyzývat, aby se méně dýchalo).

Pan Goldman psal ve své knize, že snížení ceny ropy v 80. letech vyvolala CIA tlakem na zvýšení těžby v Saúdské Arabii. Zde upřesňuje, že s tou myšlenkou nepřišel první a nemá důkazy, že to tak skutečně bylo, ale přijde mu zajímavá, zvlášť při srovnání dynamiky ropného trhu té doby s paralelním politickýn procesem. Uzavřená sovětská ekonomika se bez petrodolarů dostala na hranu krachu. V současném světě již prý není něco podobného možné zopakovat, a to proto, že na trh vstoupili noví spotřebitelé, Čína a Indie, a proto, že ideologie už nevládne světu. Rusko svoje uhlovodíky prodá i jinde než na Západě za stejné ceny.

"Nevidím v současném světě možnosti pádu cen ropy. Barel surové ropy možná nebude stát 140 USD, ale pod 100 USD již nespadne, pád pod tuto úroveň by znamenal jen jedno - světová ekonomika upadla do kolapsu."

Pan Goldman v knize předpověděl možnost rusko-gruzínské války o statut separatistických republik, reálným důvodem měla být ropa. Zde pan Goldman upřesňuje, že jsou i jiné důvody, ale i tento má své místo.

"Zdá se mi, že Západ, lekající svět návratem 'studené války', nepochopil co se za ta leta událo. Rusko se nyní nachází na svém historickém vrcholu - nikdy v minulosti, ani za carů, ani za generálních tajemníků, ten stát nebyl tak mocný výlučně díky svým zdrojům.

V dobách 'studené války', kdy světu vládly jaderné arzenály, měl Západ paritu se SSSR. Dnes, když světu vládne ropa a plyn, nemáme proti Moskvě co postavit. Vlivové páky jsou dost slabé - vyloučit z G8, nepřijmout do WTO. Otevřeně řečeno, ruské ekonomice to neublíží, neboť její hlavní výrobky jsou ropa, plyn a zbraně.

Mně se zdá, že přeměnu světa a přerozdělení vlivu po 'studené válce' dosud nepochopili ani v Rusku, které se často chová jako ublížené přehlížením Západu. To je pozice toho, kdo ještě nepochopil svou sílu a odpovědnost."

-----
Řekl bych, že pan Goldman, možná záměrně, snižuje důležitost oněch zbraňových (jaderných) arzenálů v současnosti. Ale přijde mi to jako zajímavý článek.

sigil

2:29 pm, August 28, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Němec.hyperinflace ve 20 letech:
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jl-hyperinflace

...Jenomže co nakupovat? Obchody stále více zejí prázdnotou, jejich provozovatelé nedokáží držet krok s tempem inflace. Farmáři a sedláci odmítají vozit svou produkci na trh, aby si za ní odvezli zpátky bezcenné kousky papíru. To se samozřejmě nelíbí lidem z měst. Organizované bandy dělníků vyrážejí na venkov a berou si, co potřebují, násilím. Plení se farmy a hospodářství, lidé se navracejí k naturální směně, nezaměstnanost letí vzhůru. Ekonomika kolabuje.

6:54 pm, August 28, 2008  
Anonymous Tim said...

Konečně někdo na pravém místě řekl, co si myslí spousta lidí - kdo vyvolal válku v Gruzii:
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/08/28/russia.georgia.cold.war/index.html

http://www.novinky.cz/clanek/148382-putin-konflikt-v-gruzii-vyprovokovali-americane-kvuli-volbam.html

7:23 am, August 29, 2008  
Anonymous tono said...

