Sunday, July 22, 2007

Ze Šedé zóny

Závěry poslední zprávy NPC – The National Petroleum Council, které v dosti příkrém rozporu s posledními vyjádřeními IEA tvrdí, že peak oil bezprostředně nehrozí a že všechno je vlastně v pořádku a očekávat lze nanejvýš pár menších problémů, vzbudily u řady přispěvatelů na Oil Drumu rozhořčení. Křik se strhl kolem faktu, že tváří v tvář vývoji posledních let, měsíců a týdnů, lze dojít k předloženým závěrům. Je třeba poznamenat, že expertní skupinu NPC vedl Lee Raymond – bývalý výkonný ředitel Exxonu. Jaké jiné závěry potom kdo mohl očekávat? Ozývají se tak další hlasy volající po větším aktivismu, po větší publicitě, po čemkoliv co přinutí ty, kteří to stále odmítají přijmout „realitu“.

Já sám tento postoj zastávám čím dál méně. Nesnažím se již nikoho přesvědčovat ve zdlouhavých diskuzích. Veřejnost si vybrala pověstnou Morpheovu modrou pilulku a nechce být realitou rušena.
Doporučuji proto soustředit se na vlastní přípravu, na získání schopností a dovedností, které zvýší vaše šance během nadcházejících krizí. Nelze přesně říct, které to jsou, na to si každý musí odpovědět sám.

Ve své eseji nadepsané „Hobitova volba: Saruman nebo Sam“, Alex Macsporan tvrdí, že si v současnosti musíme vybrat. Po pravdě si myslím, že volba už dávno padla (nejpozději během 70. let minulého století, během ropných embarg) a že tou volbou byl Saruman, protože my jsme skřeti, ne elfové. Neúnavně se množíme, morálku odvál vítr, ničíme všechny a všechno co nám stojí v cestě.

Hlasy volající po odklonu od pohrdání přírodou, od bezuzdného sobectví, lačnění po moci, materiálních statcích a kontrole, jsou slabé a doléhají vesměs k hluchým uším. Dnes a denně přehlušovány a okřikovány svůdným hlasem současných Sarumanů a Grímů – nekonečný růst hlásajících ekonomů, kteří neúnavně a vemlouvavě šíří, že pseudověda, kterou vytvořili překoná všechna omezení, včetně těch daných zákony fyziky. Na rozdíl od Saurona, který klamal vědomě, z nich většina vlastním bludům asi věří. To nám však bude slabou útěchou.

Ve své propagandě to mají o to lehčí, že jejich „světový názor“ je ve své podstatě ve shodě s lidskou přirozeností. Takto nás uzpůsobil přírodní výběr, tohle ve své podstatě jsme - ne vznešení elfové chránící svět a jeho krásu, dokonce vesměs ani ne hobiti, my jsme evolučně úspěšní dravci (zabijáci a když to jinak nejde i mrchožrouti), eufemisticky lovci – sběrači. A budeme pokračovat v zabíjení a exploataci dostupných zdrojů, protože to je naše přirozenost.

V nejlepší co lze dnes doufat, je společnost v řízené krizi, kde existuje základní zásobování i lékařská péče, jako ve Velké Británii během 2. sv. války. Osobně si ovšem myslím, že to bude horší – nejméně jako kdyby byla Británie odříznuta od konvojů. K tomu rapidně se měnící klima. V hladký průběh a šťastné konce dávno nevěřím - vše co jsem se naučil o lidské přirozenosti (a školy všech stupňů dávají dobrý pozor, aby jste se to tam nedozvěděli) i současný vývoj a dostupná data mě přesvědčují o opaku.

Zdroje:
http://intothegreyzone.blogspot.com/

2 Comments:

Anonymous Jura said...

Možná to sem nepatří, ale za Morpheovu modrou pilulku osobně považuji např. událost z 11.9.2001 více viz. http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2166

Pamatuji ze svého dětství na mnoho náznaků, že obě strany (reprezentované např. CIA na jedné a KGB na druhé straně) po celou dobu studené války pracovali na několika projektech ohledně metod ovládání mysli. V poslední době kromě všeobecného mlčení médií pronikali kusé zprávy, že nejlepším způsobem hromadného ovlivňování mysli je strach a prožité utrpení. Pokud možno dokola opakované v televizi.

Jiným způsobem než tímto programováním (modrá pilulka) si nedovedu vysvětlit, že lidé přes stále početnější důkazy věří oficiálním verzím 11.9.2001 nebo zde diskutované otázce dostatku ropy.

8:53 pm, July 22, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Oficiální verze 9/11 je pro ty, co chtějí věřit čemukoliv a komukoliv a mají černobílé vidění světa, při bližším zkoumání je děravá jak síto. Nesmyslné zprávy jako nalezení pasu Atty a nenalezení funkční černé skříňky jsou do očí bijící.

Daleko nejslabším bodem je ale kolaps WTC7, který nejsou úřady schopny vysvětlit ani dnes a v médiích jsou záběry jeho ukázkového zajetí do země velkým tabu.

Italská televize v níže uvedeném sestřihu konstatuje, že to byla řízená demolice a je to zřetelné na první pohled.

Zformujte si vlastní názor. Existuje množství zajímavých dokumentů. A klidně vynechte Loose Change - to není zdaleka nejlepší dokument - spíš naopak.Seven Is Exploding

http://www.youtube.com/watch?v=58h0LjdMry0

9/11 Flight 93 Rare Footage

http://video.google.com/videoplay?docid=2708814719901145463

Improbable Collapse

http://video.google.com/videoplay?docid=4026073566596731782

Power Of Nightmares (1-3)

http://video.google.com/videoplay?docid=881321004838285177

http://video.google.com/videoplay?docid=4602171665328041876

http://video.google.com/videoplay?docid=4729189253956590972

9/11 Press For Truth

http://video.google.com/videoplay?docid=5589099104255077250

Oil, Smoke And Mirrors

http://video.google.com/videoplay?docid=8677389869548020370

8:02 am, July 24, 2007  

Post a Comment

<< Home