Friday, September 28, 2007

Model země vyvážející ropu a dvě případové studie

Data EIA ukazují na menší pokles ve světovém vývozu (world net oil export) v období 2005 – 2006, na čele s poklesem exportu o 3,3% ročně u tří největších vývozců (the top three net oil exporters) – Saudské Arábie, Ruska a Norska. Poslední údaje naznačují, že pokles vývozu pokračuje a pravděpodobně zrychluje.

V článcích na Oil Drumu byl představen zjednodušený vývozní model pro hypotetickou zemi s URR (celkovými těžitelnými zásobami) kolem 38 Gb (označovaný jako ELM – Export Land Model – Model země vyvážející ropu). Model ukazoval dopady zlomu těžby a následujícího 5% poklesu produkce ročně na vývoz ropy z této země. Vyvážející země sama konzumuje 50% své produkce a tato spotřeba se zvyšuje o 2,5% ročně. Uváděný 5% pokles volně vychází z poklesu produkce Texasu o 4% ročně.

Ačkoliv je model zjednodušený, přináší některé důležité poznatky.

1) Za předpokladu, že URR je 38 Gb a ve vyvážející zemi nastal zlom ve chvíli, kdy bylo 55% rezerv vytěženo, zbývá k produkci 17 Gb. Model ukazuje, že pouze kolem 1,7 Gb – neboli kolem 10% zbývající produkce bude vyvezeno.

2) Celková exponenciální míra poklesu čistého exportu kolem 29% ročně během osmi let, je mnohem rychlejší, než pokles produkce o 5% ročně, protože export v daném roce je rozdílem mezi dvěma exponenciálními funkcemi – exponenciálně klesající produkcí a (obecně) exponenciálně rostoucí spotřebou.

3) Míra poklesu vývozu v daném roce se s postupujícím časem zrychluje. Od prvního meziročního poklesu vývozu o 12,5%, k poslednímu vývoznímu roku s meziročním propadem o 47,6%.

Jak vyjde srovnání ELM a skutečných případů z minulosti? Dva nedávné příklady – Indonésie a Velká Británie - ve skutečnosti demonstrovaly rychlejší pokles vývozu než ELM.

Zaměřte se zejména na rozdíly mezi celkovým poklesem produkce a poklesem úrovně vývozu ve třech uváděných oblastech:

Oblast Pokles produkce Pokles exportu

ELM - 5,0% ročně - 28,8% ročně
Indonésie - 3,9% ročně - 28,9% ročně
Velká Británie - 7,8% ročně - 55,7% ročně

Je také zajímavé, jak podobné si byly poklesy exportu v Indonésii a Británii a to i přes zásadní rozdíly mezi oběma regiony. Pro Velkou Británii je chrakteristický vysoký příjem na hlavu, vysoké daně za energii a minimální nárůst spotřeby (0,2% ročně během doby poklesu exportu). Na druhé straně je pro Indonésii charakteristický nízký příjem na osobu, dotovaná energie a poměrně značný nárůst domácí spotřeby (4,1% ročně během období poklesu exportu).

Pamatujte si, že jakmile začne těžba v zemi vyvážející ropu klesat, je míra poklesu vývozu funkcí: 1) spotřeby jako procenta produkce na vrcholu těžby; 2) míry poklesu těžby a 3) úrovně změny domácí spotřeby.

Poklesy exportu v Indonésii a ve Velké Británii byly podobné ELM kvůli jejich relativně vysoké spotřebě jako procentu produkce při posledním produkčním zlomu v rozpětí 50 – 60%. Regiony s nižším procentem spotřeby vzhledem k produkci budou ovšem téměř jistě také zaznamenávat postupné zrychlování míry poklesu vývozu v čase (i když rozhodně pomaleji).

Pět největších vývozců

Pět největších současných vývozců ropy – Saudská Arábie, Rusko, Norsko, Írán, a Spojené arabské emiráty – jsou odpovědné za přibližně polovinu světového vývozu ropy. Od roku 2000 do roku 2005 byl jejich kombinováný nárůst spotřeby 3,7% ročně.

V období 2005 – 2006 tento údaj stoupl na 5,3% ročně. Ve stejném období poklesl jejich export o 3,3% ročně a je téměř jisté, že tento pokles v období 2006 – 2007 zrychlí.

