Monday, December 15, 2008

Pár bodů ke krizi, genům a mysticismu

Jediná instituce, která má za úkol oficiálně identifikovat přítomnost recese v USA je NBER (National Bureau of Economic Research – Narodní úřad ekonomického výzkumu). Tento úřad oznámil, že USA jsou v recesi od prosince 2007 a k tomu dodal, že to bude nejdelší recese za posledních 40 let.

I přes toto prohlášení se však řada komentátorů stále tváří, jako kdyby před námi byl jen běžný ekonomický pokles, z něhož se světové hospodářství vynoří silnější a odolnější. To ale nemění nic na faktu, že tato recese se bude počítat na roky a krize, která začala bude trvat dekády. Přechodně se možná dočkáme period, která budou vydávána za počátek oživení, ale ta budou záhy střídána novými poklesy způsobenými postupující nedostupností energie.

Ekonomika založená na růstu spotřeby a dluhů je u konce svých možností. Růst energetické základny se zastavil a s ním se nevyhnutelně zastavil i hospodářský růst. V důsledku ekonomického poklesu a na nové projekty mimořádně příznivého roku, který se již velmi pravděpodobně nebude v budoucnu opakovat, se ceny ropy drasticky propadly. Tolik oslavované zlevňování u pump však nutně vede nejen k omezení současné produkce ropy, ale i ke zrušení řady nových projektů v budoucnu. Již tak vysoké úrovně předpokládaných poklesů těžby v příští dekádě tak dále rostou. Nedostatečné investice do chátrající energetické infrastruktury budou dále pokračovat. Znovu se tak odvíjí obehraný scénář, kdy za levnou ropu dnes budeme platit vysokou cenu v nepříliš vzdálené budoucnosti (a tím zdaleka nemyslím cenu vyjádřenou pouze nominálně).

Japonský jen stoupá s téměř železnou pravidelností den za dnem. Výsledkem je panika v Bank of Japan i v japonské vládě. Je ironií, že silná měna je pro japonskou ekonomiku založenou na exportu smrtelnou hrozbou. Zánik carry tradu bude znamenat konec prakticky volného úvěru, který posledních 20 let poháněl mezinárodní obchod. Japonsko bude zasaženo nejtvrději, v závěsu s USA, které mohou čekat hroutící se nákup amerických dluhopisů ze strany Japonska. Japonské úrokové sazby jsou na 0.3% a prakticky je již nelze snížit. V zásadě to mohou zkusit, jako to také zítra USA zkusí, ale to může vést jen …… no víte kam.

Kontrakce dostupných úvěrů bude pokračovat s rostoucí intenzitou. S mizícím kreditem budou mizet i exporty. Kdo bude obětí číslo 1 si snadno domyslíte. Největším vývozcem je dnes Čína. Tvrdě zasaženi budou i mnozí další včetně Ruska, Německa, Rakouska a v neposlední řadě i České republiky. Ztráty pracovních míst začínají nabírat na tempu, ale nejsou ničím proti budoucnosti, kdy budou dech beroucí. Příprava na situaci, kdy bude nezaměstnanost na úrovni 10, 15 a posléze 20+%, se (jak je „dobrým“ zvykem uctívačů růstu) nevede.

Možná by měli zainteresovaní obrátit svou pozornost k Baltic Dry Shipping Indexu, který se blíží 600 z 200 000+ před pár měsíci. Někdo se chce dát na dráhu námořníka? Nikdo? Vypadá to na stejně perspektivní povolání jako v GM, u Fordů nebo v Nošovicích! No neberte to! Pořád nikdo?

Kdyby měl tenhle trend pokračovat, tak si taky nakonec můžeme vyzkoušet pohotovostní zásoby v praxi, respektive by nás měly začít vážně zajímat poněkud více lokální trhy.

Americký automobilový průmysl bude mít při současném vývoji (což je prakticky garantováno) v polovině roku 2009 nadbytečných zhruba 50% svých kapacit. Prodeje jsou zatím dole „jen“ o 40%. Pokud američtí zákonodárci pod tlakem okolností nakonec přiklepnou GM, Chrysleru a Fordu zatím požadovaných pár desítek miliard dolarů, vydrží tahle trojka ještě pár měsíců, ale pak budou znovu v té samé situaci a co potom? Jak dlouho vydrží daňový poplatník resuscitovat všechny ty zombie firmy?

Útraty občanů USA v obchodech velmi rychle klesají. S výjimkou Walmartu jsou meziročně níže o cca 7%. Spotřeba domácností přitom tvoří 71% HDP USA. Tento trend tak může snadno vyústit v propad amerického HDP okolo 5% v roce 2009. Popravdě by nás neměl překvapit propad o 8 nebo i 10% a růst nezaměstnanosti někam daleko přes 10%. Podle staré metodiky statistik, by již tyto úrovně byly dosaženy dnes (viz. SGS data series).

A zatímco finanční kolaps rychle postupuje, nabírá energii i kolaps ekonomický. Vlády na obou březích Atlantiku sice registrují rozsáhlou ekonomickou kontrakci, ale příprava na milionové armády nezaměstnaných (a nezaměstnatelných) neprobíhá a to bude mít pro další vývoj sociální stability pochopitelně negativní důsledky, protože nezvládnutí ekonomické fáze kolapsu ústí v kolaps politický a to se bude tak či onak velmi úzce dotýkat i politické „elity“.

Vlády po světě stále reagují, jakoby se tato hospodářská krize měla pohybovat v intencích těch minulých. Tento předpoklad je ale chybný. Snad mají alespoň připravené plány, které umožní zajištění základních potřeb obyvatelstva i v případě kolapsu finančního sektoru a řady segmentů ekonomiky.

Každému soudnému člověku je jasné, že sledujeme souběh vzájemně provázaných globálních problémů – ekologických (klimatický chaos, vymírání a kolaps ekokosystémů - zejména oceánských, postupující nedostatek pitné vody), energetických (vyčerpávání fosilních paliv) i geneticko - populačních, když populační růst dále prohlubuje tlak na biosféru a její zdroje a hrozí vyhrotit problémy spojené s poklesem produkce potravin na hlavu. Tento souběh se přitom děje pod pláštíkem současné finanční krize, která dále zužuje již tak úzký manévrovací prostor k řešení ještě závažnějších výše uvedených problémů.

Žádná vládní analýza, která by se vyjádřila ke komplexu probíhajících nebo se formujících krizí a navrhla účinná řešení mi není známá a pokud existuje, tak nebyla veřejně publikována. Popravdě si myslím, že žádná taková analýza není, protože vzhledem ke komplexnosti problému a složitosti současné civilizace je její vypracování nad naše možnosti. To alespoň částečně vysvětluje, proč se oficiální analýzy budoucího vývoje publikované v minulých letech tak žalostně minuly s realitou a proč je znovu a znovu podceňován rozsah budoucí závažnosti nynější krize. Toto evidentní selhání zásadně znevažuje celý systém dnešní analýzy a potvrzuje již ověřený fakt, že lidé nejsou přes svou veškerou inteligenci primárně racionální tvorové. Výzkum ukázal, že většina našich „rozumových“ rozhodnutí je činěna na hluboce nevědomé úrovní a poté až zpětně racionalizována vědomím. Důsledky této skutečnosti vidíme všude kolem – v soutěži mezi enviromentálními a ekonomickými imperativy, v překážkách kladených rozvoji alternativních zdrojů, v podfinancování vzdělávacího systému, v opakovaném vytváření finančních bublin – v celé myriádě způsobů ve kterých společnost i jednotlivci bez oddechu pracují proti svým dlouhodobým zájmům a to jak individuálním, tak druhovým.

S naším biologickým nastavením souvisí i náš další zásadní problém. Ačkoliv jsem se považoval za pesimistu, opakovaně se mi v minulosti stalo, že realita předčila i má (a jistě i vaše) nejtemnější očekávání. Právě probíhající finanční krize překonala zatím prakticky veškeré předpoklady co do postupu své rychlosti i co do závažnosti. Nejsme zdaleka tak chytří jak si o sobě myslíme a to platí zejména o oblastech, v nichž se považujeme za experty. Naše odhady budoucího vývoje jsou optimisticky předpojaté. Dokazuje to opět řada studií i realita kolem nás. V jednom z testů byli studenti předem dotázáni na dobu potřebnou k vypracování seminární práce. Skupina optimistů udala průměrný odhad 19 dní, pesimisté si rezervovali na dokončení úkolu 46 dní. Realita – 57 dní. Při plánování nejsme nikdy schopni obsáhnout všechny okolnosti, které ovlivní dokončení úkolu. Přitom obecně platí, že jen málo z nepředvídaných událostí má povahu urychlující činnost. Negativní dopady nepředvídaných nebo zcela náhodných jevů převažují. Tento princip samozřejmě zvláště platí pro vysoce komplexní úkoly. Plánované a finální odhady dokončení a nákladů na projekty v energetickém sektoru jsou toho výmluvným dokladem. Hirschův odhad 20 let na přechod od fosilních paliv k udržitelnějším alternativám je proto nutné považovat za optimistický.

Naše biologická podstata je dnes v mnoha ohledech naším nejhorším nepřítelem, protože podobných příkladů by bylo možné uvést velké množství. Nezbývá mi než vás odkázat na příslušnou literaturu - přes již zmiňovaného Richarda Dawkinse po Rega Morrisona a Nassima Nicholase Taleba.

Co plyne z výše uvedeného? Jen to, že pravděpodobně nemáme zdaleka tolik času, kolik si myslíme. Nedostatek času spojený s naší neschopností racionální reakce (a dokonce i neschopností akceptovat důkazy, které nám leží přímo pod nosem) nevěstí pro budoucnost této civilizace nic dobrého. Je myslitelné, že současná civilizace již nikdy nepřekoná materiální vrchol, kterého dosáhla v minulém roce, zvláště poté, co se krize rozběhne opravdu na plné obrátky. Jako druh téměř určitě přežijeme a je i pravděpodobné, že se jednou vyšvihneme k novým výšinám, ale je docela možné, že tyto nové výšiny by byly zcela nerozeznatelné pro někoho, kdo byl vychován ve světě fiat měn, hypoték, CDS, hamburgerů, aut, letadel a obrovských betonových měst.

Přelom 20. a 21. století se do historie zapíše jako kritické selhání, jako exemplární a zároveň odstrašující příklad lidské schopnosti kolektivního sebeklamu. Mnozí si ještě teď myslí, že sedíme ve vlaku do zářné budoucnosti a že dnešní potíže jsou jenom rozkolísání způsobené výhybkou. Nic není dál od pravdy. Sedíme ve vlaku, který míří opačným směrem. Dnešek nastaví budoucnosti temné zrcadlo, které ukáže, že o osudu civilizace rozhodují nikoliv ti nejlepší, ale ti nejhorší, nikoliv ti vynikající moudrostí a uměřeností, ale ti vynikající závistí, lakotou a všehoschopností a že stačí hrstka, aby zničila mnohé.

Historie se opakuje, protože náš genom se mění mnohem pomaleji než naše prostředí. Stále tak platí víc než 2000 let starý koncept Polybiova koloběhu ústav: Samovláda - tyranie - aristokracie - oligarchie - demokracie - rozklad a chaos a znovu samovláda. Stejně tak platí i rozvedení Machiavellim, který na základě Polybia vyvodil následující pravidla: Moc a síla plodí mír – ten vede k dostatku a nečinnosti – ta vede k nepružnosti, zkostnatělosti, korupci a k úpadku – úpadek ústí ve zkázu a kolaps.

Jako na Velikonočním ostrově nebo u Mayů, kde na pokraji kolapsu bujel mysticismus nebývalým způsobem v podobě budování nákladných chrámů a hrobek v době, kdy si místní populace mohly neučelné vynakládání zdrojů nejméně dovolit, jsou i nyní obětovány obrovské prostředky finančnímu sektoru a až druhotně reálné ekonomice. Současná kasta ekonomických kněžích má nad společností a myšlením politického vedení stále pevnou kontrolu, stejně pevnou, jako jsou vazby mezi financemi a politikou. Miliardy a miliardy byly vyplýtvány ve falešné víře a za nepříliš dlouhý odklad.


Mayská oběť

Svět je poset pomníky, které ukazují na genetický původ lidského mysticismu (ať už je to víra v astrologii, UFO, čarodějnictví, kreacionismus, voodoo, Alláha, víly, Krišnu, proroctví, Odina, Krista nebo v neomezený růst). Po tisíce a tisíce let sloužil mysticismus lidské DNA jako nástroj, který umožnil věřícím snáze reprodukovat jejich geny, protože posiloval skupinovou koherenci, kooperaci a konformitu. Geny byly při tvorbě lidského mysticismu natolik úspěšné, naše kmenové vazby natolik silné, že vyvážily naše nedostatky v rychlosti, nepřítomnost drápů, kožešiny a silných čelistí a pozvedly nás z dráhy druhu ohroženého vyhynutím ke globální dominanci. Mysticismus a víra jsou nedílnou součástí našeho chování. V situaci globální populace o 6.7 miliardách jedinců se však mysticismus stává v řadě případů překážkou kooperace na globální úrovni a jak zřetelně ukazuje islámský fundamentalismus, je stále zdrojem konfliktů. Predispozice k ignorování a racionalizaci faktů, které nejsou kompatibilní s kmenovou vírou či ideologií se nám nyní stává osudnou. V okamžiku, kdy evoluce tasí své těžké kalibry v podobě klimatických změn a vyčerpávání zdrojů, se víra místo rozumu a mysticismus místo vědy stávají smrtící hrozbou a sebenaplňujícím se proroctvím o „skonání věků“.


Populace Velikonočního ostrova

V přístích dekádách zaplatí lidstvo za své nezvládnuté biologické imperativy vysokou cenu. Nezbývá než doufat, že si z nich náš druh - naše geny a memy dokáží vzít ponaučení.

Zdroje: The Automatic Earth
Hydrogen: Life´s Maker And Breaker

118 Comments:

Blogger Thon Taddeo said...

IEA prostřednictvím F. Birola - peak oil za 11 let. Tak před měsícem to bylo 2030, dnes už 2020. To je tak asi maximum kam IEA může jít.

Zítra pošle FED sazby na historické minimum, ve středu bude OPEC řezat určitě někde kolem 2 mbd.

http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/oilprices/3761299/Global-oil-supply-will-peak-in-2020--due-to-credit-crisis-warns-expert.html

1:21 pm, December 15, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

a záleží na každém jestli je v krizi taky jeho imaginace jestli je schopen si představit, že všechno čím nyní je, zmizí a že všechno ale úplně všechno bude jinak a mně to přijde normální a zábavný a vlastně jsem rád že žiju v tak vzrušující době a když umřu tak budu mrtvej ale vesmíru se nikdy nevyčerpají jeho ložiska
a když už nejsme tak chytrý jak říká TT proč pořád bereme s despektem mysticismus a gnosticismus a podobný nerozumný vyprávění když se to správný myšlení rozbijí je čas vymyslet si nějaký jiný

5:40 pm, December 15, 2008  
Blogger Judicator said...

... a z popela vztane nový řád. Mnozí zato zaplatí svým životem, pro přežití druhu je to jejiná alternativa. Zlikvidovat tento řád a nastolit ohleduplnější k přírodě.

Lidé tak jako tak zemřou, jedni dříve, jiní později. Za 100 let tady z nás jak jsme nikdo nebude - tak proč do té krize nejít naplno, bez obav a vytěžit z ní to nejlepší pro budoucnost našich dětí. Lidé umírají a na smrtelné posteli říkají, že na světě nic nezanechali. A někteří mají pravdu, protože až při svém konci uvidí tu pravdu, které začínám věřit. A to, že člověk není stvořen pouze k tomu, aby konzumoval, vyměšoval a rozmnožoval se.

Proč se bát umírání, nedostatků, překonejme konečně sami sebe, ať můžeme být na sebe hrdí.

Mohou mi vzít práci, a to brzo, mohou mi vzít byt, který splácím, ale nemohou mi vzít "duši". A to mě drží nad vodou.

5:41 pm, December 15, 2008  
Blogger lotbr said...

Co říci závěrem...
Je nemálo indicií naznačujících, že současný stav systému lidské společnosti je přirozený. Lidské společenství je natolik provázané se svým okolím a vazby v systému jsou natolik složité, že jakékoliv jednoduché lineární modely situaci nevystihují. Už i nejjednodušší populační modely založené na realitě vykazují takové prvky jako kritické body a chaotické chování - viz. logistická rovnice [1]. Lidská populace jako součást přírody se asi těžko bude chovat podle nějakých lepších "humanitárnějších" zákonů, prozatím tomu nic nenasvědčuje.
Pokud mohu soudit, pak se nacházíme blízko kritického bodu a na tom jedinec nic nezmění, může o tom pouze diskutovat.
Je zajímavé, že člověk jako bytost sestavená z velmi komplexních systémů nepřijímá podvědomě nelineárnost vnějšího světa a pořád na ni naráží.
Omezení přírodních zdrojů na planetě vytváří nelinearitu v systému ale bere tuto skutečnost ekonomika v potaz?

Ekonomika jako taková je natolik komplexní záležitostí, že jakékoliv její řízení mi připadá nemístné. Víme co by se stalo, kdyby se do ekonomiky nezasahovalo? Víme to přesně? Jsme si tím jistí? Lidstvo má v tomto případě asi mocnější nástroje pro její ovlivnění než v případě počasí ale výsledek z globálního hlediska je stejný - systém si dělá "co chce", jak tak pozoruju.[2] Že je ekonomický systém opravdovou lahůdkou lze tušit z přítomnosti tzv. třepetavého šumu (flicker noise) v burzovních indexech. Stejný jev je pozorován u lavin, zemětřesení a mnoha dalších "lepších" systémů a jevů. [3]

Do toho všecho promlouvá jedinec jako takový. Tady to taky není jinak růžové. Podle knihy Zvíře v nás od Jay D. Glasse jsme natolik ovlivněni svými behaviorálními imperativy, že autor v závěru knihy silně pochybuje o nějaké svobodné vůli člověka. Autor je mezi odbornou veřejností brán jako kontroverzní ale mě se jeho závěry líbí. Důsledky vyplývající z jeho práce je možno pozorovat denně. Vizi, že by se nějak člověk změnil, když má tak natvrdo zadrátovaný mozek, nevidím moc reálně.
Další věcí na kterou člověk naráží je vliv společnosti a výchovy na jedince. Tady v tomto směru ukázali František Koukolík a Jana Drtilová v knize Vzpoura deprivantů, že to jde taky od deseti k pěti. Lidí společensky ne-normálních je stále více a negativní jevy ve společnosti jako vysoká rozvodovost tento růst podporují.
Takže samá pozitiva...

