Monday, March 19, 2007

Proč volný trh selhává při inovacích v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie?

(překlad článku Jeffa Vaila)

Začněme s předpokladem, že lidstvo musí urychleně nahradit svou závislost na neobnovitelných zdrojích energie skutečně funkčními, udržitelnými alternativami. Konvenční moudrost praví – alespoň ta zaznívající z korporátních mainstreamových médií, že volný trh je nejlepším zdrojem inovace. A nyní otázka: Je volný trh opravdu nejlepším způsobem, jak uvést do praxe životaschopné, tedy udržitelné zdroje energie?

Volný trh bude ignorovat řešení, která nejsou schopna generovat zisk. Kterákoliv firma, která nebude schopna dostát tomuto jednoduchému faktu, nebude podnikat dlouho. Přirozeným důsledkem tohoto závěru tak je, že volný trh bude opomíjet možná řešení, která nemohou být kontrolována buď skrze majetkové podíly (vynutitelné intelektuální vlastnictví, monopolní licence, apod.) nebo proto, že velké ekonomické podniky vyžadují centrálně kontrolovatelné fungování. To znamená, že volný trh fakticky ignoruje řadu možných řešení, která s ním nejsou strukturálně kompatibilní.

Volný trh zbožňuje neobnovitelné zdroje energie, protože jsou snadno kontrolovatelné. V zemích, kde jsou práva na těžbu vlastněna soukromníky, mohou být zdroje surovin kontrolovány prostřednictvím vlastnických práv. Ve zbytku světa mohou být tyto ovládány podobně snadno pomocí exkluzivních smluv příslušných firem s vládami. Obnovitelné zdroje energie však na druhé straně představují vážnou výzvu požadavku volného trhu na tvorbu zisku.

V konfrontaci s touto výzvou se volný trh pokouší adaptovat obvyklými postupy – za použití práv vlastnických, či těch o duševním vlastnictví. Jako příklad lze uvést etanol a ostatní biopaliva. Tento pokus o řešení našich energetických problémů může být snadno kontrolován – jednak skrze vlastnictví půdy, která poskytuje surovinu, jednak skrze patenty na destilační postupy, mikroby, kteří se podílejí na kvašení apod. Nevadí, že biopaliva poskytují podezřele nízké energetické výnosy vzhledem ke vstupům (EROEI) a často vyžadují vládní subvence, otrockou práci nebo vstupy fosilních paliv, či že opomíjejí zásadní problémy, jako nadále rostoucí poptávku po energiích, vyčerpávání orné půdy a konkurenční vztah produkce potravin a energie (biopaliv). Vždyť se dá na nich vydělat. Je tohle to nejlepší, co nám může volný trh nabídnout?

A co sluneční energie? Do inovace v této oblasti investuje volný trh obrovské prostředky. Prakticky všechny však jdou do již zavedené a patentované fotovoltaické technologie. Jinými slovy do technologie, která může být efektivně ovládána za účelem dosažení zisku. Nevadí, že fotovoltaické články jsou sice účelnou cestou výroby elektřiny, ale jen velmi chabým prostředkem jak efektivně vyrábět energii. Proč volný trh téměř úplně ignoruje potenciálně bohatou oblast možných inovací spojených s pasivním solárním designem? Přesně proto, že potenciální výnosy v této oblasti – spojené s alternativním využitím a implementací běžných technologií – nemohou být efektivně kontrolovány zavedenými postupy práva (zejména o duševním vlastnictví). Pokud nemohou být kontrolovány k vytváření zisku, je volný trh k jejich potenciálu slepý. Co na tom, že podle mého názoru je pasivní solarní design jednou z nejslibnějších cest k zajištění našich budoucích energetických potřeb.

A co takhle šetřit energií? Vím, že to nezní moc sexy, ale je to rozhodně účinná cesta jak omezit poptávku. Problém je, že volný trh má opět potíže z toho profitovat. Jistě, trh může provést nějakou inovaci, která vám po zakoupení umožní účelněji šetřit energií, ale už vlastní akt konzervace je zabijákem zisku. Nemluvím tu o zvýšené efektivitě ve využití energie (která jak nám říka klasická ekonomie, snižuje náklady a umožňuje tak spotřebiteli použít ušetřené finance jinde, čímž vzroste celková životní úroveň – alespoň ta pojímaná a měřená jako funkce spotřeby). Ne, mluvím tu o opravdových úsporách – o prostém snížení spotřeby. To už ovšem je pro volný trh sprosté slovo. Myšlenka, že celkově můžeme konzumovat méně energie a poté investovat úspory do statků neekonomické povahy, jako do zvýšeného množství volného času nebo vyšší bezpečnosti zajištěné soběstačností, je vysoce problematická, protože způsobuje prohlubující se pokles HDP (volný čas se nepočítá jako produkt sic!). Představte si: „Tady je můj podnikatelský plán ….. nebudu nic prodávat a až to provedu, lidé budou konzumovat méně. A my zbohatneme!” Jistě, volný trh může nabídnout služby, které lidem pomohou šetřit energií, ale je to trochu jako s virem, který zabije svého hostitele dříve než se může rozmnožit…