Celkově lze říci, že poklesy vývozu pěti největších producentů nebudou tak rychlé jako v případě Indonésie a Velké Británie, nicméně s časem budou akcelerovat. Někteří menší vývozci nyní zvyšují svou těžbu a vývoz, zatímco velcí exportéři začínají jevit postupující známky poklesu vývozu. Lze oprávněně pochybovat, že menší vývozci budou schopni nahradit poklesy vývozu svých větších kolegů.

Ačkoliv celková globální produkce ropy je jistě důležitá, země dovážející ropu se musí soustředit na dvě věci – jejich domací produkci a světovou vývozní kapacitu. Plánování budoucího postupu by pak mělo být vedeno s ohledem na velmi dobře možnou variantu rychlého poklesu světového exportu ropy.

Tolik úvodní článek k problematice ELM na Oil Drumu.

Při 5% poklesu produkce a 5% nárůstu spotřeby ročně se pětice největších vývozců dostane na nulové exporty (s 22% poklesem vývozu ročně) kolem roku 2020. Při polovičním poklesu těžby a nárůstu spotřeby (což není příliš pravděpodobné), by kolem roku 2020 byly vývozy na polovičních hodnotách oproti současnosti a na nule kolem roku 2035.

Co dodat? Nezbývá než doufat, že se ELM neprotne s realitou, protože kdyby ano, lze si domyslet následky. Byl by to pád do tmy.

34 Comments:

Blogger Frkojferin said...

No nazdar, do toho nějakej terorista nebo hurikán. Uvidime asi velke okamziky dejin.

11:58 am, September 28, 2007  
Anonymous North-Wind said...

A budeme toho svedkami. Podla mna bude dobre, ak tieto veci zdokumentujeme co najlepsie, aby sa mali buduce generacie z coho poucit... (iked realita bude poucujuca sama o sebe)

10:30 pm, September 28, 2007  
Anonymous nocciola said...

Německo chce odstavit z provozu atomové elektrárny, zrovna si nevzpomenu do kdy, ale nikde se nepíše co je má nahradit. Pokud počítají s podobným scénářem jako tady TT, tak po zkolabování ekonomiky poklesne poptávka po el. energii na minimum a atomové reaktory, které nebudou zakonzervovány mohou být nebezpečné.
Možná je se vším již počítáno... Pokud je všechno tohle pravda, tak elity ovládající tento svět jak politicky tak ekonomicky mají informace již delší dobu a podle toho také konají. Válka v Iráku, politika USA, Ruska, Íránu a jiné to jen dokazují.
Jako zlom vidím zvolení-dosazení Bushe na prezidenta USA.
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/122569-bush

11:14 pm, September 28, 2007  
Blogger Frkojferin said...

Tohle stojí za znínku:
Dr Parikh said India's dependence on crude oil imports may increase to 90-95 per cent from the present 70 per cent.

11:35 pm, September 28, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Co je na ELM velmi znepokojující je jeho tvrdý dopad na importující země - na prvním místě na USA, sekundárně na Evropu a také na Indii a Čínu. Samotná existence těchto zemí je dnes pevně svázána s dostupností ropy. Pokud se ELM odehraje podle předpokladů - 15 - 30% poklesy exportů ročně a popravdě - lze očekávat, že Rusko, Írán, Mexiko, Venezuela, ale i KSA a další budou co se týče poklesu produkce klesat do 5% ročně? Já se velice obávám, aby se toto číslo neukázalo jako optimistické. Ve spojení s rostoucí populací Íránu a KSA... a tomu odpovídající spotřebou a mocenskými ambicemi Ruska lze realisticky očekávat poklesy exportu v horním pásmu.
Jak budou reagovat USA a Evropa - smlouvy o dodávkách s Ruskem budou téměř určitě jen kusem papíru bez ceny? Podle mě by obrovským problémem byl i pokles dodávek okolo 10% ročně natož 20% a víc. Jak se s tímhle může současná infrastruktura a ekonomika vyrovnat? Myslíte si, že je to vůbec možné? - možná po zavedení brutálního přídělového systému - ale tou dobou bude ekonomika v troskách a co budou dělat ti všichni nezaměstnaní, zadlužení .....? Vlády budou pod extrémním tlakem. Napětí poroste vnitropoliticky i v mezinárodních vztazích. Navíc se situace bude zhoršovat, ne naopak. Tohle je opravdu recept na totální prů....
Čím dál víc mi připadá, že žádná přijatelná cesta ven z tak komplexních a rozsáhlých problémů neexistuje a teď už se to jen drží zuby nehty samospádem, ale dlouho to už nepůjde. FED a ECB dál pumpují miliardy do ekonomiky, v USA se problémy se splácením hypoték prohlubují. Dolar se dál propadá - na 1.4268 za euro, zlato na 28 letem maximu, ropa za téměř 82 dolarů/b a další růst je velice pravděpodobný.

