Sunday, July 15, 2007

IEA: „Ledovce přímo před námi“

V minulých příspěvcích jsem několikrát použil Titanic jako metaforu stavu současné civilizace. Napsal jsem, že jsme v situaci těsně před nárazem nebo bezprostředně po nárazu, kdy loď pomalu začíná nabírat vodu, ale drtivá většina cestujících o tom nemá ani ponětí.

Když z paluby vzhlédnu nahoru směrem k můstku, pokládám si otázku, zda jsou kapitán a důstojníci opravdu tak hloupí, že nevidí krizi stojící před námi. Nebo si snad myslí, že loď s trochou štěstí ještě nějak dostanou do přístavu? Samozřejmě existuje také další možnost - že dobře vědí, že žádná cesta ven z tohoto problému neexistuje a že loď bude dříve či později ztracena a jsou rozhodnuti zachovat si tvář a kontrolu nad situací tak dlouho jak to bude možné.

Jak s každým dalším uplynulým měsícem a rokem klesá šance na alespoň bez významných ztrát zvládnutelné přistání, je čím dál jasnejší, že politické vedení není účinně schopno (případně ochotno) řešit formující se konglomerát krizí v alespoň minimálním předstihu. Současná politická reprezentace Západu, si je minimálně v případech čelných politiků jistě dobře vědoma nadcházejících problémů. Nikdo z nich ale zatím nenašel odvahu na ně byť jen otevřeně poukázat, natož je začít vážně řešit.

Současné politické iniciativy v oblasti fosilních paliv se uchylují pouze k proklamacím o potřebě úspor nutných ke snížení emisí CO2, což má řešit problém globálních klimatických změn. Jakkoliv jsou uvedené snahy včetně Kjótského protokolu nedostatečné pro skutečné řešení problému, jsou určitě lepší než postoj Číny, USA a Austrálie. Mamutí „výchovné akce“ typu Live Earth, jsou také jistě lepší než obdobné "edukativní" iniciativy prezidenta Klause s opačným znaménkem, ale ve skutečnosti neřeší nic. To nejsme schopni příjít s ničím lepším? Hvězdy a hvězdičky diváky přesvědčovaly, ať si pořádně napumpují pneumatiky svého vozu (Chris Rock), ať svezou své sousedy, když mají v autě místo (Jessica Biel), ať třídí odpad a recyklují (Pierce Brosnan), zakoupí úsporné žárovky, vytáhnou vypnuté spotřebiče ze zásuvky, víc jezdí na kole atd. a problém bude zdárně vyřešen! No nechci být škarohlíd, ale tohle vážně stačit nebude!

To, že některé navrhované úspory jsou ve skutečnosti dost možná prvními opatřeními ke zpomalení růstu spotřeby fosilních paliv, které jsou zabaleny do líbivého ekologického pláštíku ochrany klimatu nelze vyloučit. Na druhou stranu je jasné, že problém globálních klimatických změn a problém vyčerpávání fosilních paliv jsou spojené nádoby.

Omezení spalování fosilních paliv může v budoucnu zpomalit postupující klimatickou změnu, ale zastavit ji již nemůže.

Nad všemi našimi současnými problémy však vyčnívá jeden, který je jejich přímým původcem a tím je velikost a pokračující růst lidské populace. Tohoto problému a jeho možného budoucího rozsahu jsme si vědomi dekády a nikdo (snad s výjimkou Číny) se ho neodvážil ani dotknout! Tento problém bylo a je nutné řešit na globální úrovni, ale žádná taková iniciativa neexistovala a neexistuje a tak se lidstvo vesele množí dál vstříc rozsáhlému a nekontrolovanému vymírání. Minulý měsíc OSN vydala oficiální projekci, podle které má světová populace dosáhnout 9,2 miliard v roce 2050 (ze současných asi 6,5 miliard). Téměř jistě se nic takového neuskuteční.

Růst populace šel vždy ruku v ruce s růstem spotřeby energie. Bez levné ropy a zemního plynu, s postupujícím vyčerpáváním půd i rezervoárů povrchové a podzemní vody, s množícími se obdobími sucha, záplavami a dalšími extrémními klimatickými jevy, se naše schopnost nakrmit soustavně rostoucí počty obyvatel planety stává minulostí.

Podobně jako postup klimatické změny bude růst populace i v případě zavedení striktních pravidel kontroly porodnosti dále (samozřejmě pomaleji, ale přesto) pokračovat. Dr. Bartlett tvrdí, že v případě nulového růstu (2 děti na jednu ženu), začne populace klesat až poté, co zemře poslední člověk narozený v období před zavedením redukčních opatření - tedy přibližně za 70 let po jejich implementaci.

A jsou tu další, o něco méně vážné problémy (ekonomické) - stárnutí populace Západu a také obrovské zadlužení všeho a všech, čemuž vévodí nejsilnější = nejzadluženější ekonomika světa. USA si musí denně půjčit asi 2,5 miliardy $ - jinak by Strýček Sam přišel rychle na buben. Obrovské schodky zahraničního obchodu (zejména s Čínou) pokračují a Čína a Japonsko tak drží americkou měnu "pod krkem". Postupující úpadek americké měny (kurs dolaru k euru je dnes opět na rekordně nízkých hodnotách - 1.38$ za euro) ovšem znehodnocuje dolarové rezervy těchto států a hrozí tím, že se jich tyto začnou čím dál rychleji zbavovat, což by vyvolalo kolaps dolaru a s tím pravděpodobně i globální ekonomickou krizi. Stoupající úrokové sazby v EU (a jejich stagnace v USA na 5,25%) postupně povedou k dalšímu oslabování dolaru. Skutečná krize, ale pro dolar začne v okamžiku, kdy tyto zvýší Japonsko, které je v rámci udržení alespoň minimální životnosti americké měny drží dole.

