Thursday, November 08, 2007

Kdy začne pokles produkce ropy Ruska (a zbytku světa)?

Tento příspěvek je překladem klíčových bodů článku S. Staniforda na Oil Drumu a soustřeďuje se na prognózu ruské produkce ropy v krátkodobém výhledu.

Poslední statistiky IEA a EIA ukazují (přes jisté náznaky minimálních poklesů) pokračování globální produkční plateau tekutých paliv (liquid fuel).

Graf 1
Průměrná celková denní produkce tekutých paliv (liquids) po měsících, EIA (zelená), IEA (fialová). Cena WTI (modře).

Zaznamenané poklesy zatím nejsou statisticky významné. Klíčovou otázkou tak zůstává, zda plateau bude pokračovat, skončí s obnovením růstu těžby nebo přejde v pokles.

Staniford je toho názoru, že peak oil je záležitostí současnosti. Fakt, že produkce je ve fázi plateau nám říká, že během zhruba posledních dvou let byly veškeré nové těžební kapacity schopny pouze vyrovnávat síly entropie a chaosu (poklesy těžby existujících polí, geopolitické potíže, dopady hurikánů a nehod i záměrná snížení produkce (cuts) OPECEM – o jejich „záměrnosti“ má Staniford vážné pochybnosti).

Za poučné lze považovat pohled na trendy v jednotlivých zemích. Když se podíváme zpět na období před plateau, tak během let 2001 – 2004, kdy produkce rychle stoupala, zaznamenáváme následující země s výrazně rostoucí nebo naopak klesající těžbou.

Graf 2
Průměrné roční vzestupy/poklesy denní produkce ropy pěti producentů s nejvěšími vzestupy/poklesy těžby v letech 2001 – 2004.

Jak vidíte, dvě zdaleka nejvýznamnější producentské země s největšími přírůstky těžby byly KSA a Rusko, za nimiž ostatní významně zaostávají. Takto vypadá růsty těžby v situaci, při níž existují dostatečné kapacity pro uspokojení rostoucí poptávky.

Pokud se poté podíváme na období 2004 – 2006 (kdy produkce spočívá na plateau), dostáváme následující obrázek:Graf 3
Průměrné roční vzestupy/poklesy denní produkce ropy pěti producentů s nejvěšími vzestupy/poklesy těžby v letech 2004 – 2006.


Jak vidíte, vzestup produkce KSA se zastavil a těžba začala klesat. Rusko pokračovalo v růstu, ale mnohem pomaleji. Žádná další země nebyla schopná účinně zaplnit vzniklou mezeru a těžba tak přestala stoupat.

Nyní se blížeji soustřeďme na ruské statistiky. Následující graf ukazuje měsíční produkční statistiky ze tří různých zdrojů, společně s počtem vrtů, které v zemi operují. Sledováno je období od roku 1997 do roku 2007, tedy celá perioda v níž byla nejdříve znovu obnovena funkčnost ruské ropné infrastruktury po pádu SSSR a poté začaly být užívány moderní těžební metody s cílem zvýšit klesající těžbu (zejména v oblasti starších polí na západní Sibiři).

Graf 4
Měsíční ruská ropná produkce podle tří zdrojů: EIA (zelená), IEA (fialová) a JODI (hnědá). Údaje o vrtech (modrá - původ Schlumberger) zahrnují jak ropné vrty, tak ty na zemní plyn.

Všechna data se shodují na růstu produkce ve sledovaném období. Počet vrtů prudce stoupl.

Než budeme pokračovat, je třeba zdůraznit jeden důležitý bod. Baker Hughes neuvádí data o Rusku, což znamená, že k dispozici jsou pouze údaje Schlumbergera, které ovšem nerozlišují vrty pro ropu a zemní plyn. Je také nejasné, jak přesné tyto počty jsou zejména pro chaotické období devadesátých let. Pro účely této analýzy proveďme zjednodušující předpoklad, že počet ropných vrtů je zhruba úměrný celkovému počtu vrtů a že počty jsou dostatečně přesné, aby byly použitelné. S tímto bodem je však nicméně nutné počítat, až budete zvažovat míru věrohodnosti závěrů této práce.

