Sunday, September 02, 2007

Kostky jsou vrženy

Když před necelým měsícem Greyzone na svém blogu uvedl, že jsme překročili práh, mohl i přes velmi průkazné satelitní snímky rychlosti tání ledu v Arktidě leckdo pochybovat. Dnes jsme o tři týdny dál a změny, které se za tu dobu udály, nelze označit jinak než jako extrémně alarmující.

Plocha pokrytá arktickým ledem dosáhla rekordního minima na 3, 98 milionech km2 9. srpna 2007. Tento rekord byl dosažen v okamžiku, kdy před námi bylo zhruba dalších pět až šest týdnů tání.

V roce 1970 bylo minimum rozlohy arktického ledu 5, 50 milionů km2. V roce 1980 to bylo 5 milionů km2. Během 90. let jsme dosáhli 4, 50 milionů km2. V roce 2005 jsme se dopracovali k rekordnímu minimu 4, 01 milionů km2.

A pak přišel rok 2007. 9. srpna padl předchozí rekord, ale to byl jen začátek. S každým dalším dnem vytrvalého slunečního svitu odešel i rekord předchozího dne. Po 19 dnech stojíme 28. srpna na novém, dnes už znovu překonaném minimu o rozloze 2, 99 milionů km2.

V minulém století bylo třeba k úbytku 1 milionu km2 dvaceti let. V roce 2007 to trvalo 20 dní!!! A ještě nejsme u konce! Do konce období tání zbývají nejméně 2 týdny a možná i déle. Uvažovat o probíhajících změnách v lineárním měřítku je absurdní. Tohle je exponenciální funkce v plné drtivosti své síly. Zpětná vazba byla puštěna ze řetězu. Hladina Severního ledového oceánu - nyní z části bez ledové pokrývky pohlcuje mnohem více tepla, než zbylý bělostný ledový příkrov, který paprsky odráží. Lze oprávněně pochybovat, že se led během zimy obnoví v plném rozsahu. Když jsem minule psal o Arktidě bez ledu kolem roku 2020, považoval jsem to za pesimistickou variantu. Dnes to spíš vypadá na variantu optimistickou. Pokud může být rekord meziročně posunut o víc než 1 000 000 kilometrů čtverečních, potom může led v létě zmizet už během příští dekády. Před rokem nemyslitelné se dnes stává reálnou možností.

Jak tyto změny působí na ledovce Grónska? Chce o tom někdo spekulovat? K poklesu teplot a stabilizaci tání této oblasti to přispívat nebude! Pokud si vzpomínáte na Nepříjemnou pravdu, tak se Al Gore zmiňoval o konci poslední doby ledové, kdy začaly ustupovat ledovce v Severní Americe. V té době se v oblasti od Velkých jezer až k pobřeží Atlantiku vytvořilo obrovské tající jezero, které se nakonec vylilo do Atlantického oceánu, což způsobilo zastavení Severoatlantického proudění a během dekády vrhlo Evropu zpět do doby ledové na další milénium. Ale to se nám teď přece už nemůže stát! Severním Amerika už není pokryta ledem! Leda by v oblasti Severního Atlantiku byla ještě nějaká jiná velká masa ledu!

Cena pšenice láme v posledních dnech rekordy. Hranice 8$ za bushel je zdolávána právě nyní. Ceny během minulého roku vzrostly o 96 % a tak zdražení chleba a pečiva, které u nás v poslední době probíhá v řádu 20 % lze vzhledem k budoucím cenovým hladinám považovat nejspíš za kosmetické. Myslete na to, až budete v ruce držet tankovací pistoli. Biopalivová psychóza dorazila i do ČR a energie, živiny a voda vydaná na výrobu téhle nebetyčné zhovadilosti nám všem budou za pár krátkých let setsakramentsky chybět. Neskutečně stupidní žvásty o významu biopaliv při ochraně ovzduší už u mě nedokáží vzbudit ani pohrdlivý úšklebek a blednou jen před demagogií vrchního radarového propagandisty. Pokud jim jejich autoři věří je to trapné. Pokud cíleně dezinformují, je to na zvracení. Biopaliva jsou jen jedním z prvních zoufalých a z povahy věci nutně neúspěšných pokusů, jak udržet růst současného systému. Dopady jejich produkce pociťujeme už teď všichni a bude to jenom horší – mnohem horší. Smutným faktem je, že na současné produkci ve výši 1 500 000 bd jsme stejně závislí jako na ropě a kdyby byl tento program zastaven, vyvolalo by to na trzích s tekutými palivy rychle pořádné zemětřesení a to se přitom stále jedná “jen” o objem exportu Venezuely do USA.