Indikátory stavu americké ekonomiky vykazují v posledních měsících pozoruhodný koktejl naznačující na jedné straně konjunkturu, na druhé recesi (ty začínají pomalu, ale jistě převažovat) – situace obdobná jako v období před říjnem 1929 – varovné signály na jedné a prorůstové na druhé. Poslední údaj o „růstu“ HDP o 0,8% však je výmluvný – nemluvě o metodice, jak tohoto čísla bylo dosaženo (alternativní statisky zde). Situace na trhu s hypotékami se stává pro rostoucí množství američanů neúnosnou a spirála exekucí, které při klesajících cenách nemovitostí ani hypotéku nepokryjí se začíná roztáčet. Dnešní globální finanční systém založený na dluzích při nedostatku nových úvěrů (včetně hypotečních) nutně ztrácí dech a v budoucnu hrozí krachem. Uvítal bych, kdyby jste shlédli dokument Money as Debt a vyjádřili se k němu. Pokud je to co se v něm tvrdí pravda, je současný finanční systém velice nestabilní a v mnoha ohledech jsou jeho rysy natolik absurdní, že je těžké uvěřit, že by tomu tak vůbec mohlo být. Dopady ropného zlomu takový systém nevyhnutelně srazí na kolena.

Mezitím Morgan Stanley oznámil, že jeho tři klíčové indikátory indikující peak na pomyslné křivce současného ekonomického cyklu svítí naplno – situace, která se nestala od splasknutí internetové bubliny dotcom a jež se přihodila pouze pětkrát od roku 1980. Model předpovídá korekci okolo 15% a více během příštích šesti měsíců. Poté ovšem se má vše vrátit do starých růstových kolejí (sic!).

Na budoucí potíže tak v masmédiích paradoxně poukazují ti, od nichž to mnozí očekávají nejméně – vysocí představitelé soukromých ropných společností. Výkonný ředitel ConocoPhillips, James J. Mulva se například v rozhovoru vyjádřil na otázku ohledně budoucí spotřeby ropy v USA (v roce 2030 má být o 28% vyšší než dnes) takto: „Je otázkou, zda-li budou existovat možnosti zásobování, které by odpovídaly této poptávce. Myslím, že poptávka bude omezena nabídkou.“

Šéf Royal Dutch Shell Jeroen Van der Veer pro změnu volá po zavedení instituce ministra energetiky pro EU, který by koordinoval společnou politiku EU při zajišťování dodávek plynu z Ruska.

V interview pro francouzský Le Monde naznačil hlavní ekonom IEA Fatih Birol, že ropný zlom je za dveřmi. Birol prohlásil: „Pokud irácká produkce neporoste exponenciálně, tak máme v roce 2015 veliký problém a to dokonce i když Saudská Arábie splní své sliby. Ta čísla jsou jasně srozumitelná, na to nemusíte být expert.“
Birol také připustil, že nemá žádný „oficiální“ důvod pochybovat o slibu Saudů zvýšit produkci na 15 000 000 b/d v roce 2015. Tím ale fakticky přiznal, že pochybnosti existují. Zdůrazněním významu Iráku také naznačil, že tento je jedinou zemí, která má potenciál k významnému navýšení produkce. Pokračující spirála násilí ale spolehlivě zabraňuje většímu nárůstu těžby. USA již ztratily v Iráku přes 3600 vojáků, dalších 10 000 jich bylo zraněno (zmrzačeno) tak vážně, že se již po zotavení nemohou vrátit ke svým oddílům. Situace se nijak nelepší a ani IEA s nárůstem irácké produkce nepočítá - stejně jako v případě Íránu, Venezuely. Ze současné zhruba o 1 000 000 barelů nižší produkce Nigérie předpovídá agentura, že 500 000 b/d bude mimo provoz i v roce 2012. Turecko má podél hranice s Irákem rozmístěno 200 000 vojáků a plány k pacifikaci Kurdů v severním Iráku již byly údajně odsouhlaseny tureckým vedením. Turci opakovaně žádají USA o možnost vést přeshraniční operace. Severní Irák je jedinou relativně stabilní oblastí země a USA zásahy odmítají. Časem se ovšem Turci mohou rozhodnout, že žádné povolení nepotřebují.
Velmi výbušná je také situace v Pákistánu, kde radikálové zřetelně nabírají na síle a vláda nemá situaci zcela pod kontrolou. V případě svržení Mušarafa a nastolení radikálně islamistické vlády v zemi, která má jaderné zbraně jsou potenciální důsledky hrozivé. Jak by reagovala Indie, USA a ostatní mocnosti je těžké odhadovat. Současný Pákistán, je každopádně odjištěnou bombou, která hrozí mnohem větším nebezpečím než Írán.

A mezitím IEA pokračovala v médiální ofenzívě i v minulých dnech, kdy vyšel její Střednědobý výhled na situaci na ropném trhu (Medium – Term Oil Market Report – July 2007). V tomto dokumentu zazněly zvláště z pohledu starších zpráv IEA velice překvapivé věty.
Cituji: „I přes 4 roky vysokých cen ropy, shledává tato zprává, že napětí na trzích poroste i po roce 2010, když rezervní kapacity OPECU dosáhnou minimálních hodnot do roku 2012. Předpokládaná vyšší poptávka, společně s opožďováním se v současnosti konstruovaných projektů a v kombinaci s geopolitickými problémy, vedly k přehodnocení předpokládané rezervní kapacity OPECU na 2 000 000 barelů za den v roce 2009. Je možné, že narušení dodávek bude možné pozdržet, ale ne na příliš dlouho.“
Dále zpráva pokračuje tím, že ani pokles HDP (v OECD a jinde) z předpokládaných 4,5% na 3,2% v období 2008 - 2012 významně nemění projekci a posouvá dodavatelskou krizi pouze ke konci sledovaného období, v „ideálním“ (nepravděpodobném) případně o pár let za toto období a to z toho důvodu, že pokles ekonomické aktivity spojený s poklesem HDP povede i k poklesu cen ropy, což částečně eliminuje pokles poptávky po ní spojený s poklesem HDP. Na straně dodavatelů pak toto může vést k poklesu investic. „Nadzemní“ faktory mají být ve sledovaném období závažnější než geologické limity. A dále zpráva konstatuje, že napjatá situace na trhu s ropou na přelomu dekády, bude dále prohloubena ještě napjatější situací na trhu se zemním plynem.