Poté co znovu poznamenáme, že těžba stoupá, musíme také vzít v úvahu, že rychlost tohoto růstu stabilně klesá. Pokud se zaměříme na meziroční změnu v pohyblivém průměru, dostaneme následující obrázek:

Graf 5
Meziroční změna pohyblivého průměru ruské produkce ropy podle tří zdrojů (EIA, IEA, JODI). Černá přímka je extrapolací současného trendu a je scénářem, nikoliv předpovědí.

Úroveň růstu těžby vyvrcholila přibližně na 10% ročně v období 2003 a od té doby soustavně klesá až k dnešnímu 1,5% ročně. Černá přímka ukazuje extrapolaci k nule na počátku roku 2008. Nulový růst těžby by znamenal vrchol produkce. Dále to znamená, že kumulativní růst těžby mezi dneška a zlomem by byl pouhé 1% (asi 100 000 bd). Je však třeba opatrnosti, protože křivky poněkud vybočily z trendu během roku 2006 a mohlo by se to opakovat, což by vedlo k pozdržení vrcholu produkce. Z těchto důvodu lze zlom počátkem roku 2008 považovat za přijatelný scénář, nikoliv však za jednoznačnou předpověď vývoje.

Pokud vezmeme v úvahu počet vrtů, začnou věci vypadat ještě vážněji. Následující graf 6 ukazuje o kolik se zvýšila produkce s každým vrtem. Z grafu vyplývá kolaps ze zhruba 10 000 barelů/den/rok/vrt na vrcholu modernizace těžby v lednu 2003, na 2000 barelů v lednu 2005 a na pouhých 200 barelů dnes. S mnohem větším počtem vrtů je tak dosahováno mnohem menších vzestupů těžby.

To napovídá, že příležitosti pro tvorbu nových vrtů jsou buď mnohem chudší než během vrcholu modernizace nebo že vlastní poklesy těžby probíhají rychleji a i s novými projekty je tak obtížné zvednout celkovou produkci. Nejspíš je část pravdy v obou tvrzeních. Každopádně začíná být stále zřejmější, že Rusko už nemůže příliš zvýšit svoji produkci a to ani s dalším příkrým růstem počtu vrtů.

A pokud ruský sestup začne příští rok, je pravděpodobné, že uvidíme jak se i svět jako celek posune z plateu a zahájí nezaměnitelně sestup.

Zdroje: When Will Russia (and the World) Decline?

31 Comments:

Anonymous Anonymous said...

super preklad, hned si ho tisknu na studovani

diky moc za obetavou praci

10:53 am, November 08, 2007  
Anonymous other said...

ještě víc k věci by bylo, kdyby se výsledky srovnaly s podobnou víceletou analýzou ruské spotřeby a potažmo exportu. Takhle to vypadá výhrůžně a obávám se, že ta další čísla by Putinovi pod patku přidala větší vrásky.

11:55 am, November 08, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Na tom dělají J. Brown s Khebabem. Já jsem to tam nechtěl psát, ale předběžně z diskuze:

Ruský pokles produkce pro prvních 10 let po zlomu je očekáván kolem -5.1%/rok (+ - 2%). Očekávaný růst spotřeby je 0.3% (+ - 0.8%) a tento údaj je vzhledem k poslední akceleraci domácí spotřeby konzervativní.

Pokles exportu během 10 let po zlomu je zatím odhadován na - 8.2%/ rok (+ - 4%). Střední varianta tak udává nulové exporty Ruska v roce 2024 (low case 2020 high case 2029).

12:09 pm, November 08, 2007  
Anonymous other said...

TT: to je sice o trochu dále než než nedávná extrapolace po anglicku (zde myslím někdy v září), která mířila do roku 2014, nicméně se vývoj jen zřejmě cvičně "zastřeluje" na cílový rok někde kdesi tam. Bylo by legrační, kdyby třeba Voldánová ve zprávách řekla: "Vážení diváci, s plitováním vám oznamuji, že ropovod Družba bude ropu dodávat již jen deset let" :-))

12:21 pm, November 08, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Na současném stavu poznání, je zatím víceméně shoda, že většina velkých producentů bude s exportem nízko nebo blízko nule kolem roku 2020.

2014 - to by byla maximálně pesimistická varianta. Jenže kdyby vám někdo před dvěma lety řekl že ropa bude za 100$/b, dolar skoro za 1.50 k euru, zlato za 840$/unce a ropný zlom už byl, tak byste asi taky koukali divně co je to za kraviny a dnes je to "horká" realita.

