Tuesday, September 16, 2008

Medvěd je v plné síle a začíná zuřit

Krize americké ekonomiky, která začala během léta 2007 bankrotem hypotečního ústavu New Century Financial, se podle předpokladů prohlubuje a začíná nabývat celosvětového rozsahu. Po rozsáhlých odpisech prakticky všech velkých amerických bank během 2. pololetí 2007, se potíže během celého roku 2008 nadále prohlubují, přičemž i přes rozsah současných problémů, je stále možné je považovat vzhledem k budoucnosti za v zásadě omezené.

Kolaps Bear Stearns v březnu 2008 a jeho převzetí JP Morgan Chase, lze považovat za startovní výstřel ohlašující pád první větší kostky pomyslného domina, které tvoří globální finanční systém. V červenci se zhroutila významná hypoteční banka a stavební spořitelna IndyMac, aby ji záhy následovalo několik menších amerických ústavů, jako třeba floridská First Priority Bank, kansaská Columbian Bank and Trust nebo nevadská Silver State Bank.

Do kvantitativně nové fáze vstoupil rozklad systému počátkem září 2008, kdy američtí daňoví poplatníci převzali prostřednictvím vlády pod svou správu finanční ústavy ručící za polovinu z 12 bilionů dolarů poskytnutých Američanům na hypotékách, tedy Fannie Mae a Freddie Mac, čímž bylo se vší pravděpodobností (přechodně) zabráněno rozpadu globálního finančního systému. Současná hypoteční krize se tak stala nejhorší hypoteční krizí v historii.

Růst, který následoval na trzích po oznámení této skutečnosti vydržel jediný den. Po zveřejnění katastrofické situace banky Lehman Brothers, jejíž akcie ztratily během týdne téměř veškerou svou hodnotu, byly veškeré zisky promptně anulovány.

V pondělí 15. září 2008 byla investiční banka Lehman Brothers po 158 letech existence odeslána do historie. Trhy reagovaly rozsáhlým výprodejem. DJIA se propadl o více než 500 bodů.DJIA – 15. září 2008 (18:00 tamního času)

Kaskáda krachů začala nabývat na síle, když Bank of America oznámila, že přebírá pod svá křídla dalšího z řady potenciálních zkrachovanců, kterým byl podle očekávání Merrill Lynch. Sama Bank of America ovšem není zrovna v dobré kondici a možná si „včerejším“ nákupem hroutícího se ústavu snaží sama zajistit „zítřejší“ státní intervenci, protože s Merrillem bude vnímána jako příliš velká na to, aby byla ponechána vlastnímu osudu.

Tím však výčet finančních lodí, které byly podle zasvěcených zachyceny sílící gravitací černé díry globální finanční krize zdaleka nekončí. Plavidlům jako je AIG, Washington Mutual, Wachovia, Ambac nebo MBIA už údajně pomůže jen finanční deus ex machina.

Fakt, že největší americké banky zakládají speciální fond, do něhož každá vkládá 7 miliard dolarů, protože se nedostává likvidity, jakousi centrální minibanku ukazuje, že americký bankovní systém je fakticky insolventní, když odpisy v řádech miliard nebo desítek miliard dolarů, pokládají instituce, které ručí za stovky miliard a nebo rovnou za biliony dolarů.

Situace se horší i v řadě evropských zemí, Čína zpomaluje, Rusko napumpovalo do ekonomiky minulý týden přes 10 miliard dolarů, zbylé asijské trhy se propadají.

Fed má v rukávu ještě pár triků a ty bezpochyby vytáhne, aby současný ekonomický model ještě na pár chvil podpořil a to bez ohledu na to, že je tento v posledním tažení. Banky si tak mohou půjčovat skrze „krizové úvěrové okno“, přičemž jako zástavu mohou použít akcie a dokonce i vklady. Co se asi stane, až se cena těchto akcií propadne?


V konečném důsledku bude medvědovi předhozen opět daňový poplatník.

Centrální banky pumpují do systému likviditu, co jim síly stačí. Drží se tak strategie, kterou nastavil jeden z hlavních pachatelů současné krize - Mr. Bubble.


Jako všechny obdobné kroky za poslední rok a půl to z dlouhodobého hlediska nevyřeší nic, DEFLACE nakonec převáží, jenom to snad umožní systému jakž takž přežít dalších pár měsíců. Globální finanční systém je odepsaný, voda se přelévá přes vodotěsné přepážky, pumpy centrálních bank nám koupí čas, ale jen „minuty“. Ať uděláme cokoliv, finanční Titanik půjde ke dnu. Předtím ale dojde k důkladnému vyčištění peněženek daňových poplatníků.

To co historie označí za Druhou velkou depresi právě oficiálně začalo. Wall Street i zbytek světa čekají obrovské ztráty, mnohem větší než ty, které jsme dosud viděli. Nastupující recese přejde během několika let v depresi, kterou dopady ropného zlomu prohloubí a efektivně tak zabrání jejímu překonání. Ve stejnou dobu, kdy začne hlavní zdroj energie současné civilizace zřetelně docházet, se nebude dostávat investic, ani dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků v klíčových odvětvích, naopak rychle poroste společenská destabilizace spojená s chudnutím a stárnutím široké populace. Vlády populistů a demagogů, pro které bude tato situace živnou půdou, krizi v konečném důsledku jen vyhrotí. Víme dobře, v co vyústila minulá globální deprese.

Ohroženy jsou prakticky všechny americké banky a díky provázanosti systému se bude krize šířit dál. V zásadě tak je možné říct, že bezpečné banky přestávají existovat, takže až uslyšíte, že banky v ČR jsou dobře zajištěné a imunní proti všem poryvům krize, domyslíte si snadno, co to znamená.

Jakkoliv neočekávám v ČR bezprostřední problémy, je jen otázkou času, kdy bude naplno zasažena i naše ekonomika. Během Světové hospodářské krize, se dopady v ČSR projevily zhruba za rok, vrchol krize přibližně za 3 - 4 roky po krachu.

P. S. V příštích dnech jsou horkými kandidáty na krach AIG, Washington Mutual a Wachovia.

Zdroje: The Automatic Earth

172 Comments:

Anonymous Thon Taddeo said...

Ceny mezibankovních půjček v dolarech se přes noc zdvojnásobily s tím, jak banky hromadí hotovost v očekávání dalších krachů.

CB pumpují co můžou, ale to nebude stačit.....

Ještě si pořád myslíte, že tohle způsobí hyperinflaci?

http://www.bloomberg.com/

2:08 pm, September 16, 2008  
Anonymous Herbage said...

Jelikož sleduji docela fotbal, povšiml jsem si krátké zprávičky na jednom fotbalovém portále, že AIG přestává sponzorovat Manchester United a ruší s ním smlouvu. To znamené jediné, jdou ke dnu a taky že jo. Vůbec se na to co přijde netěším a jako vždy to odserou daňový poplatníci. Jinak díky Thone za čerstvé informace, tvé analýzy mají hlavu a patu, nachvíli se to zase stabilizuje a lidé budou zase skeptičtí. Stačí si vzpomenout, jak tu mnozí křepčili, když spadla cena ropy a brali to jako návrat k starým dobrým časům. Jinak přečetl jsem si minulý týden Malevil a hodně mě ta knížka zaujala. Jen jsem jí nemohl v knihovně najít. Později se ukázalo, že nějaký vtipálek jí dal do historické literatury.

2:58 pm, September 16, 2008  
Anonymous helimadoe said...

Díky TT za skvělé a přesné zprávy s předstihem , sleduji tento a jiný zdroj oheldně oil peak etc., přes dva roky , ale nestačím se divit jak ten Titanik je ke dnu. Maxi hra " letadlo " se blíží ke svému úspěšnému konci. Vše souhlasí a zapadá do sebe jak zubatá kolečka. PS zatím se zde řešilo přežití, boje , Malevil etc., ale což takové zdravotnictví. Redukce očkování , nové nemoci, rozvrácení předražené onkologie, nárust mateřské a novorozeenceké úmrtnosti resp. návrat k původním hodnotám / např novorozenecká umrtnost dříve až 50% do l roku /, no nazdar to bude pád do hlubin. Wydham - Den Trifidů - l. generace středově , 2. generace divoši, bude to teda rychlost. Nebyla by nějaká méně psemistická zpráva ?? Díky

3:20 pm, September 16, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

Malevil je spíše obraz možné budoucnosti, ale protože se historie opakuje, můžeme směle čerpat z té staré známé mršky co jde. Nicméně nikdy není zle, aby nemohlo být hůře. Je to spíše otázkou času, co vše půjde ke dnu.

3:22 pm, September 16, 2008  
Anonymous Herbage said...

Tak Malevil jako předobraz budoucnosti nevidím, spíše mi to přijde, jako by autor uvažoval, zda není lepší civilizace bez každodenního spěchu, která je morálně pevnější a stojí na skutečných hodnotách. Jen mi přijde hlavní postava tak trochu utopistická, ta jeho předvídavost a prozřetelnost, to není pomalu v lidských silách. Není to nějaký ideál člověka, nějaký přehnaný humanista, ale ví co je důležité a za co stojí i položit život. Zajímavé byly rovněz náboženské úvahy a zneužití náboženství jako prostředku k získání moci. Stejně tak si tam ale můžeme dosadit i nějakou ideologii. Jinak zápletka docela ohraná, trošku připomíná Robinsona Crusoa, nejdříve vzpomínání, katasrofa, zvedání se na vlastní nohy, fáze budování a závěrečný boj. Proto jsem se hlavně pozastavoval nad morálními postoji hlavních hrdinů. Zatímco postava Emmanuela mi přišla nereálná, postavu Fulberta jsem si vykreslil hned. Taková ztělesněná arogance moci.

4:24 pm, September 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Helimadoe, správný postřeh. Pokuď se počet lidí v postfosilní době sníží ze 7 miliard k udržitelné populaci ve výši 1 miliardy, jak mnozí předpovídají, tak k tomu přispěje vedle hladu a válek především rozklad zdravotnictví. Oteplování povede i k šíření nových tropických chorob.

David

4:32 pm, September 16, 2008  
Blogger Tribun said...

Ale je katastrofa skutečně nevyhnutelná? Teď myslím čistě technicky a materiálně, tedy zda je možné za cenu snížení životní úrovně a změny životního stylu udržet civilizaci jakž takž v chodu? Například zredukovat konzum, zábavu, pohodlí a snažit se udržet zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání?

Ovšem chápu, že je to asi utopie, protože jak znám lidi, tak budou všichni uvažovat (a jednat) stylem: Proč bych se měl uskrovňovat já? Ať se uskrovní oni. A kdo nebude chtít, toho k tomu donutíme. (A on zase bude nutit nás a jsme přesně tam, kde jsme být nechtěli.)

Je nutné, aby se současná americká krize přelila do zbytku světa? Nebo se tomu dá zabránit za cenu hození USA "přes palubu", ale nikdo to neudělá, protože se všichni bojí americké vojenské síly?

Mám vážné obavy z toho, že USA se v každém případě pokusí své problémy "vyexportovat" do světa a přinutit ostatní země, aby americké ztráty pokryly. Ať již přímo, nebo nepřímo prostřednictvím rozsáhlého vojenkého konfliktu. Nepřítel se v USA již aktivně hledá a staronový byl objeven v Rusko. Rétorika amerických politiků směrem k Rusku se vyostřuje, začíná zaujímat velmi konfrontační linii a vůbec na to mne působí dojmem, že se americký establishment snaží odvést pozornost od skutečných příčin problémů k uměle vytvořenému konfliktu, který bude vyvolán v bezpečné vzdálenosti od USA, a na který bude nasměrována frustrace americké veřjenosti, aby se v něm vybila.

10:05 pm, September 16, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

treba vas tohle vypraveni bude zajimat
http://thescotsman.scotsman.com/latestnews/-How-the-Masters-of.4494032.jp

10:11 pm, September 16, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Thon Taddeo mi trochu připomíná skeptického Hariho Seldona z Asimovovy Nadace. Jestli to někdo četl, tak ví, o čem je řeč.

12:39 am, September 17, 2008  
Anonymous judicator said...

Stále nechápu ty vaše dohady ohledně toho, co nastane. Inflace (hyperinflace) nebo deflace (hyperdeflace). Obojí to přece vyjde tak nějak na stejno. Při deflaci nebudou peníze, banky nebudou půjčovat, lidi nebudou mít na splácení a vše půjde do kytek. Při inflaci zase bude peněz dost, banky budou chtít půjčovat "ostošest", ale nikdo si od nich půjčovat nebude za takové úroky. Podívejme se na Zimbabwe. Hyperinflace a systém jde do kytek.ˇ

Nejsem ekonom, ale tak nějak selským rozumem mi připadne, že je vcelku jedno, jestli inflace nebo deflace

5:40 am, September 17, 2008  
Anonymous Jura said...

to TT:
Souhlasím, toto kolo krachů překlápí definitivně ekonomiku do poklesu (zatím to bude označováno za recesi). Zdvojnásobení mezibankovních sazeb hovoří samo za sebe.


to Tribun:

Rozpad současné konzumní civilizace je nevyhnutelný. Není jisté, co vznikne místo ní.

Dovedu si představit novou civilizaci postavenou na morálnějších a stabilnějších základech než je ta současná.
Ta změna tak nemusí být nutně katastrofou, ale naopak požehnáním.

Tak jednoduché to ale není. Zastánci starého obrazu stále mají moc a Zemi nadále vedou k Armagedonu.

8:12 am, September 17, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Vydá se Amerika cestou banky Lehman Brothers?

Většina Američanů, včetně prezidentských kandidátů a médií netuší, že americká vláda v těchto dnech a v této minutě není schopná financovat ani svůj normální denní provoz a musí spoléhat na zahraniční investory, že budou dále kupovat americké dluhopisy. Vláda za ně platí do zahraničí úroky tak, že prodává více dluhopisů, a pokud vyprší jejich platnost, proplácí je jen díky tomu, že prodává nové. Den, kdy zahraničí nekoupí nové dluhopisy, bude dnem, kdy Američané a jejich vláda procitne ze sna.

http://www.zvedavec.org/komentare/2008/09/2758-americke-ekonomika-lod-bez-kormidla-potacejici-se-pod-uderem-obrovskych-vln.htm?PHPSESSID=211cf6df9c7bb0877567dd5cb0f93501

8:43 am, September 17, 2008  
Anonymous helimadoe said...

Rozpad konsumní společnosti ano , ale v momentě překročení jisté mese rozpadu to už nikdo nedá dohromady. Technologická náročnost všech procesů je obrovská , nemslím doma si smontovat TV, ale co taková metalurgie kovů v domácích podmínkách, etc ? Jsou pouze možné dvě cesty . 1 určitá nezbytná redukce , počtu populace se zachováním znalostí a dovednotí v hlavních oborech nutných k pokračování civilizace na nějaké úrovni, 2. možnost je rozsáhlejší rozpad s koncem civilizace vůbec.- odhadem Keltská sídliště , nebo ještě níž , ! Tak uvidíme, čekal jsem to, souhlasím s Jura , ale takovouhle rychlostí ne. !

8:44 am, September 17, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

FED nechal sazby na 2% a to asi z toho důvodu, že další snížení by nepomohlo a mohlo by na pomyslných vážkách zase trochu postrčit zahraniční věřitele v čele s Čínou, aby poslali dolar k definitivnímu dnu.

Po horečných jednáních přišel FED a vláda s dalším bailoutem, nabídli AIG 85 miliard dolarů zástavou za jejich (téměř bezcenné) akcie. Jakkoliv tohle asi pomůže dnes, je to chabé opatření a ukazuje, že FED a vláda prakticky ztratili kontrolu nad situací. To jim ale zatím nebrání v pololegálních bailoutech a dalšímu obírání daňových poplatníků.

FED si zdá se dělá víceméně co ho napadne a poskytuje veřejné peníze kdy ho napadne a komu ho napadne. PŘIPOMÍNÁM, ŽE JE FED SOUKROMOU KORPORACÍ, která má nyní americkou vládu a Kongres prakticky ve vleku.

Přesto i FED ztrácí kontrolu nad situací. Bailout AIG je v zásadě bezzubým opatřením, jen další pumpa na dalších pár minut. Zvěsti jdou, že časem přijdou na řadu i v Citi a jen to že bilióny v AIG se hasí půjčkou 85 miliard ukazuje, že jim rychle docházejí peníze.

Co se týče války, tak USA na ní nebudou mít. Válka je drahá záležitost a USA dluží kam se podívá - narozdíl od minulých dvou světových válek. Americká ekonomika a střední třída bude zdevastována, zůstanou jim jen dluhy, obyvatelstvu na hypotékách, za které budou ručit nemovitostmi s klesající hodnotou. Pokles cen nemovitostí o alespoň 70-80%, je časem vysoce pravděpodobný. Američané chudnou už nyní, ale proti tomu co je čeká to není absolutně nic.

9:02 am, September 17, 2008  
Anonymous helimadoe said...

nutno se zepta QUI BONO ?
FED soukromá firma, obdobný postup jako ve 30 letech, proč se současně zavádí podrobný sledovací kamerový systém v Anglii ? V Anglii která je obhospodařovaná stejným bankovními klany jako USA , tudíž nepřekvapí obdobné obtíže.

10:02 am, September 17, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Znovu opakuji USA na válku mají a zřejmě jí začnou. Jejich hvězda zhasíná a umírající hvězda je schopna na okamžik se změnit supernovu, aby navždy zhasla. Mají obrovský zbrojný potenciál a spoustu dlužníků, kterým nabídnou umazávaní dluh za vojenské tažení. Jinak řečeno budete dlužit 1 mil a dostanete jej příkaz splatit a nebudete mít z čeho. Zavřít Vás nemůžou, protože by Vás museli živit, takže nabídnou tažení nebo smrt. Jakou volbu si zvolíte? Potenciální sílu v lidí mají USA ohromnou a zbraní nadbytek, jediné co se jim nebude dostávat je dostatek jídla. Teď stačí, aby se objevil novodobý Hitler a je vymalováno. Dá se jim sen o odlužení a sen o tom, že Amerika bude zas supervelmoc a že se budou mít dobře jako za starých časů. Ukáže, kdo za to může a kdo jim brání být spokojený. Hlavně neukážou toho pravého viníka a opozici budou tvrdě potlačovat. Lid diktátora rád přijme a budou mít pocit bezpečí a že je to správné řešení. Taky máte pocit, že toto tady už někdy bylo? Jenže toto bude daleko větší než vše co bylo doposud předtím. Mayové přepověděli, že v roce 2012 skončí současná civilizace konzumu a začne nová erá naší civilizace. Zatím jsme od toho roku vzdáleny necelé 4 roky a ekonomický titanik se nezadržitelně potápí. Na horních palubách se tančí a hraje hudba a podává se kaviár, ale v podpalubí se topí chudý lid v dluzích. Vodotěsné překážky už jsou překonány a nic už nemůže zastavit kolaps dolaru. Pumpy jedou na plno už nestíhají udržovat loď na hladině a ta se pomalu potápí. Postupně budou přestávat i fungovat pumpy a generátory elektřiny a nakonec všechna světla na horní palubě zhasnou. Sbohem dolare... :) S pozdravem Robert Vršecký

2:10 pm, September 17, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Mám tam chybu. Vodotěsné překážky jsou samozřejěm míneny mantinely pro řízení inflace, aby nepřerostla hyperinflaci nebo deflaci. Robert Vršecký

2:47 pm, September 17, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jídla maj Američani nadbytek, americký Středozápad je jedna velká obilnice, co jim chybí je ropa. Potraviny musí dovážet Čína, Indie, Japonsko, Blízký východ, Afrika, naopak Amerika, Kanada, Evropa a Austrálie jsou významní vývozci obilí. Mezi Blízkym východem (včetně Íránu) a Západem existuje vztah "potraviny za ropu". Afrika nemá ropu a nemá co nabídnout, proto hladoví.