10. července poskytl deníku Le Monde rozhovor předseda IEA Claude Mandil. V něm uvedl, že OPEC dobře ví, že biopaliva nikdy nenahradí ropu z více než 10% a neznamenají proto žádné ohrožení jejich budoucího odbytu. Znovu také vyzval OPEC k navýšení produkce, která je podle něj nedostatečná. Mandil také volá po zavedení úspor ve spotřebitelských zemích (OECD), které považuje za absolutní prioritu. Tvrdá opatření požaduje v dopravním sektoru a to včetně vysokých daní na velká auta, limity a omezení na SUV, omezení maximální rychlosti atd. Přes uvedené věty, ale koncept ropného zlomu odmítá a odvolává se na to, že ropy je dostatek, pouze je v obtížněji přístupných místech (severské oblasti, hluboká moře), případně v zemích, kde mají monopol státem vlastněné společnosti a kde je tak velkým ropným společnostem a jejich nejmodernějším postupům těžby odepřen přístup. Dalším problémem jsou faktory geopolitické – případ Iráku a Íránu.

V příštích dnech vydá americký NPC (National Petroleum Council) zprávu nadepsanou Tváří v tvář nepříjemným pravdám o energii (Facing the Hard Truths about Energy), v níž je ropný zlom také odmítán. Ovšem prosáklý úryvek ze shrnutí mluví poněkud jinak: „Světu nedochází ropa, nicméně lze očekávat narůstající rizika při zajišťování dodávek až do roku 2030.

V obou předchozích odstavcích významní představitelé institucí zabývajících se energetikou verbálně odmítají ropný zlom. Paradoxem ale je, že z obsahu jejich prohlášení nakonec vyplývá v praxi to, co zastánci ropného zlomu tvrdí – stále obtížnější dostupnost ropy, rostoucí problémy při zajištení dodávek, nutnost úspor. Vypadá to jako ropný zlom, projevuje se to jako ropný zlom, ale samozřejmě to není ropný zlom! To je současná rétorika odpovědných institucí. Přesto se v případě IEA jedná o zásadní přehodnocení stanoviska směrem od povinného optimismu k realismu. Člověk, který čte mezi řádky vidí, že Mandil ví přesně co se děje a že má velké obavy z budoucího vývoje, návrhy typu rychlostní limity, vysoké daně na velké vozy, to není nic, co by si dovolila takto vysoce postavená osoba veřejně prohlásit bez předchozích dlouhých úvah nad vážností situace. Tohle jsou přece opatření, která se zavádějí při nástupu energetické krize! Jeden z mnoha důvodů proč nepřiznávají Peak Oil, ale přiznávají potenciální budoucí výpadky dodávek je ten, že po výpadcích lze ještě (teoreticky) počítat s dálším nárůstem těžby v budoucnu, v případě ropného zlomu již nikoliv. To ovlivňuje budoucí investice i vnímání celého průmyslového odvětví – kde již není možný výrazný růst není tak lákavé investovat. Z uvedených formulací si tak lze domyslet, že IEA nepřizná existenci ropného zlomu dřív, než to bude jasné všem. Nejsou ochotni vzít na sebe odpovědnost za dopady, které by takové prohlášení pravděpodobně mělo na trzích.

Produkce Cantarellu poklesla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku během první pěti měsíců 2007 o 17%.

Írán požádal Japonsko, aby platby za dodávanou ropu provádělo v jenech, po čemž následovalo zpevnění této měny. Tento krok ve Washingtonu nemohou brát jinak než jako políček do tváře.

Brent v pátek uzavřel na 77,57$ – přibližně dolar od loňských maxim. Před dvěma lety musela přijít Katrina, aby ropu dostala těsně nad 70$ za barel. Minulý rok k tomu bylo třeba války mezi Izraelem a Libanonem (Hizbaláhem). Teď lze očekávat rekord i bez významnějšího katalyzátoru. Pro nás, kteří jsme s ropným zlomem obeznámeni to není překvapivé, mírně překvapivé je snad jen to, že změny zatím stále na první pohled nepozorovatelné nabírají o něco rychlejší obrátky než jsem osobně původně očekával. Doufám, že nástup posledních větších projektů v příštích letech větší recesi, krach a dopady zlomu přece jenom ještě trochu pozdrží. Nějaký ten rok na přípravu navíc by se určitě hodil.

Další zdroje:

http://www.napavalleyregister.com/articles/2007/07/01/opinion/commentary/iq_4015564.txt

24 Comments:

Anonymous Jura said...

ad kapitánský můstek) Když si přečtete některé ještě více alternativněji zaměřené servery než je tento, tak se na nich mnohde objevují informace (případně spekulace ???) o tom, že současná situace je záměrným vyústěním dlouhodobého plánu dynastických rodin. Někteří počátek tohoto plánu vidí cca před 200 sty lety jiní ho sledují až ke starému kněžstvu v Egyptě nebo Bybylonu. Osobně jsem staré prameny nestudoval a tak nemohu plně posoudit pravdivost těchto "příběhů o tajném plánu". Každopádně je i v ekonomické teorii a historické praxi známé, že nejvyšších "zisků" lze dosáhnout za krize. Je známo mnoho případů, kdy byla krize uměle vyvolána z důvodu realizace vyšších zisků. Aby krize byla co největší (a s tím i zisky), musí těsně před ní proběhnou naopak uměle vyvolaná konjunktura ..... co jiného než realizace tohoto plánu tak může být současné překonávání jednoho rekordu za druhým na akciových burzách světa a mnoho zemí rostoucích tempem 6-10 či ještě více procent tváří tvář ropnému zlomu a zadlužení domácností, podniků i celých států?