Reakcia na Jozobovu poznamku.
Spolocnost je dost odolna voci krizam.Ved ludia prezili krizu v 30 rokoch,vojny,gulagy,Pol Pota atd.a nedoslo k black autu.
A dalsia vec:aj ked vela ludi neveri na neviditelnu ruku trhu tak je vidiet ze Amerika reaguje na rastuce ceny ropy.Spotreba paliva stagnuje alebo klesa a alternativne zdroje sa vyuzivaju stale viacej.Takze zatial to nevyzera na globalnu katastrofu.Ale zdanie moze klamat.A preto je dobre ratat s horsim a pripravovat sa na to ako Thon.Ale ani ja neverim ze keby dajakou zlou nahodou doslo k rospadu spolocnosti,ze by takyto jednotlivci mali velku sancu.Hladne tlupy obyvatelov sidlisk vedene zlocincami a vrahmi ich bez problemov zlikviduju.
Podla mna by aku taku sancu mala skupina ozbrojenych muzov bez velkych predsudkov a s cielom prezit za kazdu cenu.Ale tato alternativa je zatial minimalna.

12:32 pm, August 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Co se to děje? Z hladovkáře pro radar se stal ochránce malých národů na Kavkaze? :)

http://www.reflex.cz/Clanek33422.html

9:53 pm, August 29, 2008  
Blogger ond said...

No to mate v cechách šťastie že ste po 2 svet.vojne vyexportovali vašu velkú nemeckú menšinu späť do mother land,ak nie,to by sa ťašie volalo po práve na osamostatnenie.
Alebo možno JXD dostal malí príspevok od ruského štátneho ropného fondu.

11:56 am, August 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Souhlasim, že udělovat narychlo nezávislost Osetii byla chyba, měli to nechat tak jak to bylo, zachovat statut quo. Začalo to už v Kosovu. Příště se bude chtít osamostatnit třeba delta Nigeru nebo irácký Kurdistán a mnoho dalších částí světa, hlavně tam kde se těží ropa a zemní plyn, a nebude to mít konce. Světoví politici by si měli sednout a dohodnout se, že Kosovo i Osetie byla vyjímka a dál se už žádná nezávislost podporovat nebude.

Ad JXD, nikdo mu platit nemusel, každý kdo zná základní fakta a nepodlehl mediální masáži ví, že konflikt rozpoutala Gruzie.
http://zahranicni.ihned.cz/c1-26913270-prulom-nezavisli-pozorovatele-vini-z-konfliktu-gruzii

6:20 pm, August 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ona to tak úplně chyba nebyla. Rusko vyhrálo vojensky, ale to mnoho neznamená - viz USA ve Vietnamu nebo Iráku. Teď Rusko bojuje v politické rovině o přetavení vojenského vítězství (upřímně řečeno nepříliš významného) do reálného geopolitického vítězství.

Zajímavý komentář k věci vyšel na Zvědavci: http://www.zvedavec.org/komentare/2008/08/2730-gruzii-bez-abchazie-a-jizni-osetie-nikdo-na-zapade-nepotrebuje.htm Podle toho se nelze odvolávat na "právo národů na sebeurčení", ale na "zákon o vystoupení ze svazku SSSR" z roku 1990:
"Gruzie, jako svazová republika s autonomními republikami a oblastmi na svém území měla podle zákona o vystoupení ze svazku SSSR z roku 1990 povinnost předložit svým autonomním republikám a oblastem separátní referendum, aby mohly uplatnit právo na svobodné vyjádření vůle ve vztahu ke své státní budoucnosti. A jen se souhlasem všech autonomních republik a oblastí pokračovat v proceduře vystoupení v těch hranicích, které ji patřily jen za existence Sovětského svazu. Gruzie tímto opovrhla a potlačila pokusy Osetinců a Abcházců participovat na posouzení této otázky na státní úrovni. Mezinárodní společenství uznalo Gruzii, zavíraje oči nad tím, že konflikt zejména v otázce vystoupení ze svazku SSSR už existoval a že je velmi vážný, prohlásilo Gruzii za nezávislý stát v hranicích Gruzínské SSR. Pak vyhlásilo separatistický konflikt, který začal už v Gruzínské svazové republice z důvodu nesouhlasu autonomní oblasti Jižní Osetie a autonomní republiky Abcházie s násilným odtržením od SSSR, jako kdyby tento konflikt vznikl na území státu, který existoval v těchto hranicích již stovky let."