Vzhledem k tomu jak je irácká válka dnes nepopulární mezi americkou veřejností i mezi mnoha politiky a členy armádního velení, tak si nemyslim, že se USA pustí do další války, leda že by McCainovi ruplo v bedně.

David

5:24 pm, September 17, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

DJ - zatím -340, ovšem zlato si dnes připsalo již 62 dolarů za unci - největší růst za 8 let. Akcie AIG -45%, Citi -15%, Goldman -22%, Morgan -37%. Maso pokračuje.

Jakkoliv jsou Američané líní myslet, tak další válku vládě nezbaští. Zamyslete se jak asi budou bojovat velkou válku s 5 mbd ropy. Oni už nejsou největší producent jako za 2. světové války. ...

Kdo by se k nim přidal, každá vláda a ta americká především by rychle čelila potenciální revoluci, pokud by to zkusila.

"Bernanke a Paulson jsou v koncích, nevědí co mají dělat, ale snaží se něco vymyslet", říká senátor Reid.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aDXSrZc6VWYw&refer=home

Tohle jsou ti "mocní" za oponou? Vodiči loutek z FEDU? Těch 85 miliard AIG nevydrželo ani na půl dne růstu.

Tohle je krach politiky FEDU a začátek zhroucení americké ekonomiky. Jak jsem uvedl v příspěvku začala 2. svěrová hospodářská krize. Ruské burzy musely druhý den zavřít (-17%).....

6:46 pm, September 17, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Počátek první světové války:
"Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Nejagresivněji postupovalo Německo, které se k dělení kořisti dostalo později po sjednocení (1871) a v boji o získání nových kolonií se jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí – Anglie a Francie. Neustále vzrůstal i spor rakousko-uhersko-ruský o sféru vlivu na Balkáně." - a někdy se taky říká, že to byla 1. hospodářská krize. Válka nevznikla z jiných důvodů, ale opět kvůli ekonomice. A spouštěcí mechanismus byl atentát na Františeka Ferdinanda d'Este. Proto stále píši, že první hospodářská krize vedla k 1 světové válce a druhá k 2 světové válce. Kdyby nebyli ekonomické zájmy a nebyli by v tom peníze pak by nebyla ani válka. První světová válka byla co se týče ztrát mnohem menší než druhá, ale taky ekonomická krize byla mnohem menší než u druhé. Pokud platí tato úměra, jaká bude válka u třetí krize? A podobnost mezi USA a Německem? Německo mělo nějaké zásoby ropy, když začalo válku? Pokud se nemýlím, tak zdroje měli v afrijce a jak nakonec byli odříznuty od zdrojů, tak neměli dostatek paliva na válčení. A co Američené, proč asi šli do Iráku. Kvůli tomu, aby šířili demokracii? Kde jsou ty zbraně hromadného ničení co o nich mluvili? Kde jsou ty chemické zbraně? Američané začnou válku a jak budou odříznuty od zdrojů, tak stějně prohrají jako němci. A němci neprohráli válku kvůli nedostatku zbraní, ale kvůli nedostatku paliva a surovin(krásně je to vidět v bitvě v Ardenách). Problém u američanů je, že jsou líný myslet a vše dostávají příkazem a mají vysoké sankce, když příkaz nesplní. Tj. dobrá příprava na poslouchání na frontě. Jenže jejich harašení zbraněmi bude poslední a ne na dlouho, protože obyčejní američani pochopí, že jsou jenom v područí mocipánů a obrátí zbraně proti těm co jim budou vládnout. Skončí role Ameriky jako světového četníka a začne další etapa našeho světa plná různých válek a převratů. A že to myslí s válkou vážně je vidět v tomto článku: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=616796 S pozdravem Robert Vršecký

8:47 pm, September 17, 2008  
Anonymous helimadoe said...

podle oficialních zdrojů . nyní skvělá investiční příležitost !
http://www.mesec.cz/clanky/panika-na-akciovych-trzich-je-prilezitosti/

8:43 am, September 18, 2008  
Blogger TK said...

Tady souhlas s TT. Na konvencni valku amici nemaji. Jsou "battered". Pokud bude nejaka globalni valka, tak jedine jaderna bezcilne z cisteho zoufalstvi, pak by byl konec.

Doufam ze se to nestane. Stale verim v rozum a transformaci globalni ekonomiky v nejaky sustainable model. Plus technologicka nahrada fosilnich paliv. Plus uspory energie.

8:57 am, September 18, 2008  
Blogger Tribun said...

Já bych nebezpečí války nezlehčoval. Válka by podle mne USA skutečně umožnila současnou krizi transformovat do jiné, pro jejíž řešení budou třeba jiné prostředky. Spoléhat na to, že na válku nemají zadlužené USA peníze a že jim nikdo nepůjčí, je podle mne velmi bláhová.

Předně: na co USA potřebují peníze? Především na nákup surovin, kterými sami nedisponují. Pokud zdroje těchto surovin obsadí, potřeba placení odpadne. Dále: dluh je nebezpečný pouze tehdy, jestliže věřitel požaduje jeho splacení. Pokud USA věřitelské země vojensky obsadí, nebo přinejmenším věrohodně prokáží schopnost a odhodlanost tak učinit (třeba invazí do nějaké zdánlivě nezúčastněné země), potom je velmi pravděpodobné, že žádný věřitel nebude riskovat a požadovat splacení dluhu.

A pak je zde, jak již někdo dříve naznačil, ještě otázka současné vlny "znárodńování" v USA. Pokud vláda převezme finanční instituce spravující vklady a především závazky obyvatelstva, převezme zároveň i tyto vklady a závazky, a tedy moc nad obyvatelstvem. Není pak nic jednodušího, než nabídnou umazání dluhu za "službu vlasti", nebo podmínit výplatu životní pojistky odsloužením x let v armádě.

Je zvláštní, že se v USA proti současnému "znárodňování" nezvedla vlna občanských protestů, protože právě takovéto potenciální zasahování státu to života jednotlivce Američané tradičně odmítali a proti němu se vymezovali.

9:05 am, September 18, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Tribun

Ve státech jsem žil a trochu poznal mentalitu tzv. prostého američana. Je v podstatě blízká té ruské. Hrdost na vlajku (na zemi) a prvotní starost "nejdříve já".
Tedy moje konto, moje "pomyslná svoboda" a jsme 1 ve světě. Nelze samozřejmě aplikovat na všechny američany. Domnívám se, že díky systému patří obyvatele USA paradoxně k těm nejméně svobodným. Blahobyt je vykoupen ekonomickou závislostí na systému.

Jinak souhlasím, že se válka kdekoliv, může stát dobrým nástrojem k ovládnutí davu. Ano, lidé v takovém San Francisku budou pořádat demonstrace a pálit vlajky. Statečnější budou odmítat nástup do armády. Na tom však americká armáda nestojí. Podívejte se na jména a státy mrtvých vojáků v Iráckém konfliktu. Většinou jsou to farmáští synkové ze středozápadu či chudí borci ze slumů amerických velkoměst. To je realita, která se opakuje do dob Korejské války po dnešek.

Osobně si myslím, že pokud vznikne další účast USA ve válce, bude to na území Střední a Jižní Ameriky, potřebují v současné chvíli mandát přímého ohrožení zlých levičáků. Samozřejmě nehovořím o účasti USA v rámci NATO, ta je také možná už spolu s nástupem další studené války s Ruskem a Čínou.

Další vývoj je přímo odvislý od toho, jak se podaří či nepodaří ustát současnou super krizi.

10:28 am, September 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

No jistě, že to udělají z čistého zoufalství, co jiného od nich můžete čekat? Jak správně psal Thon, nebude dostatek potravy pro všechny, protože nebude dostatečná produkce levného paliva. Myslíte si, že se to týká jenom Afriky nebo Asie? Omyl, to se týká všech i nás. Co udělají mocní, aby zredukovali množství lidí? Někde bylo napsáno, že na výrobu 20 litrů čistého etanoulu je potřeba 364kg pšenice a to je množství, z kterého by byl jeden člověk živ jeden rok. Tj. jeden člověk musí zemřít, aby někdo měl v nádrži 20litrů. Dobrovolně nikdo zemřít nechce a tak mocní budou přemýšlet jak je zredukovat, aby oni mohli dál si žít na úkor zbytku světa (i svých lidí). Výborný odkaz je tady http://www.rozzlobenimuzi.com/?linkid=14315, kde je krásně vidět co si myslí bohatí a jak jednají. Jinak ten turbokapitalismus je příšernej paskvil. Zisky jsou soukromé a ztráty jsou veřejné. Dneska jsem četl výbornou poznámku: "Současná neviditelná ruka trhu šátrá v kapsách daňových poplatníků." I němci nechtěli válku a přesto se nechali přesvědčit. Američané jsou teďka na tom podobně jako němci, ztrácejí trhy a zastavuje se jim výroba a v ekonomickém sektoru mají totální chaos. Dalo by se říct, že mají ekonomický hurikán a ten zatím nabírá na síle. Sibyla přímo napsala, že před každou velkou válkou se budou množit peníze. Odkud vzali těch 85 miliard? Kde berou ty další peníze na záchrany sokromných bank? A co budou dělat s lidma? Když je 10 bezdomovců na 1000 obyvatel tak to ještě jde (990 lidí se deseti ubrání), ale když bude 500 bezdomovců na 1000 tak už je to dobrá síla, která je schopna tu druhou polovinu slušně vydrancovat (500 proti 500 se už neubrání, protože bezdomovci nemají co ztratit). Toto jsou všechny důvody, proč se připravit na nějakou tu větší válku. Lidi jsou líní jenom do té doby, dokud mají co ztratit a v okamžiku, kdy už nemají co ztratit tak začnou být značně nebezpečný. Dobrovolně umřít hlady nikdo nechce a když budou vědět, že soused má jídlo, tak jsou schopné zabít i pro kus žvance. Nekoukejte jenom na teď, ale snažte se odhadnout směr, kterým se vydají. Vžijte se do role bezdomovce, který má na krku jenom dluh, co byste pak dělali (a nepište, že byste si to hodili, protože to se týká jenom malého množství lidí max. do 5% celé populace). S pozdravem Robert Vršecký

11:59 am, September 18, 2008  
Anonymous 6810 said...

A už se nám zase začíná vesele investovat do komodit. Ropa dnes určitě pokoří 100. Zlato jde nahoru a ostatní drahé kovy taky. Soudruzi investoři začínají chápat, že ropa je ještě jedna z mála věcí, která má reálný základ, hmotu i hodnotu, narozdíl od akcií, úvěrů, dluhů atd...

3:06 pm, September 18, 2008  
Anonymous judicator said...

6810: No jsem zvědavý, jestli se zisky, které vydělají makléři ze spekulací na ropě, taky budou znárodňovat a poté přerozdělovat mezi obyvatelstvo. Asi ani ani omylem, že.

Pan Vršecký má pravdu, avšak s kým válčit v tomto jaderném věku. To je pěkně o hubu. S Čínou - do toho by snad nešel žádnej magor. S Ruskem - sice zaostalí, ale těch pár jaderných hlavic určitě mají. A věřte, že pokud jedné straně poteče do bot, tak ty atomovky použije. Na koho by tak mohli zaútočit je Írán, jižní Ameriku jako celek si zahojit rány na Chávesovi.

Jednu věc musí pochopit každý. Když řeknete Američanovi, že je chudí kvůli "oněm", že "oni" mu ukradli veškeré bohatství, že kvůli "nim" nemůže jezdit autem, že mu "oni" vzali americký sen, tak se ozbrojí a půjde na "oně" a okamžitě je zlikviduje jakýmkoli prostředky, peníze nepeníze.

4:42 pm, September 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Judicator: Děkuji za uznání s tou válkou. Přesně tak s tím, že potřebují začít válku, ale s kým. No nejlepší by bylo vypsat anketu
Otázka, s kým začne USA válčit.
1.Írán
2.Rusko
3.Čína
4.Pákistán
5.Jižní amerika
6.Válčit nezačne, stáhne a začne pracovat na vlastní změně.
7.Přiletí UFO a nalije do FEDu potřebný kapitál, aby dál mohl vést světovou ekonomiku trvalého růstu.
8.Začnou kolonizovat vesmír, aby měli dostatek nových zdrojů... :)
S pozdravem Robert Vršecký

6:04 pm, September 18, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

podle zpravy Galakticke federace svetla prileti ufo 14.10., ale o penezich pro FED nerikali nic:)
Doufejme ze treba vyhraje obama a rasisti ze stredozapadu to svedou na cernochy a zacnou se masit mezi sebou, to by bylo vzhledem ke zbytku sveta asi nejlepsi a vzhledem k tomu ze v asii jim ta valka moc nejde, vsadil bych na Bolivii, ale vlastne mi nepripada ze by byli schopni nekoho opravdu porazit, takze hodej nekam jednu atomovku a budou cekat co se stane, jestli dostaneme strach

7:23 pm, September 18, 2008  
Blogger TK said...

Sebemodernejsi letadlo lze dosud sestrelit, sebevyzbrojenejsi armada vzdy bude mit spoustu problemu na cizim uzemi prozkoumanem tak leda z druzice. No a kdyby USA zacaly konvencni svetovou valku, postavi se proti nim cely zbyvajici svet. Neni to jako s Nemeckem. Absolutne by nemeli sanci. Navic s armadou silenych "bezdomovcu", to se to bojuje. A bez vlastni ropy - armadni stroje jsou stale hladovejsi pokud vim. Kdo by je ted zasoboval? Rusove tak jako v prvopocatcich Nemce?

Ne, podle me si konvencni svetovou valku USA ted skutecne nemohou dovolit vyvolat.

Zbyva pouze uskrovnit se a zkusit zit s omezenou a drahou energii, nebo jaderna valka stylem: "Kdyz my pujdem, tak vsici ostatni taky."

9:44 pm, September 18, 2008  
Anonymous Anonymous said...

k té Sibyle - to byla hodnost nikoliv jméno

11:01 pm, September 18, 2008  
Blogger Martin said...

Co říkáte na tohle?

http://www.investors.com/editorial/EditorialContent.asp?secid=1501&status=article&id=306544845091102

Že by za to zase mohla vláda? :p

8:15 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Samozřejmě myslím jedinou slavnou Sibylu královnu se Sáby, která je i nepřímo napsaná v Bibli (přičemž by tam měla být celá kapitola, protože se sešla s králem Šalamounem) a její pobyt a existence se dá vědecky dokázat. Ostatní se jenom snažily napodobit její věhlas.
To Tk: Uskrovnit? Na to zapomeň rovnou. Proč bysme se měli uskrovňovat proč ne ostatní? Krásně je to vidět na Kjotským protokolu. Tam je vlastně napsáno, že se má snížit emise a kdo jí nejvíc bojkotujou - USA, Čína.
A co se týče války, rozhodně nezačnou klasickou konvenční válku. V době, kdy už porušili veškeré ženevské dohody se nebudou tak rozhodovat jestli mají použít nějaké jaderné zbraně. Pravda je to poslední výkřik, ale zla to napáchá na celé staletí. USA budou teďka kolem sebe kopat a jejich kroky budou zcela iracionální. Zapomeňte na dohody, stějně je nakonec všechny poruší. Proč by si připravili těch 500 000 plastových rakví? Ne jejich expanze skončila a teďka zažívají vnitřní rozpad, kdy výsledkem bude rychlé bankroty firem nebo jejich slučování a přitom bude rychle přibývat lidí, kteří jsou bez majetku s dluhem na krku. S pozdravem Robert Vršecký

8:42 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Odpověď na anketu.Tipuji, že usa napadne huga. Mají to nejblíž, jsou tam obrovské zásoby a on je moc se..
Musí něco urychleně dělat jinak to vypadá na rozklad us reich.

9:34 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Válku nemusí nutně rozpoutávat USA. Ve hře jsou třeba i Rusko nebo Čína. Americká recese se přenese do Číny, v zemi propuknou protivládní nepokoje a čínské vedení ve snaze odpoutat pozorost populace od domácích problémů rozjede ostrou nacionalistickou kampaň, Čína napadne Tchajwan, který je pod ochranou USA, doufajíc že Amerika, která je sama v recesi, nezasáhne... a Amerika zasáhne.

David

9:52 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

:))) No tak teda ještě druhá anketa. Kdo začne světovou válku.
1. USA
2. Rusko
3. Čína
4. Evropská unie
5. Izrael
6. Někdo z vesmíru
7. Světová válka nezačne, protože se z těch cen pos... a nebudeme mít náladu válčit. :)

S pozdravem Robert Vršecký

10:16 am, September 19, 2008  
Anonymous other said...

A není už náhodou krize u konce?
Páčo: "...Akcie na burzách v západní Evropě zahájily dnešní obchodování jedním z nejvyšších růstů za poslední roky. Impulzem k prudkému zvýšení cen se stala zpráva, že americká vláda chystá speciální fond, který by mohl odkoupit prakticky všechny špatné úvěry bank..."

http://www.novinky.cz/

A zas jedem dál močálem černým kolem bílých skal? ;-))

11:01 am, September 19, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

Jistě zmírání se posune o 2 až 3 roky do zadu. Jsme jen na počátku sešupu. Za co a čím bude za čas USA splácet těch 500 biliónů elektronických doláčů? Jsem Americké vládě vděčný,poskytla mi delší čas se na to vše, co bude postupně přicházet připravit.

11:25 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tímto krokem se krize nevyřeší! Kde vezmou peníze na záchranu? Od obyčejných lidí formou daní. Tak proč rovnou neudělají všem obyčejným lidem účet, dají tam rozpočtenou dlužnou částku a sdělí: "My bohatí a nenažraní jsme udělali chyby a hrozně a hrozně se omlouváme za ně a proto je zaplaťte vy, abychom mohli dál spokojeně žít. Protože víme, že jste chyby neudělali vy, tak my vám dáme malý úrok jen 5% ročně, to je fér, ne?" Jestli se to zdá někomu výhodné, tak buď je strašně bohatý a neplatí daně nebo je totálně blbej. Co si tím pomůžou, že tam nalijí neexistující peníze? Jen na chvilku odloží hospodářskou krizi a nic se tím nezmění. Změna by musela být radikální a v podstatě celý systém by se musel změnit. Robert Vršecký

11:49 am, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To: Jaroslav Škývara
Předběhl jste mě... :) Ale v jak jsem četl, tak píšete ve stejném duchu. Souhlasím s Vámi. Robert Vršecký

12:10 pm, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jedna možná dobrá zpráva: na Nězavisimoj gazetě vyšel článek "Medveděv je proti konfliktu se Západem" http://www.ng.ru/politics/2008-09-19/1_medvedev.html?mthree=1. Nejedná se o oficiální zprávu, je to napsané prý podle "několika informovaných zdrojů z administrativy prezidenta a okolí". Údajně je ruská administrativa spokojena s "uměřenou" západní odpovědí na uznání J. Osetie a Abcházie. Kromě toho je zde finanční krize: "při vědomí toho, že naše hospodářství se stalo součástí světového, vyrovnat se s následky (krize) není možné bez pomoci Západu a tím spíše v situaci izolace Ruska". To je překlad z novin, a není jasné, zda se jedná o formulaci redakce nebo nějakého toho zdroje z administrativy.