11:45 am, September 29, 2007  
Anonymous Jura said...

Zajímalo by mě, zda dochází k vrcholu produkce ropy při vytěžení 50% ropy z ložiska, nebo při dosažení 55% ložiska ?

Pokles produkce ropy podle ELM bude fungovat jen pár let (5-7?). Jak bude jasné, že chybějící exporty nemá kdo nahradit, začne klesat spotřeba ropy i v produkčních zemích.

Otázka je jestli ji budou vyvážet a komu... ropa přestane být zbožím, ale politikou (tj. je nepředvidatelný další průběh) . I proto se už pár let o ropu válčí. Konkrétně v našem případě (85% dovozu z Ruska) jsou 2 scénáře - Rusko padne - a my jako pomocníci USA (radar) dostaneme za odměnu nějakou ropu místo Rusů, kterým se naopak omezí. Rusko to ustojí - my a Polsko budeme v první linii omezení, ostatní poslušní budou omezeni méně.

9:27 pm, October 01, 2007  
Anonymous other said...

juro, tak to vidíš, typicky čecháčkovský přístup: "Vlezme Rusovi i třeba tam, a on nás za odměnu pohladí po vláskách a druhé ne, heč!" Co to je - první linie omezení? Jsme na jedné lodi a potápí-li se příď, musí ti ze zádi vyrovnávat, jináč se to celé zvrhne. Dej taky už pokoj s anti-radar agitací. A nevyhrožuj s pojmy jako "Rusko padne". Pokud by se jednalo o přímý konflikt, je ve hře nepředstavitelný arzenál v jádře a Rus by raději vyplácal všechny rakety a třeba by je namířil i na vlastní nerostné zásoby, než by dopustil porážku. Pokud mluvíme o slabině Ruska, tedy je to jeho postupná ekonomická zavázanost, do níž ho jako do pavučiny vmanévrovává jeho šikmooký bratr a chudák Rus moc na výběr nemá. A v této situaci nevím, jak by sis představoval, že zaklepeš v Kremlu a řekneš: Buďte tak laskaví, všechny zastánce radaru jsme pověsili, tedy kdyby aspoň o půl kola jste Družbu pootevřeli... - Uvědomuješ si absurditu?
Mě by spíš zajímal vztah úbytku exportů k tlaku na světovou decentralizaci, tedy jak může dopadat úbytek ropy na drobení globalizace. Myslím, že by to byl určitě vítaný a zdravý proces.

10:56 am, October 02, 2007  
Anonymous Jura said...

Režim může padnout bez jediného výstřelu pod tlakem obrovské mediální i vojenské převahy nepřítele (viz. např. ČSR a Mnichovská dohoda). Stejně jako my tehdy, tak Rusko nyní, pokud se rozhodne bránit, je označeno za válečného štváče nepřejícího si mír.

Za Jelcina k tomu mělo Rusko blízko - viz. odstředivé tendence jednotlivých regionů a připravované prodeje Jukosu apod. společností do zahraničí.

Já se osobně připravuju na postupný přechod svých aktivit na fosil free s cílem kolem roku 2012. Nevím ještě, jak moc dokážu být důsledný. Tady momentálně sleduju pouze, zda uvedený termín není příliš optimistický.

Hodnotím, ale neagituju. Nemá smysl bojovat proti něčemu. Dělám kroky abych uskutečnil fosil free alternativu.

Uvažovat o věšení zastánců teze i antiteze (bolševiků, bijců bolševiků, zastánců radaru, odpůrců radaru, ....) je vždy temná strana Síly.