Byla by to katastrofa, ale ani takto "extrémní" scénář už úplně nelze přejít mávnutím ruky - to přece není možné.

Pro s problematikou neseznámené to tak určitě je - absurdní nemožnost, ale to my nejsme.

Za poslední měsíce se několik dost extrémních scénářů (KSA za zlomem, hroucení dolaru, rychlý růst cen, IEA připouští supply crunch ....) začalo rychle zhmotňovat.

12:58 pm, November 08, 2007  
Anonymous Robert said...

TT: V tomhle má naprostou pravdu. Navíc jsou tu ještě věštby, které na stejný problém poukazují (např. Sibyla - problém s počasím a energií, Libuše - samohybné trakače atd.). Ať se jim člověk v určité době směje, tak v jiné době se diví jak se vyplňují. Přesto jejich varování nebereme v potaz.

Dále je tu problém, který si my tady v evropě neuvědomujem tolik. Průměrný američan dostává stále +-stejný plat za rok, ale náklady se mu zvyšují prakticky z měsíce na měsíc (viz palivo a všechno co se od ropy dělá a všechno co se dováží). Dostává se do situace, že přestává být schopen splácet půjčky a přichází o majetek. Tenhle problém začne likvidovat systém zevnitř (budou se lidi bouřit a bude jich čím dál víc) a díky tomu slavná Amerika se zhroutí. Nebezpečí z USA spočívá, že je schopna rozpoutat třetí světovou válku se vším všudy. Ze začátku to budou brát jako jedinné řešení, ale postupně si uvědomí, že tudy cesta nevede. Zatím všechny ukazatele tomu nasvědčují. Už začaly mediálně propírat, že je potřeba vojensky zasáhnout na Írán. Z historie tento stát nikdy nevedl žádné velké války jako třeba Evropa. Rozhodně nemá žádné útočné plány, aby něco obsadil jako to udělal Izrael. V době Irácko-Íránské války, Írán mohl snadno obsadit Irák, zabrat mu území, ale přes agresi a napadení Iráku to neudělal. Pochybuji, že by měl zájem o obsazení či napadení Evropy. Robert

5:08 pm, November 08, 2007  
Anonymous Jura said...

To Rusko je pro středoevropský prostor z hlediska dostupnosti ropy klíčové (ČR cca 85%). Vše nasvědčuje tomu, že jí po ještě dlouhou dobu budou mít pro sebe dost (i z Arktidy) ale málo na vývoz.

Údaje o blízkosti zlomu a rychlosti poklesu její těžby v Rusku nedovedu posoudit. Každopádně situace je vážná, akorát to skoro nikoho nezajímá.

5:18 pm, November 08, 2007  
Anonymous other said...

Takže ještě deset let si bude ruský medvěd lízat med z řeky petrodolarů, než dostane ránu do vazu a mužici budou zas třít bídu. Myslím, ideální okamžik, aby se mu hladový čínský kuli zakousl do vazu. My zřejmě budem fandit medvědovi, protože Ha! Ivan! má určitě blíž k člověku nežli podtibetský Čchingi.

6:10 pm, November 08, 2007  
Anonymous sigil said...

To že se nic neděje je asi lidská přirozenost. Otázka je, co by se vlastně mělo dít a kdo by to měl dělat.

Vezměte si globální oteplování. Vědci varují, noviny to otisknou, a nic se neděje. S výjimkou koncertů a cestování celebrit na oba póly.

Jestli se má začít něco dít, musí to začít buď shora, do řídících politických pozic se musí dostat někdo, kdo to nastartuje. Nejlépe s mandátem řešení problému z voleb, takže by to měl mít ve volebním programu. Řešení problému nemusí vyhovovat průmyslové lobby, což tuhle možnost snižuje.
Nebo se musí začít zdola - přijdou davy na Václavák, budou skandovat, že chtějí řešit problém ropného zlomu. Odhlasují rezoluci, podepíšou petici. Možná začne nějaká strana předstírat, že s tím chce něco dělat. Ty davy tu jaksi nejsou, někdo je musí přesvědčit. Samozřejmě někdo, kdo o problému ví a pokládá ho za důležitý. Což v rámci ČR jsme pravěpodobně my tady a nikdo jiný.