V ropném sektoru panuje poté, co hurikán Dean nezpůsobil žádné vážnější potíže relativní klid. Ropa se pohybuje nad 70$ za barel a OPEC to zdá se považuje za nové cenové pásmo. Vzhledem k jeho neochotě (nebo neschopnosti?) zvýšit produkci v době, kdy poptávka dále stoupá to je ale klid velmi a velmi relativní.

Za poznámku stojí tak jen zastavení rozvoje Kashaganu a to nejméně na 3 měsíce. Poslední obří pole nalezené v roce 2000 mělo původně začít dodávat první ropu už v roce 2005. Poté byl termín posunut na polovinu roku 2008 a po problémech nově na polovinu roku 2010. I tento termín je teď minulostí. Cena projektu se zatím vyšplhala z 57 na 136 miliard dolarů a i tohle asi nebude finální suma. URR je odhadováno na 9 – 16 miliard barelů a očekávaný vrchol produkce je mezi 1, 2 – 1, 5 miliony bd kolem roku 2020. Kashagan je jen další z celé řady zdržení budovaných posledních velkých projektů.

Rozvojový svět zatím zakouší první dopady ropného zlomu a výpadky dodávek elektřiny i benzínu se množí.

Začínající superkrize je stále zřejmější, ale svět se tváří, jakoby se absolutně nic nedělo a se zavřenýma očima tak kráčíme rovnou cestou přímo do pekel. Slepá důvěra v ekonomické a kulturní mýty, pověry a lži je dnes ctností. Rozhodná vůle reagovat na konglomerát krizí okolo nás neexistuje. Co však zřetelně existuje je kolektivní šílenství slepé víry v udržení neudržitelného, v pokračování něčeho co pokračovat nemůže.

To jak společnost reaguje na enviromentální problémy, které sama vytvořila rozhoduje o jejím úspěchu nebo pádu. Rozsah destrukce životního prostředí a zdrojů současnou lidskou populací a civilizací nemá v historii obdoby. Reakce na ztráty biodiverzity, erozi půdy, vyčerpávání surovin a klimatické změny je však typická a proto lze očekávat i typický průběh a dopady na populaci. Tím spíš, že nikdy v historii nečelila žádná civilizace tolika problémům najednou v tak krátkém časovém úseku. Den za dnem ničíme budoucnost dalších a dalších generací i to co dosáhly generace před námi. A co víc - ničíme i sami sebe.

Kostky jsou vrženy - anglický ekvivalent die is cast (volně smrt je ve hře) – je skoro příhodnější. Žádná záchrana nepřijde. Popření reality je téměř totální a Impérium na něj vynakládá dnes a denně obrovské množství energie. Globální problémy se prohlubují a čas kdy jsme je mohli účinně řešit prakticky vypršel. Nevratné změny probíhají naplno a jejich dopady již lze jen oddalovat – v nejlepším případě o pár krátkých let. Potom již nebude možné zakrýt shnilé a iluzorní základy našeho současného života ani sebetřpytivějším pozlátkem, ani sebepřesvědčivější propagandou. Pokud nezačneme jednat okamžitě a to by znamenalo přijmout nepřijatelné - což se nestane, potom budeme muset snést (z dnešního pohledu) nesnesitelné a přijmout nepřijatelné jen několik let dolů po cestě. Tou dobou už to ale nebude mít dostatečný efekt a jedinou alternativou, které budeme čelit bude postupující rozklad, chaos a smrt.

Zdroje: Into the Grey Zone
The Cryosphere Today

22 Comments:

Anonymous other said...

