Wednesday, July 26, 2006

Cantarell - možná diagnóza

Rychlý pokles produkce Cantarellu – největšího mexického pole a druhého nejproduktivnějšího naleziště ropy na planetě může znamenat vážnou ekonomickou hrozbu a to nejen pro Mexiko.
Produkce nejdůležitějšího ropného pole Mexika tento rok prudce klesla, čímž zažehla obavy, že místní ropné vrty, které dodávají 60% ropy, jež země těží, jsou centrem urputného, ale stále méně úspěšného boje o udržení stávajících hodnot těžby

Produkce Cantarellu, který je situován v mělkých vodách poblíž pobřeží jižního Mexika, se podle vládních čísel pohybovala v květnu v průměru něco přes 1,8 miliónu barelů za den. To je 7% pokles od počátku roku a nejnižší měsíční produkce od července 2005, kdy hurikán Emily přinutil tisíce dělníků pracujících na těžebních plošinách k evakuaci z oblasti.

Ačkoliv analytikové delší dobu předpokládali postupné klesání produkce stárnoucího pole, takto rychlý úpadek by pro světového producenta ropy číslo 5 znamenal vážné potíže. Cantarell produkoval poslední čtvrtstoletí významný podíl mexického ropného bohatství. Navíc výnosy z těžby financují více než třetinu federálních výdajů.

„Cantarell jde dolů velice rychle,“ prohlásil nezávislý konzultant a bývalý manažer státem vlastněného monopolního producenta ropy Petroleos Mexicanos, známého jako Pemex, Guillermo Cruz Dominguez Vargas. „Nedokážu si představit tlaky, které to na naši společnost uvalí, pokud tu není nic, co by Cantarell nahradilo,“ dodal.

Z pohledu USA, pro něž je Mexiko druhým největším dodavatelem hned po Kanadě by to také byla špatná zpráva. Dále by tato situace mohla ještě zhoršit napjaté globální dodávky, které stále drží ropu na rekordních cenách.

Obří světová pole jsou na sestupu a nutí těžební společnosti snažící se ukojit rostoucí poptávku otvírat stále menší pole ve stále odlehlejších oblastech, říká energetický analytik z Houstonu Wiliam Herbert.

„Naneštěstí éra snadno dostupného, nízko visícího ovoce …… je opravdu pryč,“ prohlašuje Herbert, jeden z vedoucích výzkumu u houstonské investiční banky Simmons & Co. International a dodává, že pravděpodobnost nalezení dalšího pole o velikosti Cantarellu by viděl někde mezi hodnotami mizivá a žádná.

Co do objemu produkce předstižený pouze saudským Ghawarem, je Cantarell plodným obrem, který je ovšem za zenitem. Produkce vyvrcholila koncem roku 2004 ve výši něco přes 2,1 miliónu barelů a od té doby klesla o více něž 15%. Experti se shodují že bude směřovat jen a jen dolů.

Otázka za miliardy dolarů tak zní, jak rychle bude Cantarell ztrácet svou produkční kapacitu a zda Pemex bude schopen dostat víc ropy z existujících polí, aby nahradil pokles.

Pemex neodpověděl na žádosti o interview, ale jeho činitelé bagatelizovali vyhlídky na vadnoucí produkci v médiích a oficiálních prohlášeních. Společnost tak pro rok 2006 předpokládá mírný nárůst celkové těžby na průměrných 3,4 miliónu barelů za den (ze 3,3 miliónu minulý rok).

Firma provedla na Cantarellu rozsáhlou údržbu. V prosinci 2005 Pemex předpokládal, že pole bude v roce 2006 produkovat v průměru 1,9 miliónu barelů za den. To by byl jen skromný 6% pokles oproti roku 2005, po němž by následovala již dvoumístná čísla v dalších letech, ústící v průměrný pokles produkce někam k 1,4 miliónu barelů za den v roce 2008.

Jiné studie ovšem nejsou tak optimistické. Jak postupně klesá tlak, hrozí, že mořská voda zaplaví vrty Cantarellu, což je jeden ze symptomů slabosti u starých polí, který znesnadňuje těžbu zbývající ropy. Prosáklé interní studie Pemexu zahrnující nejhorší možné scénáře, jež byly publikovány v mexickém tisku popisují produkci kolabující až k hodnotě 520 000 barelů za den koncem roku 2008 – 71% volný pád z květnových hodnot roku 2005.

