Friday, December 07, 2007

Klíčové body z poslední prezentace hlavního ekonoma IEA

5. prosince 2007 přednesl hlavní ekonom IEA Fatih Birol v londýnském Shell Centre prezentaci, z níž překládám následující pasáže:

Úvod

Blíží se nové světové uspořádání v energetickém sektoru (new world energy order).

Na straně nabídky byl s výjimkou nejvýznamnějších členů OPECU dosažen vrchol produkce ropy, což není dobrou zprávou pro IOC (International Oil Companies). NOC (National Oil Companies) budou určujícím faktorem v budoucích dodávkách ropy.

Na straně poptávky pak Čína a Indie transformují globální energetický trh jen samotným vlivem své velikosti a rychlostí ekonomického růstu.

Referenční scénář

Pokračování současné energetické politiky povede v budoucnu k další závislosti na fosilních palivech.

Fosilním palivem, které zaznamená největší nárůst spotřeby, bude uhlí.

Čína a Indie budou zodpovědné za 45% z celkového růstu poptávky po energii v období 2005 – 2030 a za 80% nárůst poptávky po uhlí.

Od roku 2010 bude Čína největším světovým spotřebitelem energie a převezme tak štafetu od USA.

Projekce dodávek ropy do roku 2015

Rovnováha nabídky a poptávky zůstane napjatá.

Do roku 2015 bude třeba dalších 37.5 mbd produkce. Z toho 13.6 mbd, aby uspokojily budoucí poptávku, zatímco 23.9 mbd má nahradit poklesy současných polí (toto je ovšem v zásadě optimistický scénář s poklesy starých polí v průměru o 4% - i CERA počítá s 4,5% a reálně je nutné počítat s vyššími poklesy a zároveň s o něco nižší novou produkcí než se očekává – oba tyto trendy jsou patrné již dnes).

Země produkující ropu by měly na základě současných projektů dodat dalších 25 mbd do roku 2015. Minimálně dalších 12.5 mbd však bude třeba, aby bylo možné vyloučit výpadek dodávek (supply crunch).

Vedle nových projektů v oblasti těžby, tak bude nutné najít cesty, jak snížit poptávku po ropě.

Pěti největším IOC kontinuálně klesal v letech 2001 – 2006 koeficient náhrad rezerv ropy, takže si nebyly schopné zajistit přístup k dostatečným budoucím zdrojům suroviny. Pokud tyto nezaměří své obchodní strategie směrem od ropy, mohou se ocitnout ve vážných potížích.

Prodeje aut v Číně

Čína bude do roku 2030 dovážet 13 mb ropy denně a počet majitelů automobilů vzroste z 20 z tisíce, na 140 z tisíce. Prodej aut v Číně má převýšit prodeje v USA v roce 2016. Západní země by však za toto neměly Čínu kritizovat – počet vlastníků aut v EU je 680 osob na tisíc lidí a v USA dokonce 860.

V roce 2005 Čína uhlí vyvážela, zatímco Indie ho dovážela, takže síťový dovoz (net import) byl u obou blízký nule. Čína však nyní již také dováží uhlí a jeho světové ceny se v minulém roce zdvojnásobily. V období 2015 – 2030, by se měly dovozy uhlí do Indie a Číny prakticky zdvojnásobit. Dříve než začneme tyto dovozy kritizovat, měli bychom si připomenout, že v Indii nemá přístup k elektřině 420 000 000 lidí.

Čína a Indie uvedou v období 2006 – 2015 do provozu elektrárny o objemu 800 GW, což odpovídá veškeré kapacitě uvedené do provozu v Evropě v období 1945 – 2006. 90% z těchto nových kapacit elektrické energie bude pocházet ze spalování uhlí.

Shrnutí

Globální energetický systém se nachází ve stavu, jehož neudržitelnost roste.

Všechny země se potřebují přeorientovat k bezpečnějšímu energetickému systému s nízkým zastoupením uhlíku.