Ad popírání příchodu ropného zlomu) Nedávno jsem studoval výroky Václava Klause. Nedovedu v originále (kvůli angličtině) posoudit, jestli pánové zmiňovaní v tomto článku hovoří podobně matoucími slovy jako on nebo ne. Z toho uvedeného v tomto článku to vypadá, že používají podobnou taktiku, tj. že ropa nedochází - a to je pravda. Bohužel ne celá pravda.
Existují totiž ložiska, která jsou těžitelná a která ne. Z těch těžitelných se průměrně vytěží 30% a z tohoto čísla se nyní blížíme 1/2 vytěžení. Takže převedeno na procenta je vytěženo cca 10-15% veškeré ropy světa a zbývá ji tak ještě 85-90%. Toto zavádějící chlácholení konzumentů je těžké označit za lež. Zvláště když hromádná média jsou ve vlastnictví stejné skupiny osob a toto matení podporují. Navíc tady v nedávné minulosti bylo pár skupin (Římský klub,...), kteří strašily ne peakem (1/2 těžby z těžitelné ropy 1/3 ... dohromaty přibližně při 1/6) ale vytěžením veškeré ropy (1)

"Světu nedochází ropa ..." ... skutečně ne v zemi jí zbývá ještě 85-90%
"... nicméně lze očekávat narůstající rizika při zajišťování dodávek...". Zasvěcení (tj. ti na kapitánském můstku a všichni kdo znají teorii ropného zlomu vědí, že toto přijde cca při vytěžení 1/2 těžitelné ropy nebo při vytěžení cca 1/6 veškeré ropy ... to čemu na tomto webu říkáme ropný zlom. ... já tedy ten výrok čtu takto "Světu nedochází ropa, ale příchází ropný zlom." (Tento výrok je však zakódovaný tak, aby to zasvěcení věděli a konzumenti nevěděli.... ideální historická příležitost pro spekulace.

TT sebral těchto velmi obdobých výroků na různých místech dokonce několik ... jestli se nepletu, tak to zamená, že začalo odpočítávání krize, o které se tu celou dobu bavíme.

8:38 pm, July 15, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Ad Jura: zajímal by mne nějaký ten alternativněji zaměřený server.

Na podzim 89 probíhal exodus němců přes zbouranou zeď na západ a koloval vtip o tom, jak se volá do bratrského Německa: "haló, je tam někdo?". Tehdy jsem se tomu smál a nenapadlo mne, že se režim za chvilku zhroutí. Mašinérie na venek jela do poslední chvíle. Podobné to bylo za poslední světové války. Táta mi říkal, že do poslední chvíle se každý bál ceknout, Hitler pak v době kdy všude prohrával na plné čáře místo o totálně prohraných bitvách razil hesla o takticko-strategických ústupech...

Podobně to vidím i pro dnešní dobu. Pokud to bude jenom krapet možné, tak do poslední chvíle bude establishment pro 99,99 procenta populace na venek leštit třpyt pozlátka současnosti. Ten kdo chce, tak si obrázek udělá sám.

Výroky sebrané TT hovoří jasnou řečí "takticko-strategických ústupů". Kdyby jsme bitvu za bitvou doopravdy vyhrávali, tak přeci nikdo ani nehlesne o nějakých ústupech.

2:34 am, July 16, 2007  
Anonymous Jura said...

Money as Debt: Neviděl jsem to celé, ale z toho co jsem viděl jde o zajímavé kreslené zpracování známého tématu. Zvláště se mi líbí to kouzlení s cylindrem, kdy se papír o úvěru přemění na peníze. To když se popisuje pouze slovy, tak tomu i vysokoškolsky vzdělaní lidé nerozumí. Tj. opatřen titulky by tento filmeček mohl být dobrým prostředkem prezentace ohledně pozadí současných peněz. Z toho co jsem viděl mi to připomíná text "Chcem celou zem a 5% navíc" http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=142
Pro zájemce bych ještě dodal text http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=115

ad alternativnější servery:
www.osud.cz
www.matrix-2001.cz/v2
www.zvedavec.org
... podotýkám, že informace je nutné filtrovat, ne vše zde uvedené je uvěřitelné. Já jsem konkrétně narážel na informace ohledně vzniku současného finančního systému nekrytých peněz (viz. TT uvedený dokument Money as Dept) a způsobu jeho vzniku, včetně spekulací o důvodech jeho vzniku (New World Order).

Souvislost s kapitánským můstkem: Banky, které jsou akcionáři FEDu a dalších centrálních bank vlastní i ropné společnosti (ropný zlom je jen část celkového problému) včetně většiny mediálního prostoru.... "Dejte mi kontrolu nad vydáváním peněz a bude mi jedno, kdo vládne"

8:23 am, July 16, 2007  
Blogger Thon Taddeo said...

Souhlasím s tím, že do poslední chvíle bude establishment leštit pozlátko současnosti. Co mají nakonec dělat. Je představitelné, aby Topolánek (o Klausovi nemluvě) vystoupil s projevem k národu dřív, než dejme tomu špičky USA, EU? Není. Jaké důkazy předloží? - Řekněme, že tady by to vcelku šlo, že poměrně pádné argumenty existují, ale co s tím, co může dělat? Celý systém je nastavený na svatý růst, růst, růst a najednou růst naráží na ty vždy ignorované přírodní limity a naše opěvovaná vynalézavost, nové technologie a dokonce ani božský trh najednou nic převratného nepřináší. Nahoře jsou dost možná ještě bezradnější než my tady "dole". Sám člověk může začít s individuálním přechodem, ale co mají dělat oni? Začít opravovat železnice místo stavby dálnic, začít stavět nové elektrárny, více podpořit lokální zemědělství? Kde na to vzít - už takhle jsme po krk v dluzích. Za co reformovat zdravotnictví a penzijní systém a co teď proboha s těmi všemi automobilkami, co tady vyrostly a rostou. S kým se mám dohodnout spíš s Ruskem na kterém závisí jestli si uvařím na sporáku jídlo a pustím topení nebo s USA s nímž se budují zahraničně politické vztahy posledních 15 let a pořád je to zásadní hráč ......? Popravdě, nechtěl bych být na místě našich politiků až to praskne. Kdo stojí o kapitánský můstek na té výše jmenované lodi?! Nikdo!

Řekněme, že máte 100 000 - 200 000kč, jak byste je investovali do příprav na zlom? Co byste zakoupili, do čeho investovali? (akcie, zlato, stříbro, nemovitosti, vzdělání ...)

Ty výroky IEA a spol. jen podporují to co jsem napsal V zóně zlomu, že začalo odpočítávání a kolem 2010 to začne jít v nejšírším významu z kopce.