Prý existuje neformální pracovní skupina pod vedením diplomata Alexeje Gromova, která vypracovává návrhy pro Západ v mezích daných Medveděvem. Prý je vyloučena revokace uznání Abcházie a Jižní Osetie, a je vyloučen souhlas Ruska s "Energetickou chartou". Navrženo by mohlo být nějaké "ulehčení osudu" osob "považovaných na Západě za politické vězně" (ale prý je vyločeno, že by se týkalo M.Chodorkovského), liberalizace účasti zahraničních nadnárodních firem ve strategických ruských surovinových projektech, a možná odvolání, resp. výměna ve funkcích některých úředníků či politiků, které Západ příliš dráždí (zde je výslovně jmenován Sergej Lavrov; ten by prý přestal být ministrem zahraničí, a nahradit by ho mohl právě Gromov, Lavrov by mohl být např. vicepremiérem).

Rusko tedy možná udělá ze své strany něco pro snížení napětí, zřejmě pod ekonomickým tlakem.

sigil

1:53 pm, September 19, 2008  
Anonymous Jura said...

Krize se virtuálně odkládá do doby splatnosti oněch 500 mld USD. Touto operací (převzetí špatných úvěrů a certifikátů vládou) se stává nejvíce problematickou finanční institucí státní pokladna USA.

2:26 pm, September 19, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tu Jura: Děkujeme USA, že všechny dluhy berou na sebe. Nejlepší by bylo jim předat i ty naše dluhy, alespoň bychom začali bez dluhů. No o obyčejní američani to rádi zatáhnou, když už to mají ve státní pokladně... Nebo by se nakonec státní pokladna hodila do moře a dluh by zmizel... :) A splatnost by posunuly na konec světa... :) Robert Vršecký

2:50 pm, September 19, 2008  
Anonymous 6810 said...

A jede se dál. V mědiích už je krize zažehnána. Všimli jste si? Píše se o "neuvěřitelném růstu", dokonce jsem zaregistroval i články, kde pády bank vlastně chválili, protože jde o pročištění trhu a důkaz o tom, že tržní mechanismy fungují. HAHA. Výborný vtip. Jsem zvědav, co budou psát za pár dnů (možná týdnů), až se ukáže, že výsledky dalších fin. institucí jsou katastrofální a že zajišťovací fond US vlády, který má z bank vytáhnout špatné úvěry, bude financován US daňovými poplatníky prostřednictvím bezcenných papírků (dolarů), ještě mokrých z tiskárny.

5:03 pm, September 19, 2008  
Anonymous Herbage said...

Právě čtu knížku "Kdo financoval nástup Hitlera k moci" od Jamese Poola a rád bych vám ocitoval některé zajímavé pasáže.

"Německá ekonomika vrávorala pod břemenem reparací, které Versailleská smlouva
uložila Německu odvádět ve prospěch vítězných mocností. Zbídačelá země nedokázala
tyto kvóty plnit, protože Versailleská smlouva připravila Německo o místo na
většině exportních trhů. Kromě těchto nesnází na zahraničním poli začala soupat
inflace. Německá marka, obvykle ceněná kurzem 4 marky US dolar, začala padat. V
létě 1921 již oslabila na kurs 75 za dolar. Celoživotní osobní úspory se rychle
stávaly bezcennými. Pevné příjmy již nestačily k úhradě základích životních potřeb.
Střední třída byla zoufalá."

"S francouzsko okupací Porúří nastalo úplné zhroucení německé měny. Vláda musela
finančně podpořit statisíce dělníků, kteří se octilnuli při pasavní rezistenci bez
práce. Do Porúří tekly peníze proudem. Aby mohla vláda splnit tak obrovské závazky,
nechala vytisknout více bankovek. Nejprve se ceny zvojnásobily, pak ztrojnásobily.
Vláda občasnům tvrdila, že inflace je ekonomický proces, který nikdo nemůže ovlivnit. Ve skutečnosti však byla inflace nástrojem, který německá vláda použila, aby břemeno hospodářských obtíží přesunula na bedra středních vrstev.
Když se ceny zvdojnásobily, protože bylo do oběhu vpuštěno více peněz, byla skutečná hodnota spoříích účtů, penzí a cenných papírů rázem poloviční, ale v té
chvíli si to jen někteří občané uvědomovali. Financování pasivní rezistence v Porúří poskytlo vládě nezbytnou omluvu k rozpoutání prudké inflace. Marka spadla na
kurs 10 000 marek za dolar a pak na 50 000 za dolar. Ceny se začali zvyšovat denně a pak i dvakrát za den.
Nejhůře rána dopadla na úctyhodné a solidní občany středních vrstev, kteří si vytvářeli úspory a nyní sledovali, jak jejich úsilí přešlo přes noc v niveč. Tiskl se bankovky stále vyššího nominálu. Továrny musely vyplácet zaměstnance dvakrát týdně, protože cena peněz od každého pondělí do následující soboty opět klesla. Ve
výplatní den stávaly manželky dělníků za tovární branou. Jakmile byli muži vyplaceni, vyhrnuli se z továrny a dali peníze manželkám, které s nimi letěli do
nejbližšího obchodu nakoupit, dříve než peníze ztratí hodnotu. Plat průmyslových dělníků, kteří byli většinou organizováni v odborech, byl většinou přizpůsobován klesající hodnotě marky. Střední vrstvy byly zasaženy tvrději. Množství odborníků se již nedokázalo uživit příjmy, ze kterých ukrajovala inflace. aby mohli přežít,
pracovali po večerech jako taxikáři a číšníci.
Hodně lidí zahna inflací do kouta se snažilo prodat svůj majetek za odhadní cenu.
Než se vyřídily právní náležitosti prodeje a peníze byly vyplaceny, hodnota marky klesla natolik, že kupující zaplatil dvacetinu skutečné ceny nemovitosti. Finančníci a velké společnosti s neomzeným přístupem k úvěrům využívali těchto poměrů k hromadění obrovskýcm majetků za velmi nízkou cenu. Menší továrna byla ke koupi za 50 milionů marek, splatných do 6měsíců. Když 6měsíců uplynulo a nastal čas
k zaplacení, nestačilo by již 50milionů ani na pořízení automobilu. Pro
velkopodnikatele byla inflace velmi výhodná, hypotéky byly vyplaceny, cenné papíry
odkoupeny a dluhy smazány inflačními markami, které měli hodnotu jen zlomku původně
stanovených cen.
"Věřte mi, naše bída bude ještě horší," varoval Hitler posluchače.
Mizerové přežijí, ale řádný a slušný obchodník, který nespekuluje, bude naprosto
zničen; napřed přijdou na řadu ti drobní a pak i ti velcí. Ale lotři a podvodníci
přežijí - malí i velcí. Důvod? Stát samotný je ten největší podvodník a gauner. Je
to stát lupičů!"
"Podvedli jste nás, vy darebové a ničemové,
"křičel na adresu vlády. "Kašleme na vaše papírové peníze. Dejte nám něco, co má hodnotu - zlato!"Pak
řekl Hitler posluchačům, že mají sice v kapsách tisíce nebo i miliony marek, ale
stejně budou brzy hladovět, protože rolníci přestanou prodávat své produkty.
"Když mu nabídnete váš milion potištěných cárů papíru, se kterým si leda tak
budete moci vytapetovat záchod, nebudete se moci divit, když vám řekne: ",Nechte si
svůj milion a já si nechám své obilí a máslo."

Hitler jako jeden z mála politiků správně chápal inflaci jako nevybíravý nástroj,
jehož účelem je obrat střední vrstvy obyvatel o úspory. zástupci tradičních
politických stran stále říkali lidem, že nad inflací nemá nikdo vládu, že však musí
důvěřovat marce, která již nebude dále klesat. Jak se postupně plnili Hitlerovi
předpovědi o vývoji inflace, přitahovaly jeho projevy větší a větší publikum.
Protože odhalil podstatu finančního úskoku, považovali jej mnozí lidé za čestného a
upřímného muže. sám Hitler nikdy žádné úspory neměl a inflace byla pro něj jen vhodným tématem k získání popularity. Nicméně stejně jak se snižovala hodnota
marky, rostla členská základna nacionálně socialistické strany.

"Roku 1923 za sebou nechávala bídu a chaos. Dělníci vydělávali miliony marek týdně
a výplaty domů nosili v kufrech. Cena potravin však rostla rychleji než výdělky a lidé začali hladovět. Odborník ze středních vrstev nebo lékař, který si dříve
myslel, že má v bance uloženo své skromné jmění, mohl od jejího vedení dostat dopis: "Banka velmi lituje, že nemůže dále spravovat Váš vklad ve výši 68 000marek,
protože náklady podstatně převyšují výši zůstatku. Využíváme tudíž práva vyplacení
Vašeho vkladu. Jelikož nemáme k dispozici žádné bankovky dostatečně nízké nominální
hodnoty, zaokrouhlujeme poukázanou částku na jeden milion marek. Příloha: 1 000 000marek v hotovosti." Na obálce byla orazítkovaná poštovní známka za 5milionů marek.
Úspory střední třídy se rozplynuly vniveč. Peníze, které tito lidé investovali před válkou do státních dluhopisů nebo obligací německých zemí a měst, byly rovněž ztraceny. Den, který Hitler předpověděl, nadcházel: papírpvé peníze se staly téměř
bezcennými. Tři papírny a dva tisíce tiskáren vyráběly bankovky 24hodin denně, aby stačili inflaci. Bankovky byly většinou potištěné jen na jedné straně. Volnou stranu používaly banky k psaní poznámek, protože to bylo levnější, než k tomuto
účelu kupovat poznámkové bloky. Paní, která se vydala s poutěným košíkem plným marek k zelinářskému stánku pro pár brambor, si ho ve frontě na chvíli odložila na
zem. Než se otočila, byl košík pryč a marky ležely na chodníku."

"Lidé, kteří měli přístup ke stabilní zahraniční měně, mohli získat oborovské sumy
marek velmi levně a žít si pak jako boháči. Ernest Hemingway, který byl tehdy dopisovatelem v Evropě, popsal, jak strávil 4 dny v přepychovém hotelu v německém
letovisku ve společnosti 4 přátel. Účet, který se včetně spropitného vyšplehal na miliony marek, činil v amreické měně dvacet centů denně."

"V polovině roku 1923 se německý hospodářský život zadřel a zastavil. mnoho lidí
se vrátilo k metodám výměnného obchodu. Ve střednách vrstvách stoupla vlna sebevražd- rolníci odmítali prodávat své produkty za znehodnocené bankovky, jak
Hitler předpověděl. Obyvatelé měst hladověli. Začaly se objevovat příznaky podvýživy a množily se případy onemocnění kurdějemi. Matky, které již nemohly
kojit, přinášely děti do charitativních zařízení zabalené ne v plenkách, ale papíru."

"V listopadu 1923 inflace dosáhla hrůzných rozměrů. Oficiální kurs dolaru k marce dosahoval astronomických hodnot: dolad stál 5 bilionů marek, na černém trhu to bylo dokonce 7 bilionů. Banky už si nemohly dovolit počítat milionové bankovky, takže
začaly jen vážit jejich balíky nebo měřit svazky pravítkem. Nebylo však čím změřit
hloubku lidského neštěstí, které inflace způsobila. Ožebračené střední vrstvy hladověly a trpěly podvíživou, někteří lidé skutečně umírali hlady. Politická
atmosféra se blížila explozi."

Docela zajímavé čtení. Tak tak nějak by zřejmě vypadala superinflace, jak by Thone vypadala deflace?

Dříve jsme nechápal, jak se Hitler mohl dostat k moci, ale začíná se mi to celkem vyjasňovat, zkrátka k tomu byla příhodná doba. Nemyslím si, že dnes jsme více imuní, myslím že spíše naopak, lehčeji zvolíme ještě větší netvory.

5:32 pm, September 19, 2008  
Anonymous Herbage said...

Omluva, přepisoval jsem to v poznámkovém bloku a naházeli se mi tam různé mezery, když jsem to vkládal. Jestli chceš Thone, smaž to a já to pošlu znova a lépe.

5:35 pm, September 19, 2008  
Anonymous other said...

Pokud ekonomice celého světa stačí ke štěstí tak málo - aby někde jela tiskárna, pak je to tedy pěkně na vodě, ale na druhou stranu má ta civilizace něco do sebe, ne? To ti naši tatíci od 30-tých let o hezký kousek popojeli. Skoro by se jeden bál, že jsme furt na místě. Jen z toho jde trochu strach, kdo a kde ten náš papundeklový baráček moderní doby prokopne, aby nezafoual vítr, nebo aby nenapršelo do střechy z novinového papíru. Virtuální ekonomika s virtuálními financemi virtuálně onemocněla a virtuálním zásahem se virtuálně vyléčila? Připadá mi, že sedíme v přímém přenosu u obrazovky pomyslné reality šou, kde si aktéři hrají na život a my s otevřenou hubou věříme, že hrajeme, že věříme, že hrajeme, že jim to věříme.
Tak to vypadá, že čekáme, až dojdou lesy, čímž by došel papír a nebylo by na co tisknout. Sázení lesů je tedy z globálního makroekonomického hlediska cesta udržitelného rozvoje nade všechny imaginable margins. Je to tak? :-))

5:51 pm, September 19, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

jestlize je inflace nastrojem kontroly, pak je o tom tenhle clanek:
http://www.prisonplanet.com/ron-paul-blasts-secret-government-running-economy.html

6:41 pm, September 19, 2008  
Blogger jamesxxl said...

Zákaz short-selling u akcií bank, tedy zákaz spekulací na pokles kurzu bank je skutečně něco nevídaného. V podstatě se dovolí pouze spekulace na růst kurzu (koupím akcie, abych je v budoucnu prodal dráže), nikoliv na pokles kurzu (půjčím si akcie od subjektu, který je chce držet dlouhobodě, akcie prodám a po poklesu kurzu nakoupím a vrátím).

Plán vytvořit státní banku, která vykoupí a bude spravovat špatné úvěry za 500 mld. dolarů ukazuje vážnost krize.
Reakce trhu byla jasná, silný růst. Trhy se chovají velmi nezdravě, evidentně jsou přespříliš vyděšené z bankovní krize (stav ekonomiky není tak špatný, aby to odůvodňovalo takové pády akcií, i když zohledníme fakt, že akciové trhy mají vždy tendenci přehánět), vládní zásah v nich zase vyvolá neodůvodněnou extázi.

Otázkou je:
1) bude 500 mld. dolarů stačit na odkoupení všech problémových dluhů bank? Je to vysoká částka, ale je sporné, zda to bude stačit na dostatečné množství problémových úvěrů. Je jasné, že část dluhů si pak banky zvládnout pokrýt ze svého hospodaření, ale i tak není jisté, zda ta částka bude stačit na pokrytí všech ztrát, než do jde k plnému obnovení důvěry.
2) kdo to vládě půjčí? Vláda si chce půjčit pokladničními poukázkami (krátkodobé dluhy), které bude splácet jejich opakovanými emisemi. Americké banky ani zadlužení američané si je nekoupí, na to nemají dost úspor. Budou cizinci (Čína, Japonsko, arabské země) ochotní opět půjčit? Mám trochu pochybnosti, když jsem viděl příliv investic do cenných papírů USA za minulý měsíc a dále s ohledem na bod 3
3) Co to udělá s hodnotou dolaru a inflací. USA jsou nejkreditnější služník, ale má to své hranice. Dalších 500 mld. může být pořád velmi daleko od této hranice, ale nemusí. Takový nárůst státního dluhu a příliv dodatečných peněz do ekonomiky se nemůže neprojevit.
4) morální hazard. 500 mld pomůže jen bankám. Ty dostanou za dluhy s malou hodnotou (asi) jejich plnou výši.Zejména budou odměněny banky, které nejvíc vydržely, fůzovaly a kupovaly banky v problémech s tím, že budou tak velké, že je stát nenechá padnout (např. Bank of America). Tyto banky nejvíce vydělají s tím, že koupily levně špatná aktiva krachujícíh kolegyň a teď jsou to nejlepší aktiva, plně vyplacená státem. Nepomůže to ale oněm majitelům nemovitostí, ti budou muset dále platit, jejich domy budou prodávány v exekucích.

11:02 pm, September 19, 2008  
Anonymous judicator said...

Pánové, stejně se celá globální ekonomika tak jako tak zhroutí. Akorát to oddálili. Přeci takto to existovat nemůže, na takových ekonomických základech svět stát nemůže. Přece nemůže existovat to, že pokud zkrachuje banka, tak do ni peníze naleje stát. To už vlastně není kapitalismus, ale obdoba novodobého feudalismu, kdy se všechen majetek ostatních leje do rukou pár lidem, kteří drží banky. Lidé v USA jsou asi prozatím slepí, ale až prokouknou, to bude teprve mazec. Ale prokouknou v době, až dojde na splácení těch vydaných úvěrů. A z čeho to myslíte, že budou platit? Samozřejmě, že ze svých pojistek z důchodového a sociálního pojištění. Vznikne tam stav, kdy celá společnost nebude mít na důchody a samotní důchodci nebudou mít vůbec nic. To teprve bude mazec. A pokud stále neprohlédnou a budou se chovat jako "sheeples", tak druhý Hitler ala prezidento USA řekne, že za to můžou oni a máme zde obrovský průser s tím jejich zbrojním potenciálem. No ale to se opakuji.

Jak psal tady Other. Tiskárny jedou na plný výkon a všichni jsou spokojení. To smrdí teda totálním krachem, stačí aby odněkud zavál vánek "pravdy" a celá tato komedie skončí totálním pádem. To je stejné, jako kdybych pacientovi s rakovinou, kterému zbývá týden života, dal injekci morfia. Po chvíli pacient vstane, bude mu nádherně a bude dělat, že mu nic není a chovat se jako dříve. Nicméně za týden umře. To je úplně stejné.

Otázka je, co by mělo nahradit kapitalismus. Tato náhrada bude muset být celospolečenská, globální, do morku kostí. Podle mého názoru takový přerod bude moci nastat po nějaké dlouhé a kruté válce, kde si lidé uvědomí, co je svoboda, pravda, hrdost, co je úcta k přírodě, k vlastnímu sousedu, bratru.

Ještě jedna věc, co sem nepatří. Včera ve zprávách v televizi, no zdálo se mi to úsměvné, ale je to k pláči. Ukazovali ty obrovské výprodeje po celé zemi, slevy až 90%. Třebas boty za 20Kč a tak. To jsem nechápal, jak se lidé mohou rvát o takové blbosti. Například se tam rvali o stojánky na vánoční stromeček, jeden dokonce jich bral 6. No proč ne, když byli za korunu. Jinak bitka o prací prostředky, o boty a hadry klasika. Prý někde musela zasahovat policie, protože se lidi začali prát. Jeden maník dokonce před prodejnou kameře řekl, že ani neví, co koupil. Byl tam zmatek a tak bral po slepu to, co ho napadlo. No síla.

No není toto názorný přiklad úpadku lidské morálky a důstojnosti, kdy se lidé perou o věci, které ani nepotřebují? Co budeme dělat, až jednou třeba nebudeme mít nadbytek jídla. To se budeme pro kus žvance zabíjet? Možná si nynější společnost jako celek potřebuje zažít válku.

Omlouvám se za to moralizovaní, lidi a ani já nejsou špatní, prostě jsme tak nějak časem "zhybridovali" čuměním na telku a konzumerismem. Toto právě ti "nahoře" vidí a mohou si dělat co chtějí. U nás radar, Čunek, různé úplatkářské aféry, v USA znárodňováni bank. Však co, oni, "Sheeples" se stejně jenom zmůžou na nějakou tu rvačku v obchodě, na nic jiného nemají.