Takto pojímáno, Osetie + Abcházie není precedent mimo hranice bývalého SSSR - narozdíl od Kosova, které nemá být precedent jen proto, že se kdosi usnesl, že se takový precedent nehodí.

sigil

7:21 pm, August 30, 2008  
Anonymous Jura said...

Ještě malá připomínka - po rozpadu SSSR bojovala Severní Osetie za samostatnost na Rusku. Podle všeho je to už sice přešlo, ale stejně je to ukázka paradoxů a složitosti součaného světa.

10:26 pm, August 30, 2008  
Anonymous nocciola said...

Tak nám Gustav nabral na síle:

Americké těžební firmy, které působí v Mexickém zálivu, začaly kvůli hurikánu Gustav omezovat těžbu ropy a zemního plynu. Většina z nich už také evakuovala část zaměstnanců a nyní zvažuje, jak předejít škodám. Původně tropická bouře Gustav se změnila na hurikán, v němž rychlost větru přesahuje 230 kilometrů v hodině...
...Hurikány Katrina a Rita poškodily těžební infrastrukturu natolik, že bylo nutné opravit i podmořské potrubí, takže se v oblasti snížil celkový objem těžby. Zpoždění pak zaznamenaly i velké těžební projekty, jako třeba Thunder Horse společnosti BP, což podle Rubina může znamenat pokles těžby ropy na několik let a dost možná už navždy.
http://www.finance.cz/zpravy/finance/187106-ropne-firmy-kvuli-hurikanu-gustav-omezuji-tezbu-a-evakuuji-lidi/

V pátek se ropa vrátila na 116, tak uvidíme v pondělí.

12:11 am, August 31, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Gustav vypadá velmi velmi drsně, realisticky se mluví o tom, že to bude horší než Katrina. Teď bude nad zálivem a dostane se na kategorii 5, uvidíme ty dopady na pevnině a reálný průběh - zítra to začne naplno. Většina produkce i rafinérií v oblasti už je zastavena a evakuována, dneska asi budou v závislosti na upřesnění trasy evakuovat Big Easy a okolní města.

Jen tři hurikány kategorie 5 udeřily na pobřeží USA v zaznamenané historii (192, 1969, 1935). Čekat lze přílivovou vlnu přes 6 m, odtržení střech, případně zdí atd. Katrina byla v New Orleans kategorie 2. Pokud se tohle dostane na kategorii 4 nebo víc při landfallu, tak to si každý domyslí, co se bude dít.

Thunderhorse stojí podle současných projekcí přímo v cestě a hrozí mu kategorie 5, takže bude pravděpodobně opět těžce poškozen. Už bylo oznámeno nasazení SPR.

Vypadá to prostě velmi bledě a cena může jít rychle hodně nahoru, ale o ceně to bude do budoucna až v 2. řadě. Ať si někdo zkusí v úterý koupit v zasažené oblasti benzín nebo elektřinu, uvidí co mu budou peníze platné nebo kolik případně zaplatí...

9:09 am, August 31, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Tak další pokus je na spadnutí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_Storm