6:34 pm, November 08, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Každý si umí představit první fáze adaptace systému, limity rychlosti, sudé liché značky, zákaz jízdy v neděli, o víkendu, zákaz použití automobilů od určité spotřeby, přesunutí části dopravy na železnici atd. Tohle ale absolutně nic neřeší z dlouhodobého hlediska. Zvláště pokud pokles dostupnosti ropy bude v řádu 5 nebo i 10% a více % ročně (a to začíná vypadat jako reálně možné).

To bude znamenat zcela zásadní nutnost změny životního stylu s tím, že situace se bude stále zhoršovat, ne zlepšovat. Jak s tímhle chcete přijít před lidi, kterým se stále tvrdí pravý opak? Jak dlouho to budou schopni a ochotni snášet? Vždycky v minulosti, se krize během několika let vyřešila - 2 - 3 roky vážných problémů a pak postupné zlepšení a odraz od dna. Teď to vypadá na rok, dva, ještě jakž takž normálního průběhu (snad) a pak problémy a 2012-2015 a dále systémová krize s hlubokými výpadky globálního charakteru.

Umíte si představit jak bude populace nas..... . Já bych nechtěl být hromosvodem, který to schytá protože jak dnes probíraly na jednom britském fóru, tohle hrozí v budoucnu padáním hlav a tentokrát ne obrazně.

Zaveďte represivní opatření a jenom to zhoršíte. Tohle je spíš do diskuze na fóru než tady, ale já si bez nadsázky opravdu neumím představit, jak se to poklidně v dlouhodobém výhledu vyřeší globálně i lokálně.

7:42 pm, November 08, 2007  
Blogger globemaster said...

Pánové nastávající problémy vedou k jedinému řešení - válce.Jakého rozsahu to bude si netroufám odhadnout.Konflikt pravděpodobně začne na Blízkém východě a postupně bude narůstat rozlohou.Osobně nevím jak se mám(rodina)na takovou záležitost připravit.Lze to vůbec???

9:46 pm, November 08, 2007  
Anonymous other said...

GM: to chce klid, jinak by člověk zmagořil. Dobrý návod byl třeba teď v televizi dokumentem o výbuchu sopky Krakatoa. Už se to v minulosti stalo, podvědomě to domorodci čekali, ale přesvědčit lidi ráno před apokalypsou lidi aby neblbli a zmizeli, i když už měsíc sopka třásla kontinentem? - nemožné. Jak se připravit? Třeba si srovnat hodnoty, vyčistit boty, nadechnout se a nebát se, ne? :-))

10:06 pm, November 08, 2007  
Anonymous chech said...

Ta valka (nejspise WW3) je vysoce pravděpodobná.
Spravny navod jak se pripravit asi nikdo nevi, jedine si snad vyslechnout co nejvice nazoru a vybrat si. Na foru je ruznych rad spousty.

1:47 am, November 09, 2007  
Blogger Frkojferin said...

No v první řadě demonstrovat proti radaru (tedy pokud jde o mě). To kukaččí vejce je budoucí problém.
Možná se pokusit o prosazení nějakých krizových plánů které by zohledňovali dlouhodobé potíže s nedostatkem energie a kalkulovali by s podobnou situací u sousedů.
Možná připravené kapacity pro zemědělskou soběstačnost? Ale bohužel si za současné situace neumím nic moc podobného představit.

2:52 am, November 09, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Zadnej blizkej vychod - to samotny epicentrum WW3 je totiz prave a jenom ten pitomej radar, pac az tady bude, tak na nej prileti jeden tomahawk, kerej bude z udelani naoko popsanej azbukou, nebo arabskymi klikyhaky - a pak huraaaaa, je potreba vydat se na trestnou vypravu, pac byl napaden spojenec NATO - Parabellum

8:07 am, November 09, 2007  
Anonymous optik said...

V tech geo uvahach neni moc zapocitana ekonomicka stranka veci, prave to, ze treba naklady americkych domacnosti polezou strme nahoru, tak se omezi spotreba, tim i posleze klesne celosvetova ekonomika a pokles celkove zivotni urovne nebude skokovy, ale pozvolnejsi, nicmene ze nejaky bude, je uz ted asi jasne.

Nikdo podle me nedokaze predpoveded rychlost a strmost necoho jako zivotni uroven nebo kvalita zivota, ktera se nemeri jen spotrebou cehokoli.

10:21 am, November 09, 2007  
Anonymous sigil said...