10:51 am, July 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

zajimavej clanek "Polsko chce ochránit PKN Orlen před Rusy
" http://www.petrol.cz/noviny/clanek.asp?id=8724

koupil bych pozemek, nebo sad pres 2000m a zacal ho pripravovat na vyuziti za 3 roky

v rusku jim to asi docvaklo, ale nebudou o tom kecat, ale neco delat

11:05 am, July 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

ad TT:
Tak investice do věcí jež víceméně vždy mají hodnotu. Samozřejmě záleží na povaze, člověk odkojený panelákem do zlata, ten kdo má na to náturu tak do nemovitosti.
Já tedy sám za sebe investuji do věcí, který mne baví a hodit se můžou vždy i po zlomu. Baví mne dřevo, jsme obklopený lesy, takže mám základní vybavení na přivezení dřeva, jeho rozřezání na prkna, trámky a na další jednoduché truhlářské zpracování. Jeden z důvodů proč takhle blbnu je naše totální znechucení z truhlářů - mistři řemeslníci, nedrží termíny a rozpočty, kolikrát je to odfláknutý, člověk aby jezdil, vysvětloval, doprošoval se a poslouchal stupidní kecy.
Jen mít na to všechno více času...

Momentálně mám v merku kompletně vybavenou dílnu ve skříňové V3S (soustruh, CO svářečka, stojanová vrtačka, bruska, ponk, nářadí, má to také vlastní generátor od motoru). Jestli ten člověk nekecal, tak je to vše včetně auta kompletně nové, nepoužívané, nejeté, vyrobený po revoluci a chce za to 40 tisíc. Jediná nevýhoda je, že je to od vojska a tedy bez dokladů.
Ještě že manželka má pochopení.

2:36 pm, July 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Tu investici do nemovitostí bych zůžil na nákup zemědělské půdy či lesa. Byty a domy jsou dnes předražené, je to vyhnáno nahoru levnými hypotékami. A při oil-peaku to pak půjde rychle a hodně dolů. A zlato nemusí být taky špatná volba. Jestli půjdou do kytek papírové peníze, tak bude třeba je nahradit nějakým jiným platidlem pro obchodování a je hodně pravděpodobné, že by zase nastoupily drahé kovy.

7:40 pm, July 16, 2007  
Anonymous Jura said...

100-200 tis ... nic moc, ale mnoho lidí dnes nemá ani to a za krize rozměrů, která se chystá, to nebude mít skoro nikdo.

1-2 ha zemědělské a lesní půdy (stačí na zabezpečení jídla, tepla a přístřešku pro Vaši rodinu, pokud disponujete znalostmi jak na to), pokud možno v uceleném celku a blízko "spřátelených" osob (bezpečí + spolupráce). Zbytek bych investoval do znalostí jak vypěstovat a obstarat jídlo, teplo a zvládnutí alespoň některých potřebných řemesel (kurzy, knížky, nářadí). Následně bych investoval do zvýšení úrodnosti vlastní půdy (vytvoření přírodního kapitálu).

Peníze jako takové ztratí hodnotu. Akcie také. Současné domy z neobnovitelných materiálů a obrovskou energií nutnou na jejich výstavbu a udržení v chodu budou v nízkoenergetické společnosti na obtíž. Zlato jako takové k přežití není potřeba, ale bude spousta jedinců, kteří budou o něj mít zájem, takže nějakou hodnotu mít bude. Jídlo bude lepší artikl než zlato, ale do té doby nevydrží, tj. v tu dobu půjde o shcopnost ho vyprodukovat bez chemie a strojů.¨
Cenná bude energie. Ta neobnovitelná bude pod kontrolou mocných. Mocní nemají pod kontrolou jediný zdroj - slunce (ať už ve formě slunečního svitu nebo přeneseně ve vodě, větru a dešti). S tím je potřeba pracovat. Tj. zachytávat na pozemku vodu a zvyšovat úrodnost půdy, aby fotosyntéza mohla sama pro Vás pracovat. Lepší jsou pomalá řešení typu prales (EROEI 12:1) oproti plantážím biopaliv (v ideálním případě EROEI 1,1:1) nebo smrkové monokultuře (4:1). A to díky dlouhé době bezzásahovosti (práce člověka je také energie)

Pořadí investic: půda, znalosti, kontakty ... např. na výměnné sítě s vhodným genofondem.

P.S. Na jeden ha půdy si při ceně 5 kč za m2 vyděláte za směšné 2-3 měsíce. Přitom má potenciál Vás a Vaše potomky uživit po generace.

10:48 pm, July 16, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Ještě k tomu jak TT říká: "nechtěl bych být na místě našich politiků až to praskne"

Já dodám, že konečně se začnou řešit opravdové problémy. Já už vůbec nesleduji všemožné debaty, tahanice a strkanice v podstatě je to většinou o ničem. Věci které by se mělo řešit se neřeší. A nemusím chodit daleko, stačí se podívat po sousedech, přesně to, co se řeší v malém se pak řeší na nejvyšších místech. Žijeme v krizi z nabytku, místo aby se táhlo za jeden provaz kvete pomlouvání a kverulantství, oblíbené jsou bouře v kapce vody, tedy výroba problémů z ničeho. Kdyby každý z nás denně musel řešit co si proboha zítra dá do úst, tak na takovéto hovadiny nemá čas. Rozhlédnu se kolem sebe a vidím spoustu zbytečných a promarněných životů, stejně tak co existuje zcela zbytečných časopisů o ničem atd. Někdy je těžký se ubránit a nenechat se zatáhnout do debat o ničem. Dobrý je být celý den vytížený rozumnou činností.
Až se tady 10 let po peaku postřílíme a všechno si navzájem rozmlátíme tak asi nastane návrat ke kořenům a původním hodnotám. Lidi si přestanou hrát na vlastním písečku protože zjistí, že jedinec nic neznamená a síla je jedině v kolektivu.

1:49 am, July 17, 2007  
Anonymous Anonymous said...

cetl jsem si knihu Nejisty plamen a na nekterych serverech se objevil uryvek z teto knihy http://www.petrol.cz/ropa/clanek.asp?id=8559
http://businessworld.cz/bw.nsf/id/kanada-ropna-velmoc?OpenDocument&&Highlight=0,&cast=1

chtel bych udelat tistenou brozurku z clanku o rope pro svoji rodinu a zname, pro rozsirovani informaci

jake clanky by jste vy osobne doporucili ?

muzeme spolecne najit takovych 10-20 clanku, ktere mohou pomoci na problem upozornit, pripadne popsat jak to resit ? viz treba kuba atd.

8:41 am, July 17, 2007  
Anonymous Jirik said...