10:47 am, August 31, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Gustav míří k emerickým břehům, rychlost větru dosahuje 250km,místy prý až 325km. Po cestě do júesej, pokud se neumoudří, nejspíš zlikviduje několik těžebních plošin a jako tečku na konec 6m vlnou umyje NO, mazaně postavené pod úrovní moře. Emerika ochromená silou živlu propadne záchvatu solidarity s postiženými a patriotismu.Buch+Kain+Hambama v rybářských holínkách osobne distribuují humanitární pomoc postiženým.
A na druhém konci světa zatím zákeřně zaůtočí dva iránské gumové opanceřované rychlé čluny na poklidně patrolující emerickou flotilu tří letadlových , 48 doprovodných torpédoborců a 13 raketonosných ponorek.
Taková věrolomnost a to zrovna v pro emeriku nejtěžším okamžiku. Je třeba jednat rychle a tvrdě.
Buch okamžitě svolá kongres i senát a na společné schůzi zákonodárci jednohlasně podpoří PatriotAct 3,4,5,6 - 12.A tak se Buch stane doživotním diktátorem s neomezenými pravomocemi nad libovolným územím i kosmickým prostorem.
A k tomu nám dopomáhej Bůh.
No, komu by se to nelíbilo.
Laura mu utekla,Bůh přeje a chlast dal křídla.Ještě zbývá nechat jmenovat koně senátorem.
PNAC nějak skřípe,celý svět krom obřezaných ho má plné zuby. Jak vidno po dobrém to nepujde.
Emerický sen je v ohrožení.Ohrožují ho všichni, kdo mají to co chcem a nechtějí nám to dát po dobrém za našich podmínek.
Pod heslem"Emerika byla věrolomně napadena" startují mírové okřídlené střely na Teherán.B52+B2 humanitárně bombardují Persii až do doby kamenné.
To by tak hrálo holenkové prodávat plyn a ropu komu chcete a ještě k tomu za eura.
Potřebuje ještě někdo oholit pánové ???

2:36 pm, August 31, 2008  
Anonymous drak2 said...

Nevím, nebyl jsem tam, ale Wiki uvádí u Katriny nejvyšší stupeň 5 (280 km/ hod nad zálivem, 250 km/hod u pobřeží). Gustav snad nebude horší.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hurik%C3%A1n_Katrina

9:33 pm, August 31, 2008  
Anonymous other said...

s ropou Gustav ani nehne (kromě makeupové úrovně). Zajímavý fenomén...

8:15 am, September 01, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Říká se, nechval dne před večerem..., ale vzhledem k teplotě vody by to snad jakž takž mohli ustát, ale na závěry je velmi brzy.

Zásoby benzínu v USA byly už před týdnem pod pásmem 5ti létého průměru, rafinérie měly relativně podprůměrné zatížení, teď jich řada bude stát, když to půjde dobře tak týden, dva, když to půjde špatně tak měsíc a víc, ten exodus z NO a hoarding taky nepřidá atd. Léto nebylo moc horké, zima může být tentokrát horší než bylo v minulých letech obvyklé - je to něco za něco.

Saudové jedou flat out, možná dokonce dotují USA ze zásob - byly hlášeny výpadky zásobování dieselem na severu Saudské Arábie.

Relevantnější údaje od trhů budou nejdřív na přelomu roku, až skončí volební humbuk.

Jinak bych tu cenu tak nebaštil, trhy zrovna nejsou optimálním ukazatelem reality, ale častěji spíš skupinové stupidity.

9:52 am, September 01, 2008  
Anonymous che said...

Tak mne napadlo, že ten celý humbuk s hurikánem historie je taky skupinová stupidita, či mediální tyátr, podle nhc se rychlost větru nezvětšuje a tlak taky dál neklesá, sranda to ale není.

Nechme se překvapit.

1:00 pm, September 01, 2008  
Anonymous other said...

jakmile Gustav přichcípul, ropa padá jak kámen. 110. Aspoň, že tak. La belle epoque se vrací! :-))

5:16 pm, September 01, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To je Plunge Protection Team, dneska se skoro neobchoduje, takže když tam hoděj pár miliard, tak to pak takhle vypadá.

To jim tam sharpshooter Dick zase callnul z honu ať to trochu srazej, že bude mít McCain a další soudruzi Convention, tak ať můžou po hymně ohlásit, že je ropa za $110 a že bude brzy za $50 (haleluja), ale jen když tam zvolej ty pravý americký hochy, co si uměj poradit (s Íránem).

6:21 pm, September 01, 2008  

Post a Comment

<< Home