Válka pravděpodobná je. Fakticky asi jediná možnost jak +- přežít je zařídit pacifistickou (neutrální) orientaci ČR. Nejspíš nás to neudrží stranou, ale je to jediný trochu realistický pokus, jak nedostat cizí vojska na naše území nebo aspoň ne jako nepřítele ani nemašírovat na pozice někam do horoucích pekel.

Celkem myslím, že individuální příprava na válku nepovede ke kýženému cíli. V závěru to skončí jako jedinec proti státu nebo cizímu vojsku. Smysl má pokus o změnu politické orientace, ale ten se nejspíš nepovede i za předpokladu že se o něj někdo pokusí:
- je to příliš odlišný styl myšlení od toho na co jsou lidé zvyklí
- nikdo tomu věřit nechce, každý doufá, že není tak zle
- jedna věc je pojmenování problému, jiná shoda na řešení; ani diskutující tady na fóru se na řešení neshodnou, obvykle z důvodů pravo-levých rozdílů
- času je strašně málo
Fakt ovšem je, že se blíží rok s pověstnou osmičkou na konci, studenti chystají na 17. demostraci za přímou demokracii a nasraných lidí je zdá se dost, takže je možná poslední příležitost se pokusit.

10:42 am, November 09, 2007  
Anonymous other said...

frk...: celou dobu tady o tom mluvíme! Blíží se světové lámání chleba a vrstva zaslepených, hluchých jedná ještě jako smyslů zbavení. Samozřejmě radar ANO, protože přijdou chvíle, kde nehájené území bude signálem k vybití hladových přebytečných krků kteří budou na ráně víc než bezprizorní selata. A taky tak dopadnou. To jsi tak bláhový? To je stejné , jako bys na tomhle fóru říkal, že oil forever.

10:42 am, November 09, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To other: To jste OPRAVDU tak hloupy, ze si myslite, ze radar nejake uzemi ochrani???? Ja bych spise rekl, ze je to optimalni cil pro prvni uder - je na rane pekne v centru stareho kontinentu, mimo uzemi USA.....Snad nechcete, aby si Emerycani shodili atomovku na NYC, kdyz uz si s letadly bouraji do mrakodrapu - apropos, jestli chcete zvysit obranyschopnost a myslite to vazne, tak jdete na nejblizsi rekrutacni stredisko ACR, a nechte se naverbovat bez naroku na mzdu. - Parabellum

11:04 am, November 09, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

A jakou válku myslíte - koho proti komu? To myslíte, že USA zkusí napadnout Rusko? To by byla sebevražda - neporadí si s Íránem, Irákem.

Kde vezmou energii na vedení války? americká vojenská mašinerie bez dostatku ropy nefunguje. Dovedete si představit, co by s americkým ropným průmyslem provedla jedna ponorka v Mexickém zálivu? To samé platí pro Severní moře a Perský záliv. Jak obyvatelstvo přijme odvody? To bude za stávající situace politická sebevražda. Jaderná válka je sebevražda obou stran a pro nás je radar vpravdě danájským darem. Ten nás neochrní před ničím a USA jako ostatně každý stát sledují jen své vlastní zájmy a pro nikoho nedělá žádnou dobročinnost. Rusko nemá důvod k expanzi - je největším státem světa a Čína se taky jistě nechce vypařit.

Lokální války budou, možná někomu rupne v bedně a žačnou padat atomové bomby, ale neviděl bych to zase tak černě. Radar tady zatím nestojí a vláda, která ho za současné situace prosadí si podepíše svoji vlastní demisi.

Skoro nic se zatím neděje - malé zdražení a vidíte ty preference vládní koalice ne? Po novém roce bude ODS ráda, že bude mít přes 22% a co za rok, za dva, za tři.

12:14 pm, November 09, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To TT - samozrejme by to bylo vabank - naprostou pravdu mate, ze vedeni rozsahleho konfliktu by bylo energeticky narocne, proto take USA planuje stavbu dost velkejch nuklearnich krizniku s XBR radarem, obdobnym, jako v Brdech - jinak samozrejme tu predstavu mam s tou ponorkou mam....mimochodem, ta ponorka je presne to, co my diskuteri na tomto foru potrebujeme :-) ale vazne: Nesmite se nechat ovlivnit filmem, jako hon na ponorku - pokud byste chtel z Ruska napadnout USA, tak nemusite do Mexickyho zalivu, staci odpalit strely z materskeho pristavu- Severodvinsku - jinak si myslim, ze s tim, jak jde produkce Cantarellu dolu, tak ten vyznam pujde take dolu, a tech par settisic srotu Severni Amerika ozeli - Parabellum

1:36 pm, November 09, 2007  
Anonymous sigil said...