Zdravím!
Mno já mít pár set tisíc, tak především koupím pár klubek ostnáče, nějaké tyče, nerez plechy a potom alespoň jednu pistoli, kuši, nějaké vrhací a útočné nože taky nejsou od věci, včetně pout, tonfy, teleskopu atd. :-)
Dům, zahradu, pole i studny už mám. Studnu je ale alespoň jednu třeba mít ve dvoře a nejlépe uvnitř domu. Jinak z ostatního vybavení už mě chybí jen nějaký ten lis na ovoce(moštovač) a pak samozřejmě náhradní díly na kosu atd. Velké plus bych viděl v pořízení výhně. Zkrátka každý z nás má nějaký vztah k dřevu, oceli či rostlinkám, takže bych pořizoval věci které nejvíce vyhovují vaším stávajícím dovednostem:-)
Každopádně nepořizovat skoro nic s náhradními díly z plastů a kupovat jen výrobky z oceli(nejlépe nerezu), jiných kovů a dřeva!
Třebas z šicího stroje po bábičce se dá udělat bruska na nože:-) Na půdě mám ještě jakousi prehistorickou odstředivku na máslo či co to je:-) Jsme národ kutilů, co bylo potřeba dát dokupy za minulých režimů jsme snad nezapoměli:-) I když kultura prodejen vše v jednom degradovala lidi na pouhé stádo. Dřive byl ve vsi s 200 obyvateli snad každý potřebný řemeslník, dneska na vsích narazíte leda tak na řidiče kamionů či traktorů:-)
Jinak bych radil počítat i s nejhorším a začít se naučit používat zbraně a bojová umění, v životě bych se asi nespolehl na to stádo co žije v naší vsi, to se raději přidám k nějakým desperátům, ikdyž můžu se mýlit:-)

11:56 am, July 17, 2007  
Anonymous optik said...

Aha, tak s Jirikem a jemu podobnymi to bude docela narez.

To s tim jenem za ropu je fakt dost dobre, to me potesilo.

Jinak cim rychleji krize nastoupi tim lepe, vetsi projekty nic nevyresi, jen vsechno oddali, protoze vsechno je jen a jen v lidech.

Nejlepsi by mozna byla nejaka mensi rychle nastoupena krize, ktera by svetu dalo jasne najevo, jak to s energii vlastne vypada, ze neni omezena a musi se rozumne spotrebovavat. Ve vysledku by serie mensich ekonomiko socialnich krizi mohla byt priznivejsi nez jedna velka. Ale to jsou jen moje spekulace

4:05 pm, July 17, 2007  
Anonymous neo029 said...

pravidelne tento blog sleduji, jak vidim, Jirka a dalsi se uz pomalu pripravuji..s tim stadem bez jakychkoliv praktickych dovednosti souhlasim, dnesni mlada generace ma skill max. tak na gamesy, prehled trendu, co na hlavu, misto v hlave... pro tuto "party generation" to bude sakra shock..
jnak nechci brat nikomu iluze, ale staci se mi podivat na ulici.. je tu urcita skupina spoluobcanu, dnes se jejich pocet odhaduje na nekolik SET tisic... a silne pochybuji, ze se Jirka ubrani nozem, kusi, pistoli, az si jich par set prijde na jeho pozemek pro jidlo ... bohuzel je to tak..
v cele Evrope se pocet socialne potrebnych odhaduje na nekolik desitek milionu, v Nemecku, Francii maji jina jmena, ale jeden spolecny jmenovatel je spojuje..ZADNA PRACE, ZADNE POVINNOSTI, SAMA PRAVA..

8:32 am, July 18, 2007  
Anonymous Anonymous said...

http://www.volny.cz/l_kopecky/
http://chromik.wz.cz/

jsou weby plné konspiračních teorií, můžete si porochňat :o)

9:00 am, July 18, 2007  
Anonymous Jura said...

Ad 10-20 článků: 10-20 článků jen o ropě je zbytečně mnoho. Lidi tě přestanou poslouchat do 10-ti minut(pořady typu Big Brother a Vyvolení úspěšně plní zadání). Důležitější je kvalita.

Vyber si např. na tomto Webu, nebo http://www.blisty.cz/list.rb?id=143
(osobně doporučuji Jíme ropu a zemní plyn - to jestli s nimi nezahejbá, tak už nic)
http://www.paradigma.sk (kromě ropy doporučuji i články o penězích tj. 1. a 2. v top 10)

9:58 am, July 18, 2007  
Anonymous Jirik said...

Zdravím!

Tak vám tu sem pustím zase pár mouder:-) Dobrá věc je i boxovací a kopací pytel + nějaká výbava jako chrániče a rukavice, výjde to do 5000. Jinak pokud se umíte rvát a okolí o tom neví, tak je to pro vás velké plus, poněvadž je větší šance na podcenění vás. Co se týče vlastnictví zbraní, tam doporučuji utajení ještě větší!
Opravuji si dům stylem tak aby byl co nejnenápadnější a vypadal spíš jako ruina:-) To je dobré pro odrazení zlodějů, ti prvně půjdou po lépe vypadajících domech a jejich majitelích:-)
TO: neo029 Mám už pár známých kteří mají slušný arsenál, takže pokud ti nepřizpůsobivý nebudou mít AK-74, SA Vz.58 či M16, tak jich pár desítek zvládnem i v noci:-) Kolem dokola v okruhu 30Km není město větší jak 10000 obyvatel, takže problémy s přílivem těchto lidí bych čekal spíš v těch satelitních městečkách a vesnicích kolem Prahy a dalších větších měst.
Jinak takové Kanadě kvůli ropným pískům prorokuji okupaci či přímou závislost vlády na USA. Ropné písky pro potřebu kanaďanů stačí, ale vedle je pěkně nenažraný soused...

12:04 pm, July 18, 2007  
Anonymous Jura said...

to Jirik: Cvičit a být připraven je O.K. to se hodí i kvůli vlasní práci nebo zlepšené psychice.

Ve všech příručkách přežití je jasně uvedeno, že v zájmu přežití se zbraně ve vypjatých situacích pokud možno nevytahují - jak se vytáhnou, tak ji musíte použít dříve než druhá strana..... Pokud plánujete být déle na jednom místě (to pro zemědělce platí vždy), tak není taktické to dělat pravidelně - dostanete se k tomu, že neuděláte krok bez zbraně - a to toho pak motykou s jednou rukou (druhá drží zbraň) moc neuděláte. ... Vrána k vráně sedá. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, ....