Ještě poznámka k odhadování doby trvání nějaké práce. Ze zkušenosti v oblasti výroby software vyplývá, že pokud člověka požádáte o 90% odhad. To znamená, že devadesát procent nějakého jevu spadne do daného intervalu, tak daný jedinec vyrobí odhad na 30%. Odhady jen tak od pasu jsou pouhé věštění. Nejlepší je možnost vyjít z historických dat a na tomto daný odhad postavit. V našem případě vzít průměrné časy výroby seminárních prací v minulosti. Možné jsou i odhady expertů ale ti také jen hádají pokud nevycházejí z historických dat a nepočítají. Další věcí jsou jednočíselné odhady. Pokud dá někdo jednočíselný odhad - výroba něčeho bude trvat dvacet let, tak je vidět že o odhadování nic neví a že to je další věštec mezi námi. Jdou odhadnout i věci, které se nikdy předtím nevyráběly ale to by bylo na dlouho, podrobnosti je možno se dočíst v knize Steveho McConnella - Odhadování softwarových projektů.

[1] Šíp času - P. Coveney a R. Highfield
[2] Všeobecný princip - Mark Buchanan
[3] Mezi chaosem a řádem - P. Coveney a R. Highfield

8:01 pm, December 15, 2008  
Blogger 6810 said...

Tohle jsou názory, které na (alespoň české) scéně nemají konkurenci. Tohle už není jen blog, tohle už není jen diskuse. Tohle je think-tank, který si žije vlastním životem. Tenhle TTTT (Thon Taddeo Think Tank) začíná mít velkou validitu a má (dokazatelně) značnou schopnost predikce. Narozdíl od věhlasných "analytiků". Bohužel, věřím tomu, že TTTT zůstane jen psanou pravdou, kterou nikdo nebude chtít poslouchat. Lidstvo si nikdy nevezme poučení. Lidstvo musí padnout na držku, aby pochopilo.

8:33 pm, December 15, 2008  
Blogger Judicator said...

Ono možná není problém v tom, že by lide nechtěli pochopit, ale je problém v tom, že jsou zde zájmy určitých lidí, kteří nechtějí, aby bylo pochopeno. Kdyby byla problematika chápána širokou veřejností, věřim, že žádné finanční bubliny a peaky by nastat nemuseli. Toť moje vírá, bohužel vím, že člověk je tvor ala urvi co můžeš, ostatní ať zdechnou.

TT, můžeš psát jak a co chceš. Ikdyby to byla pravda, nic s tím nenaděláš. Nadáváme zde na tuto společnost, řešení problémů...víme, že systém jde do kytek. Bohužel jakýkoli systém půjde do kytek (a mnoho již zaniklo, jak jsi v článku psal) do doby, dokud se člověk nevymaní zákonům přírody, které mu velí buď sobec, jenom ty jsi, na ostatních nezáleží, hromaď majetek jenom pro sebe.

...prostě padneme na huby a začneme znovu, abychom opět padli na hubu. A žádné ponaučení si z toho tak jako tak nevezmeme.

TT, jak říká jeden můj kamarád. Chválihodná snaha o nápravu, škoda že zbytečná. Já mu říkam, to je jedno, aspoň jsem něco pro to udělal. A třeba někdo poslouchá a nebo se přidal.

9:19 pm, December 15, 2008  
Blogger 6810 said...

To 1+0=8: Kdyby se nenarodil Hrabal, narodil by ses ty. Měl bys psát. Vypsat se z toho. Kdyby nikdo jinej, tak pár opilců z malostranských hospod by tě poslouchalo a četlo.

10:30 pm, December 15, 2008  
Blogger M. said...

Pánové,hlavu vzhůru !!
Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru - a malým ten, kdo zná jen malý cíl.
Svatopluk Čech
Mysticismus nechme stranou. Berme to jako výzvu. Přece se neposerem z momentálně nepříznivého počasí.

10:37 pm, December 15, 2008  
Blogger Tribun said...

Se vším, co TT napsal, jednotlivě souhlasím, ale jako celek se mi to těžko přijímá, je to i na mne silná káva, a to jsem vyhlášený optimista.

Asi je zapotřebí trochu přehánět, aby lidé vůbec vzali na vědomí, že nějaký problém existuje, ale takto mi to přijde, že to až hraničí s nihilismem.

Jenže jak bylo správně podotknuto, člověk není tak výhradně racionální bytost, jak si sám o sobě rád namlouvá. Z velké části se řídí emocemi a očekáváním - pesimistická očekávání způsobují úpadek, optimistiká naopak působí ve směru úspěchu (samozřejmě záleží na situaci, není to žádný "přírodní zákon").

Chci tím říct, že pokud se rozhodneme, že řešení neexistuje, tak také žádné nenajdeme. Nebylo by lepší říct si: "To nějak zvládneme, pojďme, dáme se do toho?" Ale samozřejmě také začít něco dělat, ne sedět na zadku a čekat, že to za nás vyřeší Trh, nebo Víra, a že všechno dobře dopadne jedině za předpokladu, že nebudeme snažit běh věcí nijak ovlivnit.

10:55 pm, December 15, 2008  
Blogger Tribun said...

lotbr: Co říct závěrem? A proč ne na úvod? Vaše poznámky jsou stejně dobré (nebo špatné) východisko, jako jakékoliv jiné. Proč to nevzít jako výchozí bod, neodpíchnout se od toho a nezačít hledat, co s tím? Člověk má zcela přirozeně svá omezení, není nekonečný, to je zajisté potřeba vzít na vědomí a poznat a uvědomit si tyto limity, abychom nezkoušeli něco, co nemůže uspět, ale to ještě neznamená, že je k neúspěchu předem odsouzeno cokoliv.

Pro začátek bychom mohli začít tím, že si uvědomíme, že stereotypy lidského myšlení a chování byla navržena (evaluovala) pro situaci s lidskou populací v řádech desítek či stovek tisíc, a v situaci s populací o čtyři řády početnější selhávají. Nemůže se chovat tak, jako když nás byla hrstka a nemohli jsme svět nijak pozměnit, protože teď nás jsou miliardy a svět můžeme měnit zatraceně hodně. Že je to utopie? Asi ano, ale ani utopie nemusí být k zahození, když si dáme pozor na frustraci z jejího neuskutečnění. Pokud totiž budeme šahat po něčem nedosažitelném, pořád je zde jistá šance, že někde poblíž nahmátneme něco, čeho bychom se jinak vůbec nedokli.

11:06 pm, December 15, 2008  
Blogger Jura said...

Už tradičně nesouhlasím s některými výchozími předpoklady ohledně exisence Boha (zde pojmenovánáno jako víra nebo mysticismus). Není to však můj blog a umím si to přeložit. .... Cítím se obohacen o zajímavé postřehy.

11:48 pm, December 15, 2008  
Blogger che said...

"Výzkum ukázal, že většina našich „rozumových“ rozhodnutí je činěna na hluboce nevědomé úrovní a poté až zpětně racionalizována vědomím."
Jako bych slyšel přítele Konráda Lorenze!
Tribune nezapomněl jsem - deklaroval jsem, že to bude chvíli trvat.

10:42 am, December 16, 2008  
Blogger Babinski said...

Pro přehled trochu statistiky z výroby elektřiny z alternativních zdrojů (k 1.12.):

1) instalovaný výkon FVE je celkem 22,77MW (1003 zařízeních)
2) u VE je to 145,2MW
3) u MVO (výkon do 1MW) je to 132,37MW (1356 zařízení)
4) u BPS to je 50,32MW (113 zařízení)

Nebudu moc komentovat efektivnost některých alternativních zdrojů el. energie. Jen mne zaujal ten údaj o počtu MVE. Když si uvědomíme, že ještě před provedením tvrdých vodohospodářských opatření bylo u nás řádově více hamrů a vodních mlýnů, z nichž mnohé byly přebudovány na produkci elektřiny pro záasobování místní malé sítě či manufaktury...
Celkem škoda, že už je bez velkých nákladů nemůžeme obnovit. V současné situaci (v říjnu čistá spotřeba 5,1 miliardy kWh) sice kapka v moři, ale v budoucnu??

12:22 pm, December 16, 2008  
Blogger Shiva said...

Ľudstvo sa tak skoro nepoučí, to sú gény a tie nezmení len tak hocičo.

K problematike klimatických zmien sa naozaj nemá zmysel vyjadrovať, väčšinou sú to len politicko/ekonomické hádky, ktoré majú od seriózneho výskumu ďaleko.

6810 - prosím racionálne vysvetlenie podporené argumentami. To, či má TT pravdu zistíme až neskôr.
Vie mi niekto odporučiť nejakú staršiu literatúru o fungovaní spoločnosti, ktorú je šanca nájsť v knižnici?

4:50 pm, December 16, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To Shiva: Pokud dojde na totální krizi spojenou s vymíráním lidstva, tak se genom ocitne opět pod evolučním tlakem a buď se "vyvineme" nebo půjdeme - to je prostá realita a příležitost kterou tahle krize nabízí. O memech nemluvím , ty mají podstaně rychlejší replikační cykly :-). Třeba memplex jménem konzumní kapitalismus a volný trh to v příštím roce a dál velmi brutálně schytá, což je dobře :-). Horší už je, že to s odchodem téhle ideologie tvrdě schytáme všichni.

Seriózní výzkum ohledně klimatické změny má již delší dobu v zásadě jasno. To, že klimatická změna a její minimálně částečný antropocentrický původ probíhají a že jsme na pokraji bodu zlomu, kdy se začínají uvolňovat velká kvanta metanu, který změny obrovsky urychlí, prakticky není předmětem vědecké diskuze. Konzumní propaganda však stále pracuje, i když její účinnost s postupující realitou pomalu klesá. Bohužel stále příliš pomalu.

Kolaps se stává reálnou možností, protože těch vzájemně provázaných krizí je příliš. Ve stručnosti finanční krize nalomí celou ekonomiku, pak příjdou dopady ropného zlomu a srazí ekonomiku do totálních ..... - kombinace deprese a nedostatkových paliv, to je opravdu kombinace..., suplovat se bude uhlím. Pokud to vydží do 2025, tak potom se začnou jasně projevovat klimatické změny. Produkce potravin bude už tak napnutá a začne kolabovat. Řada států se zhroutí, pravděpodobně budou probíhat války o zdroje, pak začne klesat globální populace cca 2025-2035. To je tak hrubý obrys možného vývoje z mého dnešního pohledu.

FED za chvíli sekne sazby (asi na 0.5%) - dolar už se v odpověď potápí - vypadá to na prolomení hranice 90 jenů za dolar.

TPTB dělají zatím všechno, aby došlo ke kolapsu - snaží se udržet nesmyslnými kroky neudržitelné - jim to smysl dává, ale oni bohužel fungují v mezích systému a nejsou si snad ani schopni, natož ochotni představit, že to nejen může zkolabovat, ale že je to v současné podobě odepsaná záležitost. Jejich léčba je na úrovni - máte rakovinu plic, aha, tak teď musím kouřit místo 2 krabiček 4 krabičky za den, abych ji mrchu vykouřil. Kouř přece léčí - všichni to říkají. Jaký asi bude výsledek? No to opravdu nepotřebujete být Einstein.

O fungování společnosti je celá sociologie. Teď vyšel česky J. Diamond - Kolaps, kdo to nečetl, tak to je jistě k tématu.

To Tribun: To není žádný nihilismus, před tímhle prostě stojíme a bude to horší než tady já píšu. Připravte se jak nejlépe to jde. Psychicky, fyzicky, materiálně. Pak se má smysl organizovat. To je ovšem k diskuzím na fóru a ne tady.

7:11 pm, December 16, 2008  
Blogger Jaroslav Škývara said...

To: Thon Taddeo

"Připravte se jak nejlépe to jde. Psychicky, fyzicky, materiálně. Pak se má smysl organizovat. To je ovšem k diskuzím na fóru a ne tady.
"

To ti podepíši a dám kolek. Pokud máte děti učte je přežít, to je ten největší dar co jim můžete dát.


Hezký den

8:45 pm, December 16, 2008  
Blogger TK said...

Thone, s Tvym clankem tentokrate souhlasim, at uz jsou pricinou lidskeho chovani geny ci cokoli jineho, neobjeveneho.

Ale jak to myslis - na co se pripravit? Jak se pripravit? Co bude?

Pises, ze to bude jeste horsi, nez pises. Jak to bude vypadat? Mrtva zdevastovana mesta, krajina poseta ohorelymi auty, par vyrchtlych zombiku potulujicich se okolo? Nebo krajina totalne zamorena radioaktivnim spadem? Na to se mame pripravit?

Sorry, takovy svet neni pro mne. Ani kdybych mel zit "spokojene" nekde v horach. Bude-li nekdo chtit, at si v tom pak zije nebo spis preziva.

Ja to vidim tak: Bud lidstvo vycerpani zdroju a souvisejici problemy zvladne evolucne a dustojne (nejak, nevim jak, ale ja tomu verim protoze mi nic jineho nezbyva), nebo je konec, brutalni konec teto civilizace, jako v Matrixu. Nic mezi tim.

9:26 pm, December 16, 2008  
Blogger Tribun said...

Thone, tu svoji poznámku o nihilismu jsem myslel jako výzvu k nasazení behaviorální terapie - namísto rozvíjení krizových scénářů (jakkoliv realistických), které mohou vést až k rezignaci, si prostě říct: "Nějak to zvládneme, dokážeme to." I když uznávám, že to že na problém poukazujete ještě nutně neznamená, že jej také musíte řešit. Konečně, meteorolog, který předpovídá déšť, také nutně neprodává deštníky.

A ještě si dovolím přidat malou perličku z věděckých (či lépe "vědeckých") luhů a hájů: "Jesltiže se snižování CO2 chopí neschopní politici a úroveň jejich činnosti bude tak intenzivní, že obsah CO2 klesne pod 200 ppm, začnou vymírat některé rostliny. Bude-li se CO2 ze vzduchu ekologickým průmyslem filtrovat a klesne tak, že začnou vymírat i kulturní rostliny, tj. ty, které nás také živí, nastane jednou hlad a lidé začnou bojovat o potravu. Kolik falešných a zfalšovaných předpovědí musí být ještě vyvráceno, aby teorie o lidmi způsobeném oteplování ztratila svou hodnověrnost?" (zdroj)

10:05 pm, December 16, 2008  
Blogger Herbage said...

Tak úrokové sazby v USA na nule, to jsme zvědav, zda-li to pomůže. Jinak na BL vyšel článek přeložený z Guardianu http://www.blisty.cz/2008/12/16/art44274.html , který vychází z tolik diskutované zprávy IEA. Ty závěry jsou hodně pesimistické, kdyby se vývoj dle té zprávy potvrdil a co je horší, mnoho bodů té zprávy zde bylo vyvráceno, což článek vůbec nereflektuje. Navíc nevím kde vzali, že vrchol těžby konveční ropy proběhne za 3-4 roky, když z toho jejich grafu jasně vyplívá, že proběhl letos, zřejmě počítaj s velkými investicemi do stávajích polí (kde na to vezmou peníze, zůstává záhadou).

11:15 pm, December 16, 2008  
Blogger Jura said...

To je "skvělé". Oficiálně většinou stále ještě popírají, že by mohlo dojít k ropnému zlomu, ale pokud bude nedostatek energie, tak za to můžou dopředu Rusové:

http://www.novinky.cz/clanek/156921-usa-varuji-stredni-evropu-pred-energetickymi-najezdniky-z-vychodu.html

7:23 am, December 17, 2008  
Blogger Tribun said...

Ono to docela těsně souvisí, Juro. Kdo má suroviny? Rusko. Co s nimi udělá, až jich bude nedostatek? Nechá si je pro sebe, nebude je prodávat nám (i když je fakt, že za Stalina byli schopni vyvážet obilí v době hladomoru). Rusko ovšem nebude příčína, Rusko bude jen nejbližší prostředník.

9:19 am, December 17, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

OPEC sníží těžbu o 2.2 mbd, celkem od září by měl být pokles 4.2 mbd. Dolar se hrubě propadá již 3 den v řadě (podle předpokladů) a přesto je ropa stále za pouhých 42 dolarů za barel, přičemž dolar oslabil za 3 dny cca o 6%. Je čím dál jasnější, že ropa v ceně nahoru nepůjde ani hned a to se všemi hrozivými důsledky pro budoucí produkci. Rád bych se mýlil, ale vypadá to na stagnaci a nebo další pokles.

6:04 pm, December 17, 2008  
Blogger Minduton said...

Thon Taddeo: Pochybuji, že se cena ropy zvedne na 70 dolarů, jak doufají Saudové. OPEC je jen sebranka diktátorsk-omonarchistických států, a nelze očekávat, že mají mezi sebou tolik disciplíny, aby společně a koordinovaně omezili těžbu. Budou beztak "načerno" překračovat své vlastní těžební limity, jako by se nechumelilo... Jediný zákon, který uznávají, je zákon ekonomiky a pokud mají nějaká pole, která jsou schopna vydělávat i při 10-20$/barel, tak je budou dojit co to dá, hlava nehlava. Potřebují totiž finance a ty jinak, než těžbou nevydělají.
Jejich představa o tom, že když sníží těžbu o 15%, že vydělají i tak o 50% více peněz v sumě, je lichá. Snížením nabídky sice vznikne tlak na růst ceny, ale o to víc srazí poptávku a půjde to ještě hlouběji do řiti. Taková západní Evropa je podle mě schopna snížit do 5 let poptávku po ropě o 30%, a přitom ji to bude stát jen 7% poklesu HDP.