..."Jedinou alternativou, kterou budeme mít, totiž bude postupující úpadek, chaos a smrt"... Neřešitelné situace mohou přinášet uklidnění, uvolnění. V tom případě proč to rozčilení? Spíš nějaké "konejšivé" téma ala Vysockij - např. Spasítě náši dúši. Začnou se lidi víc zajímat o duchovno? A zas ten radar - není to paradox? Snaha ochránit vás všechny v rámci řízeného pádu před civilizačním kolapsem až pod dno ječí dav: "Ne, mě ne!" Biopaliva nejsou ničím víc než záplatou, ale záplatou asi dneska nenahraditelnou. Pokud máš, TT, radu, jak jinak otupit hrot oil peaku, sem s ním. Jinak nabývám dojmu, že se těšíš vizí skoku do propasti (i když, přiznávám, nám mnoho jiných variant nezbývá.

7:11 pm, September 02, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Doba ledová nenastane. Skleníkový efekt CO2 funguje a ořívá celou planetu. Ikdyby se Golfský proud zastavil, bude lokální pokles teplot v Evropě kompenzován globálním oteplováním. Po roztání ledovců bude možné začít s těžbou ropy na dosud nepřístupných místech... Je to dobrá zpráva. Špatná jen pro lední medvědy.

7:47 pm, September 02, 2007  
Blogger Thon Taddeo said...

Bylo by třeba přistoupit k významným úsporám ve všech oblastech života. To je ale v této kultuře nepřípustné a nepřijatelné. Na to nikdy nepřistoupíme dokud nebudeme muset a potom bude pozdě. Kdyby se teď hned zahájil rozsáhlý crash program - sáhneme si na dno, ale vyjdeme z toho s pozitivními zkušenostmi. To se nestane - nedohodneme se ani na Kjótu. Promarníme i zbylých pár let 3, 5, možná i 8??? Já odhaduji do těch pěti a pak začne totální krize - rozsáhlé poklesy produkce a exportu ropy a plynu (podívejte se na Británii meziročně pokles produkce 12% ropa, 14% plyn - pokud mě pamět neklame), dopady klimatických změn, finanční kolaps, minimální zásoby obilnin..... z toho plynoucí mezinárodní napětí i sociální problémy uvnitř států a bude se to rok za rok zhoršovat - jak to vysvětlíte populaci? Umíte si představit, jak budou lidé nasr....? Pokud tady bude radar - jako že bude, jako se našel Melčák s Pohankou, najde se i jiný konstruktivní člen parlamentu pro tohle - doufám že ne, ale myslím že ano, dostaneme primární salvu v každé větší jaderné válce, ale to může být i výhoda. Biopaliva nejsou záplatou - je to jen naředěný a navíc předražený heroin, který se prodává totálním smažkám, co si musí šlehnout za každou cenu, místo aby zkusili jen trochu abstinovat.
Rozčilení - asi na mě doléhá nebetyčná stupidita okolní spotřeby.
Konejšit nehodlám a tím méně si dělat plané naděje.
Nikdo nepřijme sám od sebe nepřijatelné - bude to ta druhá varianta. Projděte si Diamondův Kolaps. Historie se opakuje, protože takhle jsme naprogramovaní. Smůla.

7:52 pm, September 02, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous: - chtěl bych mít vaši jistotu. Po roztání ledovců bude Wall Street po vodou (nemluvě o většině přístavů - včetně terminálů tankerů)- nevím, jestli tou dobou budou místní hoši žhaví do investic v Arktidě :-).

7:55 pm, September 02, 2007  
Blogger Thon Taddeo said...

Update posledního odstavce: 2.9. 20:30.

Trochu jsem to přeformuloval, aby to dávalo zamýšlený smysl.