Energetický analytik pracující pro Mexico City David Shields prohlásil, že rychlý pokles během prvních pěti měsíců letošního roku a rozhory s insidery z Pemexu ho přesvědčily, že výhledy Cantarellu jsou horší než činitelé veřejně přiznávají. Červnová čísla nejsou pro Cantarell zatím dostupná, ale produkce mexické ropy v červnu poklesla třetí měsíc v řadě, takže je nepravděpodobné, že u Cantarellu došlo k oživení.

„Vede si velmi špatně,“ řekl Shields, autor dvou knih o Pemexu. „Moje interpretace situace je taková, že vývoj je katastrofální.“

Zda pokles produkce Cantarellu povede ke změnám v mexickém ropném sektroru je otákou do budoucna. Kritici již dlouho pranýřují státem vlastněný Pemex, jako líheň plýtvání a korupce. Rekordní ceny ropy však ztlumily naléhavost reforem.

Z pohledu na záplavu petrodolarů proudících do pokladnice, by člověk jen těžko hádal, že pod povrchem mexického ropného sektoru kypí krize. Federální úředníci loni utratili 54 miliard dolarů od Pemexu, když financovali vládní výdaje, jako třeba baseballový stadión v Chihuahua.

Problémem je, že vláda využívá tyto výnosy takovým způsobem, že zbývá je málo co by mohlo být znovu investováno do Pemexu a tím i do udržení přílivu černého zlata.

I přes rekordní prodeje ve výši 86,2 miliard dolarů v minulém roce, byla společnost po zdanění 7,1 miliardy dolarů ve ztrátě. Je tak nejzadluženější ropnou firmou na světě a její půjčky dosahují dech beroucích 50 miliard dolarů. Trhliny v potrubích a výbuchy jsou běžné, částečně proto, že firma nemá dostatek financí na základní údržbu vybavení. Prokázané rezervy poklesly od roku 2000 o více než třetinu. Mexiko dováží čtvrtinu benzínu z ciziny, protože nemá dostatek rafinačních kapacit.

Zemi se v současnosti nedostává jak expertů, tak financí a dost možná i času, aby efektivně zahájila těžbu v hlubokých vodách Mexického zálivu, kde leží zbývající slibná naleziště a vyrovnala tak pokles Cantarellu. Ústava Mexika totiž zakazuje cizím firmám investice v energetickém sektoru výměnou za podíl na produkci, což je v současnosti praxe na níž ve spolupráci s Čínou přistoupila i komunistická Kuba.

„Jakmile se Cantarell vydá ke dnu, lidová moudrost říká, že tam půjde rychle,“ říká analytik Herbert. „Vypadá to, že to je to co právě sledujeme.“

Spolu s Burganem a Severním mořem je i Cantarell příkladem, že jakmile dojde v současnosti ke zlomu těžby, je následný pokles obvykle velmi příkrý, zejména u obřích polí. Stávající pokrok v metodách těžby umožňuje zvýšenou extrakci ropy, ovšem za cenu, že když jsou technologické možnosti vyčerpány následuje rapidní pokles. Problémy Cantarellu pak pravděpodobně prohlubuje i snížená profesionalita Pemexu, v porovnání se západními konkurenty.

Dosavadní výrazný pokles Cantarellu tak logicky prohlubuje obavy, že nejen nebudeme globálně schopni zvyšovat stávající kapacity těžby, ale že i pouhé udržení nějaké delší plateau periody bude velice obtížné nebo dokonce nemožné. Rychlé poklesy těžby pak budou mít tvrdé ekonomické důsledky. Tím větší, že nepoměr mezi poptávkou a nabídkou u ropy nebude zdaleka jediným zásadním problémem současného lidstva.

Prameny:
http://www.latimes.com/business/la-fi-pemex24jul24,1,6754747.story?coll=la-headlines-business&ctrack=1&cset=true
http://en.wikipedia.org/wiki/Cantarell_Field

0 Comments:

Post a Comment

<< Home