Je zajímavé, že zatím všichni - i my tady! - pro období post-peak oilu prorokovali prudký růst cen ropy. Bylo to na první pohled logické. A vida... ono je to úplně jinak. Ono je klidně možné, že v roce 2030 se bude těžit jen 50 mil. barelů denně a přesto bude ropa za babku...

6:57 pm, December 17, 2008  
Blogger M. said...

Nějak si nevšímáte,že Indie a Pakistán jsou na pokraji války.Možná jaderné. V Pakistánu jsou silně protiamerické nálady, nemůžou projíždět konvoje se zásobama, intervenční jednotky v Afganistánu se ocitají ve velmi nepříjemné pozici. Irák - problém. Saudská Arábie těsně před státním převratem.Izrael svrbí prsty,aby mohl napadnout Irán. Čína na pokraji sociálních bouří. Do toho celosvětová krize.
Nechci moc sejčkovat, ale tohle vypadá na další válku. Brzy a velkou.

8:47 pm, December 17, 2008  
Blogger MichalČ said...

M.: Ale jo, všímáme. A to tak, že velmi pozorně. A velmi se nám to nelíbí. Že v Pákistánu nebyla v uplynulých letech občanská válka považuji za jeden z největších zázraků nového tisíciletí. Události posledních týdnů nasvědčují, že se kdosi rozhodl stav věcí poněkud pozměnit. Fuj. Plně souhlasím, že mnoho signálů z celého světa působí skutečně znepokojivě. Že se jich sbíhá tolik zrovna do jedné doby je také víc než pozoruhodné.
TT: S článkem musím opět v podstatě souhlasit, ale. Neměli bychom zapomínat, že ( předpokládám ) nikdo z nás nemá dost informací, na základě kterých by šlo předvídat, jak se věci vyvinou. Ano, jeden z možných směrů je ten, který popisuješ. Plně souhlasím, i když podle mého názoru některé zpětné vazby podceňuješ a jiné přeceňuješ. To ale nepovažuji za nejdůležitější. Mimo zde popisovanou alternativu musí existovat nepřeberně dalších alternativ závislých na tom, k čemu sáhne které mocenské centrum, případně co dokáže chaos. Plus deux ex machina v nějaké formě včetně opravdu roztomilých jako přirozené nebo vyvolané pandemie. Neztrácejme to ze zřetele. Vše může být úplně, ale úplně jinak.

9:41 pm, December 17, 2008  
Blogger Judicator said...

Indie a Pákistán jsou na pokraji války již 40 let a dá-li se to tak nazvat, ve válce stále jsou, co se týče Kašmíru. Nechtěl bych to podceňovat, ale na jadernou válku, to ne. Musela by se stát jedna věc. Indie by na Pákistán triumfálně zaútočila, přičemž jediná odveta, která by Pákistánu zbyla, by byla jaderná. Tady platí úsloví - připravy na válku budují mír. Čína vs USA je těžký kalibr, nicméně teď snad není proč. Jediná reálie je Izrael+USA vs Irán, nicméně pro USA by to byla brutální rána do jejich rozpočtu. To by tu ropu v Iráku museli skutečně krást. No jak jsme již psali, lidstvo je nepoučitelné, no a pokud je nepoučitelné, tak ať trpí.

Měl bych dotaz, na TT i na Vás všechny. My všichni tady nadáváme na politiky jednotlivých zemí, na kapitalismus jako takový. Nikdo z nás ale prozatím nenavrhl, jak by to mělo fungovat bez kapitalismu. Pro příklad. Lidé by náhle zmoudřeli a ke svému životu by již nechtěli různá LCD televize, videa, telefony, automobily ... K źivotu by jim stačil kousek žvance. Pro některé z nás nádherná myšlenka, nicméně pro společnost v optimistickém případě 40% nezaměstnaných. Takové množství nezaměstnaných znamená kolaps, chaos, boj o přežití. Navíc práce = osobnost jednotlivce, jeho úcta apod. Aby jste zamezili kolapsu, musíte takové množství lidí zaměstnat. Ale čím? Zavést sociální inženýrství? Každému dáme lopatu a kus pole, ať něco rádoby dělá, aby z toho měl dobrý pocit? Za to mu pak dáme stravenky? Nebo jak to udělat?

My se tady chytáme za hlavu, jak nesmyslně chrlí USA hromady peněz do automobilek. Ale co vlastně mají dělat? Pokud ty automobilky krachnou, tak v optimistické variantě přijde o práci do milionu lidí, v pesimistické variantě může v dominovém efektu přijít až 10 milionů lidí, a to v USA. Jak a kde ty lidi zaměstnáte? Pokud je nezaměstnáte, tak se jednotlivé státy a měta změní v bojovou zónu. Umíte si představit Detroit s 90% nezaměstnaností. Už i guvernér mluvil o totálním kolapsu státu Michigan, pokud tyto automobilky padnou.

Je určitě nesmysl lít peníze do něčeho, co nemá budoucnost. Bylo by super za tyto peníze budovat např. infrastrukturu, elektrárny, investovat do ekologie. Bohužel toliko lidí zpětně nezaměstnáte.

Možná jediná varianta - jaderná válka, která by odpařila polovinu lidsta. Příšerná představa, ale jako jedna vede k řešení. Jak morbidní a hnusné. Či jedno přirozené řešení, a to dlouholetá a vleklá pandemie zákeřného viru, která by usmrtila za velmi krátkou dobu (několika let) miliardy lidí.

9:54 pm, December 17, 2008  
Blogger Judicator said...

MichalČ, to může být jen náhoda, žádnou konspirační teorii bych v tom nehledal. Proč tady. Aby např. "Ilumináti" vyhladili půlku lidstva ve válce. Neumím si představit, že by v konvenční válce padla miliarda lidí. Ve druhe sv. padlo kolem 60 milionů a jaký to byl masakr, státy a města vypálená, nikde nic do huby. V úvahu by přicházela jaderná, ale v ní by šlo o přežití lidstva.

10:03 pm, December 17, 2008  
Blogger Jura said...

to Judicator: Já myslím, že na diskusním fóru nějaké návrhy o tom, jak by to mohlo bez kapitalismu fungovat padly.
Nicméně pro ideové rozpory zapadly a jsou rozvíjeny jen mimo rámec zdejších diskusí.

10:36 pm, December 17, 2008  
Blogger Minduton said...

Judicator:

Pokud bude tlak na snižování užívání prvotních paliv, tak bude i tlak na snižování technologizace výroby - protože to stojí energii. Zde je prostor pro uplatnění té masy "nezaměstnaných" - zkrátka nahradí stroje.

6:19 am, December 18, 2008  
Blogger Minduton said...

Světová ekonomika je silnější než OPEC

"Světová ekonomika nyní cenu ovlivňuje více než cokoli, co může OPEC v této fázi udělat," řekl agentuře Reuters Gary Ross z firmy PIRA Energy. Ekonomiky vyspělého světa se letos ponořily do recese, což oslabuje růst i v rozvojovém světě a tlačí dolů poptávku po energii. Na trhu se navíc očekávalo, že k redukci dodávek přispějí i země mimo OPEC jako Rusko a Mexiko, to se však nestalo.

OPEC chce výrazným omezením produkce dohnat propad světové poptávky po ropě. Organizace ve své poslední měsíční zprávě předpověděla, že poptávka po ropě od kartelu příští rok klesne o 1,4 milionu barelů denně a světová poptávka po ropě se celkově příští rok sníží poprvé za 25 let. Podle analytiků by omezení produkce mělo podpořit ceny spíše v dlouhodobějším horizontu, zvláště v případě, že poptávka příští rok neklesne v takové míře, jak se čekalo.

Od léta ceny ropy v důsledku globální ekonomické recese spadly o více 100 dolarů na barel a světové zásoby ropy se výrazně zvyšují. Ekonomové uvádějí, že při ceně 40 dolarů za barel by 11 ze 12 členů OPEC spolu s Ruskem a Mexikem vykazovalo rozpočtové deficity. To nutí producenty rušit a odkládat klíčové projekty, které měly zvýšit budoucí produkci ropy.

6:21 am, December 18, 2008  
Blogger Minduton said...

O to, že by vypukla nějaká větší válka, se nebojím. Brání tomu totiž informační globalizace. Dnes každý vidí tomu druhému doslova až do krku a ví, jak na tom reálně je. Válka je totiž hlavně o blafování. I Hitler blafoval - válku se mu podařilo rozehrát jen díky tomu, že si všechny státy kolem něj myslely, že je Německo vojensky podstatně silnější než ve skutečnosti bylo.
Jak by mu tento blafing vyšel v dnešní době? To si nedokáži představit.

6:26 am, December 18, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To MichalČ: Každý si snad je vědom, že existuje tolik neznámých, že přesně nelze předpovědět nic, trendy jsou ale vcelku jasné a jejich změna je nepravděpodobná.


Chrysler zavírá na měsíc všechny továrny, to je řekl bych poslední gesto, které ukazuje, že krach je v blízké budoucnosti téměř jistý.

Obama chce na příští rok další "stimul" ekonomice - 850 miliard až bilion.

Ceny ropy jsou katastrofické. Cut 2.2 mbd - cena klesne o 7%. Tohle zničí značnou část budoucí produkce a urychlí míru poklesu. Těch 50 mbd bych viděl jako těžbu spíš v roce 2020 (pokud ne dřív). Poptávku je možné snížit, ale za cenu rostoucích problémů ekonomiky a nezaměstnanosti. Co takhle korelace -1.5% spotřeby ropy = +1% nezaměstnanosti? :-) To samozřejmě vtipkuju, ale nějaký poměr tady bude.

AIG může čekat další odpisy - 30 miliard.

Globální finanční systém je v bankrotu, jen se to zatím veřejně neprovalilo. Můžou se snažit jak chtějí a utopit v tom veškeré rezrvy a peníze daňových poplatníků, na které dosáhnou, ale šance na udržení systému je mizivá.

8:37 am, December 18, 2008  
Blogger xtech said...

Jeden chytry pan predpovida v US revoluci a hladove boure. Kdo umi anglicky:
http://www.commodityonline.com/news/Revolution-food-riots-in-America-by-2012-13062-3-1.html

1:25 pm, December 18, 2008  
Blogger Tribun said...

A kdo umí slovensky, může si přečíst rozhovor s tím pánem.

2:08 pm, December 18, 2008  
Blogger che said...

Malér je v tom, že tenhle pán se zatím ve svých předpovědích nějak nemýlil...

4:43 pm, December 18, 2008  
Blogger Judicator said...

Ale tie už tiež nefungujú. Načo potrebujeme centrálnu vládu, ktorá aj tak len spôsobuje všetky problémy a neponúka riešenia? Čo najďalekosiahlejšia samostatnosť a decentralizácia predstavuje budúcnosť.

Tak s tímto se na 100% ztotožnuji. Ten pán si zaslouží víc úcty než Bush, Sarkoszy, Klaus.

4:59 pm, December 18, 2008  
Blogger Minduton said...

Bush připouští řízený bankrot automobilek, aby pomohl odvětví

Americký prezident chce zabránít chaotickému kolapsu automobilek. Řešením může být řízený bankrot ohrožených podniků.

7:50 pm, December 18, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

Každý si snad je vědom, že existuje tolik neznámých, že přesně nelze předpovědět nic, trendy jsou ale vcelku jasné a jejich změna je nepravděpodobná rika TT plus ten rozhovor s Celentem a dal uz je to na kazdem jestli si uvedomi ze geny prochazeji evoluci bez prestani a ze genotyp se da taky ovlivnovat fenotypem, tj. mysleni meni DNA, DNA je jen informace, genom je cedecko co je k nicemu kdyz nemate spravne naladenej prehravac a ja mam dojem jakoby dalsi sber informaci o konci zapadni civilizace (vse moderni-veda, humanitni-humanismus je teorie stejne jako kapitalismus, socialni ve smyslu moc-lid atd.) uz nebyl zapotrebi jakoby uz jsme se nemuseli dal utvrzovat ze mame pravdu a ze tohle jde do sracek jakej je rozdil mezi 2009 a 2015 nebo 2020 ten nedostatek reseni tu bude dal technologie nas nezachrani stejne jako nam nepomohly levny penize protoze kdyz se rozbiji neco globalniho tak se tomu proste utika blbe a technologickej pokrok je soucasti problemu, coz nerika ze se castecne neda prakticky dal vyuzivat neni nutny se vracet do lesa, civilizace nebo stredovek je falesnej problem, byla by blbost prestat pouzivat elektrinu, jen ji bude min a tak nebude na blbosti jako treba vanocni osvetleni, vanoce zrusit hned po FEDu, jinak Hobbes zil za tricetilety valky coz jednoho poznamena a vymyslel ze lidi se prirozene poziraj jako vlci a ze kdyz se jim da svoboda tak se pak musej kontrolovat statem.moci.leviathanem aby se nesezrali ale pravda je takova ze vlci se ve smecce navzajem nezerou, nybrz mezi sebou dost spolupracujou mozna je treba se stat zviretem a mozna ze nekym bez pripojeni na sit a mozna ze je to totez
to 6810: ja uz se z toho vypisuju dlouho, ted zkoumam jak se do toho vepsat zivotem a je mi lip, spanelsko je mozna zbankrotovany ale zatim se tu nic nedeje o krizi se jen mluvi televize jede dal jakoby nic a pokud nekoho zajimaji filosoficka a vedecka a jina chovani v extremnich podminkach blizko limit a mezi chaosem, tak ja jsem napsal knihu o dehumanizaci mysleni, ktera asi nikdy nevyjde, tak mi treba poslete mail a ja vam ji poslu, ale varuju, je to 500 normostran

7:38 am, December 19, 2008  
Blogger 1+0=8 said...

a usmivejte se

7:39 am, December 19, 2008  
Blogger Jindřich Kalous said...

to 1+8=0:

Já se prosím o tu knihu hlásím.

Jindrich.Kalous@gmail.com

10:00 am, December 19, 2008  
Blogger sigil said...

Já bych si s dovolením také vzal (tu knihu) kinvilp@gmail.com.

11:10 am, December 19, 2008  
Blogger ladA said...

to 1+0=8
prosim take kopii Vasi knihy na ladarysan zavinac gmail dot com. dekuji,l.

2:49 pm, December 19, 2008  
Blogger Jakub said...

poprosim vas taktez o knihu na kubaherman@gmail.com

3:20 pm, December 19, 2008  
Blogger Xjohn said...

Dnesni nizke ceny ropy nejsou dany ani tak zmensenim poptavky, ikdyz to muze mit take vliv, ale hlavne spekulaci na komoditnim trhu. Pred necelym pul rokem jsme tady meli situaci, kdy cena veskerych komodit rostla, nebot spekulanti chteli nekam lepe ulozit sva aktiva z hrouticiho se trhu nemovitosti. Ted se ty blizi cena vyporadani kontraktu a jelikoz vsichni chteli jen spekulovat, tak jdou ceny dolu nebot se nikomu nechce to zbozi fyzicky kupovat. Az splatnost techto kontraktu vyprsi pak pujdou ceny velice rychle nahoru az se budeme divit. takze by mohlo byt vlastne vyhodne byt posledni a nechat si komoditu dovezt za tu nizkou cenu a pak ji prodat dale, ale problem je se skladovanim:(

Jinak budoucnost bych videl decentralizaci kterou umoznuji dnesni komunikacni technologie. a zakladme vseho je nabidka a hlavne proces tvorby penez, jak vetsina vi, fiat money a bankovnictvi s castecnymi rezervami je dale neudrzitelne, resenim je navrat ke komoditni mene
nejlepe zlato stribro a plne rezervy, viz. rakouska ekonomicka skola: drugstar on myego blog

Judicator: Nahoda to nebude ta financni krize byla hodne dlouho pripravovana viz. clanky na GlobalResearch.ca zajimavy taky clanek na israelshamir

Jak do toho zapada zlom ropy to uz je dalsi otazka, ale podle me se s nim pocita take.
Abychom tady nemeli zachvili nemeli Orweluv svet aka 1984.

1+0=8: take jednu kopii na john.jonasek at seznam.cz

4:55 pm, December 19, 2008  
Blogger Shiva said...

Kniha prosím na dizi88(at)gmail.com Som zvedavý, niečo chcem napísať aj ja, ale ešte neviem, aký rozsah a žáner to bude.

6:51 pm, December 19, 2008  
Blogger M. said...

to 1+8=0:
Já bych také poprosil o jeden výtisk :)
medusabee@atlas.cz
Dík

8:41 pm, December 19, 2008  
Blogger Ixus said...

to Xjohn:
Shell a BP si pronajímají lodě s kapacitou desítek mb, naplní je a budou čekat na růst ceny. Nedávno jsem o tom někde četl.

9:00 pm, December 19, 2008  
Blogger ErikTata said...

Vánoce bych nerušil, teda ten konzum poslední doby určitě, ale znám dost lidí, kteří se na vánoce dívají tradičně, jako na rodinný svátek.
A jeden výtisk bych prosil na martin.sochor at seznam.cz

11:01 pm, December 19, 2008  
Blogger Minduton said...

Neni lepsi to prdnout nekam na web?

11:56 pm, December 19, 2008  
Blogger Jahaman said...

Taky bych prosil jeden výtisk jahaman@gmail.com

9:57 am, December 20, 2008  
Blogger M. said...

Tak si svištím denní zpravodajský monitoring a jako každý den touhle dobou mi stoupá tlak :)
Kapitáni ekonomiky zřejmě úplně ztratili rozum,tedy pokud měli co ztratit.
http://ekonomika.ihned.cz/c1-31801630-agentura-s-p-snizila-ratingy-dvanacti-obrim-bankam
http://ekonomika.ihned.cz/c1-31755990-vaclav-klaus-promluvil-jako-ekonom-utracejte-utracejte-utracejte
http://www.ct24.cz/ekonomika/39218-vcera-krize-finacni-zitra-krize-hospodarska/
Vypadá to, že zažijem možná ještě do konce roku pěknej fičák.
Zmiňoval jsem v minulém příspěvku napětí Indie-Pakistán.
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/indove-pripravuji-stihacky-a-letiste-zautoci-v-pakistanu_96860.html

Člověk je jen mazaná zlomyslná opice.
http://www.novinky.cz/clanek/157189-lidem-nevadi-mucit-druhe-potvrdilo-opakovani-milgramova-testu.html
Guantanámo. Tak tohle mě napadá u tohoto článku. Detailněji rozebírá František Koukolík-Život s deprivanty. Zatím nás všechny drží na uzdě ruka státní moci bdící nad dodržováním zákonů. Co se však bude dít, pokud tato ruka ochabne krizí a deprivanti budou mít možnost beztrestně realizovat tužby temných zákoutí duše? Až se mi dělá zle,jaké svině můžou být i relativně slušní lidé.