8:27 pm, September 02, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Nač ten přehnaný pesimismus ? Ano, přiznávám, jsme v tom až po uši a vypadá to, že je již patnáct minut po dvanácté, ptám se, pokolikáté už ? Kolik civilizací v námi známé historii lidstva zmizelo do propadliště dějin nebo bylo vystaveno podobné zkáze, jaká nás (se vší pravděpodobností) čeká ? Nebylo jich málo, některé zanikly úplně, některé klesly až na samé dno a musely začít znovu, pěkně od podlahy (staré způsoby zemědělství, chov dobytka, návrat k Matce Přírodě apod.). Souhlasím, dochází ropa, populace se celosvětově nekontrolovatelně zvyšuje, potravin je čím dál méně, půda nám dává každý rok méně a méně výnosů, nejsme schopni se domluvit na základních věcech (emise, deštné pralesy, vybíjení oceánů nadměrným lovem a mnoho dalších témat). Jak to může skončit, ptám se často sám sebe. Matka Příroda si s námi poradí, stejně jako v minulosti. Vzpomeňme např. na morové rány ve středověku, které během pár let zdecimovaly dvě třetiny obyvatelstva, popř. zásahy Matky Přírody v podobě nejrůznějších přírodních "katastrof". Možná se zčásti či úplně vyvraždíme sami (potenciál na to máme v podobě jaderných, chemických a biologických zbraní) a nebudeme na to ani potřebovat žádný vnější zásah přírody. Věřte mi, skutečně nejsem pesimistou, jen se domnívám, že planeta, na které žijeme, je živý, velmi moudrý organismus či entita, která si s námi poradí. Třeba se jako pokračování civilizace objevíme o pár set či tisíc let později, opět s pazourky a oštěpy, stády ovcí, žijící v teepee či jurtách v divokých stepích či lesích...možná taky ne, třebas zanikneme úplně, kdo ví. Jedno je jisté, a v tom zcela souhlasím s autorem článku: stávající generace (populace) nemá zájem a (na vyjímky) ani nechce tyto problémy (příležitosti k růstu/ změně ???) řešit. Motto doby je na maximum žít tady a teď, co bude zítra mě nezajímá, a to, co bude po nás, to ať si vyřeší generace po nás. Je to smutné, ale je to tak. V době, kdy drtivá většina národa sleduje další pokračování VyVolených nikoho nezajímají tyto zjevné skutečnosti. Zajímají nás novinky typu kdo bude příští SuperStar, nikoliv nějaké tání ledovců, globální oteplování či strmě stoupající ceny obilnin. Proč ? Protože se to zatím nedotýká nikoho z nás osobně, je to jen něco vzdáleného, cosi neurčitého, neuchopitelného. Chodíme do práce, vyděláváme peníze, můžeme si koupit jídla kolik chceme, benzínu taktéž, i když tedy dost často u pumpy nadáváme, jak drahé to je. Zatím se to dá ještě snést, a proto nás nic nenutí či nemotivuje k tomu, abychom s tím něco dělali, nemám pravdu ?

8:40 pm, September 02, 2007  
Anonymous other said...

..."Nikdo nepřijme sám od sebe nepřijatelné"... to je i můj názor. Tedy mluvit ano, ale se skeptickým realismem. Jen proč zas tolik hysterie okolo radaru. K euroamerické civilizaci patříme, proto škoda, že trochu nedržíme basu proti zbytku světa, který by nás docela rád škodolibě rozvrátil a dal pocítit trochu bídy (nepochybujme o tom, že se mu to dříve či později s plnou parádou podaří).
optimistovi anonymous: Že doba ledová nelze, bych si zas nebyl tak jistý a že Golfský proud bude navždy, na to bych nevsadil ani zlámanou grešli. :-))

9:34 pm, September 02, 2007  
Anonymous Jura said...

V mnohém souhlasím s TT. Zejména, že kostky jsou vrženy. To o čem jsme se bavili, že někdy přijde je najednou za rohem. Pesimistická nálada je na místě ohledně současné situace a způsobu prosazovaných řešení podnikateli (biopaliva, větrníky, prodej CO2 odpustků, ...) i politiky (prosazování pokračování růstu i centralizace). Opravdu od dnešních elit není na místě očekávat smysluplné řešení (osobně očekávám z jejich strany snahu o prosazení skryté diktatury a dobrovolné otroctví pro lidi, kteří se tomu podvolí. Na oplátku dostanou (do)dávky energie). Poslední čas něco globálně s problémem ropného zlomu byl cca před 10-ti lety. Jestli si pamatujete, tehdy někteří ekologové (i ministři) prosazovali pojem "trvale udržitelný růst" (cca 2-3%). I to bylo tehdy odmítnuto, protože by to znamenalo omezení "svobody" pro spotřebitele více a více konzumovat. Stagnace je nepřípustná (růst do 1%) a pokles nepředstavitelný.