10:01 am, September 20, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Slavný psycholog a filozof Erich Fromm se snažil vysvětlit nástup Hitlera k moci a celkově rozmach fašismu v Evropě.
Dospěl k tomu, že základnou těchto hnutí byla tradiční střední třída, které turbulence v ekonomické sféře zničily veškeré jistoty a tradiční hodnoty. Masy obyvatelstva byly vyvrženy ze systému, který dobře znali a zajišťoval jim relativní bezpečí a blahobyt. Reakcí byl příklon k hnutím, která slibovala ochranu, utopení vlastní malicherné individuality ve slibovaném silném celku (národ, rasa apod.), v němž opět naleznou bezpečí a neměnné hodnoty. Vyšší zbohatlé vrstvy se s novými politickými vůdci pragmaticky dohodli. Dělníci byli ovládnuti kombinací represí, populistických opatření a také důsledky politiky stalinského SSSR, která v podstatě zlomila vaz autonomním levicovým a odborovým hnutím (např. občanská válka ve Španělsku). Bohužel lze těžko najít důvod, proč by se podobný vývoj nemohl opakovat.
Objevila se tu tvrzení, že USA nejsou schopny vést větší konvenční válku. S tím nemohu souhlasit. Už jsem to tu někdy psal - stačí se podívat do historie - státy, které byly dávno poraženy a měly být na kolenou ještě celá léta chrlily na frontu vojáky, tanky, letadla a pokračovaly v jatkách, zatímco v zázemí už lidé umírali hlady a zimou. Americká armáda, silové a represivní složky státu nejsou v rozkladu, právě naopak. Přesně takovéhle krize a výkyvy nejvíce posilují ozbrojené složky a víru v silová řešení. V posledních letech za Bushovi administrativy rekordně narostly výdaje na zbrojení, rozvíjí se různé směry výzkumu a vývoje nových zbraní. Tyhle vklady žádná krize nevygumuje, tady jde o posílení na desítky let dopředu. K tomu ještě nabírání zkušeností v lokálních válkách, rozmach žoldnéřských soukromých bezpečnostních agentur(Blackwater), tesnější přimknutí nejbližších spojenců, ignorování OSN apod.

1:09 pm, September 20, 2008  
Blogger Tribun said...

Je pravda, že mi trochu uniká smysl hašení požáru přiléváním oleje do ohně, v tomto případě řešení problémů způsobených insolventností a špatnou strukturou úvěrů prostřednictvím - nového dluhu, většího než všechny ostatní. Tedy pokud mi něco neuniklo, ale kde jinde by chtěla a mohla US vláda těch 800 mld (toto číslo jsem zachytil dnes ráno na BBC) USD vzít, než zase na dluh?

Trhy ovšem reagují hystericky, takže předvídat možný budoucí vývoj se mi jeví jako nemožné.

Přesto přese všechno si myslím, že rok dva k dobru, které nám (bohužel jsme všichni na jedné "lodi") US vláda takto zařídila, nejsou vůbec málo. Pokud by se kolaps opravdu podařilo odložit o pár let, byl by to podle mne dostatečně dlouhý čas na přípravu a restrukturalizaci. Jenže to by se muselo chtít! Obávám se, že lidé tento čas navíc nepochopí jako příležitost k tolik potřebné změně, ale naopak jako důkaz toho, že žádná změna není nutná (či by byla dokonce škodlivá), protože vše opět funguje tak, jak jsou zvyklí.

Asi jako když feťák úspěšně absolvuje detox, a namísto toho, aby se šel léčit, vrhne se po hlavě zpět do fetu, protože se přece cítí perfektně, má to pod kontrolou a když bude nejhůř, tak půjde na ten detox ještě jednou. A tak pořád pryč, protože předpokládá, že mu doktoři vždy pomůžou. Jenže oni se na něj také mohou jednoho krásného dne vykašlat a jít raději léčit někoho jiného, kdo sice jejich pomoc možná tolik nepotřebuje a třeba by přežil i bez ní, ale zato si jí bude vážit a nebude furiantsky opakovat jednu a tu samou chybu stále dokola.

1:39 pm, September 20, 2008  
Anonymous Jura said...

Přemýšlel jsem, proč to vláda USA dělá (500-800 mld na výkup špatných cenných papírů - zejména těch hypotečních). Došlo mi, že to je jedno z oněch opatření, kdy si otroci (daňoví poplatníci) platí náklady svého otroctví a ještě tomu nadšeně tleskají.
Celých 500-800 mld je určeno na pomoc bankám - teda vlastně jejich vlastníkům, protože jinak by zkrachovaly. Ani jedna není určena Američanům co přišli o bydlení. Ti ale budou náklady pomocí daní nebo rozprodeje státního majetku (např. národní parky) platit. Celý to není nic jiného než masívní přesun majetku od chudých směrem k bohatým.

P.S. Ropa stoupá, máme cca 1 rok než se pomocí zvýšených nákladů opět někde projeví nesplácení dalších dluhů.

9:17 pm, September 20, 2008  
Anonymous Jura said...

Přemýšlel jsem, proč to vláda USA dělá (500-800 mld na výkup špatných cenných papírů - zejména těch hypotečních). Došlo mi, že to je jedno z oněch opatření, kdy si otroci (daňoví poplatníci) platí náklady svého otroctví a ještě tomu nadšeně tleskají.
Celých 500-800 mld je určeno na pomoc bankám - teda vlastně jejich vlastníkům, protože jinak by zkrachovaly. Ani jedna není určena Američanům co přišli o bydlení. Ti ale budou náklady pomocí daní nebo rozprodeje státního majetku (např. národní parky) platit. Celý to není nic jiného než masívní přesun majetku od chudých směrem k bohatým.

P.S. Ropa stoupá, máme cca 1 rok než se pomocí zvýšených nákladů opět někde projeví nesplácení dalších dluhů.

9:17 pm, September 20, 2008  
Anonymous other said...

A nenalily naše vlády (ruku v ruce všechny) do našich bank nominálně možná totéž v kačkách? A zlobíte se někdo? Variantou bylo rozvrácení bank. sektoru a nejtvrdší dopad na ty, jimž se tady říká sheeple. Vidíte se jako otroci státu? Velmi dobře každý drží jazyk za zuby, že mu vlastně stát zachránil jeho padesátikačku v záložně. Proč nedemonstrujeme, aby náš finanční sektor byl jak lilium? Proč by měli Amerikáni? Je to totéž. Pokud jsem tady uváděné pochopil aspoň náznakem, má tamnější občan variantu buď
- státe, vykydej ten bordel za každou cenu, ať mě třeba protáhnou Alcatrazem
anebo
- státe, nadrobil jsi finanční politikou tenhle stav, tedy to zařiď, vyřeš, zalep a je mi celkem jedno jak
Samozřejmě všichni rozumní jsou pro druhou variantu (tak jak u nás!). Pořád se mluví o krizi z 30. let. Jsem přesvědčen, že tak triviální případ už se nemůže přihodit, protože je to ošetřeno už softwarově. Hyperinflace může hrozit v zemi, kde branži řídí negramoti. Civilizované státy už umí zařídit finanční restrikce a kázeň, aby neopakovaly školácké chyby. Čímž nechci zpochybňovat nebezpečí deflace.

2:46 am, September 21, 2008  
Anonymous judicator said...

Othere, 1. ale tady nikdo nezpochybně analogii toho, co se dělo u nás v 90 letech a co teď v USA. Krachy vytunelovaných bank, kampeliček, jejich záchrana odkupem, tedy nelitím peněz daňových poplatníků, vytvoření konsolidační agentůry. USA se má možná od nás co učit. 2. Nebyla by ale zpravedlivější ta první varianta? Ať banka krachne. Finanční sektor bude trochu "zmaten", ale do krize se nedostane. To s tou krizí je jen taková zástěrka, aby zavřel hubu "Sheeples". Co s tím, když stát zachranuje banky. Banky poté "serou" na riziko, jsou za vidinou obrovských zisků s tím, že když se něco porese, naleje prachy do nich stát.

8:59 am, September 21, 2008  
Anonymous che said...

Othere - rozdíl je, do našich bank bylo co nalejvat z rozprodeje toho co zbylo po komunistech, strejček Sam může jenom vytloukat dluh dluhem.

11:38 am, September 21, 2008  
Anonymous other said...

Nebojte, mně je z toho na zvracení identicky se všemi skalními USAbijci. Čím dál víc mám pocit, že tahle "týdenní 2. světová krize" byla komedií od samého začátku. Dramaticky vystavěna zcela dle učebnice, mediálně explodovala a zhasla v mediálním protiúderu. Giga opatření na sanaci bylo prezentováno tak ležérně, jako by si to úřední kusovky biflovaly nazpaměť už měsíce. Skoro až lákavá představa, že to byl jen test , průzkum bojem, ovzorkování si míry alergické reakce. Taky tam mohla hrát roli snaha ambiciózních superpracháčů po přeskupení sil v bank. sektoru, nebo i pouhá snaha vydělat. Pokud někdo znal scénář téhle "krize" už cca týden předem, zabral tak "těžkou šponu", že ještě hodně dlouho bude počítat "daň z příjmu".
Akorát si myslím, že jak tady skoro až hystericky leckdo volá, aby Bush zařval: "Stop! Dál už jen tak, jak by to dělal Mirek Dušín a nikdy jinak!", to přece je nereálné. To by musely být echt jiné podmínky, aby nějaký nový Teddy přiroloval a nenápadně podstrčil veřejnosti zítřejší "New Deal" a s infantilně průzračným kukučem navrhl "blood sweat and tears".
Dneska by Bushovi jiné řešení nikdo neschlamstnul. Vlastně se tohle dalo čekat předem (a mohl jsem být dneska v balíku!)
Ano, taky čuchám, že to globálně ale docela smrdí :-))

12:55 pm, September 21, 2008  
Anonymous judicator said...

Všimli jste si jedné věci. Sotva administrativa přislíbila nalít do bankovního sektoru 500 mld doláčů, po krizi jako by se slehla zem. Burzy po celém světě rostou, v mediích se mluví o tom, že krize byla zažehnána a je po ni. Při tom nedošlo ani k jedinému počinu, při kterém by nastal očistný proces. Pár bank zfůzovalo, jednu pojišťovnu za peníze daňových poplatníku koupil FED, zřízení konsolidační banky. Jinak nic zvláštního, co bychom neznali. Žádný očistný proces, žádná léčba.

Teď otázka. Kdy přijde další krize a to v plné síle?

Třeba vyhraje Obama, třeba zastaví to hegemonické rozšiřování a hon na neviditelné teroristy, třeba se lidé v USA uskromní, začnou šetřít a budou vzorem pro celý svět.

1:24 pm, September 21, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

Nebo taky ne:-) a vše nabere obrátky tím směrem, který je pro další vývoj lidstva potřebný.

1:54 pm, September 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Před chvílí jsem se vrátil z dovolené.Nějak se nedostávám do obrazu co se vlastně děje. Capri je opravdu skvělé místo pro život,360 dnů slunečných.Bez mobilu a počítače, prostě skvělé.
Ale nepíšu o tom, abych vás nasral. Na Capri jsou snad samí američané a opravdu nevypadají na to, že by je tížila krize. Studenti, důchodci, barevní, a všichni se tváří velmi spokojeně. Řím to samé.
Tradičně přátelští taliáni pěkně s úsměvem škubou turisty a nějaká krize nikde není vidět.
O to příšernější je návrat domů. Zima, mlha, nasraný lidi v metru ,Tupolova zlodějská banda zase lže a vykrucuje se.... Vlasta podepsala vazalskou smlouvu... Hergot není to snad tím počasím?
:)

4:56 pm, September 21, 2008  
Anonymous judicator said...

Já miluji naši českou vlast.Jizerské Hory, Krkonoše, no není to nádhera. Člověk nemusí jezdit nikam daleko, aby si užil krásu přírody. Miluji hory.

5:29 pm, September 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jo, souhlasím, Čechy jsou domov.
A už se zase dostávám do tempa, takže nechápu, proč s takovou radostí lezem do vazalského chomoutu (SOFA) mocnosti, které ze bortí hliněné ekonomické nohy.Při zániku do nicoty svým vírem stáhne všechny své vazaly.
Proč nechápem oprávněné a vážně míněné varování třeba zde
http://blisty.cz/2008/9/19/art42808.html
když tolik milujem svoji vlast a stupidně to co máme rádi, životně ohrožujem úzkou vazbou s mocností, která nemá přátelské vazby. Má jen vazaly a zájmy.
Politické špičky vazalských zemí jsou Jidášové, a občan na to jen čumí, sice nesouhlasí, ale stejně je znovu zvolí.
Pokud své úvahy nezačnem tímto směrem, je irelevantní kolik stojí,nebo bude stát dolar,zlato,voda, nebo ropa.
Pokud dojde k horké konfrontaci,budeme první obětí
MY.
A celá výše uvedená diskuse jen nezávazné kecy na ukrácení zbývajícího času.
Z odkazu zcela jasně zaznívá.
V případě ohrožení vás anihilujem.
Eto vašo djělo.

6:15 pm, September 21, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Ve 30tych letech skrz FED pumpovali banky do systemu spoustu penez. Po te prestali. Naopak obem penez v obehu snizili na 1/5 a na trhu byl nedostatek penez. Navic FED zazadal o splaceni dluhu do 24hodin. Tim nastal kolaps a bankrot nekolika stovek bank. V podstate FED ziskal kontrolu nad vetsi casti bankovniho a financniho trhu a zlikvidoval mozne potizisty. Procistil si cestu.

V soucasne dobe se zase do systemu liji obrovske sumy, ale uz ve spojeni s Bank of England, Evropskou bankou, Svycarskou, Japonskou.

Napada mne co se v nejblizsi dobe stane. Udelaji to same co pred 70ti roky ( vsoucasne dobe karet a elektronickych penez je lehci davat vice penez do obehu a diky tomu to mnozstvi nejde tak videt), ale na mnohem vetsim uzemi nez jen USA. Bankeri preveznou silnejsi globalnejsi pozici. Myslim, ze nyni usilovne premysleji jak ten "mor" rozsirit mimo USA, aby vyvolali vlnu bankrotu mimo sve uzemi, aby mohli vice sirit svuj zpusob vladnuti pomoci dluhu. Ted si vyzkouseli jak se to celkove chova po zpusteni globalni paniky a navic jen tak mimochodem si znarodnili AIG, ktera je nejvetsim pojistitelem a zajistitelem. AIG jim muze slouzit jako skvely mozny byc na jine a zaroven dalsi smycka na danove platce. To jim nasledne da spoustu dalsich "duvodu" udelat jednu svetovou vladu, banku atd., bankeri preveznou silnejsi globalnejsi pozici.

Kazdopadne v soucasne a nejblizsi dobe podniknu kroky ke smazani vsech dluhu. Trapi mne akorat, ze neumim zit na venkove a jsem pripoutan k mestu, kde zivot asi muze byt slozitejsi.

Kdyz se na vsechny okolnosti koukam ze vsech stran (i z pohledu centralnich bank), myslim, ze mame minimum sanci ubranit se jejich mocenskym hram. Vzdyt ti lide si mohou vytisknout penez kolik chteji, mohou manipulovat trhy, vybiraji od nas dane, vytvari zakony, maji pod palcem skolstvi, farmateuticky prumysl, znarodnuji, letaji v soukromich tryskacich, mohou byt kdekoliv a kdykoliv. Vzdyt pro ne musime byt uplny nuly.

7:53 pm, September 21, 2008  
Anonymous neo029 said...

FED skoro zadny cas neziskal, urcite se mu nepodarilo nic odlozit o roky... pri tomhle pruseru se hralo opravdu o dny, mozna o hodiny...

mrknete na
http://www.gold-eagle.com/research/williendx.html

tohle je take zajimave

http://www.financialsense.com/fsu/editorials/amerman/2008/0917.html

u AIG vubec neslo o lidi/firmy, mohl by dostat na prdel trh s derivaty, ktery ma objem cca 60 BILIONU dolaru !!! pokud by se tohle podelalo, verim, ze by se nektere TT vize budoucnosti stali realitou...

6:25 pm, September 22, 2008  
Anonymous neo029 said...

ted je to AIG... priste to bude GM, Ford, aerolinky, velke banky jako BAC, Citi.. a to uz nebude o par desitkach mld... uz to tady nekdo zminil v predchozich prispevcich, penize prestali do USA tect, takze kde proboha vemou ty penize??? :-)

6:35 pm, September 22, 2008  
Anonymous che said...

Tak nám trochu posílil dolík a ropa letí nahoru jak balonek.

Kde berou na to posílení dolíku optimismus?

A je vidět, že referenční měna na ropu už je úplně někde jinde.

7:25 pm, September 22, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Nechci dělat žádné závěry, než se usadí prach (jestli se usadí). Teď jde o to, co jim Kongres odhlasuje (jestli něco), jaké budou reakce. Opravdu to bylo (je???) asi na pokraji zhroucení o tisíce bodů na DJIA.

Každopádně se budou snažit tam prostě pumpovat další a další stovky miliard, nic jiného nemůžou dělat a neumí. Z mého pohledu to zatluče dolar do země. V takovémhle prostředí bych čekal rychlý růst cen komodit. Ropa už je přes 111 dolarů za barel.

Požadavky (snad) oseká Kongres, Paulson chtěl 700 miliard a prakticky žádné podmínky a naprostou imunitu, jeho kroky nikdo nemá mít jak zpochybnit - ani soudně. Pravidla si mění podle potřeby - viz. pozastavení short sellingu. Je to svinstvo, nechápu, jak někdo ještě může mít v akciích a dalším toaleťáku findru.

Jak jsem viděl Paulsona a Bernankeho a ten zbytek bandy, když to vyhlašovali, tak koukali jak když jim nadloube - připadalo mi to jako bezradnost.

Celý systém jde zřetelně do hajzlu nevím kdy, ale je to jen otázka (nedlouhého) času. Když vidím současné problémy a reakce "odpovědných" a představím si, co nás čeká za neskonale drsnější problémy pár let do budoucna, tak mi dekády dlouhá deprese připadá jako vysoce optimistická varianta.

Při tomhle vývoji může být brzy na řadě v řadě krachů vláda USA - s dalším růstem výdajů, nástupem baby boomers do důchodu atd. je to realistická možnost. Před pár lety by se každý, komu bych řekl, že GM a Ford půjdou do kytek, že největší banky na Wall Street půjdou tamtéž, že vláda USA bude přebírat bilióny dluhů za krachující společnosti....... na mě koukal s výrazem: "Co to sakra hulíš?" Dneska je to realita.

DJ je o 230 bodů dole, zlato o 40 dolarů nahoře, ropa o téměř 8 dolarů v plusu. Vypadá to na dlaší pekelný týden v tržním očistci.

7:25 pm, September 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

to neo-kde proboha vemou ty penize???
Oni nepotřebují peníze, chtějí dostat dolar na nulu.Potřebují krizi vyvést do celého světa.
Jsou soběstační v potravinách a ropu si vemou jako repatriaci z Iráku a jinde pomocí dokonalých nástrojů bez peněz.

7:43 pm, September 22, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Když jsem před hodinou psal, že ropa půjde nahoru, tak jsem nemyslel, že všichni kdo mají likviditu to do ni naperou a půjde to tímto způsobem. Pumpování peněz se FEDU "vyplácí" Ropa z cca 104.50 zatím vyšplhala na 128!!! Aktuálně 123.20 dolarů za barel, dolar oslabil zatím o 2.3%. Vymknuty z kloubů trhy zachvátilo (podle očekávání) šílenství.

8:33 pm, September 22, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Vypadá to, že obchodování s ropou zasekli - cena stojí na 123.22.

Asi je příhodné pustit si následující.

http://www.youtube.com/watch?v=CTOaxzG0GdU

Jestli jste ještě nezačali studovat na zkoušku k odborné způsobilosti k držení střelné zbraně, tak je hádám čas.