Co jsem si přečetl různé teorie nebo beletrie k pokrizové tématice, tak se rozhodně vyplatí dělat pasívní bezpečnostní opatření typu ne všechna vajíčka v jednom košíku nebo přirozené terénní překážky (meze z trní). Tj. ne monokultury a mnohdy raději netradiční plodiny, které se v malém nevyplatí krást, resp. si je kdekoliv utrhnete taky (šťovík, pampeliška, maliny, ...). Pampeliška doroste, nebo je o 1m vedle další, místo malin vyrostou za měsíc ostružiny....
Netvrdím, že to s těmito spoluobčany bude jednoduché, ale mělo by se to dát zvládnout.

O trochu větší problém může být státní teror - nevím, jestli jste si všimli jak nám postupně a bez větší publicity oklešťují lidská práva a svobody. Nutnost nasazení úsporných opatření přineze minimálně příchod vlády "pevné ruky"... v co se to transformuje dál je ve hvězdách. Vynucené dodávky pro "armádu" jsou jedním z možných projevů.

1:00 pm, July 18, 2007  
Blogger Thon Taddeo said...

Jirik :Mno já mít pár set tisíc, tak především koupím pár klubek ostnáče, nějaké tyče, nerez plechy a potom alespoň jednu pistoli, kuši, nějaké vrhací a útočné nože taky nejsou od věci, včetně pout, tonfy, teleskopu atd. :-)
Dům, zahradu, pole i studny už mám.No Jirik zdá se čas rozhodně nemarní, popravdě řekněme, ze s tim polem, domem jsem na tom podobne, ta lokace sice neni tak prizniva, ale co se da delat. No nejsem sice militantni typ, ale pacifista taky ne a na teto stránce prave pracuji a na kuchynske noze se pri pripadne obrane zivota a majetku spolehat nehodlam. Známé s "arzenalem" tedy nevedu :-).

No az bude znát, ze se krach opravdu naplno rozbiha, tak bychom případně mohli zkusit vytvorit nejakou svepomocnou kontaktni sit pro pripad (nedej bože) opravdu systemoveho krachu - neco jako byly kontaktni adresy pro parasutisty za valky, kde by byla sance najit pripadnou alespon docasnou pomoc. Co myslite? (doufejme, že takhle daleko to nezajde, ale kdo ví?)

Co se tyce Kanady, tak tohle na jednom foru tvrdacky prohlasoval jeden American pred Kanadanem a ten mu odpovedel, že je sice obsadí, ale pak že jim předvedou takovou guerillu, že jim bude Irák připadat jako ráj na zemi.

1:01 pm, July 18, 2007  
Anonymous neo029 said...

kdosi tady byl prekvapen, jak to nyni chodi ve svete s temi penezi, dluhem apod.

http://www.financialsense.com/
http://www.gold-eagle.com/research/williendx.html

3:03 pm, July 18, 2007  
Anonymous Gregario said...

K tomu jak se tvoří peníze a jak fungují banky je naprosto ideální Naďa Johanisová z Jihočeské University
Odkazy :
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/publ-johanisova.phtml
http://home.pf.jcu.cz/~nadiaj/eke-info.php
http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=tema&id=30
Malá ukázka z jejích skript:
Tvorba peněz
V průmyslových zemích vzniká většina nových peněz (až 97%) formou dluhu.
Ve zjednodušeném modelu peníze kolují mezi domácnostmi a firmami (peněžní tok), nesmí jich být ani hodně oproti zboží a službám (došlo by k inflaci, ceny zboží a služeb by vzrostly), ani málo (nebylo by čím směňovat, nastala by nezaměstnanost, snížení spotřeby, a deflace - ceny zboží a služeb by začaly klesat).
Mechanismus toho koloběhu popisuje tzv. rovnice směny: rychlost oběhu peněz závisí na množství peněz a na rychlosti jejich oběhu. (Tato definice je založena na jednoduché představě peněz jako mechanických jednotek).
Rovnice směny: cenová hladina × dosažený výkon (HDP) = rychlost obratu peněz × množství peněz v oběhu (Fuchs: Makroekonomie, str. 75)
Do tohoto koloběhu vstupují banky: domácnosti i firmy si u nich ukládají peníze. Banky uložené peníze dale půjčují. Takto půjčené neodepisují ze žádného účtu svých klientů. Takto, pokaždé když banka někomu půjčí peníze, vznikají nové peníze.
Když banka půjčí firmě nebo občanovi peníze, firma či občan je utratí a subjekt, který od nich peníze dostane jako tržbu, si je uloží opět u banky. Tyto nové peníze nová banka opět půjčí dál, resp. jenom část z nich, např. 90 %. Zbylých 10 % (nebo jinou sumu, výši těchto tzv. povinných rezerv určuje centrální banka) musí mít v pohotovosti pro vkladatele, kteří by si ze svých účtů přišli vybrat peníze v hotovosti.
Např. když si u banky uložíte 1000,- Kč, banka si 100,- Kč uloží jako povinnou rezervu a zbytek, tj. 900,- Kč, se snaží někomu půjčit, aby mohla pobírat z půjčky úrok, neboť tento úrok je její příjem v rámci jejího podnikání.
Takto, formou jakési řetězové reakce na účtech dalších bank, vznikají další a další peníze. Tzv. multiplikovaná expanze depozit.
Banka dostane 1000 Kč, z toho uloží 100 (10% povinná rezerva), půjčí zbytek - 900.
Další banka dostane těchto 900, uloží 81, půjčí 729
Další banka dostane těchto 729, uloží 72,9, půjčí 656,1
atd., takže po mnoha kolech vzniklo z původního přírůstku 1000,- Kč na kontě dalších bank dalších 9000,- Kč "formou úvěrů", tj. prostřednictvím dluhu (1000 plus 900 plus 729 plus 656,1 atd., je na to vzorec.)
Přesné množství nových peněz, které takto z jednoho určitého vkladu vzniknou, závisí vedle míry povinných rezerv na řadě dalších faktorů (např. - dokáže banka všechny peníze, které může půjčit, skutečně někomu dát jako úvěr?), o výpočet se ekonomové snaží pomocí tzv. peněžního multiplikátoru. (Fuchs str. 85-6)