Jsem však optimista ohledně iniciativnosti lidí zdola. To co je pro celý globální systém nepředstavitelné (pokles byť o 1%) je v případě jednotlivých rodin možno změnu provést obrazně lusknutím prstů. Povede-li se obnovit život vesnických komunit v kompletním rozsahu, jsou obce schopny zajistit samozásobitelnost rodin cca z 99% (přece jen jsou nějaké specializace, kde to nejde - např. želozo, sklo, ...). S takovouto úrovní soběstačnosti jste schopni prakticky vyloučit používání fosilních paliv.

Takže teoreticky je to možné, prakticky se o to desítky let pokouší pár jednotlivců různě po světě (díky tomu, že nejde o celou obec, tak se nedosáhne plné soběstačnosti, ale jen částečné a ta v praktických situacích vede lidi k návratu zpět do konzumní civilizace). Dalším prakticým problémem je, že dokud "funguje" konzum, tak tento konzum je příliš lákavým pro děti a tak mnohdy tímto způsobem se rozkládají ještě existující původní udržitelné komunity nebo i nově vzniklé komunity. (Přece jenom většina lidí dělá své aktivity pro děti a pokud ty odcházejí, tak tyto aktivity dříve či později upadají s jejich odchodem). .... To však díky blížícímu se krachu (ten už je opravdu za rohem) přestává platit. Naopak si myslím, že nyní nazrál čas, kdy naopak konzumnímu systému budou odpadat "konzumenti" směrem k trvale udržitelnému životu v souladu s přírodou. .... Má to zatím spoustu ALE (nedořešené detaily), díky čemuž spousty lidí tvrdí, že to je nemožné. ... Jak se však říká: "Tak dlouho všichni říkali, že to je nemožné, až přišel "nějakej debil", kterýmu to zapoměli říct a ten to udělal."

10:06 am, September 03, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Na Slovensku prebiehala pred pár rokmi veľká plynofikácia obcí. Cena plynu bola priaznivá, mať plyn je pohoda... Následne nato zdražel plyn a ľudia zistili, že to čo bola pohoda, začína veľa stáť. Teraz sa mnohí vracajú ku klasickému kúreniu - drevo, uhlie... Niečo mi to pripomína. Teraz vo veľkom valíme autá, Česko a teraz aj Slovensko sú veľkými výrobcami áut, mať auto je dnes norma, zvykáme si naň ako na drogu, už ani niet kde parkovať... Až jedného dňa sa to zopakuje podobne ako s plynom?

4:13 pm, September 03, 2007  
Anonymous t7 said...

Ropa sice jednou dojde, ale mame alternativy - zejmena jadernou energii. Uranu je dost na minimalne tisice let, takze opravdu neni problem v primarnich energetickych zdrojich. Ovsem vyzaduje to prechod z fosilnich na jaderne zdroje. Detaily jsou castecne treba v clanku zde:

http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2007042903

2:01 am, September 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Vážení proroci špatných zpráv, jak moc věříte svým prognózám. Navruhuji vám výhodnou smlouvu. Dnes máme 4.9.2007, 4.9.2012 vám prodám tunu potravinářské pšenice za 1 000 000 Kč. To je fér ne, jestli dojde ke krizi, kterou prorokujete bude mít tuna pšenice mnohonásobně vyšší hodnotu a jestli ne ....
Tak co kdo do toho jde?
Cynik

9:09 am, September 04, 2007  
Anonymous chech said...

to Cynik:
Aby této nabídky nakonec nelitoval. Stačí nějaká ta hyperinfalce...

11:05 am, September 04, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

T7 - Uranu je dost na tisíc let - samo o sobě nesmyslné tvrzení, to ale ponechme stranou, jaká by byla spotřeba uranu za 1000 let jen při 2% růstu spotřeby ročně - nedivil bych se kdyby ta váha uranu byla někde kolem váhy planety.
Julian Simon a jeho apologeti z LIB. INSTITUTU si možná myslí, že všeho je na tisíce let a že jednou lidský duch překoná i smrt Slunce a odněkud si opatříme jiné. Otázkou je, chcete-li na to vsadit svoje bezpečí a život.