TEOTWAWKI IS HERE.

8:43 pm, September 22, 2008  
Anonymous halalik said...

Dobrej vrkoč. To je jak facka z jedný i z druhý strany...

Jen co se nalijí prachy do bezedných tlam investičních bank, tak pro změnu v plni optimismu roste drasticky cena ropy...
Takže zítra zase do ruda, ne... a hurá na jih?

9:16 pm, September 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Poslední 2 aktuální zprávy na ihned:
...................................................
21:13 Po ohlášení amerického vládního plánu ropa zdražila až o 26 %

19:50 Plzeňské pivo na podzim podraží
...................................................

Takže katastrofa je úplná a dokonalá.


Jinak se 5 států perského zálivu - Kuvajt, Katar, UAE, Saúdská arábie, Bahrain - dohodly na vytvoření měnové unie a zavedení společné měny od roku 2010. http://www.vz.ru/economy/2008/9/22/210716.html

Vypadá to, že "plynový OPEC" nakonec vznikne. Už se diskutuje, kde bude sídlo sekretariátu. http://www.vz.ru/news/2008/9/22/210581.html

sigil

9:57 pm, September 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Já bych to tak černě neviděl, trh prostě reaguje emotivně, dneska vyletěl na 128 a až se za pár dní/týdnů objeví další zpráva o poklesu ekonomiky nebo o dalšim bankrotu tak to zas poletí pod stovku.

Ke kolapsu dojde, ale bude to spíš pomalý skomírání než rychlý krach (pokles ekonomiky povede k nižší spotřebě, což ten totální kolaps zas o něco oddálí), takže podle mě ještě pár let na přípravu máme a zbraně bych zatim nechal v šuplíku. Každopádně Rusové, Arabové, Íránci a Venezuelci si musí mnout ruce, zas jim porostou příjmy a ještě k tomu na účet strýčka Sama :)

Nečetl někdo Nejistý plamen? Ptám se jestli ta kniha stojí za pořízení. Má Cílek stejně "radikální" názory jako naše komunita, nebo je větší optimista?

10:11 pm, September 22, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Knika Nejistý plamen stojí za přečtení, ale Cílek v ní příliš nevynáší nějaké prognózy nebo soudy. To nechává na čtenáři a údaje které prezentuje působí velmi věrohodně a realisticky, alespoň na mne. Řada informací, např, o těžbě ropy je i technicky velmi zajímavá a člověka hlouběji zasvětí do problému, navíc bez nějakého senzacechtivého pozlátka.

12:33 am, September 23, 2008  
Blogger krygol said...

čo si myslíte o 5% poklese dodávok ropy SA pre vyspelé štáty?

Prečo sú všetci teroristi takí blbí?

9:22 am, September 23, 2008  
Anonymous che said...

Zajímavé je porovnat oba druhy ropy, Brent je na 103,02 Crude zaseknutej - zatím se prakticky neobchoduje - 123,22 !, podstatné je taky se podívat na dolík.

11:12 am, September 23, 2008  
Anonymous che said...

Brent navíc klesá - pěknej blázinec!

11:14 am, September 23, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To krygol:

Je třeba to doplnit minimálně odkazem.

To anonymous: Jak chcete v takovém tržním prostředí investovat do dlouhodobých projektů, když není jasné, co bude za měsíc. Krach finančního systému, posléze ekononomiky, následný rozklad energetické bezpečnosti a z toho plynoucí ztráta důvěry v systém a hrozba rozpadu sociálních vazeb a rozkladu společnosti během cca dekády. To mi připadá z historického hlediska a z hlediska rozsahu jako velice rychlý kolaps. Možná vám to tak nepříjde - dnes pro leckoho co není do 20 sekund, tak je "pomalé".

Včera končil říjnový kontrakt, dnes ropa kolem 110 za barel. Jako ukázka budoucnosti to bylo ale výmluvné.

Solidní článek v češtině
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/robert-miller.php?itemid=4637

Je "snažší" a pohodlnější být optimista, navíc je to geneticky podmíněné, takže mírný pesimismus je vzhledem k předprogramování člověka fakticky realismus. Je to ale vhodné za takovéto situace ve vztahu k přípravě na krizi? Za sebe odpovídám jednoznačně NE.

Radši budu mít desetkrát investováno jinam než do "papíru" a radši budu desetkrát vědět jak správně pěstovat to a to a jak zacházet s tou a tou zbraní, než to jednou potřebovat a neumět to. Co ztrácím přípravou? V zásadě nic. Tak budu mít dřeva místo na 2 zimy na 4, hlubší studnu, vlastní zeleninu, brambory, vejce apod. Lepší mít jedny rezervní kalhoty v záloze, než skončit bez gatí.

Nejistý plamen je "politicky korektní", o čem se mezi "slušnými lidmi" nemluví, o tom mlčí. Jako úvod do problematiky v češtině ale lze doporučit.

Od té doby co problematiku sleduji mi to čím dál víc připadá, že časem dorazí minimálně Rockatansky v prvním vydání. Optimismus je pro neinformované uctívače růstu, globálního volného trhu a dalších podobných sekulárních náboženství.

12:32 pm, September 23, 2008  
Blogger krygol said...

sory.

http://ekonomika.sme.sk/c/4088659/saudska-arabia-dodava-menej-ropy-vyspelym-statom.html

Tí teroristi to je len tak všeobecne. Nepatrí to k tomu článku.

2:04 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Za poslední týden jsou to opravdu pochmurné prognózy.Před cca 2 roky paranoici tuto situaci slibovali na léta 2011-12 a všichni se jim smáli.Hloubku a globální rozsah si neuměl představit nikdo,natož pak na rok 2008.U nás se zatím potíže promítají jen mlhavě,obyčejní lidé je prakticky nevnímají.
Jak šacujete sled událostí u nás?

4:54 pm, September 23, 2008  
Anonymous che said...

Tady je zaseknuto na oněch 123,21
http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php

tady zase pro změnu je 109,18 :
http://www.oil-price.net/

K rychlosti změn jen to, že ony už probíhají, on je obrovský rozdíl mezi tím co bylo na začátku 90 let a co je nyní - v procesu rozpadu společnosti. Směšné je odvolávání se na minulý režim - po dvaceti letech, jde o krizi současného systému. To co se vydává v současnosti za bod změna je z historického hlediska pouhá prkotina, jenom vzestup cen ropy je hrozivý, na tom nic nemění výkyvy. Před převratem v roce 89 se kdosi vyjádřil, že stav společnosti u nás připomíná zatuchlou zdánlivě klidnou hladinu, rozpory ve společnosti jen dřímaly aby po dosažení kritického bodu přešly v novou kvalitu. Dnešek připomíná něco podobného - jen s tím rozdílem, že ony rozpory, které vnímáme jako projevy krize jsou daleko větší a globální, vyústí to zase v přechod v novou kvalitu - jde o jeho ustátí.
I přípravy TT jsou krokem do tmy a připomínají přípravu generálů na minulou válku - nic lepšího ale dělat nejde protože nevíme co nás čeká - snad jen to co už jsem říkal - dobře organizovaná komunita bude ve výhodě před jednotlivcem.

5:09 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

K té dobře organizované komunitě - o pár příspěvků výš, herbage 5:32 PM, September 19, 2008 je citace

"Plat průmyslových dělníků, kteří byli většinou organizováni v odborech, byl většinou přizpůsobován klesající hodnotě marky. Střední vrstvy byly zasaženy tvrději. Množství odborníků se již nedokázalo uživit ..."

Omlouvám se že opakuju herbageho citaci, ale ta myšlenka mi připadá zásadní. O případné užitečnosti odborové organizace pro přežití RZ nebo i jen počátku krize jsme tuším ještě nemluvili. Přitom odbory už existují, i když dneska moc lidem nevoní.

Např. i současná krize, či aspoň její hypotéční část, souvisí s tím, že v USA po nějakých 20 let nerostly reálné mzdy, a střední vrstvy to řešily revolvingem hypotéčních úvěrů. Vytloukání klínu klínem. Kdyby to řešily po odborářsku, bojem za vyšší mzdy, hypotéční bublina nemusela vzniknout.

Jinak jsem chtěl upozonit na článek http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2008/0922/1221998220381.html o publikaci "2008 Army Modernization Strategy" z dílny US Department of Defence. "Vstoupili jsme do éry trvalého konfliktu ... bezpečnostního protředí mnohem nejistějšího a méně předvídatelného než v období studené války." V publikaci se používají termíny jako "persistent warfare" a "perpetual warfare". "We face a potential return to traditional security threats posed by emerging near-peers as we compete globally for depleting natural resources and overseas markets." - čelíme možnému návratu k tradičním bezpečnostním hrozbám přibližně stejně silných (států nebo armád) při globální soutěži o vyčerpávající se přírodní zdroje a zahraniční trhy.
Neveslé čtení. Slibují nám pro příštích 30 - 40 let období neustálých válek o zdroje.

sigil

6:21 pm, September 23, 2008  
Anonymous Jura said...

Minulých týden byl zlomový. Teprve vyplovají důsledky zmiňovaných událostí:


V pořadu ABC Good Morning America v pátek ráno hovořil senátor Christopher Dodd, vedoucí senátní bankovní komise. Dodd prozradil, že na záchranné schůzce s ministrem financí Paulsonem a ředitelem FEDu Bernankem konané před několika hodinami, bylo řečeno: „Ve skutečnosti nás od totálního kolapsu finančního systému oddělují možná už jen dny.“ Dodd dodal vážně, že za svou třicetiletou kariéru nikdy neslyšel používat taková slova
.... http://www.zvedavec.org/komentare/2008/09/2768-chytani-se-stebla.htm?PHPSESSID=2qlroth3j1dkvb2mlipp9kofk6
Američané "záchranný plán" nepodporují .... http://www.zvedavec.org/vezkratce-2709.htm

P.S. Neuvěřitelně se přiblížila realizace plánu na NWO - jeden svět, jedna vláda, jedna měna. Všechny předpovědi a úniky informací ze zasedání Bilderbergů, apod. hovořily o kolapsu ekonomiky USA a dolaru (jinak by to Američani nepřijali - to se právě děje). Postupné zavádění Evropské unie, Africké unie, Středoamerické unie, NAFTA, ... a jejich měn - to se také postupně děje (viz. např. výše oznámená a měna států Perského zálivu).
Demokratická kontrola nám postupně mizí: viz. záchranný balíček ... prakticky žádné podmínky a naprostou imunitu, jeho kroky nikdo nemá mít jak zpochybnit - ani soudně...

To nakonec je možná nejdůležitější poselství záchranného balíčku.

6:44 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

TT je teď možná samotář, ale pokuď nebude přežívat v nějaké maskované zemljance uprostřed Boubínského pralesa, tak se k němu pár lidí stejně nastěhuje (předpokládám, že mladých sexy žen a silných mužů s pistolemi Combat, Defender) a to bude počátek komunity, výhodné i z obranných důvodů. Scénář šílený Max Rockatansky se hodí spíš pro nějakýho bojem zocelenýho navrátilce z mise v Afghanistánu. Komunity začnou vznikat spontánně, ale k úspěšnýmu fungování komunity bude potřeba alespoň jeden dobře připravený jedinec, nepujde jen o půdu a o zásoby, ale i o znalosti. A ten připravený jedinec pak bude učit ostatní (a doufat, že ho pak neoddělaj, až je všechno naučí). Když jde o kejhák, tak se lidi učí rychle. Tak to vidim já. Ale asi trochu fantazíruju :)

6:52 pm, September 23, 2008  
Anonymous Jura said...

Někteří jdou koukám ve svých vyjádřeních ještě dál..

"Sedm dní které otřásly světem": Demokracie ve Spojených Státech zemřela.... http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2933

6:57 pm, September 23, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

To v tom Juro vidíš co vidět chceš. Ano jsou tu centralistické tendence, ale zároveň enormně silné síly zcela opačné.

Největší čínské noviny dnes píšou, že je třeba jiné měny než dolar, že svět potřebuje finanční systém, který není závislý na USA.

Svět se drolí, vazby se budou narušovat, jinde samozřejmě vznikat (zejména Rusko - čínská aliance proti USA vypadá reálně), ale je zřetelné, že utopický koncept globalizace, stejně jako předtím komunismu a volného trhu se hroutí a zhroutí. Tím spíš pokusy o NWO. Jak dosáhnout jedné vlády a měny, když se na základních věcech nedohodne ani EU? Podívej se na Kjóto atd. Separatismus poroste i uvnitř USA.

Samozřejmě, že Paulson, Cheney a další by rádi urvali ještě víc moci, pokud možno absolutní, ale jejich politika žalostně selhává.

V historii byl nedostatek zdrojů řešen obvykle konfliktem. V éře jaderných zbraní a vzhledem k rozsahu problémů bych považoval za úspěch, kdyby v následujících dekádách došlo jen k omezeným jaderným střetům.

Když jsem včera psal, že TEOTWAWKI je tu, tak jsem myslel svět financí, ten zbytek světa, ale bude časem následovat.

7:25 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusko-čínská aliance je jen momentální účelové spojení.Sice byla podepsána smlouva o vymezení a respektování hranic, ale v čínském výkladu to nic neznamená.Číňané úspěšně osidlují sibiřské pohraničí na ruské straně,zatím 4-8milionů a přicházejí další.V číně je 40 milinů frustrovaných mladých mužů kteří nikdy nenajdou partnerky.Pokud se z číny někam přesune 200milionů lidí,čína to téměř nezaznamená.Pro rusko bude čína za pár let velmi nepříjemným sousedem.
Technologická zaostalost číny není argument.Neuvěřitelným tempem dohání vyspělý svět, v některých oborech je již na špici.
Suroviny nejsou daleko,kousek na sever je Sibiř.
Pro Rusy fakt nepříjemný soused,lepivý jak roztátý asfalt, se kterým z pochopitelných důvodů bohužel musí zatím spolupracovat.

8:35 pm, September 23, 2008  
Anonymous other said...

anonymousi - přesně můj názor na rusko-čínské vztahy. Pokud si tady někdo myslí, že Rus a Číňan si padnou do náruče, tedy to spíš bude mít podobu naběhnutí Rusa na čínský nůž (ne, že bych to Rusům přál). Možná ještě zažijeme, jak Rus bude u nás proti čínské lavině úpěnlivě hledat záchranu. Naše místo pak bude jasné - bezvýhradně pomoci Rusovi, protože lázeň, kterou by nám chystal kuli, takovou jsme mnoho set let nezažili, zda-li vůbec.
Čína je ctižádostí, ambicí, chutí i demografickými podmínkami nejagresivnější současná globální síla, svou vitalitou a nezdolností silnější než US nuclear potenciál.

9:27 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Konečně jsi Othere starý rusofobe pochopil, že Rusko pro nás v tuto chvíli není nebezpečí. Ono je vlastně naším štítem proti asijským hordám,je naším zásobovačem energie.
Mohutně u nás investuje, u Varů staví moc pěkné děrevni:).Ruští turisté jsou jediní,kteří u nás utrácejí.
Zatím po nás nic nechtějí, jen nabízejí.
Já vím, zažil jsem smrtelné objetí ruského medvěda,ale dnes je jiná doba. Musíme se dívat na cestu dopředu,ne dozadu,jinak zakopnem.
Lepší kšefty s Rusem,nežli spolky s Bušem.
Mimochodem, nepřišli náhodou naši předkové před cca 1 500lety od Dněpru?
Nebo snad od Mississippi ???

9:56 pm, September 23, 2008  
Anonymous che said...

Pánové - jestli jsem o kousek výš napsal, že nevíme co nás čeká, tak to znamená že budoucnost neumíme dostatečně prognózovat, ev. pro to nemáme dostatek informací. Veškeré vývody které tu jsou vychází z extrapolace přítomností a i minulosti, protože ale dojde k nové kvalitě, tak je nám minulost i přítomnost jaksi pro kočku. Z toho plyne, že i idea národních států může zmizet (ostatně tu není dlouho) tedy i úvahy vztahů Rusko - Čína jsou jaksi mimo, pravděpodobnost společného využívání Sibiře je možná - stejně jako i jiné varianty. Uvažovat podle současnosti se nedá a budoucnost neznáme!
Jistá je jenom jedna věc, že rozpory kapíku a jeho klesající schopnost produkovat zisk věští jeho zánik, s tím nic nenadělají ani naši modří ptáci (je mi jich líto, brzo na ně spadne obloha).

Souhlasím s tím, že Rusko pro nás není nebezpečné, ba ani ta Čína, nebezpeční jsou náboženští blouznivci kteří se třesou na to aby byl konec světa a oni došli království nebeského (všimněte si, že se to netýká muslimů).

10:01 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rusko bylo (děravým) štítem proti mongolsko-tatarským hordám možná ve středověku, dneska ale žijem v globalizovanym světě, stačí v Hanoji koupit letenku do Prahy a Rusko přeletět :) Jaderná válka mezi Ruskem a Čínou o Sibiř mi přijde jako realistická možnost, protože až čínští migranti získaj na Sibiři majoritu, a to asi velmi brzy - oni se stěhují do Ruska i proto, aby se vyhnuli politice jednoho dítěte - a odhlasují si připojení k Číně, tak má Rusko dvě možnosti a) akceptovat daný stav věci b) válka. V čínských školách se prý učí, že ruský Dálný východ je čínské území dočasně okupované Ruskem. Ve skutečnosti tam původně nežili ani Číňani, ani Rusové, ale domorodý sibiřský kmeny, jenže koho to dnes zajímá? To je jako přetahování mezi USA a Mexikem o jihozápad USA. V Kalifornii maj Mexičani už většinu, možná to budou Američani řešit stejně jako v Kosovu a toho území se vzdaj ve prospěch nezávislé mexické republiky California :) Jsou to prostě tupci, cpou se do celýho světa a přitom si ani nedokážou ohlídat svý vlastní hranice.

David

10:26 pm, September 23, 2008  
Anonymous other said...

No, tady to vidíte, stačí, aby Číňan demograficky upšouknul směrem severním a bude zalidněná Sibiř až k Uralu podobným způsobem jako se stalo v Jižní Osetii s obdobnými následky. A k tomu nemusí ani ševelit raketky, stačí výmluva, že jdou Rusům na pomoc gastarbajtrovat a už se lavina nezastaví. Nakonec aby mělo Moskevské velkoknížectví trochu nafty do aut na dovoz chleba, bude muset jít svoje území za Uralem s majoritně novým obyvatelstvem dobývat svým zbývajícím jádrem. Pochybuju, že by vám několika nadšeným blouznivcům bylo Rusko schopno jakkoli být oporou v takových i v normálních podmínkách. :-))

10:44 pm, September 23, 2008  
Anonymous Anonymous said...

jde to do hoven...

5:54 am, September 24, 2008  
Anonymous Laco said...

to jura

Vcera sem poslouchal sarkozyho jak mluvi na schromazdeni UN, ten proslov smeroval jasne k NWO, to co pisou cinske noviny je podle me retorika tim samym smerem, novy system a snim nova mena museji prijit od "mirotvurce" sarkozyho a "silne, dobre fungujici" cinske ekonomiky. Od amiku by to ted nikdo nebral.

8:28 am, September 24, 2008  
Anonymous Jura said...

to TT:
Popisoval jsem skryté věci, které vidím. Můžu se mýlit...

To že existuje plán na ovládnutí lidstva, nevylučuje boj uvnitř jednotlivých frakcí vypadající jako odstředivé tendence. Ani to neznamená, že neexistují síly působící směrem ke zrušení tohoto plánu. Mnohdy je však těžké odlišit pouhý frakčí boj uvnitř plánu s odmítnutím celého plánu NWO.