"Jak obyvatelstvo přijme odvody? To bude za stávající situace politická sebevražda."

Vy předpokládáte pokračování demokracie. To se ale téměř určitě nestane. Válka třeba nízké intenzity se hodí už jen k ovládání obyvatelstva. Odvody se sníží spotřeba i nezaměstnanost, a kdo bude reptat nebo se bouřit, půjde v lepším případě do kriminálu. Také se vhodně eliminuje počet obyvatelstva, a umožní to elitám krást nerušeně a bez dohledu.

USA opravdu můžou Rusko napadnout. Přece víte o Projektu pro nové americké století, o Znovuvybudování amerických ozbrojených sil. Ti lidé uvažují o tom, jak napadnout Rusko pro ně beztrestně. To co USA dělají, má v první řadě význam pro zbrojní průmysl - točí se chechtáky. Potom to má význam politický, zvyšuje to jejich vyjednávací sílu. Ale když si budou myslet, že můžou napadnout Rusko beztrestně, nebudou váhat.

Závislost vedení války na ropě vidím jako velmi rizikový faktor. Podkopává totiž obrany (a hlavně útoku) schopnost USA, ale ponechává ji Rusku. Nebudou se USA snažit nějak tu situaci zvrátit? Útok na Írán je z tohoto hlediska pro ně docela výhodný, protože tím těžce poškodí zájmy Indie i Číny, spojenců z rozumu Ruska, aniž by přímo zaútočily na zájmy Ruska. Ty státy budou stát před možností, jestli jít do válečného konfliktu s USA za íránskou ropu, nebo nechat propadnout ekonomiku bez ropy. A Rusko, jestli si chce zachovat spojence které potřebuje, by mělo účinně stát na jejich straně. Otázka je, jak udržet takovou válku jen lokální, ve které USA téměř jistě prohrají.

Při přerušení dodávek z Íránu navíc vznikne větší tlak na ostaní dodavatele včetně Ruska, a Rusko asi bude muset vyjít vstříc spojencům. Což naruší dodávky do Evropy a vztahy s ní.

Docela by mě zajímalo, proč se bojíte radaru, když nevěříte ve válku. Možná, že i bude mít nějaký negativní vliv na zdraví nebo životní prostředí. Ale hlavní problém je, že se jedná o cíl prvního úderu a nástroj válečného vydírání USA.

other: Vaše "radar ano" mi připadá nesmyslné. Radar nás může ochránit před redukcí od někoho, kdo má balistické rakety, za předpokladu, že tomu budou USA chtít. Protože ČR si dodávky potravin nevynutí, útočit bude někdo, kdo potřebuje zemědělskou půdu, může ji v ČR získat a buď tady usadit obyvatelstvo, nebo vozit potraviny domů. Taky by měl ušetřit životní prostředí a nepoužít jaderné zbraně. Takže bych rakety úplně vynechal a daleko víc se bál Německa než Íránu, a vůbec neuvažoval o Rusku, které má zemědělské půdy dost.

1:47 pm, November 09, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Petrobras oznámil objev velkého ropného pole. Údajně má obsahovat 5 - 8 miliard barelů lehké ropy.

Problém ovšem je, že celá zprává nápadně připomíná Jack 2.

Pole je 400 km od pobřeží. Hloubka vody je 3km a ropa je v hloubce 5-7 km!! Tzn. nejméně 8 km hluboko.

Petrobras údajně zahájí produkci na 100 000 bd už v roce 2010-2011. Maximální výkon za 10 let na 500 000 bd.

Dále se o nálezu mluví jako o možné celé provincii (král je ale obvykle nalezen první).

Pole by dokázalo zásobovat USA po 14 měsíců.