S uranem to není nijak skvělé - v optimistické variantě je peak kolem 2050, v realitě kolem 2030, v pesimistické variantě kolem 2020. Do roku 2020 zeje supply crunch, kdy poptávka drtivě převyšuje nabídku už dnes a dnes se používají rezervy a údajně i přepracovaný uran z rozmontovaných hlavic. Těžba nových ložisek se opožďuje podobně jako u ropy.

To co jste demonstroval je zbožné přání, ne realita.

http://www.theoildrum.com/files/World_Uranium_Production.png

5:14 pm, September 04, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

To anonymous:

Tuna pšenice se prodává tuším kolem 5000, takže vaše nabídka jaksi nemá patřičnou ekonomickou atraktivitu.

Tohle bude (doufejme) dlouhá krize, s prvními tvrdými dopady kolem 2012. Nepředpokládám konec světa v tomto roce (na rozdíl od Mayů).

5:18 pm, September 04, 2007  
Anonymous salesforce said...

Dobrá argumentácia thon

Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná. A nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť.

Arthur Schopenhauer, filozof

6:25 pm, September 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To chech:
Takže do toho jdete?

7:43 pm, September 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To thon taddeo:
Tak kolik 100 000? A teď vážně. Umíme předpovědět jednoduché jevy (třeba polohy planet) a některé složité na krátkou dobu dopředu (třeba počasí). Předpověď složitých dějů o kterou se občas někteří experti pokoušejí je na úrovni proroctví. Dají se rozdělit na ty které se 100% splní v libovolném časovém úseku (vágní) a ty které se splní s pravděpodobností náhodného hádání (konkrétní). Zkuste si třeba porovnat dlouhodobé předpovědi burzovních expertů s realitou. Ale rád si vaši předpověď porovnám s realitou. Šanci, že se dožiju 2012 mám celkem solidní.

8:47 pm, September 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To salesforce:
Má to jedinou chybu, o proroctví se nedá argumentovat. Musíte počkat se naplní. Proto dobří proroci prorokují na dobu neurčitou.

8:50 pm, September 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To thon tadeo:
Uranu na tisíc let sice není sle dnes se odhadují zásoby tak na 80 let. K tomu připočtěte využití vyhořelého paliva (až to bude ekonomicky výhodné). No a máte dost času na dopilování jaderné fůze. Kdepak nedostatek energie nebude ten největší problém.
Cynik

9:13 pm, September 04, 2007  
Blogger Martin said...

Vsem nadsencum, co veri na zasoby uranu a jinych paliv na desitky, stovky, ci dokonce tisice let doporucuji si prostudovat vyznam Energeticke navratnosti neboli EROEI. Klic k pochopeni mnoha veci a deni. ... Ono totiz energie je okolo nas hodne a hodne. Nakonec v lze delat nuklerni reakce s pozitivnim energetickym ziskem skoro se vsim krome zeleza 56 - z toho uz zadnou energie stepenim ani slucovanim nedostanete. Cili nadsenci se mohou radovat ... materialu, ze ktere ho lze ziskat energii kolem nas je sutecne mnoho ... ALE.. jak se k no dostat, ze ano. To je ten kamen urazu....zatim se nam to nedari ani s vodikem. A pri tom vime, ze to funguje dobre .. kazde rano se o tom muzem znovu a znovu presvedcit pohledem na vychazejici slunce ....

4:11 am, September 05, 2007  
Anonymous chech said...

Dalsi stranky o aktualni rozloze ledu:

http://www-nsidc.colorado.edu/news/press/2007_seaiceminimum/20070810_index.html

Publikovane udaje jsou ponekud jine, nez uvadi TT. Nejspise tam pouzivaji jinou metodiku. Nemeni to nic na tom, ze udaje jsou ale stejnym zpusobem alarmujici jako udaje od TT.

Efektni srovnani rozloh ledu v libovolnem casovem obdobi:

http://www.abmcdonald.freeserve.co.uk/north.htm

7:32 am, September 08, 2007  
Anonymous Jura said...

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007090006

pravděpodobně to samý, ale česky.

12:45 pm, September 08, 2007  

Post a Comment

<< Home