Kolaps USA a dolaru je součást toho plánu na vznik nejprve různých unií, měn Amero, Euro, ... a následně jejich spojení v jednu vládu a jednu měnu.

Nejde o okamžitou změnu - to by mohlo trvat ještě i desetiletí.... hlavně ale doufám, že to zkrachuje ... a pokud možno klině.

Současná socializace (nemůžu napsat znárodnění, protože se nejspíše bude "znárodňovat" ve prospěch soukromé instituce = FEDu) USA a vyjmutí jejího provádění z demokratické kontroly je bohužel součástí tohoto plánu. Návrhy na finanční systém nezávislý na USA též.
Odpor Američanů je krokem proti plánu (původně měli přece všichni skákat radostní nad záchranou). Snaha některých senátorů, aby alespoň část podpory nebyla určená bankám, ale lidem přicházejícím o bydlení taktéž.

8:43 am, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Krize finančních trhů může mít i kladný dopad:
http://blog.ihned.cz/c3-27890870-YSemin_d-krize-financnich-trhu-muze-mit-i-kladny-dopad

Finanční krize, do které se USA dostaly, předznamenávají jejich ústup z pozice světového četníka. Dluhy narůstají tak dramaticky, že nebude možné pumpovat stále více peněz do udržování pax Americana ve světě. Vždyť tato Poslední Supervelmoc nedokáže ani zajistit svoji jižní hranici před přílivem ilegálních přistěhovalců, chránit svoji měnu před úpadkem, mít vyrovnaný rozpočet a příznivou bilanci zahraničního obchodu a zabránit stále rostoucímu přesunu výroby do Mexika, Činy či Indie. Jak chtějí USA za tohoto stavu posilovat svoji vojenskou pozici ve světě, zvyšovat počty svých vojáků v Afghánistánu, převzít pod svá ochranná křídla bývalé státy SSSR, vést konfrontační politiku vůči Rusku a bombardovat Írán, nezřekne-li se obohacování uranu?

9:31 am, September 24, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

NWO je utopický koncept, stejně jako globalizace, kapitalistický volný trh bez přívlastků nebo snahy o komunismus. Jako takový je stejně jako všechny předešle na ideologii a oktrojování shora závislé utopie odsouzen ke krachu. To, že to může být už nikoliv za cenu desítek milionů, ale stovek milionů nebo i miliard mrtvých je brutální skutečnost.

V prostředí tenčích se zdrojů je globální impérium absurdní koncept, který je bez šance. Potíže s dohodou má i EU a USA mezi sebou a EU vnitřně. Faktem je, že civilizace míří do horoucích pekel. 700 miliard dolarů na bailout arcizlodějů je vrcholem stupidity. I když to Kongres odmítne, tak to časem zkusí Paulson znovu - až se to podělá ještě víc. Tenhle bailout je ukázkou proč to fakticky krachne. Kdyby se taková částka stala základem přechodu k udržitelnější společnosti, byl by to krok, který by dal šanci, že se problémy podaří jakž takž vyřešit, takhle je to už snad ne hřebík do rakve, ale rovnou záloha na rakev pro tuto civilizaci.

Kolik tísíců km železnic by se dalo renovovat, kolik tisíců větrníků postavit za těch 11 200 000 000 000 kč, které spadnou do bezedných kapes zlodějských bankéřů a vůbec nic nevyřeší!

Těžba v Mexiku klesla za 8. měsíců o 9%, export poklesl o 16%.

10:10 am, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tak ještě přemýšlím o dalších souvislostech.
Klimatické změny je fakt, nejspíš se jedná o přirozený proces. Rychlost tohoto procesu akceleruje a je obdivuhodná.
Operátoři světové ekonomiky vycházejí sice z maximalizace zisku, ale nepředpokládám, ža by byli takoví idioti, aby udojili krávu k smrti.
V jednom bodu se "náhodou" schází dva nepříznivé faktory pro celé lidstvo, ketré můžou znamenat drastickou redukci,až likvidaci této civilizace.
Ale to bych jen vykrádal tuším předminulý článek TT.
Začínám se konspirativně domnívat, že současná globální ekonomická situace není náhoda, ale záměrně vyvolaný sled událostí.

11:14 am, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To Thon: Jura se snaží najít vývoj i podle esoteriky, což nemusí být vždy špatné. Tím co chce Jura vidět i platí pro tebe, že? Pokud se snažíš podle analýz udělat nějaký závěr, tak předpokládáš, že bude do jisté míry správný. Taky je to tvůj pohled a taky se můžeš mýlit. Krásně je to vidět na těch expertech co vedli banky do krachu. Taky dělali prognózy a snažili se podle nich řídit. Tím tě neodsuzuji, ale chci jen poukázat, že nám nepřísluší soudit druhého pro jiný názor, ale hledat pravdu a ne slepě přijímat názor, že to tak není. Analytici jsou v podstatě věštci, kteří se snaží z dostupných informací odhadnout vývoj a že se dokážou šeredně seknout je vidět na současném vývoji. Jaký je rozdíl mezi prorokem a analytikem? V podstatě, žádný. Oba hádají budoucnost. Jednoho odsuzujeme a druhého přijímame a čert aby se v tom vyznal. Tím chci říct, že máš určitě v mnoha ohledech pravdu, Jura a ostatní mají taky určitou pravdu a rozhodně nemůžeš napsat, že tak to není, protože pak bys byl v zajetí vlastní pravdy a ta by ti zaslepila vidění. Toto je velký nebezpečí pro všechny, co si myslí, že mají pravdu. Jak se říká, cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. Esoterika hlavně varuje před sami sebou a samolibnou pravdou. Ukazuje spoustu dnešních problému i jejich zdroj, ale nejsou napsané v naší řeči tak jak přemýšlíme a proto jsou všelijak intepretovány. Např. jak bys vysvětlil tuto větu: "Přijde doba, kdy se nebudou používat peníze, ale místo nich se budou používat kartičky. Tato doba bude trvat pár let. Potom se zase vrátí k hotovým penězům". Tvůj výklad by byl jaký? Na konci druhé světové války by byl takový výklad nemožný. Dneska už máme platební karty, takže už výklad je možný. A kdy tato doba nastala? Je možné, aby tato doba nastala? Ty Thone se mi zaručíš, že tato doba nikdy nenastane, ok? Pokud toto nastane, tak napíšeš, ano je možné věštit stejně jako analyzovat dobu, ok? Vždy bych byl opatrný ve vynášený soudu, protože se to snadno obrátí proti mně. Byl bych opatrný i vůči věřícím, protože ty mohou a taky nemusí mít svojí pravdu.
S pozdravem Robert Vršecký

1:31 pm, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

"Čelíme celosvětové finanční krizi. Celosvětové energetické krizi. Celosvětové potravinové krizi. Jednání o mezinárodním obchodu opět zkolabovala," řekl na úvod zasedání Valného shromáždění OSN Pan Ki-mun.
Z arktický moří a permafrostu se uvolňuje rekordní množství metanu a tempo díky oteplování stále roste.
Toť optimistické zprávy z denního tisku.

2:51 pm, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_move_exp_dc_NUS-Z00_mbbl_m.htm za posledný mesiac klesol export ropy do USA o 1 mil. barelov denne

4:16 pm, September 24, 2008  
Anonymous judicator said...

Ze Severního ledového oceánu začal ve velkém množství unikat metan
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090015

Možná, že už za pár let na této planetě bude žít pouze pár tisíc jedinců a vlastně celá tato debata, co tady vedeme, nemá smysl.

5:35 pm, September 24, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Díky hurikánu Ike šly rafinérie v USA na 66.7%, dovoz pouhých 7.1 mbd, zásoby ropy přesto poklesly o 1.5 mbd , benzínu o 5.9 mbd a destilátů o 4.2 mbd. Benzín je daleko mimo dolní pásmo průměru. Dochází k lokálním výpadkům v dodávkách.

LIBOR stoupá - banky si mezi sebou prakticky nepůjčují. Jdou v diskuzích sem tam poznámky, že FED je zralý na krach a bez 700 miliard bailoutu čeká USA Argentina - zatím bez jakýchkoliv odkazů - jsou to spekulace.

Američané jsou proti bailoutu a Bush zvažuje projev k národu na toto téma.

Buď bailout zkrachuje, nastoupí deflace a je prakticky po finančním systému nebo to protlačí, oddálí naprostý krach a bude minimálně přechodně následovat hyperinflace a totální pokles dolaru.

5:58 pm, September 24, 2008  
Anonymous che said...

Pane Vršecký, když klepnete na Name/URL, tak se vám otevře okénko Name, kde laskavě pište své jméno, to se pak objeví hned na úvodu Vašeho povídání a ti co nemají zájem Vás číst vědí s kým mají tu čest. Mějte k nim úctu.

6:49 pm, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

che: Ono to není příliš nutné, pan Vršecký se obvykle prozradí hned první, maximálně druhou větou. Pak stačí odrolovat na konec příspěvku, potvrdit si správnost závěru a hurá na další komentář.

8:10 pm, September 24, 2008  
Blogger Tribun said...

Paulson hází miliardami, až to lítá. Kolik to má dělat? 500? 800? 700? Copak to mohou někdy splatit? Nebo je to jen zoufalá snaha oddálit okamžik, kdy i ten největší zaslepenec bude muset poznat, že "bůh je mrtev"?

A z čeho chtějí platit Radar, ten také nebude zadarmo? Nakonec jim ho ještě budeme platit my. Přesně podle hesla "za blbost se platí."

10:19 pm, September 24, 2008  
Blogger ond said...

celkom zaujímavé:
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=65322

10:59 pm, September 24, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Judicatore,článek, na který jsem navazoval a na nějž dáváš odkaz,je možná závažnější, než ekonomická tsunami v Novém Yorku.
Tak mě napadá, jestli ti hoši nemají informace o skutečném stavu klimatu hrůzostrašnější něž zbytek světa a proto burzy začaly takhle blbnout způsobem"zachraň se kdo můžeš."
Vždyť ten nafouklý ekonomický systém docela dobře fungoval přes 50let a myslím, že by ještě nějakou chvíli vydržet mohl.

11:09 pm, September 24, 2008  
Anonymous Jura said...

Dneska jsem koukal na televizní noviny. S předvapením jsem zjistil, ten jejich plán kromě řadových Američanů nepodporujou ani v Kongresu (přece jen socialistická Amerika je silný kafe i pro předem koupený politiky).

Jde to tak daleko, že vyhrožujou, že když se to nestihne schválit do příštího pátku (končí zasedání před volbama), tak zkolabujou finanční trhy.
Dále
http://www.novinky.cz/clanek/150385-mccain-prerusuje-prezidentskou-kampan-kvuli-ekonomicke-krizi.html

P.S.
Jak tvrdí (sice asi už popáté) Osud.cz : Bush připravuje (jako jednu z variant) na 2. týden v říjnu suspendaci presidenstkých voleb a zrušení ústavy.

11:31 pm, September 24, 2008  
Anonymous drak2 said...

jura - osud.cz jsou bláboly, snad tomu nikdo nevěří :-))

únik metanu - to jsou jen hypotézy, co se stane, kdyby... jak může někdo tvrdit, že se globálně oteplí o desítky(!) stupňů Celsia? Podle čeho to spočítal? Vědci jsou jen lidi, většinou ješitní, nepřipustí si, že vlastně nevědí nic. Pokud se oteplí, klesne spotřeba energie na vytápění, takže vlastně dobrá zpráva :-) Jen možná bude trochu víc pršet a foukat... u moře bych si dům nekupoval.

11:47 pm, September 24, 2008  
Anonymous Jura said...

to drak2: Ne všechno.

12:20 am, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

To che: Narozdíl od Vás nejsem žádný tlučhuba a aktivně se změnu připravuji. Což se nedá říct o většině ydejších přispěvovatelů. Robert

7:03 am, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A na co se asi tak připravuješ ??? My víme jen velmi málo o skutečném stavu věcí,asi jen to, že se něco děje a je to fakt vážný. Další sled událostí bude jen rovnice o samých neznámých.

8:38 am, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Hospodařím na půdě, chovám koně. Učím se orat a sít koňmo. A nebýt závislý na žádnou cizí pomoc a vnějších dodávkách čehokoliv. Sázím les, obnovuji rybníky. Učím se různá řemesla (mletí mouky, pečení chleba, opravování sedel atd.), která mi pomůžou přežít. A co děláte vy? A co je tak vážného, že padne americká ekonomika? Země tu zůstane ta na penězích závislá není a holt budou horší podmínky pro přežití. R

8:50 am, September 25, 2008  
Anonymous sigil said...

Každému jeho nebe. Zkusím se taky přihlašovat, aby mé příspěvky mohli případní zájemci přeskakovat s veškerým pohodlím.

Jinak příspěvky pana Vršeckého čtu. Na esoteriku sice nevěřím, ale myslím, že pan Vršecký patří k lidem, kteří občas píší zajímavé myšlenky.

Nevím jestli je to opravdu tak, ale mám dojem, že hodně z těch lidí, co se do toho rozhodli šlápnout a jít z dosavadního pohodlí industriální civilizace do života venkovana a samostatně hospodařícího zemědělce jsou esoterici různých směrů, případně i zcela původních. Buď těm lidem víra v "něco za" přímo pomáhá, nebo je psychika těch lidí jiná (upřímější?) a usnadňuje jim ten krok udělat.

11:08 am, September 25, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Che

Robert Vršecký se pod svůj příspěvek podepíše, vy ani to ne. Chtělo by se něco říci o potrefené huse nebo kačerovi:-)

11:54 am, September 25, 2008  
Blogger Martin said...

Článek z roku 1999:

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0DE7DB153EF933A0575AC0A96F958260&sec=&spon=&pagewanted=1

Velice zajímavé.....

"Fannie Mae, the nation's biggest underwriter of home mortgages, has been under increasing pressure from the Clinton Administration to expand mortgage loans among low and moderate income people and felt pressure from stock holders to maintain its phenomenal growth in profits."

12:32 pm, September 25, 2008  
Anonymous Robert Vršecký said...

Že se někdo nějak podepíše, ještě neznamená, že se tak jmenuje :-) Problém tohoto světa je Matrix - virtuální iluze, realita mizí, je překřičena a ušlapána hromadným vymýváním mozků. Nikdo neví, co je vlastně pravda, co lež a co zrádná polopravda. Třeba je Thon, Robert, Che, Drak a vrchní prchni... jedna a tatáž osoba. Viděl ty lidi někdo? Mluvil s nimi někdo naživo?

Zdraví Fantomas

12:44 pm, September 25, 2008  
Anonymous drak2 said...

Omlouvám se Robertovi a věřím, že je to on :-) Fantomas Drak2

12:46 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Tady FANTOMAS. Kde jsou ty moje kopie? Hned si to s nima vysvětlím. :o))))

Taky jsem celkem všeuměl ale v případě velké katastrofy přežijí jedině silné komunity. Člověk sám má celkem smůlu.

1:27 pm, September 25, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Kvůli přehlednosti ať se nějak nadepíše každý a je to vyřízeno, podepisovat se dole je dobré na úřední dopis, ale ne v diskuzi na webu.

Osobní útoky jsou zcela nekonstruktivní, každý ať si věří čemu chce, pokud to ovšem nehodlá násilně vnucovat ostatním (na což má patent zejména náboženství všeho druhu, včetně těch sekulárních).

V USA jsou na řadě míst výpadky, zavřeno je i několik pump za sebou, lidé mají problémy a téměř nikde se o tom nemluví. Evropa zavírá odstavila kvůli údržbě 950 000 bd rafinérské produkce.

1:29 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Anonyme, hospodaření je sice fajn, ale pokusím se do řečené rovnice dosadit alespoň jedno x.
Vědci zahájili hon na klimaticky odolné plodiny. Celé zde:
http://www.denik.cz/ze_sveta/italie_klima_plodiny20080924.html
Banku semen na Špicberkách,za polárním kruhem a ještě v podzemí zřejmě budovali jen tak pro srandu.
Pokud zaseješ a bude sucho,plodiny nevzejdou.Pokud přece jen něco vzejde a před sklizní přijde nějaký další extrém,nebude co sklízet. Tento scénář je do budoucna pravděpodobný. Kromě toho bude nejspíš chronický nedostatek vody. Občas přívaly a zátopy,jinak sucho.O škůdcích všeho druhu nemluvím.
Plošné evidování vodních zdrojů(studní) které proběhlo minulý rok,také nebylo nijak náhodné.
Brdy s vysokou pravděpodobností do pěti let uschnou.
Jak chceš hospodařit bez vody?
Jak pravil Sigil.
Každému jeho nebe.

1:50 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Pro TT , část z dopisu z dnešního rána od kolegy z Chicaga.

Bodeť, gdyž to někdo platí, ale zatim je to o dost lepší, než sem čekal. Třeba krámy se žrádlem, to fakt ani němec v životě neviděl, přitom všichen personál v úplný pohodě a ceny jak u nás, nebo nižší.... (teda to co de srovnat, většinu jsme u nás nikdy neviděli). Pro srovnání mzdy pracovníků v reklamě - Cathy má teď jako textařka v malé reklamce 6.400 USD měsíčně, přechází do Dr...... za 8.500. Já bych tady prý měl zhruba totéž nebo víc ....
paf

2:00 pm, September 25, 2008  
Anonymous Miscy said...

Mate někdo představu, co se bude dít u nás, až v USA praskne ta bublina? Myslite, že to strhne i české banky?

2:42 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Rekne te mi jediny duvod, proc by tomu tak byt nemelo?

4:10 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

S prominutím mimo téma.
Nejsem si jist, zda jste zachytili informace o projednávání referenda ohledně americké základny. Postoj čelních představitelů ČSSD je velmi podivný až jidášský.
http://www.blisty.cz/2008/9/25/art42900.html
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=47825

„V hlasování z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 87, kvorum bylo 97. Tento návrh nebyl přijat. „

Pokud by socanům opravdu záleželo na prosazení referenda, nejspíš by se dostavili v plném počtu a referendum prošlo.
Opravdu velmi podivné, proč tito poslanci nezůčastnili schůze a hlasování.
Bohuslav Sobotka
Lubomír Zaorálek
Robert Dušek
Jiří Paroubek
Návrh však získal podporu jen 93 poslanců, k přijetí mu chyběly tyto čtyři hlasy.
Mám velmi vážné podezření,že to byl záměr, že nám lžou a podvádějí.

4:44 pm, September 25, 2008  
Anonymous johnny said...

Pro anonyma z 4:44 PM, September 25, 2008:
Nedělám si žádné extra iluze na téma ČSSD a referendum o radaru, ale předtím než se začnete do nich navážet, tak se raději naučte počítat:
Pokud by tam totiž ti čtyři chybějící poslanci ČSSD byli, tak by hlasů pro mohlo být 97, ALE závoveň by se zvedlo kvórum z 97 na 99, takže by to stejně o dva hlasy neprošlo.
A to šlo o první čtení, ve třetím čtení by stejně bylo potřeba 120 hlasů - jde o ústavní zákon.

7:46 pm, September 25, 2008  
Anonymous che said...

Jo, já se sem podepíšu s plnou adresou a zítra nemusím chodit do práce. A u voleb si musím pořídit ještě jednu kandidátku mnou volené strany, abych mohl šéfovi dát kompletní sadu bez ods.

7:53 pm, September 25, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Dobře, nejsem příliš dobrý počtář. Ale stejně si prohlédněte v odkazu na prezenční listinu kdo byl přítomen a kdo jak hlasoval.Moc zajímavé.
A to všichni mají demokracii dokonce v názvu.
Jenom když se jedná o rozhonutí občanů samotných,tak jim to demokraticky neumožní.
Parchanti.