Takže když inovace volného trhu selhávají v celé oblasti jednoduché „podomácku” implementovatelné technologie a dokonce nemohou ani brát v úvahu řešení založená na konzervaci a úsporách energie, jsou opravdu tou špičkou možných řešení v oblasti obnovitelných zdrojů? Ve světě, kde těžba fosilních paliv vrcholí, lze při spolehnutí se při řešení našich energetických problémů na volný trh garantovat jen jediný výsledek – nabídnuté postupy nás nikdy nevyváží ze závislosti na dodávkách energie z vnějšku a co hůř, ani jejího potenciálního nedostatku. Volný trh nikde nepříjde s řešením, které by spotřebitele zbavilo závislosti na firmách, které mu poskytují daný produkt, protože kdyby to tyto udělaly, znamenalo by to ztrátu. Stejně tak nebude mít volný trh nikdy ekonomickou motivaci prodávat energii levněji (v dlouhodobém horizontu), protože kdyby to učinil, bylo to ze své povahy iracionální ekonomické chování – vyrábět energii tak levně, že by celková cena světového trhu s energiemi klesala.

Takže pokud to co hledáte, je závislost na dodávkách energie z vnějšku, na dodávkách energie, která znovu a znovu zdražuje, pak je inovace volného trhu vaší volbou. Pokud nicméně dáváte přednost alespoň relativně bezpečné a levné energii, radil bych vám poohlédnout se jinde. Úspory a lokálně implementovaná řešení jsou vhodným začátkem … jen nečekejte, že tyto myšlenky najdou velkou podporu v mainstreamových médiích. Těm jde totiž také o zisk a pokud nedokážou prodat váš čas u televize firmám, které vám chtějí se ziskem prodat své produkty, tak takový příběh pro ně nemá žádnou cenu.

Tolik Jeff Vail. Pokud jste ještě nečetli jeho velice zajímavou knihu - zdarma ke stažení na výše uvedené adrese, tak vřele doporučuji k prostudování.

3 Comments:

Blogger Ixus said...

Myslím, že volný trh má plné právo využít situace a vydělat na nových trendech. Ostatně to tak dělá vždy.

5:52 pm, March 26, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Hmm, každýmu logicky myslícímu človíkovi je jasné že že donekonečna rostoucí ekonomika a počet obyvatelstva je utopie. Trh dělá jen to na čem se nejvíce vydělá, takže jsem zvědavý na osud toho bateriového článku na bázi cukru o němž se dnes dozvídáme z internetových novin. Osobně si myslím že to vyšumí do ztracena z důvodů napsaných v tomto článku. Jinak ještě taková úvaha k vojenské základně USA u nás. Myslím si že těm elitám už docela dochází co se tu bude dít po ropném zlomu, tak tu chtějí mít vojáky USA jako takovou hrozbu těm kdo by se opovážili mít něco proti liberálně-tržní ekonomice. Zjednodušeně, za pár let či desetiletí jim půjde o krky, poněvadž lidé budou hledat viníky a myslím že i najdou, důkazů je spousta. Stejně nezbude za dvacet let jiná cesta než jakýsi kybersocializmus, poněvadž pokud ne, tak tu bude zatraceně horko a nejen z oteplování planety.

4:06 pm, March 28, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Teda sorry, ale takovou volovinu jsem fakt dlouho nečetl, jestli se nyní staví fotovoltaika, tak je to "zásluhou" krajně netržního zásahu našeho zákonodárství (povinný výkup za (zhruba) pětinásobek tržní ceny a garance té ceny na spoustu let), dtto biopaliva, zvyšující se cena zákonitě povede k šetření, musíme si též uvědomit, že energeticky šetrné budovy spotřebují zase spoustu energie na výrobu a dopravu materiálu, atd. atd. ...

10:22 am, July 22, 2007  

Post a Comment

<< Home