Celé to ale působí spíš jako mediální humbuk. Hloubka i vzdálenost od pevniny je extrémní. Objem ropy je samozřejmě jen odhad a kde dnes jedou práce na Jacku 2 a spol., o kterém se tolik mluvilo?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=arYFojM6udEI&refer=news

3:07 pm, November 09, 2007  
Anonymous chech said...

to TT:
ad: "A jakou válku myslíte - koho proti komu"
Myslim valku tech co maji malo ropy proti tem s dostatkem ropy.
Napadeni Ruska ze strany US (jedna z moznosti jak se US dostane k rope) myslim neni zase az takova utopie. Doporucuji prostudovat http://www.blisty.cz/2007/10/30/art36802.html
Celkem z toho vyplyva docela bida na Ruske strane. Sice jadernych hlavic maji dost (3500), ale nemaji dost potrebnych nosicu. V pripade prvniho uderu od US to vychazi pouze na nekolik raket jez by mohlo Rusko skutecne vypalit. V teto souvislosti pak radar v Brdech a 10 antiraket v Polsku dava myslim smysl.

Ze nebudou mit US dostatek PHM pro armadni masinerii? Tomu neverim, proste vojaci budou mit i kdyby na chleba nebylo! Je myslim dost moznosti jak armadu dostatecne zasobit, co mne napada:
- katalytickou hydrogenaci uhli lze ziskat potrebne uhlovodiky
- totalne se zkrouhne civilni obyvatelstvo. Kdo mel za WW2 auto, tak jedine na drevoplyn

Jestli za nejakych 10 let nebude mit Evropa ropu od Ruska tak i kdyz je Evropa absolutne neschopna tak se mi nechce verit, ze to uplne zabali - minimalne jako spojenec US.

4:28 pm, November 09, 2007  
Anonymous Jura said...

Strategií mocných (USA nebo ...) není obsadit Rusko nebo Irán, ale způsobit jejich rozvrat jako v Iráku a Jugoslávii (kde už to dospělo do pro ně cílového stádia vyhlašování samostatných státečků typu Kosovo). Takovéto samostatné státečky rádi prodají svou ropu za US ochranu nebo výzbroj. Takový Kurdistán by byl jistě USA vděčný. Mnohé Ruské regiony také. ... a k tomu jim stačí použít strategii "my vás vybombardujeme do doby kamenné".

12:23 am, November 10, 2007  
Anonymous other said...

když furt o těch válkách. Byli jste aspoň trénovat na Karláku? Byl jsem na městě okolo poledne a kde nic tu nic. Asi halt samý teoretik :-))

9:04 pm, November 10, 2007  
Anonymous Anonymous said...

http://www.penize.cz/zpravy/5516/vazna-ropna-krize-muze-prijit-uz-v-roce-2015/

12:53 pm, November 14, 2007  
Blogger Frkojferin said...

http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/showthread.php?t=716

2:15 pm, November 16, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Přes včerejší neočekávaný vzestup komerčních zásob o 2.8 md/týden (dovozy do USA se pohybovaly kolem 10.5mbd) se cena ropy prakticky vůbec nepropadala a prodává se přes 94$/b.

Přes pozizivní zprávy - objevení Tupi, snížení poptávky podle IEA, vzestup zásob (ovšem v zemích OECD klesly za září o 30 mb a za říjen o 21 mb!) se cena nedostala pod 90$/b. To ukazuje, kde se formuje dočasný cenové dno a že nejde o spekulaci, ale o postupné uvědomování si obchodníků, že vysoké ceny tu s námi zůstanou a dále porostou.

Opec (Saudové) se vyjádřil, že je s cenou spokojen, stejně nad ní nemá kontrolu a zvyšovat těžbu bezprostředně nebude (sic!).

A tady je ekologické auto roku podle USA - ti jsou na tom s ekologií evidentně tak dobře jako jistý "profesor".

http://money.cnn.com/2007/11/15/autos/green_car/index.htm?cnn=yes

2:53 pm, November 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

http://ekonom.ihned.cz/2-22419090-400000_d-c5

Pomalu to už začíná prosakovat.

11:07 pm, November 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Mazec dokument (Simmons, Heinberg Deffeys), který v posledních deseti minutách předvádí jak se za pár let budeme "mít". Jen aby nedošlo i na ten úplný závěr, jak tam začnou padat nukleární bomby.

Oil Apocalypse (History Channel)

http://video.google.com/videoplay?docid=495148273412977176&hl=en

Nemá to tagy, přes google to těžko hledáte, tak dávám odkaz.

8:43 pm, November 17, 2007  

Post a Comment

<< Home