8:33 pm, September 25, 2008  
Anonymous further said...

Socialistický prezident Hugo Chávez si připsal menší vítězství vůči USA. Zbaví totiž Venezuelu závislosti na dominantním odběrateli ropy, kterým jsou právě Spojené státy. Chávez na své „asijské“ cestě podepsal dohodu o zvýšení exportu venezuelské ropy do Číny. Plán počítá také s výstavbou tří rafinérií na čínském území a vybudování společné flotily tankerů.

7:52 am, September 26, 2008  
Anonymous jozob said...

Dalsi krizik do notisku: Washington Mutual

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/clanek.phtml?id=617632

9:21 am, September 26, 2008  
Anonymous Herbage said...

Milý anonyme, koukal jsem na to také, ale odpověď je nasnadě. Chyběli rovněž čtyři poslanci koalice, zřejmě tedy šlo o vypárování. mimo to, situace byla jasná a jak píše Johny, tak jako tak by to nebylo nic platné, bohužel. Jsem ale zvědav, jak to bude s hlasováním o schválení příslušných smluv v parlamentu? Musí být rovněž ústavní většina v obou komorách? jestli ano, tak pomalu bouchám šampaňské. Kdyby měli většinu, tak už to dávno odhlasovali. Jestli ale stačí 101, tak je to špatné, protože Wolf, Pohanka a Melčák jsou jasní a Zelení také nevypadají, že by chtěli plnit svůj program, když ani pro referendum nejsou.

1:09 pm, September 26, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

nehadejte se o blbostech jako kdo se ma jak podepisovat. osud.cz a matrix2001 jsou infozdroje jako jakakoliv jina stranka.
ad NWO-TT má nejspis pravdu, globalni valka a redukce populace je soucasti planu, v soucasnem poctu se nas neda kontrolovat a navic nejsme pripraveni nechat si implantovat RFID chipy, tj. kreditni karty a zdravotni zpravy a obcanky pod kuzi, ale po valce, unaveni a zbidaceni, to radi prijmem, ve jmenu klidu a miru, nas nenapadne remcat proti Imperiu. Jen doufam ze v tom Rusove a Cinani nejedou taky, coz je klidne mozny.
to che: to jako vazne ukazujes sefovi volebni listky?, v tom pripade je NWO soucasnost.
P.S. ve spanelsku se o nicem z tohodle taky nemluvi, vsichni jen opakuji krize a krize, ale nikdo neresi co to vlastne znamena, tak se mejte hezky a postavte si treba radar.

3:29 pm, September 26, 2008  
Anonymous drak2 said...

Já mám problém odlišit relevantní informace od smetí. Informace, kterou poskytne anonym nebo mě zcela neznámý člověk, a kterou si nemohu ověřit z více seriózních zdrojů, je informace nedůvěryhodná. To je dnes 90% "informací". Někdo napíše nějaký blábol, druhý, třetí... ho papouškuje a za pár dní je z blábolu obecně přijímaná pravda. Takto se vytváří virtuální realita pro stádo. Kdo se dostane včas k pravdivým informacím a umí je odlišit od plev, je král.

Hádat z křišťálové koule s pravděpodobností 50 / 50 (a ono se z toho něco splní) umí každý.

7:25 pm, September 26, 2008  
Anonymous Anonymous said...

V této i mnoha minulých debatách jsme napsali spoustu fantasmagorických hypotéz a scénářů různých krizí, mnohdy docela zábavných. Při denním monitoringu zpravodajství mi připadá, že jen ty nejšílenější vize se ukazují jako správné a vše právě začalo.
Je mi z toho ouzko.Moc ouzko.

9:08 pm, September 26, 2008  
Anonymous sigil said...

2 drak2:
To je obecný problém. Snažil jsem se třeba zjistit něco o velké krizi z 30. let. A on ještě pořád neexistuje konsensus ohledně toho, proč začala, proč byla tak velká. Někteří autoři tvrdí, že New Deal ji zažehnal, jiní že ji prohloubil a prodloužil. Přitom se ne vždy jedná o bona fide názor, ale autor tvrzení to chce použít pro argumentaci ve prospěch svého názoru na současné problémy. Ostatně i u nás se takhle diskutuje třeba i o mistru Husovi, a přitom se o toho Husa vůbec nejedná - diskutér se buď hlásí k nějakému názoru na ose katolictví - reformace - národovectví, nebo se snaží posluchače indoktrinovat.

Celkem se asi nedá čekat, že člověk najde někde Pravdu. Jen že se informuje z různých stran a pokusí se domyslet, proč ta která strana razí právě ten názor.

Právě hádání z křišťálové koule je důvod, proč nevěřím na rozsáhlé spiknutí. Totiž ve spiknutí všechno do sebe zapadá a jede jako na drátkách, kdežto v reálném životě se spousta věcí prostě pomrší - někdo si pustí hubu na špacír, někdo neuposlechne nebo prostě jen nepochopí rozkaz, špatně odhadne situaci, někdo je příliš iniciativní, něco se rozbije... Je velmi pravděpodobné, že ani kdybyste např. byl v Bílém domě u schůzky prezidenta s kandidáty, Paulsonem a Bernankem, nevěděl byste teď, jestli a v jaké podobě schválí ten plán výkupu špatných úvěrů. Protože to prostě ještě nevědí ani oni sami - je to záležitost jednání mezi několika skupinami s rozdílnými zájmy, názory a silou a hledá se nějaký kompromis. Někdy je třeba rozhodnout v situaci, kdy rozhodující neví, která z možností je lepší nebo méně špatná, a rozhodnutí se blíží k náhodě. Někdy je lepší znát postoj společnosti k různým drbům než vědět, jestli jsou pravdivé - protože společnost se bude chovat podle toho, co si myslí, že je pravda, a ne podle pravdy, kterou ta společnost nezná.

11:41 pm, September 26, 2008  
Anonymous che said...

Spiknutí opravdu předpokládá jen úzký okruh lidí s naprosto společnými zájmy - spiklenecké teorie v podstatě nic nevysvětlují. Reálné vysvětlení včetně řady kroků a hlavně jejich výběr (těch kroků) dává teorie společenských tříd, kdy s mluví o tom, že skutečně tato vrstva tzv. elity vykazuje všechny znaky společenské třídy v Marxovském pojetí včetně svého vědomí příslušnosti k této třídě (i sňatky mimo ní jsou zřídkavé). Dělají prostě to, co je z jejich hlediska jako společenské třídy žádoucí.
Ti co jsou o schůdek nebo dva níž si bohužel zatím neuvědomili, že mezi ně nepatří, že je mezi sebe nepřímou a že je přehlížejí.
Spiklenecké teorie odvádějí pozornost od skutečné analýzy skutečnost.

1:13 pm, September 27, 2008  
Anonymous che said...

Ještě k těm informacím - určité vodítko je systémová analýza - jednotlivé střípky se snažím poskládat tak aby tvořily systém, ten je buď funkční nebo ne, pokud to funguje tak to přijmu jako hypotézu do té doby než ji nové poznatky vyvrátí nebo potvrdí.
Pokud systém nemá od začátku logiku - není funkční či odporuje zásadě Occamovy břitvy tak se s tím dál neobtěžuji!
100% dokonalost a jistota neexistuje, ale je zapotřebí se jí alespoň maximálně přiblížit.

1:18 pm, September 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Někdo tu píše, jak se aktivně připravuje na příchod kataklyzmatu :-) To mě velmi pobavilo... Netřeba asi nijak hloubat nad tím, jak by asi v případě soumraku civilizace odolával nájezdům rabujících bandiček. Tyhle izolované farmičky jsou slepá ulička pro pár nadšených extremistů.

3:03 pm, September 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Navíc z historie je zřejmé, že nikdy nepřišla zrovna ta katastrofa, na niž se lidé připravovali. Namísto toho přišla facka osudu úplně odjinud.

Přichystáme se na Y2K? Přijde ptačí chřipka (což je BTW další bublina). Čekáme válku, přijde sucho. Atd atd. Za čas budou všechna odlehlá místa plná fanatiků, kteří zamčení ve své zemljance očekávají už několik desítek let stále nepřicházející armageddon :-D

3:06 pm, September 27, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

systémová analýza, occam, subjektivní interpretace atd. - a co kdyby nástroje, způsoby západního poznávání, vědění, vědy, byly taky v krizi? co kdyby jsme vlastne nikdy nepochopili princip neurčitosti a dál považovali za aktiva virtuální hodnoty, co kdyby to byla taková pravdivá bublina ověřitelnosti, co když máme strach ze skleněných koulí, jako máme strach ze světa bez univerzálních hodnot, jimž bychom mohli důveřovat. Být sami o sobě. Nic nevědět a tak si vesele vyprávět příběhy. O ropném zlomu třeba nebo o dracích nebo o spiknutí, o něčem větším než já, s vědomím, že to nerozluštím, ale také s vědomím, že tenhle zdroj energie-záhady nikdy nedojde.
Nevím kdo je TT a je mi to jedno, píše zvědavě, nevím, kdo je chvátal, ale říká i jiný příběhy než televize a já už jsem unavenej z názorů odborníků a expertů a oficiálních pramenů, co nakonec nedělají nic jinýho než ti co čekají na příchod andělů, všichni participujeme na přežívání tohodle spektáklu.

4:12 pm, September 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050008

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008090015

Jak píše anonymous ob jeden příspěvek nade mnou,je možné,že očekáváme ropný zlom a nastane během několika roků totální únik metanu a všichni ti,co vynaložili velké úsilí na vybudování své hroudy(jako hovniválové--http://www.novinky.cz/clanek/41435-v-zoo-badaji-jak-se-vyviji-obri-hovnival.html) to činili zbytečně,možná jak jsem již někdy někde napsal na základě technické analýzy na forexu(vycházel mě velký propad usd/jpy a gbp/jpy,dj indexu),blížíme se k nějaké události ale možná nikdo neví k jaké,ale podle TA se něco bude dít-to jsem psal loni okolo vánoc.Jinak si všiměte,že je v časově druhém článku o metanu větší nervozita.Rád bych se ale mýlil.
kubik

5:37 pm, September 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewtopic.php?f=48&t=951&st=0&sk=t&sd=a

tady jsou některé mé předpovědi
kubik

6:16 pm, September 27, 2008  
Anonymous Jura said...

Diskusi o konspiračních teoriích bych přesunul na diskusní fórum - tady se už stejně opakujeme za každým článkem. Navíc kvůli prostoru to nejde do hloubky.

Co se týká rozlišení relevantních informací od smetí. To by taky stálo na hlubší zamyšlení - tj. na přesunutí na fórum. Můj názor ve zkratce: Jde o vybudování něčeho co se popisuje jako maják, pevný bod, kořeny a půjdu-li trochu dál tak instinkt, 6-tý smysl, intuice...
A zapište si za uši, že se vyvíjí velké úsilí, aby plebs (tj. my) o tyto schopnosti přišel.

10:45 pm, September 27, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Juro, co to říkáš ? Měl bys to vysvětlit. Jaké schopnosti ?

11:22 pm, September 27, 2008  
Anonymous judicator said...

Tak schválili napumpovat 700 mld do ekonomiky. To nám pánové budou ještě vylejzat oči z důlků, kam až cena ropy vyskočí :(

Co tím asi Jura myslí. To, že nás systém zbavuje rozumného úsudku. Přece systém má myslet, ne občan. To co vymyslí sytém je nejlepší, ne co občan. Proto v televizi stále ty nalejvárny, oblbující seriály, zábavné pořady typu X-Faktor. Prostě občane, sedni si, bav se a neremcej, systém za tebe vše vyřeší. A pokud ne, tak tě systém dovede k takovým depresím, že skončíš na práškách a nebo v psychiatrické léčebně. Za trest ti sebere práci, rodinu, důstojnost. Prostě tak to je

10:28 am, September 28, 2008  
Anonymous MartinX said...

Situacia pred 75 rokmi:
5.3.1933 bol inaugurovany prezident F.D. Roosevelt
8.3. 1933 Na svojej prvej tlacovej konferencii po inauguracii Roosevelt oznamuje, ze zlaty standard ostane v kazdom pripade zachovany.
9.3.1933 Presadil Roosevelt v kongrese zakon, ktory mu daval pravomoc obmedzovat vyvoz a hromadenie zlata
23.3. 1933 Zrusil Roosevelt prohibiciu (aby sa ludia mohli ozierat a neprotestovali)
5.4. 1933 Vyuzil pravomoci dane tymto zakonom a vydal nariadenie (Executive Order 6102), ze vsetci obcania musia povine odovzdat svoje zlato statu, ako protihodnotu dostanu papierove dolare (20,67 USD za uncu, dnesna cena je cca 900 USD za uncu). Vyuzil na to okrem ineho aj "Zakon o obchodovani s nepriatelom" z roku 1917, ktory bol schvaleny pre potreby vojnoveho stavu v 1. sv. vojne. Trest za neodovzdanie zlata bola pokuta 10 000 USD (dnesnych cca. 160 000 USD) a az 10 rocne vazenie. Vlastnit zlate mince bolo pre obcanov v USA zakazane az do roku 1974.

Ked sa pozrieme na dnesnu situaciu:
Prezidentske volby predo dvermi. Je tu financna kriza, hovori sa o tom, ze je porovnatelna s tou v roku 1929 (uvidime, kriza trva zatial cca. rok)
Existuje "Zakon o boji s terorizmom"(Patriot Act) co je ekvivalent "Zakona o obchodovani s nepriatelom"(Trading With the Enemy Act), obidva zakony boli prijate v case nejakej krizy a obidva boli povazovane v case vzniku za protiustavne.
Stiahli nejakych vojakov z Iraku a trenuju ich na potlacanie nepokojov obyvatelstva.
Jediny rozdiel je, ze Americania nemaju ziadne zlato, len dlhy.
Som fakt zvedavy na prve kroky noveho americkeho prezidenta.

11:08 am, September 28, 2008  
Anonymous Anonymous said...

cituji:"23.3. 1933 Zrusil Roosevelt prohibiciu (aby sa ludia mohli ozierat a neprotestovali)"
Za zrušením prohibice bych žádnou rafinovanou konspiraci neviděl, vždyť v době prohibice se v USA pilo nejvíc a existovalo nejvíc hospod a náleven. Nelegální kupčení s alkoholem vytvořilo z organizovaného zločino v podstatě autonomní mocenské centrum, které místy už vytlačovalo roli a moc státu (např. Chicagu jeden čas v době prohibice de facto vládla klasická mafie, úřady byly buď zkorumpované nebo měly na dění minimální vliv). Takže tento Rooseveltův zásah se dá vysvětlit jako z jeho pohledu logický krok k obnovení moci nad státem a zabránění nejhorším násilným excesům.

12:56 pm, September 28, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Jak zvládnout bez úhony třetí světovou válku a jak si poradit ve spálené zemi, ve které platí jen zákon silnějšího? Čtěte a jednejte. Hned!

Konec světa bude. Dříve, nebo později. O tom není pochyb a těžko s tím můžete něco dělat. S americkou radarovou základnou za humny se pojí jistá nepříjemnost. Jestli se naštve jeden fousatý chlap v Teheránu, pak soudný den nastane v malebné české kotlině.

Konec však nebude tak rychlý. Ti chytřejší a paranoidnější z nás a většina čtenářů FHM přežijí. Mít v tlupě odborníky z důležitých oborů, jakými jsou lékaři, vojáci, lovci, projektanti a podobně, se samozřejmě hodí, ale čím víc toho budete umět vy sami, tím větší je vaše šance přežít.

1. Protiatomový kryt

Ještě nemáte vlastní díru, kam byste se za soumraku civilizace uchýlili? Nechte všeho a začněte na ní pracovat. Nejenže vám zachrání kejhák, ale pokud by se zeměkouli opravdu nic zlého nepřihodilo, jakkoli je to nepravděpodobné, pak má stále široké spektrum uplatnění. Do dobře zásobeného kutlochu si můžete vodit milenky, kámoše na pitky, přechovávat tu důkazy ke kauze Čepro nebo pěstovat žampiony. Podzemní kryt se neztratí.

Nejdříve si vykopejte díru v zemi minimálně 4,5 metru hlubokou. Zeminu neodvážejte, bude se vám hodit jako další ochranná vrstva nad krytem. Prvotním účelem krytu je ochránit své uživatele před nebezpečnými gama paprsky.

Jeden centimetr tlustá olověná deska propouští 50 procent gama záření a vy jich budete potřebovat deset. Stejnou ochranu vám poskytne 60 centimetrů betonu nebo metrová vrstva hlíny. Účinek těchto vrstev se násobí. Místo nad krytem potáhněte nepropustnou plastovou fólií a zahrňte zeminou.

Dusno nebude dělat v krytu jen vaše tchyně. Suchá půda je slušný tepelný izolant a po několika týdnech pobytu vám začne být horko. Nejjednodušší způsob, jak se zchladit, pokud nemáte k dispozici hodně velkou lednici plnou lahváčů, je instalace závěsného výkyvného kovového roštu s lopatkami ve dveřích krytu.

Zařízení se jmenuje Kearny Air Pump. Vzduch není třeba filtrovat, protože nejnebezpečnější spad je ve formě písku nebo kusů pemzy. Podrobný návod najdete na oism.org/nwss/s73p937

2. Plán B

Přestěhujte se do Švýcarska. Tato alpská země má kupodivu nejhustší síť protiatomových bunkrů, vytesaných v solidních skalách a zásobených pro pobyt dlouhý až dva roky. S koncem studené války jich však bylo mnoho přeměněno na vinné sklípky. Ale pořád je lepší se uchlastat než zemřít na následky ozáření.

3. Spojení se světem

Rádiový přijímač na baterie se může hodit k tomu, abyste se dozvěděli, jaká je situace na povrchu. Většina rádií má k dispozici generátory a dost paliva, aby vydržela vysílat v době poruchy přívodu elektrické energie. Otázkou zůstává, jestli se vám do sluchátek nepolinou místo důležitých informací z přednastavených listů odrhovačky Gotta, Vondráčkové a jiných nezničitelných interpretů.

4. Voda

Americké námořnictvo provedlo v roce 1962 test, při kterém se sledovala spotřeba vody u námořníků zavřených v krytu. Výsledek zněl v průměru 2,3 litru na osobu. Záleží jen na vás, jak dlouho v krytu chcete vydržet, a podle toho se zásobte tekutinami.

5. Potraviny

Kamarádův děda, který pamatoval druhou světovou válku, si až do smrti schovával kufr plný krabiček sardinek, jehož obsah neustále obnovoval. Konzervy jsou dobrá volba. Také se můžete spolehnout na pšenici, fazole, kukuřici nebo rýži.

Pokud máte nasyslené pytle těchto potravin, měli byste přežít hodně dlouho, protože obsahují většinu látek potřebných k výživě. Nezbytně nutné je mít sůl. Opravdovou výhrou a luxusem je med. V medu se netvoří žádné mikroorganismy, takže ho můžete skladovat velmi dlouho.

Historie eviduje případy, kdy med vydržel v poživatelném stavu po staletí. Malé kousky byly nalezeny například v pyramidách faraonů. Med má důležité antiseptické a antibakteriální vlastnosti. A navíc z něj lze vyrobit medovinu. No čím si myslíte, že jako oslavíte přežití konce světa?

6. Kanibalismus

Ať se nám to líbí, nebo ne, pokud hodláte přežít, měli byste být připraveni zakousnout se do svého protivníka. A jak vlastně lidské maso chutná? Podobnost lidského a vepřového masa je oblíbeným mýtem. Svědectví o skutečné chuti člověčiny podal v roce 1931 cestovatel, okultista a reportér William Buehler Seabrook.