10:05 am, December 20, 2008  
Blogger Judicator said...

V podstatě každý z nás je deprivant. Někdo menší, někdo větší. Nicméně pro to, abychom měli My více, než náš souded, uděláme cokoli. Závist, sobectví jsou v nás, jsou to ty nejhorší vlastnosti, co mohou existovat. Někdo je dokáže potlačit více, někdo méně, ale pořád jsou stále s námi. Těžko soudit, co v budoucnu zvítězí. "Deprivantismus" vs "humanismus". Zatím na plné čáře vítězí ti prví, zatímco ti druzí jsou na vymření, protože jim nedokáží konkurovat. Asi to tak má být, evoluce, zákon silnějšího, potažmo příroda vybere vždy to nejlepší. A pokud se splete, tak to vždy záhy napraví.

Více co nechápu. Václava Klause. Takový zcestovalý člověk. Projel mnoho zemí, setkal se s moha politiky a vědci po celé zemi. Setkal se s tolika známými lidmi, o tom se nám jen může zdát. Navštívil tolik vědeckých konferencí, ekonomických fór apod. Proč třeba aspoň na okamžik nepřipustí peak, problematiku glob. oteplování, to, že ekonomika má své mouchy, atd. Proč? Na člověka dělá dojem, že to je velmi vzdělaný a osvícený politik. Ale tímto stálým odmítáním se zněj stává arogantní starej "dědek". Proč to dělá? Ví něco, co my ne? Patří mezi ty "zaoponou" a naschvál mlží, nebo se jen drží starých ekonomických dogmat a není schopen se podívat dál?

11:57 am, December 20, 2008  
Blogger M. said...

Pan Pružinski řečený Klaus je neuvěřitelně samolibý ,ješitný dědek a takový byl vždy . Jenže on to nehraje jako ostatní politici, on je opravdu konzistentní blb. Je deprivant a případ pro klinického psichiatra. Stejně jako všechny tzv. "elity".
Klaus vyzývá k nakupování, zatímco občané jsou předluženi,nejistota práce,zavedení poplatků, zdražování energií atd... Pan profesor neumí počítat ?? No, možná umí, jenže je mu to úplně jedno, stejně jako po celou dobu jeho kariéry.
A pokud se podívám na důvěru občanů k politikům, - vede Klaus !!
Nejsme my náhodou národem blbů ????

1:49 pm, December 20, 2008  
Blogger Jirik said...

Národ blbců? Procento sheeplí je všude skoro stejný, třeba taková zločinnost, podle procenta věřících v Polsku a u nás by měli být poláci několikanásobně slušnější než my, ale nejsou, když se na to zeptáte katolíka odpoví, že to jsou zbloudilé ovce a na zcestí a nenásledují bibli:-)

Já vám nevím, sice přípravy probíhají, ale mrknu na své sousedy na vsi a zježí se mi ten zbytek vlasů na hlavě s čím bych to měl do konce života žít:-)

Co se týká hradního pána, typický narcis a člověk co vůbec nebere jiný názor, to už o něm věděla STB.

Jinak pokud chcete vidět svět po apokalypse, doporučuji si zahrát hru Fallout 3, vždycky když vlezu do nějakýho hypermaketu či metra, tak si představím tu hru:-))

2:22 pm, December 20, 2008  
Blogger ond said...

To M :
Prečítaj si Laskavé bohyně od Jonathan Littell,("pamati" homosexuálneho esesáka ),a zistíš že každý z nás sa prispôsobí spoločenskému tlaku,resp.iba si plnil príkazy,nevedel si,bál si sa.
Je to liter.fikcia,pripomínalo mi to foresta gampa - v horrore.

8:19 pm, December 20, 2008  
Blogger Minduton said...

Kalifornie má stav fiskální nouze,

hrozí, že jí dojdou peníze
V Sacramentu, hlavním městě nejlidnatějšího státu USA a osmé největší ekonomiky světa, se proto v posledních týdnech rozhořela bitva o rozpočet. Kalifornie zřejmě letošní i příští fiskální rok uzavře s deficitem 40 miliard dolarů.

4:43 pm, December 21, 2008  
Blogger Judicator said...

To smrdí pořádným průserem. Pokud má jaderná velmoc takové problémy... Pokud zavládne chaos, kdoví, komupak se tyto jaderné bombičky dostanou do ruky. Kdyby něčím takovým disponoval Hitler, tak bychom tady asi nebyli. A věřte, že Hitlerů běhá po zemi spousty.

Amíci budou muset přejít na jiný model, jinak končí. Musí šetřit, šetřit, šetřit a splácet, splácet a splácet. Aby nevznikla revolta, nařídí bankám ponechat lidem baráky v případech, kdy je nebudou moci splácet. Jedině tak se vyhnou revoltám, obrovské kriminalitě. Pokud to tak neučíní, tak do 5 let se z USA stane zločinecka velmoc. A nikdo to nezastaví, všichni mají zbraně. A řekněmě, že 40 procent bezdomovců je docela brutus.

5:01 pm, December 21, 2008  
Blogger Judicator said...

... ala my v Evropě bychom měli začít taky. Myslím, že to v Evropě tak hrozné jako v USA není. Bez změny se to může za pár měsíců ale změnit. Chtělo by to nějakou menší defenestraci, vykopat ty šmejdy z toho parlamentu. Tito lidi nejsou schopni předkládat nouzová řešení. Jejich omezenost je taková, že nevidí ani na svoje pupky. Na co potřebujeme takové politiky. Na nic.

Kéž by ostatní lidé procitli a viděli to. No jo, oni to uvidí, ale až budou dřít bídu. Dobře nám tak všem.

5:07 pm, December 21, 2008  
Blogger M. said...

Judicator
O Kalifornii bych si starosti nedělal, maj to, co si zaseli. Blbečkové.
O jaderný "bombičky"se nestrachuj, pokud nemaj autorizaci,je to jen hromada toxického odpadu.
Hitler (nácek nejsem) se jen pokusil o sjednocení evropy vojenskými prostředky.
Amíci šetřit nebudou,nebudou a nebudou. Vymyslí cokoli, jen aby nemuseli šetřit.
Revolta v americe ? Možná. Jenže na to se připravují.
http://www.czechfp.cz/site/?p=4326
My v evropě jsme banda připosraných blbů, že jsme ještě nedokázali ty prolhané zlodějské šmejdy pověsit do průvanu za koule.
Jenže to by byla další šoa.(nácek opravdu nejsem!)

6:28 pm, December 21, 2008  
Blogger Judicator said...

Teď jsem slyšel ve zprácháv v televizi.
MMF chce přinutit vlády států, aby začaly více utrácet a tím podpořili skomírající ekonimiku. Jenže zapomněly dodat, co utrácet, když už jsou zadluženi až po krk. Sice to není jako v USA, ale i tak. Jenom u nás v Čr je to 90 000 Kč na osobu včetně kojenců. Prozatím. Obávám se toho, že budou již tak cenné peníze je budou utrácet nalejváním do bank.

Revolta. Sice se na ni připravují. Ale mohou ji zvládnout? Možná, ale podívejme se na Palestinu, pásmo Gazy. Izrael Palestinu vojensky, finančně i politicky několikrát převyšuje, nicméně řešení nezná. Teroristické útoky, odstřelování pokračuje.

V USA půjde o to udržet strategické body. Pokud nastanou rozsáhlé nepokoje, věřím, že nejsou sto schopni celé státy udržet pod kontrolou. Strategická města, infrastrukturu, to ano, ale na udržení všeho nemají.

Možná se to nestane, pokud by se uskutečnily plány na zavedení "AMERA" (pokud to celé není jen výmysl). Nevím, jestli by si to nechala líbit Čína, ta by na tom totálně tratila.

8:24 pm, December 21, 2008  
Blogger Judicator said...

http://georgenovotny.blog.idnes.cz/c/62483/2009-Co-ceka-svet.html

8:33 pm, December 21, 2008  
Blogger Judicator said...

Otázka spíše k zamyšlení. Průměrný američan. Vzal si hypo na barák, myslel si, že ji bude moci splácet. Teď ho vlivem hosp. krize vyhodily z práce. Nemůže splácet a přijde o byt. Teď ta otázka. Jaký podíl viny nese on (nezvážil všechna možná rizika apod..) a jaký podíl viny nese společnost (vláda, korporace, atd).

Dříve, než si na to odpovíte, to vezmeme z druhé strany. Je tady pár desítek lidí, kteří vlastní stovky, ne-li více mdl dolarů. Z toho vyplývá otázka. Není poněkud amorální, že pár lidí vlastní takové majetky obrovského rozsahu a na druhé straně je člověk vyhozen z bytu, že zrovna se dostal do tíživé situace a nemůže splácet(a je jedno, že nezvážil všechna možná rizika)?

9:17 pm, December 21, 2008  
Blogger tono said...

Je to ponekud amoralni ale funguje to tak uz od neolitickej revolucie t.j. uz niekolko tisic rokov.A pokusy riesit to dopadnu vzdy este amoralnejsie.

9:52 pm, December 21, 2008  
Blogger Futon said...

To 1+0=8:

Prosím, mě taky knihu - na krucifagot@seznam.cz

12:47 am, December 22, 2008  
Blogger Jirik said...

http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/2008_greek_riots.html Obrázky z nepokojů v Řecku. Otázkou času kdy tohle bude u nás:-) Ikdyž v ČR nejsou schopní se sejít ani proti radaru ovčané:-)) Jen pro doplnění, protestují proti reformám, něco jako Julínek se skřetem u nás, pak ve věku 18-25 let je 25% nezaměstnanost, no a taky proti hyperboháčům...Jsou tam větší sociální rozdíly...Ale tohle se na ČT nedozvíme...Stejně jako s těma thajcema, taky snad nikdy neřekli proč vlastně protestují:-)

10:12 am, December 22, 2008  
Blogger Judicator said...

Já stojím jednoznačně na straně studentů. Evidentně chtějí změnu. Bohužel jejich pokus o změnu povede k neúspěchu, neboť valná většina Řeků je "posraná až k uším" a raději budou dělat mrtvého brouka a mlýt hubou, než aby jim šla pomoci.

U nás by to bylo horší. Pár desítek lidí by tam šlo demonstrovat a ostatní nezůčastnění by šli okamžitě na policii "nabonzovat" osoby, které se zůčastnili. Vlastně to samé, co se má zavést ve Škodovce v Boleslavi. Anonymní schránky, do kterých budou jednotliví pracovníci házet jména těch, kterých by se měla fabrika zbavit. No jsem zvědav, jak to bude fungovat. Pár lemplů se dohodne, že vyhodí kvalifikovaného mistra - a bude to. Naśtěstí tam nedělám. Nedělám si iluze, jinde to lepší nebude.

My lidi jsme ale tupci. Místo toho, abychom byli spojenci, se akorát štveme proti sobě, každý každému něco vyčítá, závidí. No samozřejmě, jsme rozhádaní, nejsme schopni se dohodnout ani na zásadních věcech. To samé, když odbory stávkují za "nějakou" věc a zablokují magistrálu. Místo toho, aby se ostatní přidali nebo to alespoň chápali, nadávají jak blázni na to, že jim blokují silnici, že nemohou projet.

Samozřejmě, pro zločinecké elity prostředí jak dělané. V tomto prostředí se vždycky nějak dohoudnou, protože si prakticky můžou dělat co chtějí.

12:36 pm, December 22, 2008  
Blogger ond said...

páni k tomu grécku :http://vlachynsky.blog.sme.sk/c/176062/Ako-greckym-studentom-pomahaju-ich-lavicovi-kamarati.html

2:48 pm, December 24, 2008  
Blogger Shiva said...

Zaujímavé:
http://www.etrend.sk/ekonomika/svetova-ekonomika/era-lacneho-plynu-konci-varuje-putin/153539.html

8:28 am, December 25, 2008  
Blogger Judicator said...

Myslím si, že celé "západní" společnosti chybí jediné. Nějaké ideály, za kterými by společnost šla.

Jak mi říkal děda. Můj otec byl ochoten obětovat život za jeden ideál a to svobodu. Po roce 1918, po vzniku naší republiky, lidé měli opět ideál. Rozvoj svobodného státu. A to si pište, že tenkrát se žilo těžce, žádné státní dávky, žádná sociální podpora. I za komunismu jsme měli nějakou ideu - budeme se mít lépe než dříve, než západní svět. Za té doby jsme vybudovali takové mnnožství hodnot, ze kterých žijeme do dneška. I v USA měly ideály - lety na měsíc apod., ikdyž ty byly spíše podněcovány studenou válkou. Ale i tak, vždycky existovalo něco, nějaký motor, který společnost uváděl do chodu a stmeloval ji.

Dneska tento motor v západní společnosti neexistuje, alespoň já jsem si nevšiml. Jedinou ideou, která nám zůstala, je obrovský konzum a hromadění obrovských majetků. Proč nastala tato krize? Společnost ztratila všechny ideály, přestala myslet na bydoucnost. Jediná idea se pro ni stal mamon peněz. Všichni chtěli mít náhle moc, firmy neprávem navyšovali kapitál či nehorázně falšovali účetnictví. Zrodil se nový obor "spekulantství", jehož jediným cílem bylo za co nejméně času vydělat ohromné množství peněz.

Samozřejmě, že jsme na to dojeli. Dojeli jsme na naše vlastní pravidla, která jsme si stanovili, když jsme ještě ty ideály měli. Dojeli jsme na naši chamtivost a sobeckost vůči životnímu prostředí.

Co se týče v dnešní době ČR. Vláda má jednu ideu a tou je radar, s kterým nesouhlasí 70% obyvatel. Opozice má ideu lisabonskou smlouvu, o které nic neví 90% obyvatel. Obě tyto idee vládnoucích elit v ČR téměř zlikvidují to, za co naši pradědové umírali. Toto přece nejsou idee.

Umím si představit ideu energetické soběstačnosti, které obětuje téměř cokoli. Ať bude ve vláďe, ODS, ČSSD nebo někdo jiný, vždycky prioritou bude např. tato idea. Různé připravy, reoraganizace, efektivita zemědělství, omezení konzumu vrámci toho, že budeme energeticky soběstační a vlastně i svobodní, může být klíčem, jak vybruslit z této "šlamastiky".

Mezinárodní ideou by se mohlo stát ochrana klimatu, životního prostředí a taktéž energetická soběstačnost. Kdyby se všechny peníze, jenž politici nalévají do ekonomiky (nevím, možná ta injekce na pár let ještě zabere), dali do výzkumu a vývoje např. Tokamaků, získali bychom z toho podstatně více a pokud by se povedlo alespoň jeden zprovoznit, mohli by z toho, z těchto objevů těžit další generace. Vždyť do dnešní doby ani nevíme, jestli jsme schoni "dělat" jadernou fůzi na naši planetě. Už třicet let a možná i více se o to pokoušíme, zatím je to "neslané nemastné". Kamarád v ústavu u tokamaku dělá pomocného pracovníka, tak to mám hned z druhé ruky.

Je škoda, že peníze, které jsme nalili do bank, nešli do takových projektů. Do projektů, z kterých by mohli těžit i další generace.

11:00 am, December 25, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

Občanská společnost je v ČR v rozkladu, pokud vůbec existuje. Ukázkou vyprázdněnosti politiky je nynější masový příklon k ČSSD. Je to sice lepší volba než ODS, to je jasné, ale nelze od ní nic moc očekávat, podobně jako nelze nic moc čekat od nástupu Obamy. Je to spíš ukázka myšlení inside the box, řekněme v rámci Matrixu. Ideová vyprázdněnost, stejně jako vyprázdněnost perspektiv je faktem. Nové ideály - pokud v dohledné budoucnosti nějaké vůbec budou, se budou rodit v prachu a krvi, jak je to běžné.

Superkrize se rozbíhá a sázet na úsilí o energetickou soběstačnost a ochranu klimatu, to je slušně řečeno naivní. Pokračovat bude snaha udržet "Matrix" aspoň částečně funkční. Až vypadnou v příštích měsících nebo roku, dvou ze skříní finančních institucí další biliony dolarů ztrát, až se bude nezaměstnanost pohybovat daleko v dvojciferných číslech a HDP bude v mínusu 5, 10% ... ročně, tak se stále bude konzumně kapitalistická propaganda snažit vysvětlovat, že tohle je jen 2. velká deprese, že se z toho dostaneme a začne zase růst - na to vemte jed.

S ropou za 35 dolarů za barel je to na pováženou. Pokud se tahle cena udrží delší dobu, tak si řekněme otevřeně, že ropný průmysl půjde pod kytičky. Roční poklesy polí za zlomem budou daleko přes 10% a nová produkce poloviční proti očekávání. Co to udělá jen do roku 2015 si lze představit. Propady těžby, tím spíš exportu, by pak pravděpodobně daleko přesáhly "úspory" vzniklé rozvratem globální ekonomiky. Situace, kdy je nezaměstnanost optimisticky 20% a kdy jsou výpadky v dodávkách paliv chronické, kdy se stále více používá uhlí a na nějaké klima se každý může vysr..., opravdu není receptem na vnitropolitickou, ani mezinárodní stabilitu.

Abych pravdu řekl, tak tohle co píšu mi pořád připadá jako optimistická varianta.

Směřuje to do totálního hajzlu a učiněné kroky vlád ten totální průser dál prohlubují (za cenu bilionů kupují jen odklady). Jsem zvědav, jak dlouho lze udržovat neudržitelné. Celá ekonomika a ideologie společnosti stojí na základech, které jsou mimo fyzikální zákony. Dokud tohle nebude jasné i poslednímu blbovi v nejzapadlejší dědině Západu, tak se nehneme správným směrem.