V současnosti zvažované nové postupy mohou mít zásadní vliv (které to jsou??).

Období příští dekády je kritické.

Významné produkční kapacity jsou ve výstavbě.

Nyní zvolené technologie tu budou po další dekády.

Na trzích s ropou a plynem poroste napětí.

Toto jsou globální výzvy a potřebujeme globální řešení.

Země OECD by měly toto úsilí vést.


Následovaly otázky:

Odkud přijde těch projektovaných 25 mb ropné produkce denně?

Víme, že schválené projekty všude po světě, by měly přinést 25 mbd do roku 2015 (to je ovšem stále méně, než 37.5 mbd projektované poptávky). Pokud se budoucí dodávky ukáží být nižší, jsme ve velkých potížích. A pokud tyto projekty nebudou uvedeny do provozu, pak našemu energetickému systému upadnou kola.

Jaké ceny ropy je třeba k tomu, aby došlo k poklesu poptávky a jak se tento pokles projeví?

Špatnou zprávou je, že cenová elasticita ropy klesá, takže růst cen vede je k malé redukci poptávky. Důvody pro to jsou následující: Využití ropy se stále více soustředí na dopravní sektor, kde neexistuje žádné významnější palivo, které by fungovalo jako náhrada ropy. OECD je bohatší než během minulých ropných šoků a může si dovolit nakupovat palivo i za mnohem vyšší ceny. Většina ze současného růstu poptávky po ropě pochází z dotovaných trhů, jako v Číně, Indii a na Blízkém východě, takže růst světových cen ropy (příliš) neovlivňuje poptávku.

Vysoké ceny ropy budou pobídkou ke zvýšení efektivity – očekáváte nějaká překvapení?

Očekáváme vysoké ceny během příští dekády a možná ještě vyšší poté (tak to je tedy překvapení:-)).

Co si myslíte o budoucí roli Ruska?

Rusko má velké energetické zdroje a je blízko Evropy. Ruská vláda významně ovlivňuje energetický sektor a to včetně exportu. 50% prokázaných světových zásob zemního plynu je v Rusku a Íránu, zatímco Katar je třetí. Několik ruských polí vykazuje významné poklesy produkce plynu a do nové těžby se neinvestuje dostatečně – Rusko tak nemusí být v budoucnosti schopné dostát svým vývozním závazkům.

Tolik ve zkratce prezentace F. Birola, jejiž rozšířenou verzi a řadu zajímavých komentářů naleznete zde.

Na závěr jen podotýkám, že tyto závěry IEA jsou ještě stále optimistickou (a pokud možno jen mírně alarmující) variantou. Jakkoliv jsou uvedená prohlášení významná, nelze od nich čekat žádné velké změny, jsou to jen kroky správným směrem. Ty jsou samozřejmě důležité, ale od slov je rychle třeba přejít k činům, protože čas hraje proti nám.

14 Comments:

Anonymous other said...

standardní "síla". Zcela decentně řečeno dle vtipu : Padá chlápek z mrakodrapu a v každým patře, který míjí, říká - Ještě je to dobrý, ještě je to dobrý, ještě je to dobrý...

"...od slov je rychle třeba přejít k činům, protože čas hraje proti nám..."
- A tohle dodávat bylo zbytečný, protože to stejně nikdo ve světě neslyší. Nostradamus to pro následující dekádu vidí taky docela dramaticky - nejsou tihle týpkové nakonec domluveni? :-))

http://sewczech.blog.cz/0702/nostradamus-proroctvi-pro-leta-2008-2009-2010-2011-a-2012

Řekl bych, že to Nostradamovo řešení ropné krize je lapidárně řečeno "překvapivě inovativní" (tedy myslím roky 2010-2015)

10:03 pm, December 07, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Nostradamus předpověděl všechno, i to, že mám děravou fusekli.

9:31 am, December 08, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Tak v osobní rovině to lze určitě, v té státní si iluze nedělám - tahle vláda - to je jedno rozhodnutí horší než druhé.