11:52 am, October 02, 2007  
Anonymous other said...

tak by mě, juro, zajímalo, jak plánuješ fosil free elektřinu. Mě osobně dost láká fotovolt, anžto jiné chance nevidím, jen je to dost drahá záležitost a vzhledem k rotaci nebeských těles dosti cyklicky nešikovná, nemýlím-li se? (to samozřejmě uvažuju s variantou, že by kleklo centralizované zásobování el., protože to kdyby tu mělo být navždy, tak není co řešit) :-))

1:25 pm, October 02, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Nebud solista - spoj se s deseti tisici jinymi, udelejte si petikilometrove diry do zeme, pumpujte tam vodu a zpet Vam potece dost potencialni medium pro vyrobu el.energie.

2:20 pm, October 02, 2007  
Blogger Frkojferin said...

Něco čísel:
http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKL0266560220071002

3:47 pm, October 02, 2007  
Anonymous Jura said...

Jó, ta elektřina bude kromě dopravy nejtěžší oříšek. Dá se samozřejmě omezit, ale notebook + internet si bez ní představit nedovedu. U dalších potřeb je otázka, zda se bez nich půjde obejít (mobil, rádio) nebo budou v tu chvíli použitelné neelektické varianty (pračka, svícení, chlazení chladným vzduchem nebo pomocí odpařování vody). ... proto píšu, že nevím, jak dokážu být důsledný (90 -99,9 ???).

Další otázka je, jestli se při malé spotřebě vyplatí táhnout dráty od pantáty (ČEZ) nebo dělat ostrovní systém (voda, vítr, slunce, Stirling)

9:46 pm, October 02, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Juro to si delate legraci - jestlize myslite sve pripravy vazne, tak si dnes kupte sirky, sverak, a kladivo, a zitra podpalte auto, strcte mobil do sveraku a rozmackejte, a computer roztlucte kladivem - to jako myslite, ze nebude fungovat energeticka rozvodna sit, ale budou fungovat komunikacni site??? Ja napriklad prodal auto pred 14. dny, pocitac jsem vyhodil v roce 1999 a mobila jsem hodil do Vltavy v roce 1998 - zkuste nejakou odvykaci kuru pro drogove zavisle

8:18 am, October 03, 2007  
Anonymous Jura said...

Já totiž očekávám jiný průběh.

Energie bude málo a bude drahá, ale bude. Takže více než o neexistenci půjde o závislost či nezávislost, otroctví nebo svobodu.
Úspory jsou samozřejmé, ale u zbytku vždy bude rozhodování, zda nabízené podmínky přijmout nebo ne (Teď neznáme podmínky let 2012-2020. Víme jen, že cena se zvyšuje každoročně cca o 10%).

Momentální výhody komunikace se světem (PC, internet, telefon) převyšují nevýhody - závislost na globálním dodavateli. Mobil a PC jde vždy zahodit, na rozdíl třeba od tepla, vaření, teplé vody a světla (to jsou věci, které je potřeba řešit prvoplánově jinak)

Odvykací kůru plánuju a připravuju ji, ale chci aby byla dobrovolná a smysluplná. ... Ze dne na den se dá jít pod most, ale jak jsme viděli aktuálně v TV, stihnou ti za 4 dny sebrat děti pro zanedbání povinné péče.

11:57 am, October 03, 2007  
Anonymous chech said...

to anonymous:
Příspěvek usvědčuje neúspěšnost odvykací kůry - musel být přeci napsán na PC a vyléčený závislák nevezme počítač do ruky...
Ale teď vážně, proč teď zahazovat auto, mobil a počítač? To si také rovnou můžu vyhrabat zemljanku, ale na to je času dost.

Přemýšlel jsem praštit s PC, ale je to pro mne zatím nejjednodušší způsob obživy, navíc dobře placený, co více si můžu přát - dělat to, co mne baví a ještě za to být placený. Fyzickou námahu pak mám jako výborný relax.