Z mého pohledu je dávno po všech termínech, kdy by bylo možné ještě přistát s tímhle letadlem v jednom kuse. Teď už je potřeba se připravit na náraz, jak to jde nejlépe.

Že by se do záchranných člunů zatím někdo hrnul nepozoruji. Bohatí je mají sice poblíž, ale pořád si myslí, že kapela se sice trochu zadrhla, ale zase se rozehraje. Chudí jsou v podpalubí a u kotlů, ale zatím je v tom podpalubí nezamkli. Pořád je čas se aspoň částečně snažit o soběstačnost, ale jestli to bude něco platné to vám nezaručí nikdy nikdo. Určitě je to ale lepší než čekat na záchranu, protože tentokrát žádná Carpathia nedorazí. Tentokrát je to na každém z nás.

12:34 pm, December 25, 2008  
Blogger Minduton said...

Nejen ČR...
V ČR se lidi umí o sebe alespoň částečně postarat, no ale USA, to je totální konzum - tam si ani sami dřevo do krbu naneštípou.

12:52 pm, December 25, 2008  
Blogger M. said...

TT
Ale proč je společnost v rozkladu?
Lidi se mají dobře,plný lednice, v televizi spousta nablblejch seriálů.Ležej doma v teple, všechno funguje.Proč by se měli o něco snažit nebo usilovat,když je to takhle pohodlný? Zatím.

Nikoho krize nezajímá a nějaký pokles čísel je pro ně španělská vesnice.

Ropa teče a benzín takhle levný už dlouho nebyl. Co bude zítra nikdo neřeší.
Oni totiž v novinách čtou sport , případně jaký má která celebrita kozy a ne hospodářské rubriky.

Takhle vypadá naše "občanská společnost" a lepší to nebude.

Nechci zasírat Tvůj blog odkazy na současné "optimistické analýzy" teď již dokonce i českých ekonomů, kteří ještě před měsícem psali, jak je "fšechno v ažůru". Ale mám pocit, že už i hlavní mediální vlna pochopila jak velká pohroma je za dveřmi.

Navrhuji založit sázkovou kancelář na datum a událost kdy se co posere. Prostě jen sestylizovat otázky a umožnit klikat.Možná by se dalo podle výše sázek vyvodit sled a hloubku příštích událostí a podle toho se zařídit. Blbej nápad ?

10:55 pm, December 25, 2008  
Blogger otaznick said...

Člověk nemusí být sociolog, aby nevytušil že zvětšující se přísun negativních informací, které (na rozdíl od klimatických změn nebo teroristických útoků) přímo ovlivňují život lidí, bude mít významný vliv na chování a reakce obyvatel. Blbá nálada bude prostupovat celou společnost, což bude rozdílné oproti minulosti, kdy zasahovala buď jen určité kontinenty nebo vrsty obyvatel. A pokud se nenajde politická vize, tak to jen bude vést k větší rezignaci a nechuti k práci.
Myslím, že většina z místních čtenářů už není ochotná investovat čas do činností, které nemají smysl. U neinformovaných občanů bez znalostí předběžných příprav na úpadek bude čím dál víc obtížnější soustředit se na jakoukoliv práci.
Je to sice jen takové zamyšlení, ale podobné faktory nevyčíslí ani nejlepší ekonom.

11:40 pm, December 25, 2008  
Blogger pedro said...

Judicator: Na tu krizi s bydlením v USA existuje jedno elegantní řešení. Socializace zabavených nemovitostí. Dům vykoupí stát, vyděšená zbloudilá ovečka se ráda upíše ďáblu a dobrovolně se ještě více zotročí pro službu systému výměnou za svoji svobodu.
No není to geniální plán?
Kolik lidí radši zůstane v Matrixu a kolik se bude chtít dobrovolně odpojit?

1:38 am, December 26, 2008  
Blogger Jindřich Kalous said...

Pedro:
No a co? Mají radši zcela svobodně jít na ulici nebo pod most? Ty bys na tu ulici šel?

Jakou svobodu měly oběti exekucí nesplácených hypoték doteď? Dřít, aby měly na jejich splátky.

Staráš se o někoho? Kdybys měl doma děti nebo nemocné či bezmocné rodiče nebo manželku, zřejmě bys mluvil jinak.

Já ještě pamatuju, když většina lidí v tehdejší ČSR/ČSSR bydlela ve státních nájemních bytech. (A nejen u nás nebo v bývalých socialistických zemích, po válce byla v celé Evropě situace tak katastrofální, že státy se nejméně 20 let staraly lidem o bydlení i v Německu, Francii, Británii, Rakousku... např. většinu britských bytů privatizovali až v 70. letech.) Nemám pocit, že by to tehdy považovali za otročení systému. Naopak: Nejlepší nálada ve společnosti, kterou za svůj život pamatuju, byla v 60. letech.

Svoboda je v tomhle smyslu velice ošidný pojem. Nejspíš měl pravdu Lenin, když razil to známé "Svoboda je poznaná nutnost". Bydlet prostě musíš, chceš-li žít, a tvoje svoboda je omezená nutností to bydlení si nějak opatřit.

Když tě systém uvrhne do stavu, kdy bydlet nemůžeš, je rozumné (nehodnotím, zda a do jaké míry správné nebo spravedlivé), aby se o tebe postaral jinak nebo aby ti dal nějakou možnost postarat se sám. Když už existuje spousta domů, které by byly jinak prázdné a chátraly, není rozumnější nechat v nich dlužníky bydlet? A když už něco chátrá a nikdo to nechce, dal bych to squatterům. Ale ne každý může žít v komuně.

Ještě by byla alternativa zřídit něco jako bytová družstva nesplácejících dlužníků a zadlužené byty svěřit jim. Možná v některých oblastech USA je na to situace už zralá - třeba na severozápadě je občanská společnost v takovém stupni vývoje, že si umím představit, že by tam něco takového mohlo fungovat.

Stejně to ale nejspíš nakonec dopadne tak, že se většina dluhů v USA odepíše formou nějaké měnové reformy. V tomhle ohledu tam zřejmě dřív nebo později nastane v oblasti bydlení stejně obtížná situace jako v Evropě po válce, i když z jiných důvodů, ale důsledky budou podobné.

12:30 pm, December 26, 2008  
Blogger Grendal said...

Judicator:

Ohledne termojadernych a jadernych reaktoru je moc pekna serie clanku na oslovi, tohle je posledni z nich

http://osel.cz/index.php?clanek=4120

tato technologie ma naslepnuto spravnym smerem, ale chce cas, spoustu casu k jejimu zvladnuti a uvedeni do praxe. Ale jedna otazka je jiz zodpovezena - Ano, je to proveditelne a dokonce ji i provadime a umime ji po nejakou dobu udrzet.

1:45 pm, December 26, 2008  
Blogger M. said...

Starejme se především o sebe a Ameriku ať vezme čert.Chcete nás dojímat osudem defraudanta a násilníka, který na svou nenažranost konečně dojel ? Vždyť víc než půl století amerika vysávala celý svět.
Tavící kotlík se jaksi utavil. :)
Řešení zbytku světa by mělo být nespolupracovat-ignorovat.Co jste si navařili,to si taky snězte.

Občanská společnost? O čem to proboha mluvíte ? Nic takového neexistuje a pokud to mají některé spolky v názvu, je to jen marketingový trik zastírající komerční, nebo PR aktivity.
Pokud si nepomůžem sami, i za cenu porušování zákonů, naše vláda ani nikdo jiný nám nepomůže. Naopak !

"....většina dluhů v USA odepíše formou nějaké měnové reformy..."
Žádné dluhy masového charakteru "se" nikdy neodepíšou ,jen "se" předestilují do ztráty osobních svobod postižených.
Kdoví, možná celá krize není úplná náhoda a ztráta osobních svobod zadlužených bude logické ,objednané + dodané = uzavření obchodního případu mezi příslušníky globálních politicko-ekonomických top elit. Paranoidní ? Možná.
Do švestek budem mít jasno, komu byla krize ku prospěchu.

3:53 pm, December 26, 2008  
Blogger Judicator said...

P. Kalous má pravdu. Jediný možný nástroj k udržení smíru je "zestátnit" byty, které propadli v exekuci a následně tam dlužníky nechat bydlet. Pokud budou exekuce a počet nesplacených hypoték přibývat, banky stejně nebudou mít jinou možnost. Co mohou udělat?
1. vyvlastnit barák a poslat neplatiče na ulici. V této situaci je to i pro banku to nejhorší, co vlastně může nastat. Vyvlastněných nemovitostí bude tolik, že je banky nebudou schopny prodat. Nemovitosti budou chátrat a tak jako tak se do těchto nemovitostí nastěhují bezdomovci a squatteři, kteří tu nemovistost ještě více zdevastují.
2. nechat barák neplatičovi by pro banku mohlo být výhodné. Člověk, který bydlí a má zajištěné základní životní potřeby, si snáze najde práci a může opětovně začít bance splácet. A za další ji nenechá zchátrat.

Tak jako tak při nárůstajícím bezdomovectví budou tlačit postižená města na státy a ty zase na centrální vládů, která bude muset přijmou prozatimní krizový plán. Je lepší dát těmto lidem ubytování, než aby se jen ve městech bezcílně potulovali, stále stávkovali, rabovali, kradli a tím obrovsky zvyšovali zločinost apod.

Pedro, kdybych byl sám, tak jdu a "odpojuji se". Vezmu stan, spacák, potřebné vybavení. Postavím si na okraji lesa "zemljanku" a basta. Nějak to přežiji, i ž těch kořínků a žaludů se nějak uživím (alespoň doufám). Ale když máš manželku a děti, tak co. To v té chvíli nejde tak o tebe, jako o ně. V té chvíli si zvolím být "otrokem v Matrixu" s tím, že budu připravovat své děti na "odpojení".

Grendal, já vím, že termojadernou fůzi umíme po nějakou dobu udržet a jsem v tomto optimista. Jak píšeš, chce to čas a hlavně peníze. Prozatimní překažkou je to, že nedokážeme dostatečně dlouhou dobu udržet stabilní magnetické pole s plasmou. V Praze, kde již také malý Tokamak máme, se vědci věnují výzkumu stability mag. pole. Nejsem vědec a už budu raději mlčet, než "kváknu"ˇnějakou blbost. Já jsem chtěl říci, že v tomto a jiných vědeckých výzkumech spatřuji budoucnost a než dávat peníze do nesmyslných projektů, to je lepší je raději dát do výzkumu.

3:56 pm, December 26, 2008  
Blogger pedro said...

Jindřich Kalous:

Ano, dluhy budou odpuštěny a zestátněny. Co na tom že ti co ty dluhy nasekali, si vzali své děti, bezmocné rodiče, nebo manželku jako rukojmí. Co na tom, vždyť slyšeli že dluhy se neplatí a ceny nemovitostí budou stoupat donekonečna. Co na tom, že projedli v hédonickém požitkářství budoucnost nejen svým dětem, ale polovině světa. Jsou to oběti, stejně jako ti bankéři. Přece nepůjdou na ulici! A ten hloupý číňan, který maká ve fabrice na ten jejich konzum by se měl uskrovnit a radši nakoupit dluhopisy.;)

Teď vážně: Ovci slibovali že zítra bude tráva zelenější a šťavnatější pod azurovým nebem. Ovce uvěřila, dřela aby všechny dluhy splatila, ale obloha se zatáhla a tráva přestala růst. Ovce je po chvíli tak zoufalá, že sama dobrovolně svěří život svůj, a svých jehňat vlkům kteří zatmění způsobili. Vitejte v totalitě. Nebo v otroctví?

Na této diskusi se často spekuluje o světě v krizi, bezvládí a chaosu. Argumentuje se tím, že konvenční ochranné složky společnosti selžou. Ale co když to bude všechno jinak? Co když mocní vyjdou z krize ještě silnější a občané ještě slabší? Když bude opravdu zle, tak adeptů schopných udělat cokoli za kus žvance a jakous takous "jistotu" bude dost.

4:17 pm, December 26, 2008  
Blogger Judicator said...

M.
Souhlasím s Vámi, že jsme pod pomyslný kotlík samou "nenažraností" přiskládali a přikládali, dokud se nerozerval. Ale tomu, že by to bylo plánované, prozatím nevěřím. Prostě se začala překrucovat daná pravidla, jak to dopadlo, vidíme.

Jak pravíte, uvidíme do švestek. Pokud se bude v USA společnost radikalizovat a politika se začne prolínat s prvky fašismu, které budou zneužívat "nasranou" společnost, dám Vám za pravdu. Doufám, že Vám dávat za pravdu nebudu muset, neboť to bude to nejhorši, co bude moci nastat. Vyvezou "zlobu" společnosti za hranice, první se nabízí Írán. Co by bylo a nebo bude dál, bůh nás ochraňuj.

Stát nás neochrání, vždyť ani v dnešní době "slušné" lidi není schopen ochránit. Občas mi připadne, že zločinci mají větší práva, než poškožení. Se zločinci se jedná v rukavičkách, aby neutrpěla jejich práva, oběti, v nejhorším pozůstalí jsou taháni po všech "čertech". Denně jsou potupně vyslýcháni, posíláni na úřady, je na ně nahlíženi takovým způsobem, že vlastně oni si za to můžou sami, že se stali obětmi. Takovou společnost a stát nepotřebujeme.

Stát, občanská společnost, ekonomika ,... potřebují recyklaci, jak někdo napsal.

4:19 pm, December 26, 2008  
Blogger pedro said...

Judicator:

Já si myslím že k zestátnění nakonec dojde. Jiné východisko ani není. Jen si myslím, že takové bydlení nebude jen tak. Něco za něco. Celé mi to připadá jako plánované ožebračení populace a posílení moci elit bez revoluce a voleb. Čím hůř, tím líp. Modla konzumu padá a v multikulturní a multietnické společnosti není nic co by ji nahradilo. Jen stát/vláda.

4:28 pm, December 26, 2008  
Blogger Judicator said...

Jednoduchá odpověď. Pokud budou lidé schopni obětí, obětovat svoje pohodlí za svobodu, poté "otrokáři" nemají šanci.Pokud této oběti nebudou schopni, pokud jim "otrokář" nabídne "vedení" a oni to přijmou, pak jako vítězové vyjdou "otrokáři".

Třeba to tak má a musí být. Musíme ztratit svobody, za které naši předci umírali, abychom je zase nalézali, bojovali za ně a vážili si jich.

4:33 pm, December 26, 2008  
Blogger pedro said...

Bohužel k otrokářské společnosti to směřuje. Nemusí to být nic co známe z učebnic, ale zcela nová neznámá forma která bude zpočátku těžko rozpoznatelná. Podívejte se třeba jen na omezení práv občanů a ztrátu soukromí v USA po pravděpodobně zinscenovaných útocích 11/9. Nebo Lisabonská smlouva která ještě více potlačuje ten výsměch demokracie který tu máme dnes. A s těmi zločinci jak píšeš výš - nechci strašit každým stínem ale i to má možná svůj záměr. Rozděl a panuj. Za Stalina bylo obyvatelstvo záměrně terorizováno zloději a vrahy, populaci už nezbýval čas sledovat zločiny mocných. Loajální a privilegovaní byli samozřejmě ochráněni. Jak asi dopadne multikulturní společnost která přes uplácení nepřizpůsobivých nedokáže bez kriminality fungovat ani v době konjunktury?

4:59 pm, December 26, 2008  
Blogger che said...

Oskar Krejčí o USA a jejich výdajích na zbrojení:
http://www.nalevo.cz/files/Vojensk_%20v_daje.pdf

Zajímavé čtení zapadající do zdejší diskuse.

5:18 pm, December 26, 2008  
Blogger tono said...

Fed poziciava peniaze zadarmo a zacinaju sa roztacat rotacky na dolare.Bernake sa pokusi vysokou inflaciou roztocit spotrebu a vyrobu.V podstate nema ani inu moznost a my sa musime modlit aby mu to vyslo.Ked to nevyjde bude zle.
Vysoka nezamestnanost a strata perspektivy zradikalizuje spolocnost a vytiahne na politicku scenu komunistov a fasistov.Tzv. elity to vedia a myslim si ze sa toho boja.Urobia vsetko aby to este raz oddialili.Vedia dobre ze ked sa vyssie menovani zmocnia vlady tak budu musiet vypocut svojich volicov a ti budu chciet krv.Mnozstvo zdanlivo spokojnych a zaradenych obcanov je v skutocnosti znechutenych systemom a ked stratia svoje pohodlie a istotu kludne sa pridaju k tym ktori ho chcu znicit.
Takze je to na tych bankarskych hviezdach.
A ked to nevyjde tak my obycajny ludia nemame vela moznosti co robit.Darmo TT hovori ze sa mas postarat o seba co mozes robit?Predat byt a odist na dedinu?To nieje lahke rozhodovanie.

5:22 pm, December 26, 2008  
Blogger Judicator said...

Kalousek: Krize se peněženek Čechů příliš nedotkne

http://ekonomika.idnes.cz/kalousek-krize-se-penezenek-cechu-prilis-nedotkne-fse-/ekonomika.asp?c=A081226_140626_ekonomika_jan

6:00 pm, December 26, 2008  
Blogger M. said...

Stále se díváte kolem kdo co by měl udělat, aby se náš blahobyt neposral.
Teď je již jasná jediná věc,že se posere.Jen termín a energii dopadu neznáme.
Jediný člověk který ti může pomoct je ten, který na tebe kouká ze zrcadla. Pokud hledáš pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene.
Co dělá FED,EK,ČNB nebo někdo jiný je jen informace, zda se mám posrat hned , nebo až za chvíli.
Budem muset přehodnotit náš pohled na svět kolem a bohužel dělat v zájmu přežití našich blízkých i dalších generací takové věci o kterých nemám odvahu veřejně ani psát. Je mi líto, ale humanita stranou.