A další ukázka z článku publikovaného v Sedmé generaci:
Pence svatého Josefa
Exponenciální růst, říká německá ekologická ekonomka Margrit Kennedy, je v přírodě velkou vzácností. Stromy, zvířata, lidé… ti všichni rostou nejprve rychleji, pak pomaleji, nakonec většinou růst přestávají. Exponenciála je pravý opak: roste stále rychleji. Jedním z mála příkladů exponenciálního růstu v přírodě je rakovina. Složený úrok, tvrdí Kennedyová, je taková rakovina našeho sociálního a ekonomického systému. Jako ilustraci dopadu složeného úroku na materiální svět uvádí známý příklad Josefovy pence: pokud by svatý Josef v době Ježíškova narození investoval při 5% úroku jednu penci a vrátil by se do stejné banky v roce 1990, mohl by si koupit za peníze, které se mu mezitím nahromadily na účtu, 134 bilionů zlatých koulí o váze planety Země.

Možná vám připadá, že by nebylo tak špatné, mít nějakou tu zlatou zeměkouli. Ale představte si, že tu penci před dvěma tisíci lety Josef neinvestoval, ale naopak si ji vypůjčil. V tom případě by jeho syn ty biliony zlatých zeměkoulí nevyfasoval, nýbrž by je musel začít splácet.

V trochu podobné situaci jsou dnes země Třetího světa, které si kdysi půjčily peníze od Světové banky, jež dodnes nedokázaly splatit. Pokud splácí jen úroky, budou dluh splácet do nekonečna. Obecně platí, že ten, kdo půjčuje, bohatne, a ten, kdo si půjčuje — pokud svůj úvěr nepoužije k výhodné investici, která znásobí jeho příjmy — chudne. Tento mechanismus je jednou z příčin hromadění peněz ve stále méně rukou a rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými lidmi, zeměmi a oblastmi. Jestliže mají tři nejbohatší muži světa víc peněz než 48 nejchudších zemí dohromady a jestliže na každý dolar, který obdrží země třetího světa formou grantů, jsou nuceni vynaložit 13 dolarů na splátky dluhů, začíná člověk tušit, že něco někde není v pořádku.

Mimochodem, pokud jste chudí a máte podnikatelský záměr, třeba na docela skromný projekt, je dost možné, že vám banka peníze nepůjčí vůbec. Ona totiž raději půjčuje na velké projekty bohatým než na malé projekty chudým. Je to pochopitelné: chudí často nemají ručení a kromě toho s většími projekty mají banky větší zisk při stejných administrativních nákladech

Moje shrnutí:
Takže až to pojede za 6 až 10 let opravdu z kopce ( z peaku) pak to bude opravdu , ale opravdu fofr!...

5:58 pm, July 18, 2007  
Anonymous neo029 said...

velice pekne, takove polopaticke, to by mohl mozna pochopit i Pepik u piva v knajpe :-)
prectete si posledni clanek od Willie CB, viz odkaz vyse, rozebira CDO - Collateralized Debt Obligation (CDO), česky "zajištěná dluhová obligace".. cas se blizi a az tohle praskne..skromny odhaz od Wilíka je, ze je 20x nasobek dotcom bubliny z r. 2000 !!!
a nyni uz neni sance nastartovat nejakou real asset bubble :-) mozna tohle zatrese svetem mnohem drive nez Peak Oil

7:46 am, July 19, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Jednotlivec, ani malá vesnice, nemá v souboji s organizovanými loupeživými gangy nejmenší šanci. Zamyslete se nad tímto návrhem:

1) vytipovat si jedno historické, z obranného hlediska dobře situované město (nejlépe se zachovalými hradbami - například Chrudim)

2) namísto nakupování nemovitostí na neznámých a odlehlých místech, cílně se snažit stěhovat do tohoto jednoho vytipovaného města, společně s dalšími "stejně smýšlejícími". Kupovat zde nemovitosti, pozemky, ornou půdu...

3) žít zde můžete zcela normálně a naprosto nenápadně. Užívat si konzumu, co hrdlo ráčí. Vtip spočívá v tom, že v případě vypuknutí nepokojů a násilností budou všichni na jednom místě, rychle se domluví a snadněji se ubrání - zpočátku jen obtěžování jednotlivců - zoufalců, kteří o všechno přišli (práci, majetek, iluze) a budou schopni téměř všeho, později ozbrojeným a organizovaným loupeživým hordám.

Nepočítejte s tím, že takové věci jako internet, mobilní síť či GPS budou fungovat :-)) Až to přijde, nebute mít nejmenší šanci se kontaktovat a domlouvat s někým na druhém konci okresu. Je potřeba koncetrovat síly na jednom místě už nyní, jen tak je šance přežít. Armáda a policie, pokud se nerozpadne, stejně nic neochrání, na to bych nespoléhal.

Podívejte se do historických map osídlení. Hledejte významná středověká sídla (14-16 století), tam najdete inspiraci. Naši předci nebyli žádní blbci :-)

12:24 am, July 22, 2007  
Blogger Zbyhnev said...

S ropou se to ma asi tak, ze pred padesati lety byly udajne zasoby na dvacet let, dnes jsou opet zasoby udajne na dvacet let, a za padesat let budou zasoby tak na dvacet let.

Je to tim, ze se jednak objevuji nova loziska, druhak se diky novym technologiim daji vyuzit loziska drive netezitelna, tretak se neda vyloucit, ze se za jistych okolnosti muze ropa formovat podstatne rychleji, nez se drive myslelo.

Kazdopadne ropa skutecne nedojde. Rozhodne ne driv, nez budou k dispozici dostatecne kvalitni alternativy (mezi ktere nelze pocitat repku atp., ale treba vodik uz ano). Takze cesta k energeticke sobestacnosti zapadu a cistemu zivotnimu prostredi vede bez pochyby prave skrze rozvoj vedy a techniky.

2:03 am, February 02, 2008  
Anonymous Anonymous said...

sxg: upravil som Titulky z text súboru, nie sú 100% ale nato že som to robil 1x v živote :D:
http://uloz.to/285158/money-as-debt.rar

4:30 pm, March 31, 2008  

Post a Comment

<< Home