Monday, May 28, 2007

Crude – The Incredible Journey of Oil

Ropa – její úžasná cesta

Dokument, který je k dispozici online. Netýká se ani tak zlomu, ale hlavně vzniku ropy a naší závislosti na ní.


Jen tak na okraj posílám odkaz na článek o pokračujícím nárůstu ceny uranu - před několika měsíci 100$/libra, dnes okolo 125$. Elektrická energie z jádra tak bude také nemálo nákladnou záležitostí (pokud vůbec bude k dispozici dost paliva).

P. S. Konečně budu poněkud méně pracovně a studijně vytížen, takže se to snad zanedlouho odrazí i na frekvenci mých příspěvků.

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Bohužel neumím anglicky, tak trochu smůla. Nenajde se někdo, kdo k tomuto zajímavému dokumentu udělá titulky, určitě za to stojí. Jinak ve druhé části něco o peak oilu je.

11:08 pm, May 28, 2007  
Anonymous neo029 said...

- cena uranu je pouze malym zlomkem nakladu na ceku kWh z nej vyrobene, muze dale stoupat
- nedostatek tezby je nyni vykryvan z likvidace jad. hlavic, smlouva USA s Ruskem je platna pouze do 2013, co bude pak? vi pouze Putin :-)

3:07 pm, May 29, 2007  
Anonymous Gregario said...

Něco k tématu z Eurosolaru ,
Na objednávku australské vlády vypracovali Marcela Bilek, Clarence Hardy a Manfred Lenzen z university v Sydney v listopadu 2006 studii "Life-Cycle Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Energy in Australia" (Energetická rovnováha životního cyklu a emisí skleníkových plynů jaderné energie v Austrálii). Ve starostlivě rešeršované a dokumentované 181 stránkové studii se počítá při plánované těžbě suroviny s obsahem 0,15% uranu se zátěží 65 g CO2 na kWh. Již za několik let bude většina jaderných elektráren muset využívat štěpný materiál z podstatně horších ložisek s obsahem 0,04 až 0,08% uranu. K tomuto kritickému bodu zátěže životního prostředí oxidem uhličitým ale nedojde, protože dříve bude dosaženo druhé hranice, jež má pro hodnocení kritérií udržitelnosti mimořádný význam. Při příliš nízkém obsahu uranu v ložisku bude totiž celá energetické bilance negativní. Energetická spotřeba celkového výrobního řetězce uranového palivového článku bude větší, než z něj získaná energie. Tato hranice závisí na kvalitě rudy, vzdálenosti ložiska, technologie zpracování, apod. Je fyzikálně daná a nemůže být ovlivněna ani politickými rozhodnutími, či velikostí investic. Od této hranice již nebude možné získat zpět "šedou" energii, která byla vložena do výstavby elektrárny a získávání potřebného paliva. Atomová energie se stane prodělečným energetickým procesem již ve chvíli, kdy zhodnocení fosilních paliv na vysoce hodnotnou elektrickou energii zůstane po dlouhou dobu stále ještě ekonomicky atraktivní. Počínaje touto hranicí nebude možné řešit energetický problém výrobou jaderného proudu. Podle výpočtů van Leeuwena a Smitha leží tato hranice u 0,01 - 0,02%. Nikoliv tedy dostupnost, ale energetické náklady na výrobu štěpitelného U 238 ukončí dobu jaderné energie. Při velmi pozvolné výstavbě zařízení atomové energie lze podle Petera Diehla (2006) předpokládat, že k této energetické hranici dojde již v roce 2030.
V současné době jsou ještě zásoby štěpného materiálu výhodné, protože se používá materiál, který ještě pochází z vojenského materiálu z dob studené války. Dnešní produkce uranu není schopna již delší dobu pokrývat běžnou spotřebu. A zde leží druhý problém zdrojů, který během asi deseti let povede k zastavení některých reaktorů. Protože se ložiska uranu chýlí k vyčerpání, musí se těžba uranu v nadcházejících 5-10 letech zvětšit nejméně o 50%. Pakliže se toto nepovede, a to se zdá, pak způsobí akutní nedostatek paliva odpojení reaktorů, dlouho před tím, že skutečně zásoby dojdou a nezávisle na ceně uranu.

11:17 pm, May 29, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Nač ten pesimismus? Země není jediná planeta ve Sluneční soustavě. Těžba surovin na Měsíci nebo na Marsu je v každém druhém sci-fi filmu naprosto běžná záležitost :-))

10:31 pm, May 31, 2007  
Anonymous Jura said...

To anonymous: Dovedeš si představit těžbu energetických surovin z Marsu, když se to z hlediska energetické bilance nevyplatí ani z některých oblastí Zěmě ? (já dost blbě)

Sci-fi jsi asi nedokoukal do konce. Pokud se něco těží jinde než na Zemi, tak to vždy a pouze těží korporace (resp. tehdy již megakorporace tj. jestli už není jen jedna, tak jsou poslední 2 a ty spolu bojují o konečný monopol). Tj. i kdyby se to nakonec podařilo, tak se osobně nechci účastnit hiearchie, která díky tomu vznikne (rada ředitelů-vlastníků (stovky lidí) ... zaměstnanci korporace (statisíce) ... zbytek světa nemající nic - zhola nic (miliardy))

11:35 am, June 01, 2007  
Blogger Thon Taddeo said...

Zde posílám odkaz na výše uvedenou studii.

http://www.pmc.gov.au/umpner/docs/commissioned/ISA_report.pdf

To Gregario: Zatím jsem se na tu studii neměl čas podívat, ale jestli jsou ty závěry věrohodné, tak je to další špatná zpráva. Zásadní problémy pro jadernou energetiku tak lze vzhledem k plánované zvýšené spotřebě uranu, kterou urychlí dopady rostoucí populace a zlomu čekat odhadem v období 2020-2030.

3:03 pm, June 01, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Neco k tomu uranu:

http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/B6CD91F7F32767A5C12572F2002F7A67?OpenDocument&cast=1

5:56 pm, June 08, 2007  

Post a Comment

<< Home