Stojí za přečtení.
http://afinabul.blog.cz/0812/maxim-kalasnikov-nove-rozdavanie-kariet-svetovej-historie

Judiacator
Zmiňuješ Irán. Zde je vánoční projev prezidenta.
http://blisty.cz/2008/12/23/art44400.html

6:00 pm, December 26, 2008  
Blogger Jindřich Kalous said...

M:
"Budem muset přehodnotit náš pohled na svět kolem a bohužel dělat v zájmu přežití našich blízkých i dalších generací takové věci o kterých nemám odvahu veřejně ani psát. Je mi líto, ale humanita stranou."

Čím víc lidí bude takhle myslet, tím je větší šance, že humanita opravdu stranou půjde.

Akorát už to pak nebude lidská společnost. Díky, nechci.

Někteří nejen na tomto fóru jsou už tak zblblí individualismem a egoismem, které jim hlásné trouby systému úspěšně nalily do hlav, že už zapomněli, že lidi nejsou nic než společenští tvorové a že jednotlivec bez společenství není vůbec nic. Jestli se nepodaří společenství obnovit, půjdeme do háje všichni - včetně těch, kteří nás předem odsuzují ke ztrátě lidství a kteří si mezi řádky myslí, že když oni na to budou připraveni a v krizi se začnou chovat jako neprůstřelní rambové, že budou mít vyhráno.

Sorry, nebudou. Naopak si myslím, že jako budoucí zdroje násilí ve společnosti tomu násilí sami podlehnou mezi prvními. Kdo seje vítr, sklidí bouři.

Můžete si myslet, že ušlechtilé cíle lze prosadit nemorálními prostředky. Nelze, historie je plná příkladů. Důležitý není úmysl, ale výsledek. A ten bude nakonec odpovídat zvoleným prostředkům, ať se to komu líbí nebo ne. Jestli mají příští generace přežít za cenu toho, že budou vychovány jako sobečtí nelidští agresoři, radši ať lidstvo vyhyne.

Nezbývá než doufat, že toto fórum neshromažďuje reprezentativní vzorek společnosti.

A ještě M:
"Stále se díváte kolem kdo co by měl udělat, aby se náš blahobyt neposral."

Víš, chlapče, já jsem ve svém životě zažil leccos, i takovou chudobu, že bys v té době nade mnou ohrnul nos jako nad sockou, jak vy mladí dnes máte ve zvyku urážlivě říkat. Proto mi prosím nepodstrkuj, že volám po zachování blahobytu. Kdyby bylo nejhůř, dokázal bych se ke skromnosti, ke které jsem byl kdysi donucen okolnostmi, klidně vrátit. Na rozdíl od většiny tvé generace, která si skromný život většiny společnosti na úrovni poválečných nebo i 60. let ani neumí představit.

Dopustili jsme vytvoření tak složité a komplexní společnosti, že ji jinak než komplexně řídit nelze. (Předem se ohrazuji proti absurdnímu argumentu neoliberálních ekonomů a politiků v jejich vleku, že řídit společnost jako celek není nutné ani žádoucí.) Nelze ji komplexně neřídit aspoň zatím, dokud nějak fungují její současné struktury. Ty struktury samozřejmě nadělaly dost škod, ale za určitých okolností by mohly a měly i posloužit.

Ať se tu kdo chce vysmívá volání po občanské společnosti: Snaha o její fungování především na nejspodnější úrovni (obce, komunity) je jediný způsob, jak struktury řídící společnost přinutit, aby dělaly to, co je potřeba.

Obce snáz přežijí, když jejich radnice donutíme zabývat se možností krize v předstihu, než když je jako občané necháme v klidu a až to zkolabuje, převezmou iniciativu M-ové a jim podobní.

Totéž platí i pro vyšší úrovně správy. Je však potřeba politiky nenechat v klidu. Souhlasím s tím, že tady občanská společnost nefunguje. Jsme příliš líní, než aby každý týden stálo před úřadem vlády 10 000 lidí a demonstrovali ... třeba proti ČEZu. Nebo proti postupné a nenápadné demontáži Zákoníku práce. Atd., dosaďte si každý podle svých zkušeností. Až tam ty davy budou stát, bude to tu vypadat úplně jinak.

10:41 pm, December 26, 2008  
Blogger pedro said...

Jindřich Kalous:

K individualismu a egoismu je tahle společnost vedená. Myslím že je to záměr. Právě proto se dle mého názoru žádné demonstrace před úřadem vlády konat nebudou. Uvědomělá, vzdělaná občanská společnost je hrozba která může něco změnit. Proto ten tlak na demontáž tradičních hodnot, podpora ega, nevázanosti a multikulturalismu. Ale neviděl bych to tak černě, myslím že ty nejspodnější úrovně - obce, komunity, se mohou transformovat pokud změna nebude příliš rychlá. Tam kde chybí společenské a kulturní vazby, když půjde do tuhého, humanita půjde stranou. V tomhle je historie taky plná příkladů.

11:50 pm, December 26, 2008  
Blogger M. said...

Jindřich Kalous:
1/
My , tj.zbylých 99% společnosti nejsme hybateli událostí, jsme v jejich vleku. My neurčujeme prostředky ani intenzitu společenského a ekonomického nátlaku. Ve vlastním zájmu ale nějak reagovat budeme muset.
2/
Zatmění humanity není přání ani moje, pravděpodobně ani nikoho na tomto fóru. Ovšem ušlechtilých myšlenek se ještě nikdo nenajedl.
3/
Nejsem chlapec, zlatý šedesátý pamatuji také. Hodně hustý doby rovněž. Právě proto vidím situaci trochu ostřeji. Nezapomínám a nedělám si iluze.
4/
„Proto mi prosím nepodstrkuj, že volám po zachování blahobytu.“
Nic osobního, to bylo míněno obecně,ale omlouvám se.
5/
„Ať se tu kdo chce vysmívá volání po občanské společnosti“
Nikdo se nevysmívá ! !
Za celých 18 let občanská společnost nefungovala. Na tuhle návnadu skáčeme pořád stejně nepoučitelně jako pstruh na třpytku.
A znovu se recykluji „Nic takového neexistuje a pokud to mají některé spolky v názvu, je to jen marketingový trik zastírající komerční, nebo PR aktivity.“
6/
„…převezmou iniciativu M-ové a jim podobní.“
Žádnou iniciativu přebírat nebudou. M-ové jsou znechuceni a unaveni neúspěšnými pokusy o vytvoření sebevědomé spravedlivé společnosti. Někteří se snaží odejít mimo společnost někam do samot a soběstačnosti. Pouze v případě napadení či omezení se budou bránit v mezích platných zákonů. Žádný strach, M-ové nejsou a nebudou Rambové. Došel testosteron. :)))
7/
„Totéž platí i pro vyšší úrov……“
Moc mě baví Vaše neúnavná snaha a apely na probuzení společenského života. Jenže společnost nespí, ona je hlubokém bezvědomí, na pokraji klinické smrti. Uvědomujete si po 18 letech tento stav ?
Jak jinak si chcete vysvětlit postoj občanů k současným událostem ?

„…Až tam ty davy budou stát…“
Pokud by neplatil předchozí odstavec,ty davy už tam dávno stojí.

7:08 am, December 27, 2008  
Blogger Judicator said...

Toto sem asi teď nepatří, ale přesto.

V prvé řadé by se mělo zkoncovat s pseudohumanismem, který také propaguje "naše" vláda na jisté občany. Myslím tím "nepřizpůsobivé" občany a jim podobní. V období krize na podobnou humanitu nebude nálada, však v dnešní době je nálada již na bodu mrazu. Nebude čas, nálada a ani peníze se stále dokola starat o tyto občany, řešit jejich problémy. Jednoduše se s nimi zkoncuje. Pokud to nepůjde po dobrém, tak to půjde po zlém, třeba i násilím. Nic jiného nám taky nezbyde, protože zde bude mnoho občanů, kteří se ne svoji vinou dostali na "dlažbu" a budou potřebovat nutně pomoc.
No jak to dnes funguje s těmi nepřizpůsobivými občany. Poránu jdou na úřad pro sociální dávky, večír je vidíte stát před kasínem, v hospodách a různých "pajzlech". Když jim něco řeknete, tak Vás v nejlepším případě nazvou "rasistou", v tom horším případě skončíte v nemocnici s polámanými žebry. Jinak nejsem rasista, těmi "nepřizpůsobivými" občany myslím všechny "nepřizpůsobivé" občany ČR.

Konec humanity? Nemyslím si, že nastane něco jako "divoký západ". Lidé, chodící po ulici, na sebe střílející. Myslím, že to není náš obraz, toto je nevýhodné pro každého.

Pane Kalous, nemyslím si, že jsme individualisti a egoisti. Jenomže, v dnešním uspořádání, kdy jde každému jenom o prachy-na koho se chcete spolehnout. Denně slyšíme příběhy typu parťák podvedl parťáka, soused se mstí sousedovi, kamarád podrazil kamaráda apod. S takovou zkušeností se potom nedivte, že se většina spolehá na sebe než na jiné a stávají se z nich individualiti. Pokud se mám na někoho spolehnout, pak mu musím věřit na 100%. A jak chcete věřit společnosti, která Vás zaprodá za kus žvance.

!!!Výzva!!!
Čte tento blog a tuto diskuzi někdo, komu je méně než 30, 25 a méně let. Zajímal by mě totiž názor na světové dění, finanční krizi, peak oil dnešní mládeže, tedy nastupující geberaci, která po nás převezme dluhy, které jsme nasekali a stále sekáme. Jak to vše vidí oni, neboť oni budou tou silou, která to bude muset vše řešit.

12:47 pm, December 27, 2008  
Blogger tono said...

M.
"1/My,tj.99%spolecnosti nejsme hybateli udalosti,jsme v jejich vleku... Ve vlastnim zajmu ale nejak reagovat budeme muset."
Jinrich Kalous hovori ze je treba tlacit na riadiacie struktury v obci a mozno vyssie.A vdruhej vete hovori ze na to su ludia lenivy.V jednom aj druhom ma pravdu.Ludi asi zobudi az poriadny naraz.Ale mna by zaujimalo co myslis tou vetou "nejak reagovat budeme muset".Aj ja si myslim ze by bolo treba reagovat a tak by zaujimalo co si o tom ludia myslia.Ta Kalousova predstava nieje zla ale pochybujem o jej vysledku.Miestni poslanci na obci alebo magistrate to odmietnu ako fantazie.Skus napisat ako si reakciu predstavujes ty.

12:56 pm, December 27, 2008  
Blogger Judicator said...

Tono touto otázkou uhodil pověstný hřebíček na hlavičku. Ze své zkušenosti.

Bydlím v Mladé Boleslavi, takže jsem v cetru dění následků finanční krize. Jak Kalousek říká, že ji téméř nepociťujeme, to není pravda. Propouštění, málo zakázek je tady vidět na každém rohu a každý ví, že to příští rok bude horší a nic s tím nezmůže. Jediné, co můžete, je apelovat na zastupitelstvo, zůčastnit se jeho jednání a pokládat nepříjemné jednání. Položím-li jednoduchou otázku, jak je Boleslav připravena na krizi, dostane se mi strohá odpověď. Pokud bude krize přetrvávat, budou lidem odpuštěny poplatky za psa, případně i poplatky za odpad. Je to hezké gesto, např. tříčlená rodina ušetří za rok 2400Kč, bohužel nedostatečné. Když je oslovíte dále s tím, že by bylo vhodné s předstihem budovat "sociální" byty pro lidi, kteří se dostanou do nouze, stroze Vám odpoví, že to zatím není na pořadu dne, že situace zatím není až tak vážná. Když se jich zeptáte, kdy bude váźná, tak už Vám ani neodpoví a dívají se na Vás jako na pobudu, který tam přišel "otravovat".

Ironií je však další věc. Představenstvo akciové společnosti Vodovody a Kanalizace odhlasovalo citelné zdražení poplatků za vodné a stočné. Proč? Oficiální znění je investice do infrasturktury, čističek vod, zvýśení el. energie. Neoficiální znění je to, že lidé rok od roku vodou šetří=menší zisky společnosti. Nejlepší na tom je, že majoritní podíl v této společnosti má město a přilehlé obce (asi 94%). Když na magistrátu položíte otázku, proč v této době zdražili, opět odpoví ztroze. Čistá a pitná voda něco stojí. Tím končíte.

Tak co mám proboha dělat??? Prostě nemám šanci. V nynější době se rozlížím po nějakém občanském združení (kterému není jedno nastalá situace), jimž bych mohl alespoň trochu pomoci a mohl být užitečný. Sám nemám šanci.

Pro M.
To, že lidé nejsou ochotni jít stávkovat ohledně lis. smlouvy bych neviděl v tom, že jsou líní, ale v tom, že nevědí, co v ní je. Zkuste si přečíst několik čĺánků. Pokud nejste právník znalý mezinárodní právo, vůbec tomu dokumentu neporozumíte a neuvidíte to skryté nebezpečí. To stejne je s radarem. Lidé jsou sice proti, ale prakticky jim je jedno, jestli tady bude či ne. Opět nevidí to skryté nebezpečí, které je uschované za instalací radaru. To samé "drcení" zákoníku práce, ikdyž tady odbory za zákoním vehementně bojují a jak víme, odbory mají za sebou hodné lidí.

Lidé asi nebudou líní a ani lhostejní, jenom si nejsou schopni uvédomit, jaké následky bude mít přijetí lis. smlouvy, instalace radaru, demontáź zákoníku. V tomto jsme jako obč. společnost zaspali.

2:12 pm, December 27, 2008  
Blogger bruto said...

To judicator:
Odpovedám na vašu výzvu. Ja osobne mám 22 rokov a tento blog sledujem každý deň približne od septembra 2007. Takže som tento blog objavil keď som mal 21 rokov. Do diskusii sa príliš nezapájam, pretože moje schopnosti konverzácie nie su ešte dostatočne rozvinuté. Poďme teda k tým bodom ktoré vás zaujímajú.
1. čo sa týka názoru násťročných a takých starých ako som ja na svetové dianie:
Sklamem vás ak vám odpoviem, že väčšina mojich kamarátov nemá ani len tušenia čo sa vo svete deje. Proste ich to vôbec nezaujíma. Ja osobne podnikám, vlastním počitačovú herňu na východe Slovenska. Chodí my tu velmi veľa mladých ľudí. Sledujem ich správanie sa a môžem vám potvrdiť že to nie su dobré vyhliadky. Väčšina mladých ľudí, ktorí my tu prídu na internet, tak z internetu všeobecne poznajú pokec, youtube a ešte niejaké dve, tri stránky na pesničky. Vlastním to tu už cez 2 roky, ale počas celých tych dvoch rokov som nevidel ani jedného mladého človeka do 25 rokov ktorý by si tu u mna prezeral niejaký spravodajský server, nie to ešte tento blog.
Postupne som ale aj ja, tak ako niekolko z vás na tomto blogu, začal presviečať ludí v mojom okolí a informovať ich o nebezpečenstvách ktoré sa blížia. Najprv ma mali za blázna a neverili my. To bolo tak v marci až v auguste tohto roka. V tomto období, keď už je kríza predo dvermi my začínajú veriť, pretože sa ich to začína bytostne dotýkať.
Ale to sa týka len malého jadra mojích najlepších priateľov. Ostatní mladí, keď som sa ich na to pýtal, tak nevedeli zaujať žiadne stanovisko. Takže si myslím, že ak dôjde k niečomu väčšiemu, tak mladí ľudia budú prvý ktorý podlahnú vonkajším tlakom a budú konať skratovo.

Čo sa týka mňa, a mojej osobnej pripravenosti na nasledujúce udalosti:
Kedže mám v práci veľmi veľa voľneho času, tak na internete som prečítal stovky článkov o peak oile, finančnej kríze a nesledujúcich možných udalostiach. Najprv, niekoľko mesiacov potom, ako som sa do toho začítal, som mal na jeden až dva mesiace dosť deprimujúce stavy. Nevedel som sa na nič sústrediť a vždy som premýšlal a premýšlal o tom všetkom. Najprv som chcel všetko to čo som sa dozvedel, niejak podať širokým vrstvám obyvateľstva. Proste som chcel ísť aj za farárom, aj keď ja osobne neverím v boha, a povedať mu čo ľudí čaká aby im to postupne pri svojích kázňach načrtol, potom som chcel ísť na mestský úrad za primátorkou a porozprávať sa s ňou. Ale po skúsenostiach s presviečaním mojích najbližších som to vzdal. A teraz už neverím že väčšina ľudí v mojom okolí dokáže prijať také zdrvujúce informácie a správne ich spracovať. Takže sa už iba sústreďujem na najbližšiu rodinu a priateľov a na budúcnosť sa pripravujem sám.
Moja osobná príprava spočíva v doplnovaní si vedomostí a zručností v rôznych krízových situáciach, ktoré môžu eventualne nastať. Aj keď zdieľam väčšinu názorov na tomto blogu, podľa mojích dostupných informácii som vyhodnotil, že prechod stavu spoločnosti z konzumnej na "rozumnú" nebude mierny, takže sa pravdepodobne nevyhneme možným lokálnym konfliktom, prípadne biologickým, chemickým alebo jadrovým útokom na naše územie a následné prežitie.Myslím si, že toto je ten najväčší extrem ktorý môže nastať. Postupne sa venujem ďalším miernejším dopadom prechodu, ako sú lokálne protesty, hyperinflácia, nedostatok potravín atď.
Napríklad ste si už položili otázku čo by ste robili ak by ste boli doma, ležali na gauči a naraz by začala jadrová vojna? A vy máte 3 hodiny času pokial k vám dozarí spád radioaktívneho prachu z výbuchov, ktorý by k vám zavial vietor. Na evakuáciu zabudnite, pretože by bolo zasiahnuté celkové územie Európy. Čo budete robiť, kde sa ukryjete, ake potraviny zoberiete. Podotýkam že sa musíte ukryť najmenej na dva týždne. A ďalšie týždne nesmiete vychádzať z úkrytu na viac ako niekelko hodín denne. Čo urobíte?
bruto

3:16 pm, December 27, 2008  
Blogger Martin said...

