Monday, October 03, 2005

Katrina, Rita a média

Světová média v posledních dnech vyslala řadu dvojznačných reakcí ohledně škod, které měly oba hurikány způsobit.

Associated Press přinesl ve středu 28. září následující: „Hněv hurikánu Rita poškodil ropné vrty“ a pokračuje „představitelé ropného průmyslu prohlašují, Rita způsobila větší škody na vrtech a plošinách než kterákoliv jiná bouře, včetně její mocné předchůdkyně Katriny.“

Ve své středeční zprávě oznámil U. S. Minerals Management Service, že „úder obou hurikánů, už stál oblast Mexického zálivu téměř 7 % roční produkce ropy a 5 % produkce zemního plynu.

„Dopad na vrty v tomto rozsahu, je něco co tato země nikdy předtím neviděla,“ prohlásil ředitel federálních rezerv Daniel Naatz pro Independent Petroleum Association of America.

„Nerad to říkám, ale tohle je nejhorší poškození způsobené bouří během posledních patnácti let,“ prohlásil analytik Tom Marsh z ODS - Petrodata.

Výčet těchto výpovědí o škodách ostře kontrastuje s prohlášením většiny médií, v nichž se to jen hemží zprávami o „úlevném výdechu“ a „vyhnutí se katastrofě“.

„Rita byla mírnější cena klesla,“ hlásají Hospodářské noviny. Novinky.cz pokračují – „Rita způsobila menší škody než se čekalo.“ Associated Press mluví „o mírném poškození a vyhnutí se svištící kulce“ atd.

To vše ve chvílích, kdy skutečný rozsah škod zůstával a fakticky i dnes zůstává otázkou. Leckdo se, zdá se velice snaží, aby se případné negativní zprávy náhodou nedostaly na titulní stránky a tím i před oči čtenářů - konzumentů. Koncept ropného zlomu, tím spíše pak jeho širší souvislosti, tak zůstávají drtivé většině našich spoluobčanů utajeny. Pokud však je zlom již v chodu, cena, kterou za těch několik měsíců, či v případě příznivých okolností i let blažené nevědomosti zaplatíme, bude vysoká. Bude jí promarněný čas, potřebný ke přípravě skutečně systémové změny a k jejímu provedení. Čím déle budeme čekat, tím více to bude nakonec stát zdrojů a v konečném důsledku možná i tak či onak zmařených životů. Nedělám si nejmenší iluze o rozsahu možností naší vlády v této situaci, ale leccos by přece jen mohlo být uděláno, například ke zmírnění dopadu potenciální krize na řadového občana.

Pokud v minulosti došlo, k poškození nějaké větší rafinérie, ceny ropy poskočily často o několik dolarů nahoru, dnes, kdy je vyřazena část amerických kapacit a jsou uvolňovány ropné rezervy, cena mírně klesla, a teď víceméně stagnuje. Média se předhánějí v prohlášeních, že ropy je více než je trh a omezené rafinérské kapacity schopen zpracovat. Proč se tedy neinvestuje do jejich rozšíření, když se se samozřejmostí očekává další hospodářský růst, proč je drtivá většina z nich desítky let stará? Tyto otázky jsou přecházeny, zůstávají bez odpovědí. Příští měsíce nám napoví víc, někteří analytici prohlašují, že ceny ropy jsou jen nafouklou bublinou, která brzy splaskne. Pokolikáté ale tohle slyšíme za posledních pár měsíců? Doufejme, že mají pravdu a že ropy je dostatek, protože jestli ne a scénáře stoupenců zlomu dojdou byť je velmi částečného naplnění, mohou být „kulky které přiletí příště“ děsivě skutečné a uhýbat donekonečna nedokážeme nikdo.

Prameny: www.ihned.cz
www.novinky.cz
www.peakoil.blogspot.com
www.onlinejournal.com/Commentary/100105Chin/100105chin.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home