Při cestách Afrikou pobýval s kmenem lidojedů a od náčelníka se snažil chuť lidského masa zjistit, ale ten ji nebyl schopen srozumitelně definovat. Seabrook měl sám později příležitost lidské maso ochutnat. V rámci vědeckého výzkumu dostal z nemocnice kus lidského masa a ledvinu člověka usmrceného při nehodě. Maso uvařil a opekl.

V jeho zprávě stojí: „Je to jako dobře odrostlé telecí, ne mladé, ale ještě ne hovězí. Chuťově jen stěží rozeznatelné. Maso bylo měkké, bez výrazné chuťové stopy, jakou má třeba vysoká, vepřové nebo kozí. Steak byl hůře stravitelný a poněkud šlachovitý.“

7. Speciální zboží

Až se ti, kdo přežili, trochu otřepou z armagedonu, začnou bezhlavě rabovat obchody s potravinami. Vy už zásoby jídla budete dávno mít, a tak se zaměřte na jiný tovar, po kterém bude později slušná poptávka. Přemýšlejte, co se bude lidem hodit. Nástroje, optika, baterie, léky, obuv, outdoorové vybavení, zapalovače atd. Playstation nechte sakra ležet!

8. Naučte se jezdit s náklaďákem

Ovládání Fiatu pětistovky a masivní Tatry T815 se zdánlivě neliší, ale umět manévrovat s monstrózním náklaďákem vyžaduje trochu cviku. Jestli nemáte kámoše, který chce obětovat svoji novou scanii, pak se budete muset zase po letech přihlásit do autoškoly. Výcvik vás přijde asi na 18 000 Kč. Řidičák můžete samozřejmě zahodit.

9. Zbraně

Legálně dostupnými střelnými zbraněmi se ubráníte pobertům v parku, ale ozbrojené tlupy à la Mad Max budete muset přesvědčit něčím sofistikovanějším. U nás je nejdostupnější útočnou zbraní samopal, vzor 58. Poptejte se na burzách zbraní. Za plně funkční verzi dáte zhruba 15 tisíc korun.

10. Učebnice

Všechno se naučit nemůžete. I když zní lákavě uložit si knihy v digitální podobě, raději se držte starých dobrých tištěných variant. Shromážděte mapy, technické manuály, klíče k určování rostlin, starší čísla FHM, kuchařky, návody na přežití v divočině, knihy o astronomii a meteorologii, lékařské učebnice a příručky pro výcvik bojových sportů. Pečlivě je zabalte do několika vrstev nepropustných materiálů a zakopejte na místě, které si dobře zapamatujete. Jednou se pro ně vy nebo vaši potomci jistě vrátíte.

1:00 pm, September 28, 2008  
Anonymous drak2 said...

judicator napsal: "Přece systém má myslet, ne občan. To co vymyslí sytém je nejlepší, ne co občan. Proto v televizi stále ty nalejvárny, oblbující seriály, zábavné pořady typu X-Faktor. Prostě občane, sedni si, bav se a neremcej, systém za tebe vše vyřeší. A pokud ne, tak tě systém dovede k takovým depresím, že skončíš na práškách a nebo v psychiatrické léčebně. Za trest ti sebere práci, rodinu, důstojnost. "

Ano, je to přeně tak. Kdo si alespoň jednou zkusil komunální politiku a viděl ty penězovody... tu bezmoc cokoliv změnit.. buď si to hodí, nebo na občanskou angažovanost rezignuje. Jednotlivec není nic. Ani menší organizovaná skupinka nemá proti gaunerům, kteří si svoji "propagaci" platí z kapes nás všech, šanci. Vždy se najde někdo, pro koho jsou vlastní kariéra a peníze víc, než čest, pravda, nedej bože zájem města a jeho občanů. Z cizího a městské kasy přece krev neteče. Zodpovědnost zastupitelstva veškerá žádná a co schválí "kolektivní orgán" přesto nejede vlak.

1:17 pm, September 28, 2008  
Anonymous sigil said...

ad anonym 1:00 PM, September 28, 2008:

Ten návod na přežití ve mě vzbudil živou chuť ochutnat autora. Nejlépe pečeného na starších číslech FHM.

1:35 pm, September 28, 2008  
Anonymous drak2 said...

opravuji "přes to"

:-) Noemu se taky smáli. Jako zpestření diskuze o RZ to beru, ale osobně se na jadernou apokalypsu nepřipravuji - myslím, že to nemá smysl. Ikdyž... vinný sklípek není vůbec špatný nápad :-)

1:49 pm, September 28, 2008  
Anonymous che said...

K té intuici - psychologie jí nepopírá, jenom operuje s jinými pojmy, mám-li to velice stručně vysvětlit (jde-li to vůbec):
řadu našich rozhodnutí děláme mimo naše vědomí - a to i když si to odmítáme připustit - pokud je máme zpětně odůvodnit, tak jenom racionalizujeme, čili dodatečně konstituujeme rádoby logická dodatečná vysvětlení která mají naše rozhodnutí zdůvodnit.
Podvědomí operuje jednak se vším co máme ve své paměti včetně informací (paměťových stop) které jsou zdánlivě zapomenuté a které si běžně nevybavujeme i když nějaká asociace je může probudit. Proto platí – čím víc relevantních informací máme v paměti, tím lepší je naše rozhodování. Využívají se při tom i informace, které se pro nás zdají neužitečné (nemají tedy pravdu ti, kteří tvrdí, že široké encyklopedické znalosti nám jsou k ničemu), jednak na základě našich vrozených vloh a pudů.
Co do paměti jde je také mimo naší kontrolu, jsou to i zkušenosti posbírané léty života.
Pak tedy děláme rozhodnutí a v případě 90ti% vůbec neřešíme proč a jak, přesto je dost velká část alespoň částečně správná a občas reagujeme správně v bezprostředním maléru (fíra ve Studence, opravdu profík s dlouhou praxí, on nepřemýšlel, prostě jednal a až když to bouchlo si zpětně vybavoval co se vlastně stalo – za svou praxi si vypěstoval právě onu schopnost intuice, ale i mnozí lékaři – staří praktici a i jiné profese).

Pamatuje na film Číslo pět žije? Hlad po informacích Čísla pět by měl být našim vzorem. Je už skoro zapomenutou skutečností, že předlistopadový režim informace poskytoval, v jeho závěru těch omezení už bylo opravdu málo, současnost nás krmí jenom sračkama a vychvalováním jisté armády a jejich zbraní (Spektrum, Diskavery, ale i jinde).

Shrnuto – to čemu se říká intuice je podvědomé rozhodnutí na základě neuvědomovaných motivů, paměťových stop pod vlivem vrozených pudů a naučených vzorců chování.

2:25 pm, September 28, 2008  
Anonymous Jura said...

Hezky o intuici píše věda (zde psychologická). A to ještě pro vědu to co nedokáže poznat a popsat neexistuje.

Dal bych si pozor na množství informací - mozek totiž, je-li přetížen, tak zahazuje nadbytečné informace neohrožující život. Tyto poznatky se právě používají proti nám.

Nežijeme ve svém přirozeném prostředí, nejíme přirozenou potravu, přicházející oficiální informační tok je pod kontrolou. To je asi nejdůležitější. Nemusí pak často ani lhát - stačí jim pouštět jen hlásit balast.

10:37 pm, September 28, 2008  
Anonymous che said...

To Jura - mluví o manipulaci, ale té se lze bránit, hlavně tím že nechci věřit, ale chci vědět a k tomu využívám v podstatě obecně známé postupy (třeba onu systémovou analýzu). Je jasné že realitě se můžu jenom přibližovat, ale proč ze sebe nechat dělat zbytečně vola.

12:19 am, September 29, 2008  
Anonymous Thon taddeo said...

Opravdu by bylo vhodné, aby se toho více probíralo na fóru a ne tady, kde je to zcela nepřehledné. Tam se pak nediskutuje nic, tady vše. Každý kdo požádá o členství je přijat, nikoho bezdůvodně neodmítáme.

Dnes to vypadá na další černé pondělí - evropské burzy zatím 3% v mínusu, DJIA futures -218 a klesají. Dolar hodně posiluje +2%.

Trhy těch 250 miliard asi nějak "neuklidnilo". Vypadá to, že pár set miliard je v této situaci jen malá záplata. Kapela se ještě pokouší hrát, ale pasažeři už mají mokro v botách a začínají mít úplně jiné starosti. Paulson sice zařídil injekci pro své chlebodárce z Goldman Sachs a do člunů se nějak nacpou asi taky Morgani a snaha bude u Bank of America a Citi, ale ten zbytek cíti, že pro ně a zbytek finančního sektoru uhodila hodina vlka.

Po Wachovii jsou na odpis Fortis a Bardford n Bingley - aby Evropa nepřišla zkrátka.

10:50 am, September 29, 2008  
Anonymous 6810 said...

Tak už nám alternativní teorie pronikají i do mainstreamu. Je to velmi slušný článek.
http://ihned.cz/c3-28349670-000000_d-financni-krize-a-jeji-100-let-ignorovane-vysvetleni

11:44 am, September 29, 2008  
Anonymous sigil said...

Tak to bych fakt rád viděl aspoň na obrázku:

Treasury secretary, Henry M. Paulson Jr., literally bent down on one knee as he pleaded with Nancy Pelosi, the House Speaker, not to “blow it up” by withdrawing her party’s support for the package over what Ms. Pelosi derided as a Republican betrayal.

“I didn’t know you were Catholic,” Ms. Pelosi said, a wry reference to Mr. Paulson’s kneeling, according to someone who observed the exchange. She went on: “It’s not me blowing this up, it’s the Republicans.”

Mr. Paulson sighed. “I know. I know.”

http://www.nytimes.com/2008/09/26/business/26bailout.html?_r=2&hp&oref=slogin&oref=slogin

12:02 pm, September 29, 2008  
Blogger Tribun said...

Herbage,
za to šampaňské asi ušetříte. Smlouva je napsána tak, aby bylo možno obejít ústavní většinu a k jejímu schválení stačila většina prostá, která se snadněji zajistí (a levněji nakoupí). Ten trik je děsivě jednoduchý, jediná věta: "Aniž by byla dotčena její plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem, Česká republika poskytuje Spojeným státům užívání území České republiky a jakýchkoli zařízení na tomto území se nacházejících v prostoru, který nesmí překročit prostor vymezený na mapě obsažené v Příloze této Dohody, za účelem zřízení a provozu radarové stanice. Česká republika si ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k radarové stanici, jejíž užívání bylo povoleno ozbrojeným silám Spojených států." (článek IV, bod 1), bližší rozbor mám zde zde). Nezáleží na tom, jaká bude faktická realita, schvalovat se totiž bude text.

Sigile,
tomu klečícímu a škemrajícímu Paulsonovi jsem také nechtěl věřit, ale psali to v Lidovkách, a ty by přece komunistickou propagandu nešířili ;-)

12:49 pm, September 29, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Za 250 miliard na ruku si kleknu klidně na obě kolena a odříkám otčenáš.

Ten zmetek potřebuje vykopat z Kapitolu a ne mu cpát další stovky miliard, aby je utopil u svých skutečných chlebodárců.

Z dnešních reakcí na trzích, to zrovna nevypadá na velkou euforii.

1:27 pm, September 29, 2008  
Anonymous sigil said...

tribun: Ale já tomu věřím, nepotřebuju to vidět na vlastní oči abych uvěřil. Ale moje černé, cynické já se takovým věcem rádo zasměje, a obrázek je daleko lepší než vyprávění.

Nevíte, jaký je reálný status toho plánu? Někde se píše, že je schválen, jinde, že byl odmítnut, že se o něm bude dnes hlasovat v kongresu a ve středu v senátu, případně, že bude v rámci jakési měkké verze stanného práva schválen bez hlasování.

Já jsem si tipoval, že to neschválí, protože Paulson by tím dostal nekontrolovatelnou moc úplně změnit mocenskou mapu USA. Ale zdá se, že piráti z Karibiku rozdělili lup na menší hromádky, a když Paulson rozdělí první hromádku špatně, další bude rozdělovat někdo jiný.

2:27 pm, September 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Možná špatně chápu, ale nerozumím poklesu na burzách a současně poklesu cen surovin.
Co s těma penězma dělaj, když je neutrácí za akcie ani suroviny ani potraviny ?
Nebo, že by ty peníze snad vůbec neexistovaly ??????????????
Ještě že jsem chud jak kostelní myš.
Zato střádalům nezávidím,bude je moc bolet,až jim jejich bankéř oznámí, že jejich peníze vlastně nikdy neexistovaly a vše byla jen iluze.

4:00 pm, September 29, 2008  
Anonymous sigil said...

Asi je to pro nás off-topic, ale v EU se prý vyšetřuje možnost, že USA financovali prostřednictvím CIA irskou kampaň proti lisabonské smlouvě:
http://www.ftd.de/politik/europa/:Irlands-Nein-Kampagne-USA-sollen-EU-Vertrag-sabotiert-haben/418025.html
http://www.ng.ru/world/2008-09-29/6_tsru.html?mthree=4

4:05 pm, September 29, 2008  
Anonymous Thon Taddeo said...

Ty peníze mizí do pekel. Jak jsem už psal, je to přetahování mezi rapidně mizejícími stovkami miliard z oběhu (brutální deflace) v rámci krachu a vedle toho masivní pumpování likvidity FEDem a zbylými CB ("hyperinflace").

Teď se právě objevila zpráva, že FED odpálil atomovku - posílá 630 000 000 000 dolarů.

The end of the financial mess is nigh!

Jestli to vydrží ještě měsíc bez pádu na ústa, tak budu překvapený. Snad je ČR přece jenom zatím relativně v závětří. Ještě, že nemáme aspoň to euro.

Reakcí na bail out byl dvoudenní růst a dneska už to padá. Ono 700 000 000 000 dolarů a hned jen 250 000 000 000 je na ztráty optimisticky odhadované na 5 000 000 000 000 a realisticky 7 000 000 000 000 - 15 000 000 000 000 dolarů dost málo.

V téhle situaci cash is king.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=ahwz_k5JvuB8&refer=home

5:26 pm, September 29, 2008  
Anonymous che said...

A já že ropa padá do suterénu.

8:09 pm, September 29, 2008  
Anonymous Spaceman said...

Pratele, koukam na novinky.cz a hle! Plan na zachranu ekonomiky US neprosel snemovnou reprezentantu. Tak to jsem vazne zvedav co se bude dit zitra a ve dnech nasledujicich.

8:51 pm, September 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

Katastrofický scénář nemusí mít jen výše nastíněný apokalyptický rozměr. Může vypadat i docela všedně.
V důsledku ekonomických otřesů propadnou firmy do platební neschoposti a nevyplatí mzdy. Bankám v důsledku nadměrných výběrů dojde hotovost,posléze likvidita.
Věšina lidí žije v podstatě na dluh. Jedna nevyplacená mzda znamená pro většinu rodin v tomhle státě pohromu. Tříměsíční propad příjmů je katastrofa,ze které se za normálních podmínek průměrná rodina vzpamatovává možná několik let.
ČEZ,RWE,popeláři,vodaři,finančák atd.. vás do tří měsíců pošlou na úplné dno.
Ovšem banky ani ostatní lichváře nezajímá situace jejich dlužníků a využijí možnosti exekucí.A roztáčí se spirála zoufalství,posléze všeobecného násilí mezi lidmi,kteří ještě nedávno byli střední vrstvou a vše co vlastnili bylo na dluh, přijatý ve víře v nekonečný růst a lepší zítřky.
V několika dnech se zhroutí sociální systém,posléze zdravotní systém,bezpečnost se beznadějně vymkne policii z rukou,jen menší města dokáží díky domobraně udržet pořádek v únosných mezích.
Co se po této zkušenosti stane s dluhy a vklady si neumím představit.Ovšem že by je lichváři odepsali nevěřím.
Obávám se, že taková všední nenápadná krize již nepozorovaně proklouzla dveřmi a začíná se roztahovat v obýváku jako nezvaný host.
Myslíte, že se vás to netýká?
Jaké máte měsíční příjmy a výdaje?
A co když příjmy nedorazí na účet?

9:20 pm, September 29, 2008  
Anonymous Anonymous said...

A teď tu o perníkové chaloupce, prosííím!

12:36 am, September 30, 2008  
Anonymous Robert Vršecký said...

Krize nabírá na obrátkách a zatím se neprojevila naplno. Aktivně se připravuji se na tuto dobu, takže jsem podle něktěřích extrémnista. Napsal jsem, že si vytvářím vlastní zdroje a ne, že se izoluji od ostatních. Dělám farmičku, která není závisla na vnější přísun energie (tj. elektrická energie a paliva (benzín a nafta)). Jiné energie se snažím využívat, jako je větrná energie, sluneční energie, energie uvolňovaná z hnoje, dřevo atd. Snažím se hospodařit a zároveň se živím v oblasti IT. Proto na jednu stranu vidím pomocí internetu, co se děje ve světě a na druhé straně nemám doma ani televizi, protože doma na to není čas. Jaké řešení navrhujete vy? Určitě tím, že nic nebudete podnikat a budete jenom koukat se založenými rukami Vám rozhodně nepomůže. A snažit se udržet za každou cenu tuto ekonomiku? Myslím si, že je to zbytečné plýtvání silami, které by se daly použít jinde. A jednu radu pro Vás mám, kupte si malý přenosný dozimetr, ten Vám ukáže, jestli je dané místo bezpečné nebo ne (co kdyby :) ).

Když už konečně vysvětlím, že nikdo nemá glejt na pravdu, tak se tu objeví zas jiný, kteží si myslí, že mohou druhého rovnou označovat co je zač. Chtělo by to konstruktivnější přístup a zkusit nabízet určitá možná řešení. Že bude konec světa kvůli metanu, jaderné válce atd. k ničemu nevedou a navozují dojem, že je cokoliv dělat je předem zbytečné. Těchto myšlenek bysme se měli oprostit a spíš hledat určité porozumění a toleranci. Jak chcete dělat malé komunity, když nejste schopni se domluvit ani mezi sebou? Může se vám stát, že budete komunita, kde nikdo nevěří v boha a přijde k Vám doktor, který věří v Aláha. Tak jej odmítnete? Nebo mu budete rozmlovat víru? V nastávající době budete řešit spoustu nových událostí a problémů, které v dnešní době nemusíte řešit.

To che: Myslím si, že to číst nebudeš, tak aspoň pro ostatní :).
U zkoušky na téma podvědomí bys neprošel, tam toho je mnohem víc, ale pro klid tvojí duše to docela stačí. :)

12:22 pm, September 30, 2008  
Anonymous Anonymous said...

@ Robert: A k čemu onen dozimetr, smím-li se ptát?
Jinak proti lidským zálibám, farmaření nevyjímaje nic nemám. Každého něco baví a to je dobře. Ale bylo by naivní se domnívat, že lze vybudovat jakousi komunitu, která by přežila apokalypsu, jakou zde někteří diskutující nasťiňují. Pokud by se skutečně odehrál některý z oněch scénářů, platilo by IMO heslo "živí závidějí mrtvým" a nějaký dozimetr či podomácku zhotovené sedlo by bylo, s prominutím, pro kočku.
Vasco

6:55 pm, September 30, 2008  
Anonymous Robert Vršecký said...

No úplně mimo to není, protože když se kouknete na havárii Černobilské jaderné elektrárny, tak zjistíte, že spad není rovnoměrně rozprostřen, ale jenom místami a zbývají místa, která jsou nedotčená. Určitě by se značně zhoršili podmínky pro život, ale nebudou takové, aby se nedalo přežít. Pak už by to byla jenom apokalypsa a to si nemyslím, že nastane.

8:25 am, October 01, 2008  

Post a Comment

<< Home