"Čte tento blog a tuto diskuzi někdo, komu je méně než 30, 25 a méně let"


Co se mě týče (ročník 1983), kdybych měl být stručný, tak řeknu, "stojí to všechno za starou Belu" :)

Za největší hrozbu pro minimálně evropskou společnost považuji kulturní levici a islámské fundamentalisty. Tato dvě hnutí se bezvadně doplňují, kulturní levice ničí zbytky starých pořádků a poskytuje těm druhým ochranu a pomocnou ruku. Nedovedu odhadnout, do jaké míry tato spolupráce vyplynula z okolností, či jde-li o nějaké mistrný předem připravený scénář:), ani jestli je ze strany kulturní levice spolupráce bezpodmínečná a na věky daná. Časem se však budou muset její představitelé rozhodnout, dají-li přednost boji za rovnoprávnost žen a homosexuálů, či boji za náboženské, případně etnické menšiny.

Asi jsem v tomto směru optimista, ale domnívám se, že finanční krize by nám z tohoto hlediska mohla pomoci. Shora diktovaná přeměna společnosti na multikulturní ještě nedospěla do nezvratitelné fáze, alespoň východní Evropa zůstala díky komunismu relativně nedotčena a na Západě snad také není všude pozdě. Uvidíme.

Jak tedy plyne z textu, za finanční krizi jsem rád :), jen mi příliš nevyhovuje načasování. Potřeboval bych tak dva až tři roky klidu, abych se stihl jakž takž připravit. Ačkoliv nemám žádné ekonomické znalosti (možná právě proto :), vždy jsem se domníval, že jednou to zkrachovat musí. Nesnáším dluhy a ty rozpočtové deficity posledních let a vědomí, že takto to vypadá skoro všude, mi jiný názor neumožňovaly.

U ropného zlomu platí to samé, jednou to přijít muselo, jen to přišlo dříve, než jsem čekal

Že se stát zadlužil a bude v tom pravděpodobně pokračovat, dokud to půjde, s tím bohužel nic neudělám.
Rodinné zázemí mám dobré a naštěstí se ani nemusím upisovat bance kvůli bydlení. Takže jediné, co mě momentálně zajímá je, abych se, až bude třeba, dokázal postarat o rodiče, případně o přítelkyni a potomky. Z toho plyne, že vydělané peníze hodlám investovat do oprav a upravení rodinné chalupy na venkově a k nakoupení menšího pozemku v místě, aspoň půl hektaru. Jistě, nejsou to žádné velké ideály, ale docela mi to stačí. Od státu očekávám jen to, aby kladl mému snažení co nejméně překážek....

S tím jak člověk stárne, tak vyprchává radikalismus, takže na rozdíl od období před 5 až 10 lety jsem nyní ochoten akceptovat i sociální stát :), ovšem za předpokladu, že se bude starat o ty, co se dostali do potíží vlivem nešťastných okolností, nikoliv těch, co si ze svých "potíží" udělali výhodný kšeft a dovedou si pomoc vyřvat.

3:52 pm, December 27, 2008  
Blogger Martin said...

Co se týče generace obecně, nejsem moc společenský člověk, ale v místě pracoviště se vyskytují spíše mladší lidé, převážně studenti. Řekl bych, že ekonomickou krizi vnímá asi skoro každý a to bydlím v Praze, kam to zatím moc nedolehlo a pracuji ve firmě, kde naopak poslední dobou celkem prudce zvyšují stavy a zoufale shání nové brigádníky... :) Uvidíme, jak dlouho to vydrží.

S ropným zlomem je to o dost horší, snad když ropa stála přes 100 dolarů za barel, ale teď už to je zase mimo zorné pole.

Konkrétní přípravy nečiní skoro nikdo, případně o tom nic nevím.

4:11 pm, December 27, 2008  
Blogger Herbage said...

Já jsem mladší než Bruto a Martin, ale vidím to podobně. Je mi teprve 20, ale o světové dění se zajímám aktivně již od 17. Čtu různé blogy, zpravodajské servery, knížky a dělám si takovou vlastní mozaiku. Co se nastupující generace týče, tak mé pocity jsou smíšené. Vyloženě špatně na tom nejsme, i když to je možná dáno tím, mezi jakou skupinou lidí se pohybuji. Mládež sice podléhá různým modním vlnám (hip hop, disco, punk), ale většina to stále považuje za nenormální, takže se po menších výkyvech vrací do normálu. Překvapilo mě, že značná část mladých se zajímá o duchovní hodnoty, čte Bibli, ale i třeba Dostojevskiho, poslouchá vážnou hudbu a to třeba i v 15ti. Také nedůvěra vůči mainstreamovému tisku je značná. Mladí lidé nejsou zlí, ale potřebují správně nasměrovat. Je zde mnoho negativních efektů, jako lhostejnost či zaneprázdněnost rodičů(měkcí otcové, asociální matky), velký vliv TV na výchově, později computeru (porno, hry, plitká zábava), málo dobrých učitelů na školách(především chlapů, kteří mají přirozený respekt. Velký problém jsou pseudohumanisté, kteří zakazují bít děti(opodstatněné, znám skvělě vychované lidi, kteří v životě nepoznali facku od rodičů, leč všeho moc škodí, rovněž znám případ, kdy si matky stěžují, že jejich "synáček" dostal ve škole od učitelky facku, a přitom jí poslal do prdele - to se stát mně, tak dostanu ještě výprask doma, že bych si týden nesedl), rovněž známe jevy jako pozitivní diskrimance atd. Jsem rád, že se z naší země nestal tavící kotlík a držíme se dál od cizích kultur, leč pomalu ale jistě umírají naše hodnoty a je jedno jestli je nese bílý nebo černý. Co se oil peaku týče, tak drtivá většina jen ten název slyšela, ale má ho spojený s ekoteroristama. Ostatně, i já si myslím, že je ropy dost, že se jí neuvěřitelůně plýtvá a zkrátka až půjde do tuhého, tak stát jí přesměruje do zemědělství a nezbytné dopravy, takže úvahy o ať už o pluzích tažených voly či nějakými traktory na solární pohon mi přijdou zcestné. Jenže to je samozřejmě racionální přístup a tak se vždy naše společnost nechová. Rozhodující vliv na vývoj lidstva nebude mít ani technický prokrok, ani nějaký komunismus alá zeitgeist, ale ukázat lidem, že energie je vzácné zboží, že není zadarmo, že se bez té plazmové TV klidně obejdou a že jablka chutnají stejně dobře jako banány nebo pomeranče. Jsem přesvědčen, že naše republika zdroje má a že je téměř energeticky soběstačná, ale pouze když se všichni uskromníme a naučíme hospodařit. Pravda, nebude nás asi 10 milionů, ale politika jednoho dítěte by mohla být humánním řešením.
Myslím, že stejně budeme ve vleku světových událostí a tam se bude lámat chleba. Shodnu se s panem kalousem, že musíme přežít jako společnost, ne jako skupinky ozbrojených osad, proto se ani nijak zvlášť do nějakých survival příprav neženu. Ano, doba bude zlá, ale buď přežijem všichni nebo nikdo. Spousta lidí zde asi čeká, že příjde něco jako biblická povodeň a Bůh zachrání jen ty charakterní, silné a pracovité. Ale jak známe z různých katasrof, přežijou hlavně podrazáci, vyžírkové a podobné živli. Jak se řiká, hřbitovy jsou plné hrdinů. Jak zde někdo psal, pokaždé měla doba nějakou ideu, za kterou lidí šli. Já třeba čtu Solženicyna a například povídka Ve vyšším zájmu je skvělým příkladem. Tam děti z vlastní iniciativy pomohli ve svém vlastním čase zadarmo postavit novou školu a dotírali na učitele, kdy už tam budou moci nastěhovat nábytek. Nemyslím, že by Solženicyn byl nějaký budovatelský snílek, zkrátka taková byla doba. Děti chtěli změnit svět k lepšímu, pilně studovali, vzdělávali se. dnes bychom se tomu nejspíše smáli, u nás se studuje ne ayb člověk něco věděl, ale aby se někde zašil a nic po něm nechtěli. Myšlenka záchrany lidského druhu by měla být opět dostatečným sjednotitelem. Rychle jsme si zvykli na blahobyt, o to hůře si budem odvykat, ale je to možné. Jediné co jsem zatím udělal je, že jsem se přehlásil ze školy aplikovaných věd - kybernetika na školu elektrotechnickou obor energetika. Myslím, že nebude mnoho kapitálu na investice do modernizace výroby, protože hlavní vlna moderznizace výrobních procesů už proběhla, do další nebudou peníze a když už, tak na úkor lidí, kteří přijdou o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že v budoucnu bude potřeba pracovní místa vytvářet a ne likvidovat, tak jsme takovou volbu povolání neshledal nejšťastnější. Navíc je to je práce, kde člověk nepracuje nastálo, ale jen dělá projekt za projektem a když nejsou projekty, není práce. Nevím, zda-li energetika je tím pravým oborem, ale snad se tam naučím různé praktické věci a můžu se vrhnout třeba i na elektropohony, solární či větrné elektrárny či klasickou energetiku, rozvody elektrické energie atd. Momentálně nezbývá než čekat, jak se vše vyvine.

6:22 pm, December 27, 2008  
Blogger Minduton said...

Po náletech v pásmu Gaza 280 mrtvých. Izrael vyhlásil mobilizaci 6 tisíc záložníků, připravuje se pozemní ofenzíva.

To jsem zvědav, zda Arabové tentokrát také utáhnou kohoutky... sejdou se až v pátek, v Kataru.

3:41 pm, December 28, 2008  
Blogger Turin said...

Zdravím všechny diskutující,

narazil jsem na následující informaci a zajímal by mne názor zdejších diskutujících na věc:
http://www.investmenttools.com/futures/bdi_baltic_dry_index.htm

8:50 pm, December 28, 2008  
Blogger Gregario said...

Musím veřejně ocenit práci Jindřicha Kalouse : http://www.blisty.cz/2008/12/29/art44437.html
Výtečná práce !!

8:20 am, December 29, 2008  
Blogger alex said...

na foru i tady se zminovala publikace o mestech zmeny a jednou zde byl odkaz i na fiktivni historicky zapis jak jizni cechy prezily ropny zlom

mozna by stalo za to tuto myslenku ozivit a znovu zacit vymyslet v nekolika kategoriich:
rodina, mala vesnicka, vesnice, mestecko, sidliste, velke mesto co vsechno je mozne udelat aby se mohla prezit fuinancni krize a ropny zlom

zajimave by bylo to postavit formou romanu, kde by se propletalo nekolik linii ale nikoliv jako horror ala malevil, nebo tma, ale jako rozumna prirucka typu svycarsky robinson co lze delat a jak

k romanu by mohli vychazet technicke dodatky popisujici jednotlive postupy v textu zminene
napriklad vyroba mydla
pestovani psenice atd.

citi se nekdo natolik literarne zdatny aby se k tomuto pridal ?

napada mne nekolik moznosti jak v jednotlivych urovnich postupovat a urcite hodne z vas ma znalosti a schopnosti toto pripravit

jinak dekuji J.Kalousovi za pekny clanek na blistech

11:21 am, December 29, 2008  
Blogger Markus said...

To Alex: Je to zajímavá myšlenka, s tímto tématem mám osobní zkušenost v podobě samozásobitelské komunity, která se pokoušela odpoutat se od dnešní civilizace, jak to probíhalo, jaké byly problémy a jak to nakonec dopadlo. Byly třeba stanovit hranice v jakých se to mělo odehrávat: jaký bude podíl ruční práce, jaký pozemek je třeba na osobu (my jsme měli dodstatek-3ha/os), odkud získat energii - z obnovitelných zdrojů? Ale kde vzít fotovoltaické panely, větrné elektrárny atd.? K tomu je třeba špičková technologie s velkou spotřebou spotřebou energie. Kde vzít nářadí, jak vyrobit prkna, trámy, tašky? Ručně? Jak vychovávat a vzdělávat děti … atd.
Měli jsme pekárnu na pečení chleba, ale to znamená sehnat dřevo, nařezat, naštípat, zadělat těsto, upéct a to alespoň dvakrát za týden. Umí to vůbec někdo? Atd. … Bohužel, nesmíme si to plést s víkendovou zábavou, protože tady jde o život.
A tak bychom mohli pokračovat. Více komunit by mohlo tvořit vesničku, obec, městečko, okres … znamenalo by to dělbu práce. Mimoděk připouštíme, že si pro předměty zajdeme do obchodu, do kterého je dodají dílny nebo továrny, které však musí fungovat. A nakonec dojdeme k tomu pro ty naše vesničky potřebujeme průmysl, ve kterém pracují lidé ze sídlišť atd. … Pakliže bychom to neměli, tak by stát musel přejít na středověký způsob obživy ovšem s ohromnými obětmi lidskými i materiálními, protože jednorázový přechod je něco jiného, než když se to postupně vyvíjelo.
Takže něco takového popsat by bylo obtížné a pravděpodobně nevěrohodné, všechno by asi bylo jinak.
Do nového roku přeji hodně štěstí.

9:45 pm, December 29, 2008  
Blogger Judicator said...

Děkuji všem za reaci na moji výzvu. Jinak:
To Bruto:
Zajímám se o survivalismus, je to takový můj koníček. Zajímám se o to, co dělat v krizových situácích, jak reagovat ve vyhrocených situacích, osobní připravenost na různé havárie apod. Nechci tady "plevelit" tuto diskuzi o survivalismu, takže - pokud máte zájem, napište mi na overkill@post.cz a můžeme si vyměnit spoustu užitečných a cenných informací. Jinak doufám, že je nikdy nebudeme potřebovat.

To Kalous:
"Přepychový" článek. Stručně, ale jasně řečeno, o čem krize je a jak vznikla. Zavedl bych to jako povinné čtení nejen pro všechny studenty ekonomických škol, ale i pro ty, co se za odborníky vydávají.

To Markus:
Ono nejde o to upéct chleba. To bych řekl, že je to to nejjednodušší. Naštípad dříví, zadělat těsto a péct. Účastnil jsem se několikrát pečení pravého domácího chleba v rekonstruované peci z 19.st. Problém je v ingrediencích. V dnešní době si je koupíš, případně si koupíš zrna pšenice, "pomeleš" na mouku apod. V době, o které se bavíme, bude největší problém si pšenici vypěstovat.

Jak by měla vypadat linie románu. Jak bylo řečeno, třeba tři, čtyři rodiny v jednom okrese. Rozepsat specifika jednotlivých rodin, dovednosti,...apod.

1 rodina - žije na vesnici a věnuje se pěstování plodin
2 rodina - žije ve městě a věnuje se (jak soukromě nebo v továrně) výrobě mýdla nebo tašek nebo různých prac. pomůcek pro zemědělce.
3 rodina - členové jsou zaměstnáni v krajské("okresní") samosprávě jako policisté nebo hasiči nebo doktoři
4 rodina - údržba infrastruktury (energetika, vodohospodáŕství, cesty)

Jinak moc dobrý nápad, nicméně nejsem literárně zdatný jedinec, takže asi moc nepomůžu.

2:34 pm, December 30, 2008  
Blogger che said...

Jak na vás působí povinný optimismus našich odborníků - analytiků ve sdělovadlech?

10:04 am, December 31, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To Che: Oni už ti "odborníci" ani nejsou moc optimističtí, většinou že nevědí co bude (hejno černých labutí zastřelo jejich analytické schopnosti:-) nebo, že krize bude trvat nejméně 2 roky. Spíš jde o to, že přestože se pojem krize zabydlel v masmédiích, tak stále není žádná informovanost o skutečné monstrozitě krize před námi. Pořád se tak předkládá nejoptimističtější varianta - nyní je to recese. Jak dlouho se to bude teď plácat na suchu - měsíce, možná rok nebo i déle, ale vysoce pravděpodobné je, že cca 2012-2016 se projeví dopady peak oilu a v energetickém sektoru se žádný bail out jen tak udělat nedá. Tím začne krize "se vším všudy".

Co se týče předchozích příspěvků, tak stát samozřejmě bude muset nějak zajistit zkrachovalým bydlení, to je jasné. Nemyslím, že dluhy se jim jen tak smažou, tak lehké to nebude. Někomu budou dlužit dál a ten někdo si to nějak "vybere".

Já nesdílím optimismus, že v případě rozsáhlého krachu nemůže minimálně lokálně dojít na Mad Max variantu. Pokud by selhalo zásobování energií a základními potravinami na déle než odhadem 4-7 dní, tak mnoho lidí nebude mít co jíst. Jejich byty budou problematicky obyvatelné. Město se stane "klecí" - zoo bez ošetřovatelů. Co ti lidé asi budou dělat? To jsme viděli v New Orleans a jinde.

Nikdo si takovou variantu nepřeje, snad se to ČR vyhne, nikdo si nechce hrát na Ramba ani Rockatanského ale můžete ji vyloučit? Ne.

Když se Kalouska zeptají, co když zkrachuje Škodovka?, tak on se o tom nechce bavit - je to prý sci-fi..... Přitom jistě ví, že je to na pováženou a nechce tak aspoň dělat "paniku". Nemluvme o tom nebo se to přihodí doopravdy! Jestli to došlo až do této fáze, že se ministr financí nezmůže na nic lepšího, tak věřící ať se modlí a zbytek ať se připravuje jak nejlépe umí, protože spoléhat na "moudré" vládce by nemuselo být úplné bingo...

Bylo by přehlednější, kdy se různé otázky probíraly na fóru pod různými vlákny a ne pořád tady.

3:10 pm, December 31, 2008  
Blogger M. said...

Možná je to trochu mimo mísu, ale mám pocit, že jako názorový proud této diskuze se začínáme ocitat v podzemí. V této chvíli jsme s vysokou pravděpodobností jen „naivní disidenti pod kontrolou“.Lehce paranoidní názory a vize účastníků,nejspíš i pasivních koukalů se ukazují jako slabý odvar reality za dveřmi. Pravděpodobně dochází k skryté totální řízené destrukci hodnot lidských práv v zákrytu za globální krizí. Zatmění humanity, proti kterému se ohradil Jindřich Kalous (tedy pokud správně chápu) je zde, jenže si to nejsme ochotni připustit. Jindřich Kalous se v uvedeném článku zabývá konstruktivním řešením hospodářských problémů v civilizované společnosti respektující listinu základních práv a svobod. To je obrovský fatální omyl ! Vládnoucí „elity“ si nic takového nepřejí a mají k dispozici dokonalý represivní systém, kterému teď dodávají již jen zákonný rámec. Největším nebezpečím pro společnost nebude hospodářská krize nebo krachy bank, ale státní teror a absolutní kontrola všech občanů. Tedy pokud včas neprozřou a nepostaví se velmi rychle a tvrdě na odpor. To se však bohužel nestane,protože společnost je zatím ovčanská.