Když se podíváte na Carterův projev z roku 1977, tak to je defacto zveřejnění ropného zlomu a mitigačních opatření a co se od té doby stalo - absolutně nic!

Problémy se kupí - před týdnem jsme jen o vlas unikli velkému problému - když se podařilo poškození hlavního kanadského ropovodu velmi rychle opravit, i tak je situace napjatá - OPEC - nic, zásoby ropy v USA klesly o 8 mb za týden (naštěstí aspoň stouply produkty). V USA jsou podprůměrné teploty a předpověď na příští týden naznačuje pokračování trendu .......... .

Inflace roste a teprve brutálně poroste, pokud nevypukne na plno recese - respektive bude již poněkolikáté odsunuta - bude to díky masivní inflační politice globálně - v čele s FEDEM a ECB - obrovské injekce likvidity + snižování sazeb (jak diskontních, tak standardních). Tím se možná částečně podaří uhasit požár ze subprimové bubliny a dá nám to nějaký čas navíc - začne se rychle nafukovat další bublina - komoditní - takže kdo teď kupuje komodity, ten bude později vybírat "zisky", respektive bude chráněn před inflačním masakrem.

Část úspor ve zlatě, stříbře je řekl bych velmi rozumná a výnosná politika. Rozhodně je lepší brát zlato než stříbro - pokud na to máte, ale já beru částečně i stříbro - jako potenciální budoucí platidlo (poměr 65 ku 35).

10:41 am, December 08, 2007  
Anonymous other said...

Jen trochu mimo mísu: Výše jsem se otřel o Nostradama a nedalo mi to a vrtal jsem v tom blíž a tudíž chci uvést zjištěné: Málokdo umí přeložit jeho starodávné nářečí do současného a málokdo navíc umí transponovat reálie do použitelné formy a takže jediné, co z toho lze dovodit je to, že až když se něco stane, možná to nějak lze na sebe s textem přizpůsobit. Tudíž veškeré kydy na jeho účet je z 99,99 % účelový blábol. Omlouvám se, polepším se. :-))

7:58 pm, December 08, 2007  
Anonymous judic said...

Obávám se, že až vypukne recese, tak i s ní vypukne i třetí světová přesně tak, jak to prorokoval Nostradamus. Američani se nebudou chtít vzdát žití na vysoké noze a rozjedou to se vší parádou. No a ostatní budou buď s nimi a nebo proti nim.
Co dělat, aby válka nebyla? Jak účinně řešit oil peak? Nedá se dělat nic.Řešení také v nedohlednu. Myslím, že za tuto lhostejnost zaplatí miliardy lidí.

8:50 pm, December 09, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Nostradamus je fáma jak se o nich píše na www.lavka.info
Z jeho vizí lze skutečně vyčíst naprosto vše, doporučoval bych jeho interpretace před x lety - navíc existuje tolik verzí, že některá se určitě na něco hodí.
Jde taky o známý fenomen přitahování katastrof jejich předpovídáním, ono na splněné předpovědi se vzpomíná a nesplněné zapomíná.

10:22 pm, December 09, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Účel předpovědi katastrofy je pro každého zodpovědného prognostika přesně opačný - katastrofu odvrátit.

Místo studia Nostradáma spíše doporučuji studium současných vědeckých poznatků o globální změně klimatu, dostupných dat a analýz (budoucí) těžby a exportu, případně příruček pro kutily apod.

Tam bude reality podstatně více. Nevím co je to za "módu" obracet se od vědy k mystice, od astronomie k astrologii...... a od rozum k víře a pověrám.