2:12 pm, October 03, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To chech - prispevek samozrejme NEBYL napsan na PC, ale na workstationu, a jeste k tomu sluzebnim - a ja si to, co na nem delam klidne namastim na prkne, akorat ze mi to bude dyl trvat, a znicim pri tom vice prototypu -

3:08 pm, October 03, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To Jura - S tim rustem cen energii proste a jednoduse lzete, nebo papouskujete nejaka mainstreamova media - pac kdyz vezmu cenik CEZ pro rok 2007 a cenik SCE z roku 2001, tak zjistim, ze napriklad sazba D01d ma celkovou cenu za 1KWh, to jest za distribuci, za sluzby a za silovou elektrinu 4.456 Kc/kWh pro rok 2007 a 3.96 pro rok 2001 to jest cca prumerne 2 procenta rocne - pokud vezmu sazbu D02d, tak je to 3.794 Kc/kWh pro rok 2007, a 3.38 pro rok 2001, coz jsou opet necela 2 procenta rocne - jestli budete argumentovat, ze jsem se seknul, tak neseknul, a sladky tajemstvi - chvili jsem jako energetik pracoval - Vy misto toho, abyste se s par dalsima slozil po cca 150 000, a vyresili ten problem s fisilnimi palivy definitivne vyuzitim archaicke energie, tak premejslite o pitomostech, jako je Stirling - naco Vam ten mobilni telefon a internet je, kdyz nejste schopnej komunikovat s okolim, a na necem uzitecnym se domluvit????

10:22 am, October 04, 2007  
Anonymous Jura said...

Od roku 2005 cena elektřiny skutečně prudce roste. Je zmatek v ceně silové elektřiny a v ceně pro domácnosti. Psal jsem "cca"!! 10%, pořád je to blíž než Vaše 2%

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4299 .... 3.1

Rok 2006 .... 9%
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/725D003CBEFB

Rok 2007
Celkové průměrné meziroční zvýšení nákladů za dodávku elektřiny činí u domácností 7,9 %

Rok 2008 .... 9-10%
http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1068998/ceny-elektriny-pro-domacnosti-od-ledna-2008-vzrostou.html .... Zvýšení konečné ceny pro zákazníky se očekává o 9-10 % v závislosti na sazbách ERU

Dokud ještě máme svobodu, tak si budu myslet a dělat něco jiného než si přejete Vy.

12:50 pm, October 04, 2007  
Anonymous chech said...

to anonymous:
Chtěl bych jsem se zeptat, co se konkrétně myslí tou archaickou energií.

2:02 pm, October 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To jura - hezkej server - a videl jste tohle??? http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2905&h=3 kdyz vezmu treba SCE - to je poplatne pro mne, tak je to 3.5/KWH pro D02 pro rok 2005 a dle tohohle http://www.cez.cz/edee/content/file/pece_a_podpora/CenikCEZ_MOO_web.pdf si spocitejte tu soucasnou nejbeznejsi sazbu v domacnostech, tj D02 tj 3.79459 Kc/kWh je to 8.4168 za dva roky 4.1234 za rok - takze dobra rada: Prestante verit ideologii, vratte se do pate tridy, zahodte mobil a notebook, pac Vas to akorat dezorientuje, naucte se pocitat procenta, a pak se hadejte.

2:32 pm, October 04, 2007  
Anonymous chech said...

Takhle. Aniž bych jsem chtěl lézt někomu do zadku tak podle toho co jsem kdy od Jury četl se mi tento člověk jeví jako s celkem dobrým přehledem v nejrůznějších oblastech. Každý z nás je omylný a pakliže se někdy někdo z nás v něčem seknul, nebo vychází ze zdrojů jež jsou blbě tak to neznamená hned někoho posílat do páté třídy.

Pokud někdo touží nadávat tak ať si negativní energii vybije na jiným serveru.

Nadávat a ponižovat je to nejjednodušší, to asi umí každý z nás.

2:51 pm, October 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To chech - archaicka energie - je to energie, ktera vznikala v protoplanetarni etape vyvoje zeme - spada do teto kategorie energie geotermalni a jaderna. Uz to chapete s tou dirou do zeme??? 50MW tepelny zdroj staci pro 8 000 domacnosti a rozpocet ma mesto LT na 1.2 mld. Hezky den :-)

3:09 pm, October 04, 2007  
Anonymous chech said...

Ano, vím o tom, prý to bude produkovat vodu(páru) 140 stupňu celsia.

Na druhou stranu tohle má ale smysl budovat jenom v místech, kde jsou vhodné podmínky. LT nejsou vybraný náhodou, tedy že by někdo píchnul jen tak prstem do mapy "tady budeme vrtat".

3:22 pm, October 04, 2007  
Anonymous chech said...

to anonymous:
Co říkáte tomuhle:

http://perendev-power.com/emot100.htm

Vypadá to zajímavě, ale pokud bych jsem to neuviděl v reálu skutečně fungovat tak asi neuvěřím že je to skutečně možné.