Jak jinak vysvětlit strategii policie „pomáhat a chránit“. Komu a co? Před kým ?
http://www.denik.cz/z_domova/policie_pytel20081230.html
Jak jinak chápat archivování veškeré el. komunikace a možnost on-line monitorování veškeré komunikace zpravodajskými službami?
Jak jinak vysvětlit úsilí o vytvoření databází DNA ?
Jak jinak vysvětlit „humanitární bombardování“ palestinců, zabalené do mediálně stravitelného balíčku ? Ženevské konvence jsou jen cár papíru?. Já osobně to chápu jako direkt do držky okradeného. Pokud o letošních vánocích někdo střílí „andělský oheň“ po lidech v Palestině za souhlasného pokyvování civilizovaného světa, nelze vyloučit, že příští vánoce může „andělský oheň“ někdo házet na hlavu nám.
Atd………………………………..

Neměli bychom mlčet , jinak budeme spoluvinni za proměnu světa v globální koncentrační tábor !!


Letošní rok byl plný otázek, příští rok 2009 bude rokem odpovědí.
Přeji Vám všem hodně štěstí.
A ještě chci poděkovat TT za vytvoření tohoto fóra.

M.

3:55 pm, December 31, 2008  
Blogger Thon Taddeo said...

To M: Tento systém má k dokonalosti velmi daleko. Pokud se budou tenčící se prostředky vynakládat neefektivně (jako zhusta dosud), což by bylo i na tebou zmiňovaný superrepresivní aparát nebo zvýšené zbrojení, tak to v situaci tenčících se zdrojů akceleruje kolaps a ve svém důsledku i ztrátu kontroly. Státní teror byl vždy receptem na revoluci.

Policie má pomáhat a chránit ČR a občanům - před kým? Před agresory - zloději, násilníci, vrazi apod.

Co se týče dalšího vývoje, tak v případě zázračného technofixu a "lineárního" pokračování technologického rozvoje, což sice nepokládám za pravděpodobné, ale nelze to zcela vylučovat, by rostoucí komplexita vedla dále k růstu hrozeb stabilitě a existenci systému. Pokročilá technologie by nakonec hrozila tím, že zbraně hromadného ničení by byly čím dál více dostupné i malým skupinám nebo dokonce jedincům. V krajním případě by pak časem mohla situace ústit v to, že by mimořádně destruktivní zbraň bylo možné vyrobit "na koleně".

To je dnes naštěstí jen sci-fi, ale za 50 nebo 100 let by to mohla být realita. Jako "příklad" lze uvést třeba nějaký virus nebo studenofúzní bombu. Taková situace by pak znamenala reálnou hrozbu zničení civilizace nebo dokonce lidstva byť jen několika nebo jedním jedincem. S tím jak technologie postupuje je logicky nutná i její kontrola a skrze ní i společenská kontrola jedinců, včetně systémů "Velkého bratra". To je nedílná součást rostoucí komplexity systému. Časem by kontrola asi dosáhla úrovně "čteček mysli" nebo dokonce vytvoření "úlové mysli". Svoboda je v tomto případě opravdu poznaná nutnost. Nemusí se mi to líbit, ale tak to je. Nic z tohoto se pravděpodobně neuskuteční, protože kolaps příjde dřív.

8:23 am, January 02, 2009  
Blogger bezkar said...

Jako zatím „pasivní koukal“ se chci přidat k diskusi. Původně jsem začal s bojem proti větrníkům, když nám začalo hrozit zastavění našeho okolí desítkami větrníků. Zatím se docela daří se proti tomuto novodobému moru se bránit, viz http://www.zelenalouka.org/ a http://www.unieprokrajinu.cz/.

Teprve po přečtení knihy od Václava Cílka Nejistý plamen jsem pochopil rozsah problémů energetiky včetně ropného zlomu.

Na tomto webu diskutované války o ropu již probíhají, viz oddychová reportáž z týdeníku MF/D z 13.11. o Mirečkovi z Básníků : „Kongo má jedny z největších zásob ropy v Africe a ropa byla důvodem dlouhé občanské války do níž byla zapletena právě Francie. Válka skočila před pěti lety a vyžádala si přes 100.000 obětí.“ Výsledkem bylo že „Total kontroluje přes sedmdesát procent těžby v Kongu. Těží ji přímo v moři a naprosto nekontrolovatelně. Uplácí celou vládu včetně prezidenta.“

Dřív bych tyto odstavce přešel s tím, no jo zase se to v Africe mele, ty si nedají pokoj.

12:32 pm, January 02, 2009  
Blogger Martin said...

Pro M. "Jak jinak vysvětlit „humanitární bombardování“ palestinců, zabalené do mediálně stravitelného balíčku ? Ženevské konvence jsou jen cár papíru?. Já osobně to chápu jako direkt do držky okradeného. Pokud o letošních vánocích někdo střílí „andělský oheň“ po lidech v Palestině za souhlasného pokyvování civilizovaného světa, nelze vyloučit, že příští vánoce může „andělský oheň“ někdo házet na hlavu nám."

Osobně považuji za mnohem větší hrozbu teroristy z Hamásu a jejich kolegy. Izrael mě zde v ČR nijak neohrožuje a ani nevím nic o tom, že jeho mocenské choutky sahaly někam daleko za hranice jeho současného území. O islamistech se však nic takového říci nedá. Naopak se nijak netají tím, že by rádi získali zpět to, co bylo ztraceno v době reconquisty a samozřejmě i ještě něco (pokud možno všechno) navíc. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že s zfanatizovanými muslimy jsou větší či menší potíže všude. Větší třeba na Filipínách, v Thajsku, v Indii, či v Africe. Zatím menší třeba v západní Evropě či Spojených státech.

Oproti tomu Izrael "tropí potíže" jen ve svém okolí a kupodivu jen z toho důvodu, že se snaží naplňovat jednu ze základních povinností státu ke svým občanům, totiž zajišťovat bezpečí a ochranu. Nemusíte souhlasit s právem Izraele na existenci, ale sotva se můžete divit tomu, že když už tu jednou je, tak se snaží ochránit své obyvatele a připomínám, že zatím tak činí velice umírněnou formou. Vzhledem k ohledům Hamásu na vlastní civilní obyvatelstvo je poměr zabitých teroristů a civilistů velice slušný. Dovolím si citaci z aktuálně.cz "Konflikt trvá už šestý den, zatím při něm zahynulo nejméně 399 Palestinců, asi čtvrtina z nich jsou podle odhadů OSN civilisté. Na straně Izraele zemřeli zatím tři civilisté a jeden voják."

Přičemž OSN rozhodně není organizací nějak zvláště sympatizující s Izraelem....

1:18 pm, January 02, 2009  
Blogger Tribun said...

Martine,
vám to nepřijde jako nepřijatelný nepoměr, 3 mrtví na jedné straně a desítky (budu-li se držet konzervativních odhadů OSN a nepočítat ozbrojence Hamásu) na straně druhé? Na jedné straně v podstatě partyzáni s prskavkami a druhé průmyslová vojenská mašinérie? Podle vás, Martine, je genocida "umírněná forma"? Konflikt v Palestině přeci není otázkou posledních dní, ale soustavného vysídlovacího a vyčišťovacího tlaku Izraele, který trvá již desítky let. Životní podmínky na okoupovaných územích nejsou nepodobné ghettu či koncentráku. Očekával bych, že zejména Židé nebudou druhým ordinovat medicínu, kterou okusili na vlastní kůži a která jim tak nechutnala (a ze které se zvedá žaludek většině lidí, sotva o ní jen slyší).

Izrael se silou snaží vyřešit problém, který sám, silou a systematicky vytváří. To nemůže fungovat. A nepomůže, když před tím budeme zavírat oči a donekončena omlouvat Izrael, že si může dělat co chce, že pro něj žádná pravidla neplatí, když Židé zažili holocaust.

Izrael je nikoliv možné, ale nutné kritizovat, tak jako je nutné kritizovat každou sílu, která má chuť a možnost ovliňovat životy jiných lidí. Ať si média říkají, co chtějí, kritika Izraele není ani antisemitismus, ani popírání Holocaustu.

1:42 pm, January 02, 2009  
Blogger Martin said...

Tribune, zasílám Vám odkaz na anglickou verzi charty Hamásu:

http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html

Stačí jen velice zběžné pročtení základních bodů a myslím, že lze snadno zjistit, že žádná dohoda mezi Izraelem a Hamásem prostě není možná.

Kritika Izraele jistě nemusí být antisemitismus, ostatně Izrael bývá kritizován Židy a to i izraelskými (například hnutí Mír nyní). Jenže je třeba si uvědomit, jaké má Izrael v současnosti reálné možnosti 1) nechat se v klidu a bez odpovědi ostřelovat raketami, předstírat že se vlastně nic neděje
2) omezit se na blokádu Gazy (což ovšem stejně vyvolává kritiku

3) reagovat na ostřelování ústupky Hamásu (k čemu by to asi mohlo vést viz charta Hamásu)

4) reagovat silou. A teď je tu samozřejmě otázka přiměřenosti. Nevím kdy naposledy (či jestli vůbec někdy) nějaká ze stran jakéhokoliv konfliktu brala ohled na to, aby byla odpověď přiměřená síle použité útočníkem. Maximum co lze rozumně očekávat od morálně vyspělejšího protivníka je to, že se bude snažit maximálně omezit civilní ztráty nepřítele, přičemž však bude usilovat o maximální potření ozbrojenců Ale asi těžko to, že když Hamás vystřelí 10 raket na Sderot, tak Izrael vystřelí 10 raket na Hamás City, nebo, že když Hamás zabije náhodou Izraelského civilistu, tak Izrael zabije palestinského civilistu....takto se přeci války nevedou a nikdo nemůže ani do budoucna nic takového očekávat.....

Mimochodem, na co asi v českých médiích také nenarazíte:
Člen Hamásu zavraždil před několika dny egyptského pohraničního strážce a v Egyptě dokonce byla celkem velká demonstrace proti Hamásu....

http://www.sandmonkey.org/2008/12/31/30-thousand-egyptians-turn-out-for-officers-funeral/

2:28 pm, January 02, 2009  
Blogger Martin said...

Abychom to tady příliš nezaplňovali, založil jsem k Izraeli a Arabům/Palestincům vlákno v diskuzi.

2:41 pm, January 02, 2009  
Blogger ond said...

to martin :
uz som nechcel prispievat do tejto diskusie,ale zda sa ze aspoň niekomu ostal zdravy rozum.

to tribun : základnou povinnostou štátu je zabezpečiť ochranu svojich obyvateľov pred napr.ostrelovním nepriatelskými raketami.Toto sa týka aj Hamasu,avšak pre nich sú naopak dôležité civilné obete,čo najviac civilných obetí.
Izrael má 1 základnú požiadavku :
- unanie práva na jeho existenciu,bez tohto uznania nebude v danej oblasti klud.
Ostatné sú už len viac,alebo menej zložité rozhovory.

4:15 pm, January 02, 2009  
Blogger Herbage said...

Dnes vyšel v příloze Lidových novin rozhovor s panem Valtrem Komárkem.

Reportér: Byl jste prvním místopředsedou v Čalfské vládě. Je pravda, že ta vláda se dodnes schází?

V.Komárek: Já nevím, je možný, že se scházejí. Ale abych pravdu řekl, já tu vládu neměl rád.

Reportér: Ne? A proč?

V.Komárek: Já jsme byl přesvědčen, že naším úkolem je převést ten obrovský průmysl, který Československo mělo, z kolabujících východních trhů na trhy západní. Tady byly desítky velkých závodů, které si dnes už lidi nepamatují. Proto jsem považoval za rozumné využít tehdejší centrální řízení k postupné decentralizaci. ale byl jsem zaskočen svými někdejšími spolupracovníky, prootže oni podle učebnic začali dělat jakýsi tržní model za každou cenu. Tím hlavním nebylo udržet ekonomiku, ale předělat ji. Ono to jejich: "Když bude mít podnik vlastníka, okamžitě bude prosperovat, veškerá bída je v tom, že je to státní podnik. Je dokonce lepší, aby se podnik rozkradl, než aby byl státní", bylo strašně atraktivní. Vystupovali jako mesiášové, kteří nemohou nic zkazit a z toho se stal politický program. S tím jsem absolutně nemohl souhlasit. A největší dluh listopadové politiky je v tom, že nebyla schopná vygenerovat politiky, kteří by dokázali vidět trochu dál, kteří by nežili jen momentální euforií.

9:22 pm, January 02, 2009  
Blogger M. said...

Moc zajímavý
http://www.ct24.cz/domaci/40602-vondra-rusko-a-ukrajina-se-musi-rychle-dohodnout-o-dodavkach-plynu/

A ještě zajímavější
http://www.ct24.cz/svet/40584-ukrajina-podle-gazpromu-porusuje-zavazky-tranzitni-zeme/

6:38 pm, January 03, 2009  
Blogger kovozem said...

Zkouška systému, zkouška systému...

Sem tu pár příspěvků písnul dříve a prvně zkouším novou verzi matrixu - s přihlašováním :-)

Abych navázal na nedávno probírané a výzvu Judicatora. Řekněme, že také patřím k těm mladším neb mi táhne na 30. Když bych se měl zamyslet nad okolím, tak ropný zlom neřeší téměř nikdo, mladí, staří, všechno jedno. V práci i rodině platím za škarohlída, neb občas něco pesimistického prohodím.

K oil peaku jsem se dostal nespecificky. Z části přes stravu, z části přes úspory energií, přes dopravu, přes geologii, klimatologii, náboženství a filozofii a nespočet dalších puzzle dílků. Vlastně i oil peak je jen jedním z dílků...

Momentálně s Přítulkyní řešíme bydlení a v horizontu tak dvou až pěti let Mimíse. Tulince pomalu dávkuji svoje vidění současných problémů, jejich příčin a možného vývoje. Dělám to po dávkách, protože vím, co s jedním dokáže udělat určité "prozření".

Špatně s mladými bych to neviděl. Když se totiž zamyslím, tak nejvíc vidět bývají excesy a malý vzorek mladých, kteří je páchají nebo naopak nepáchají. Většina, která se chová normálně, studuje, pracuje, prostě normálně žije, vidět není. A přesto, že o oil peaku se obecně moc nemluví a mezi lidmi neví, tak mnoho z nich a nejen z mladých, si nějak uvědomuje, že "něco" na současném rozbujelém konzumu a systému založeném na růstu není v pořádku. Mnoho lidí by i možná nějakou změnu uvítalo, ale zatím nějak nikde není vidět "rozumná" alternativa. K vědomí, že "něco" není úplně košer přispívá i současná krize, která může spoustě lidí pomoci otevřít oči a pomoci vytvořit něco jiného. V tomto směru vidím v krizi určitou šanci.

9:09 pm, January 03, 2009  
Blogger pedro said...

Thon Taddeo
Pokročilá technologie by nakonec hrozila tím, že zbraně hromadného ničení by byly čím dál více dostupné i malým skupinám nebo dokonce jedincům. V krajním případě by pak časem mohla situace ústit v to, že by mimořádně destruktivní zbraň bylo možné vyrobit "na koleně".

Takže se máme bát strašáka terorismu? Vždyť velké škody se dají napáchat už teď, možností je dost. Štědře dotovaných všehoschopných náboženských skupin také. Mě osobně přijde, že všechny kroky omezující práva a soukromí pod ušlechtilým pláštíkem boje proti terorismu (nebo jakýmkoli jiným "ušlechtilým" cílům zneužívající strach) v konečném důsledku směřují k "dobrovolnému" předání našich osudů do rukou mocných. Když porovnám technologický vývoj a plíživý nástup totalitních praktik, vychází mi jasná asymetrie. Dnes toho o nás velký bratr ví tolik, že by mu to totalitní diktátoři dob minulých mohli jen závidět. Rád bych se mýlil, ale tuším že krize bude využita k dalšímu utahování šroubů,záměrnému zvyšování nejistoty, strachu a rozdělení společnosti. Nebude potřeba živit žádné ozbrojené složky k ochraně elit. Bude dost dobrovolníků kteří budou následovat mesiáše. Dost těch, kteří se vzdají svých svobod a možnosti rozhodovat o svém životě výměnou za slib lepších zítřků. Tím nemíním nějaké asociace na komunismus, ale ověřené chování části populace v dobách krize. Je možné že někde se společnost rozpadne a dojde to až k bezvládí. Tohle myslím hrozí spíš ve městech s početnou romskou komunitou, nebo v západoevropských městech s početným zastoupením imigrantů. Populace obecně bude chtít udržet status quo (tj. falešný pocit jistoty a bezpečí) i za cenu dalšího omezení práv a svobod. Krize jako plánovaný způsob dobrovolného předání osudů obyčejných lidí do rukou mocných.Docela by mě zajímalo co si myslí i ostatní diskutující o možném nejčernějším vývoji krize společnosti:

1) Totální rozpad všech hodnot. Přežijí jen ti nejsilnější bez morálních zábran. Ozbrojené městské bandy terorizují primitivní samozásobitelský venkov. Totální anarchie, centralizované řízení větších celků společnosti se rozpadlo.

2) Postupné přiškrcování kohoutku. Časem zbavení všech práv občanů, znárodnění veškerého majetku, přídělový systém, perzekuce neloajálních jedinců. Totální kontrola establishmentu nad každou částí života jednotlivce.

9:53 pm, January 04, 2009  
Blogger ond said...

To pedro : počítaj z možnosťou č.2,č.1 len v prípade veľkého vojenského konfliktu s použítím jadr.zbraní.

8:05 pm, January 06, 2009  

Post a Comment

<< Home