2:35 pm, December 10, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Doporučuji projít tento článek.

http://www.theoildrum.com/node/3347

V zásadě to zatím vypadá, že roky 2008 a 2009 by měly být na nové velké projekty vysoce nad průměrem (7-8 mbd nové produkce - v současnosti je to 4 - 5 mbd a 2009 - 2014 4 - 6 mbd). To znamená, že pokud se toto realizuje, tak by roky 2008 - 2009 měly ještě udržet minimálně status quo a doufejme že i snad překonat peak z roku 2005. Zaroveň to ale znamená, že pokud byla produkce dosud rovná a nové projekty byly o větším objemu, než se původně předpokládalo, potom je současný pokles přes 5% ročně. Také to neříká nic o kvalitě těžené ropy.

S rostoucí pravděpodobností, tak ještě nějaký čas na přípravu dostaneme, navíc nová pole se mohou dostat na maximum produkce až za několik let.

Na druhé straně je otázkou rychlost poklesu. Pokud je to nyní 5% a pokud bude pokles akcelerovat, může to většinu nebo dokonce veškerá navýšení produkce vymazat.

Pozitivní je, že trh se přece jenom snaží, jak dlouho to ale bude platné stále nevíme, nicméně oildrumu team na tom pracuje a výsledky se jistě během pár měsíců dostaví a budeme moudřejší.

5:56 pm, December 10, 2007  
Anonymous Jura said...

Předpovědi různých věšťců jsou buď samo sebe podporující (tj. na základě věšťby lidi upraví své chování, že se pak stane i to, co by se jinak nestalo), nebo naopak varující (formovat chování lidí tak, aby se to nestalo).

Je zmatek se vyznat v tom, o co konkrétně v kterém případě jde Takové ty (ne)chci válku ve výsledku znamenající chci válku, boje "za mír" - s kalašnikovem v ruce, ...

Některá samorealizující se proroctví (např. o 3. světové válce a vyhlazení lidstva) lze zrušit silnějším proroctvím .... a taková "bitva" o kolektivní vědomí lidstva (z kterého pak pramení konkrétní destruktivní nebo konstruktivní činy) probíhá právě v tomto období.

10:36 am, December 11, 2007  
Anonymous judic said...

Přečtěte si článek na http://www.novinky.cz/clanek/128773-hrozivy-scenar-pro-arktidu-roztaje-do-sesti-let.html

Tak to se máme opravdu na co těšit.

5:49 pm, December 12, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Arktida bez ledu před rokem 2015.

http://www.novinky.cz/clanek/128773-hrozivy-scenar-pro-arktidu-roztaje-do-sesti-let.html

Grónsko rapidně taje.

http://www.novinky.cz/clanek/128627-v-gronsku-letos-odtalo-dvakrat-vic-ledu-nez-maji-cele-alpy.html

Takže se nám to opravdu sejde vše najednou?! Dopady peak oilu, peak gas, významné klimatické změny, finanční krize........... vše kolem roku 2012-2020.

5:57 pm, December 12, 2007  
Anonymous judic said...

Nejhorší budou možná ty klimatické změny. Zvednutí se hladin moří o metry, doba ledová v Evropě. V Evropě nebude v budoucnu místo pro žití. Po zvednutí se hladin moří nastanou války o půdu, potraviny a pitnou vodu. Poté doba ledová. To zde bude žít pár eskymáku, kteří budou lovit ryby. A to je vize do 20 let. To je vážně síla.

6:52 pm, December 12, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Ufff! Moc čtete :-) Doba ledová je nesmysl. Už dnes Golfský proud jede tak na 50% a cítíte nějaké ochlazování? Teplota se vyrovnává globálním oteplováním. Jsem názoru, že Evropa a zejména jeji vnitrozemí je ideální místo pro život a přežití v budoucnu. Jen si sem nesmíme pouštět araby a podobnou dementní pakáž - to je daleko větší hrozba než tání ledovců nebo peak-oil.

11:43 pm, December 12, 2007  
Anonymous Gregario said...

Vynikající stránky o situaci v Arktidě včetně animací , grafů a satelitních snímků jsou tady :
http://www-nsidc.colorado.edu/news/press/2007_seaiceminimum/20070810_index.html

7:09 am, December 13, 2007  

Post a Comment

<< Home