3:25 pm, October 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To chech - to fakt ne :-) jedna vec jsou podminky, ale tech vhodnejch lokalit je pomerne dost - malokde je ale osviceny zastupitelstvo, a to je nemene dulezita podminka - mimochodem, tu 2km hlubokou diru mam necelej kilometr za domem.

3:32 pm, October 04, 2007  
Anonymous Anonymous said...

To chech - ten Perendev skutecne nejakou energii muze premenovat - pokud vyjdete z myslenky, ze penize jsou druh informacni energie, a ta vec neni zadarmo, tak bych rekl ze v urcitem psychotronickem stacionarnim magnetickem poli vytvorenem koupechtivym zakaznikem a prodejcem se muze vyskytnout takova posetilost, ktera provede jistou rotaci - minimalne dojde k premene formy a potencialu te informacni energie.

4:13 pm, October 04, 2007  
Anonymous Jura said...

To anonymous: Mohl by jste se představit (stačí přezdívka(y), pod kterou normálně píšete).

http://www.czso.cz ... jsou stránky Českého statistiského úřadu. Do nich se strefujte, když všechno víte líp a léta nám indexy inflace počítají špatně. Ukažte nám i světu, jak je ideologicky manipulují a kde udělali chybu.

Já se bez mučení přiznávám, že nemám čas ani chuť si po nich údaje ověřovat.

7:57 am, October 05, 2007  
Blogger Frkojferin said...

Zajímavá zpravička: http://www.novinky.cz/zahranicni/vychod/rusove-odjeli-kvapem-z-iranskeho-busehru_123979_tur2l.html

9:42 am, October 05, 2007  
Anonymous Laco said...

to chech

me ta masina napadne pripomina tohle
http://www.n-sharyo.co.jp/business/kiden_e/generator-g.html
tady v malajsii sem to nekolikrat videl na konecny autobusu a vedle v dilne to opravujou

neni to zadnej zazrak, proste se tam naleje nafta a je to, akorat u toho pendreva asi zapomeli napsat, ze je to na plyn

11:24 am, October 05, 2007  
Anonymous Anonymous said...

to jura - jasne ze mohl - Parabellum - ale pro tohle jsem zapomnel heslo, takze jinej nick to nezere.

11:41 am, October 05, 2007  
Anonymous chech said...

to laco

na plyn pendrev asi nebude. Mělo by to makat na základě magnetismu, ale moc se mi to zatím nezdá. Něco v tom smyslu je vidět u silnějšího 300 kW zařízení (http://perendev-power.com/emot300.htm), tam mají video ze starší verze magnetického motoru.

12:32 pm, October 05, 2007  
Anonymous Jura said...

to Parabellum: Kouknul jsem se na net na tvoje přípěvky. Našel jsem nějaký na "Česká škola" ... ty jsi případ.

Názory máš celkem dobrý. Když se podívám zpětně, tak v principu nevidím spor o zásadní věci, ale jen o zvolenou posloupnost kroků (kde by nejspíš naše kroky byly rozdílné) a o interpretaci nárustu cen elektřiny pro domácnosti (zda použít CPI pro elektřinu od statistického úřadu nebo změnu sazby D02) ... má cenu v tom dál pokračovat ?

12:38 pm, October 05, 2007  
Anonymous Thon Taddeo said...

Hádáte se tu o blbostech - místo toho bych vám navrhnul třeba jít si zaběhat, zmlátit boxovací pytel, něco přečíst, vemte děti na výlet nebo na ryby nebo na střelnici :-). Nebo co je libo - ale jedno je jasné - cena energií dál poroste a poroste a poroste a hledat pravdu ve vládních statistikách - nebuďte naivní - tím spíš se o nich hádat!

12:50 pm, October 05, 2007  
Blogger Frkojferin said...

Pokouším se o "odkazník" na zdroje informací ze kterých čerpám. Nemám moc času, takže to bude trvat než to dostane nějakou formu. Ale když budete mít zájem:
http://www.volny.cz/frkojferin/
Případně mi pište na frkojferin@gmail.com, pokud narazíte na zajímavý odkaz který by neměl chybět.

4:34 pm, October 05, 2007  

Post a Comment

<< Home